Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

WPT XI Cyprus: A Tour of Kyrenia

The WPT Merit Cyprus Classic is held each year at the stunning Merit Crystal Cove Hotel & Casino, located in Northern Cyprus, near the picturesque harbor town of Kyrenia. Lynn Gilmartin shows off the sights.