Now Live Unibet Open Kopenhagen

larske6

Verstuur bericht

Forum Posts

Graag lijst voor vrijdag

15.43 7.50 turbo sat na bb 44
16.00 big 7.50
16.15 Hot 5.50
16.30 bb 2.20
17.00 big 3.30
17.30 11 bounty builder
17.40 bb 5.50
18.00 big 22
18.30 bb 3.30
19.00 big 11
19.15 Hot 2.20

Totaal: 81 dollar

Nick larske6
Gl met je backing en geniet van je weekend

nooit geluk bust ty voor backing

PokerStars Hand #167815824490: Tournament #1828345408, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level IX (150/300) - 2017/03/19 19:33:45 CET [2017/03/19 14:33:45 ET]
Table '1828345408 5218' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: cioara111 (22484 in chips)
Seat 2: mpolishuk (15577 in chips)
Seat 3: Beumer (10583 in chips)
Seat 4: larske6 (10796 in chips)
Seat 5: bmilley27 (17988 in chips)
Seat 6: Moto11111 (12245 in chips)
Seat 7: JackHigh17 (18000 in chips)
Seat 8: MNI56103 (10898 in chips)
Seat 9: valeriu2323 (1558 in chips)
cioara111: posts the ante 30
mpolishuk: posts the ante 30
Beumer: posts the ante 30
larske6: posts the ante 30
bmilley27: posts the ante 30
Moto11111: posts the ante 30
JackHigh17: posts the ante 30
MNI56103: posts the ante 30
valeriu2323: posts the ante 30
larske6: posts small blind 150
bmilley27: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to larske6 {8-Clubs}{8-Diamonds}
Moto11111: folds
JackHigh17: folds
MNI56103: folds
valeriu2323: raises 1228 to 1528 and is all-in
cioara111: folds
mpolishuk: calls 1528
Beumer: folds
larske6: calls 1378
bmilley27: calls 1228
*** FLOP *** {2-Clubs}{5-Diamonds}{6-Clubs}
larske6: checks
bmilley27: checks
mpolishuk: bets 3345
larske6: raises 5893 to 9238 and is all-in
bmilley27: folds
mpolishuk: calls 5893
*** TURN *** {2-Clubs}{5-Diamonds}{6-Clubs} {Q-Diamonds}
*** RIVER *** {2-Clubs}{5-Diamonds}{6-Clubs}{Q-Diamonds} {6-Spades}
*** SHOW DOWN ***
larske6: shows {8-Clubs}{8-Diamonds} (two pair, Eights and Sixes)
mpolishuk: shows {6-Diamonds}{A-Diamonds} (three of a kind, Sixes)
mpolishuk collected 18476 from side pot
valeriu2323: shows {A-Hearts}{5-Spades} (two pair, Sixes and Fives)
mpolishuk collected 6382 from main pot
larske6 finished the tournament
valeriu2323 finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 24858 Main pot 6382. Side pot 18476. | Rake 0
Board {2-Clubs}{5-Diamonds}{6-Clubs}{Q-Diamonds}{6-Spades}
Seat 1: cioara111 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: mpolishuk showed {6-Diamonds}{A-Diamonds} and won (24858) with three of a kind, Sixes
Seat 3: Beumer (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: larske6 (small blind) showed {8-Clubs}{8-Diamonds} and lost with two pair, Eights and Sixes
Seat 5: bmilley27 (big blind) folded on the Flop
Seat 6: Moto11111 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: JackHigh17 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: MNI56103 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: valeriu2323 showed {A-Hearts}{5-Spades} and lost with two pair, Sixes and Fives

