Now Live Unibet Open Kopenhagen

landragan

baas boven baas

Mijn onderschrift:

baas boven baas

Verstuur bericht

Forum Posts

mehh
PokerStarshand #100003902944: Toernooi #743314616, $1.00+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level XXVI (6000/12000) - 13/06/2013 22:38:58 CET [13/06/2013 16:38:58 ET]
Tafel '743314616 766' 9-max Plaats #8 is de button
Plaats 1: ralas1 (232635 in chips)
Plaats 2: landragan (136410 in chips)
Plaats 3: armadajp (100900 in chips)
Plaats 4: twohandtwo2 (131840 in chips)
Plaats 5: yomgiho28 (245743 in chips)
Plaats 6: ah-topete (236600 in chips)
Plaats 7: LivWolfe (381294 in chips)
Plaats 8: jimboakimbo (158910 in chips)
Plaats 9: skaistulee (94598 in chips)
ralas1: zet de ante 1200
landragan: zet de ante 1200
armadajp: zet de ante 1200
twohandtwo2: zet de ante 1200
yomgiho28: zet de ante 1200
ah-topete: zet de ante 1200
LivWolfe: zet de ante 1200
jimboakimbo: zet de ante 1200
skaistulee: zet de ante 1200
skaistulee: zet small blind 6000
ralas1: zet big blind 12000
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan landragan {8-Clubs}{8-Spades}
landragan: raiset 123210 naar 135210 en is all-in
armadajp: foldt
twohandtwo2: callt 130640 en is all-in
yomgiho28: foldt
ah-topete: foldt
LivWolfe: foldt
jimboakimbo: foldt
skaistulee: foldt
ralas1: foldt
De niet-gecallde bet (4570) is geretourneerd aan landragan
*** FLOP *** {J-Spades}{J-Hearts}{Q-Spades}
*** TURN *** {J-Spades}{J-Hearts}{Q-Spades} {4-Diamonds}
*** RIVER *** {J-Spades}{J-Hearts}{Q-Spades}{4-Diamonds} {5-Diamonds}
*** SHOWDOWN ***
landragan: toont {8-Clubs}{8-Spades} (twee pair, Boeren en Achten)
twohandtwo2: toont {K-Hearts}{K-Spades} (twee pair, Koningen en Boeren)
twohandtwo2 won 290080 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 290080 | Rake 0
Board {J-Spades}{J-Hearts}{Q-Spades}{4-Diamonds}{5-Diamonds}
Plaats 1: ralas1 (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 2: landragan toonde {8-Clubs}{8-Spades} en verloor met twee pair, Boeren en Achten
Plaats 3: armadajp foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: twohandtwo2 toonde {K-Hearts}{K-Spades} en won (290080) met twee pair, Koningen en Boeren
Plaats 5: yomgiho28 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: ah-topete foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: LivWolfe foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: jimboakimbo (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: skaistulee (small blind) foldde voor de Flop

PokerStarshand #100003361684: Toernooi #743314616, $1.00+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level XXIV (4000/8000) - 13/06/2013 22:29:27 CET [13/06/2013 16:29:27 ET]
Tafel '743314616 766' 9-max Plaats #2 is de button
Plaats 1: ralas1 (262435 in chips)
Plaats 2: landragan (52700 in chips)
Plaats 3: Prydzmau5 (27110 in chips)
Plaats 4: twohandtwo2 (122640 in chips)
Plaats 5: yomgiho28 (259543 in chips)
Plaats 6: ah-topete (255600 in chips)
Plaats 7: LivWolfe (343894 in chips)
Plaats 8: jimboakimbo (76690 in chips)
Plaats 9: ddrmic (80620 in chips)
ralas1: zet de ante 800
landragan: zet de ante 800
Prydzmau5: zet de ante 800
twohandtwo2: zet de ante 800
yomgiho28: zet de ante 800
ah-topete: zet de ante 800
LivWolfe: zet de ante 800
jimboakimbo: zet de ante 800
ddrmic: zet de ante 800
Prydzmau5: zet small blind 4000
twohandtwo2: zet big blind 8000
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan landragan {A-Hearts}{5-Clubs}
yomgiho28: foldt
ah-topete: foldt
LivWolfe: foldt
jimboakimbo: foldt
ddrmic: foldt
ralas1: foldt
landragan: raiset 43900 naar 51900 en is all-in
Prydzmau5: callt 22310 en is all-in
twohandtwo2: foldt
De niet-gecallde bet (25590) is geretourneerd aan landragan
*** FLOP *** {4-Hearts}{2-Spades}{A-Clubs}
*** TURN *** {4-Hearts}{2-Spades}{A-Clubs} {8-Clubs}
*** RIVER *** {4-Hearts}{2-Spades}{A-Clubs}{8-Clubs} {9-Hearts}
*** SHOWDOWN ***
Prydzmau5: toont {7-Clubs}{K-Diamonds} (high card Aas)
landragan: toont {A-Hearts}{5-Clubs} (een pair Azen)
landragan won 67820 van pot
Prydzmau5 is op de 3144e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 67820 | Rake 0
Board {4-Hearts}{2-Spades}{A-Clubs}{8-Clubs}{9-Hearts}
Plaats 1: ralas1 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: landragan (button) toonde {A-Hearts}{5-Clubs} en won (67820) met een pair Azen
Plaats 3: Prydzmau5 (small blind) toonde {7-Clubs}{K-Diamonds} en verloor met high card Aas
Plaats 4: twohandtwo2 (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 5: yomgiho28 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: ah-topete foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: LivWolfe foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: jimboakimbo foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: ddrmic foldde voor de Flop (bette niet)

