Kracht_Tonen

Naam:Mark Roovers
Website:www.PokerCity.nl
Mijn onderschrift:

Geluk dwing je af.

Verstuur bericht

Forum Posts

Naltas schreef

hoezo was die 77 hand stom? je krijgt het er goed in, unlucky board runout.

Ja die runout is toch stom?

PokerStars Hand #153647562470: Tournament #1548639252, $1000+$50 USD Hold'em No Limit - Level XIV (400/800) - 2016/05/21 22:11:15 CET [2016/05/21 16:11:15 ET]
Table '1548639252 6' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: dartazzzz (44478 in chips)
Seat 3: sadface11 (74883 in chips)
Seat 4: Hero (32141 in chips)
Seat 5: hateAll686 (42425 in chips)
Seat 6: Go0se.core! (69337 in chips)
Seat 7: jbrown8777 (32749 in chips)
Seat 8: hneves182 (16365 in chips)
Seat 9: phounderAA (21803 in chips)
dartazzzz: posts the ante 80
sadface11: posts the ante 80
Hero: posts the ante 80
hateAll686: posts the ante 80
Go0se.core!: posts the ante 80
jbrown8777: posts the ante 80
hneves182: posts the ante 80
phounderAA: posts the ante 80
sadface11: posts small blind 400
Hero: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Hero {5-Spades}{3-Spades}
hateAll686: folds
Go0se.core!: folds
jbrown8777: raises 960 to 1760
hneves182: folds
phounderAA: folds
dartazzzz: folds
sadface11: folds
Hero: calls 960
*** FLOP *** {3-Hearts}{J-Clubs}{A-Diamonds}
Hero: checks
jbrown8777: bets 1322
Hero: calls 1322
*** TURN *** {3-Hearts}{J-Clubs}{A-Diamonds} {3-Clubs}
Hero: checks
jbrown8777: bets 3890
Hero: calls 3890
*** RIVER *** {3-Hearts}{J-Clubs}{A-Diamonds}{3-Clubs} {7-Diamonds}
Hero: checks
jbrown8777: bets 18677
Hero: calls 18677
*** SHOW DOWN ***
jbrown8777: shows {J-Diamonds}{J-Spades} (a full house, Jacks full of Threes)
Hero: mucks hand
jbrown8777 collected 52338 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 52338 | Rake 0
Board {3-Hearts}{J-Clubs}{A-Diamonds}{3-Clubs}{7-Diamonds}
Seat 1: dartazzzz (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: sadface11 (small blind) folded before Flop
Seat 4: Hero (big blind) mucked {5-Spades}{3-Spades}
Seat 5: hateAll686 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Go0se.core! folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: jbrown8777 showed {J-Diamonds}{J-Spades} and won (52338) with a full house, Jacks full of Threes
Seat 8: hneves182 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: phounderAA folded before Flop (didn't bet)

Weer 40k

PokerStars Hand #153646340721: Tournament #1548639252, $1000+$50 USD Hold'em No Limit - Level XIV (400/800) - 2016/05/21 21:45:08 CET [2016/05/21 15:45:08 ET]
Table '1548639252 6' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: dartazzzz (28409 in chips)
Seat 2: asdf26 (20780 in chips)
Seat 3: sadface11 (75906 in chips)
Seat 4: Hero (27990 in chips)
Seat 5: hateAll686 (32538 in chips)
Seat 6: Go0se.core! (68377 in chips)
Seat 7: jbrown8777 (37309 in chips)
Seat 8: hneves182 (17405 in chips)
Seat 9: phounderAA (25467 in chips)
dartazzzz: posts the ante 80
asdf26: posts the ante 80
sadface11: posts the ante 80
Hero: posts the ante 80
hateAll686: posts the ante 80
Go0se.core!: posts the ante 80
jbrown8777: posts the ante 80
hneves182: posts the ante 80
phounderAA: posts the ante 80
sadface11: posts small blind 400
Hero: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Hero {9-Spades}{10-Spades}
hateAll686: folds
Go0se.core!: folds
jbrown8777: folds
hneves182: folds
phounderAA: folds
dartazzzz: folds
asdf26: folds
sadface11: calls 400
Hero: raises 1600 to 2400
sadface11: calls 1600
*** FLOP *** {4-Diamonds}{7-Spades}{10-Hearts}
sadface11: checks
Hero: bets 2000
sadface11: calls 2000
*** TURN *** {4-Diamonds}{7-Spades}{10-Hearts} {5-Hearts}
sadface11: checks
Hero: checks
*** RIVER *** {4-Diamonds}{7-Spades}{10-Hearts}{5-Hearts} {7-Clubs}
sadface11: bets 7875
Hero: calls 7875
*** SHOW DOWN ***
sadface11: shows {8-Diamonds}{K-Diamonds} (a pair of Sevens)
Hero: shows {9-Spades}{10-Spades} (two pair, Tens and Sevens)
Hero collected 25270 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 25270 | Rake 0
Board {4-Diamonds}{7-Spades}{10-Hearts}{5-Hearts}{7-Clubs}
Seat 1: dartazzzz folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: asdf26 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: sadface11 (small blind) showed {8-Diamonds}{K-Diamonds} and lost with a pair of Sevens
Seat 4: Hero (big blind) showed {9-Spades}{10-Spades} and won (25270) with two pair, Tens and Sevens
Seat 5: hateAll686 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Go0se.core! folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: jbrown8777 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: hneves182 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: phounderAA folded before Flop (didn't bet)

