Europese Commissie voert druk op

Europese Commissie voert druk op 0001

Frankrijk

2006 is een turbulent jaar aan het worden. De 'Unlawful Internet Gambling Enforcement Act' is natuurlijk de topper, maar recente ontwikkelingen in Europa zijn minstens zo interessant.

Vorige maand werden in Frankrijk de Oostenrijkse topmannen van Bwin Interactive Entertainment AG, voorheen Bet and Win, gearresteerd. De fransen voeren, net als Nederland, een streng beleid waarbij de franse staat het alleenrecht heeft op gok activiteiten.

Bwin riep de hulp in van de Europese Commissie, die vervolgens bepaalde dat een monopolie positie in Frankrijk onwettig is indien de overheid tegelijkertijd een aandeel heeft in buitenlandse gok activiteiten. Als de fransen zich begeven op de buitenlandse markt, dan moet de markt ook worden opengesteld voor buitenlandse bedrijven, luidde het oordeel van de EC.

In Frankrijk organiseert 'Française des Jeux' de nationale loterij, maar het bedrijf is tevens verantwoordelijk is voor 'Euromillions'. Hierdoor heeft het bedrijf aandelen in de Europese markt.

Nu het onderzoek van de EC van start is gegaan worden ook Nederland, Duitsland, Zweden, Finland, Hongarije en Italië onder de loep genomen. In dit onderzoek is het bepalend of deze landen buitenlandse bedrijven discrimineren door de markt gesloten te houden.

Holland Casino

In Nederland begeeft Holland Casino zich bewust niet op de buitenlandse markt. In een advies van het College van toezicht op de kansspelen uit 1996 wordt dit standpunt op de volgende wijze verwoord:

'De wens van Holland Casino om in het buitenland actief te zijn met deelnemingen in plaats van alleen know how en management activiteiten dateert reeds van de eerste maanden van het bestaan van het College. In zijn advies inzake de Beschikking casinospelen 1996 d.d. 26 februari 1996, nr. C.025/96, heeft het College het standpunt ingenomen dat letter en geest van Titel IVb van de Wet op de kansspelen zich tegen deelname in buitenlandse casino-exploitaties verzetten.'

In 2001 dreigde daar verandering in te komen met de mogelijke acquisitie door Holland Casino van het Spaanse 'Casino Torrequebrada', maar het College herhaalde het eerder genoemde standpunt en pleitte voor terughoudendheid van Holland Casino in dergelijke projecten.

Holland Casino is zich echter bewust van de recentelijke politieke ontwikkelingen en blijkt zich er zelfs bij te hebben neergelegd dat de monopolie positie niet kan worden gehandhaafd in de nabije toekomst.

Dit blijkt wel uit bijlage A van het 'Reglement van de Raad van Commissarissen van Holland Casino' waarin het volgende staat:

'De doelstellingen van het Nederlands kansspelbeleid zijn bepalend voor hoe Holland Casino uitvoering geeft aan het beleid. Dit bemoeilijkt wel het voorbereid zijn op mogelijke beleidswijzigingen, die het gevolg zijn van (Europese) rechterlijke uitspraken of politieke verwikkelingen. In het belang van de continuïteit van de onderneming zal Holland Casino waar mogelijk rekening moeten houden met belangrijke veranderingen.

Mochten vroeg of laat toch meerdere aanbieders op de Nederlandse casinomarkt worden toegelaten, dan zal Holland Casino moeten uitblinken door een uitmuntende gastgerichtheid in een gestroomlijnde en efficient werkende organisatie, die nationaal en internationaal de concurrentie aan kan. Holland Casino werkt er daarom hard aan om toonaangevend te zijn, zowel nationaal als internationaal, wat blijkt uit investeringen in de opleiding en training van medewerkers en een intensieve inzet van informatietechnologie bij processen en nieuwe producten. Ontstaat een situatie met meerdere aanbieders, dan komen er overigens ook kansen voor verdere uitbreiding van Holland Casino in het buitenland, voor verbreding van de activiteiten tot andere kansspelen, voor verzelfstandiging van bedrijfsonderdelen etc.'

Uit dit document blijkt wel hoe graag Holland Casino wil inspelen op de huidige internationale gokmarkt. De laatste ontwikkelingen in de Verenigde Staten lijken dan ook een katalysator te worden voor verandering van wetgeving in Nederland.

Comments

Nog geen reacties. Wees de eerste die post!

Wat denk jij?
Registreer je om een reactie achter te laten of login met facebook

LEES MEER

Andere Artikelen