Heinzel

Verstuur bericht

Forum Posts

behoorlijk kut 1e uur

7.5bb 5.7k

kom op zeg, precies wat ik wil gebeurd maar dan dit weer

PokerStars Hand #159069779131: Tournament #1671684776, $7.50+$7.50+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level III (25/50) - 2016/09/25 15:46:56 CET [2016/09/25 9:46:56 ET]
Table '1671684776 13' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: doguidark (5669 in chips)
Seat 2: shevalex09 (5012 in chips)
Seat 3: Urrr86 (5336 in chips)
Seat 4: Dewey Rulez (5667 in chips)
Seat 5: ayana05 (3742 in chips)
Seat 6: BugsBunnyD (4493 in chips)
Seat 7: twist9ra (5425 in chips)
Seat 8: antidepi (4863 in chips)
Seat 9: bblaackjaack (6011 in chips)
doguidark: posts the ante 8
shevalex09: posts the ante 8
Urrr86: posts the ante 8
Dewey Rulez: posts the ante 8
ayana05: posts the ante 8
BugsBunnyD: posts the ante 8
twist9ra: posts the ante 8
antidepi: posts the ante 8
bblaackjaack: posts the ante 8
antidepi: posts small blind 25
bblaackjaack: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {Q-Clubs}{Q-Hearts}
doguidark: raises 50 to 100
shevalex09: folds
Urrr86: calls 100
Dewey Rulez: calls 100
ayana05: folds
BugsBunnyD: folds
twist9ra: raises 5317 to 5417 and is all-in
antidepi: folds
bblaackjaack: folds
doguidark: folds
Urrr86: folds
Dewey Rulez: calls 5317
*** FLOP *** {K-Spades}{9-Diamonds}{4-Diamonds}
*** TURN *** {K-Spades}{9-Diamonds}{4-Diamonds} {9-Hearts}
*** RIVER *** {K-Spades}{9-Diamonds}{4-Diamonds}{9-Hearts} {A-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {Q-Clubs}{Q-Hearts} (two pair, Queens and Nines)
twist9ra: shows {A-Clubs}{Q-Diamonds} (two pair, Aces and Nines)
twist9ra collected 11181 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 11181 | Rake 0
Board {K-Spades}{9-Diamonds}{4-Diamonds}{9-Hearts}{A-Diamonds}
Seat 1: doguidark folded before Flop
Seat 2: shevalex09 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Urrr86 folded before Flop
Seat 4: Dewey Rulez showed {Q-Clubs}{Q-Hearts} and lost with two pair, Queens and Nines
Seat 5: ayana05 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: BugsBunnyD folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: twist9ra (button) showed {A-Clubs}{Q-Diamonds} and won (11181) with two pair, Aces and Nines
Seat 8: antidepi (small blind) folded before Flop
Seat 9: bblaackjaack (big blind) folded before Flop

PokerStars Hand #159069830690: Tournament #1671684776, $7.50+$7.50+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level III (25/50) - 2016/09/25 15:47:56 CET [2016/09/25 9:47:56 ET]
Table '1671684776 13' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: doguidark (5561 in chips)
Seat 2: shevalex09 (5004 in chips)
Seat 3: Urrr86 (5228 in chips)
Seat 4: Dewey Rulez (242 in chips)
Seat 5: ayana05 (3734 in chips)
Seat 6: BugsBunnyD (4485 in chips)
Seat 7: twist9ra (11181 in chips)
Seat 8: antidepi (4830 in chips)
Seat 9: bblaackjaack (5953 in chips)
doguidark: posts the ante 8
shevalex09: posts the ante 8
Urrr86: posts the ante 8
Dewey Rulez: posts the ante 8
ayana05: posts the ante 8
BugsBunnyD: posts the ante 8
twist9ra: posts the ante 8
antidepi: posts the ante 8
bblaackjaack: posts the ante 8
bblaackjaack: posts small blind 25
doguidark: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {8-Diamonds}{6-Diamonds}
shevalex09: folds
Urrr86: folds
Dewey Rulez: raises 184 to 234 and is all-in
ayana05: calls 234
BugsBunnyD: folds
twist9ra: calls 234
antidepi: folds
bblaackjaack: folds
doguidark: calls 184
*** FLOP *** {A-Clubs}{6-Spades}{5-Spades}
doguidark: checks
ayana05: checks
twist9ra: checks
*** TURN *** {A-Clubs}{6-Spades}{5-Spades} {K-Clubs}
doguidark: checks
ayana05: bets 516
twist9ra: folds
doguidark: folds
Uncalled bet (516) returned to ayana05
*** RIVER *** {A-Clubs}{6-Spades}{5-Spades}{K-Clubs} {Q-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {8-Diamonds}{6-Diamonds} (a pair of Sixes)
ayana05: shows {J-Diamonds}{K-Spades} (a pair of Kings)
ayana05 collected 1033 from pot
ayana05 wins $3.75 for eliminating Dewey Rulez and their own bounty increases by $3.75 to $11.25
Dewey Rulez finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 1033 | Rake 0
Board {A-Clubs}{6-Spades}{5-Spades}{K-Clubs}{Q-Clubs}
Seat 1: doguidark (big blind) folded on the Turn
Seat 2: shevalex09 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Urrr86 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Dewey Rulez showed {8-Diamonds}{6-Diamonds} and lost with a pair of Sixes
Seat 5: ayana05 showed {J-Diamonds}{K-Spades} and won (1033) with a pair of Kings
Seat 6: BugsBunnyD folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: twist9ra folded on the Turn
Seat 8: antidepi (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: bblaackjaack (small blind) folded before Flop

