SpecialDuck

Mijn onderschrift:

Naltas: "in 1 eentje de chiplead, 2 geshipt, 1 out.. conclusie: ik beat dit? Of moet ik daar zeker weer meer volume voor draaien."

Verstuur bericht

Forum Posts

Gelukkig hebben we de foto's nog

DonBartos schreef

SpecialDuck schreef

droogkloot :')

hoezo? is toch jammer?

Anders zei ik wel sarcast ;p

droogkloot :')

Noooooooooooooooit die flip Sad GG

Haha, fking vet met die historie, pareltje die hand Thumb Up

PokerStars Hand #111024456335: Tournament #854631640, $100+$9 USD Hold'em No Limit - Level XXXII (3600/7200) - 2014/01/31 0:47:13 CET [2014/01/30 18:47:13 ET]
Table '854631640 18' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: iyetis (139555 in chips)
Seat 2: neto gol (144336 in chips)
Seat 3: PocketQQQQ (508796 in chips)
Seat 4: IS03LIV (223419 in chips)
Seat 5: DonBartos (219472 in chips)
Seat 6: RichieRichZH (288836 in chips)
Seat 7: YUNGSTAR416 (158541 in chips)
Seat 8: hanitz (308507 in chips)
Seat 9: 10111420 (88152 in chips)
iyetis: posts the ante 900
neto gol: posts the ante 900
PocketQQQQ: posts the ante 900
IS03LIV: posts the ante 900
DonBartos: posts the ante 900
RichieRichZH: posts the ante 900
YUNGSTAR416: posts the ante 900
hanitz: posts the ante 900
10111420: posts the ante 900
neto gol: posts small blind 3600
PocketQQQQ: posts big blind 7200
*** HOLE CARDS ***
IS03LIV: folds
DonBartos: raises 7344 to 14544
RichieRichZH: folds
YUNGSTAR416: calls 14544
hanitz: folds
10111420: folds
iyetis: folds
neto gol: folds
PocketQQQQ: folds
*** FLOP *** {2-Spades}{7-Hearts}{7-Diamonds}
DonBartos: bets 19999
YUNGSTAR416: calls 19999
*** TURN *** {2-Spades}{7-Hearts}{7-Diamonds} {7-Spades}
DonBartos: bets 29999
YUNGSTAR416: raises 29999 to 59998
DonBartos: raises 124031 to 184029 and is all-in
YUNGSTAR416: calls 63100 and is all-in
Uncalled bet (60931) returned to DonBartos
*** RIVER *** {2-Spades}{7-Hearts}{7-Diamonds}{7-Spades} {J-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
DonBartos: shows {A-Diamonds}{A-Spades} (a full house, Sevens full of Aces)
YUNGSTAR416: shows {Q-Diamonds}{K-Diamonds} (three of a kind, Sevens)
DonBartos collected 334182 from pot
YUNGSTAR416 finished the tournament in 18th place and received $659.04.
*** SUMMARY ***
Total pot 334182 | Rake 0
Board {2-Spades}{7-Hearts}{7-Diamonds}{7-Spades}{J-Hearts}
Seat 1: iyetis (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: neto gol (small blind) folded before Flop
Seat 3: PocketQQQQ (big blind) folded before Flop
Seat 4: IS03LIV folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: DonBartos showed {A-Diamonds}{A-Spades} and won (334182) with a full house, Sevens full of Aces
Seat 6: RichieRichZH folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: YUNGSTAR416 showed {Q-Diamonds}{K-Diamonds} and lost with three of a kind, Sevens
Seat 8: hanitz folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: 10111420 folded before Flop (didn't bet)

1e plaatsen mogelijk dit jaar he? Gogo!

128

Special Duck

Wil echt spelen Wink

Nick: Special Duck
Site: Pokerstars
Stakes 5,5 - 11$ non turbo
Wanneer: zo
OPR: click

19:00 5,5$
19:15 11$
19.15 8.8$ 6-max 500 cap
20.00 the big 11$

Totaal 36,30

BIB 60-40, 200 + bib 55-45, FT: 50-50

12,76-4,40 = 8,36 * 0.6 = 5,02

5,02 + 4.40 = 9,42 komt er aan.

Thanks voor de backing!

