iliadivilia

Mijn onderschrift:

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

Verstuur bericht

Forum Posts

out thanks

PokerStars Hand #176711618751: Tournament #2061086335, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (600/1200) - 2017/10/09 23:16:30 CET [2017/10/09 17:16:30 ET]
Table '2061086335 168' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Chen675 (5578 in chips)
Seat 2: robitko007 (7764 in chips)
Seat 3: profchaos79 (24534 in chips)
Seat 4: Shreknik (24465 in chips)
Seat 5: tarcisio118 (64629 in chips)
Seat 6: Thorn_Devil (20978 in chips)
Seat 7: IceFlyer70 (57605 in chips)
Seat 8: GodLikeDnK (29465 in chips)
Seat 9: iliadivilia (6834 in chips)
Chen675: posts the ante 150
robitko007: posts the ante 150
profchaos79: posts the ante 150
Shreknik: posts the ante 150
tarcisio118: posts the ante 150
Thorn_Devil: posts the ante 150
IceFlyer70: posts the ante 150
GodLikeDnK: posts the ante 150
iliadivilia: posts the ante 150
Thorn_Devil: posts small blind 600
IceFlyer70: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {3-Clubs}{3-Hearts}
GodLikeDnK: folds
iliadivilia: raises 5484 to 6684 and is all-in
Chen675: folds
robitko007: raises 930 to 7614 and is all-in
profchaos79: folds
Shreknik: folds
tarcisio118: folds
Thorn_Devil: folds
IceFlyer70: folds
Uncalled bet (930) returned to robitko007
*** FLOP *** {K-Clubs}{6-Spades}{10-Hearts}
*** TURN *** {K-Clubs}{6-Spades}{10-Hearts} {7-Spades}
*** RIVER *** {K-Clubs}{6-Spades}{10-Hearts}{7-Spades} {2-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {3-Clubs}{3-Hearts} (a pair of Threes)
robitko007: shows {A-Spades}{10-Clubs} (a pair of Tens)
robitko007 collected 16518 from pot
iliadivilia finished the tournament in 700th place and received $20.63.
*** SUMMARY ***
Total pot 16518 | Rake 0
Board {K-Clubs}{6-Spades}{10-Hearts}{7-Spades}{2-Diamonds}
Seat 1: Chen675 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: robitko007 showed {A-Spades}{10-Clubs} and won (16518) with a pair of Tens
Seat 3: profchaos79 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Shreknik folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: tarcisio118 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Thorn_Devil (small blind) folded before Flop
Seat 7: IceFlyer70 (big blind) folded before Flop
Seat 8: GodLikeDnK folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: iliadivilia showed {3-Clubs}{3-Hearts} and lost with a pair of Threes

9.9k

PokerStars Hand #176708277202: Tournament #2061086335, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XII (200/400) - 2017/10/09 22:07:45 CET [2017/10/09 16:07:45 ET]
Table '2061086335 168' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Chen675 (17027 in chips)
Seat 2: good 47rus (6292 in chips) is sitting out
Seat 3: noca$hout (5452 in chips)
Seat 4: bluenotebar (14947 in chips)
Seat 5: ksieciunio97 (4940 in chips)
Seat 6: ALEX220965 (2182 in chips)
Seat 7: dmitrim1777 (10814 in chips)
Seat 8: GodLikeDnK (12395 in chips)
Seat 9: iliadivilia (5940 in chips)
Chen675: posts the ante 50
good 47rus: posts the ante 50
noca$hout: posts the ante 50
bluenotebar: posts the ante 50
ksieciunio97: posts the ante 50
ALEX220965: posts the ante 50
dmitrim1777: posts the ante 50
GodLikeDnK: posts the ante 50
iliadivilia: posts the ante 50
GodLikeDnK: posts small blind 200
iliadivilia: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {3-Hearts}{3-Diamonds}
Chen675: folds
good 47rus: folds
noca$hout: folds
bluenotebar: folds
ksieciunio97: folds
ALEX220965: folds
dmitrim1777: raises 800 to 1200
GodLikeDnK: folds
iliadivilia: raises 4690 to 5890 and is all-in
dmitrim1777: calls 4690
*** FLOP *** {4-Clubs}{J-Spades}{Q-Spades}
*** TURN *** {4-Clubs}{J-Spades}{Q-Spades} {3-Clubs}
*** RIVER *** {4-Clubs}{J-Spades}{Q-Spades}{3-Clubs} {9-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {3-Hearts}{3-Diamonds} (three of a kind, Threes)
dmitrim1777: shows {4-Spades}{A-Hearts} (a pair of Fours)
iliadivilia collected 12430 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 12430 | Rake 0
Board {4-Clubs}{J-Spades}{Q-Spades}{3-Clubs}{9-Diamonds}
Seat 1: Chen675 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: good 47rus folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: noca$hout folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: bluenotebar folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: ksieciunio97 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: ALEX220965 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: dmitrim1777 (button) showed {4-Spades}{A-Hearts} and lost with a pair of Fours
Seat 8: GodLikeDnK (small blind) folded before Flop
Seat 9: iliadivilia (big blind) showed {3-Hearts}{3-Diamonds} and won (12430) with three of a kind, Threes

