Rampie

Naam:Ramon van der Torren
Mijn onderschrift:

{q-Spades}{10-Spades} You miss 100 percent of the shots you never take. {q-Clubs}{10-Clubs}

Verstuur bericht

Forum Posts

Zonde boys. gg

ship 3, leuk als je er even 3 speelt.. Smile

PokerStars Hand #170868110391: Tournament #1922658505, $1.36+$0.14 USD Hold'em No Limit - Level XIV (800/1600) - 2017/05/24 22:38:08 CET [2017/05/24 16:38:08 ET]
Table '1922658505 3' 9-max Seat #6 is the button
Seat 5: Rampie112 (53923 in chips)
Seat 6: morariuv (13577 in chips)
Rampie112: posts the ante 75
morariuv: posts the ante 75
morariuv: posts small blind 800
Rampie112: posts big blind 1600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Rampie112 {10-Hearts}{A-Spades}
morariuv: raises 11902 to 13502 and is all-in
Rampie112: calls 11902
*** FLOP *** {4-Hearts}{4-Diamonds}{A-Hearts}
*** TURN *** {4-Hearts}{4-Diamonds}{A-Hearts} {3-Spades}
*** RIVER *** {4-Hearts}{4-Diamonds}{A-Hearts}{3-Spades} {K-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Rampie112: shows {10-Hearts}{A-Spades} (two pair, Aces and Fours)
morariuv: shows {8-Spades}{6-Spades} (a pair of Fours)
Rampie112 collected 27154 from pot
morariuv finished the tournament in 2nd place and received $13.15.
Rampie112 wins the tournament and receives $19.00 - congratulations!
*** SUMMARY ***
Total pot 27154 | Rake 0
Board {4-Hearts}{4-Diamonds}{A-Hearts}{3-Spades}{K-Diamonds}
Seat 5: Rampie112 (big blind) showed {10-Hearts}{A-Spades} and won (27154) with two pair, Aces and Fours
Seat 6: morariuv (button) (small blind) showed {8-Spades}{6-Spades} and lost with a pair of Fours

out

PokerStars Hand #170866875327: Tournament #1922665168, $1.36+$0.14 USD Hold'em No Limit - Level VII (100/200) - 2017/05/24 22:12:30 CET [2017/05/24 16:12:30 ET]
Table '1922665168 4' 9-max Seat #9 is the button
Seat 2: sleepy65 (3122 in chips)
Seat 3: Herby437 (1558 in chips)
Seat 4: vaux6 (1720 in chips)
Seat 5: skylit1 (4250 in chips)
Seat 7: JacobBRA (1834 in chips)
Seat 8: flexi1201 (4584 in chips)
Seat 9: Rampie112 (1434 in chips)
sleepy65: posts the ante 25
Herby437: posts the ante 25
vaux6: posts the ante 25
skylit1: posts the ante 25
JacobBRA: posts the ante 25
flexi1201: posts the ante 25
Rampie112: posts the ante 25
sleepy65: posts small blind 100
Herby437: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Rampie112 {4-Hearts}{6-Hearts}
vaux6: folds
skylit1: folds
JacobBRA: folds
flexi1201: folds
Rampie112: raises 1209 to 1409 and is all-in
sleepy65: folds
Herby437: calls 1209
*** FLOP *** {Q-Spades}{2-Spades}{7-Spades}
*** TURN *** {Q-Spades}{2-Spades}{7-Spades} {K-Hearts}
*** RIVER *** {Q-Spades}{2-Spades}{7-Spades}{K-Hearts} {A-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Herby437: shows {10-Clubs}{A-Clubs} (a pair of Aces)
Rampie112: shows {4-Hearts}{6-Hearts} (high card Ace)
Herby437 collected 3093 from pot
Rampie112 finished the tournament in 20th place
*** SUMMARY ***
Total pot 3093 | Rake 0
Board {Q-Spades}{2-Spades}{7-Spades}{K-Hearts}{A-Diamonds}
Seat 2: sleepy65 (small blind) folded before Flop
Seat 3: Herby437 (big blind) showed {10-Clubs}{A-Clubs} and won (3093) with a pair of Aces
Seat 4: vaux6 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: skylit1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: JacobBRA folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: flexi1201 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Rampie112 (button) showed {4-Hearts}{6-Hearts} and lost with high card Ace