missclick 4,4t Blush Crying OUT. sorry hiervoor
PokerStarshand #100003103965: Toernooi #743315999, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (500/1000) - 13/06/2013 22:24:58 CET [13/06/2013 16:24:58 ET]
Tafel '743315999 25' 9-max Plaats #8 is de button
Plaats 1: MistervdKooi (14038 in chips)
Plaats 2: migol2909 (5685 in chips)
Plaats 3: razvanasda (15552 in chips)
Plaats 4: landragan (23916 in chips)
Plaats 5: indrich (15160 in chips)
Plaats 6: nherrego (27487 in chips)
Plaats 8: valer4ik88 (8610 in chips)
Plaats 9: lenonss (32723 in chips)
MistervdKooi: zet de ante 125
migol2909: zet de ante 125
razvanasda: zet de ante 125
landragan: zet de ante 125
indrich: zet de ante 125
nherrego: zet de ante 125
valer4ik88: zet de ante 125
lenonss: zet de ante 125
lenonss: zet small blind 500
MistervdKooi: zet big blind 1000
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan landragan {4-Spades}{6-Spades}
migol2909: foldt
razvanasda: foldt
landragan: raiset 22791 naar 23791 en is all-in
indrich: foldt
nherrego: raiset 3571 naar 27362 en is all-in
valer4ik88: foldt
lenonss: foldt
MistervdKooi: foldt
De niet-gecallde bet (3571) is geretourneerd aan nherrego
*** FLOP *** {8-Hearts}{J-Diamonds}{A-Clubs}
*** TURN *** {8-Hearts}{J-Diamonds}{A-Clubs} {2-Spades}
*** RIVER *** {8-Hearts}{J-Diamonds}{A-Clubs}{2-Spades} {7-Diamonds}
*** SHOWDOWN ***
landragan: toont {4-Spades}{6-Spades} (high card Aas)
nherrego: toont {K-Spades}{K-Hearts} (een pair Koningen)
nherrego won 50082 van pot
landragan is op de 360e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 50082 | Rake 0
Board {8-Hearts}{J-Diamonds}{A-Clubs}{2-Spades}{7-Diamonds}
Plaats 1: MistervdKooi (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 2: migol2909 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: razvanasda foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: landragan toonde {4-Spades}{6-Spades} en verloor met high card Aas
Plaats 5: indrich foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: nherrego toonde {K-Spades}{K-Hearts} en won (50082) met een pair Koningen
Plaats 8: valer4ik88 (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: lenonss (small blind) foldde voor de Flop