vlaanderen77 schreef

je hebt je nick erin staan KT

Fixed. Thnx.

Jepser8 schreef

Succes, wat was de startstack?

10k. Zeer langzame structuur. Average is nu na 5,5 uur spelen 2.5x startstack.

Dit was stom.

PokerStars Hand #153643945823: Tournament #1548639252, $1000+$50 USD Hold'em No Limit - Level XII (250/500) - 2016/05/21 20:54:33 CET [2016/05/21 14:54:33 ET]
Table '1548639252 6' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: dartazzzz (22244 in chips)
Seat 2: asdf26 (42461 in chips)
Seat 3: viktorrz (11782 in chips)
Seat 4: Hero (35333 in chips)
Seat 5: hateAll686 (37018 in chips)
Seat 6: Go0se.core! (8562 in chips)
Seat 8: shaundeeb (25472 in chips)
Seat 9: phounderAA (32557 in chips)
dartazzzz: posts the ante 50
asdf26: posts the ante 50
viktorrz: posts the ante 50
Hero: posts the ante 50
hateAll686: posts the ante 50
Go0se.core!: posts the ante 50
shaundeeb: posts the ante 50
phounderAA: posts the ante 50
shaundeeb: posts small blind 250
phounderAA: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Hero {7-Diamonds}{7-Hearts}
dartazzzz: folds
asdf26: folds
viktorrz: folds
Hero: raises 500 to 1000
hateAll686: folds
Go0se.core!: raises 7512 to 8512 and is all-in
shaundeeb: folds
phounderAA: folds
Hero: calls 7512
*** FLOP *** {10-Clubs}{10-Hearts}{A-Clubs}
*** TURN *** {10-Clubs}{10-Hearts}{A-Clubs} {6-Hearts}
*** RIVER *** {10-Clubs}{10-Hearts}{A-Clubs}{6-Hearts} {2-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Hero: shows {7-Diamonds}{7-Hearts} (two pair, Tens and Sevens)
Go0se.core!: shows {8-Spades}{10-Spades} (three of a kind, Tens)
Go0se.core! collected 18174 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 18174 | Rake 0
Board {10-Clubs}{10-Hearts}{A-Clubs}{6-Hearts}{2-Diamonds}
Seat 1: dartazzzz folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: asdf26 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: viktorrz folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Hero showed {7-Diamonds}{7-Hearts} and lost with two pair, Tens and Sevens
Seat 5: hateAll686 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Go0se.core! (button) showed {8-Spades}{10-Spades} and won (18174) with three of a kind, Tens
Seat 8: shaundeeb (small blind) folded before Flop
Seat 9: phounderAA (big blind) folded before Flop

Inmiddels 40k.