6.2k b11

PokerStars Hand #176706971857: Tournament #2061086335, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level X (125/250) - 2017/10/09 21:41:33 CET [2017/10/09 15:41:33 ET]
Table '2061086335 168' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: Chen675 (13105 in chips)
Seat 2: good 47rus (8177 in chips) is sitting out
Seat 3: noca$hout (3665 in chips)
Seat 4: bluenotebar (13332 in chips)
Seat 5: J.Y.Klv (3137 in chips)
Seat 6: ALEX220965 (3131 in chips)
Seat 7: jish1 (4420 in chips)
Seat 8: GodLikeDnK (10541 in chips) is sitting out
Seat 9: iliadivilia (2092 in chips)
Chen675: posts the ante 30
good 47rus: posts the ante 30
noca$hout: posts the ante 30
bluenotebar: posts the ante 30
J.Y.Klv: posts the ante 30
ALEX220965: posts the ante 30
jish1: posts the ante 30
GodLikeDnK: posts the ante 30
iliadivilia: posts the ante 30
good 47rus: posts small blind 125
noca$hout: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {A-Clubs}{5-Clubs}
bluenotebar: folds
J.Y.Klv: folds
ALEX220965: folds
jish1: folds
GodLikeDnK: folds
iliadivilia: raises 1812 to 2062 and is all-in
Chen675: folds
good 47rus: folds
noca$hout: calls 1812
*** FLOP *** {8-Spades}{7-Hearts}{8-Diamonds}
*** TURN *** {8-Spades}{7-Hearts}{8-Diamonds} {J-Spades}
*** RIVER *** {8-Spades}{7-Hearts}{8-Diamonds}{J-Spades} {J-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
noca$hout: shows {Q-Clubs}{K-Diamonds} (two pair, Jacks and Eights)
iliadivilia: shows {A-Clubs}{5-Clubs} (two pair, Jacks and Eights - Ace kicker)
iliadivilia collected 4519 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4519 | Rake 0
Board {8-Spades}{7-Hearts}{8-Diamonds}{J-Spades}{J-Clubs}
Seat 1: Chen675 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: good 47rus (small blind) folded before Flop
Seat 3: noca$hout (big blind) showed {Q-Clubs}{K-Diamonds} and lost with two pair, Jacks and Eights
Seat 4: bluenotebar folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: J.Y.Klv folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: ALEX220965 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: jish1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: GodLikeDnK folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: iliadivilia showed {A-Clubs}{5-Clubs} and won (4519) with two pair, Jacks and Eights