PokerStars Hand #110993694076: Tournament #854634340, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XXV (2500/5000) - 2014/01/30 15:47:37 CET [2014/01/30 9:47:37 ET]
Table '854634340 305' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Special Duck (36136 in chips)
Seat 2: nayas307 (57630 in chips)
Seat 3: YoungTad (86365 in chips)
Seat 4: herkulidis (32859 in chips)
Seat 5: LuckyN9 (27691 in chips)
Seat 6: redhotpok609 (6125 in chips)
Seat 7: rongturn69 (36692 in chips)
Seat 8: TylkoSpokój (145361 in chips)
Seat 9: Kamerton41 (85432 in chips)
Special Duck: posts the ante 625
nayas307: posts the ante 625
YoungTad: posts the ante 625
herkulidis: posts the ante 625
LuckyN9: posts the ante 625
redhotpok609: posts the ante 625
rongturn69: posts the ante 625
TylkoSpokój: posts the ante 625
Kamerton41: posts the ante 625
TylkoSpokój: posts small blind 2500
Kamerton41: posts big blind 5000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Special Duck {A-Spades}{4-Spades}
Special Duck: raises 30511 to 35511 and is all-in
nayas307: folds
YoungTad: folds
herkulidis: folds
LuckyN9: folds
redhotpok609: folds
rongturn69: folds
TylkoSpokój: raises 109225 to 144736 and is all-in
Kamerton41: folds
Uncalled bet (109225) returned to TylkoSpokój
*** FLOP *** {7-Diamonds}{3-Hearts}{J-Spades}
*** TURN *** {7-Diamonds}{3-Hearts}{J-Spades} {8-Clubs}
*** RIVER *** {7-Diamonds}{3-Hearts}{J-Spades}{8-Clubs} {5-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
TylkoSpokój: shows {10-Diamonds}{A-Diamonds} (high card Ace)
Special Duck: shows {A-Spades}{4-Spades} (high card Ace - lower kicker)
TylkoSpokój collected 81647 from pot
Special Duck finished the tournament in 207th place and received $12.76.
*** SUMMARY ***
Total pot 81647 | Rake 0
Board {7-Diamonds}{3-Hearts}{J-Spades}{8-Clubs}{5-Clubs}
Seat 1: Special Duck showed {A-Spades}{4-Spades} and lost with high card Ace
Seat 2: nayas307 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: YoungTad folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: herkulidis folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: LuckyN9 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: redhotpok609 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: rongturn69 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: TylkoSpokój (small blind) showed {10-Diamonds}{A-Diamonds} and won (81647) with high card Ace
Seat 9: Kamerton41 (big blind) folded before Flop

