afca_oc

Verstuur bericht

Forum Posts

1. Shove
2. Check
3. Call
4. Fold

Ty, geluk nog hierin. Ik denk dat je wel tot heel ver komt in dit toernooi

Solide call net btw

out als 551

PokerStars Game #43814571473: Tournament #2010050171, $15.00+$1.50 USD Omaha Pot Limit - Level XVIII (600/1200) - 2010/05/09 4:09:29 CET [2010/05/08 22:09:29 ET]
Table '2010050171 166' 6-max Seat #1 is the button
Seat 1: theone93 (89048 in chips)
Seat 2: afca_oc (10156 in chips)
Seat 3: JannotLapin (55400 in chips)
Seat 4: Ris3_Aga1nsT (57411 in chips)
Seat 5: picpeacpouk (18300 in chips)
Seat 6: TiltaInteMig (77253 in chips)
afca_oc: posts small blind 600
JannotLapin: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to afca_oc {10-Clubs}{j-Clubs}{k-Hearts}{a-Spades}
Ris3_Aga1nsT: folds
picpeacpouk: calls 1200
TiltaInteMig: folds
theone93: folds
afca_oc: raises 3600 to 4800
JannotLapin: folds
picpeacpouk: raises 10800 to 15600
afca_oc: calls 5356 and is all-in
Uncalled bet (5444) returned to picpeacpouk
*** FLOP *** {9-Spades}{10-Diamonds}{6-Hearts}
*** TURN *** {9-Spades}{10-Diamonds}{6-Hearts} {6-Clubs}
*** RIVER *** {9-Spades}{10-Diamonds}{6-Hearts}{6-Clubs} {k-Spades}
*** SHOW DOWN ***
afca_oc: shows {10-Clubs}{j-Clubs}{k-Hearts}{a-Spades} (two pair, Kings and Tens)
picpeacpouk: shows {a-Clubs}{j-Spades}{4-Hearts}{da} (two pair, Aces and Sixes)
picpeacpouk collected 21512 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 21512 | Rake 0
Board {9-Spades}{10-Diamonds}{6-Hearts}{6-Clubs}{k-Spades}
Seat 1: theone93 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: afca_oc (small blind) showed {10-Clubs}{j-Clubs}{k-Hearts}{a-Spades} and lost with two pair, Kings and Tens
Seat 3: JannotLapin (big blind) folded before Flop
Seat 4: Ris3_Aga1nsT folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: picpeacpouk showed {a-Clubs}{j-Spades}{4-Hearts}{da} and won (21512) with two pair, Aces and Sixes
Seat 6: TiltaInteMig folded before Flop (didn't bet)

k dank je

15,8 in de break

ff zoeken

itm en nu maar kijken wat mogelijk is

edit: ben zelf ook wel redelijk noob plo speler

PokerStars Game #43813696939: Tournament #2010050171, $15.00+$1.50 USD Omaha Pot Limit - Level XVI (400/800) - 2010/05/09 3:40:26 CET [2010/05/08 21:40:26 ET]
Table '2010050171 438' 6-max Seat #5 is the button
Seat 1: equinespy (48486 in chips)
Seat 2: I_win_MTTS (92525 in chips)
Seat 3: PA$QUÀ (75440 in chips)
Seat 4: MaceoXXXX (48610 in chips)
Seat 5: afca_oc (34556 in chips)
Seat 6: Coinflipcop (6352 in chips)
Coinflipcop: posts small blind 400
equinespy: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to afca_oc {a-Spades}{5-Diamonds}{k-Hearts}{8-Clubs}
I_win_MTTS: folds
PA$QUÀ: folds
MaceoXXXX: folds
afca_oc: raises 800 to 1600
Coinflipcop: folds
equinespy: calls 800
*** FLOP *** {j-Hearts}{6-Spades}{7-Diamonds}
equinespy: checks
afca_oc: bets 1600
equinespy: raises 2400 to 4000
afca_oc: calls 2400
*** TURN *** {j-Hearts}{6-Spades}{7-Diamonds} {a-Hearts}
equinespy: checks
afca_oc: checks
*** RIVER *** {j-Hearts}{6-Spades}{7-Diamonds}{a-Hearts} {k-Spades}
equinespy: bets 11600
afca_oc: calls 11600
*** SHOW DOWN ***
equinespy: shows {q-Spades}{9-Clubs}{8-Diamonds}{10-Clubs} (a straight, Ten to Ace)
afca_oc: mucks hand
equinespy collected 34800 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 34800 | Rake 0
Board {j-Hearts}{6-Spades}{7-Diamonds}{a-Hearts}{k-Spades}
Seat 1: equinespy (big blind) showed {q-Spades}{9-Clubs}{8-Diamonds}{10-Clubs} and won (34800) with a straight, Ten to Ace
Seat 2: I_win_MTTS folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: PA$QUÀ folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: MaceoXXXX folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: afca_oc (button) mucked {a-Spades}{5-Diamonds}{k-Hearts}{8-Clubs}
Seat 6: Coinflipcop (small blind) folded before Flop