PokerStars Hand #176706605728: Tournament #2061082207, $3.41+$3.41+$0.68 USD Hold'em No Limit - Level VIII (75/150) - 2017/10/09 21:34:33 CET [2017/10/09 15:34:33 ET]
Table '2061082207 201' 6-max Seat #5 is the button
Seat 1: Kolobok0987 (3325 in chips, $3.41 bounty)
Seat 2: billy-sid (8099 in chips, $5.96 bounty)
Seat 3: iliadivilia (766 in chips, $3.41 bounty)
Seat 4: REALBoefke (7416 in chips, $5.11 bounty)
Seat 5: essienn91 (5419 in chips, $3.41 bounty)
Seat 6: RRP-U (1200 in chips, $3.41 bounty)
Kolobok0987: posts the ante 20
billy-sid: posts the ante 20
iliadivilia: posts the ante 20
REALBoefke: posts the ante 20
essienn91: posts the ante 20
RRP-U: posts the ante 20
RRP-U: posts small blind 75
Kolobok0987: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {10-Spades}{K-Diamonds}
billy-sid: folds
iliadivilia: raises 450 to 600
REALBoefke: calls 600
essienn91: folds
RRP-U: raises 580 to 1180 and is all-in
Kolobok0987: folds
iliadivilia: calls 146 and is all-in
REALBoefke: calls 580
*** FLOP *** {K-Clubs}{4-Hearts}{9-Spades}
*** TURN *** {K-Clubs}{4-Hearts}{9-Spades} {A-Spades}
*** RIVER *** {K-Clubs}{4-Hearts}{9-Spades}{A-Spades} {Q-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
RRP-U: shows {A-Hearts}{5-Hearts} (a pair of Aces)
REALBoefke: shows {J-Clubs}{9-Clubs} (a pair of Nines)
RRP-U collected 868 from side pot
iliadivilia: shows {10-Spades}{K-Diamonds} (a pair of Kings)
RRP-U collected 2508 from main pot
RRP-U wins $1.71 for eliminating iliadivilia and their own bounty increases by $1.70 to $5.11
iliadivilia finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 3376 Main pot 2508. Side pot 868. | Rake 0
Board {K-Clubs}{4-Hearts}{9-Spades}{A-Spades}{Q-Hearts}
Seat 1: Kolobok0987 (big blind) folded before Flop
Seat 2: billy-sid folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: iliadivilia showed {10-Spades}{K-Diamonds} and lost with a pair of Kings
Seat 4: REALBoefke showed {J-Clubs}{9-Clubs} and lost with a pair of Nines
Seat 5: essienn91 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: RRP-U (small blind) showed {A-Hearts}{5-Hearts} and won (3376) with a pair of Aces

PokerStars Hand #176706274208: Tournament #2061082207, $3.41+$3.41+$0.68 USD Hold'em No Limit - Level VI (50/100) - 2017/10/09 21:28:09 CET [2017/10/09 15:28:09 ET]
Table '2061082207 201' 6-max Seat #5 is the button
Seat 1: arsea1 (1886 in chips, $5.11 bounty)
Seat 2: billy-sid (6484 in chips, $3.41 bounty)
Seat 3: iliadivilia (2987 in chips, $3.41 bounty)
Seat 4: REALBoefke (5626 in chips, $5.11 bounty)
Seat 5: essienn91 (3136 in chips, $3.41 bounty)
Seat 6: RRP-U (3106 in chips, $3.41 bounty)
arsea1: posts the ante 12
billy-sid: posts the ante 12
iliadivilia: posts the ante 12
REALBoefke: posts the ante 12
essienn91: posts the ante 12
RRP-U: posts the ante 12
RRP-U: posts small blind 50
arsea1: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {A-Spades}{K-Diamonds}
billy-sid: folds
iliadivilia: raises 100 to 200
REALBoefke: folds
essienn91: calls 200
RRP-U: folds
arsea1: raises 1674 to 1874 and is all-in
iliadivilia: raises 1101 to 2975 and is all-in
essienn91: folds
Uncalled bet (1101) returned to iliadivilia
*** FLOP *** {10-Clubs}{4-Clubs}{5-Hearts}
*** TURN *** {10-Clubs}{4-Clubs}{5-Hearts} {2-Spades}
*** RIVER *** {10-Clubs}{4-Clubs}{5-Hearts}{2-Spades} {4-Spades}
*** SHOW DOWN ***
arsea1: shows {9-Hearts}{9-Diamonds} (two pair, Nines and Fours)
iliadivilia: shows {A-Spades}{K-Diamonds} (a pair of Fours)
arsea1 collected 4070 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4070 | Rake 0
Board {10-Clubs}{4-Clubs}{5-Hearts}{2-Spades}{4-Spades}
Seat 1: arsea1 (big blind) showed {9-Hearts}{9-Diamonds} and won (4070) with two pair, Nines and Fours
Seat 2: billy-sid folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: iliadivilia showed {A-Spades}{K-Diamonds} and lost with a pair of Fours
Seat 4: REALBoefke folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: essienn91 (button) folded before Flop
Seat 6: RRP-U (small blind) folded before Flop

