Gietski

Mijn onderschrift:

I could use a backingdeal....{8-Spades}{9-Spades}{10-Clubs}{j-Clubs}

{a-Spades}{a-Clubs}

Verstuur bericht

Forum Posts

Out,Laatste 5 BB....

PokerStarshand #120467265537: Toernooi #953611097, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 23/08/2014 1:11:21 CET [22/08/2014 19:11:21 ET]
Tafel '953611097 122' 9-max Plaats #8 is de button
Plaats 1: baby2781 (6660 in chips)
Plaats 2: bassemor114 (2655 in chips)
Plaats 3: Richard11 (6526 in chips)
Plaats 4: glanzer (9032 in chips)
Plaats 6: Sergey777604 (8618 in chips)
Plaats 7: Gietski (2307 in chips)
Plaats 8: BeaverKTT (5882 in chips)
Plaats 9: epy2004 (1778 in chips)
baby2781: zet de ante 50
bassemor114: zet de ante 50
Richard11: zet de ante 50
glanzer: zet de ante 50
Sergey777604: zet de ante 50
Gietski: zet de ante 50
BeaverKTT: zet de ante 50
epy2004: zet de ante 50
epy2004: zet small blind 200
baby2781: zet big blind 400
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Gietski {J-Clubs}{8-Clubs}
bassemor114: foldt
Richard11: foldt
glanzer: foldt
Sergey777604: foldt
Gietski: raiset 1857 naar 2257 en is all-in
BeaverKTT: foldt
epy2004: foldt
baby2781: callt 1857
*** FLOP *** {7-Clubs}{Q-Diamonds}{3-Diamonds}
*** TURN *** {7-Clubs}{Q-Diamonds}{3-Diamonds} {4-Clubs}
*** RIVER *** {7-Clubs}{Q-Diamonds}{3-Diamonds}{4-Clubs} {4-Hearts}
*** SHOWDOWN ***
baby2781: toont {6-Spades}{K-Hearts} (een pair Vieren)
Gietski: toont {J-Clubs}{8-Clubs} (een pair Vieren - is lager kicker)
baby2781 won 5114 van pot
baby2781 wint $1 voor het uitschakelen van Gietski en zijn eigen bounty wordt met $1 verhoogd naar $3
Gietski is op de 1367e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 5114 | Rake 0
Board {7-Clubs}{Q-Diamonds}{3-Diamonds}{4-Clubs}{4-Hearts}
Plaats 1: baby2781 (big blind) toonde {6-Spades}{K-Hearts} en won (5114) met een pair Vieren
Plaats 2: bassemor114 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: Richard11 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: glanzer foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: Sergey777604 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: Gietski toonde {J-Clubs}{8-Clubs} en verloor met een pair Vieren
Plaats 8: BeaverKTT (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: epy2004 (small blind) foldde voor de Flop

Bedankt voor de kans.....

BU:

$4,40 PKO 3067

Out 2,20, smerige hotrunner bah:

PokerStarshand #120466460717: Toernooi #954589895, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level VII (50/100) - 23/08/2014 0:49:05 CET [22/08/2014 18:49:05 ET]
Tafel '954589895 4' 6-max Plaats #2 is de button
Plaats 1: Tzu Std Kng (4491 in chips)
Plaats 2: Gietski (1394 in chips)
Plaats 3: filiperonan (2206 in chips)
Plaats 4: DirtyBirddy (7747 in chips)
Plaats 5: Memphi$777 (2955 in chips)
Plaats 6: iFloPSets101 (2340 in chips)
Tzu Std Kng: zet de ante 10
Gietski: zet de ante 10
filiperonan: zet de ante 10
DirtyBirddy: zet de ante 10
Memphi$777: zet de ante 10
iFloPSets101: zet de ante 10
filiperonan: zet small blind 50
DirtyBirddy: zet big blind 100
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Gietski {5-Spades}{A-Hearts}
Memphi$777: foldt
iFloPSets101: foldt
Tzu Std Kng: foldt
Gietski: raiset 1284 naar 1384 en is all-in
filiperonan: foldt
DirtyBirddy: callt 1284
*** FLOP *** {10-Diamonds}{3-Spades}{2-Clubs}
*** TURN *** {10-Diamonds}{3-Spades}{2-Clubs} {5-Diamonds}
*** RIVER *** {10-Diamonds}{3-Spades}{2-Clubs}{5-Diamonds} {9-Diamonds}
*** SHOWDOWN ***
DirtyBirddy: toont {K-Diamonds}{9-Clubs} (een pair Negens)
Gietski: toont {5-Spades}{A-Hearts} (een pair Vijven)
DirtyBirddy won 2878 van pot
Gietski is op de 1007e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 2878 | Rake 0
Board {10-Diamonds}{3-Spades}{2-Clubs}{5-Diamonds}{9-Diamonds}
Plaats 1: Tzu Std Kng foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: Gietski (button) toonde {5-Spades}{A-Hearts} en verloor met een pair Vijven
Plaats 3: filiperonan (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 4: DirtyBirddy (big blind) toonde {K-Diamonds}{9-Clubs} en won (2878) met een pair Negens
Plaats 5: Memphi$777 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: iFloPSets101 foldde voor de Flop (bette niet)

GVD: Had moeten folden,,,,,,,

PokerStarshand #120465881101: Toernooi #954589895, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level IV (25/50) - 23/08/2014 0:34:11 CET [22/08/2014 18:34:11 ET]
Tafel '954589895 4' 6-max Plaats #4 is de button
Plaats 1: Tzu Std Kng (2987 in chips)
Plaats 2: Gietski (5549 in chips)
Plaats 3: filiperonan (2036 in chips)
Plaats 4: DirtyBirddy (4617 in chips)
Plaats 5: Memphi$777 (3634 in chips)
Plaats 6: iFloPSets101 (2310 in chips)
Memphi$777: zet small blind 25
iFloPSets101: zet big blind 50
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Gietski {Q-Clubs}{Q-Hearts}
Tzu Std Kng: foldt
Gietski: raiset 75 naar 125
filiperonan: foldt
DirtyBirddy: callt 125
Memphi$777: foldt
iFloPSets101: callt 75
*** FLOP *** {10-Diamonds}{Q-Spades}{4-Hearts}
iFloPSets101: checkt
Gietski: bet 175
DirtyBirddy: callt 175
iFloPSets101: foldt
*** TURN *** {10-Diamonds}{Q-Spades}{4-Hearts} {A-Diamonds}
Gietski: bet 375
DirtyBirddy: callt 375
*** RIVER *** {10-Diamonds}{Q-Spades}{4-Hearts}{A-Diamonds} {3-Diamonds}
Gietski: bet 1050
DirtyBirddy: raiset 1950 naar 3000
Gietski: callt 1950
*** SHOWDOWN ***
DirtyBirddy: toont {9-Diamonds}{J-Diamonds} (een flush, Aas hoog)
Gietski: gooit hand weg
DirtyBirddy won 7500 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 7500 | Rake 0
Board {10-Diamonds}{Q-Spades}{4-Hearts}{A-Diamonds}{3-Diamonds}
Plaats 1: Tzu Std Kng foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: Gietski gooide weg {Q-Clubs}{Q-Hearts}
Plaats 3: filiperonan foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: DirtyBirddy (button) toonde {9-Diamonds}{J-Diamonds} en won (7500) met een flush, Aas hoog
Plaats 5: Memphi$777 (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 6: iFloPSets101 (big blind) foldde op de Flop

