Hoge Raad doet gunstige uitspraak in rechtszaak omtrent belasting uit toernooien binnen EU

Op vrijdag 11 juli 2014 kwam het nieuws al naar buiten dat het kabinet heeft ingestemd met het nieuwe kansspelbeleid van staatssecretaris Fred Teeven, maar dat was niet de enige reden tot juichen. Vandaag heeft de Hoge Raad namelijk uitspraak gedaan in een rechtszaak uit oktober 2012 omtrent kansspelbelasting over toernooien binnen de EU:

gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden van 18 oktober 2012, nr. 10/00259, op het hoger beroep van [X] te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen een uitspraak van de Rechtbank te Leeuwarden (nr. AWB 09/512) betreffende de aan belanghebbende over het tijdvak 1 januari 2002 tot en met 31 december 2002 opgelegde naheffingsaanslag in de kansspelbelasting. De uitspraak van het Hof is aan dit arrest gehecht.

De uitspraak die de Hoge Raad deed viel zeer gunstig uit voor de pokerspeler:

De Hoge Raad oordeelt dat heffing van kansspelbelasting over binnen de EU gewonnen prijzen achterwege moet blijven. In binnenlandse situaties is de exploitant van het casino namelijk de belastingplichtige en is de (lagere) maatstaf van heffing het positieve verschil tussen de inzetten en de prijzen.

De heer X neemt in 2002 deel aan diverse pokertoernooien in Frankrijk, Oostenrijk en de Verenigde Staten met de variant Texas Hold'em. Hij wint op die toernooien € 44.669 aan prijzen. De inspecteur legt aan X een naheffingsaanslag kansspelbelasting (KSB) op van ruim € 11.000 en een boete van 50%. Rechtbank Leeuwarden vernietigt de boete. Hof Leeuwarden weerlegt de stelling van X dat Texas Hold'em een behendigheidsspel is. X stelt echter met succes dat de heffing in strijd is met het EU-vrije verkeer van diensten. Buitenlandse prijzen worden namelijk ongunstiger behandeld dan binnenlandse prijzen. Voor deze belemmering bestaat geen objectieve rechtvaardigingsgrond. X is dus alleen KSB verschuldigd - rekening houdend met de vrijstelling van € 250 - over de in de Verenigde Staten gewonnen prijs van € 1309, zijnde een bedrag van € 264. Partijen gaan in cassatie. De Hoge Raad oordeelt dat heffing van kansspelbelasting over binnen de EU gewonnen prijzen achterwege moet blijven. In binnenlandse situaties is de exploitant van het casino namelijk de belastingplichtige en is de (lagere) maatstaf van heffing het positieve verschil tussen de inzetten en de prijzen. In Nederland wonende winnaars van een buitenlands casinospel betalen echter kansspelbelasting over de prijs en betalen daardoor dus meer belasting. Deze schending van het vrije dienstenverkeer kan uitsluitend teniet worden gedaan door de Wet KSB ten aanzien van de in de EU behaalde prijzen buiten toepassing te laten. Voor het overige wordt overwogen dat Texas Hold'em ook in toernooivorm een casinospel is. De in de Verenigde Staten gewonnen prijs is hoger dan het drempelbedrag van € 454, zodat de prijs in zijn geheel in de heffing moet worden betrokken, resulterend in een heffing van € 327. Het beroep van de Staatssecretaris van Financiën is slechts in zoverre gegrond.

De volledige uitspraak kun je hier bekijken. Wat de exacte gevolgen zullen zijn van deze uitspraak hopen we zo snel mogelijk te weten te komen.

Comments

 • MaximNL MaximNL

  ericajax schreef

  MaximNL schreef

  Is dit voor alle Europese landen of alleen de landen die lid zijn van de Europese unie ?

  Gaat om binnen de Europese Unie dus lijkt me het laatste.

  Thumb Up

 • ericajax ericajax

  MaximNL schreef

  Is dit voor alle Europese landen of alleen de landen die lid zijn van de Europese unie ?

  Gaat om binnen de Europese Unie dus lijkt me het laatste.

 • LondonCalling LondonCalling

  pokertycoon schreef

  Sweeeeeeet!

Lees 21 reactie(s) op dit artikel
Wat denk jij?

Registreer je om een reactie achter te laten of login met facebook

LEES MEER

Andere Artikelen