Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

EPT 8 Grand Final: It's Not Over Yet...

Just because we have a Main Event Champion doesn't mean things are quietening down around the PokerStars & Monte-Carlo® Casino EPT Grand Final. Lynn Gilmartin takes a look around the room to see what else is going on.