Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Three $10,000 High Stakes H.O.R.S.E Winners

Tony G, Van Marcus and Billy 'The Croc' Argyros; the 3 Amigos of the HORSE high rollers have chip-chopped the winnings. Mostly so they could play the evening HORSE event.