kinneging

Naam:Danny Kinneging
Mijn onderschrift:

Shaun Deeb : you wish you had my life, donk
Kinneging : No thanks Shaun, i would like to have sex now and then

{7-Hearts}{8-Hearts}

Verstuur bericht

Forum Posts

out

PokerStars Hand #128636151812: Tournament #1103985208, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XIII (250/500) - 2015/01/15 0:32:14 CUST [2015/01/14 12:32:14 ET]
Table '1103985208 42' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Kinneging (9674 in chips)
Seat 2: OneTimePlss (8325 in chips)
Seat 3: rodloiola (20602 in chips)
Seat 4: hipowrock (9737 in chips)
Seat 5: wes345 (4473 in chips)
Seat 6: zvejyss10 (42645 in chips)
Seat 7: bilias_amg (9148 in chips)
Seat 8: 13-gamias-13 (13352 in chips)
Seat 9: cocopops93 (8062 in chips)
Kinneging: posts the ante 60
OneTimePlss: posts the ante 60
rodloiola: posts the ante 60
hipowrock: posts the ante 60
wes345: posts the ante 60
zvejyss10: posts the ante 60
bilias_amg: posts the ante 60
13-gamias-13: posts the ante 60
cocopops93: posts the ante 60
13-gamias-13: posts small blind 250
cocopops93: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Kinneging {A-Diamonds}{A-Clubs}
Kinneging: raises 500 to 1000
OneTimePlss: folds
rodloiola: folds
hipowrock: folds
wes345: folds
zvejyss10: folds
bilias_amg: folds
13-gamias-13: raises 12292 to 13292 and is all-in
cocopops93: folds
Kinneging: calls 8614 and is all-in
Uncalled bet (3678) returned to 13-gamias-13
*** FLOP *** {Q-Hearts}{4-Spades}{8-Clubs}
*** TURN *** {Q-Hearts}{4-Spades}{8-Clubs} {10-Hearts}
*** RIVER *** {Q-Hearts}{4-Spades}{8-Clubs}{10-Hearts} {K-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
13-gamias-13: shows {J-Spades}{A-Hearts} (a straight, Ten to Ace)
Kinneging: shows {A-Diamonds}{A-Clubs} (a pair of Aces)
13-gamias-13 collected 20268 from pot
Kinneging finished the tournament in 138th place
*** SUMMARY ***
Total pot 20268 | Rake 0
Board {Q-Hearts}{4-Spades}{8-Clubs}{10-Hearts}{K-Diamonds}
Seat 1: Kinneging showed {A-Diamonds}{A-Clubs} and lost with a pair of Aces
Seat 2: OneTimePlss folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: rodloiola folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: hipowrock folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: wes345 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: zvejyss10 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: bilias_amg (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: 13-gamias-13 (small blind) showed {J-Spades}{A-Hearts} and won (20268) with a straight, Ten to Ace
Seat 9: cocopops93 (big blind) folded before Flop

Petert26 schreef

Best wel ziek dat je überhaupt hier nog mag posten.

enerzijds wel inderdaad ...

schuld staat nog open, in tegenstelling tot wat ik las ergens

advenje schreef

kan je hier wat meer over vertellen?

Sokz schreef

advenje schreef

Denk dat tie betaald heeft aangezien de site niet meer runt

[2:39:29 PM] Sokzel: What happened with Danny Kinnegings debt? Dont see him on that list of yours and he's back on a dutch forum begging for backings Tongue
[4:17:36 PM] x: He was talking about suicide to grant on skype a few months back
[4:17:42 PM] x: and grant decided to pull it
[4:17:44 PM] x: Bored
[4:17:55 PM] x: ... probably time to put it back up

wil eerst met Grant zelf in gesprek natuurlijk maar heb hem al heel lang niet gesproken, hij reageerde niet op berichten en mails