Out

PokerStars Hand #170866365913: Tournament #1922661483, $1.36+$0.14 USD Hold'em No Limit - Level VI (80/160) - 2017/05/24 22:02:00 CET [2017/05/24 16:02:00 ET]
Table '1922661483 5' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: nik2080 (4048 in chips)
Seat 2: zita54400 (2186 in chips)
Seat 3: vaux6 (2590 in chips)
Seat 4: skylit1 (2534 in chips)
Seat 6: DandyLion13 (4375 in chips)
Seat 7: Rampie112 (3153 in chips)
Seat 8: lskDD (2972 in chips)
nik2080: posts the ante 20
zita54400: posts the ante 20
vaux6: posts the ante 20
skylit1: posts the ante 20
DandyLion13: posts the ante 20
Rampie112: posts the ante 20
lskDD: posts the ante 20
nik2080: posts small blind 80
zita54400: posts big blind 160
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Rampie112 {A-Diamonds}{K-Hearts}
vaux6: folds
skylit1: folds
DandyLion13: folds
Rampie112: raises 176 to 336
lskDD: folds
nik2080: raises 3692 to 4028 and is all-in
zita54400: folds
Rampie112: calls 2797 and is all-in
Uncalled bet (895) returned to nik2080
*** FLOP *** {9-Clubs}{Q-Hearts}{8-Clubs}
*** TURN *** {9-Clubs}{Q-Hearts}{8-Clubs} {A-Spades}
*** RIVER *** {9-Clubs}{Q-Hearts}{8-Clubs}{A-Spades} {8-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
nik2080: shows {9-Hearts}{8-Hearts} (a full house, Eights full of Nines)
Rampie112: shows {A-Diamonds}{K-Hearts} (two pair, Aces and Eights)
nik2080 collected 6566 from pot
Rampie112 finished the tournament in 22nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 6566 | Rake 0
Board {9-Clubs}{Q-Hearts}{8-Clubs}{A-Spades}{8-Diamonds}
Seat 1: nik2080 (small blind) showed {9-Hearts}{8-Hearts} and won (6566) with a full house, Eights full of Nines
Seat 2: zita54400 (big blind) folded before Flop
Seat 3: vaux6 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: skylit1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: DandyLion13 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Rampie112 showed {A-Diamonds}{K-Hearts} and lost with two pair, Aces and Eights
Seat 8: lskDD (button) folded before Flop (didn't bet)

Ga voor Martijn long term 1,50$ 45 mans grinden.

Hou het hier voorlopig bij

Roll: 90.64

Als je nog wilt gokken.
Rampie112 Smile

Dat account is van 2010.

WarmKoud schreef

Wat betekent "Whitelisted" eigenlijk?

Dat wij de persoonlijke informatie hebben verkregen van deze persoon.

jackgo schreef

Scylla schreef

@jackgo welke actie had je vanuit ons verwacht / willen zien voordat de betaling überhaupt gedaan was?

Het gaat er gewoon om dat procenthouders weer niet in bescherming worden genomen. De afhadeling is niet goed en daar moet in mijn ogen aktie op worden ondernomen, zodat potentiele kopers in de toekomst weten waar ze aan toe zijn.

Je geeft alleen nog steeds geen antwoord op welke actie wij precies zouden moeten uitvoeren nu ?

Wij kunnen alleen aangeven dat hij zijn betaling zo spoedig mogelijk moet uitvoeren, wij kunnen niet voor de persoon instaan mbt betaling.

Ik doe ook wel mee, 7,50 snoepjes.

Thanks @jackgo
We zijn ook blij met jou bijdrage op dit forum !

@Djerdjan10

Kan je dit zsm gaan regelen, vind je afhandeling vrij slecht.
Regels zijn eigenlijk ook dat direct na het spelen het direct word afgehandeld.

