WSOP 2018

WouterG

Naam:Wouter
Verstuur bericht

Forum Posts

Koekenbakker schreef

Wat een trieste mensen hebben zeker niets beters te doen.

Ik zou graag een onderbouwing horen voor het besluit om hierin cassatie aan te tekenen en en nog een sloot belastinggeld tegen aan te gooien. Oh ja die is er niet. Puur om hun baantje te doen en uurtjes te schrijven.
Wat een parasieten bah.

Onderstaande komt uit een brief van 2014 van het ministerie aan de Tweede Kamer:
"Belastingdienst zullen worden gemaakt naar aanleiding van de voorziene massale bezwaar- en beroepsprocedures die langjarig kunnen aanhouden. Individuele pokerspelers zullen gaan procederen over hun positie onder de nieuwe wet en belastingplichtigen die onder het 29% tarief vallen zullen zich verzetten tegen het verlaagde tarief voor kansspelen op afstand. Op basis van de ervaringen van de bezwaar- en beroepsprocedures naar aanleiding van de wijzigingen in de kansspelbelasting per 2008 worden deze kosten geraamd op € 1,8 miljoen per jaar voor de jaren 2015–2021. "

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33996-3.html

Een goed gesprek gehad met Firstholiday en ik denk dat hij ook snel de petitie ondertekent (als hij het nog niet gedaan heeft). Kan me voorstellen dat hij als backer bedenkingen heeft bij het voornemen om player to player transfers te verbieden zoals dat nu in KOA staat.

Misschien juist een rede om de petitie te onderteken zodat Rolf namens de spelers dit ter sprake kan brengen bij gesprekken met ministerie of politieke partijen.

Nu maar hopen dat er niet al teveel mensen op de PVV stemmen bij de volgende verkiezingen.

per 1-1-2016 gaat er voor live en online niks veranderen in de wet dat het mogelijk zou maken.

Er zijn twee tjajecten:
Online: Er is een wetsvoorstel bij de Tweede kamer in behandeling. Hooguit gaan ze op 18 november in een procedure vergadering beslissen wanneer er een debat komt over dit wetsvoorstel. Dit zal niet voor het Kerst reces zijn. Daarna moet de Eerste kamer het ook nog goedkeuren. En Daarna moeten er nog vergunningen aangevraagd en goedgekeurd worden. Hooguit 1-1-2017 zullen er Nederlandse sites zijn. Meer info volg www.ikbenkoa.nl

Live: Er is nu een wetsvoorstel bij de Raad van State. Dit moet daarna eerst naar de Ministerraad en dan hetzelfde traject via tweede en eerste kamer. Hier staat alleen dat HC in delen verkocht gaat worden en dat er twee nieuwe casino locaties bijkomen. Voor 1-1-2017 gaat dat niet gebeuren.

Vorige week hebben CDA en SGP wel voorgesteld om per 1-1-2016 de Kansspelbelasting te verhogen naar 35,2%. Denk niet of ze daar een meerderheid in de Tweede kamer voor krijgen.

Jeweetwelwie123 schreef

care hc over paar maand eindelijk particuliere pokerrooms <3

Hoezo zouden er over een paar maanden particuliere pokerrooms opeens toegestaan zijn?

Niet helemaal met je eens Rolf. Ja voor online Poker ziet het er goed uit en en komt er een goede regulering in 2017 alhoewel player to player overboekingen niet toegestaan zullen zijn wat nadelig voor het verkopen %% zal zijn.

Daarnaast zie ik nog helemaal niks terug in voorgestelde land based wetgeving voor het "cafe poker" waar ook de Pokerbond zich in dit rapport zich hard voor maakt. http://pokerbond.nl/images/visie_op_pokerbeleid_2015.pdf

Ik miste zeer zeker de inbreng van de Pokerbond als ENIGE spelers organisatie in het rondetafel gesprek van de Tweede Kamer terwijl jij persoonlijk wel heel goed op de hoogte was door jouw werkzaamheden bij http://www.centrumvoorverantwoordspelen.nl/

Is het eigenlijk de bedoeling van de Pokerbond on er echt een organisatie van de spelers van te maken. Tuurlijk zijn er door de vertegenwoordiging van de Poker fora in de Raad van Advies invloed van het beleid van de Pokerbond maar ik zou een vereniging waar Poker spelers lid van kunnen worden toch veel geloofwaardiger vinden.

