Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Season XI WPT Cyprus: Beach Party Featuring DJ Mizrachi & DJ Eric Cabeechee

"WOW!" That is all we can say about the beach party held last night at the Merit Crystal Cove Hotel & Casino for the WPT Merit Cyprus Classic. By day, the area is a sleepy beach lined with sun beds, which suddenly transormed into a high-tech party arena for one wild night on tour.