PokerStars Hand #153642467167: Tournament #1548639252, $1000+$50 USD Hold'em No Limit - Level XI (200/400) - 2016/05/21 20:23:10 CET [2016/05/21 14:23:10 ET]
Table '1548639252 6' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: dartazzzz (18523 in chips)
Seat 2: asdf26 (33514 in chips)
Seat 3: OverTheTop43 (9380 in chips)
Seat 4: Hero (30028 in chips)
Seat 5: hateAll686 (21200 in chips)
Seat 6: Go0se.core! (13550 in chips)
Seat 7: Skämmes (14508 in chips)
Seat 8: shaundeeb (31912 in chips)
Seat 9: phounderAA (28162 in chips)
dartazzzz: posts the ante 40
asdf26: posts the ante 40
OverTheTop43: posts the ante 40
Hero: posts the ante 40
hateAll686: posts the ante 40
Go0se.core!: posts the ante 40
Skämmes: posts the ante 40
shaundeeb: posts the ante 40
phounderAA: posts the ante 40
Go0se.core!: posts small blind 200
Skämmes: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Hero {K-Diamonds}{J-Diamonds}
shaundeeb: raises 400 to 800
phounderAA: folds
dartazzzz: folds
asdf26: folds
OverTheTop43: folds
Hero: calls 800
hateAll686: folds
Go0se.core!: folds
Skämmes: folds
*** FLOP *** {9-Spades}{Q-Diamonds}{2-Diamonds}
shaundeeb: checks
Hero: bets 1600
shaundeeb: calls 1600
*** TURN *** {9-Spades}{Q-Diamonds}{2-Diamonds} {4-Diamonds}
shaundeeb: checks
Hero: bets 3800
shaundeeb: calls 3800
*** RIVER *** {9-Spades}{Q-Diamonds}{2-Diamonds}{4-Diamonds} {9-Clubs}
shaundeeb: checks
Hero: bets 3200
shaundeeb: calls 3200
*** SHOW DOWN ***
Hero: shows {K-Diamonds}{J-Diamonds} (a flush, King high)
shaundeeb: mucks hand
Hero collected 19760 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 19760 | Rake 0
Board {9-Spades}{Q-Diamonds}{2-Diamonds}{4-Diamonds}{9-Clubs}
Seat 1: dartazzzz folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: asdf26 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: OverTheTop43 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Hero showed {K-Diamonds}{J-Diamonds} and won (19760) with a flush, King high
Seat 5: hateAll686 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Go0se.core! (small blind) folded before Flop
Seat 7: Skämmes (big blind) folded before Flop
Seat 8: shaundeeb mucked {Q-Spades}{J-Hearts}
Seat 9: phounderAA folded before Flop (didn't bet)

SCOOP-51-H: $1050 Day 1D vandaag!

Sla hem inderdaad over.

Vandaag heb ik om 14 uur die 1k staan. Even kijken of dat haalbaar is. Veel lange sessies gehad deze week. Kort nachtje gehad. Ga nu even tennissen, daarna slapen en kijk wel hoe laat ik wakker ben. Als ik me niet fit voel sla ik hem over, want moet vandaag tot laat reggen.

Dat was hem al weer. Toen ik flatte had ik al voor genomen dat het er vaak wel in moest tegen de zoveelste squeeze van villain.

PokerStars Hand #153553735539: Tournament #1537004574, $500+$500+$50 USD Hold'em No Limit - Level VII (60/120) - 2016/05/19 22:07:58 CET [2016/05/19 16:07:58 ET]
Table '1537004574 56' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: zumbapoker (8792 in chips)
Seat 2: ImaLucSac (13209 in chips)
Seat 3: ZeBaronjù (14342 in chips)
Seat 4: flashdisastr (17722 in chips)
Seat 5: eisenhower1 (12106 in chips)
Seat 6: cmontopdeck (10971 in chips)
Seat 7: gigibaston (16247 in chips)
Seat 8: baeks22 (34968 in chips)
Seat 9: Hero (6321 in chips)
zumbapoker: posts the ante 15
ImaLucSac: posts the ante 15
ZeBaronjù: posts the ante 15
flashdisastr: posts the ante 15
eisenhower1: posts the ante 15
cmontopdeck: posts the ante 15
gigibaston: posts the ante 15
baeks22: posts the ante 15
Hero: posts the ante 15
eisenhower1: posts small blind 60
cmontopdeck: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Hero {Q-Hearts}{A-Hearts}
gigibaston: raises 180 to 300
baeks22: folds
Hero: calls 300
zumbapoker: folds
ImaLucSac: raises 850 to 1150
ZeBaronjù: folds
flashdisastr: folds
eisenhower1: folds
cmontopdeck: folds
gigibaston: folds
Hero: raises 5156 to 6306 and is all-in
ImaLucSac: calls 5156
*** FLOP *** {7-Diamonds}{3-Diamonds}{9-Spades}
*** TURN *** {7-Diamonds}{3-Diamonds}{9-Spades} {6-Clubs}
*** RIVER *** {7-Diamonds}{3-Diamonds}{9-Spades}{6-Clubs} {J-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Hero: shows {Q-Hearts}{A-Hearts} (high card Ace)
ImaLucSac: shows {A-Spades}{K-Hearts} (high card Ace - King kicker)
ImaLucSac collected 13227 from pot
ImaLucSac wins $250 for eliminating Hero and their own bounty increases by $250 to $1250
Hero finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 13227 | Rake 0
Board {7-Diamonds}{3-Diamonds}{9-Spades}{6-Clubs}{J-Spades}
Seat 1: zumbapoker folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: ImaLucSac showed {A-Spades}{K-Hearts} and won (13227) with high card Ace
Seat 3: ZeBaronjù folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: flashdisastr (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: eisenhower1 (small blind) folded before Flop
Seat 6: cmontopdeck (big blind) folded before Flop
Seat 7: gigibaston folded before Flop
Seat 8: baeks22 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Hero showed {Q-Hearts}{A-Hearts} and lost with high card Ace

Thrilla!

