Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

WSOP 2012: Making the Call with the 2010 November Nine

There are several 2010 November Niners playing different events today. Sarah Grant scoops them to get their take on that epic final table. She asks the important questions like who was the best dressed, who was the most chatty and who is the most fun to party with.