FAQ Fiscale Pokerprocedure - Alles wat je moet weten over poker en belastingen

FAQ Fiscale Pokerprocedure - Alles wat je moet weten over poker en belastingen

De Fiscale Pokerprocedure is een verbond aan pokerspelers die met belastingadviseurs Frans Duynstee en Abdelmajid Ettafahi van Taxand een procedure tegen de Nederlandse belastingdienst zijn begonnen enkele jaren geleden. De inspanningen van deze groep, samen met diverse andere rechtszaken, hebben er toe geleid dat op 11 juli 2014 en 27 februari 2015 de Hoge Raad uitspraken heeft gedaan over live en online poker die over het algemeen als gunstig zijn ervaren door pokerspelers.

Met de uitspraken zijn er echter diverse vragen bijgekomen voor pokerspelers. Vragen over geld terug krijgen, toekomstige aangiftes, vestigingsplaatsen en meer zijn plotseling uiterst relevant. Frans Duynstee en Abdelmajid Ettafahi van Taxand hebben daarop een FAQ (veelgestelde vragen) document opgesteld. Deze is als PDF te downloaden van de site van Taxand maar hebben wij (met toestemming) hieronder integraal overgenomen voor het leesgemak. De landingpage van Taxand over dit onderwerp treft u hier.

Eerder verschenen op PokerNews.nl de volgende artikelen over de uitspraken van de Hoge Raad en de daar uit voortkomende vragen:

De informatie zoals opgenomen in deze notitie is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door de veranderlijke aard van wet- en regelgeving en informatie in het algemeen kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de – in deze notitie - verstrekte informatie. De informatie in deze notitie mag niet worden beschouwd als professioneel advies. Wij raden u aan advies in te winnen bij een fiscale specialist, voordat u beslist of handelt.

In dit veelgestelde vragen artikel heeft Taxand onder andere twee documenten ter download aangeboden. Het betreft hier een model bezwaarschrift om de rechten veilig te stellen, en een bezwaarschrift naheffingsaanslag. Directe download links in .docx treft u hier onder:

FAQ Fiscale Pokerprocedure - Alles wat je moet weten over poker en belastingen 101

FAQ Fiscale Pokerprocedure - Alles wat je moet weten over poker en belastingen 102


Vragenlijst

(klik op de vragen om direct naar het antwoord te gaan)