Nieuw seizoen komt als het goed is 26 mei. Ben zelf met seizoen 1 bezig.. vind Danny inderdaad erg goed.. net of hij altijd dronken reageert of zo.. ROFL

Wat bedoel je met;
Headsets via USB werken echter niet via de Realtek drivers,

USB headset zou hij automatisch moeten herkennen. Drivers zouden geen probleem moeten geven, je kan dit iig eerst even nakijken inderdaad bij apparaatbeheer.

Verder zou je bij configuratiescherm - sound even kunnen kijken of de headset wel als default staat als playback en recording.
Daarnaast kan je bij recording even kunnen kijken hoe hard de microfoon staat (even dubbel klikken op de de headset, en bij levels het geluid even minder zetten.)

en out, running good !

PokerStars Hand #170781129679: Tournament #1918480428, $3.41+$3.41+$0.68 USD Hold'em No Limit - Level VIII (50/100) - 2017/05/22 22:29:20 CET [2017/05/22 16:29:20 ET]
Table '1918480428 86' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: fluffy143 (1859 in chips, $3.41 bounty)
Seat 2: spidersigmar (4942 in chips, $3.41 bounty)
Seat 3: Rampie112 (1889 in chips, $5.11 bounty)
Seat 4: betsoares (4035 in chips, $3.41 bounty)
Seat 5: muydias (3168 in chips, $3.41 bounty)
Seat 6: AnderMolino (12600 in chips, $3.41 bounty)
Seat 7: Reynolds789 (15746 in chips, $5.11 bounty)
Seat 8: 7luckyluke7 (6387 in chips, $3.41 bounty)
Seat 9: 4i4ogrob (15218 in chips, $6.81 bounty)
fluffy143: posts the ante 15
spidersigmar: posts the ante 15
Rampie112: posts the ante 15
betsoares: posts the ante 15
muydias: posts the ante 15
AnderMolino: posts the ante 15
Reynolds789: posts the ante 15
7luckyluke7: posts the ante 15
4i4ogrob: posts the ante 15
4i4ogrob: posts small blind 50
fluffy143: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Rampie112 {8-Hearts}{8-Spades}
spidersigmar: folds
Rampie112: raises 1774 to 1874 and is all-in
betsoares: folds
muydias: folds
AnderMolino: folds
Reynolds789: raises 4033 to 5907
7luckyluke7: raises 465 to 6372 and is all-in
4i4ogrob: folds
fluffy143: folds
Reynolds789: calls 465
*** FLOP *** {10-Hearts}{3-Clubs}{7-Diamonds}
*** TURN *** {10-Hearts}{3-Clubs}{7-Diamonds} {5-Spades}
*** RIVER *** {10-Hearts}{3-Clubs}{7-Diamonds}{5-Spades} {Q-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Reynolds789: shows {10-Spades}{A-Hearts} (a pair of Tens)
7luckyluke7: shows {5-Diamonds}{A-Diamonds} (a pair of Fives)
Reynolds789 collected 8996 from side pot
Rampie112: shows {8-Hearts}{8-Spades} (a pair of Eights)
Reynolds789 collected 5907 from main pot
Reynolds789 wins $2.56 for eliminating Rampie112 and their own bounty increases by $2.55 to $7.66
Reynolds789 wins $1.71 for eliminating 7luckyluke7 and their own bounty increases by $1.70 to $9.36
7luckyluke7 finished the tournament
Rampie112 finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 14903 Main pot 5907. Side pot 8996. | Rake 0
Board {10-Hearts}{3-Clubs}{7-Diamonds}{5-Spades}{Q-Diamonds}
Seat 1: fluffy143 (big blind) folded before Flop
Seat 2: spidersigmar folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Rampie112 showed {8-Hearts}{8-Spades} and lost with a pair of Eights
Seat 4: betsoares folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: muydias folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: AnderMolino folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Reynolds789 showed {10-Spades}{A-Hearts} and won (14903) with a pair of Tens
Seat 8: 7luckyluke7 (button) showed {5-Diamonds}{A-Diamonds} and lost with a pair of Fives
Seat 9: 4i4ogrob (small blind) folded before Flop

