Heinzel

Verstuur bericht

Forum Posts

nvm

PokerStars Hand #158461188343: Tournament #1646040905, $200+$15 USD 5 Card Omaha Hi/Lo Pot Limit - Level XXXVII (25000/50000) - 2016/09/11 17:07:34 CET [2016/09/11 11:07:34 ET]
Table '1646040905 44' 6-max Seat #1 is the button
Seat 1: onmybicycle (5014762 in chips)
Seat 5: KRASIVIQ (1325238 in chips)
onmybicycle: posts small blind 25000
KRASIVIQ: posts big blind 50000
*** HOLE CARDS ***
onmybicycle: raises 50000 to 100000
KRASIVIQ: raises 200000 to 300000
onmybicycle: raises 600000 to 900000
KRASIVIQ: raises 425238 to 1325238 and is all-in
onmybicycle: calls 425238
*** FLOP *** {J-Hearts}{5-Clubs}{Q-Hearts}
*** TURN *** {J-Hearts}{5-Clubs}{Q-Hearts} {7-Hearts}
*** RIVER *** {J-Hearts}{5-Clubs}{Q-Hearts}{7-Hearts} {7-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
KRASIVIQ: shows {3-Spades}{10-Hearts}{K-Hearts}{J-Spades}{2-Clubs} (HI: a flush, King high)
onmybicycle: shows {4-Hearts}{K-Clubs}{A-Hearts}{6-Diamonds}{K-Spades} (HI: a flush, Ace high)
onmybicycle collected 2650476 from pot
No low hand qualified
KRASIVIQ finished the tournament in 2nd place and received $14682.45.
onmybicycle wins the tournament and receives $21808.67 - congratulations!
*** SUMMARY ***
Total pot 2650476 | Rake 0
Board {J-Hearts}{5-Clubs}{Q-Hearts}{7-Hearts}{7-Clubs}
Seat 1: onmybicycle (button) (small blind) showed {4-Hearts}{K-Clubs}{A-Hearts}{6-Diamonds}{K-Spades} and won (2650476) with HI: a flush, Ace high
Seat 5: KRASIVIQ (big blind) showed {3-Spades}{10-Hearts}{K-Hearts}{J-Spades}{2-Clubs} and lost with HI: a flush, King high

PokerStars Hand #158460452360: Tournament #1646040905, $200+$15 USD 5 Card Omaha Hi/Lo Pot Limit - Level XXXVI (20000/40000) - 2016/09/11 16:48:25 CET [2016/09/11 10:48:25 ET]
Table '1646040905 44' 6-max Seat #5 is the button
Seat 1: onmybicycle (3974764 in chips)
Seat 5: KRASIVIQ (2365236 in chips)
KRASIVIQ: posts small blind 20000
onmybicycle: posts big blind 40000
*** HOLE CARDS ***
KRASIVIQ: raises 60000 to 100000
onmybicycle: calls 60000
*** FLOP *** {Q-Spades}{4-Clubs}{2-Clubs}
onmybicycle: checks
KRASIVIQ: bets 133333
onmybicycle: raises 466666 to 599999
KRASIVIQ: raises 1399998 to 1999997
onmybicycle: raises 1399998 to 3399995
KRASIVIQ: calls 265239 and is all-in
Uncalled bet (1134759) returned to onmybicycle
*** TURN *** {Q-Spades}{4-Clubs}{2-Clubs} {8-Spades}
*** RIVER *** {Q-Spades}{4-Clubs}{2-Clubs}{8-Spades} {7-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
onmybicycle: shows {A-Clubs}{3-Clubs}{7-Clubs}{5-Spades}{4-Hearts} (HI: two pair, Sevens and Fours; LO: 7,4,3,2,A)
KRASIVIQ: shows {10-Clubs}{J-Clubs}{Q-Clubs}{A-Hearts}{3-Diamonds} (HI: a pair of Queens; LO: 7,4,3,2,A)
onmybicycle collected 2365236 from pot
onmybicycle collected 1182618 from pot
KRASIVIQ collected 1182618 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4730472 | Rake 0
Board {Q-Spades}{4-Clubs}{2-Clubs}{8-Spades}{7-Diamonds}
Seat 1: onmybicycle (big blind) showed {A-Clubs}{3-Clubs}{7-Clubs}{5-Spades}{4-Hearts} and won (3547854) with HI: two pair, Sevens and Fours; LO: 7,4,3,2,A
Seat 5: KRASIVIQ (button) (small blind) showed {10-Clubs}{J-Clubs}{Q-Clubs}{A-Hearts}{3-Diamonds} and won (1182618) with HI: a pair of Queens; LO: 7,4,3,2,A