BU

Big 8.80 26bb 2370/2656
5.50 23bb 147/249
5.50 98bb 208/307

en out

PokerStars Hand #128633028269: Tournament #1103972933, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level V (30/60) - 2015/01/14 23:36:27 CUST [2015/01/14 11:36:27 ET]
Table '1103972933 21' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: Rob_10108 (4777 in chips)
Seat 2: Shin_nihS (4124 in chips)
Seat 3: BreninhoSJ (2363 in chips)
Seat 4: Kinneging (163 in chips)
Seat 5: Ojski1988 (4929 in chips)
Seat 6: spinni 8800 (3965 in chips)
Seat 7: RaulG777 (3352 in chips)
Seat 8: Money DC (3222 in chips)
Seat 9: NeverEnough5 (3220 in chips)
Kinneging: posts small blind 30
Ojski1988: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Kinneging {5-Clubs}{K-Diamonds}
spinni 8800: folds
RaulG777: folds
Money DC: folds
NeverEnough5: raises 60 to 120
Rob_10108: folds
Shin_nihS: calls 120
BreninhoSJ: folds
Kinneging: raises 43 to 163 and is all-in
Ojski1988: folds
NeverEnough5: calls 43
Shin_nihS: calls 43
*** FLOP *** {J-Hearts}{A-Spades}{K-Hearts}
NeverEnough5: checks
Shin_nihS: checks
*** TURN *** {J-Hearts}{A-Spades}{K-Hearts} {10-Diamonds}
NeverEnough5: checks
Shin_nihS: bets 301
NeverEnough5: folds
Uncalled bet (301) returned to Shin_nihS
*** RIVER *** {J-Hearts}{A-Spades}{K-Hearts}{10-Diamonds} {J-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Kinneging: shows {5-Clubs}{K-Diamonds} (two pair, Kings and Jacks)
Shin_nihS: shows {K-Spades}{Q-Diamonds} (a straight, Ten to Ace)
Shin_nihS collected 549 from pot
Kinneging finished the tournament in 529th place
*** SUMMARY ***
Total pot 549 | Rake 0
Board {J-Hearts}{A-Spades}{K-Hearts}{10-Diamonds}{J-Spades}
Seat 1: Rob_10108 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Shin_nihS showed {K-Spades}{Q-Diamonds} and won (549) with a straight, Ten to Ace
Seat 3: BreninhoSJ (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Kinneging (small blind) showed {5-Clubs}{K-Diamonds} and lost with two pair, Kings and Jacks
Seat 5: Ojski1988 (big blind) folded before Flop
Seat 6: spinni 8800 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: RaulG777 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Money DC folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: NeverEnough5 folded on the Turn