1. Aangifteplicht
1.1. Wanneer moet ik nu wel en wanneer niet aangifte doen?
1.2. Als je alleen op een site speelt die duidelijk binnen de EU is gevestigd, hoef je dan niks meer op te geven en te betalen? 2. Algemeen
2.1. Wat is de reikwijdte van de recente Kansspelbelastingarresten? Zien deze arresten alleen op poker of ook op andere kansspelen?
2.2. Wordt er nog geprocedeerd over de vraag of poker een kansspel is?
2.3. Is de Belastingdienst gebonden aan de arresten van 27 februari 2015?
2.4. Zijn er nog andere instanties, zoals het Europese Hof van Justitie of het Hof voor de Rechten van de Mens, waaraan de zaak kan worden voorgelegd?
2.5. Hoe werkt de terugwijzing van de Haagse zaak en wanneer komt hier uitsluitsel over?
2.6. Welke gevolgen hebben de Kansspelbelastingarresten voor het nieuwe Kansspelbelasting beleid?
2.7. Hoe word ik op de hoogte gehouden van de uitkomst van de zaak die door de Hoge Raad naar Hof Amsterdam is terugverwezen? 3. Bezwaar en beroep
3.1. Wat moet/kan ik doen wanneer ik het niet eens ben met de beslissing van de Belastingdienst? 3.2. Kom ik voor een teruggave van Kansspelbelasting in aanmerking als ik geen bezwaar heb gemaakt tegen een betaling of tegen een aanslag?
3.3. Hoe lang kan ik teruggaan in het verleden om betaalde Kansspelbelasting terug te krijgen?
3.4. Moet ik bezwaar blijven maken?
3.5. Wat moet ik doen om ten onrecht betaalde Kansspelbelasting terug te krijgen?
3.6. Moet ik mijn bezwaarschriften intrekken op de punten waarop de Hoge Raad ten gunste van de Belastingdienst heeft geoordeeld?
3.7. Kom ik ook in aanmerking voor een teruggave als de Belastingdienst mijn bezwaarschrift reeds eerder heeft afgewezen?
3.8. Is het zinvol om het komende model-bezwaarschrift van Taxand direct in te sturen, of is het verstandig de uitkomst van het Hof te Amsterdam af te wachten? 4. Boeten
4.1. Moet ik een boete betalen wanneer ik de speelwinsten niet aangeef? 5. Controle en informatieplicht
5.1. Kan de belastingdienst controleren waar ik speel?
5.2. Hoe zit het met de bewijslast? Wordt van spelers verwacht dat ze hun hele speelgeschiedenis bewaren? 6. Kansspelbelasting techniek
6.1. Kunnen EU verliezen met non-EU winsten worden gecompenseerd?
6.2. Hoe zit het met verliesverrekening over de maanden?
6.3. Kan ik belasting die ik in het buitenland heb betaald nu in aftrek brengen op de in Nederland verschuldigde Kansspelbelasting? 7. Naheffingsaanslagen Kansspelbelasting
7.1. Kan de Belastingdienst nadere naheffingsaanslagen opleggen en hoe lang kan de Belastingdienst terug gaan in het verleden? 8. Praktisch vragen
8.1. Wanneer krijg ik mijn geld terug?
8.2. Wanneer moet ik de Belastingdienst betalen?
8.3. Kan de Belastingdienst over het verleden de belastingschuld innen, terwijl ik over latere jaren geld terugkrijg?
8.4. Ik heb nu een betalingsregeling afgesproken, verandert hier iets aan naar aanleiding van de arresten?
8.5. Zijn er mogelijkheden om kwijtschelding van onherroepelijk verschuldigde belasting te krijgen?
8.6. Hoe werkt het terugclaimen van betaalde Kansspelbelasting in de praktijk, en zit hier nog een termijn aan?
8.7. Is het mogelijk en raadzaam om met de Belastingdienst een deal te sluiten?
8.8. Gaat de Belastingdienst nu de jaren 2008-2012 definitief maken, of blijft hier nog lang onzekerheid over?
8.9. Als een site failliet is gegaan in een maand en dat geld is nooit teruggekregen, is dit aftrekbaar als verlies in die maand? 9. Verhouding Kansspelbelasting / Inkomstenbelasting
9.1. Is de Kansspelbelasting verrekenbaar met de inkomstenbelasting?
9.2. Loop ik risico dat ik navorderingsaanslagen inkomstenbelasting krijg?
9.3. Moet ik een prijs later ook nog in mijn aangifte inkomstenbelasting opgeven?
10. Vestigingsplaats
10.1. Welke aanbieders zitten in de EU en welke niet? Komt er een procedure om de vestigingsplaats te bepalen?
10.2. Welke criteria spelen een rol bij het bepalen van de vestigingsplaats van een aanbieder?
10.3. Welke landen behoren tot de EU?
10.4. Hoe zit het met pokerStars.eu?
10.5. Bestaat er nog een kans dat PokerStars en Fulltilt.com ook vóór 2012 binnen de EU zijn gevestigd?
10.6. Zijn er pokeraanbieders waarbij overeenstemming met de Belastingdienst bestaat dat deze gevestigd zijn binnen de EU?
10.7. Hoe zit het met aanbieders die in de EU gevestigd zijn (zoals bijvoorbeeld Ladbrokes, William Hill, Betfair etc), maar die “als skin” gebruik maken van het overkoepelende iPoker netwerk, dat indertijd niet in de EU gevestigd was (en inmiddels wel). Wat is leidend: de vestigingsplaats van de aanbieder (skin) of de vestigingsplaats van het achterliggend netwerk?
10.8. Moeten we nu voor elke pokersite en elke skin waarop is gespeeld apart gaan procederen?