PokerStars Hand #176705560989: Tournament #2061086335, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VII (60/120) - 2017/10/09 21:14:08 CET [2017/10/09 15:14:08 ET]
Table '2061086335 168' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Chen675 (6244 in chips)
Seat 2: good 47rus (9412 in chips)
Seat 3: Tsipor (4619 in chips)
Seat 4: bluenotebar (9769 in chips)
Seat 5: J.Y.Klv (4567 in chips)
Seat 6: ALEX220965 (4776 in chips)
Seat 7: saarekas (4766 in chips)
Seat 8: GodLikeDnK (6168 in chips)
Seat 9: iliadivilia (2321 in chips)
Chen675: posts the ante 15
good 47rus: posts the ante 15
Tsipor: posts the ante 15
bluenotebar: posts the ante 15
J.Y.Klv: posts the ante 15
ALEX220965: posts the ante 15
saarekas: posts the ante 15
GodLikeDnK: posts the ante 15
iliadivilia: posts the ante 15
Tsipor: posts small blind 60
bluenotebar: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {J-Hearts}{K-Hearts}
J.Y.Klv: folds
ALEX220965: folds
saarekas: folds
GodLikeDnK: folds
iliadivilia: raises 120 to 240
Chen675: folds
good 47rus: calls 240
Tsipor: calls 180
bluenotebar: calls 120
*** FLOP *** {5-Hearts}{3-Diamonds}{10-Hearts}
Tsipor: bets 600
bluenotebar: folds
iliadivilia: raises 1466 to 2066 and is all-in
good 47rus: folds
Tsipor: calls 1466
*** TURN *** {5-Hearts}{3-Diamonds}{10-Hearts} {4-Hearts}
*** RIVER *** {5-Hearts}{3-Diamonds}{10-Hearts}{4-Hearts} {10-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Tsipor: shows {7-Spades}{5-Spades} (two pair, Tens and Fives)
iliadivilia: shows {J-Hearts}{K-Hearts} (a flush, King high)
iliadivilia collected 5227 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5227 | Rake 0
Board {5-Hearts}{3-Diamonds}{10-Hearts}{4-Hearts}{10-Clubs}
Seat 1: Chen675 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: good 47rus (button) folded on the Flop
Seat 3: Tsipor (small blind) showed {7-Spades}{5-Spades} and lost with two pair, Tens and Fives
Seat 4: bluenotebar (big blind) folded on the Flop
Seat 5: J.Y.Klv folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: ALEX220965 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: saarekas folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: GodLikeDnK folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: iliadivilia showed {J-Hearts}{K-Hearts} and won (5227) with a flush, King high