Out , 12,76$

PokerStars Hand #110993572595: Tournament #854634340, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XXIV (2000/4000) - 2014/01/30 15:44:52 CET [2014/01/30 9:44:52 ET]
Table '854634340 305' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Special Duck (64756 in chips)
Seat 2: nayas307 (59380 in chips)
Seat 3: YoungTad (27370 in chips)
Seat 4: herkulidis (34609 in chips)
Seat 5: LuckyN9 (31441 in chips)
Seat 6: redhotpok609 (5500 in chips)
Seat 7: rongturn69 (45942 in chips)
Seat 8: TylkoSpokój (158111 in chips)
Seat 9: Kamerton41 (87182 in chips)
Special Duck: posts the ante 500
nayas307: posts the ante 500
YoungTad: posts the ante 500
herkulidis: posts the ante 500
LuckyN9: posts the ante 500
redhotpok609: posts the ante 500
rongturn69: posts the ante 500
TylkoSpokój: posts the ante 500
Kamerton41: posts the ante 500
LuckyN9: posts small blind 2000
redhotpok609: posts big blind 4000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Special Duck {Q-Hearts}{K-Diamonds}
rongturn69: folds
TylkoSpokój: folds
Kamerton41: folds
Special Duck: raises 60256 to 64256 and is all-in
nayas307: folds
YoungTad: calls 26870 and is all-in
herkulidis: folds
LuckyN9: folds
redhotpok609: folds
Uncalled bet (37386) returned to Special Duck
*** FLOP *** {8-Clubs}{10-Spades}{9-Hearts}
*** TURN *** {8-Clubs}{10-Spades}{9-Hearts} {10-Diamonds}
*** RIVER *** {8-Clubs}{10-Spades}{9-Hearts}{10-Diamonds} {6-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Special Duck: shows {Q-Hearts}{K-Diamonds} (a pair of Tens)
YoungTad: shows {J-Clubs}{A-Spades} (a pair of Tens - Ace kicker)
YoungTad collected 64240 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 64240 | Rake 0
Board {8-Clubs}{10-Spades}{9-Hearts}{10-Diamonds}{6-Clubs}
Seat 1: Special Duck showed {Q-Hearts}{K-Diamonds} and lost with a pair of Tens
Seat 2: nayas307 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: YoungTad showed {J-Clubs}{A-Spades} and won (64240) with a pair of Tens
Seat 4: herkulidis (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: LuckyN9 (small blind) folded before Flop
Seat 6: redhotpok609 (big blind) folded before Flop
Seat 7: rongturn69 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: TylkoSpokój folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Kamerton41 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #110993447280: Tournament #854634340, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XXIV (2000/4000) - 2014/01/30 15:42:00 CET [2014/01/30 9:42:00 ET]
Table '854634340 305' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Special Duck (31900 in chips)
Seat 2: twingo123 (5723 in chips) is sitting out
Seat 3: YoungTad (23370 in chips)
Seat 4: herkulidis (38609 in chips)
Seat 5: LuckyN9 (37441 in chips)
Seat 6: Beb1977 (28856 in chips)
Seat 7: rongturn69 (47942 in chips)
Seat 8: TylkoSpokój (76444 in chips)
Seat 9: Kamerton41 (158126 in chips)
Special Duck: posts the ante 500
twingo123: posts the ante 500
YoungTad: posts the ante 500
herkulidis: posts the ante 500
LuckyN9: posts the ante 500
Beb1977: posts the ante 500
rongturn69: posts the ante 500
TylkoSpokój: posts the ante 500
Kamerton41: posts the ante 500
Kamerton41: posts small blind 2000
Special Duck: posts big blind 4000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Special Duck {K-Clubs}{10-Hearts}
twingo123: folds
YoungTad: folds
herkulidis: folds
LuckyN9: folds
Beb1977: calls 4000
rongturn69: folds
TylkoSpokój: folds
Kamerton41: calls 2000
Special Duck: raises 27400 to 31400 and is all-in
Beb1977: calls 24356 and is all-in
Kamerton41: folds
Uncalled bet (3044) returned to Special Duck
*** FLOP *** {A-Diamonds}{9-Hearts}{K-Spades}
*** TURN *** {A-Diamonds}{9-Hearts}{K-Spades} {5-Diamonds}
*** RIVER *** {A-Diamonds}{9-Hearts}{K-Spades}{5-Diamonds} {6-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Special Duck: shows {K-Clubs}{10-Hearts} (a pair of Kings)
Beb1977: shows {Q-Spades}{J-Hearts} (high card Ace)
Special Duck collected 65212 from pot
Beb1977 finished the tournament in 285th place and received $10.80.
*** SUMMARY ***
Total pot 65212 | Rake 0
Board {A-Diamonds}{9-Hearts}{K-Spades}{5-Diamonds}{6-Diamonds}
Seat 1: Special Duck (big blind) showed {K-Clubs}{10-Hearts} and won (65212) with a pair of Kings
Seat 2: twingo123 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: YoungTad folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: herkulidis folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: LuckyN9 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Beb1977 showed {Q-Spades}{J-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 7: rongturn69 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: TylkoSpokój (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Kamerton41 (small blind) folded before Flop