1. Aangifteplicht


1.1. Wanneer moet ik nu wel en wanneer niet aangifte doen?

 • Live pokertoernooien en casinospelen
  Voor binnenlandse live pokertoernooien en live casinospelen, is de aanbieder belastingplichtig, en niet de prijswinnaar. Voor buitenlandse live pokertoernooien en live casinospelen, gehouden binnen de EU / EER, is de Nederlandse prijswinnaar ook niet belastingplichtig. Er hoeft op eigen initiatief geen aangifte gedaan te worden bij prijzen gewonnen met casinospelen binnen de EU / EER.

  Voor prijzen gewonnen met live pokertoernooien en casinospelen buiten de EU / EER moet wel op eigen initiatief aangifte worden gedaan. Hiervoor kan het aangiftebiljet worden gebruikt dat op de website van de Belastingdienst kan worden gedownload.

 • Internetkansspelen
  Voor internetkansspelen geldt dat een prijswinnaar bij binnenlandse internetkansspelen geen Kansspelbelasting hoeft te betalen. Voor buitenlandse internetkansspelen, die georganiseerd worden door aanbieders, gevestigd binnen de EU / EER, geldt hetzelfde. Er hoeft op eigen initiatief geen aangifte gedaan te worden bij prijzen gewonnen met internetkansspelen binnen de EU / EER.

  Voor prijzen gewonnen met internetkansspelen, die georganiseerd worden door aanbieders, gevestigd buiten de EU / EER moet wel op eigen initiatief aangifte worden gedaan. Dit kan eveneens met het aangiftebiljet op de website van de Belastingdienst.

Let op: Indien de Belastingdienst een aangiftebiljet toezendt aan een speler, moet er altijd aangifte gedaan worden, ook al wordt er alleen in Nederland/EU gespeeld. Indien er geen sprake is van belastingplicht, dan kan een speler volstaan met het indienen van een nihil aangifte.

▲ terug naar de vragenlijst


1.2. Als je alleen op een site speelt die duidelijk binnen de EU is gevestigd, hoef je dan niks meer op te geven en te betalen?
Indien de gewonnen prijzen zijn behaald bij internetspelen van in andere lidstaten van de EU / EER gevestigde aanbieders, dan dient de heffing van Kansspelbelasting achterwege te blijven. Er hoeft in die situatie geen Kansspelbelasting te worden betaald en geen aangifte te worden gedaan, maar zoals ook onder 1.1 hierboven gemeld moet – indien een aangiftebiljet ontvangen wordt – altijd aangifte gedaan worden. Per saldo zal er dan evenwel geen Kansspelbelasting verschuldigd zijn.

Let op: wij verwachten dat in de praktijk verschil van inzicht zal bestaan tussen de speler en de Belastingdienst of een bepaalde aanbieder wel of niet binnen de EU / EER gevestigd zal zijn. Een speler mag evenwel afgaan op de juistheid van mededelingen van een aanbieder. Indien een aanbieder meldt dat hij binnen de EU / EER gevestigd is, dan hoeft de speler geen nadere actie te ondernemen en kan hij wachten totdat de Belastingdienst actie onderneemt.

▲ terug naar de vragenlijst

2. Algemeen


2.1. Wat is de reikwijdte van de recente Kansspelbelastingarresten? Zien deze arresten alleen op poker of ook op andere kansspelen?
De Hoge Raad heeft in deze arresten een beslissing genomen over de fiscale behandeling van live pokertoernooien, live (overige) casinospelen en van internetkansspelen.

De beslissing over live pokertoernooien ziet niet alleen op live pokertoernooien gehouden in de EU / EER, maar ook op alle overige live casinospelen gehouden in de EU / EER. Vanaf 1 januari 2015 is de Wet op de Kansspelbelasting (artikel 1 lid 1, letter d 1e Wet op de kansspelbelasting) op dit punt ook al aangepast, waardoor nu wettelijk is vastgelegd dat winsten behaald op live pokertoernooien en live casinospelen, die gehouden zijn binnen de EU / EER voor de in Nederland woonachtige speler niet belast zijn voor de Kansspelbelasting.

De beslissing over internetkansspelen ziet op die kansspelen die onder het “internet regime” van de Wet op de Kansspelbelasting vallen. De beslissing houdt in dat winst behaald met internetkansspelen, behaald bij een aanbieder die binnen de EU (EER) gevestigd is voor de in Nederland woonachtige speler niet belast zijn voor de Kansspelbelasting.