dubbel

PokerStars Hand #167815761563: Tournament #1828345408, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level IX (150/300) - 2017/03/19 19:32:46 CET [2017/03/19 14:32:46 ET]
Table '1828345408 5218' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: cioara111 (22514 in chips)
Seat 2: mpolishuk (15607 in chips)
Seat 3: Beumer (10763 in chips)
Seat 4: larske6 (5218 in chips)
Seat 5: bmilley27 (18018 in chips)
Seat 6: Moto11111 (12275 in chips)
Seat 7: JackHigh17 (18030 in chips)
Seat 8: MNI56103 (10928 in chips)
Seat 9: valeriu2323 (6776 in chips)
cioara111: posts the ante 30
mpolishuk: posts the ante 30
Beumer: posts the ante 30
larske6: posts the ante 30
bmilley27: posts the ante 30
Moto11111: posts the ante 30
JackHigh17: posts the ante 30
MNI56103: posts the ante 30
valeriu2323: posts the ante 30
Beumer: posts small blind 150
larske6: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to larske6 {A-Diamonds}{10-Diamonds}
bmilley27: folds
Moto11111: folds
JackHigh17: folds
MNI56103: folds
valeriu2323: raises 300 to 600
cioara111: folds
mpolishuk: folds
Beumer: folds
larske6: raises 4588 to 5188 and is all-in
valeriu2323: calls 4588
*** FLOP *** {9-Diamonds}{6-Spades}{7-Hearts}
*** TURN *** {9-Diamonds}{6-Spades}{7-Hearts} {4-Diamonds}
*** RIVER *** {9-Diamonds}{6-Spades}{7-Hearts}{4-Diamonds} {8-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
larske6: shows {A-Diamonds}{10-Diamonds} (a straight, Six to Ten)
valeriu2323: shows {J-Hearts}{Q-Clubs} (high card Queen)
larske6 collected 10796 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 10796 | Rake 0
Board {9-Diamonds}{6-Spades}{7-Hearts}{4-Diamonds}{8-Hearts}
Seat 1: cioara111 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: mpolishuk (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Beumer (small blind) folded before Flop
Seat 4: larske6 (big blind) showed {A-Diamonds}{10-Diamonds} and won (10796) with a straight, Six to Ten
Seat 5: bmilley27 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Moto11111 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: JackHigh17 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: MNI56103 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: valeriu2323 showed {J-Hearts}{Q-Clubs} and lost with high card Queen