had al t vermoeden maar kan hier niet folden

PokerStars Hand #128632944956: Tournament #1103972933, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level V (30/60) - 2015/01/14 23:34:55 CUST [2015/01/14 11:34:55 ET]
Table '1103972933 21' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Rob_10108 (4777 in chips)
Seat 2: Shin_nihS (4124 in chips)
Seat 3: BreninhoSJ (2393 in chips)
Seat 4: Kinneging (1824 in chips)
Seat 5: Ojski1988 (4929 in chips)
Seat 6: spinni 8800 (3965 in chips)
Seat 7: RaulG777 (1661 in chips)
Seat 8: Money DC (3222 in chips)
Seat 9: NeverEnough5 (3220 in chips)
BreninhoSJ: posts small blind 30
Kinneging: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Kinneging {J-Spades}{J-Diamonds}
Ojski1988: folds
spinni 8800: folds
RaulG777: raises 90 to 150
Money DC: folds
NeverEnough5: folds
Rob_10108: folds
Shin_nihS: folds
BreninhoSJ: folds
Kinneging: calls 90
*** FLOP *** {3-Clubs}{10-Clubs}{7-Hearts}
Kinneging: checks
RaulG777: checks
*** TURN *** {3-Clubs}{10-Clubs}{7-Hearts} {J-Hearts}
Kinneging: bets 171
RaulG777: calls 171
*** RIVER *** {3-Clubs}{10-Clubs}{7-Hearts}{J-Hearts} {K-Spades}
Kinneging: bets 456
RaulG777: raises 884 to 1340 and is all-in
Kinneging: calls 884
*** SHOW DOWN ***
RaulG777: shows {A-Diamonds}{Q-Spades} (a straight, Ten to Ace)
Kinneging: shows {J-Spades}{J-Diamonds} (three of a kind, Jacks)
RaulG777 collected 3352 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3352 | Rake 0
Board {3-Clubs}{10-Clubs}{7-Hearts}{J-Hearts}{K-Spades}
Seat 1: Rob_10108 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Shin_nihS (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: BreninhoSJ (small blind) folded before Flop
Seat 4: Kinneging (big blind) showed {J-Spades}{J-Diamonds} and lost with three of a kind, Jacks
Seat 5: Ojski1988 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: spinni 8800 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: RaulG777 showed {A-Diamonds}{Q-Spades} and won (3352) with a straight, Ten to Ace
Seat 8: Money DC folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: NeverEnough5 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #128632787411: Tournament #1103985208, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level VIII (75/150) - 2015/01/14 23:32:01 CUST [2015/01/14 11:32:01 ET]
Table '1103985208 35' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Kinneging (3146 in chips)
Seat 2: Clavik33 (8394 in chips)
Seat 3: Batovs (10006 in chips)
Seat 4: dumo20 (2678 in chips)
Seat 5: Lassie Young (3714 in chips)
Seat 6: flopped6810 (8158 in chips)
Seat 8: b41r0g (7995 in chips)
Seat 9: Taubate700 (2139 in chips) is sitting out
Kinneging: posts the ante 20
Clavik33: posts the ante 20
Batovs: posts the ante 20
dumo20: posts the ante 20
Lassie Young: posts the ante 20
flopped6810: posts the ante 20
b41r0g: posts the ante 20
Taubate700: posts the ante 20
Taubate700: posts small blind 75
Kinneging: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Kinneging {K-Clubs}{A-Spades}
Clavik33: calls 150
Batovs: folds
dumo20: calls 150
Lassie Young: folds
flopped6810: folds
b41r0g: raises 375 to 525
Taubate700: folds
Kinneging: raises 2601 to 3126 and is all-in
Clavik33: folds
dumo20: folds
b41r0g: calls 2601
*** FLOP *** {8-Spades}{J-Diamonds}{6-Spades}
*** TURN *** {8-Spades}{J-Diamonds}{6-Spades} {3-Spades}
*** RIVER *** {8-Spades}{J-Diamonds}{6-Spades}{3-Spades} {A-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Kinneging: shows {K-Clubs}{A-Spades} (a pair of Aces)
b41r0g: shows {9-Diamonds}{9-Spades} (a pair of Nines)
Kinneging collected 6787 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6787 | Rake 0
Board {8-Spades}{J-Diamonds}{6-Spades}{3-Spades}{A-Clubs}
Seat 1: Kinneging (big blind) showed {K-Clubs}{A-Spades} and won (6787) with a pair of Aces
Seat 2: Clavik33 folded before Flop
Seat 3: Batovs folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: dumo20 folded before Flop
Seat 5: Lassie Young folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: flopped6810 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: b41r0g (button) showed {9-Diamonds}{9-Spades} and lost with a pair of Nines
Seat 9: Taubate700 (small blind) folded before Flop

Het leven is hier niet duur, mits je het niet te gek maakt.
Internet is prima, maar gaat meestal via ADSL, kabels boven de grond aan bamboepalen,.(!)