Let op 1: de Belastingdienst stelt zich op het standpunt dat sportweddenschappen die via het internet gespeeld worden, niet onder het fiscale internet regime vallen, maar onder het regime van de overige kansspelen. Dit betekent dat op internet sportweddenschappen de “kleine prijzen vrijstelling” (thans: € 449) van toepassing is, maar ook dat de inzetten niet aftrekbaar zijn.

Let op 2: de arresten zien op de wetgeving zoals deze geldt vanaf 1 november 2008. De wetgeving van voor 1 november 2008, was met betrekking tot internet kansspelen niet in strijd met EU recht.

▲ terug naar de vragenlijst


2.2. Wordt er nog geprocedeerd over de vraag of poker een kansspel is?
De HR heeft zich in de arresten van 11 juli 2014 duidelijk over deze kwestie uitgelaten. We gaan er dan ook vanuit dat poker een kansspel is en geen behendigheidsspel. Het opstarten van een nieuwe procedure over deze vraag achten wij niet zinvol.

▲ terug naar de vragenlijst


2.3. Is de Belastingdienst gebonden aan de arresten van 27 februari 2015?
Zowel de belastingplichtige als de Belastingdienst zijn gebonden aan de arresten van de Hoge Raad.
Let op: deze gebondenheid ziet alleen op het specifieke geval waarover de Hoge Raad beslist heeft. Het staat de Belastingdienst en spelers in beginsel vrij om in andere zaken (waar eventueel vergelijkbare vragen aan de orde kunnen komen) een ander standpunt in te nemen en weer opnieuw een procedure op te starten. De Belastingdienst zal over het algemeen niet een ander standpunt innemen, tenzij het feitencomplex anders is dan in het berechte geval.

▲ terug naar de vragenlijst


2.4. Zijn er nog andere instanties, zoals het Europese Hof van Justitie of het Hof voor de Rechten van de Mens, waaraan de zaak kan worden voorgelegd?

 • Europese Hof van Justitie
  Over het algemeen kunnen belastingplichtigen niet rechtstreeks beroep instellen bij het Europese Hof van Justitie. De Nederlandse rechter (rechtbank, hof of Hoge Raad) mag prejudiciële vragen stellen aan het Hof van Justitie indien hij een oordeel van het Hof van Justitie noodzakelijk acht over de uitleg van gemeenschapsrecht. Hoewel een belangrijk onderdeel van de discussie met de Belastingdienst ziet op de uitleg van EU recht (met name de vrijheid van dienstverlening en vrijheid van kapitaalsverkeer) heeft de Nederlandse rechter in de fiscale proefprocedure het niet noodzakelijk geacht om prejudiciële vragen te stellen.
 • Europese Hof voor de Rechten van de Mens
  Een rechtstreeks beroep instellen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens is in beginsel wel mogelijk, nadat alle nationale rechtsmiddelen gebruikt zijn. In dit geval zal beroep gedaan moeten worden op artikel 1 van het slotprotocol, dat voorschrijft dat het eigendomsrecht van een persoon slechts mag worden geschonden door de Belastingdienst als dit redelijk is. In de praktijk blijkt dat procedures op dit punt zelden door de belastingplichtige gewonnen wordt. Wij verwijzen naar de recente uitspraken over het fiscale regime van de speelautomaten (Rechtbank Gelderland van 17 maart 2015) . De verwachting is overigens dat er nog vele uitspraken op dit vlak zullen volgen. Het zal dus zaak zijn om de ontwikkelingen op de voet te volgen (zie ook 6.2 hieronder).
▲ terug naar de vragenlijst


2.5. Hoe werkt de terugverwijzing van de Haagse zaak en wanneer komt hier uitsluitsel over?
In 1 van de 2 zaken heeft de Hoge Raad de zaak terugverwezen naar het Gerechtshof Amsterdam voor verdere behandeling binnen de verwijzingsopdracht. In de verwijzingszaak komen geen principiële punten meer aan bod, maar in feite alleen nog maar de berekening van de verschuldigde Kansspelbelasting. De kans is groot dat deze zaak buiten de rechter om met de Belastingdienst afgewikkeld wordt.