9.1k

Ty

Graag larske6

PokerStars Hand #162786456063: Tournament #1749857184, $3.14+$0.16 USD Hold'em No Limit - Level X (1500/3000) - 2016/12/11 20:30:47 CET [2016/12/11 14:30:47 ET]
Table '1749857184 340' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: M.Bannikov (31225 in chips)
Seat 2: larske6 (10958 in chips)
Seat 3: KoDaK II (9018 in chips)
Seat 4: deansevilla1 (24424 in chips)
Seat 5: odddan1 (16092 in chips)
Seat 6: BlackDragn21 (9873 in chips)
Seat 7: crowalex (23144 in chips)
Seat 8: crazydog3 (19378 in chips)
Seat 9: M@cFLexXx (9110 in chips)
M.Bannikov: posts the ante 600
larske6: posts the ante 600
KoDaK II: posts the ante 600
deansevilla1: posts the ante 600
odddan1: posts the ante 600
BlackDragn21: posts the ante 600
crowalex: posts the ante 600
crazydog3: posts the ante 600
M@cFLexXx: posts the ante 600
BlackDragn21: posts small blind 1500
crowalex: posts big blind 3000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to larske6 {3-Clubs}{A-Hearts}
crazydog3: folds
M@cFLexXx: folds
M.Bannikov: folds
larske6: raises 7358 to 10358 and is all-in
KoDaK II: folds
deansevilla1: folds
odddan1: folds
BlackDragn21: folds
crowalex: calls 7358
*** FLOP *** {2-Spades}{J-Clubs}{7-Hearts}
*** TURN *** {2-Spades}{J-Clubs}{7-Hearts} {Q-Diamonds}
*** RIVER *** {2-Spades}{J-Clubs}{7-Hearts}{Q-Diamonds} {7-Spades}
*** SHOW DOWN ***
crowalex: shows {10-Spades}{10-Hearts} (two pair, Tens and Sevens)
larske6: shows {3-Clubs}{A-Hearts} (a pair of Sevens)
crowalex collected 27616 from pot
larske6 finished the tournament in 785th place
*** SUMMARY ***
Total pot 27616 | Rake 0
Board {2-Spades}{J-Clubs}{7-Hearts}{Q-Diamonds}{7-Spades}
Seat 1: M.Bannikov folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: larske6 showed {3-Clubs}{A-Hearts} and lost with a pair of Sevens
Seat 3: KoDaK II folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: deansevilla1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: odddan1 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: BlackDragn21 (small blind) folded before Flop
Seat 7: crowalex (big blind) showed {10-Spades}{10-Hearts} and won (27616) with two pair, Tens and Sevens
Seat 8: crazydog3 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: M@cFLexXx folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #162786205922: Tournament #1749857184, $3.14+$0.16 USD Hold'em No Limit - Level IX (1000/2000) - 2016/12/11 20:27:18 CET [2016/12/11 14:27:18 ET]
Table '1749857184 296' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: jbengelm (3256 in chips)
Seat 2: Pichicha81 (12120 in chips)
Seat 3: PuckeringPok (4738 in chips)
Seat 4: sphinxteamQC (20602 in chips)
Seat 5: soldat77793 (6140 in chips)
Seat 6: xDandreexD (12525 in chips)
Seat 7: core500 (7714 in chips)
Seat 8: larske6 (5307 in chips)
Seat 9: gl_CCCP (12480 in chips)
jbengelm: posts the ante 400
Pichicha81: posts the ante 400
PuckeringPok: posts the ante 400
sphinxteamQC: posts the ante 400
soldat77793: posts the ante 400
xDandreexD: posts the ante 400
core500: posts the ante 400
larske6: posts the ante 400
gl_CCCP: posts the ante 400
xDandreexD: posts small blind 1000
core500: posts big blind 2000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to larske6 {K-Hearts}{7-Spades}
larske6: raises 2907 to 4907 and is all-in
gl_CCCP: folds
jbengelm: folds
Pichicha81: folds
PuckeringPok: folds
sphinxteamQC: folds
soldat77793: folds
xDandreexD: folds
core500: calls 2907
*** FLOP *** {7-Clubs}{Q-Hearts}{2-Diamonds}
*** TURN *** {7-Clubs}{Q-Hearts}{2-Diamonds} {5-Clubs}
*** RIVER *** {7-Clubs}{Q-Hearts}{2-Diamonds}{5-Clubs} {5-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
core500: shows {J-Spades}{9-Hearts} (a pair of Fives)
larske6: shows {K-Hearts}{7-Spades} (two pair, Sevens and Fives)
larske6 collected 14414 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 14414 | Rake 0
Board {7-Clubs}{Q-Hearts}{2-Diamonds}{5-Clubs}{5-Hearts}
Seat 1: jbengelm folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Pichicha81 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: PuckeringPok folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: sphinxteamQC folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: soldat77793 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: xDandreexD (small blind) folded before Flop
Seat 7: core500 (big blind) showed {J-Spades}{9-Hearts} and lost with a pair of Fives
Seat 8: larske6 showed {K-Hearts}{7-Spades} and won (14414) with two pair, Sevens and Fives
Seat 9: gl_CCCP folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #162786116319: Tournament #1749857184, $3.14+$0.16 USD Hold'em No Limit - Level VIII (800/1600) - 2016/12/11 20:26:02 CET [2016/12/11 14:26:02 ET]
Table '1749857184 296' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: jbengelm (3976 in chips)