Kan hem niet folden ffs

PokerStars Hand #170780971607: Tournament #1918480428, $3.41+$3.41+$0.68 USD Hold'em No Limit - Level VIII (50/100) - 2017/05/22 22:26:25 CET [2017/05/22 16:26:25 ET]
Table '1918480428 86' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: fluffy143 (1889 in chips, $3.41 bounty)
Seat 2: spidersigmar (4972 in chips, $3.41 bounty)
Seat 3: Rampie112 (8902 in chips, $5.11 bounty)
Seat 4: betsoares (4065 in chips, $3.41 bounty)
Seat 5: muydias (3198 in chips, $3.41 bounty)
Seat 6: AnderMolino (6180 in chips, $3.41 bounty)
Seat 7: Reynolds789 (15826 in chips, $5.11 bounty)
Seat 8: 7luckyluke7 (7835 in chips, $3.41 bounty)
Seat 9: 4i4ogrob (12977 in chips, $6.81 bounty)
fluffy143: posts the ante 15
spidersigmar: posts the ante 15
Rampie112: posts the ante 15
betsoares: posts the ante 15
muydias: posts the ante 15
AnderMolino: posts the ante 15
Reynolds789: posts the ante 15
7luckyluke7: posts the ante 15
4i4ogrob: posts the ante 15
Reynolds789: posts small blind 50
7luckyluke7: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Rampie112 {A-Spades}{J-Diamonds}
4i4ogrob: folds
fluffy143: folds
spidersigmar: folds
Rampie112: raises 110 to 210
betsoares: folds
muydias: folds
AnderMolino: raises 390 to 600
Reynolds789: folds
7luckyluke7: folds
Rampie112: calls 390
*** FLOP *** {10-Diamonds}{9-Diamonds}{Q-Diamonds}
Rampie112: checks
AnderMolino: bets 800
Rampie112: raises 890 to 1690
AnderMolino: raises 3875 to 5565 and is all-in
Rampie112: calls 3875
*** TURN *** {10-Diamonds}{9-Diamonds}{Q-Diamonds} {4-Spades}
*** RIVER *** {10-Diamonds}{9-Diamonds}{Q-Diamonds}{4-Spades} {J-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Rampie112: shows {A-Spades}{J-Diamonds} (a pair of Jacks)
AnderMolino: shows {A-Hearts}{A-Diamonds} (a pair of Aces)
AnderMolino collected 12615 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 12615 | Rake 0
Board {10-Diamonds}{9-Diamonds}{Q-Diamonds}{4-Spades}{J-Spades}
Seat 1: fluffy143 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: spidersigmar folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Rampie112 showed {A-Spades}{J-Diamonds} and lost with a pair of Jacks
Seat 4: betsoares folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: muydias folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: AnderMolino (button) showed {A-Hearts}{A-Diamonds} and won (12615) with a pair of Aces
Seat 7: Reynolds789 (small blind) folded before Flop
Seat 8: 7luckyluke7 (big blind) folded before Flop
Seat 9: 4i4ogrob folded before Flop (didn't bet)