GRATIS MUNTJESSSS

PokerStarshand #100002643619: Toernooi #809010494, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 13/06/2013 22:16:53 CET [13/06/2013 16:16:53 ET]
Tafel '809010494 84' 9-max Plaats #8 is de button
Plaats 1: nikismiles (20470 in chips)
Plaats 2: landragan (26775 in chips)
Plaats 3: jewski3 (8101 in chips)
Plaats 4: ApokerkingAA (6830 in chips)
Plaats 5: zipzek (9218 in chips)
Plaats 6: GetR1chOrD1e (1270 in chips)
Plaats 7: kartrid (9024 in chips)
Plaats 8: p1sho1 (14694 in chips)
Plaats 9: e.dubi (3086 in chips)
nikismiles: zet de ante 50
landragan: zet de ante 50
jewski3: zet de ante 50
ApokerkingAA: zet de ante 50
zipzek: zet de ante 50
GetR1chOrD1e: zet de ante 50
kartrid: zet de ante 50
p1sho1: zet de ante 50
e.dubi: zet de ante 50
e.dubi: zet small blind 200
nikismiles: zet big blind 400
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan landragan {9-Clubs}{9-Hearts}
landragan: raiset 580 naar 980
jewski3: foldt
ApokerkingAA: foldt
zipzek: foldt
GetR1chOrD1e: foldt
kartrid: foldt
p1sho1: foldt
e.dubi: foldt
nikismiles: callt 580
*** FLOP *** {3-Diamonds}{9-Spades}{4-Diamonds}
nikismiles: checkt
landragan: bet 1383
nikismiles: callt 1383
*** TURN *** {3-Diamonds}{9-Spades}{4-Diamonds} {3-Clubs}
nikismiles: checkt
landragan: bet 2849
nikismiles: raiset 15208 naar 18057 en is all-in
landragan: callt 15208
*** RIVER *** {3-Diamonds}{9-Spades}{4-Diamonds}{3-Clubs} {3-Hearts}
*** SHOWDOWN ***
nikismiles: toont {J-Hearts}{Q-Hearts} (three of a kind, Drieën)
landragan: toont {9-Clubs}{9-Hearts} (een full house, Negens over Drieën)
landragan won 41490 van pot
nikismiles is op de 2281e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 41490 | Rake 0
Board {3-Diamonds}{9-Spades}{4-Diamonds}{3-Clubs}{3-Hearts}
Plaats 1: nikismiles (big blind) toonde {J-Hearts}{Q-Hearts} en verloor met three of a kind, Drieën
Plaats 2: landragan toonde {9-Clubs}{9-Hearts} en won (41490) met een full house, Negens over Drieën
Plaats 3: jewski3 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: ApokerkingAA foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: zipzek foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: GetR1chOrD1e foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: kartrid foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: p1sho1 (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: e.dubi (small blind) foldde voor de Flop

PokerStarshand #100002543761: Toernooi #743315999, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XVI (350/700) - 13/06/2013 22:15:07 CET [13/06/2013 16:15:07 ET]
Tafel '743315999 25' 9-max Plaats #7 is de button
Plaats 1: MistervdKooi (16748 in chips)
Plaats 2: migol2909 (6065 in chips) zit uit
Plaats 3: Amiralsanji (4415 in chips)
Plaats 4: landragan (19474 in chips)
Plaats 5: indrich (10041 in chips)
Plaats 6: nherrego (26503 in chips)
Plaats 7: DioSak (3825 in chips)
Plaats 8: valer4ik88 (12920 in chips)
Plaats 9: lenonss (27988 in chips)
MistervdKooi: zet de ante 85
migol2909: zet de ante 85
Amiralsanji: zet de ante 85
landragan: zet de ante 85
indrich: zet de ante 85
nherrego: zet de ante 85
DioSak: zet de ante 85
valer4ik88: zet de ante 85
lenonss: zet de ante 85
valer4ik88: zet small blind 350
lenonss: zet big blind 700
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan landragan {K-Hearts}{K-Diamonds}
MistervdKooi: foldt
migol2909: foldt
Amiralsanji: raiset 3630 naar 4330 en is all-in
landragan: raiset 15059 naar 19389 en is all-in
indrich: foldt
nherrego: foldt
DioSak: foldt
valer4ik88: foldt
lenonss: foldt
De niet-gecallde bet (15059) is geretourneerd aan landragan
*** FLOP *** {6-Diamonds}{5-Clubs}{6-Clubs}
*** TURN *** {6-Diamonds}{5-Clubs}{6-Clubs} {3-Diamonds}
*** RIVER *** {6-Diamonds}{5-Clubs}{6-Clubs}{3-Diamonds} {9-Diamonds}
*** SHOWDOWN ***
Amiralsanji: toont {J-Hearts}{Q-Diamonds} (een pair Zessen)
landragan: toont {K-Hearts}{K-Diamonds} (twee pair, Koningen en Zessen)
landragan won 10475 van pot
Amiralsanji is op de 490e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 10475 | Rake 0
Board {6-Diamonds}{5-Clubs}{6-Clubs}{3-Diamonds}{9-Diamonds}
Plaats 1: MistervdKooi foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: migol2909 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: Amiralsanji toonde {J-Hearts}{Q-Diamonds} en verloor met een pair Zessen
Plaats 4: landragan toonde {K-Hearts}{K-Diamonds} en won (10475) met twee pair, Koningen en Zessen
Plaats 5: indrich foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: nherrego foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: DioSak (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: valer4ik88 (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 9: lenonss (big blind) foldde voor de Flop