Seat 2: Pichicha81 (12840 in chips)
Seat 3: PuckeringPok (5138 in chips) out of hand (moved from another table into small blind)
Seat 4: sphinxteamQC (15522 in chips)
Seat 5: soldat77793 (2410 in chips)
Seat 6: xDandreexD (15245 in chips)
Seat 7: core500 (8434 in chips)
Seat 8: larske6 (8117 in chips)
Seat 9: gl_CCCP (13200 in chips)
jbengelm: posts the ante 320
Pichicha81: posts the ante 320
sphinxteamQC: posts the ante 320
soldat77793: posts the ante 320
xDandreexD: posts the ante 320
core500: posts the ante 320
larske6: posts the ante 320
gl_CCCP: posts the ante 320
sphinxteamQC: posts small blind 800
soldat77793: posts big blind 1600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to larske6 {6-Clubs}{K-Spades}
xDandreexD: folds
core500: folds
larske6: raises 6197 to 7797 and is all-in
gl_CCCP: folds
jbengelm: folds
Pichicha81: folds
sphinxteamQC: folds
soldat77793: calls 490 and is all-in
Uncalled bet (5707) returned to larske6
*** FLOP *** {10-Hearts}{9-Diamonds}{2-Spades}
*** TURN *** {10-Hearts}{9-Diamonds}{2-Spades} {4-Clubs}
*** RIVER *** {10-Hearts}{9-Diamonds}{2-Spades}{4-Clubs} {3-Spades}
*** SHOW DOWN ***
soldat77793: shows {10-Clubs}{J-Clubs} (a pair of Tens)
larske6: shows {6-Clubs}{K-Spades} (high card King)
soldat77793 collected 7540 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 7540 | Rake 0
Board {10-Hearts}{9-Diamonds}{2-Spades}{4-Clubs}{3-Spades}
Seat 1: jbengelm folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Pichicha81 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: sphinxteamQC (small blind) folded before Flop
Seat 5: soldat77793 (big blind) showed {10-Clubs}{J-Clubs} and won (7540) with a pair of Tens
Seat 6: xDandreexD folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: core500 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: larske6 showed {6-Clubs}{K-Spades} and lost with high card King
Seat 9: gl_CCCP folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #162785047608: Tournament #1749857184, $3.14+$0.16 USD Hold'em No Limit - Level IV (200/400) - 2016/12/11 20:11:11 CET [2016/12/11 14:11:11 ET]
Table '1749857184 281' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: barnesy17 (2765 in chips)
Seat 2: larske6 (4734 in chips)
Seat 3: TReznik101 (2578 in chips)
Seat 4: roflushh (3915 in chips)
Seat 5: Tom_Poker_NL (955 in chips)
Seat 6: arkit161 (4653 in chips)
Seat 7: glAAdiAAtor (2650 in chips)
Seat 8: yuventus89 (2600 in chips)
Seat 9: driekwart (2150 in chips)
barnesy17: posts the ante 80
larske6: posts the ante 80
TReznik101: posts the ante 80
roflushh: posts the ante 80
Tom_Poker_NL: posts the ante 80
arkit161: posts the ante 80
glAAdiAAtor: posts the ante 80
yuventus89: posts the ante 80
driekwart: posts the ante 80
Tom_Poker_NL: posts small blind 200
arkit161: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to larske6 {10-Hearts}{10-Spades}
glAAdiAAtor: folds
yuventus89: folds
driekwart: folds
barnesy17: folds
larske6: raises 4254 to 4654 and is all-in
TReznik101: folds
roflushh: folds
Tom_Poker_NL: calls 675 and is all-in
arkit161: calls 4173 and is all-in
Uncalled bet (81) returned to larske6
*** FLOP *** {7-Clubs}{A-Hearts}{5-Hearts}
*** TURN *** {7-Clubs}{A-Hearts}{5-Hearts} {9-Hearts}
*** RIVER *** {7-Clubs}{A-Hearts}{5-Hearts}{9-Hearts} {J-Spades}
*** SHOW DOWN ***
arkit161: shows {Q-Diamonds}{K-Hearts} (high card Ace)
larske6: shows {10-Hearts}{10-Spades} (a pair of Tens)
larske6 collected 7396 from side pot
Tom_Poker_NL: shows {3-Clubs}{Q-Clubs} (high card Ace)
larske6 collected 3345 from main pot
arkit161 finished the tournament
Tom_Poker_NL finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 10741 Main pot 3345. Side pot 7396. | Rake 0
Board {7-Clubs}{A-Hearts}{5-Hearts}{9-Hearts}{J-Spades}
Seat 1: barnesy17 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: larske6 showed {10-Hearts}{10-Spades} and won (10741) with a pair of Tens
Seat 3: TReznik101 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: roflushh (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Tom_Poker_NL (small blind) showed {3-Clubs}{Q-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 6: arkit161 (big blind) showed {Q-Diamonds}{K-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 7: glAAdiAAtor folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: yuventus89 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: driekwart folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #162784974017: Tournament #1749857184, $3.14+$0.16 USD Hold'em No Limit - Level III (100/200) - 2016/12/11 20:10:11 CET [2016/12/11 14:10:11 ET]
Table '1749857184 281' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: barnesy17 (2805 in chips)
Seat 2: larske6 (2177 in chips)
Seat 3: TReznik101 (2618 in chips)