b11 2,8k
7,50 2,7k

PokerStars Hand #176703615348: Tournament #2061086335, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level IV (30/60) - 2017/10/09 20:33:50 CET [2017/10/09 14:33:50 ET]
Table '2061086335 168' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: fedemano25 (4519 in chips)
Seat 2: Pro100 Fedor (5380 in chips)
Seat 3: CORENAPULE (4106 in chips)
Seat 4: bluenotebar (6114 in chips)
Seat 5: skerrigan96 (12822 in chips)
Seat 6: ALEX220965 (6386 in chips)
Seat 7: saarekas (4483 in chips)
Seat 8: ibragimov375 (4862 in chips)
Seat 9: iliadivilia (4804 in chips)
fedemano25: posts the ante 8
Pro100 Fedor: posts the ante 8
CORENAPULE: posts the ante 8
bluenotebar: posts the ante 8
skerrigan96: posts the ante 8
ALEX220965: posts the ante 8
saarekas: posts the ante 8
ibragimov375: posts the ante 8
iliadivilia: posts the ante 8
bluenotebar: posts small blind 30
skerrigan96: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {10-Hearts}{A-Spades}
ALEX220965: folds
saarekas: folds
ibragimov375: folds
iliadivilia: raises 120 to 180
fedemano25: folds
Pro100 Fedor: folds
CORENAPULE: folds
bluenotebar: calls 150
skerrigan96: calls 120
*** FLOP *** {9-Spades}{4-Spades}{8-Spades}
bluenotebar: checks
skerrigan96: checks
iliadivilia: bets 214
bluenotebar: folds
skerrigan96: calls 214
*** TURN *** {9-Spades}{4-Spades}{8-Spades} {J-Clubs}
skerrigan96: checks
iliadivilia: bets 437
skerrigan96: calls 437
*** RIVER *** {9-Spades}{4-Spades}{8-Spades}{J-Clubs} {3-Hearts}
skerrigan96: checks
iliadivilia: checks
*** SHOW DOWN ***
skerrigan96: shows {10-Diamonds}{J-Hearts} (a pair of Jacks)
iliadivilia: mucks hand
skerrigan96 collected 1914 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 1914 | Rake 0
Board {9-Spades}{4-Spades}{8-Spades}{J-Clubs}{3-Hearts}
Seat 1: fedemano25 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Pro100 Fedor folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: CORENAPULE (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: bluenotebar (small blind) folded on the Flop
Seat 5: skerrigan96 (big blind) showed {10-Diamonds}{J-Hearts} and won (1914) with a pair of Jacks
Seat 6: ALEX220965 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: saarekas folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: ibragimov375 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: iliadivilia mucked {10-Hearts}{A-Spades}

PokerStars Hand #176704109983: Tournament #2061086335, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level V (40/80) - 2017/10/09 20:43:52 CET [2017/10/09 14:43:52 ET]
Table '2061086335 168' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: fedemano25 (3006 in chips)
Seat 2: Pro100 Fedor (6517 in chips)
Seat 3: CORENAPULE (3427 in chips)
Seat 4: bluenotebar (5421 in chips)
Seat 5: skerrigan96 (13545 in chips)
Seat 6: ALEX220965 (5796 in chips)
Seat 7: saarekas (4180 in chips)
Seat 8: ibragimov375 (7779 in chips)
Seat 9: iliadivilia (3805 in chips)
fedemano25: posts the ante 10
Pro100 Fedor: posts the ante 10
CORENAPULE: posts the ante 10
bluenotebar: posts the ante 10
skerrigan96: posts the ante 10
ALEX220965: posts the ante 10
saarekas: posts the ante 10
ibragimov375: posts the ante 10
iliadivilia: posts the ante 10
bluenotebar: posts small blind 40
skerrigan96: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {J-Clubs}{Q-Diamonds}
ALEX220965: folds
saarekas: folds
ibragimov375: folds
iliadivilia: raises 120 to 200
fedemano25: calls 200
Pro100 Fedor: folds
CORENAPULE: folds
bluenotebar: calls 160
skerrigan96: calls 120
*** FLOP *** {10-Hearts}{9-Spades}{4-Hearts}
bluenotebar: checks
skerrigan96: checks
iliadivilia: bets 312
fedemano25: calls 312
bluenotebar: calls 312
skerrigan96: folds
*** TURN *** {10-Hearts}{9-Spades}{4-Hearts} {3-Spades}
bluenotebar: checks
iliadivilia: checks
fedemano25: checks
*** RIVER *** {10-Hearts}{9-Spades}{4-Hearts}{3-Spades} {8-Hearts}
bluenotebar: bets 913
iliadivilia: calls 913
fedemano25: folds
*** SHOW DOWN ***
bluenotebar: shows {2-Hearts}{6-Hearts} (a flush, Ten high)
iliadivilia: mucks hand
bluenotebar collected 3652 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3652 | Rake 0
Board {10-Hearts}{9-Spades}{4-Hearts}{3-Spades}{8-Hearts}
Seat 1: fedemano25 folded on the River
Seat 2: Pro100 Fedor folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: CORENAPULE (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: bluenotebar (small blind) showed {2-Hearts}{6-Hearts} and won (3652) with a flush, Ten high
Seat 5: skerrigan96 (big blind) folded on the Flop
Seat 6: ALEX220965 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: saarekas folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: ibragimov375 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: iliadivilia mucked {J-Clubs}{Q-Diamonds}