PokerStars Hand #158460020696: Tournament #1646040905, $200+$15 USD 5 Card Omaha Hi/Lo Pot Limit - Level XXXV (16000/32000) - 2016/09/11 16:37:53 CET [2016/09/11 10:37:53 ET]
Table '1646040905 44' 6-max Seat #5 is the button
Seat 1: onmybicycle (5231382 in chips)
Seat 5: KRASIVIQ (1108618 in chips)
KRASIVIQ: posts small blind 16000
onmybicycle: posts big blind 32000
*** HOLE CARDS ***
KRASIVIQ: raises 48000 to 80000
onmybicycle: raises 160000 to 240000
KRASIVIQ: raises 480000 to 720000
onmybicycle: calls 480000
*** FLOP *** {5-Hearts}{3-Clubs}{J-Clubs}
onmybicycle: bets 1440000
KRASIVIQ: calls 388618 and is all-in
Uncalled bet (1051382) returned to onmybicycle
*** TURN *** {5-Hearts}{3-Clubs}{J-Clubs} {8-Hearts}
*** RIVER *** {5-Hearts}{3-Clubs}{J-Clubs}{8-Hearts} {4-Spades}
*** SHOW DOWN ***
onmybicycle: shows {K-Spades}{Q-Diamonds}{3-Spades}{A-Spades}{8-Spades} (HI: two pair, Eights and Threes; LO: 8,5,4,3,A)
KRASIVIQ: shows {2-Spades}{9-Clubs}{A-Hearts}{6-Hearts}{5-Spades} (HI: a straight, Deuce to Six; LO: 5,4,3,2,A)
KRASIVIQ collected 1108618 from pot
KRASIVIQ collected 1108618 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 2217236 | Rake 0
Board {5-Hearts}{3-Clubs}{J-Clubs}{8-Hearts}{4-Spades}
Seat 1: onmybicycle (big blind) showed {K-Spades}{Q-Diamonds}{3-Spades}{A-Spades}{8-Spades} and lost with HI: two pair, Eights and Threes; LO: 8,5,4,3,A
Seat 5: KRASIVIQ (button) (small blind) showed {2-Spades}{9-Clubs}{A-Hearts}{6-Hearts}{5-Spades} and won (2217236) with HI: a straight, Deuce to Six; LO: 5,4,3,2,A

PokerStars Hand #158459947014: Tournament #1646040905, $200+$15 USD 5 Card Omaha Hi/Lo Pot Limit - Level XXXV (16000/32000) - 2016/09/11 16:36:04 CET [2016/09/11 10:36:04 ET]
Table '1646040905 44' 6-max Seat #5 is the button
Seat 1: onmybicycle (2615691 in chips)
Seat 5: KRASIVIQ (3724309 in chips)
KRASIVIQ: posts small blind 16000
onmybicycle: posts big blind 32000
*** HOLE CARDS ***
KRASIVIQ: raises 32000 to 64000
onmybicycle: calls 32000
*** FLOP *** {9-Diamonds}{6-Hearts}{4-Spades}
onmybicycle: checks
KRASIVIQ: bets 85333
onmybicycle: raises 298666 to 383999
KRASIVIQ: calls 298666
*** TURN *** {9-Diamonds}{6-Hearts}{4-Spades} {J-Hearts}
onmybicycle: bets 895998
KRASIVIQ: raises 2380312 to 3276310 and is all-in
onmybicycle: calls 1271694 and is all-in
Uncalled bet (1108618) returned to KRASIVIQ
*** RIVER *** {9-Diamonds}{6-Hearts}{4-Spades}{J-Hearts} {6-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
onmybicycle: shows {A-Spades}{10-Spades}{Q-Diamonds}{6-Spades}{6-Diamonds} (HI: four of a kind, Sixes)
KRASIVIQ: shows {J-Diamonds}{3-Spades}{A-Clubs}{5-Diamonds}{J-Spades} (HI: a full house, Jacks full of Sixes)
onmybicycle collected 5231382 from pot
No low hand qualified
*** SUMMARY ***
Total pot 5231382 | Rake 0
Board {9-Diamonds}{6-Hearts}{4-Spades}{J-Hearts}{6-Clubs}
Seat 1: onmybicycle (big blind) showed {A-Spades}{10-Spades}{Q-Diamonds}{6-Spades}{6-Diamonds} and won (5231382) with HI: four of a kind, Sixes
Seat 5: KRASIVIQ (button) (small blind) showed {J-Diamonds}{3-Spades}{A-Clubs}{5-Diamonds}{J-Spades} and lost with HI: a full house, Jacks full of Sixes

onmybicycle hu voor wcoop 22 5 card plo h/l, 22k on top

succes bas

nice, gogo

gl

lijstje voor vanmiddag/vanavond graag

nick is dewey rulez, stats via pm

graag pm bij interesse

zie pm

thx & gl all

dewey rulez

die ouwe van gold rush trek ik ook slecht maar die ierse pa van bering is 1 van de grootste klootzakken die ik ooit heb gezien