My2cents2 schreef

Maar als de markt vrij wordt gegeven kunnen we toch ook casino's op andere locaties verwachten?

Wynn Amsterdam!!

Als de markt vrijgegeven word dan komen er naast de 10+4 vergunningen van Holland Casino nog 2 andere andere vergunningen die via een veiling verkocht gaan worden.

Deze vergunningen mogen volgens het voorstel alleen komen in de de regio Gelderland/Overijssel en 1 in de regio Zuid Holland/Zeeland want er is max op het aantal per regio.

De vestiging op Schiphol kan volgens mij dus best wel interessant zijn voor een koper want je koopt daarmee een vergunning in de regio Noord Holland/Utrecht/Flevoland. Er staat volgens mij nergens dat je dan niet mag verhuizen naar Amsterdam. Dit was overigens ooit opgenomen in de vergunning voor Holland Casino toen Joop vd Ende nog plannen had om een Casino te openen in Amsterdam Zuid.

Daar is over nagedacht. Zie concept Memorie van toelichting pagina 10 en 11 (http://www.internetconsultatie.nl/casino)

De vier die los verkocht worden moeten uit verschillende regio's komen (Nederland is hier opgedeeld in vijf regio's). Maar het is natuurlijk afhankelijk van de koper(s). Want heeft de koper die de 10 vestigingen wel voldoende geld om alleen maar grote casino's te kopen of misschien wil er wel iemand de hoofdprijs betalen voor alleen de vestiging in Amsterdam.

Volgens mij klopt het stukje over Holland Casino niet helemaal. De staat verkoop volgens mij alle vestigingen. Echter ze doen dit in een pakket van 10 vestigingen en een pakket van 4 losse vestigingen.

Mijn verwachting (hoop) was dat in dit voorstel voor wetswijziging er ook ruimte zou komen voor live poker evenementen (zoals aangekondigd in regeer akkoord) en kleinschalige live poker toernooien (waar Teeven eerder over heeft gesproken tijdens Rutte I). Helaas is dit niet het geval.

Op het voorstel voor de wet kan iedereen reageren via www.internetconsultatie.nl voor dat het naar de Raad van State en de Tweede Kamer gaat. Als je dus ideeën hebt of een mening over deze verandering is dit nu je kans om te reageren.

Ik neem aan dat de Pokerbond dit ook doet dus een mailtje naar hun met je mening wordt waarschijnlijk ook wel gewaardeerd.

Vandaag de afkondiging door Willem Alexander in het Staatsblad dus is het nu officieel.

https://www.officielebekendmakingen.nl/stb-2014-578.html

En het was geen typ fout van de Eerste kamer ook prijzen gewonnen in 2014 (+31 dec 2013) in Live EU Casino's worden NIET meer belast met KSB.

Op de website van de Eerste kamer staat dat het voor heel 2014 (+ 31 december) gaat gelden

."Artikel IX, onderdeel A, werkt terug tot en met 31 december 2013.

De uitspraak van diverse rechters in de zaak van Rob Hollink, waar deze wet het gevolg van is, is volgens mij wel maatgevend voor andere gevallen van voor 2014 maar dat weet ik niet zeker.

De Tweede Kamer heeft het Belastingplan 2015 aangenomen. nog even door de Eerste kamer maar dan betaal je per 1-1-2015 geen KSB meer over prijzen gewonnen in een Live Casino binnen de EU.

De overheid krijgt hierdoor 3 mln minder inkomsten per jaar. Dit gaat nu naar een voorstel van de Christen Unie betaald worden door het belasting vrije gedeelte van €454,- naar €449,- te verlagen.

Jh8888 schreef

Weet iemand of dit ook gaat gelden voor online winsten die behaald zijn bij pokersites die gevestigd zijn binnen de EU? Ik hoorde namelijk dat eind dit jaar daar de hoge raad een uitspraak over gaat doen. Klopt dit? Ik ben benieuwd.

Als iemand iets weet, ik ben zeer nieuwsgierig.

Weet je in welke zaak de hoge raad een uitspraak gaat doen?