updates hier van de b11 en 7,50 tpko

B11

Iliadivilia

thefox27 schreef

jmmr ilia tnx manThumb Up

jij bedankt man.

w84me schreef

had je geen zin meer ilia Big Grin

want A8 is een slechte shove tegen iemand die alles opent first en in late mid positie zit ?

out

PokerStars Hand #176409334487: Tournament #2054482948, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XIII (250/500) - 2017/10/02 22:17:50 CET [2017/10/02 16:17:50 ET]
Table '2054482948 72' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Rassebre (17426 in chips)
Seat 2: max_stars06 (8831 in chips)
Seat 3: nash104 (37651 in chips)
Seat 4: boyer 8 (25243 in chips)
Seat 5: iliadivilia (10753 in chips)
Seat 6: grinder342 (10276 in chips)
Seat 7: RuneToll (13435 in chips)
Seat 8: TastyPancake (9296 in chips)
Seat 9: ESPltdV300 (15799 in chips)
Rassebre: posts the ante 65
max_stars06: posts the ante 65
nash104: posts the ante 65
boyer 8: posts the ante 65
iliadivilia: posts the ante 65
grinder342: posts the ante 65
RuneToll: posts the ante 65
TastyPancake: posts the ante 65
ESPltdV300: posts the ante 65
grinder342: posts small blind 250
RuneToll: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {A-Diamonds}{8-Spades}
TastyPancake: folds
ESPltdV300: folds
Rassebre: folds
max_stars06: folds
nash104: raises 500 to 1000
boyer 8: folds
iliadivilia: raises 9688 to 10688 and is all-in
grinder342: folds
RuneToll: folds
nash104: calls 9688
*** FLOP *** {10-Clubs}{2-Hearts}{3-Spades}
*** TURN *** {10-Clubs}{2-Hearts}{3-Spades} {J-Clubs}
*** RIVER *** {10-Clubs}{2-Hearts}{3-Spades}{J-Clubs} {K-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
nash104: shows {K-Spades}{K-Hearts} (three of a kind, Kings)
iliadivilia: shows {A-Diamonds}{8-Spades} (high card Ace)
nash104 collected 22711 from pot
iliadivilia finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 22711 | Rake 0
Board {10-Clubs}{2-Hearts}{3-Spades}{J-Clubs}{K-Clubs}
Seat 1: Rassebre folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: max_stars06 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: nash104 showed {K-Spades}{K-Hearts} and won (22711) with three of a kind, Kings
Seat 4: boyer 8 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: iliadivilia (button) showed {A-Diamonds}{8-Spades} and lost with high card Ace
Seat 6: grinder342 (small blind) folded before Flop
Seat 7: RuneToll (big blind) folded before Flop
Seat 8: TastyPancake folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: ESPltdV300 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #176408897973: Tournament #2054482948, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XII (200/400) - 2017/10/02 22:09:16 CET [2017/10/02 16:09:16 ET]
Table '2054482948 72' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: fred_vasco (17939 in chips)
Seat 2: max_stars06 (10026 in chips)
Seat 3: nash104 (41096 in chips)
Seat 4: boyer 8 (7449 in chips)
Seat 5: iliadivilia (4398 in chips)
Seat 6: grinder342 (7301 in chips)
Seat 7: yanxi (4900 in chips)
Seat 8: TastyPancake (10491 in chips)
Seat 9: ESPltdV300 (17794 in chips)
fred_vasco: posts the ante 50
max_stars06: posts the ante 50
nash104: posts the ante 50
boyer 8: posts the ante 50
iliadivilia: posts the ante 50
grinder342: posts the ante 50
yanxi: posts the ante 50
TastyPancake: posts the ante 50
ESPltdV300: posts the ante 50
nash104: posts small blind 200
boyer 8: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {6-Spades}{6-Hearts}
iliadivilia: raises 3948 to 4348 and is all-in
grinder342: folds
yanxi: raises 502 to 4850 and is all-in
TastyPancake: folds
ESPltdV300: folds
fred_vasco: folds
max_stars06: folds
nash104: folds
boyer 8: folds
Uncalled bet (502) returned to yanxi
*** FLOP *** {9-Spades}{8-Spades}{3-Diamonds}
*** TURN *** {9-Spades}{8-Spades}{3-Diamonds} {4-Hearts}
*** RIVER *** {9-Spades}{8-Spades}{3-Diamonds}{4-Hearts} {J-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {6-Spades}{6-Hearts} (a pair of Sixes)
yanxi: shows {A-Hearts}{K-Diamonds} (high card Ace)
iliadivilia collected 9746 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 9746 | Rake 0
Board {9-Spades}{8-Spades}{3-Diamonds}{4-Hearts}{J-Hearts}
Seat 1: fred_vasco folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: max_stars06 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: nash104 (small blind) folded before Flop
Seat 4: boyer 8 (big blind) folded before Flop
Seat 5: iliadivilia showed {6-Spades}{6-Hearts} and won (9746) with a pair of Sixes
Seat 6: grinder342 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: yanxi showed {A-Hearts}{K-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 8: TastyPancake folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: ESPltdV300 folded before Flop (didn't bet)