2,20

"PokerStarshand #120465520892: Toernooi #954589895, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 23/08/2014 0:25:02 CET [22/08/2014 18:25:02 ET]
Tafel '954589895 4' 6-max Plaats #1 is de button
Plaats 1: Tzu Std Kng (2912 in chips)
Plaats 2: Gietski (3731 in chips)
Plaats 3: filiperonan (2001 in chips)
Plaats 4: d.a.pencil (2340 in chips)
Plaats 5: Memphi$777 (4429 in chips)
Plaats 6: iFloPSets101 (2720 in chips)
Gietski: zet small blind 15
filiperonan: zet big blind 30
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Gietski {Q-Spades}{9-Spades}
d.a.pencil: callt 30
Memphi$777: foldt
iFloPSets101: callt 30
Tzu Std Kng: raiset 60 naar 90
Gietski: callt 75
filiperonan: foldt
d.a.pencil: callt 60
iFloPSets101: callt 60
*** FLOP *** {K-Spades}{4-Spades}{K-Clubs}
Gietski: checkt
d.a.pencil: bet 30
iFloPSets101: foldt
Tzu Std Kng: raiset 90 naar 120
Gietski: callt 120
d.a.pencil: callt 90
*** TURN *** {K-Spades}{4-Spades}{K-Clubs} {10-Spades}
Gietski: checkt
d.a.pencil: bet 30
Tzu Std Kng: callt 30
Gietski: raiset 588 naar 618
d.a.pencil: raiset 762 naar 1380
Tzu Std Kng: foldt
Gietski: callt 762
*** RIVER *** {K-Spades}{4-Spades}{K-Clubs}{10-Spades} {5-Spades}
Gietski: checkt
d.a.pencil: bet 750 en is all-in
Gietski: callt 750
*** SHOWDOWN ***
d.a.pencil: toont {8-Spades}{J-Spades} (een flush, Koning hoog)
Gietski: toont {Q-Spades}{9-Spades} (een flush, Koning hoog - Vrouw is hoger)
Gietski won 5040 van pot
d.a.pencil is op de 821e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 5040 | Rake 0
Board {K-Spades}{4-Spades}{K-Clubs}{10-Spades}{5-Spades}
Plaats 1: Tzu Std Kng (button) foldde op de Turn
Plaats 2: Gietski (small blind) toonde {Q-Spades}{9-Spades} en won (5040) met een flush, Koning hoog
Plaats 3: filiperonan (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 4: d.a.pencil toonde {8-Spades}{J-Spades} en verloor met een flush, Koning hoog
Plaats 5: Memphi$777 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: iFloPSets101 foldde op de Flop

PokerStarshand #120465305290: Toernooi #953611097, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level IV (25/50) - 23/08/2014 0:19:35 CET [22/08/2014 18:19:35 ET]
Tafel '953611097 122' 9-max Plaats #9 is de button
Plaats 1: bigriver1978 (3700 in chips)
Plaats 2: Gieselbart (3295 in chips)
Plaats 3: ruben stinge (7235 in chips)
Plaats 4: neliopoa (958 in chips)
Plaats 5: fullPower160 (3395 in chips)
Plaats 6: Sergey777604 (4172 in chips)
Plaats 7: Gietski (2810 in chips)
Plaats 8: BeaverKTT (1775 in chips)
Plaats 9: epy2004 (2720 in chips)
bigriver1978: zet small blind 25
Gieselbart: zet big blind 50
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Gietski {Q-Hearts}{Q-Diamonds}
ruben stinge: callt 50
neliopoa: foldt
fullPower160: foldt
Sergey777604: foldt
Gietski: raiset 150 naar 200
BeaverKTT: foldt
epy2004: foldt
bigriver1978: foldt
Gieselbart: foldt
ruben stinge: callt 150
*** FLOP *** {10-Spades}{8-Clubs}{K-Spades}
ruben stinge: bet 250
Gietski: callt 250
*** TURN *** {10-Spades}{8-Clubs}{K-Spades} {K-Clubs}
ruben stinge: checkt
Gietski: checkt
*** RIVER *** {10-Spades}{8-Clubs}{K-Spades}{K-Clubs} {5-Spades}
ruben stinge: checkt
Gietski: bet 395
ruben stinge: foldt
De niet-gecallde bet (395) is geretourneerd aan Gietski
Gietski won 975 van pot
Gietski: laat hand niet zien
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 975 | Rake 0
Board {10-Spades}{8-Clubs}{K-Spades}{K-Clubs}{5-Spades}
Plaats 1: bigriver1978 (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 2: Gieselbart (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 3: ruben stinge foldde op de River
Plaats 4: neliopoa foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: fullPower160 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: Sergey777604 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: Gietski won (975)
Plaats 8: BeaverKTT foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: epy2004 (button) foldde voor de Flop (bette niet)