lol hetzelfde als hand hiervoor en weer niet hitten

PokerStars Hand #159069435143: Tournament #1671691014, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level IV (50/100) - 2016/09/25 15:37:38 CET [2016/09/25 9:37:38 ET]
Table '1671691014 85' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: upthecountry (10988 in chips)
Seat 2: Mamontov975 (12262 in chips)
Seat 3: Tidus438 (9780 in chips)
Seat 4: vov4iK24 (16035 in chips)
Seat 5: uuzka (5972 in chips)
Seat 6: Ztriike (14371 in chips)
Seat 7: Dewey Rulez (6862 in chips)
Seat 8: UrsusMD (10500 in chips)
Seat 9: Matros010188 (10272 in chips)
upthecountry: posts the ante 10
Mamontov975: posts the ante 10
Tidus438: posts the ante 10
vov4iK24: posts the ante 10
uuzka: posts the ante 10
Ztriike: posts the ante 10
Dewey Rulez: posts the ante 10
UrsusMD: posts the ante 10
Matros010188: posts the ante 10
Dewey Rulez: posts small blind 50
UrsusMD: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {Q-Clubs}{A-Clubs}
Matros010188: folds
upthecountry: folds
Mamontov975: raises 100 to 200
Tidus438: folds
vov4iK24: folds
uuzka: folds
Ztriike: raises 300 to 500
Dewey Rulez: calls 450
UrsusMD: folds
Mamontov975: calls 300
*** FLOP *** {4-Clubs}{J-Clubs}{7-Diamonds}
Dewey Rulez: checks
Mamontov975: bets 1600
Ztriike: folds
Dewey Rulez: raises 4752 to 6352 and is all-in
Mamontov975: calls 4752
*** TURN *** {4-Clubs}{J-Clubs}{7-Diamonds} {5-Spades}
*** RIVER *** {4-Clubs}{J-Clubs}{7-Diamonds}{5-Spades} {10-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {Q-Clubs}{A-Clubs} (high card Ace)
Mamontov975: shows {J-Spades}{A-Spades} (a pair of Jacks)
Mamontov975 collected 14394 from pot
Dewey Rulez finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 14394 | Rake 0
Board {4-Clubs}{J-Clubs}{7-Diamonds}{5-Spades}{10-Hearts}
Seat 1: upthecountry folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Mamontov975 showed {J-Spades}{A-Spades} and won (14394) with a pair of Jacks
Seat 3: Tidus438 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: vov4iK24 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: uuzka folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Ztriike (button) folded on the Flop
Seat 7: Dewey Rulez (small blind) showed {Q-Clubs}{A-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 8: UrsusMD (big blind) folded before Flop
Seat 9: Matros010188 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #159069365490: Tournament #1671684754, $3.41+$3.41+$0.68 USD Hold'em No Limit - Level IX (60/120) - 2016/09/25 15:35:45 CET [2016/09/25 9:35:45 ET]
Table '1671684754 66' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: Dewey Rulez (9927 in chips)
Seat 2: canning9 (6022 in chips)
Seat 3: IsPady (9526 in chips)
Seat 4: volkogrich (3352 in chips)
Seat 5: Merfinis (5613 in chips)
Seat 6: GoodPiIot (19536 in chips)
Seat 7: crazysit (9671 in chips)
Seat 8: knifetrax (4379 in chips)
Seat 9: ym12 (2198 in chips)
Dewey Rulez: posts the ante 18
canning9: posts the ante 18
IsPady: posts the ante 18
volkogrich: posts the ante 18
Merfinis: posts the ante 18
GoodPiIot: posts the ante 18
crazysit: posts the ante 18
knifetrax: posts the ante 18
ym12: posts the ante 18
Dewey Rulez: posts small blind 60
canning9: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {Q-Clubs}{J-Clubs}
IsPady: raises 177 to 297
volkogrich: folds
Merfinis: folds
GoodPiIot: folds
crazysit: calls 297
knifetrax: folds
ym12: folds
Dewey Rulez: calls 237
canning9: calls 177
*** FLOP *** {5-Clubs}{2-Hearts}{7-Clubs}
Dewey Rulez: checks
canning9: checks
IsPady: bets 918
crazysit: calls 918
Dewey Rulez: calls 918
canning9: calls 918
*** TURN *** {5-Clubs}{2-Hearts}{7-Clubs} {10-Hearts}
Dewey Rulez: checks
canning9: checks
IsPady: checks
crazysit: bets 1657
Dewey Rulez: calls 1657
canning9: folds
IsPady: calls 1657
*** RIVER *** {5-Clubs}{2-Hearts}{7-Clubs}{10-Hearts} {4-Hearts}
Dewey Rulez: checks
IsPady: checks
crazysit: checks
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {Q-Clubs}{J-Clubs} (high card Queen)
IsPady: shows {9-Hearts}{9-Clubs} (a pair of Nines)
crazysit: mucks hand
IsPady collected 9993 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 9993 | Rake 0
Board {5-Clubs}{2-Hearts}{7-Clubs}{10-Hearts}{4-Hearts}
Seat 1: Dewey Rulez (small blind) showed {Q-Clubs}{J-Clubs} and lost with high card Queen
Seat 2: canning9 (big blind) folded on the Turn
Seat 3: IsPady showed {9-Hearts}{9-Clubs} and won (9993) with a pair of Nines
Seat 4: volkogrich folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Merfinis folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: GoodPiIot folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: crazysit mucked {8-Diamonds}{8-Clubs}
Seat 8: knifetrax folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: ym12 (button) folded before Flop (didn't bet)