PokerStarshand #100002052709: Toernooi #743314616, $1.00+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level XX (2000/4000) - 13/06/2013 22:06:14 CET [13/06/2013 16:06:14 ET]
Tafel '743314616 766' 9-max Plaats #8 is de button
Plaats 1: ralas1 (113405 in chips)
Plaats 2: landragan (29750 in chips)
Plaats 3: Prydzmau5 (64060 in chips)
Plaats 4: kraaij33 (103350 in chips)
Plaats 5: B_oN121 (36700 in chips)
Plaats 6: ah-topete (69700 in chips)
Plaats 7: Fernandes786 (25590 in chips)
Plaats 8: Spader-Dame (82763 in chips)
Plaats 9: ddrmic (59920 in chips)
ralas1: zet de ante 400
landragan: zet de ante 400
Prydzmau5: zet de ante 400
kraaij33: zet de ante 400
B_oN121: zet de ante 400
ah-topete: zet de ante 400
Fernandes786: zet de ante 400
Spader-Dame: zet de ante 400
ddrmic: zet de ante 400
ddrmic: zet small blind 2000
ralas1: zet big blind 4000
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan landragan {A-Hearts}{J-Diamonds}
landragan: raiset 25350 naar 29350 en is all-in
Prydzmau5: foldt
kraaij33: callt 29350
B_oN121: foldt
ah-topete: foldt
Fernandes786: foldt
Spader-Dame: foldt
ddrmic: foldt
ralas1: foldt
*** FLOP *** {7-Spades}{K-Hearts}{Q-Clubs}
*** TURN *** {7-Spades}{K-Hearts}{Q-Clubs} {9-Spades}
*** RIVER *** {7-Spades}{K-Hearts}{Q-Clubs}{9-Spades} {2-Hearts}
*** SHOWDOWN ***
landragan: toont {A-Hearts}{J-Diamonds} (high card Aas)
kraaij33: toont {A-Clubs}{6-Clubs} (high card Aas - is lager kicker)
landragan won 68300 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 68300 | Rake 0
Board {7-Spades}{K-Hearts}{Q-Clubs}{9-Spades}{2-Hearts}
Plaats 1: ralas1 (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 2: landragan toonde {A-Hearts}{J-Diamonds} en won (68300) met high card Aas
Plaats 3: Prydzmau5 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: kraaij33 toonde {A-Clubs}{6-Clubs} en verloor met high card Aas
Plaats 5: B_oN121 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: ah-topete foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: Fernandes786 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: Spader-Dame (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: ddrmic (small blind) foldde voor de Flop

PokerStarshand #100001944415: Toernooi #743315999, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XIV (250/500) - 13/06/2013 22:04:15 CET [13/06/2013 16:04:15 ET]
Tafel '743315999 54' 9-max Plaats #9 is de button
Plaats 1: KareRS (4900 in chips)
Plaats 2: Raphta (2530 in chips)
Plaats 3: mere,4221 (3730 in chips) zit uit
Plaats 4: mill170374 (9268 in chips)
Plaats 5: despair515 (2820 in chips)
Plaats 6: emn73 (12154 in chips)
Plaats 7: calacuccia (16559 in chips)
Plaats 8: landragan (8812 in chips)
Plaats 9: Ayronn (5900 in chips)
KareRS: zet de ante 60
Raphta: zet de ante 60
mere,4221: zet de ante 60
mill170374: zet de ante 60
despair515: zet de ante 60
emn73: zet de ante 60
calacuccia: zet de ante 60
landragan: zet de ante 60
Ayronn: zet de ante 60
KareRS: zet small blind 250
Raphta: zet big blind 500
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan landragan {Q-Clubs}{Q-Hearts}
mere,4221: foldt
mill170374 zei, "always f uck caeds"
mill170374: foldt
despair515: foldt
emn73: foldt
calacuccia: raiset 1000 naar 1500
landragan: raiset 7252 naar 8752 en is all-in
Ayronn: foldt
KareRS: foldt
Raphta: foldt
calacuccia: callt 7252
*** FLOP *** {A-Hearts}{10-Hearts}{9-Clubs}
*** TURN *** {A-Hearts}{10-Hearts}{9-Clubs} {2-Diamonds}
*** RIVER *** {A-Hearts}{10-Hearts}{9-Clubs}{2-Diamonds} {10-Spades}
*** SHOWDOWN ***
calacuccia: toont {7-Hearts}{7-Diamonds} (twee pair, Tienen en Zevens)
landragan: toont {Q-Clubs}{Q-Hearts} (twee pair, Vrouwen en Tienen)
landragan won 18794 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 18794 | Rake 0
Board {A-Hearts}{10-Hearts}{9-Clubs}{2-Diamonds}{10-Spades}
Plaats 1: KareRS (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 2: Raphta (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 3: mere,4221 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: mill170374 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: despair515 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: emn73 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: calacuccia toonde {7-Hearts}{7-Diamonds} en verloor met twee pair, Tienen en Zevens
Plaats 8: landragan toonde {Q-Clubs}{Q-Hearts} en won (18794) met twee pair, Vrouwen en Tienen
Plaats 9: Ayronn (button) foldde voor de Flop (bette niet)