Hungryfordo schreef

Lekker duck pak ze

ty ty

PokerStars Hand #110992939219: Tournament #854634340, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XXII (1250/2500) - 2014/01/30 15:30:22 CET [2014/01/30 9:30:22 ET]
Table '854634340 79' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Special Duck (18263 in chips)
Seat 2: liyizexuan (9436 in chips)
Seat 3: Beb1977 (12110 in chips)
Seat 4: MaXIBOS120 (15985 in chips)
Seat 5: N33RB33K (40908 in chips)
Seat 6: MECHANISM (19001 in chips)
Seat 7: DimGolub (19103 in chips)
Seat 8: helmVenlo (60396 in chips)
Seat 9: dj-[k|cK (2988 in chips)
Special Duck: posts the ante 300
liyizexuan: posts the ante 300
Beb1977: posts the ante 300
MaXIBOS120: posts the ante 300
N33RB33K: posts the ante 300
MECHANISM: posts the ante 300
DimGolub: posts the ante 300
helmVenlo: posts the ante 300
dj-[k|cK: posts the ante 300
helmVenlo: posts small blind 1250
dj-[k|cK: posts big blind 2500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Special Duck {9-Diamonds}{9-Hearts}
Special Duck: raises 15463 to 17963 and is all-in
liyizexuan has timed out
liyizexuan: folds
liyizexuan is sitting out
Beb1977: folds
MaXIBOS120: folds
N33RB33K: folds
MECHANISM: raises 738 to 18701 and is all-in
DimGolub: folds
helmVenlo: folds
dj-[k|cK: calls 188 and is all-in
Uncalled bet (738) returned to MECHANISM
*** FLOP *** {4-Hearts}{3-Spades}{2-Spades}
*** TURN *** {4-Hearts}{3-Spades}{2-Spades} {4-Spades}
*** RIVER *** {4-Hearts}{3-Spades}{2-Spades}{4-Spades} {8-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Special Duck: shows {9-Diamonds}{9-Hearts} (two pair, Nines and Fours)
MECHANISM: shows {A-Diamonds}{10-Diamonds} (a pair of Fours)
Special Duck collected 30550 from side pot
dj-[k|cK: shows {J-Spades}{2-Clubs} (a flush, Jack high)
dj-[k|cK collected 12014 from main pot
liyizexuan has returned
*** SUMMARY ***
Total pot 42564 Main pot 12014. Side pot 30550. | Rake 0
Board {4-Hearts}{3-Spades}{2-Spades}{4-Spades}{8-Spades}
Seat 1: Special Duck showed {9-Diamonds}{9-Hearts} and won (30550) with two pair, Nines and Fours
Seat 2: liyizexuan folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Beb1977 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: MaXIBOS120 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: N33RB33K folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: MECHANISM showed {A-Diamonds}{10-Diamonds} and lost with a pair of Fours
Seat 7: DimGolub (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: helmVenlo (small blind) folded before Flop
Seat 9: dj-[k|cK (big blind) showed {J-Spades}{2-Clubs} and won (12014) with a flush, Jack high

Ik heb iets met sidepots ;p

Seriously? Accounts kun je koppelen en dan transferen he

ITM met 19,7k

PokerStars Hand #110992300367: Tournament #854634340, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XIX (625/1250) - 2014/01/30 15:15:26 CET [2014/01/30 9:15:26 ET]
Table '854634340 79' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: Special Duck (10194 in chips)
Seat 2: liyizexuan (18585 in chips)
Seat 3: Beb1977 (28292 in chips)
Seat 4: MaXIBOS120 (26546 in chips)
Seat 5: N33RB33K (13670 in chips)
Seat 6: MECHANISM (18626 in chips)
Seat 7: DimGolub (35678 in chips)
Seat 8: helmVenlo (36521 in chips)
Seat 9: müsü (5840 in chips)
Special Duck: posts the ante 150
liyizexuan: posts the ante 150
Beb1977: posts the ante 150
MaXIBOS120: posts the ante 150
N33RB33K: posts the ante 150
MECHANISM: posts the ante 150
DimGolub: posts the ante 150
helmVenlo: posts the ante 150
müsü: posts the ante 150
MaXIBOS120: posts small blind 625
N33RB33K: posts big blind 1250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Special Duck {A-Clubs}{A-Hearts}
MECHANISM: folds
DimGolub: folds
helmVenlo: folds
müsü: folds
Special Duck: raises 2500 to 3750
liyizexuan: folds
Beb1977: folds
MaXIBOS120: folds
N33RB33K: raises 9770 to 13520 and is all-in
Special Duck: calls 6294 and is all-in
Uncalled bet (3476) returned to N33RB33K
*** FLOP *** {4-Hearts}{J-Spades}{5-Hearts}
*** TURN *** {4-Hearts}{J-Spades}{5-Hearts} {A-Diamonds}
*** RIVER *** {4-Hearts}{J-Spades}{5-Hearts}{A-Diamonds} {3-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
N33RB33K: shows {Q-Diamonds}{A-Spades} (a pair of Aces)
Special Duck: shows {A-Clubs}{A-Hearts} (three of a kind, Aces)
Special Duck collected 22063 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 22063 | Rake 0
Board {4-Hearts}{J-Spades}{5-Hearts}{A-Diamonds}{3-Clubs}
Seat 1: Special Duck showed {A-Clubs}{A-Hearts} and won (22063) with three of a kind, Aces
Seat 2: liyizexuan folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Beb1977 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: MaXIBOS120 (small blind) folded before Flop
Seat 5: N33RB33K (big blind) showed {Q-Diamonds}{A-Spades} and lost with a pair of Aces
Seat 6: MECHANISM folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: DimGolub folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: helmVenlo folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: müsü folded before Flop (didn't bet)