Ik heb het grootste gedeelte van mn FTP roll al handmatig overgemaakt eerder deze week. Nu wachten of de rest automatisch volgt Smile

Godver de tyfus kut turn. Bust.

PokerStars Hand #153467574120: Tournament #1537004549, $1000+$50 USD Hold'em No Limit - Level XI (150/300) - 2016/05/18 0:20:58 CET [2016/05/17 18:20:58 ET]
Table '1537004549 32' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Kelvin_FP:AR (23625 in chips)
Seat 2: lNormaJean (14105 in chips)
Seat 3: baeks22 (11404 in chips)
Seat 4: nizmo jiz (21329 in chips)
Seat 5: Odonkor1 (25376 in chips)
Seat 6: tiarc (13514 in chips)
Seat 7: lLagrusS (11795 in chips)
Seat 8: Sochobi (8930 in chips)
Seat 9: Hero (20463 in chips)
Kelvin_FP:AR: posts the ante 40
lNormaJean: posts the ante 40
baeks22: posts the ante 40
nizmo jiz: posts the ante 40
Odonkor1: posts the ante 40
tiarc: posts the ante 40
lLagrusS: posts the ante 40
Sochobi: posts the ante 40
Hero: posts the ante 40
Hero: posts small blind 150
Kelvin_FP:AR: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Hero {4-Diamonds}{4-Hearts}
lNormaJean: folds
baeks22: raises 375 to 675
nizmo jiz: folds
Odonkor1: folds
tiarc: folds
lLagrusS: folds
Sochobi: folds
Hero: calls 525
Kelvin_FP:AR: calls 375
*** FLOP *** {2-Spades}{3-Clubs}{4-Clubs}
Hero: checks
Kelvin_FP:AR: bets 1200
baeks22: calls 1200
Hero: raises 2650 to 3850
Kelvin_FP:AR: calls 2650
baeks22: folds
*** TURN *** {2-Spades}{3-Clubs}{4-Clubs} {6-Diamonds}
Hero: checks
Kelvin_FP:AR: bets 7200
Hero: raises 8698 to 15898 and is all-in
Kelvin_FP:AR: calls 8698
*** RIVER *** {2-Spades}{3-Clubs}{4-Clubs}{6-Diamonds} {K-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Hero: shows {4-Diamonds}{4-Hearts} (three of a kind, Fours)
Kelvin_FP:AR: shows {5-Clubs}{8-Clubs} (a straight, Deuce to Six)
Kelvin_FP:AR collected 43081 from pot
Hero finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 43081 | Rake 0
Board {2-Spades}{3-Clubs}{4-Clubs}{6-Diamonds}{K-Diamonds}
Seat 1: Kelvin_FP:AR (big blind) showed {5-Clubs}{8-Clubs} and won (43081) with a straight, Deuce to Six
Seat 2: lNormaJean folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: baeks22 folded on the Flop
Seat 4: nizmo jiz folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Odonkor1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: tiarc folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: lLagrusS folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Sochobi (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Hero (small blind) showed {4-Diamonds}{4-Hearts} and lost with three of a kind, Fours

Super Tuesday vandaag jongens!