En er zijn er wel een paar die leven van 25NL e/o low stakes sng / mtt

PokerChicken schreef

vis

Hey aap

PokerStars Hand #128631774414: Tournament #1103985397, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 2015/01/14 23:13:11 CUST [2015/01/14 11:13:11 ET]
Table '1103985397 181' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: viniperri (3200 in chips)
Seat 2: shukiss777 (2790 in chips)
Seat 3: shalom7979 (2930 in chips)
Seat 4: juanbonber (2910 in chips)
Seat 5: 111santos (3425 in chips)
Seat 6: csender (3370 in chips)
Seat 7: Bagda65 (4200 in chips)
Seat 8: jimmy koch (1480 in chips)
Seat 9: Kinneging (2825 in chips)
shukiss777: posts small blind 15
shalom7979: posts big blind 30
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Kinneging {A-Clubs}{K-Spades}
juanbonber: raises 45 to 75
111santos: folds
csender: folds
Bagda65: calls 75
jimmy koch: folds
Kinneging: raises 180 to 255
viniperri: folds
shukiss777: folds
shalom7979: folds
juanbonber: calls 180
Bagda65: calls 180
*** FLOP *** {6-Spades}{5-Clubs}{7-Diamonds}
juanbonber: checks
Bagda65: checks
Kinneging: checks
*** TURN *** {6-Spades}{5-Clubs}{7-Diamonds} {7-Spades}
juanbonber: checks
Bagda65: checks
Kinneging: checks
*** RIVER *** {6-Spades}{5-Clubs}{7-Diamonds}{7-Spades} {8-Diamonds}
juanbonber: checks
Bagda65: bets 405
Kinneging: folds
juanbonber: folds
Uncalled bet (405) returned to Bagda65
Bagda65 collected 810 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 810 | Rake 0
Board {6-Spades}{5-Clubs}{7-Diamonds}{7-Spades}{8-Diamonds}
Seat 1: viniperri (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: shukiss777 (small blind) folded before Flop
Seat 3: shalom7979 (big blind) folded before Flop
Seat 4: juanbonber folded on the River
Seat 5: 111santos folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: csender folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Bagda65 collected (810)
Seat 8: jimmy koch folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Kinneging folded on the River

FoldyMcMcukey schreef

kinneging schreef

bosse_arrav schreef

Btw aan alle superhelden willen jullie terwijl hij speelt niet de held gaan uithangen?

Ik post alleen busthanden en BU, dus check topic toch niet terwijl ik speel, maar dank Wink
De bagger die over me heen komt was te verwachten en accepteer ik

Alweer gelogen dus... Hoe kunnen we je nou ooit weer vertrouwen??

Had maar twee mtt open, dus kon wel, maar je hebt gelijk Smile

AQ vs AA had ik moeten c/c of c/f trouwens

Mess schreef

kinneging schreef

Mess schreef

KQ lijkt me slightly optimistic Drunk

Good luck en hopelijk kan je wat opbouwen. Voor alle lelijke verhalen was dit altijd een mooi topic.

had hem veel zien openen in LP, zoals J9o and A2 oa...en veld is zo groot...als je diep wilt komen moet je soms dit risico nemen tegen dit soort spelers denk ik

Je zit met 23bb diep genoeg met die structuur natuurlijk Smile

Klopt ook, anderzijnds doen er 4K spelers mee, Maar folden had ook prima geweest natuurlijk