PokerStars Hand #158289581531: Tournament #1646040883, $1000+$50 USD Single Draw 2-7 Lowball No Limit - Level XXV (8000/16000) - 2016/09/07 19:25:47 CET [2016/09/07 13:25:47 ET]
Table '1646040883 3' 7-max Seat #7 is the button
Seat 3: WATnlos (1064027 in chips)
Seat 5: UnempIoyed (645937 in chips)
Seat 6: nilsef (1021885 in chips)
Seat 7: Vingtcent (168151 in chips)
WATnlos: posts the ante 4000
UnempIoyed: posts the ante 4000
nilsef: posts the ante 4000
Vingtcent: posts the ante 4000
WATnlos: posts small blind 8000
UnempIoyed: posts big blind 16000
*** DEALING HANDS ***
nilsef: folds
Vingtcent: raises 148151 to 164151 and is all-in
WATnlos: folds
UnempIoyed: calls 148151
UnempIoyed: stands pat
Vingtcent: discards 2 cards
*** SHOW DOWN ***
UnempIoyed: shows {7-Clubs}{5-Diamonds}{4-Clubs}{9-Diamonds}{8-Diamonds} (Lo: 9,8,7,5,4)
Vingtcent: shows {3-Spades}{8-Clubs}{5-Spades}{A-Hearts}{K-Hearts} (Lo: A,K,8,5,3)
UnempIoyed collected 352302 from pot
Vingtcent finished the tournament in 4th place and received $14453.61.
*** SUMMARY ***
Total pot 352302 | Rake 0
Seat 3: WATnlos (small blind) folded before Flop
Seat 5: UnempIoyed (big blind) showed {7-Clubs}{5-Diamonds}{4-Clubs}{9-Diamonds}{8-Diamonds} and won (352302) with Lo: 9,8,7,5,4
Seat 6: nilsef folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Vingtcent (button) showed {3-Spades}{8-Clubs}{5-Spades}{A-Hearts}{K-Hearts} and lost with Lo: A,K,8,5,3

B.B.B schreef

Heinzel schreef

vrijdag begint bering sea gold weer

hahaha die mr gold met zn mega barge Big Grin. scoopt hij die hele oceaan mee leeg man hahaha.

die pakken het groot aan ja, genoeg dollars ook na hun inland mining van vorig seizoen en daar zijn ze ook nog niet klaar

B.B.B schreef

Homestead rescue is ook wel leuk met Marty Rainey

moet ik nog aan beginnen maar goed om te horen

Kletz schreef

trouwens Alone s02 heel vet en een terechte winnaar. Had niet door dat het al begonnen was dus kon alles is 1 keer kijken!

yup was ook mijn favo voor de winst

boom

PokerStars Hand #158287862704: Tournament #1646040883, $1000+$50 USD Single Draw 2-7 Lowball No Limit - Level XXIV (6000/12000) - 2016/09/07 18:46:54 CET [2016/09/07 12:46:54 ET]
Table '1646040883 3' 7-max Seat #4 is the button
Seat 3: WATnlos (480854 in chips)
Seat 4: blanconegro (497009 in chips)
Seat 5: UnempIoyed (936160 in chips)
Seat 6: nilsef (477522 in chips)
Seat 7: Vingtcent (508455 in chips)
WATnlos: posts the ante 3000
blanconegro: posts the ante 3000
UnempIoyed: posts the ante 3000
nilsef: posts the ante 3000
Vingtcent: posts the ante 3000
UnempIoyed: posts small blind 6000
nilsef: posts big blind 12000
*** DEALING HANDS ***
Vingtcent: raises 13440 to 25440
WATnlos: folds
blanconegro: raises 52960 to 78400
UnempIoyed: folds
nilsef: folds
Vingtcent: calls 52960
Vingtcent: discards 1 card
blanconegro: stands pat
Vingtcent: bets 102660
blanconegro: raises 312949 to 415609 and is all-in
Vingtcent: calls 312949
*** SHOW DOWN ***
blanconegro: shows {5-Spades}{8-Clubs}{8-Spades}{4-Diamonds}{5-Hearts} (Lo: two pair, Eights and Fives)
Vingtcent: shows {2-Clubs}{4-Hearts}{3-Spades}{9-Spades}{7-Spades} (Lo: 9,7,4,3,2)
Vingtcent collected 1021018 from pot
blanconegro finished the tournament in 5th place and received $11267.10.
*** SUMMARY ***
Total pot 1021018 | Rake 0
Seat 3: WATnlos folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: blanconegro (button) showed {5-Spades}{8-Clubs}{8-Spades}{4-Diamonds}{5-Hearts} and lost with Lo: two pair, Eights and Fives
Seat 5: UnempIoyed (small blind) folded before Flop
Seat 6: nilsef (big blind) folded before Flop
Seat 7: Vingtcent showed {2-Clubs}{4-Hearts}{3-Spades}{9-Spades}{7-Spades} and won (1021018) with Lo: 9,7,4,3,2