Drunk lekker obvious 3xbb, prima ;p

PokerStars Hand #110991815582: Tournament #854634340, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XVI (350/700) - 2014/01/30 15:04:04 CET [2014/01/30 9:04:04 ET]
Table '854634340 79' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: Special Duck (6146 in chips)
Seat 2: liyizexuan (13955 in chips) is sitting out
Seat 3: Tagil606 (12554 in chips)
Seat 4: MaXIBOS120 (12780 in chips)
Seat 5: N33RB33K (13215 in chips)
Seat 6: JacobHolman (2713 in chips)
Seat 7: enieq (4522 in chips)
Seat 8: helmVenlo (36266 in chips)
Seat 9: aguusbf (3990 in chips)
Special Duck: posts the ante 85
liyizexuan: posts the ante 85
Tagil606: posts the ante 85
MaXIBOS120: posts the ante 85
N33RB33K: posts the ante 85
JacobHolman: posts the ante 85
enieq: posts the ante 85
helmVenlo: posts the ante 85
aguusbf: posts the ante 85
Special Duck: posts small blind 350
liyizexuan: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Special Duck {Q-Diamonds}{K-Diamonds}
Tagil606: folds
MaXIBOS120: folds
liyizexuan has returned
N33RB33K: folds
JacobHolman: raises 1928 to 2628 and is all-in
enieq: folds
helmVenlo: folds
aguusbf: folds
Special Duck: raises 3433 to 6061 and is all-in
liyizexuan has timed out
liyizexuan: folds
Uncalled bet (3433) returned to Special Duck
liyizexuan is sitting out
*** FLOP *** {A-Diamonds}{9-Diamonds}{2-Hearts}
liyizexuan has returned
*** TURN *** {A-Diamonds}{9-Diamonds}{2-Hearts} {Q-Spades}
*** RIVER *** {A-Diamonds}{9-Diamonds}{2-Hearts}{Q-Spades} {5-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Special Duck: shows {Q-Diamonds}{K-Diamonds} (a flush, Ace high)
JacobHolman: shows {K-Hearts}{J-Diamonds} (high card Ace)
Special Duck collected 6721 from pot
JacobHolman finished the tournament in 931st place
*** SUMMARY ***
Total pot 6721 | Rake 0
Board {A-Diamonds}{9-Diamonds}{2-Hearts}{Q-Spades}{5-Diamonds}
Seat 1: Special Duck (small blind) showed {Q-Diamonds}{K-Diamonds} and won (6721) with a flush, Ace high
Seat 2: liyizexuan (big blind) folded before Flop
Seat 3: Tagil606 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: MaXIBOS120 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: N33RB33K folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: JacobHolman showed {K-Hearts}{J-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 7: enieq folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: helmVenlo folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: aguusbf (button) folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #110991466363: Tournament #854634340, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XVI (350/700) - 2014/01/30 14:54:36 CET [2014/01/30 8:54:36 ET]
Table '854634340 79' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: Special Duck (6961 in chips)
Seat 2: xsdeluxe (5505 in chips)
Seat 3: Tagil606 (12809 in chips)
Seat 4: MaXIBOS120 (2725 in chips)
Seat 5: N33RB33K (13470 in chips)
Seat 6: JacobHolman (20411 in chips)
Seat 7: enieq (5127 in chips)
Seat 8: helmVenlo (18313 in chips)
Seat 9: aguusbf (5295 in chips)
Special Duck: posts the ante 85
xsdeluxe: posts the ante 85
Tagil606: posts the ante 85
MaXIBOS120: posts the ante 85
N33RB33K: posts the ante 85
JacobHolman: posts the ante 85
enieq: posts the ante 85
helmVenlo: posts the ante 85
aguusbf: posts the ante 85
enieq: posts small blind 350
helmVenlo: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Special Duck {A-Diamonds}{9-Clubs}
aguusbf: folds
Special Duck: raises 6176 to 6876 and is all-in
xsdeluxe: calls 5420 and is all-in
Tagil606: folds
MaXIBOS120: calls 2640 and is all-in
N33RB33K: folds
JacobHolman has timed out while disconnected
JacobHolman: folds
JacobHolman is sitting out
enieq: folds
helmVenlo: folds
Uncalled bet (1456) returned to Special Duck
*** FLOP *** {10-Hearts}{4-Spades}{9-Diamonds}
*** TURN *** {10-Hearts}{4-Spades}{9-Diamonds} {8-Spades}
*** RIVER *** {10-Hearts}{4-Spades}{9-Diamonds}{8-Spades} {7-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Special Duck: shows {A-Diamonds}{9-Clubs} (a pair of Nines)
xsdeluxe: shows {A-Hearts}{Q-Diamonds} (high card Ace)
Special Duck collected 5560 from side pot
MaXIBOS120: shows {6-Hearts}{4-Clubs} (a straight, Six to Ten)
MaXIBOS120 collected 9735 from main pot
xsdeluxe finished the tournament in 1008th place
*** SUMMARY ***
Total pot 15295 Main pot 9735. Side pot 5560. | Rake 0
Board {10-Hearts}{4-Spades}{9-Diamonds}{8-Spades}{7-Diamonds}
Seat 1: Special Duck showed {A-Diamonds}{9-Clubs} and won (5560) with a pair of Nines
Seat 2: xsdeluxe showed {A-Hearts}{Q-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 3: Tagil606 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: MaXIBOS120 showed {6-Hearts}{4-Clubs} and won (9735) with a straight, Six to Ten
Seat 5: N33RB33K folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: JacobHolman (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: enieq (small blind) folded before Flop
Seat 8: helmVenlo (big blind) folded before Flop
Seat 9: aguusbf folded before Flop (didn't bet)