solid setup

PokerStars Hand #159069210205: Tournament #1671679504, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level IV (30/60) - 2016/09/25 15:31:30 CET [2016/09/25 9:31:30 ET]
Table '1671679504 103' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: flojow0 (4855 in chips)
Seat 2: poxujists (6975 in chips)
Seat 3: Atkin1987 (5178 in chips)
Seat 4: Ruopolo1982 (3307 in chips)
Seat 5: Dewey Rulez (2036 in chips)
Seat 6: tomazi555 (4869 in chips)
Seat 7: P.AZURESCENS (4857 in chips)
Seat 8: gidroelectr (2818 in chips)
Seat 9: bb031101 (5000 in chips) out of hand (moved from another table into small blind)
flojow0: posts the ante 8
poxujists: posts the ante 8
Atkin1987: posts the ante 8
Ruopolo1982: posts the ante 8
Dewey Rulez: posts the ante 8
tomazi555: posts the ante 8
P.AZURESCENS: posts the ante 8
gidroelectr: posts the ante 8
flojow0: posts small blind 30
poxujists: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Hearts}{K-Clubs}
Atkin1987: folds
Ruopolo1982: folds
Dewey Rulez: raises 69 to 129
tomazi555: folds
P.AZURESCENS: folds
gidroelectr: folds
flojow0: folds
poxujists: calls 69
*** FLOP *** {Q-Clubs}{10-Diamonds}{K-Spades}
poxujists: checks
Dewey Rulez: bets 190
poxujists: calls 190
*** TURN *** {Q-Clubs}{10-Diamonds}{K-Spades} {2-Diamonds}
poxujists: checks
Dewey Rulez: checks
*** RIVER *** {Q-Clubs}{10-Diamonds}{K-Spades}{2-Diamonds} {K-Hearts}
poxujists: bets 512
Dewey Rulez: raises 1197 to 1709 and is all-in
poxujists: calls 1197
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {A-Hearts}{K-Clubs} (three of a kind, Kings)
poxujists: shows {A-Clubs}{J-Clubs} (a straight, Ten to Ace)
poxujists collected 4150 from pot
Dewey Rulez finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 4150 | Rake 0
Board {Q-Clubs}{10-Diamonds}{K-Spades}{2-Diamonds}{K-Hearts}
Seat 1: flojow0 (small blind) folded before Flop
Seat 2: poxujists (big blind) showed {A-Clubs}{J-Clubs} and won (4150) with a straight, Ten to Ace
Seat 3: Atkin1987 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Ruopolo1982 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Dewey Rulez showed {A-Hearts}{K-Clubs} and lost with three of a kind, Kings
Seat 6: tomazi555 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: P.AZURESCENS folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: gidroelectr (button) folded before Flop (didn't bet)

1e keer dat hij raist in 32 handen

PokerStars Hand #159069018707: Tournament #1671691014, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level III (40/80) - 2016/09/25 15:26:13 CET [2016/09/25 9:26:13 ET]
Table '1671691014 85' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: upthecountry (9872 in chips)
Seat 2: Mamontov975 (11966 in chips)
Seat 3: poliakov777 (8961 in chips)
Seat 4: vov4iK24 (17113 in chips)
Seat 6: Ztriike (10000 in chips)
Seat 7: Dewey Rulez (7977 in chips)
Seat 8: UrsusMD (11468 in chips)
Seat 9: Matros010188 (9815 in chips)
upthecountry: posts the ante 8
Mamontov975: posts the ante 8
poliakov777: posts the ante 8
vov4iK24: posts the ante 8
Ztriike: posts the ante 8
Dewey Rulez: posts the ante 8
UrsusMD: posts the ante 8
Matros010188: posts the ante 8
upthecountry: posts small blind 40
Mamontov975: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Clubs}{Q-Spades}
poliakov777: raises 96 to 176
vov4iK24: folds
Ztriike: folds
Dewey Rulez: calls 176
UrsusMD: folds
Matros010188: folds
upthecountry: folds
Mamontov975: calls 96
*** FLOP *** {J-Spades}{J-Diamonds}{Q-Diamonds}
Mamontov975: checks
poliakov777: checks
Dewey Rulez: bets 327
Mamontov975: folds
poliakov777: calls 327
*** TURN *** {J-Spades}{J-Diamonds}{Q-Diamonds} {9-Spades}
poliakov777: checks
Dewey Rulez: bets 594
poliakov777: raises 1006 to 1600
Dewey Rulez: folds
Uncalled bet (1006) returned to poliakov777
poliakov777 collected 2474 from pot
poliakov777: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 2474 | Rake 0
Board {J-Spades}{J-Diamonds}{Q-Diamonds}{9-Spades}
Seat 1: upthecountry (small blind) folded before Flop
Seat 2: Mamontov975 (big blind) folded on the Flop
Seat 3: poliakov777 collected (2474)
Seat 4: vov4iK24 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Ztriike folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Dewey Rulez folded on the Turn
Seat 8: UrsusMD folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Matros010188 (button) folded before Flop (didn't bet)