PokerStarshand #100001842139: Toernooi #809010494, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 13/06/2013 22:02:20 CET [13/06/2013 16:02:20 ET]
Tafel '809010494 202' 9-max Plaats #5 is de button
Plaats 1: zlatko22 (4116 in chips)
Plaats 2: GusJahnsen (6442 in chips)
Plaats 3: starpom22 (6700 in chips)
Plaats 4: vantsouk (2223 in chips)
Plaats 5: funkyOne81 (2380 in chips)
Plaats 6: landragan (11656 in chips)
Plaats 7: zequi1998 (2493 in chips)
Plaats 8: ZamoS89 (8753 in chips)
Plaats 9: carbone22 (6031 in chips)
zlatko22: zet de ante 30
GusJahnsen: zet de ante 30
starpom22: zet de ante 30
vantsouk: zet de ante 30
funkyOne81: zet de ante 30
landragan: zet de ante 30
zequi1998: zet de ante 30
ZamoS89: zet de ante 30
carbone22: zet de ante 30
landragan: zet small blind 125
zequi1998: zet big blind 250
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan landragan {Q-Hearts}{Q-Clubs}
ZamoS89: foldt
carbone22: foldt
zlatko22: raiset 375 naar 625
GusJahnsen: callt 625
starpom22: raiset 1375 naar 2000
vantsouk: foldt
funkyOne81: foldt
landragan: raiset 9626 naar 11626 en is all-in
zequi1998: foldt
zlatko22: foldt
GusJahnsen: foldt
starpom22: callt 4670 en is all-in
De niet-gecallde bet (4956) is geretourneerd aan landragan
*** FLOP *** {5-Diamonds}{6-Spades}{5-Spades}
*** TURN *** {5-Diamonds}{6-Spades}{5-Spades} {7-Hearts}
*** RIVER *** {5-Diamonds}{6-Spades}{5-Spades}{7-Hearts} {3-Diamonds}
*** SHOWDOWN ***
landragan: toont {Q-Hearts}{Q-Clubs} (twee pair, Vrouwen en Vijven)
starpom22: toont {A-Spades}{Q-Spades} (een pair Vijven)
landragan won 15110 van pot
starpom22 is op de 3161e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 15110 | Rake 0
Board {5-Diamonds}{6-Spades}{5-Spades}{7-Hearts}{3-Diamonds}
Plaats 1: zlatko22 foldde voor de Flop
Plaats 2: GusJahnsen foldde voor de Flop
Plaats 3: starpom22 toonde {A-Spades}{Q-Spades} en verloor met een pair Vijven
Plaats 4: vantsouk foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: funkyOne81 (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: landragan (small blind) toonde {Q-Hearts}{Q-Clubs} en won (15110) met twee pair, Vrouwen en Vijven
Plaats 7: zequi1998 (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 8: ZamoS89 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: carbone22 foldde voor de Flop (bette niet)