Bust ook die andere 1k

PokerStars Hand #153352973891: Tournament #1548638988, $1000+$50 USD Hold'em No Limit - Level VIII (100/200) - 2016/05/15 18:37:26 CET [2016/05/15 12:37:26 ET]
Table '1548638988 20' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: PlayaPlz (7360 in chips)
Seat 2: Hero (5782 in chips)
Seat 4: 7tHEcROw7 (16718 in chips)
Seat 5: Spowi07 (15601 in chips)
Seat 6: BruceWizayne (18994 in chips)
Seat 7: daskalos20 (11030 in chips)
Seat 8: bigegypt (8830 in chips)
Seat 9: Pavlov101 (8985 in chips)
PlayaPlz: posts the ante 20
Hero: posts the ante 20
7tHEcROw7: posts the ante 20
Spowi07: posts the ante 20
BruceWizayne: posts the ante 20
daskalos20: posts the ante 20
bigegypt: posts the ante 20
Pavlov101: posts the ante 20
7tHEcROw7: posts small blind 100
Spowi07: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Hero {K-Spades}{J-Diamonds}
BruceWizayne: folds
daskalos20: folds
bigegypt: folds
Pavlov101: raises 300 to 500
PlayaPlz: folds
Hero: raises 625 to 1125
7tHEcROw7: folds
Spowi07: folds
Pavlov101: calls 625
*** FLOP *** {3-Clubs}{Q-Clubs}{10-Spades}
Pavlov101: checks
Hero: bets 2032
Pavlov101: raises 5808 to 7840 and is all-in
Hero: calls 2605 and is all-in
Uncalled bet (3203) returned to Pavlov101
*** TURN *** {3-Clubs}{Q-Clubs}{10-Spades} {Q-Spades}
*** RIVER *** {3-Clubs}{Q-Clubs}{10-Spades}{Q-Spades} {2-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Pavlov101: shows {A-Clubs}{4-Clubs} (a flush, Ace high)
Hero: shows {K-Spades}{J-Diamonds} (a pair of Queens)
Pavlov101 collected 11984 from pot
Hero finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 11984 | Rake 0
Board {3-Clubs}{Q-Clubs}{10-Spades}{Q-Spades}{2-Clubs}
Seat 1: PlayaPlz folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Hero (button) showed {K-Spades}{J-Diamonds} and lost with a pair of Queens
Seat 4: 7tHEcROw7 (small blind) folded before Flop
Seat 5: Spowi07 (big blind) folded before Flop
Seat 6: BruceWizayne folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: daskalos20 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: bigegypt folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Pavlov101 showed {A-Clubs}{4-Clubs} and won (11984) with a flush, Ace high

Bust de 8-max

PokerStars Hand #153345424224: Tournament #1537004511, $1000+$50 USD Hold'em No Limit - Level VI (80/160) - 2016/05/15 15:54:32 CET [2016/05/15 9:54:32 ET]
Table '1537004511 11' 8-max Seat #1 is the button
Seat 1: ivanvilchez8 (14459 in chips)
Seat 2: JIZOINT (16980 in chips)
Seat 3: ClydeTF (8865 in chips)
Seat 4: allucan3at (7493 in chips)
Seat 5: strori (10772 in chips)
Seat 6: Hero (4545 in chips)
Seat 7: trujustrus (17429 in chips)
Seat 8: $uperdecay (21336 in chips)
ivanvilchez8: posts the ante 15
JIZOINT: posts the ante 15
ClydeTF: posts the ante 15
allucan3at: posts the ante 15
strori: posts the ante 15
Hero: posts the ante 15
trujustrus: posts the ante 15
$uperdecay: posts the ante 15
JIZOINT: posts small blind 80
ClydeTF: posts big blind 160
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Hero {K-Clubs}{K-Hearts}
allucan3at: folds
strori: folds
Hero: raises 160 to 320
trujustrus: folds
$uperdecay: folds
ivanvilchez8: folds
JIZOINT: raises 665 to 985
ClydeTF: folds
Hero: raises 3545 to 4530 and is all-in
JIZOINT: calls 3545
*** FLOP *** {J-Diamonds}{7-Diamonds}{5-Hearts}
*** TURN *** {J-Diamonds}{7-Diamonds}{5-Hearts} {Q-Clubs}
*** RIVER *** {J-Diamonds}{7-Diamonds}{5-Hearts}{Q-Clubs} {A-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
JIZOINT: shows {Q-Spades}{Q-Hearts} (three of a kind, Queens)
Hero: shows {K-Clubs}{K-Hearts} (a pair of Kings)
JIZOINT collected 9340 from pot
Hero finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 9340 | Rake 0
Board {J-Diamonds}{7-Diamonds}{5-Hearts}{Q-Clubs}{A-Hearts}
Seat 1: ivanvilchez8 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: JIZOINT (small blind) showed {Q-Spades}{Q-Hearts} and won (9340) with three of a kind, Queens
Seat 3: ClydeTF (big blind) folded before Flop
Seat 4: allucan3at folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: strori folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Hero showed {K-Clubs}{K-Hearts} and lost with a pair of Kings
Seat 7: trujustrus folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: $uperdecay folded before Flop (didn't bet)

Vandaag spelen we twee $1k's jongens.

River blank Wink Joris wint.

18910111297