deze gast opent wel meer

PokerStars Hand #159069075434: Tournament #1671679504, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level III (25/50) - 2016/09/25 15:27:47 CET [2016/09/25 9:27:47 ET]
Table '1671679504 103' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: flojow0 (4417 in chips)
Seat 2: poxujists (7121 in chips)
Seat 3: Atkin1987 (5000 in chips)
Seat 4: Ruopolo1982 (3333 in chips)
Seat 5: Dewey Rulez (3318 in chips)
Seat 6: tomazi555 (4970 in chips)
Seat 7: P.AZURESCENS (3973 in chips)
Seat 8: gidroelectr (2745 in chips)
Seat 9: soopafly80 (13459 in chips)
flojow0: posts the ante 6
poxujists: posts the ante 6
Atkin1987: posts the ante 6
Ruopolo1982: posts the ante 6
Dewey Rulez: posts the ante 6
tomazi555: posts the ante 6
P.AZURESCENS: posts the ante 6
gidroelectr: posts the ante 6
soopafly80: posts the ante 6
Dewey Rulez: posts small blind 25
tomazi555: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {Q-Diamonds}{J-Clubs}
P.AZURESCENS: raises 77 to 127
gidroelectr: folds
soopafly80: folds
flojow0: folds
poxujists: folds
Atkin1987: folds
Ruopolo1982: folds
Dewey Rulez: calls 102
tomazi555: folds
*** FLOP *** {Q-Spades}{3-Diamonds}{7-Diamonds}
Dewey Rulez: checks
P.AZURESCENS: bets 161
Dewey Rulez: calls 161
*** TURN *** {Q-Spades}{3-Diamonds}{7-Diamonds} {6-Spades}
Dewey Rulez: checks
P.AZURESCENS: bets 374
Dewey Rulez: calls 374
*** RIVER *** {Q-Spades}{3-Diamonds}{7-Diamonds}{6-Spades} {5-Hearts}
Dewey Rulez: bets 414
P.AZURESCENS: calls 414
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {Q-Diamonds}{J-Clubs} (a pair of Queens)
P.AZURESCENS: shows {K-Spades}{K-Diamonds} (a pair of Kings)
P.AZURESCENS collected 2256 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 2256 | Rake 0
Board {Q-Spades}{3-Diamonds}{7-Diamonds}{6-Spades}{5-Hearts}
Seat 1: flojow0 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: poxujists folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Atkin1987 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Ruopolo1982 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Dewey Rulez (small blind) showed {Q-Diamonds}{J-Clubs} and lost with a pair of Queens
Seat 6: tomazi555 (big blind) folded before Flop
Seat 7: P.AZURESCENS showed {K-Spades}{K-Diamonds} and won (2256) with a pair of Kings
Seat 8: gidroelectr folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: soopafly80 folded before Flop (didn't bet)

hoopte op een shove achter me, vandaar de call

PokerStars Hand #159068428154: Tournament #1671684754, $3.41+$3.41+$0.68 USD Hold'em No Limit - Level V (35/70) - 2016/09/25 15:09:40 CET [2016/09/25 9:09:40 ET]
Table '1671684754 66' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Dewey Rulez (4817 in chips)
Seat 2: MoeSizlac93 (2146 in chips)
Seat 3: IsPady (11549 in chips)
Seat 4: volkogrich (4901 in chips)
Seat 5: sebi1503 (2642 in chips)
Seat 6: GoodPiIot (16419 in chips)
Seat 7: crazysit (4967 in chips)
Seat 8: kaktusas_ps (5196 in chips)
Seat 9: ym12 (2960 in chips)
Dewey Rulez: posts the ante 11
MoeSizlac93: posts the ante 11
IsPady: posts the ante 11
volkogrich: posts the ante 11
sebi1503: posts the ante 11
GoodPiIot: posts the ante 11
crazysit: posts the ante 11
kaktusas_ps: posts the ante 11
ym12: posts the ante 11
IsPady: posts small blind 35
volkogrich: posts big blind 70
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Clubs}{A-Hearts}
sebi1503: raises 105 to 175
GoodPiIot: folds
crazysit: folds
kaktusas_ps: calls 175
ym12: folds
Dewey Rulez: calls 175
MoeSizlac93: folds
IsPady: folds
volkogrich: folds
*** FLOP *** {A-Clubs}{4-Hearts}{6-Diamonds}
sebi1503: bets 371
kaktusas_ps: calls 371
Dewey Rulez: raises 994 to 1365
GoodPiIot is disconnected
sebi1503: folds
kaktusas_ps: calls 994
*** TURN *** {A-Clubs}{4-Hearts}{6-Diamonds} {5-Spades}
kaktusas_ps: checks
Dewey Rulez: bets 3266 and is all-in
kaktusas_ps: calls 3266
*** RIVER *** {A-Clubs}{4-Hearts}{6-Diamonds}{5-Spades} {Q-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
kaktusas_ps: shows {A-Spades}{J-Clubs} (a pair of Aces)
Dewey Rulez: shows {K-Clubs}{A-Hearts} (a pair of Aces - King kicker)
Dewey Rulez collected 10362 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 10362 | Rake 0
Board {A-Clubs}{4-Hearts}{6-Diamonds}{5-Spades}{Q-Clubs}
Seat 1: Dewey Rulez showed {K-Clubs}{A-Hearts} and won (10362) with a pair of Aces
Seat 2: MoeSizlac93 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: IsPady (small blind) folded before Flop
Seat 4: volkogrich (big blind) folded before Flop
Seat 5: sebi1503 folded on the Flop
Seat 6: GoodPiIot folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: crazysit folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: kaktusas_ps showed {A-Spades}{J-Clubs} and lost with a pair of Aces
Seat 9: ym12 folded before Flop (didn't bet)