De uitspraak van het Gerechtshof zal op het internet te vinden zijn. Daarnaast zal de stichting Fiscale pokerprocedure de deelnemers informeren over de ontwikkelingen in deze zaak.

▲ terug naar de vragenlijst


2.6. Welke gevolgen hebben de Kansspelbelastingarresten voor het nieuwe Kansspelbelasting beleid?
Bij het nieuwe beleid zal rekening worden gehouden met de 27 februari 2015 arresten. Voor live pokertoernooien en live casinospelen is de Wet op de Kansspelbelasting al aangepast per 1 januari 2015. Het is nog onduidelijk wanneer de nieuwe regulering van internetkansspelen in werking zal treden.

▲ terug naar de vragenlijst


2.7. Hoe word ik op de hoogte gehouden van de uitkomst van de zaak die door de Hoge Raad naar het Hof Amsterdam is terugverwezen?
De stichting Fiscale pokerprocedure zal de deelnemers op de hoogte houden van de ontwikkelingen in deze zaak.

▲ terug naar de vragenlijst

3. Bezwaar en beroep


3.1. Wat moet/kan ik doen wanneer ik het niet eens ben met de beslissing van de Belastingdienst?
Niet tegen elke beslissing van de Belastingdienst kan bezwaar of beroep aangetekend worden. Onderscheid moet worden gemaakt tussen:

 • Je kunt bezwaar maken tegen je eigen aangifte Kansspelbelasting, mits je ook op die aangifte betaalt. Dit moet binnen 6 weken na de betaling.
 • Wanneer je een naheffingsaanslag Kansspelbelasting opgelegd krijgt, dan moet je binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken.
 • Tegen de uitspraak op bezwaar moet je binnen 6 weken na dagtekening in beroep bij de rechtbank.

Voor een model bezwaarbezwaarschrift om de rechten veilig te stellen klik hier (bezwaar eigen aangifte) of hier (bezwaar naheffingsaanslag). (let op 2 smaken)

Het is aan te raden om deskundig advies in te winnen, indien je gebruik maakt van deze modellen.
Let op:

 • Tegen een aangifte Kansspelbelasting die je niet betaalt, kun je geen bezwaar aantekenen. Dat kan pas tegen de naheffingsaanslag, die je meestal opgelegd krijgt naar aanleiding van die niet betaalde aangifte.
 • Tegen een afgewezen verzoek om ambtshalve vermindering is geen bezwaar of beroep mogelijk. In specifieke gevallen zijn hier toch mogelijkheden om beroep aan te tekenen, maar dat is maatwerk.
▲ terug naar de vragenlijst


3.2. Kom ik voor een teruggave van Kansspelbelasting in aanmerking als ik geen bezwaar heb gemaakt tegen een betaling of tegen een aanslag?
Als er geen (of te laat) bezwaar is gemaakt, dan is er nog een mogelijkheid dat de Belastingdienst de aanslag ambtshalve aanpast.

Ambtshalve vermindering van een belastingaanslag of een ambtshalve teruggaaf van belasting kan op grond van artikel 65 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Hierin zijn de bevoegdheden voor de inspecteur opgenomen om onder andere ambtshalve een onjuiste belastingaanslag te verminderen. Daarnaast kan de inspecteur overgaan tot teruggaaf van ingehouden of afgedragen belasting (zoals kansspelbelasting die op aangifte is betaald). De vermindering of teruggaaf van belasting kan door de inspecteur uit eigen beweging of op verzoek worden verleend.

Daarnaast verleent de inspecteur een vermindering of een teruggaaf naar aanleiding van een (volgens hem) niet-ontvankelijk bezwaarschrift of verzoek. De inspecteur behandelt een bezwaarschrift dat naar zijn mening te laat is ingediend als een verzoek om ambtshalve vermindering of teruggaaf van belasting. Hij kan ambtshalve een vermindering of teruggaaf van belasting in de uitspraak waarin de niet-ontvankelijkheid wordt uitgesproken verlenen.