4,6k, en nee hou het bij deze thnx

big 11

20.00 b11
20.45 11fo

out , drama tnx voor de backing

PokerStars Hand #176321916662: Tournament #2048120057, $7.50+$22.50+$3.00 USD Hold'em No Limit - Level X (70/140) - 2017/09/30 21:40:50 CET [2017/09/30 15:40:50 ET]
Table '2048120057 85' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: ricky leung1 (11046 in chips, $56.25 bounty)
Seat 2: landuh9 (7739 in chips, $22.50 bounty)
Seat 3: TheMiner4444 (3579 in chips, $22.50 bounty)
Seat 4: xereta10 (16532 in chips, $33.75 bounty)
Seat 5: VoffMom (1594 in chips, $22.50 bounty)
Seat 6: PAOK275 (7607 in chips, $22.50 bounty)
Seat 7: iliadivilia (2468 in chips, $22.50 bounty)
Seat 8: riot-ss (8184 in chips, $22.50 bounty)
Seat 9: fabriciogmf (4344 in chips, $22.50 bounty)
ricky leung1: posts the ante 21
landuh9: posts the ante 21
TheMiner4444: posts the ante 21
xereta10: posts the ante 21
VoffMom: posts the ante 21
PAOK275: posts the ante 21
iliadivilia: posts the ante 21
riot-ss: posts the ante 21
fabriciogmf: posts the ante 21
iliadivilia: posts small blind 70
riot-ss: posts big blind 140
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {Q-Hearts}{K-Hearts}
fabriciogmf: folds
ricky leung1: raises 280 to 420
landuh9: calls 420
TheMiner4444: folds
xereta10: folds
VoffMom: folds
PAOK275: calls 420
ricky leung1 said, "jam"
iliadivilia: calls 350
riot-ss: calls 280
*** FLOP *** {6-Hearts}{7-Hearts}{10-Clubs}
iliadivilia said, "ok"
iliadivilia: bets 2027 and is all-in
riot-ss: folds
ricky leung1: folds
landuh9: raises 5271 to 7298 and is all-in
PAOK275: calls 7166 and is all-in
Uncalled bet (132) returned to landuh9
*** TURN *** {6-Hearts}{7-Hearts}{10-Clubs} {Q-Clubs}
*** RIVER *** {6-Hearts}{7-Hearts}{10-Clubs}{Q-Clubs} {9-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
landuh9: shows {J-Diamonds}{J-Clubs} (a pair of Jacks)
PAOK275: shows {6-Spades}{6-Clubs} (three of a kind, Sixes)
PAOK275 collected 10278 from side pot
iliadivilia: shows {Q-Hearts}{K-Hearts} (a pair of Queens)
PAOK275 collected 8370 from main pot
PAOK275 wins $11.25 for eliminating iliadivilia and their own bounty increases by $11.25 to $33.75
iliadivilia finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 18648 Main pot 8370. Side pot 10278. | Rake 0
Board {6-Hearts}{7-Hearts}{10-Clubs}{Q-Clubs}{9-Diamonds}
Seat 1: ricky leung1 folded on the Flop
Seat 2: landuh9 showed {J-Diamonds}{J-Clubs} and lost with a pair of Jacks
Seat 3: TheMiner4444 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: xereta10 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: VoffMom folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: PAOK275 (button) showed {6-Spades}{6-Clubs} and won (18648) with three of a kind, Sixes
Seat 7: iliadivilia (small blind) showed {Q-Hearts}{K-Hearts} and lost with a pair of Queens
Seat 8: riot-ss (big blind) folded on the Flop
Seat 9: fabriciogmf folded before Flop (didn't bet)