1e potje is binnen

PokerStars Hand #159068103365: Tournament #1671679504, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level I (15/30) - 2016/09/25 15:00:08 CET [2016/09/25 9:00:08 ET]
Table '1671679504 103' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: philiiiiiiii (5000 in chips)
Seat 2: poxujists (5000 in chips)
Seat 3: OMG Mosto (5000 in chips)
Seat 4: Ruopolo1982 (5000 in chips)
Seat 5: Dewey Rulez (5000 in chips)
Seat 6: zeekr8tz (5000 in chips)
Seat 7: P.AZURESCENS (5000 in chips)
Seat 8: gidroelectr (5000 in chips)
Seat 9: soopafly80 (5000 in chips)
philiiiiiiii: posts the ante 4
poxujists: posts the ante 4
OMG Mosto: posts the ante 4
Ruopolo1982: posts the ante 4
Dewey Rulez: posts the ante 4
zeekr8tz: posts the ante 4
P.AZURESCENS: posts the ante 4
gidroelectr: posts the ante 4
soopafly80: posts the ante 4
poxujists: posts small blind 15
OMG Mosto: posts big blind 30
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Diamonds}{J-Diamonds}
Ruopolo1982: folds
Dewey Rulez: raises 34 to 64
zeekr8tz: folds
P.AZURESCENS: folds
gidroelectr: folds
soopafly80: folds
philiiiiiiii: raises 131 to 195
poxujists: folds
OMG Mosto: folds
Dewey Rulez: calls 131
*** FLOP *** {10-Hearts}{2-Diamonds}{9-Spades}
Dewey Rulez: checks
philiiiiiiii: bets 216
Dewey Rulez: calls 216
*** TURN *** {10-Hearts}{2-Diamonds}{9-Spades} {7-Clubs}
Dewey Rulez: checks
philiiiiiiii: checks
*** RIVER *** {10-Hearts}{2-Diamonds}{9-Spades}{7-Clubs} {4-Diamonds}
Dewey Rulez: bets 487
philiiiiiiii: folds
Uncalled bet (487) returned to Dewey Rulez
Dewey Rulez collected 903 from pot
Dewey Rulez: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 903 | Rake 0
Board {10-Hearts}{2-Diamonds}{9-Spades}{7-Clubs}{4-Diamonds}
Seat 1: philiiiiiiii (button) folded on the River
Seat 2: poxujists (small blind) folded before Flop
Seat 3: OMG Mosto (big blind) folded before Flop
Seat 4: Ruopolo1982 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Dewey Rulez collected (903)
Seat 6: zeekr8tz folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: P.AZURESCENS folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: gidroelectr folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: soopafly80 folded before Flop (didn't bet)

thanks

moet aan de bak ja Big Grin

thx guys

15.00 7.5bb late reg
15.00 b4.4
15.00 11 mini kickoff
15.30 16.50bb
16.15 3.3 6 max sunday edition
16.25 4.4 bubble rush
17.00 2.2 mini wcoop
17.00 b7.5
17.15 h5.5
17.45 7.5psko
18.00 b3.3
18.30 11bb
18.40 5.5kot
19.00 b22
19.00 ss
19.10 16.5 pko deep
19.15 h11
19.25 7.5pko 6max hyper
19.30 3.3bb
20.00 b11
20.00 50 mini wcoop main
20.15 h2.2
20.30 33bb
21.00 22 mini sm
21.15 h3.3

16.02 4.4 sat naar 44bb
18.02 11 sat naar 109bb

297.80

19.00 b22 x
19.15 h11 25.20
19.25 7.5pko hyper x
19.30 3.3bb x
19.30 saturday spider 8.88 hyper x
20.00 b11 21.97
20.15 h2.2 xk
20.30 33bb 16.88 11.25 16.88
21.15 h3.3 x