Ontvangen en geregged! GL all!

Ty!

Graag! Gietski

Gietski
Stars
Micros
NU, te weten:
23:05 $2,20 rebuy PLO 6-max 1 K GTD $12,20
23:15 uur $2,20 6-max Turbo 3K GTD
23:15 uur $0,82 Turbo 1K GTD

Totaal: 15,22

Gietski
Pokerstars
Micro's
deal 60/40 in het voordeel van de backer. FT 50/50
Nu, te weten:

$1,10 rebuy courchevel 3x turbo 1K GTD $8,10
$8,80 PLO 6-max $750 GTD
$5,40 TKO $10K GTD

Totaal: $22,30

Gietski
Stars
Micros
bib 60/40 $250+bib 50/50
Nu, te weten:
20:15 uur $8,80 NHL 6 -max Turbo 5K GTD
20:30 uur $5,10 Hyper turbo 5K GTD
Totaal: $13,90

10x 2,50 180 man Turbo
Nu/vanavond
Gietski

Gietski
Stars
Micro's
Nu

MM 72 $5,50 PKO

Graag, Gietski

Jij € 110,00 in je starsaccount, ik € 100,00 op mijn raborekening.
Het liefst ook via jouw raborekening...

Help me out guys

MrHeuvel schreef

Weinig spannends aan de gang hier, maar we zitten nog met 25bb

GOGOGOGO!

Heb er zelf nog ongeveer 55

Post ook effe een handje, wat een niveau....

PokerStarshand #115808035944: Toernooi #894306819, $24.55+$2.45 USD 5 Card Draw No Limit - Level XIII (200/400) - 06/05/2014 20:34:47 CET [06/05/2014 14:34:47 ET]
Tafel '894306819 134' 6-max Plaats #2 is de button
Plaats 1: michy-luky13 (9304 in chips)
Plaats 2: tomekpe (10933 in chips)
Plaats 3: Gietski (67007 in chips)
Plaats 4: chismann (12416 in chips)
Plaats 5: profesjenol (15376 in chips)
Plaats 6: Crimson Cain (6385 in chips)
michy-luky13: zet de ante 100
tomekpe: zet de ante 100
Gietski: zet de ante 100
chismann: zet de ante 100
profesjenol: zet de ante 100
Crimson Cain: zet de ante 100
Gietski: zet small blind 200
chismann: zet big blind 400
*** HANDEN AAN HET DELEN ***
Gedeeld aan Gietski {10-Diamonds}{10-Spades}{8-Hearts}{4-Diamonds}{10-Hearts}
profesjenol: foldt
Crimson Cain: foldt
michy-luky13: raiset 600 naar 1000
tomekpe: foldt
Gietski: raiset 1600 naar 2600
chismann: foldt
michy-luky13: raiset 6604 naar 9204 en is all-in
Gietski: callt 6604
Gietski: ruilt 2 kaarten {8-Hearts}{4-Diamonds}
Gedeeld aan Gietski {10-Diamonds}{10-Spades}{10-Hearts} {Q-Clubs}{4-Hearts}
michy-luky13: ruilt 3 kaarten
*** SHOWDOWN ***
Gietski: toont {10-Diamonds}{10-Spades}{Q-Clubs}{4-Hearts}{10-Hearts} (three of a kind, Tienen)
michy-luky13: toont {A-Diamonds}{7-Diamonds}{A-Spades}{7-Spades}{7-Hearts} (een full house, Zevens over Azen)
michy-luky13 won 19408 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 19408 | Rake 0
Plaats 1: michy-luky13 toonde {A-Diamonds}{7-Diamonds}{A-Spades}{7-Spades}{7-Hearts} en won (19408) met een full house, Zevens over Azen
Plaats 2: tomekpe (button) foldde voor de de Draw (bette niet)
Plaats 3: Gietski (small blind) toonde {10-Diamonds}{10-Spades}{Q-Clubs}{4-Hearts}{10-Hearts} en verloor met three of a kind, Tienen
Plaats 4: chismann (big blind) foldde voor de de Draw
Plaats 5: profesjenol foldde voor de de Draw (bette niet)
Plaats 6: Crimson Cain foldde voor de de Draw (bette niet)