BU

5.50 75bb 110/397
11 98bb 337/344

PokerStars Hand #128630770802: Tournament #1103972933, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level I (10/20) - 2015/01/14 22:53:03 CUST [2015/01/14 10:53:03 ET]
Table '1103972933 21' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: Rob_10108 (3674 in chips)
Seat 2: Shin_nihS (5522 in chips)
Seat 3: BreninhoSJ (2970 in chips)
Seat 4: Kinneging (2730 in chips)
Seat 6: jokacross (3000 in chips)
Seat 7: RaulG777 (2544 in chips)
Seat 8: Money DC (3140 in chips)
Seat 9: NeverEnough5 (3610 in chips)
Kinneging: posts small blind 10
jokacross: posts big blind 20
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Kinneging {Q-Hearts}{A-Diamonds}
RaulG777: raises 40 to 60
Money DC: folds
NeverEnough5: folds
Rob_10108: folds
Shin_nihS: folds
BreninhoSJ: folds
Kinneging: calls 50
jokacross: folds
*** FLOP *** {6-Hearts}{Q-Clubs}{2-Hearts}
Kinneging: checks
RaulG777: bets 79
Kinneging: calls 79
*** TURN *** {6-Hearts}{Q-Clubs}{2-Hearts} {3-Diamonds}
Kinneging: checks
RaulG777: bets 180
Kinneging: calls 180
*** RIVER *** {6-Hearts}{Q-Clubs}{2-Hearts}{3-Diamonds} {7-Clubs}
Kinneging: bets 447
RaulG777: calls 447
*** SHOW DOWN ***
Kinneging: shows {Q-Hearts}{A-Diamonds} (a pair of Queens)
RaulG777: shows {A-Clubs}{A-Spades} (a pair of Aces)
RaulG777 collected 1552 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 1552 | Rake 0
Board {6-Hearts}{Q-Clubs}{2-Hearts}{3-Diamonds}{7-Clubs}
Seat 1: Rob_10108 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Shin_nihS folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: BreninhoSJ (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Kinneging (small blind) showed {Q-Hearts}{A-Diamonds} and lost with a pair of Queens
Seat 6: jokacross (big blind) folded before Flop
Seat 7: RaulG777 showed {A-Clubs}{A-Spades} and won (1552) with a pair of Aces
Seat 8: Money DC folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: NeverEnough5 folded before Flop (didn't bet)

Mess schreef

KQ lijkt me slightly optimistic Drunk

Good luck en hopelijk kan je wat opbouwen. Voor alle lelijke verhalen was dit altijd een mooi topic.

had hem veel zien openen in LP, zoals J9o and A2 oa...en veld is zo groot...als je diep wilt komen moet je soms dit risico nemen tegen dit soort spelers denk ik

PokerStars Hand #128629412332: Tournament #1103985208, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level II (20/40) - 2015/01/14 22:26:20 CUST [2015/01/14 10:26:20 ET]
Table '1103985208 35' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: Kinneging (3060 in chips)
Seat 2: Clavik33 (7155 in chips)
Seat 3: BPNVolhv (3000 in chips)
Seat 4: papa_af (3060 in chips)
Seat 5: Lassie Young (3000 in chips)
Seat 6: flopped6810 (3165 in chips)
Seat 7: Th3 DarXyd3 (3000 in chips)
Seat 8: francisfold (3045 in chips)
Seat 9: Taubate700 (3000 in chips)
Th3 DarXyd3: posts small blind 20
francisfold: posts big blind 40
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Kinneging {A-Diamonds}{J-Hearts}
Taubate700: folds
Kinneging: raises 60 to 100
Clavik33: folds
BPNVolhv: calls 100
papa_af: folds
Lassie Young: folds
flopped6810: folds
Th3 DarXyd3: calls 80
francisfold: folds
*** FLOP *** {J-Diamonds}{Q-Hearts}{J-Spades}
Th3 DarXyd3: checks
Kinneging: bets 176
BPNVolhv: calls 176
Th3 DarXyd3: folds
*** TURN *** {J-Diamonds}{Q-Hearts}{J-Spades} {A-Clubs}
Kinneging: bets 240
BPNVolhv: calls 240
*** RIVER *** {J-Diamonds}{Q-Hearts}{J-Spades}{A-Clubs} {8-Hearts}
Kinneging: bets 880
BPNVolhv: calls 880
*** SHOW DOWN ***
Kinneging: shows {A-Diamonds}{J-Hearts} (a full house, Jacks full of Aces)
BPNVolhv: mucks hand
Kinneging collected 2932 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 2932 | Rake 0
Board {J-Diamonds}{Q-Hearts}{J-Spades}{A-Clubs}{8-Hearts}
Seat 1: Kinneging showed {A-Diamonds}{J-Hearts} and won (2932) with a full house, Jacks full of Aces
Seat 2: Clavik33 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: BPNVolhv mucked {K-Hearts}{A-Hearts}
Seat 4: papa_af folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Lassie Young folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: flopped6810 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Th3 DarXyd3 (small blind) folded on the Flop
Seat 8: francisfold (big blind) folded before Flop
Seat 9: Taubate700 folded before Flop (didn't bet)