92.18 totaal

bah

21.97

PokerStars Hand #159045338951: Tournament #1671679687, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (600/1200) - 2016/09/24 23:22:39 CET [2016/09/24 17:22:39 ET]
Table '1671679687 228' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Joe Santana (83453 in chips)
Seat 2: 119128 (19298 in chips)
Seat 3: pauliusrp (14415 in chips)
Seat 4: Dewey Rulez (8790 in chips)
Seat 5: Nqon21 (16124 in chips)
Seat 6: Zabaleta1 (15258 in chips)
Seat 7: Shane24B (11044 in chips)
Seat 8: LastCardPidg (38584 in chips)
Seat 9: Sakurim? (8603 in chips)
Joe Santana: posts the ante 150
119128: posts the ante 150
pauliusrp: posts the ante 150
Dewey Rulez: posts the ante 150
Nqon21: posts the ante 150
Zabaleta1: posts the ante 150
Shane24B: posts the ante 150
LastCardPidg: posts the ante 150
Sakurim?: posts the ante 150
Zabaleta1: posts small blind 600
Shane24B: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Hearts}{Q-Spades}
LastCardPidg: folds
Sakurim?: folds
Joe Santana: folds
119128: folds
pauliusrp: folds
Dewey Rulez: raises 7440 to 8640 and is all-in
Nqon21: folds
Zabaleta1: raises 6468 to 15108 and is all-in
Shane24B: folds
Uncalled bet (6468) returned to Zabaleta1
*** FLOP *** {10-Diamonds}{2-Spades}{A-Spades}
*** TURN *** {10-Diamonds}{2-Spades}{A-Spades} {3-Hearts}
*** RIVER *** {10-Diamonds}{2-Spades}{A-Spades}{3-Hearts} {5-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Zabaleta1: shows {Q-Clubs}{10-Clubs} (a pair of Tens)
Dewey Rulez: shows {K-Hearts}{Q-Spades} (high card Ace)
Zabaleta1 collected 19830 from pot
Dewey Rulez finished the tournament in 787th place and received $21.97.
*** SUMMARY ***
Total pot 19830 | Rake 0
Board {10-Diamonds}{2-Spades}{A-Spades}{3-Hearts}{5-Spades}
Seat 1: Joe Santana folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: 119128 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: pauliusrp folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Dewey Rulez showed {K-Hearts}{Q-Spades} and lost with high card Ace
Seat 5: Nqon21 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Zabaleta1 (small blind) showed {Q-Clubs}{10-Clubs} and won (19830) with a pair of Tens
Seat 7: Shane24B (big blind) folded before Flop
Seat 8: LastCardPidg folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Sakurim? folded before Flop (didn't bet)

itm b11

PokerStars Hand #159044622107: Tournament #1671685109, $7.50+$22.50+$3.00 USD Hold'em No Limit - Level XIX (350/700) - 2016/09/24 23:07:22 CET [2016/09/24 17:07:22 ET]
Table '1671685109 144' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: zsilverfoxz (9809 in chips)
Seat 2: M@zelTov (44422 in chips)
Seat 3: Chari-fari (90051 in chips)
Seat 4: offaly1 (45600 in chips)
Seat 5: sauce3000 (41400 in chips)
Seat 6: 4ceJON (74741 in chips)
Seat 7: Sultolfur (24732 in chips)
Seat 8: bebyk79 (18962 in chips)
Seat 9: Dewey Rulez (6061 in chips)
zsilverfoxz: posts the ante 110
M@zelTov: posts the ante 110
Chari-fari: posts the ante 110
offaly1: posts the ante 110
sauce3000: posts the ante 110
4ceJON: posts the ante 110
Sultolfur: posts the ante 110
bebyk79: posts the ante 110
Dewey Rulez: posts the ante 110
zsilverfoxz: posts small blind 350
M@zelTov: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Clubs}{Q-Clubs}
Chari-fari: folds
offaly1: folds
sauce3000: folds
4ceJON: folds
Sultolfur: folds
bebyk79: raises 700 to 1400
Dewey Rulez: raises 4551 to 5951 and is all-in
zsilverfoxz: folds
M@zelTov: raises 38361 to 44312 and is all-in
bebyk79: folds
Uncalled bet (38361) returned to M@zelTov
*** FLOP *** {J-Hearts}{10-Diamonds}{10-Hearts}
*** TURN *** {J-Hearts}{10-Diamonds}{10-Hearts} {7-Spades}
*** RIVER *** {J-Hearts}{10-Diamonds}{10-Hearts}{7-Spades} {4-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
M@zelTov: shows {Q-Hearts}{Q-Spades} (two pair, Queens and Tens)
Dewey Rulez: shows {K-Clubs}{Q-Clubs} (a pair of Tens)
M@zelTov collected 14642 from pot
M@zelTov wins $33.75 for eliminating Dewey Rulez and their own bounty increases by $33.74 to $129.36
Dewey Rulez finished the tournament in 557th place
*** SUMMARY ***
Total pot 14642 | Rake 0
Board {J-Hearts}{10-Diamonds}{10-Hearts}{7-Spades}{4-Clubs}
Seat 1: zsilverfoxz (small blind) folded before Flop
Seat 2: M@zelTov (big blind) showed {Q-Hearts}{Q-Spades} and won (14642) with two pair, Queens and Tens
Seat 3: Chari-fari folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: offaly1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: sauce3000 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: 4ceJON folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Sultolfur folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: bebyk79 folded before Flop
Seat 9: Dewey Rulez (button) showed {K-Clubs}{Q-Clubs} and lost with a pair of Tens

19.00 b22 x
19.15 h11 25.20
19.25 7.5pko hyper x
19.30 3.3bb x
19.30 saturday spider 8.88 hyper x
20.00 b11 11k
20.15 h2.2 xk
20.30 33bb 16.88 11.25 16.88 9k
21.15 h3.3 x

