Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

EPT Snowfest 2011: Final Table Preview

482 players have now become 8. Our final table here in the mountains include 3 Belgians, 1 Russian, 1 Dane, 1 Italian, 1 Irish and 1 Romanian. Can one of these Belgians pick up Belgium's first ever EPT title? The race is on.