Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Season XI WPT Cyprus: Mizrachi VS Rheem

Michael 'The Grinder' Mizrachi and Chino Rheem are good pals, and both doing well on Day 1b of the WPT Merit Cyprus Classic. We know they're good at poker, but which one is the best dancer? Who tilts the most? And who has the most annoying habit?