een ko !! Drool

PokerStars Hand #170778569477: Tournament #1918480428, $3.41+$3.41+$0.68 USD Hold'em No Limit - Level II (20/40) - 2017/05/22 21:42:15 CET [2017/05/22 15:42:15 ET]
Table '1918480428 86' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: can69600 (1865 in chips, $3.41 bounty)
Seat 2: doctor636 (4910 in chips, $3.41 bounty)
Seat 3: Rampie112 (7437 in chips, $3.41 bounty)
Seat 4: betsoares (3920 in chips, $3.41 bounty)
Seat 5: muydias (4920 in chips, $3.41 bounty)
Seat 6: AnderMolino (4895 in chips, $3.41 bounty)
Seat 7: Reynolds789 (7956 in chips, $3.41 bounty)
Seat 8: 7luckyluke7 (5823 in chips, $3.41 bounty)
Seat 9: 4i4ogrob (9019 in chips, $5.11 bounty)
can69600: posts the ante 6
doctor636: posts the ante 6
Rampie112: posts the ante 6
betsoares: posts the ante 6
muydias: posts the ante 6
AnderMolino: posts the ante 6
Reynolds789: posts the ante 6
7luckyluke7: posts the ante 6
4i4ogrob: posts the ante 6
muydias: posts small blind 20
AnderMolino: posts big blind 40
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Rampie112 {8-Spades}{8-Hearts}
Reynolds789: raises 40 to 80
7luckyluke7: calls 80
4i4ogrob: calls 80
can69600: raises 120 to 200
doctor636: folds
Rampie112: calls 200
betsoares: folds
muydias: folds
AnderMolino: folds
Reynolds789: calls 120
7luckyluke7: calls 120
4i4ogrob: calls 120
*** FLOP *** {10-Hearts}{2-Clubs}{6-Spades}
Reynolds789: checks
7luckyluke7: checks
4i4ogrob: checks
can69600: bets 200
Rampie112: raises 600 to 800
Reynolds789: folds
7luckyluke7: folds
4i4ogrob: folds
can69600: raises 859 to 1659 and is all-in
Rampie112: calls 859
*** TURN *** {10-Hearts}{2-Clubs}{6-Spades} {Q-Diamonds}
*** RIVER *** {10-Hearts}{2-Clubs}{6-Spades}{Q-Diamonds} {6-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
can69600: shows {K-Diamonds}{J-Diamonds} (a pair of Sixes)
Rampie112: shows {8-Spades}{8-Hearts} (two pair, Eights and Sixes)
Rampie112 collected 4432 from pot
Rampie112 wins $1.71 for eliminating can69600 and their own bounty increases by $1.70 to $5.11
can69600 finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 4432 | Rake 0
Board {10-Hearts}{2-Clubs}{6-Spades}{Q-Diamonds}{6-Clubs}
Seat 1: can69600 showed {K-Diamonds}{J-Diamonds} and lost with a pair of Sixes
Seat 2: doctor636 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Rampie112 showed {8-Spades}{8-Hearts} and won (4432) with two pair, Eights and Sixes
Seat 4: betsoares (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: muydias (small blind) folded before Flop
Seat 6: AnderMolino (big blind) folded before Flop
Seat 7: Reynolds789 folded on the Flop
Seat 8: 7luckyluke7 folded on the Flop
Seat 9: 4i4ogrob folded on the Flop