kkzooi weer naar 17k gvd
lucky vissen

35k weer

15741 in break, was een slecht uurtje
Hopelijk zo een double up

20k nu, heb wat verloren

Mensen die hier nog inzitten?

Heb nu 33k in break in low

Call, Check, Fold

Easy fold inderdaad

Masterclass of poker deze hand

PokerStars Game #43757554055: Tournament #270481618, $10.00+$2.50+$1.00 USD Hold'em No Limit - Level III (20/40) - 2010/05/08 0:06:48 CET [2010/05/07 18:06:48 ET]
Table '270481618 8' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: PokerVorteX (7546 in chips)
Seat 2: sray75 (2557 in chips)
Seat 3: afca_oc (789 in chips)
Seat 4: glausel (3700 in chips)
Seat 5: disguyzed (3940 in chips)
Seat 6: RIINA601 (2945 in chips)
Seat 7: ABREK19 (8108 in chips)
Seat 8: Abacus7777 (2405 in chips)
Seat 9: NotABot (3200 in chips)
glausel: posts small blind 20
disguyzed: posts big blind 40
*** HOLE CARDS ***
Dealt to afca_oc {10-Spades}{10-Clubs}
RIINA601: raises 280 to 320
ABREK19: calls 320
Abacus7777: folds
NotABot: folds
PokerVorteX: folds
sray75: folds
afca_oc: raises 469 to 789 and is all-in
glausel: folds
disguyzed: folds
RIINA601: raises 469 to 1258
ABREK19: raises 6850 to 8108 and is all-in
RIINA601: calls 1687 and is all-in
Uncalled bet (5163) returned to ABREK19
*** FLOP *** {4-Spades}{9-Spades}{k-Clubs}
*** TURN *** {4-Spades}{9-Spades}{k-Clubs} {6-Clubs}
*** RIVER *** {4-Spades}{9-Spades}{k-Clubs}{6-Clubs} {6-Spades}
*** SHOW DOWN ***
RIINA601: shows {3-Spades}{a-Hearts} (a pair of Sixes)
ABREK19: shows {5-Hearts}{k-Hearts} (two pair, Kings and Sixes)
ABREK19 collected 4312 from side pot
afca_oc: shows {10-Spades}{10-Clubs} (two pair, Tens and Sixes)
ABREK19 collected 2427 from main pot
ABREK19 wins the $2.50 bounty for eliminating afca_oc
ABREK19 wins the $2.50 bounty for eliminating RIINA601
*** SUMMARY ***
Total pot 6739 Main pot 2427. Side pot 4312. | Rake 0
Board {4-Spades}{9-Spades}{k-Clubs}{6-Clubs}{6-Spades}
Seat 1: PokerVorteX folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: sray75 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: afca_oc (button) showed {10-Spades}{10-Clubs} and lost with two pair, Tens and Sixes
Seat 4: glausel (small blind) folded before Flop

Omdat de big blind nog shorter is en je hoopt dat de SB met een verzond verstand het erin schuift om hem te busten, en hij als CL zal je lichter gaan callen dan een ander.

fold a10
ship a2

A9 shove
87 fold
j9 fold, ship any 2 utg
66 shove
a5 nog wel een fold denk ik
a10 cryfold
66 fold
64 ship tegen unknows, fold tegen regs

Omdat je nog maar 15 bb heb en het niet kan hebben dat je eventueel de flop mist en moet opgeven met je kleine stack
Omdat er al een limper is, wat het ook aantrekkelijker maakt voor mensen achter je te callen

StijnD schreef

post brinky niet meer hier?

forumban volgens mij

Sicke river weer hoor

13,5k in low

9,2k in low
dubbel met aq vs kq

low 5k