BU: 7016

PokerStars Hand #110991389813: Tournament #854634340, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XV (300/600) - 2014/01/30 14:52:42 CET [2014/01/30 8:52:42 ET]
Table '854634340 79' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Special Duck (10506 in chips)
Seat 2: xsdeluxe (5815 in chips)
Seat 3: Tagil606 (13419 in chips)
Seat 4: MaXIBOS120 (7175 in chips)
Seat 5: N33RB33K (5120 in chips)
Seat 6: JacobHolman (21771 in chips)
Seat 7: enieq (6137 in chips)
Seat 8: helmVenlo (18623 in chips)
Seat 9: aguusbf (2050 in chips)
Special Duck: posts the ante 70
xsdeluxe: posts the ante 70
Tagil606: posts the ante 70
MaXIBOS120: posts the ante 70
N33RB33K: posts the ante 70
JacobHolman: posts the ante 70
enieq: posts the ante 70
helmVenlo: posts the ante 70
aguusbf: posts the ante 70
Tagil606: posts small blind 300
MaXIBOS120: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Special Duck {K-Hearts}{A-Diamonds}
N33RB33K: raises 4450 to 5050 and is all-in
JacobHolman: folds
enieq: folds
helmVenlo: folds
aguusbf: folds
Special Duck: raises 5386 to 10436 and is all-in
xsdeluxe: folds
Tagil606: folds
MaXIBOS120: folds
Uncalled bet (5386) returned to Special Duck
*** FLOP *** {5-Diamonds}{2-Hearts}{9-Hearts}
*** TURN *** {5-Diamonds}{2-Hearts}{9-Hearts} {2-Clubs}
*** RIVER *** {5-Diamonds}{2-Hearts}{9-Hearts}{2-Clubs} {3-Spades}
*** SHOW DOWN ***
N33RB33K: shows {J-Diamonds}{J-Spades} (two pair, Jacks and Deuces)
Special Duck: shows {K-Hearts}{A-Diamonds} (a pair of Deuces)
N33RB33K collected 11630 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 11630 | Rake 0
Board {5-Diamonds}{2-Hearts}{9-Hearts}{2-Clubs}{3-Spades}
Seat 1: Special Duck showed {K-Hearts}{A-Diamonds} and lost with a pair of Deuces
Seat 2: xsdeluxe (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Tagil606 (small blind) folded before Flop
Seat 4: MaXIBOS120 (big blind) folded before Flop
Seat 5: N33RB33K showed {J-Diamonds}{J-Spades} and won (11630) with two pair, Jacks and Deuces
Seat 6: JacobHolman folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: enieq folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: helmVenlo folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: aguusbf folded before Flop (didn't bet)