meh

PokerStars Hand #158287316243: Tournament #1645974535, $1000+$50 USD Hold'em No Limit - Level XXXVI (16000/32000) - 2016/09/07 18:33:49 CET [2016/09/07 12:33:49 ET]
Table '1645974535 21' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: KingGorn (3951336 in chips)
Seat 2: ishter11 (2955060 in chips)
Seat 3: teruliro (1696799 in chips)
Seat 4: PKaiser (3230872 in chips)
Seat 6: newguy89 (2231639 in chips)
Seat 7: Kroko-dill (1848544 in chips)
Seat 8: Mintewek (866421 in chips)
Seat 9: madsamot (2951210 in chips)
KingGorn: posts the ante 4000
ishter11: posts the ante 4000
teruliro: posts the ante 4000
PKaiser: posts the ante 4000
newguy89: posts the ante 4000
Kroko-dill: posts the ante 4000
Mintewek: posts the ante 4000
madsamot: posts the ante 4000
PKaiser: posts small blind 16000
newguy89: posts big blind 32000
*** HOLE CARDS ***
Kroko-dill: folds
Mintewek: raises 36800 to 68800
madsamot: folds
KingGorn: folds
ishter11: folds
teruliro: raises 105600 to 174400
PKaiser: calls 158400
newguy89: folds
Mintewek: raises 688021 to 862421 and is all-in
teruliro: folds
PKaiser: calls 688021
*** FLOP *** {6-Hearts}{5-Spades}{10-Diamonds}
*** TURN *** {6-Hearts}{5-Spades}{10-Diamonds} {9-Diamonds}
*** RIVER *** {6-Hearts}{5-Spades}{10-Diamonds}{9-Diamonds} {8-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
PKaiser: shows {10-Hearts}{10-Spades} (three of a kind, Tens)
Mintewek: shows {A-Clubs}{Q-Spades} (high card Ace)
PKaiser collected 1963242 from pot
Mintewek finished the tournament in 24th place and received $7318.22.
*** SUMMARY ***
Total pot 1963242 | Rake 0
Board {6-Hearts}{5-Spades}{10-Diamonds}{9-Diamonds}{8-Clubs}
Seat 1: KingGorn folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: ishter11 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: teruliro (button) folded before Flop
Seat 4: PKaiser (small blind) showed {10-Hearts}{10-Spades} and won (1963242) with three of a kind, Tens
Seat 6: newguy89 (big blind) folded before Flop
Seat 7: Kroko-dill folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Mintewek showed {A-Clubs}{Q-Spades} and lost with high card Ace
Seat 9: madsamot folded before Flop (didn't bet)

mooi potje vincent

PokerStars Hand #158282815936: Tournament #1646040883, $1000+$50 USD Single Draw 2-7 Lowball No Limit - Level XX (2800/5600) - 2016/09/07 16:34:31 CET [2016/09/07 10:34:31 ET]
Table '1646040883 3' 7-max Seat #7 is the button
Seat 1: shaundeeb (322325 in chips)
Seat 3: doofy-proofy (136016 in chips)
Seat 4: blanconegro (502352 in chips)
Seat 6: nilsef (358107 in chips)
Seat 7: Vingtcent (269329 in chips)
shaundeeb: posts the ante 1400
doofy-proofy: posts the ante 1400
blanconegro: posts the ante 1400
nilsef: posts the ante 1400
Vingtcent: posts the ante 1400
shaundeeb: posts small blind 2800
doofy-proofy: posts big blind 5600
*** DEALING HANDS ***
blanconegro: raises 7840 to 13440
nilsef: folds
Vingtcent: calls 13440
shaundeeb: folds
doofy-proofy: folds
blanconegro: discards 1 card
Vingtcent: discards 1 card
blanconegro: checks
Vingtcent: bets 62500
blanconegro: calls 62500
*** SHOW DOWN ***
Vingtcent: shows {5-Diamonds}{8-Clubs}{7-Diamonds}{2-Diamonds}{3-Spades} (Lo: 8,7,5,3,2)
blanconegro: mucks hand
Vingtcent collected 167280 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 167280 | Rake 0
Seat 1: shaundeeb (small blind) folded before Flop
Seat 3: doofy-proofy (big blind) folded before Flop
Seat 4: blanconegro mucked
Seat 6: nilsef folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Vingtcent (button) showed {5-Diamonds}{8-Clubs}{7-Diamonds}{2-Diamonds}{3-Spades} and won (167280) with Lo: 8,7,5,3,2

1891011122381