Iemand die T208 wil swappen?

En out, bedankt voor de kans....

PokerStarshand #115165437261: Toernooi #898794320, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level IX (100/200) - 22/04/2014 23:21:41 CET [22/04/2014 17:21:41 ET]
Tafel '898794320 11' 9-max Plaats #5 is de button
Plaats 1: agsh1n (11834 in chips)
Plaats 2: FangdenRaab (3800 in chips)
Plaats 3: dougrodri7 (3035 in chips)
Plaats 4: dtroitwt (4640 in chips)
Plaats 5: aitch48 (3699 in chips)
Plaats 6: guliver11 (8884 in chips)
Plaats 7: ELcamaleon (1692 in chips)
Plaats 8: Gietski (1128 in chips)
Plaats 9: chilango300 (9868 in chips)
agsh1n: zet de ante 25
FangdenRaab: zet de ante 25
dougrodri7: zet de ante 25
dtroitwt: zet de ante 25
aitch48: zet de ante 25
guliver11: zet de ante 25
ELcamaleon: zet de ante 25
Gietski: zet de ante 25
chilango300: zet de ante 25
guliver11: zet small blind 100
ELcamaleon: zet big blind 200
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Gietski {K-Hearts}{J-Hearts}
Gietski: raiset 903 naar 1103 en is all-in
chilango300: raiset 903 naar 2006
agsh1n: foldt
FangdenRaab: foldt
dougrodri7: foldt
dtroitwt: foldt
aitch48: callt 2006
guliver11: foldt
ELcamaleon: foldt
*** FLOP *** {2-Spades}{6-Spades}{6-Clubs}
chilango300: bet 5640
aitch48: callt 1668 en is all-in
De niet-gecallde bet (3972) is geretourneerd aan chilango300
*** TURN *** {2-Spades}{6-Spades}{6-Clubs} {10-Spades}
*** RIVER *** {2-Spades}{6-Spades}{6-Clubs}{10-Spades} {7-Spades}
*** SHOWDOWN ***
chilango300: toont {A-Hearts}{K-Diamonds} (een pair Zessen)
aitch48: toont {10-Clubs}{10-Hearts} (een full house, Tienen over Zessen)
aitch48 won 5142 van bij pot
Gietski: toont {K-Hearts}{J-Hearts} (een pair Zessen)
aitch48 won 3834 van hoofd pot
Gietski is op de 310e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 8976 Hoofd pot 3834. Bij pot 5142. | Rake 0
Board {2-Spades}{6-Spades}{6-Clubs}{10-Spades}{7-Spades}
Plaats 1: agsh1n foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: FangdenRaab foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: dougrodri7 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: dtroitwt foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: aitch48 (button) toonde {10-Clubs}{10-Hearts} en won (8976) met een full house, Tienen over Zessen
Plaats 6: guliver11 (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 7: ELcamaleon (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 8: Gietski toonde {K-Hearts}{J-Hearts} en verloor met een pair Zessen
Plaats 9: chilango300 toonde {A-Hearts}{K-Diamonds} en verloor met een pair Zessen