zonder ko fold ik gewoon

PokerStars Hand #159043874816: Tournament #1671685109, $7.50+$22.50+$3.00 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (300/600) - 2016/09/24 22:50:08 CET [2016/09/24 16:50:08 ET]
Table '1671685109 144' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: zsilverfoxz (5733 in chips)
Seat 2: M@zelTov (43512 in chips)
Seat 3: Chari-fari (87405 in chips)
Seat 4: offaly1 (35500 in chips)
Seat 5: sauce3000 (36619 in chips)
Seat 6: 4ceJON (64321 in chips)
Seat 7: daniellatka (21077 in chips)
Seat 8: lcl1988 (7090 in chips)
Seat 9: Dewey Rulez (16981 in chips)
zsilverfoxz: posts the ante 90
M@zelTov: posts the ante 90
Chari-fari: posts the ante 90
offaly1: posts the ante 90
sauce3000: posts the ante 90
4ceJON: posts the ante 90
daniellatka: posts the ante 90
lcl1988: posts the ante 90
Dewey Rulez: posts the ante 90
daniellatka: posts small blind 300
lcl1988: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {10-Clubs}{Q-Clubs}
Dewey Rulez: raises 690 to 1290
zsilverfoxz: raises 4353 to 5643 and is all-in
M@zelTov: folds
Chari-fari: folds
offaly1: folds
sauce3000: folds
4ceJON: folds
daniellatka: calls 5343
lcl1988: folds
Dewey Rulez: calls 4353
*** FLOP *** {3-Diamonds}{9-Clubs}{8-Diamonds}
daniellatka: bets 1252
Dewey Rulez: calls 1252
*** TURN *** {3-Diamonds}{9-Clubs}{8-Diamonds} {2-Diamonds}
daniellatka: bets 1495
Dewey Rulez: calls 1495
*** RIVER *** {3-Diamonds}{9-Clubs}{8-Diamonds}{2-Diamonds} {2-Spades}
daniellatka: bets 2193
Dewey Rulez: folds
Uncalled bet (2193) returned to daniellatka
*** SHOW DOWN ***
daniellatka: shows {A-Spades}{J-Diamonds} (a pair of Deuces)
daniellatka collected 5494 from side pot
zsilverfoxz: shows {J-Clubs}{J-Spades} (two pair, Jacks and Deuces)
zsilverfoxz collected 18339 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 23833 Main pot 18339. Side pot 5494. | Rake 0
Board {3-Diamonds}{9-Clubs}{8-Diamonds}{2-Diamonds}{2-Spades}
Seat 1: zsilverfoxz showed {J-Clubs}{J-Spades} and won (18339) with two pair, Jacks and Deuces
Seat 2: M@zelTov folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Chari-fari folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: offaly1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: sauce3000 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: 4ceJON (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: daniellatka (small blind) showed {A-Spades}{J-Diamonds} and won (5494) with a pair of Deuces
Seat 8: lcl1988 (big blind) folded before Flop
Seat 9: Dewey Rulez folded on the River

16.88

PokerStars Hand #159043435113: Tournament #1671685109, $7.50+$22.50+$3.00 USD Hold'em No Limit - Level XVII (250/500) - 2016/09/24 22:40:52 CET [2016/09/24 16:40:52 ET]
Table '1671685109 144' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: zsilverfoxz (6593 in chips)
Seat 2: joker180785 (5495 in chips)
Seat 3: luckymo32 (3479 in chips)
Seat 4: offaly1 (19150 in chips)
Seat 5: sauce3000 (29987 in chips)
Seat 6: 4ceJON (51483 in chips)
Seat 7: daniellatka (39233 in chips)
Seat 8: lcl1988 (12360 in chips)
Seat 9: Dewey Rulez (11616 in chips)
zsilverfoxz: posts the ante 80
joker180785: posts the ante 80
luckymo32: posts the ante 80
offaly1: posts the ante 80
sauce3000: posts the ante 80
4ceJON: posts the ante 80
daniellatka: posts the ante 80
lcl1988: posts the ante 80
Dewey Rulez: posts the ante 80
4ceJON: posts small blind 250
daniellatka: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Clubs}{K-Clubs}
lcl1988: folds
Dewey Rulez: raises 575 to 1075
zsilverfoxz: folds
joker180785: raises 4340 to 5415 and is all-in
luckymo32: folds
offaly1: folds
sauce3000: folds
4ceJON: folds
daniellatka: folds
Dewey Rulez: calls 4340
*** FLOP *** {2-Clubs}{J-Diamonds}{7-Diamonds}
*** TURN *** {2-Clubs}{J-Diamonds}{7-Diamonds} {K-Spades}
*** RIVER *** {2-Clubs}{J-Diamonds}{7-Diamonds}{K-Spades} {9-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {A-Clubs}{K-Clubs} (a pair of Kings)
joker180785: shows {10-Clubs}{10-Spades} (a pair of Tens)
Dewey Rulez collected 12300 from pot
Dewey Rulez wins $16.88 for eliminating joker180785 and their own bounty increases by $16.87 to $67.49
joker180785 finished the tournament in 872nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 12300 | Rake 0
Board {2-Clubs}{J-Diamonds}{7-Diamonds}{K-Spades}{9-Hearts}
Seat 1: zsilverfoxz folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: joker180785 showed {10-Clubs}{10-Spades} and lost with a pair of Tens
Seat 3: luckymo32 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: offaly1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: sauce3000 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: 4ceJON (small blind) folded before Flop
Seat 7: daniellatka (big blind) folded before Flop
Seat 8: lcl1988 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Dewey Rulez showed {A-Clubs}{K-Clubs} and won (12300) with a pair of Kings