Seat 4: roflushh (4055 in chips)
Seat 5: Tom_Poker_NL (3132 in chips)
Seat 6: arkit161 (4693 in chips)
Seat 7: glAAdiAAtor (2690 in chips)
Seat 8: yuventus89 (2640 in chips)
Seat 9: driekwart (2190 in chips)
barnesy17: posts the ante 40
larske6: posts the ante 40
TReznik101: posts the ante 40
roflushh: posts the ante 40
Tom_Poker_NL: posts the ante 40
arkit161: posts the ante 40
glAAdiAAtor: posts the ante 40
yuventus89: posts the ante 40
driekwart: posts the ante 40
roflushh: posts small blind 100
Tom_Poker_NL: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to larske6 {A-Clubs}{6-Diamonds}
arkit161: folds
glAAdiAAtor: folds
yuventus89: folds
driekwart: folds
barnesy17: folds
larske6: raises 1937 to 2137 and is all-in
TReznik101: folds
roflushh: folds
Tom_Poker_NL: calls 1937
*** FLOP *** {9-Clubs}{Q-Hearts}{5-Clubs}
*** TURN *** {9-Clubs}{Q-Hearts}{5-Clubs} {10-Hearts}
*** RIVER *** {9-Clubs}{Q-Hearts}{5-Clubs}{10-Hearts} {3-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Tom_Poker_NL: shows {2-Clubs}{A-Hearts} (high card Ace)
larske6: shows {A-Clubs}{6-Diamonds} (high card Ace - Queen+Ten+Nine+Six kicker)
larske6 collected 4734 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4734 | Rake 0
Board {9-Clubs}{Q-Hearts}{5-Clubs}{10-Hearts}{3-Clubs}
Seat 1: barnesy17 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: larske6 showed {A-Clubs}{6-Diamonds} and won (4734) with high card Ace
Seat 3: TReznik101 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: roflushh (small blind) folded before Flop
Seat 5: Tom_Poker_NL (big blind) showed {2-Clubs}{A-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 6: arkit161 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: glAAdiAAtor folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: yuventus89 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: driekwart folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #162784740761: Tournament #1734196109, $2.50+$2.50+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XII (90/180) - 2016/12/11 20:06:57 CET [2016/12/11 14:06:57 ET]
Table '1734196109 676' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: tiuria (7395 in chips, $3.75 bounty)
Seat 2: kkbecao (21430 in chips, $5.62 bounty)
Seat 3: ImDaBust (7385 in chips, $2.50 bounty)
Seat 4: StorasSushis (11162 in chips, $5 bounty)
Seat 5: Fenix1284 (9776 in chips, $2.50 bounty)
Seat 6: psyterrorist (2646 in chips, $2.50 bounty)
Seat 7: larske6 (6570 in chips, $2.50 bounty)
Seat 8: michal.zim (17462 in chips, $5 bounty)
Seat 9: makraizsolt (4589 in chips, $2.50 bounty)
tiuria: posts the ante 27
kkbecao: posts the ante 27
ImDaBust: posts the ante 27
StorasSushis: posts the ante 27
Fenix1284: posts the ante 27
psyterrorist: posts the ante 27
larske6: posts the ante 27
michal.zim: posts the ante 27
makraizsolt: posts the ante 27
michal.zim: posts small blind 90
makraizsolt: posts big blind 180
*** HOLE CARDS ***
Dealt to larske6 {9-Clubs}{9-Hearts}
tiuria: folds
kkbecao: folds
ImDaBust: folds
StorasSushis: folds
Fenix1284: folds
psyterrorist: folds
larske6: raises 180 to 360
michal.zim: raises 360 to 720
makraizsolt: raises 3842 to 4562 and is all-in
larske6: raises 1981 to 6543 and is all-in
michal.zim: calls 5823
*** FLOP *** {Q-Clubs}{8-Spades}{10-Clubs}
*** TURN *** {Q-Clubs}{8-Spades}{10-Clubs} {6-Diamonds}
*** RIVER *** {Q-Clubs}{8-Spades}{10-Clubs}{6-Diamonds} {2-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
michal.zim: shows {Q-Spades}{A-Diamonds} (a pair of Queens)
larske6: shows {9-Clubs}{9-Hearts} (a pair of Nines)
michal.zim collected 3962 from side pot
makraizsolt: shows {8-Diamonds}{A-Clubs} (a pair of Eights)
michal.zim collected 13929 from main pot
michal.zim wins $1.25 for eliminating larske6 and their own bounty increases by $1.25 to $6.25
michal.zim wins $1.25 for eliminating makraizsolt and their own bounty increases by $1.25 to $7.50
larske6 finished the tournament
makraizsolt finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 17891 Main pot 13929. Side pot 3962. | Rake 0
Board {Q-Clubs}{8-Spades}{10-Clubs}{6-Diamonds}{2-Diamonds}
Seat 1: tiuria folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: kkbecao folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: ImDaBust folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: StorasSushis folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Fenix1284 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: psyterrorist folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: larske6 (button) showed {9-Clubs}{9-Hearts} and lost with a pair of Nines
Seat 8: michal.zim (small blind) showed {Q-Spades}{A-Diamonds} and won (17891) with a pair of Queens
Seat 9: makraizsolt (big blind) showed {8-Diamonds}{A-Clubs} and lost with a pair of Eights