out b11
PokerStars Hand #176321524704: Tournament #2048164792, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level IX (100/200) - 2017/09/30 21:32:45 CET [2017/09/30 15:32:45 ET]
Table '2048164792 267' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: mhrfreitag (5132 in chips)
Seat 2: MedojooAA (9601 in chips)
Seat 3: Lol-badbeat (4701 in chips)
Seat 4: bulgim (14484 in chips)
Seat 5: osonyktonei (14160 in chips)
Seat 6: Glies (3161 in chips)
Seat 7: iliadivilia (2456 in chips)
Seat 8: LAZYFAT1 (4264 in chips)
Seat 9: pacoloco78 (3442 in chips)
mhrfreitag: posts the ante 25
MedojooAA: posts the ante 25
Lol-badbeat: posts the ante 25
bulgim: posts the ante 25
osonyktonei: posts the ante 25
Glies: posts the ante 25
iliadivilia: posts the ante 25
LAZYFAT1: posts the ante 25
pacoloco78: posts the ante 25
LAZYFAT1: posts small blind 100
pacoloco78: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {A-Hearts}{K-Hearts}
mhrfreitag: calls 200
MedojooAA: folds
Lol-badbeat: folds
bulgim: folds
osonyktonei: raises 400 to 600
Glies: folds
iliadivilia: raises 1831 to 2431 and is all-in
LAZYFAT1: folds
pacoloco78: folds
mhrfreitag: calls 2231
osonyktonei: calls 1831
*** FLOP *** {3-Diamonds}{8-Diamonds}{7-Spades}
mhrfreitag: checks
osonyktonei: bets 2800
mhrfreitag: calls 2676 and is all-in
Uncalled bet (124) returned to osonyktonei
*** TURN *** {3-Diamonds}{8-Diamonds}{7-Spades} {6-Diamonds}
*** RIVER *** {3-Diamonds}{8-Diamonds}{7-Spades}{6-Diamonds} {9-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
mhrfreitag: shows {10-Clubs}{A-Diamonds} (a straight, Six to Ten)
osonyktonei: shows {Q-Diamonds}{Q-Clubs} (a pair of Queens)
mhrfreitag collected 5352 from side pot
iliadivilia: shows {A-Hearts}{K-Hearts} (high card Ace)
mhrfreitag collected 7818 from main pot
iliadivilia finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 13170 Main pot 7818. Side pot 5352. | Rake 0
Board {3-Diamonds}{8-Diamonds}{7-Spades}{6-Diamonds}{9-Hearts}
Seat 1: mhrfreitag showed {10-Clubs}{A-Diamonds} and won (13170) with a straight, Six to Ten
Seat 2: MedojooAA folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Lol-badbeat folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: bulgim folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: osonyktonei showed {Q-Diamonds}{Q-Clubs} and lost with a pair of Queens
Seat 6: Glies folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: iliadivilia (button) showed {A-Hearts}{K-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 8: LAZYFAT1 (small blind) folded before Flop
Seat 9: pacoloco78 (big blind) folded before Flop