out 7,50 psko

PokerStars Hand #170778127890: Tournament #1918468184, $3.41+$3.41+$0.68 USD Hold'em No Limit - Level VIII (75/150) - 2017/05/22 21:34:27 CET [2017/05/22 15:34:27 ET]
Table '1918468184 60' 6-max Seat #3 is the button
Seat 1: Cala Jondal (2418 in chips, $5.11 bounty)
Seat 2: oulmo (11179 in chips, $5.11 bounty)
Seat 3: FAntast2c (12322 in chips, $8.51 bounty)
Seat 4: Rampie112 (1456 in chips, $3.41 bounty)
Seat 5: Furianer123 (4622 in chips, $3.41 bounty)
Seat 6: craver35 (1981 in chips, $3.41 bounty)
Cala Jondal: posts the ante 20
oulmo: posts the ante 20
FAntast2c: posts the ante 20
Rampie112: posts the ante 20
Furianer123: posts the ante 20
craver35: posts the ante 20
Rampie112: posts small blind 75
Furianer123: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Rampie112 {A-Spades}{10-Clubs}
craver35: folds
Cala Jondal: folds
oulmo: folds
FAntast2c: raises 163 to 313
Rampie112: raises 1123 to 1436 and is all-in
Furianer123: calls 1286
FAntast2c: calls 1123
*** FLOP *** {K-Diamonds}{10-Hearts}{5-Clubs}
Furianer123: bets 3166 and is all-in
FAntast2c: calls 3166
*** TURN *** {K-Diamonds}{10-Hearts}{5-Clubs} {7-Diamonds}
*** RIVER *** {K-Diamonds}{10-Hearts}{5-Clubs}{7-Diamonds} {4-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Furianer123: shows {10-Diamonds}{A-Clubs} (a pair of Tens)
FAntast2c: shows {7-Spades}{K-Spades} (two pair, Kings and Sevens)
FAntast2c collected 6332 from side pot
Rampie112: shows {A-Spades}{10-Clubs} (a pair of Tens)
FAntast2c collected 4428 from main pot
FAntast2c wins $1.71 for eliminating Rampie112 and their own bounty increases by $1.70 to $10.21
FAntast2c wins $1.71 for eliminating Furianer123 and their own bounty increases by $1.70 to $11.91
Furianer123 finished the tournament
Rampie112 finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 10760 Main pot 4428. Side pot 6332. | Rake 0
Board {K-Diamonds}{10-Hearts}{5-Clubs}{7-Diamonds}{4-Spades}
Seat 1: Cala Jondal folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: oulmo folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: FAntast2c (button) showed {7-Spades}{K-Spades} and won (10760) with two pair, Kings and Sevens
Seat 4: Rampie112 (small blind) showed {A-Spades}{10-Clubs} and lost with a pair of Tens
Seat 5: Furianer123 (big blind) showed {10-Diamonds}{A-Clubs} and lost with a pair of Tens
Seat 6: craver35 folded before Flop (didn't bet)

En out thanks voor de backing.

Show spoiler

oke nice call

PokerStars Hand #170777589998: Tournament #1918468184, $3.41+$3.41+$0.68 USD Hold'em No Limit - Level VI (50/100) - 2017/05/22 21:24:52 CET [2017/05/22 15:24:52 ET]
Table '1918468184 60' 6-max Seat #2 is the button
Seat 1: Cala Jondal (5538 in chips, $5.11 bounty)
Seat 2: oulmo (3029 in chips, $3.41 bounty)
Seat 3: zyziu (2887 in chips, $3.41 bounty)
Seat 4: Rampie112 (2840 in chips, $3.41 bounty)
Seat 5: Furianer123 (2690 in chips, $3.41 bounty)
Seat 6: craver35 (2876 in chips, $3.41 bounty)
Cala Jondal: posts the ante 12
oulmo: posts the ante 12
zyziu: posts the ante 12
Rampie112: posts the ante 12
Furianer123: posts the ante 12
craver35: posts the ante 12
zyziu: posts small blind 50
Rampie112: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Rampie112 {A-Hearts}{4-Hearts}
Furianer123: folds
craver35: folds
Cala Jondal: folds
oulmo: raises 122 to 222
zyziu: folds
Rampie112: calls 122
*** FLOP *** {6-Hearts}{J-Diamonds}{3-Spades}
Rampie112: checks
oulmo: bets 187
Rampie112: calls 187
*** TURN *** {6-Hearts}{J-Diamonds}{3-Spades} {3-Clubs}
Rampie112: checks
oulmo: checks
*** RIVER *** {6-Hearts}{J-Diamonds}{3-Spades}{3-Clubs} {2-Spades}
Rampie112: bets 470
oulmo: calls 470
*** SHOW DOWN ***
Rampie112: shows {A-Hearts}{4-Hearts} (a pair of Threes)
oulmo: shows {Q-Clubs}{A-Spades} (a pair of Threes - Ace+Queen kicker)
oulmo collected 1880 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 1880 | Rake 0
Board {6-Hearts}{J-Diamonds}{3-Spades}{3-Clubs}{2-Spades}
Seat 1: Cala Jondal folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: oulmo (button) showed {Q-Clubs}{A-Spades} and won (1880) with a pair of Threes
Seat 3: zyziu (small blind) folded before Flop
Seat 4: Rampie112 (big blind) showed {A-Hearts}{4-Hearts} and lost with a pair of Threes
Seat 5: Furianer123 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: craver35 folded before Flop (didn't bet)

123451046