Het wetsvoorstel (Belastingplan 2015) dat nu in de Tweedekamer besproken word en 1-1-2015 in zou moeten gaat heeft het expliciet over prijzen in Live toernooien binnen de EU. Klein detail is dat de Christen Unie heeft voorgesteld om de misgelopen inkomsten (3 mln) te dekken door KSB te verhogen. Volgens mijn berekening 0,2%. Loterijen, HC en automatenhallen zouden dus mee moeten gaan betalen om dit te betalen.

Voor online is er het wetsvoorstel Kansspelen Op Afstand dat ook in behandeling is in de Tweede kamer. Daarin staat dat pokerrooms een vergunning in NL kunnen aanvragen. Speler bij deze pokerooms betalen dan geen KSB meer over prijzen maar de pokerroom betaald KSB(voorstel 20%) over de rake/fee. Spelers die prijzen winnen bij een pokerroom zonder NL vergunning blijven KSB betalen over de prijs. Dit is zo voorgesteld om te proberen spelers te prikkelen om alleen bij NL vergunninghouders te spelen. De regering verwacht met deze voorstellen dat 80% ook zal gaan spelen bij NL vergunninghouders (kanalisatie).

Donderdag 13 november komt het Belastingplan 2015 in stemming bij de Tweede Kamer. In dit plan staat ook de wijziging dat je per 1-1-2015 over prijzen gewonnen met Live kansspelen binnen de EU of EER geen KSB meer hoeft te betalen.

Maar zijn argument is dat het slecht is voor Nederlandse land-based casino's(gokhallen?).

Toch blijf ik het vreemd vinden dat deze campange tegen legale online kansspelen in Nederland komt van een advocaten kantoor met vestigingen in Malta en de Nederlandse Antillen.

Wet op de Kansspelen
Artikel 1
1. Behoudens het in Titel Va van deze wet bepaalde is het verboden:
a. gelegenheid te geven om mede te dingen naar prijzen of premies, indien de aanwijzing der winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen, tenzij daarvoor ingevolge deze wet vergunning is verleend;
b. de deelneming hetzij aan een onder a bedoelde gelegenheid, gegeven zonder vergunning ingevolge deze wet, hetzij aan een overeenkomstige gelegenheid, gegeven buiten het Rijk in Europa, te bevorderen of daartoe voor openbaarmaking of verspreiding bestemde stukken in voorraad te hebben;
c. gebruik te maken van een onder a bedoelde gelegenheid, wetende dat voor het geven daarvan geen vergunning ingevolge deze wet is verleend;
d. opzettelijk in strijd met de waarheid het vermoeden te wekken dat voor een gelegenheid als onder a bedoeld ingevolge deze wet vergunning is verleend, of dat aan de verleende vergunning geen voorschrift of niet al de gestelde voorschriften zijn verbonden.
Artikel 36a
1. Overtreding van de verbodsbepaling van artikel 1, eerste lid, onder c , wordt gestraft met geldboete van de derde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht.

Wetboek van Strafrecht artikel 23.
4. Er zijn zes categorieën:
de eerste categorie, € 335 [Red: Per 1 januari 2014: € 405.] ;
de tweede categorie, € 3 350 [Red: Per 1 januari 2014: € 4.050.] ;
de derde categorie, € 6 700 [Red: Per 1 januari 2014: [B]€ 8.100[/B].] ;

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002469/geldigheidsdatum_15-02-2014
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/EersteBoek/TitelII/Artikel23/geldigheidsdatum_15-02-2014

Nogmaals het is zeer onwaarschijnlijk dat iemand ooit een boete gaat krijgen maar dit is wel de huidige wet.

Het lijkt mij voor de bezoekers van deze site interessanter dat volgens de huidige wetgeving ook het deelnemen aan een illegaal kansspel een overtreding van de wet is. Deze overtreding kan een boete van maximaal €8.100 voor de speler opleveren.

Ik heb nog nooit gehoord dat deze boete is uitgereikt of dat er plannen zijn deze om dit gedeelte van de wet te gaan toepassen maar zoals in het stuk ook omschreven het voornemen om de wet te veranderen begin 2015 veranderd niks aan de huidige wetgeving.