PokerStars Hand #162783252199: Tournament #1734196114, $3.00+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level V (40/80) - 2016/12/11 19:43:32 CET [2016/12/11 13:43:32 ET]
Table '1734196114 470' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: AARock'onKK (5627 in chips)
Seat 2: ProPils (13056 in chips)
Seat 3: MARCOS_JPR (3990 in chips) is sitting out
Seat 4: Enf24 (3061 in chips)
Seat 5: eremishka96 (6577 in chips)
Seat 6: CTOMuJIboHoB (6352 in chips)
Seat 7: larske6 (556 in chips)
Seat 8: BilloBallo72 (4387 in chips)
Seat 9: Alex_Perez17 (5934 in chips)
AARock'onKK: posts the ante 10
ProPils: posts the ante 10
MARCOS_JPR: posts the ante 10
Enf24: posts the ante 10
eremishka96: posts the ante 10
CTOMuJIboHoB: posts the ante 10
larske6: posts the ante 10
BilloBallo72: posts the ante 10
Alex_Perez17: posts the ante 10
larske6: posts small blind 40
BilloBallo72: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to larske6 {Q-Clubs}{A-Hearts}
Alex_Perez17: folds
AARock'onKK: folds
ProPils: raises 80 to 160
MARCOS_JPR: folds
Enf24: folds
eremishka96: calls 160
CTOMuJIboHoB: folds
larske6: raises 386 to 546 and is all-in
BilloBallo72: folds
ProPils: calls 386
eremishka96: calls 386
*** FLOP *** {5-Spades}{9-Clubs}{5-Diamonds}
ProPils: checks
eremishka96: bets 1808
ProPils: folds
Uncalled bet (1808) returned to eremishka96
*** TURN *** {5-Spades}{9-Clubs}{5-Diamonds} {2-Hearts}
*** RIVER *** {5-Spades}{9-Clubs}{5-Diamonds}{2-Hearts} {8-Spades}
*** SHOW DOWN ***
larske6: shows {Q-Clubs}{A-Hearts} (a pair of Fives)
eremishka96: shows {J-Hearts}{J-Spades} (two pair, Jacks and Fives)
eremishka96 collected 1808 from pot
larske6 finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 1808 | Rake 0
Board {5-Spades}{9-Clubs}{5-Diamonds}{2-Hearts}{8-Spades}
Seat 1: AARock'onKK folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: ProPils folded on the Flop
Seat 3: MARCOS_JPR folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Enf24 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: eremishka96 showed {J-Hearts}{J-Spades} and won (1808) with two pair, Jacks and Fives
Seat 6: CTOMuJIboHoB (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: larske6 (small blind) showed {Q-Clubs}{A-Hearts} and lost with a pair of Fives
Seat 8: BilloBallo72 (big blind) folded before Flop
Seat 9: Alex_Perez17 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #162782807029: Tournament #1734196114, $3.00+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level IV (30/60) - 2016/12/11 19:37:17 CET [2016/12/11 13:37:17 ET]
Table '1734196114 470' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: AARock'onKK (5669 in chips)
Seat 2: ProPils (4165 in chips)
Seat 3: MARCOS_JPR (4272 in chips)
Seat 4: Enf24 (7180 in chips)
Seat 5: eremishka96 (6553 in chips)
Seat 6: CTOMuJIboHoB (6494 in chips)
Seat 7: larske6 (4412 in chips)
Seat 8: BilloBallo72 (4429 in chips)
Seat 9: Alex_Perez17 (6366 in chips)
AARock'onKK: posts the ante 8
ProPils: posts the ante 8
MARCOS_JPR: posts the ante 8
Enf24: posts the ante 8
eremishka96: posts the ante 8
CTOMuJIboHoB: posts the ante 8
larske6: posts the ante 8
BilloBallo72: posts the ante 8
Alex_Perez17: posts the ante 8
ProPils: posts small blind 30
MARCOS_JPR: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to larske6 {7-Diamonds}{6-Diamonds}
Enf24: folds
eremishka96: folds
CTOMuJIboHoB: folds
larske6: raises 60 to 120
BilloBallo72: folds
Alex_Perez17: calls 120
AARock'onKK: folds
ProPils: calls 90
MARCOS_JPR: folds
*** FLOP *** {8-Spades}{4-Diamonds}{3-Diamonds}
ProPils: bets 319
larske6: raises 341 to 660
Alex_Perez17: calls 660
ProPils: raises 3377 to 4037 and is all-in
larske6: raises 247 to 4284 and is all-in
Alex_Perez17: folds
Uncalled bet (247) returned to larske6
*** TURN *** {8-Spades}{4-Diamonds}{3-Diamonds} {3-Spades}
*** RIVER *** {8-Spades}{4-Diamonds}{3-Diamonds}{3-Spades} {Q-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
ProPils: shows {J-Diamonds}{A-Diamonds} (a flush, Ace high)
larske6: shows {7-Diamonds}{6-Diamonds} (a flush, Queen high)
ProPils collected 9226 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 9226 | Rake 0
Board {8-Spades}{4-Diamonds}{3-Diamonds}{3-Spades}{Q-Diamonds}
Seat 1: AARock'onKK (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: ProPils (small blind) showed {J-Diamonds}{A-Diamonds} and won (9226) with a flush, Ace high
Seat 3: MARCOS_JPR (big blind) folded before Flop
Seat 4: Enf24 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: eremishka96 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: CTOMuJIboHoB folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: larske6 showed {7-Diamonds}{6-Diamonds} and lost with a flush, Queen high
Seat 8: BilloBallo72 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Alex_Perez17 folded on the Flop