11.25

PokerStars Hand #159043004677: Tournament #1671685109, $7.50+$22.50+$3.00 USD Hold'em No Limit - Level XVI (200/400) - 2016/09/24 22:31:42 CET [2016/09/24 16:31:42 ET]
Table '1671685109 144' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Demmiennsp (4624 in chips)
Seat 2: richieric804 (5631 in chips)
Seat 3: luckymo32 (4219 in chips)
Seat 4: offaly1 (28040 in chips)
Seat 5: M4mbaNegrA (4790 in chips)
Seat 6: 4ceJON (31832 in chips)
Seat 7: daniellatka (28798 in chips)
Seat 8: Noooob25 (9481 in chips)
Seat 9: Dewey Rulez (9662 in chips)
Demmiennsp: posts the ante 60
richieric804: posts the ante 60
luckymo32: posts the ante 60
offaly1: posts the ante 60
M4mbaNegrA: posts the ante 60
4ceJON: posts the ante 60
daniellatka: posts the ante 60
Noooob25: posts the ante 60
Dewey Rulez: posts the ante 60
luckymo32: posts small blind 200
offaly1: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {10-Hearts}{10-Diamonds}
M4mbaNegrA: raises 4330 to 4730 and is all-in
4ceJON: folds
daniellatka: folds
Noooob25: folds
Dewey Rulez: raises 4872 to 9602 and is all-in
Demmiennsp: folds
richieric804: folds
luckymo32: folds
offaly1: folds
Uncalled bet (4872) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {3-Clubs}{4-Clubs}{3-Hearts}
*** TURN *** {3-Clubs}{4-Clubs}{3-Hearts} {10-Spades}
*** RIVER *** {3-Clubs}{4-Clubs}{3-Hearts}{10-Spades} {2-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
M4mbaNegrA: shows {A-Hearts}{9-Spades} (a pair of Threes)
Dewey Rulez: shows {10-Hearts}{10-Diamonds} (a full house, Tens full of Threes)
Dewey Rulez collected 10600 from pot
Dewey Rulez wins $11.25 for eliminating M4mbaNegrA and their own bounty increases by $11.25 to $50.62
M4mbaNegrA finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 10600 | Rake 0
Board {3-Clubs}{4-Clubs}{3-Hearts}{10-Spades}{2-Hearts}
Seat 1: Demmiennsp folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: richieric804 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: luckymo32 (small blind) folded before Flop
Seat 4: offaly1 (big blind) folded before Flop
Seat 5: M4mbaNegrA showed {A-Hearts}{9-Spades} and lost with a pair of Threes
Seat 6: 4ceJON folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: daniellatka folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Noooob25 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Dewey Rulez showed {10-Hearts}{10-Diamonds} and won (10600) with a full house, Tens full of Threes

PokerStars Hand #159041881990: Tournament #1671688527, $3.00+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level X (125/250) - 2016/09/24 22:08:16 CET [2016/09/24 16:08:16 ET]
Table '1671688527 180' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Maxidrom_83 (3170 in chips)
Seat 2: Dewey Rulez (4698 in chips)
Seat 3: Yuri Moody (2114 in chips)
Seat 4: Mr.JeKiA (10453 in chips)
Seat 5: szewc75 (4459 in chips)
Seat 6: LilChopp13 (6733 in chips)
Seat 7: theblefe171 (4939 in chips)
Seat 8: Sheepo1977 (12859 in chips)
Seat 9: Fraser57 (16502 in chips)
Maxidrom_83: posts the ante 30
Dewey Rulez: posts the ante 30
Yuri Moody: posts the ante 30
Mr.JeKiA: posts the ante 30
szewc75: posts the ante 30
LilChopp13: posts the ante 30
theblefe171: posts the ante 30
Sheepo1977: posts the ante 30
Fraser57: posts the ante 30
Yuri Moody: posts small blind 125
Mr.JeKiA: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {10-Hearts}{A-Clubs}
szewc75: folds
LilChopp13: folds
theblefe171: folds
Sheepo1977: folds
Fraser57: folds
Maxidrom_83: raises 250 to 500
Dewey Rulez: raises 4168 to 4668 and is all-in
Yuri Moody: folds
Mr.JeKiA: calls 4418
Maxidrom_83: calls 2640 and is all-in
*** FLOP *** {6-Clubs}{8-Clubs}{Q-Spades}
*** TURN *** {6-Clubs}{8-Clubs}{Q-Spades} {7-Diamonds}
*** RIVER *** {6-Clubs}{8-Clubs}{Q-Spades}{7-Diamonds} {J-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Mr.JeKiA: shows {Q-Diamonds}{K-Diamonds} (a pair of Queens)
Dewey Rulez: shows {10-Hearts}{A-Clubs} (high card Ace)
Mr.JeKiA collected 3056 from side pot
Maxidrom_83: shows {A-Diamonds}{10-Spades} (high card Ace)
Mr.JeKiA collected 9815 from main pot
Dewey Rulez finished the tournament
Maxidrom_83 finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 12871 Main pot 9815. Side pot 3056. | Rake 0
Board {6-Clubs}{8-Clubs}{Q-Spades}{7-Diamonds}{J-Hearts}
Seat 1: Maxidrom_83 showed {A-Diamonds}{10-Spades} and lost with high card Ace
Seat 2: Dewey Rulez (button) showed {10-Hearts}{A-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 3: Yuri Moody (small blind) folded before Flop
Seat 4: Mr.JeKiA (big blind) showed {Q-Diamonds}{K-Diamonds} and won (12871) with a pair of Queens
Seat 5: szewc75 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: LilChopp13 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: theblefe171 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Sheepo1977 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Fraser57 folded before Flop (didn't bet)

123452381