mehh out

PokerStarshand #100001812648: Toernooi #743314706, $4.00+$1.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level IX (200/400) - 13/06/2013 22:01:46 CET [13/06/2013 16:01:46 ET]
Tafel '743314706 20' 9-max Plaats #7 is de button
Plaats 1: mortizas85 (7886 in chips)
Plaats 2: fcbrugge1975 (17089 in chips)
Plaats 3: alexandr18ru (4587 in chips)
Plaats 4: el gum (3276 in chips)
Plaats 5: arke19 (34185 in chips)
Plaats 6: blondie3005 (4235 in chips)
Plaats 7: landragan (4582 in chips)
Plaats 8: Zhiwei (3000 in chips) uit de hand (van een andere tafel in de small blind geplaatst)
Plaats 9: ColaCherry (5860 in chips)
mortizas85: zet de ante 50
fcbrugge1975: zet de ante 50
alexandr18ru: zet de ante 50
el gum: zet de ante 50
arke19: zet de ante 50
blondie3005: zet de ante 50
landragan: zet de ante 50
ColaCherry: zet de ante 50
ColaCherry: zet small blind 200
mortizas85: zet big blind 400
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan landragan {4-Clubs}{4-Spades}
fcbrugge1975: foldt
alexandr18ru: foldt
el gum: foldt
arke19 is door zijn tijd heen
arke19: foldt
arke19 zit uit
blondie3005: foldt
landragan: raiset 4132 naar 4532 en is all-in
ColaCherry: foldt
mortizas85: callt 4132
*** FLOP *** {J-Spades}{K-Hearts}{A-Spades}
*** TURN *** {J-Spades}{K-Hearts}{A-Spades} {10-Clubs}
*** RIVER *** {J-Spades}{K-Hearts}{A-Spades}{10-Clubs} {2-Spades}
*** SHOWDOWN ***
mortizas85: toont {2-Diamonds}{2-Hearts} (three of a kind, Tweeën)
landragan: toont {4-Clubs}{4-Spades} (een pair Vieren)
mortizas85 won 9664 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 9664 | Rake 0
Board {J-Spades}{K-Hearts}{A-Spades}{10-Clubs}{2-Spades}
Plaats 1: mortizas85 (big blind) toonde {2-Diamonds}{2-Hearts} en won (9664) met three of a kind, Tweeën
Plaats 2: fcbrugge1975 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: alexandr18ru foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: el gum foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: arke19 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: blondie3005 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: landragan (button) toonde {4-Clubs}{4-Spades} en verloor met een pair Vieren
Plaats 9: ColaCherry (small blind) foldde voor de Flop

BREAK
20.00 big11 11656
20.15 1r 11,10 36750
20.45 4,40t 7832
21.00 2,70 OUT
21.00 5,50t OUT
21.15 5,40tko 4582

Dealer: landragan neemt de add-on enontvangt 30000 chips voor $1.00

Rickyw87 schreef

740, ship! Kreeg net een pop-up in stars Big Grin

niks mis mee!

mbn

PokerStarshand #100001068856: Toernooi #743314616, $1.00+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level XVII (1000/2000) - 13/06/2013 21:45:39 CET [13/06/2013 15:45:39 ET]
Tafel '743314616 766' 9-max Plaats #4 is de button
Plaats 1: ralas1 (2800 in chips)
Plaats 2: landragan (6000 in chips)
Plaats 3: Prydzmau5 (34660 in chips)
Plaats 4: shaggi142 (16765 in chips)
Plaats 5: Fordy63 (14720 in chips)
Plaats 6: ah-topete (2400 in chips)
Plaats 7: Fernandes786 (17800 in chips)
Plaats 8: Spader-Dame (35363 in chips)
Plaats 9: ddrmic (7880 in chips)
ralas1: zet de ante 200
landragan: zet de ante 200
Prydzmau5: zet de ante 200
shaggi142: zet de ante 200
Fordy63: zet de ante 200
ah-topete: zet de ante 200
Fernandes786: zet de ante 200
Spader-Dame: zet de ante 200
ddrmic: zet de ante 200
Fordy63: zet small blind 1000
ah-topete: zet big blind 2000
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan landragan {J-Clubs}{Q-Clubs}
Fernandes786: foldt
Spader-Dame: foldt
ddrmic: foldt
ralas1: foldt
landragan: raiset 3800 naar 5800 en is all-in
Prydzmau5: foldt
shaggi142: raiset 10765 naar 16565 en is all-in
Fordy63: foldt
ah-topete: callt 200 en is all-in
De niet-gecallde bet (10765) is geretourneerd aan shaggi142
*** FLOP *** {8-Clubs}{5-Diamonds}{Q-Spades}
*** TURN *** {8-Clubs}{5-Diamonds}{Q-Spades} {A-Spades}
*** RIVER *** {8-Clubs}{5-Diamonds}{Q-Spades}{A-Spades} {5-Clubs}
*** SHOWDOWN ***
landragan: toont {J-Clubs}{Q-Clubs} (twee pair, Vrouwen en Vijven)
shaggi142: toont {K-Hearts}{J-Hearts} (een pair Vijven)
landragan won 7200 van bij pot
ah-topete: toont {9-Clubs}{2-Hearts} (een pair Vijven)
landragan won 9400 van hoofd pot
ah-topete re-buyt en ontvangt 3000 chips voor $1.00
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 16600 Hoofd pot 9400. Bij pot 7200. | Rake 0
Board {8-Clubs}{5-Diamonds}{Q-Spades}{A-Spades}{5-Clubs}
Plaats 1: ralas1 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: landragan toonde {J-Clubs}{Q-Clubs} en won (16600) met twee pair, Vrouwen en Vijven
Plaats 3: Prydzmau5 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: shaggi142 (button) toonde {K-Hearts}{J-Hearts} en verloor met een pair Vijven
Plaats 5: Fordy63 (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 6: ah-topete (big blind) toonde {9-Clubs}{2-Hearts} en verloor met een pair Vijven
Plaats 7: Fernandes786 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: Spader-Dame foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: ddrmic foldde voor de Flop (bette niet)