PokerStars Hand #162780598993: Tournament #1734196109, $2.50+$2.50+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level IV (30/60) - 2016/12/11 19:05:29 CET [2016/12/11 13:05:29 ET]
Table '1734196109 676' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: tiuria (5701 in chips, $2.50 bounty)
Seat 2: kkbecao (8152 in chips, $2.50 bounty)
Seat 3: Apparat888 (3839 in chips, $2.50 bounty)
Seat 4: StorasSushis (10406 in chips, $3.75 bounty)
Seat 5: Kleckis (4811 in chips, $2.50 bounty)
Seat 6: psyterrorist (4955 in chips, $2.50 bounty)
Seat 7: larske6 (4726 in chips, $2.50 bounty)
Seat 8: PPOrphan (5239 in chips, $2.50 bounty)
Seat 9: TorNadO147 (6614 in chips, $3.75 bounty)
tiuria: posts the ante 9
kkbecao: posts the ante 9
Apparat888: posts the ante 9
StorasSushis: posts the ante 9
Kleckis: posts the ante 9
psyterrorist: posts the ante 9
larske6: posts the ante 9
PPOrphan: posts the ante 9
TorNadO147: posts the ante 9
StorasSushis: posts small blind 30
Kleckis: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to larske6 {A-Hearts}{8-Hearts}
psyterrorist: folds
larske6: raises 60 to 120
PPOrphan: folds
TorNadO147: folds
tiuria: folds
kkbecao: calls 120
Apparat888: folds
StorasSushis: calls 90
Kleckis: calls 60
*** FLOP *** {4-Clubs}{5-Hearts}{Q-Hearts}
StorasSushis: checks
Kleckis: checks
larske6: bets 280
kkbecao: calls 280
StorasSushis: calls 280
Kleckis: folds
*** TURN *** {4-Clubs}{5-Hearts}{Q-Hearts} {5-Spades}
StorasSushis: checks
larske6: checks
kkbecao: bets 728
StorasSushis: calls 728
larske6: calls 728
*** RIVER *** {4-Clubs}{5-Hearts}{Q-Hearts}{5-Spades} {10-Hearts}
StorasSushis: checks
larske6: bets 3589 and is all-in
kkbecao: folds
StorasSushis: folds
Uncalled bet (3589) returned to larske6
larske6 collected 3585 from pot
larske6: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 3585 | Rake 0
Board {4-Clubs}{5-Hearts}{Q-Hearts}{5-Spades}{10-Hearts}
Seat 1: tiuria folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: kkbecao folded on the River
Seat 3: Apparat888 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: StorasSushis (small blind) folded on the River
Seat 5: Kleckis (big blind) folded on the Flop
Seat 6: psyterrorist folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: larske6 collected (3585)
Seat 8: PPOrphan folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: TorNadO147 folded before Flop (didn't bet)