Bust big 5.50
Shove 23 bb vs active opener in LP

PokerStars Hand #128628945028: Tournament #1103985002, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level VII (50/100) - 2015/01/14 22:16:53 CUST [2015/01/14 10:16:53 ET]
Table '1103985002 228' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: wave magic (2740 in chips)
Seat 2: Kinneging (2329 in chips)
Seat 3: Arnie_D (3386 in chips)
Seat 4: kitaec595 (4293 in chips)
Seat 5: amazingah (4164 in chips)
Seat 6: Upyours020 (5250 in chips)
Seat 7: swany161 (6544 in chips) is sitting out
Seat 8: MrKovi (5348 in chips)
Seat 9: Jokerbitches (3530 in chips)
wave magic: posts the ante 10
Kinneging: posts the ante 10
Arnie_D: posts the ante 10
kitaec595: posts the ante 10
amazingah: posts the ante 10
Upyours020: posts the ante 10
swany161: posts the ante 10
MrKovi: posts the ante 10
Jokerbitches: posts the ante 10
Kinneging: posts small blind 50
Arnie_D: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Kinneging {K-Clubs}{Q-Hearts}
kitaec595: folds
amazingah: folds
Upyours020: folds
swany161: folds
MrKovi: raises 150 to 250
Jokerbitches: folds
wave magic: folds
Kinneging: raises 2069 to 2319 and is all-in
Arnie_D: folds
MrKovi: calls 2069
*** FLOP *** {7-Clubs}{10-Hearts}{9-Hearts}
*** TURN *** {7-Clubs}{10-Hearts}{9-Hearts} {A-Spades}
*** RIVER *** {7-Clubs}{10-Hearts}{9-Hearts}{A-Spades} {10-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Kinneging: shows {K-Clubs}{Q-Hearts} (a pair of Tens)
MrKovi: shows {K-Hearts}{A-Diamonds} (two pair, Aces and Tens)
MrKovi collected 4828 from pot
Kinneging finished the tournament in 2644th place
*** SUMMARY ***
Total pot 4828 | Rake 0
Board {7-Clubs}{10-Hearts}{9-Hearts}{A-Spades}{10-Diamonds}
Seat 1: wave magic (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Kinneging (small blind) showed {K-Clubs}{Q-Hearts} and lost with a pair of Tens
Seat 3: Arnie_D (big blind) folded before Flop
Seat 4: kitaec595 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: amazingah folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Upyours020 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: swany161 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: MrKovi showed {K-Hearts}{A-Diamonds} and won (4828) with two pair, Aces and Tens
Seat 9: Jokerbitches folded before Flop (didn't bet)

Bacchus schreef

Bacchus schreef

kinneging schreef

Ik heb niemand bedreigd. En ik begrijp dat een aantal van jullie denken dat er in Thailand alleen maar hoeren wonen, maar ook dat is niet helemaal waar
Maar volgens mij gaat het daar hier helemaal niet om.
Goede voornemens? Niet anders dan andere jaren.

Ik voel er echt weinig voor om alles hier neer te plempen zoals Robin ( wellicht terecht suggereert) maar voor zover ik weet is het hele debacle terug te brengen tot een issue, en dat is Pocarr.
Correct me if Im wrong

Mwa, een tijdje ging dit topic toch alleen over (prive)hoeren en dat er eentje verdwenen was oid? Misschien kan iemand mijn geheugen weer opfrissen voordat ik de verkeerde dingen suggereer.

Was poker topic maar omdat het een long term backing was, kenden we elkaar allemaal en zagen we elkaar ook regelmatig irl. Vandaar dat er ook prive zaken en fotoos gedeeld werden. Althans, dat deed ik voornamelijk kan ik me herinneren.