Dealer: landragan re-buyt en ontvangt 6000chips voor $2.00

wat een geld hee Tongue jezus!!

tafel was zeker net opgestart dan

ik zou die J5 echt inlijsten Tongue

bounty
PokerStarshand #100000545989: Toernooi #743314706, $4.00+$1.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level IV (50/100) - 13/06/2013 21:34:47 CET [13/06/2013 15:34:47 ET]
Tafel '743314706 20' 9-max Plaats #9 is de button
Plaats 1: chipscrewer (143 in chips)
Plaats 2: fcbrugge1975 (4002 in chips)
Plaats 3: kikasazv (2706 in chips)
Plaats 4: el gum (2730 in chips)
Plaats 5: Raoul Vegas (3951 in chips)
Plaats 6: BETO_DEUS (6050 in chips)
Plaats 7: landragan (2965 in chips)
Plaats 8: PodgeReilly (3000 in chips)
Plaats 9: smiddie68 (2178 in chips)
chipscrewer: zet small blind 50
fcbrugge1975: zet big blind 100
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan landragan {6-Clubs}{A-Clubs}
kikasazv: foldt
el gum: foldt
Raoul Vegas: foldt
BETO_DEUS: foldt
landragan: raiset 145 naar 245
PodgeReilly: foldt
smiddie68: foldt
chipscrewer: callt 93 en is all-in
fcbrugge1975: foldt
De niet-gecallde bet (102) is geretourneerd aan landragan
*** FLOP *** {6-Spades}{10-Spades}{3-Spades}
*** TURN *** {6-Spades}{10-Spades}{3-Spades} {3-Clubs}
*** RIVER *** {6-Spades}{10-Spades}{3-Spades}{3-Clubs} {A-Hearts}
*** SHOWDOWN ***
chipscrewer: toont {4-Clubs}{J-Diamonds} (een pair Drieën)
landragan: toont {6-Clubs}{A-Clubs} (twee pair, Azen en Zessen)
landragan won 386 van pot
landragan wint de bounty van $1 voor het uitschakelen van chipscrewer
chipscrewer is op de 1389e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 386 | Rake 0
Board {6-Spades}{10-Spades}{3-Spades}{3-Clubs}{A-Hearts}
Plaats 1: chipscrewer (small blind) toonde {4-Clubs}{J-Diamonds} en verloor met een pair Drieën
Plaats 2: fcbrugge1975 (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 3: kikasazv foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: el gum foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: Raoul Vegas foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: BETO_DEUS foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: landragan toonde {6-Clubs}{A-Clubs} en won (386) met twee pair, Azen en Zessen
Plaats 8: PodgeReilly foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: smiddie68 (button) foldde voor de Flop (bette niet)