ayhreza schreef

alle drie larske

Graag

Graag larske6

bust

ty voor backing 2,50 onderweg

PokerStars Hand #162419377539: Tournament #1738546517, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (1200/2400) - 2016/12/04 22:18:43 CET [2016/12/04 16:18:43 ET]
Table '1738546517 714' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: andr255540 (10011 in chips)
Seat 2: wolfzp (92626 in chips)
Seat 3: nifest66 (38545 in chips)
Seat 4: Not_the_pred (11320 in chips)
Seat 5: larske6 (21198 in chips)
Seat 6: landrixe (18360 in chips)
Seat 7: MOMisGAY (44870 in chips)
Seat 8: daltonhb (112954 in chips)
Seat 9: STOpopo (74344 in chips)
andr255540: posts the ante 240
wolfzp: posts the ante 240
nifest66: posts the ante 240
Not_the_pred: posts the ante 240
larske6: posts the ante 240
landrixe: posts the ante 240
MOMisGAY: posts the ante 240
daltonhb: posts the ante 240
STOpopo: posts the ante 240
Not_the_pred: posts small blind 1200
larske6: posts big blind 2400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to larske6 {3-Diamonds}{3-Clubs}
landrixe: folds
MOMisGAY: folds
daltonhb: raises 2400 to 4800
STOpopo: folds
andr255540: folds
wolfzp: folds
nifest66: folds
Not_the_pred: folds
larske6: raises 16158 to 20958 and is all-in
daltonhb: calls 16158
*** FLOP *** {J-Clubs}{7-Hearts}{6-Clubs}
*** TURN *** {J-Clubs}{7-Hearts}{6-Clubs} {7-Clubs}
*** RIVER *** {J-Clubs}{7-Hearts}{6-Clubs}{7-Clubs} {9-Spades}
*** SHOW DOWN ***
larske6: shows {3-Diamonds}{3-Clubs} (two pair, Sevens and Threes)
daltonhb: shows {K-Spades}{K-Diamonds} (two pair, Kings and Sevens)
daltonhb collected 45276 from pot
larske6 finished the tournament in 5830th place
*** SUMMARY ***
Total pot 45276 | Rake 0
Board {J-Clubs}{7-Hearts}{6-Clubs}{7-Clubs}{9-Spades}
Seat 1: andr255540 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: wolfzp folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: nifest66 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Not_the_pred (small blind) folded before Flop
Seat 5: larske6 (big blind) showed {3-Diamonds}{3-Clubs} and lost with two pair, Sevens and Threes
Seat 6: landrixe folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: MOMisGAY folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: daltonhb showed {K-Spades}{K-Diamonds} and won (45276) with two pair, Kings and Sevens
Seat 9: STOpopo folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #162418731782: Tournament #1738546517, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XVII (1000/2000) - 2016/12/04 22:09:03 CET [2016/12/04 16:09:03 ET]
Table '1738546517 714' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: andr255540 (27728 in chips)
Seat 2: wolfzp (73386 in chips)
Seat 3: nifest66 (47465 in chips)
Seat 4: Not_the_pred (9180 in chips)
Seat 5: larske6 (35654 in chips)
Seat 6: landrixe (25920 in chips)
Seat 7: MOMisGAY (22795 in chips)
Seat 8: daltonhb (118274 in chips)
Seat 9: STOpopo (63826 in chips)
andr255540: posts the ante 200
wolfzp: posts the ante 200
nifest66: posts the ante 200
Not_the_pred: posts the ante 200
larske6: posts the ante 200
landrixe: posts the ante 200
MOMisGAY: posts the ante 200
daltonhb: posts the ante 200
STOpopo: posts the ante 200
wolfzp: posts small blind 1000
nifest66: posts big blind 2000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to larske6 {A-Diamonds}{J-Spades}
Not_the_pred: folds
larske6: raises 33454 to 35454 and is all-in
landrixe: folds
MOMisGAY: calls 22595 and is all-in
daltonhb: folds
STOpopo: folds
andr255540: folds
wolfzp: folds
nifest66: folds
Uncalled bet (12859) returned to larske6
*** FLOP *** {6-Spades}{Q-Diamonds}{5-Clubs}
*** TURN *** {6-Spades}{Q-Diamonds}{5-Clubs} {3-Spades}
*** RIVER *** {6-Spades}{Q-Diamonds}{5-Clubs}{3-Spades} {K-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
larske6: shows {A-Diamonds}{J-Spades} (high card Ace)
MOMisGAY: shows {A-Hearts}{A-Clubs} (a pair of Aces)
MOMisGAY collected 49990 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 49990 | Rake 0
Board {6-Spades}{Q-Diamonds}{5-Clubs}{3-Spades}{K-Hearts}
Seat 1: andr255540 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: wolfzp (small blind) folded before Flop
Seat 3: nifest66 (big blind) folded before Flop
Seat 4: Not_the_pred folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: larske6 showed {A-Diamonds}{J-Spades} and lost with high card Ace
Seat 6: landrixe folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: MOMisGAY showed {A-Hearts}{A-Clubs} and won (49990) with a pair of Aces
Seat 8: daltonhb folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: STOpopo folded before Flop (didn't bet)

bb 11 bust 2,50 bounty
hot 11 bust
storm 34k
big 11 bust

12345351