Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Snowfest Queenstown 2012: Day 1a Update from the Slopes

Nicki Pickering recaps on the action from Day 1a of the 2012 Snowfest in Queenstown. Find out how many player made it through, who will be returning with a healthy chip stack and what is happening on the slopes.