out
PokerStarshand #100000505297: Toernooi #743314684, $2.00+$0.50+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level VII (125/250) - 13/06/2013 21:33:52 CET [13/06/2013 15:33:52 ET]
Tafel '743314684 141' 9-max Plaats #9 is de button
Plaats 1: TravisJessop (2920 in chips)
Plaats 2: st.venega (4375 in chips)
Plaats 3: maybe laser (4375 in chips)
Plaats 4: landragan (2935 in chips)
Plaats 5: MarceloTVB (6185 in chips)
Plaats 6: pdemi10w (5675 in chips)
Plaats 7: Adjektiv1 (3195 in chips)
Plaats 8: iPadd (3000 in chips)
Plaats 9: @rtemur (2285 in chips)
TravisJessop: zet de ante 25
st.venega: zet de ante 25
maybe laser: zet de ante 25
landragan: zet de ante 25
MarceloTVB: zet de ante 25
pdemi10w: zet de ante 25
Adjektiv1: zet de ante 25
iPadd: zet de ante 25
@rtemur: zet de ante 25
TravisJessop: zet small blind 125
st.venega: zet big blind 250
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan landragan {4-Spades}{A-Spades}
maybe laser: foldt
landragan: raiset 2660 naar 2910 en is all-in
MarceloTVB: foldt
pdemi10w: foldt
Adjektiv1: foldt
iPadd: foldt
@rtemur: foldt
TravisJessop: foldt
st.venega: callt 2660
*** FLOP *** {5-Spades}{7-Clubs}{3-Diamonds}
*** TURN *** {5-Spades}{7-Clubs}{3-Diamonds} {Q-Hearts}
*** RIVER *** {5-Spades}{7-Clubs}{3-Diamonds}{Q-Hearts} {3-Clubs}
*** SHOWDOWN ***
st.venega: toont {8-Diamonds}{8-Spades} (twee pair, Achten en Drieën)
landragan: toont {4-Spades}{A-Spades} (een pair Drieën)
st.venega won 6170 van pot
st.venega wint de bounty van $0.50 voor het uitschakelen van landragan
landragan is op de 2524e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 6170 | Rake 0
Board {5-Spades}{7-Clubs}{3-Diamonds}{Q-Hearts}{3-Clubs}
Plaats 1: TravisJessop (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 2: st.venega (big blind) toonde {8-Diamonds}{8-Spades} en won (6170) met twee pair, Achten en Drieën
Plaats 3: maybe laser foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: landragan toonde {4-Spades}{A-Spades} en verloor met een pair Drieën
Plaats 5: MarceloTVB foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: pdemi10w foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: Adjektiv1 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: iPadd foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: @rtemur (button) foldde voor de Flop (bette niet)

out
PokerStarshand #100000453771: Toernooi #809010564, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level VII (50/100) - 13/06/2013 21:32:45 CET [13/06/2013 15:32:45 ET]
Tafel '809010564 56' 9-max Plaats #6 is de button
Plaats 1: stephanp11 (3980 in chips)
Plaats 2: Schorsch15 (1872 in chips)
Plaats 3: bbebe02 (1430 in chips)
Plaats 4: ninixx2 (1573 in chips)
Plaats 5: xxxdwbxxx (1745 in chips)
Plaats 6: landragan (1023 in chips)
Plaats 7: senior60474 (5140 in chips)
Plaats 8: XattexStomil (1685 in chips)
Plaats 9: hef1999 (5752 in chips)
stephanp11: zet de ante 10
Schorsch15: zet de ante 10
bbebe02: zet de ante 10
ninixx2: zet de ante 10
xxxdwbxxx: zet de ante 10
landragan: zet de ante 10
senior60474: zet de ante 10
XattexStomil: zet de ante 10
hef1999: zet de ante 10
senior60474: zet small blind 50
XattexStomil: zet big blind 100
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan landragan {6-Diamonds}{6-Clubs}
hef1999: foldt
stephanp11: foldt
Schorsch15: foldt
bbebe02: foldt
ninixx2: callt 100
xxxdwbxxx: foldt
landragan: raiset 913 naar 1013 en is all-in
senior60474: foldt
XattexStomil: foldt
ninixx2: callt 913
*** FLOP *** {10-Clubs}{5-Diamonds}{4-Hearts}
*** TURN *** {10-Clubs}{5-Diamonds}{4-Hearts} {3-Diamonds}
*** RIVER *** {10-Clubs}{5-Diamonds}{4-Hearts}{3-Diamonds} {Q-Spades}
*** SHOWDOWN ***
ninixx2: toont {10-Diamonds}{9-Diamonds} (een pair Tienen)
landragan: toont {6-Diamonds}{6-Clubs} (een pair Zessen)
ninixx2 won 2266 van pot
landragan is op de 1099e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 2266 | Rake 0
Board {10-Clubs}{5-Diamonds}{4-Hearts}{3-Diamonds}{Q-Spades}
Plaats 1: stephanp11 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: Schorsch15 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: bbebe02 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: ninixx2 toonde {10-Diamonds}{9-Diamonds} en won (2266) met een pair Tienen
Plaats 5: xxxdwbxxx foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: landragan (button) toonde {6-Diamonds}{6-Clubs} en verloor met een pair Zessen
Plaats 7: senior60474 (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 8: XattexStomil (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 9: hef1999 foldde voor de Flop (bette niet)

14142434445115