De Staatsecretaris van Financiën heeft aangegeven dat de inspecteur geen vermindering of teruggaaf van belasting verleent als een verzoek om vermindering of teruggaaf betrekking heeft op een belastingaanslag of een beschikking, waarvoor de vereiste aangifte niet is gedaan.

Daarnaast wordt volgens de staatsecretaris geen ambtshalve vermindering of teruggaaf verleend als sprake is van nieuwe jurisprudentie of beleid.

De termijn waarbinnen een persoon aanspraak kan maken op ambtshalve vermindering of teruggaaf van belasting vervalt:

d voor aanslagbelastingen (zoals de inkomstenbelasting) door verloop van vijf jaar na het einde van het kalenderjaar waarop de belastingaanslag betrekking heeft;
e voor aangiftebelastingen (zoals de kansspelbelasting) door verloop van vijf jaar na het einde van het belastingjaar waarin de belastingschuld is ontstaan of waarop de teruggaaf betrekking heeft.

Ten slotte kunnen zich bijzondere situaties voordoen waarin de inspecteur ondanks het voorgaande wel een vermindering moet verlenen. Het gaat daarbij onder andere om een situatie waarbij bij een belanghebbende sprake is van een opgewekt vertrouwen.

Wij adviseren om bij een verzoek om ambtshalve vermindering of ambtshalve teruggave altijd deskundig advies in te winnen bij een professional.

Het is standaard beleid van de Belastingdienst om verzoeken om ambtshalve vermindering af te wijzen, indien het verzoek gebaseerd is op nieuwere jurisprudentie (zoals de arresten van 27 februari 2015).

Voor een model verzoek ambtshalve vermindering klik hier.

Het is aan te raden om deskundig advies in te winnen, indien je gebruik maakt van deze modellen.
Het is aan te raden om fiscaal advies in te winnen wanneer het verzoek om ambtshalve vermindering afgewezen wordt, omdat in specifieke situaties er toch mogelijkheden zijn om tegen de afwijzing beroep aan te tekenen.

▲ terug naar de vragenlijst


3.3. Hoe lang kan ik teruggaan in het verleden om betaalde Kansspelbelasting terug te krijgen?
Het algemene beleid is dat (kansspel)belasting over de afgelopen 5 jaar teruggevraagd kan worden. Zoals ook onder vraag 3.2 hierboven gemeld, zal de Belastingdienst een verzoek om ambtshalve vermindering dat gebaseerd is op de 27 februari 2015 arresten over het algemeen afwijzen. In specifieke situaties is beroep mogelijk tegen de afwijzing; het inwinnen van advies bij een specialist is aan te raden.

▲ terug naar de vragenlijst


3.4. Moet ik bezwaar blijven maken?
Aan te raden is om – zolang er nog zoveel onduidelijkheden in de fiscale regelgeving bestaan – zekerheidshalve bezwaar / beroep aan te tekenen (zowel tegen de betaling op aangifte als tegen opgelegde naheffingsaanslagen). De voornaamste onduidelijkheden zijn nog:

 • Vestigingsplaats van de aanbieders (welke zijn gevestigd in de EU / EER en welke niet)
 • Is binnen een maand een verlies behaald op een EU site te compenseren met de winst behaald op een non-EU site
 • In welke gevallen wordt een bezwaar terecht niet ontvankelijk verklaard (c.q. een verzoek om ambtshalve vermindering afgewezen)
▲ terug naar de vragenlijst


3.5. Wat moet ik doen om ten onrecht betaalde Kansspelbelasting terug te krijgen?
Door een bezwaarschrift / verzoek ambtshalve vermindering in te dienen. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de modelbrieven bij deze FAQ.

▲ terug naar de vragenlijst


3.6. Moet ik mijn bezwaarschriften intrekken op de punten waarop de Hoge Raad ten gunste van de Belastingdienst heeft geoordeeld?
Het is ons bekend dat de Belastingdienst spelers rechtstreeks benadert met het verzoek om bezwaarschriften in te trekken, op die punten die (naar de mening van de Belastingdienst) ten gunste van de Belastingdienst beslist zijn. Wij raden af dit te doen zonder eerst deskundig advies in te winnen. Over het algemeen is er geen enkele noodzaak voor de speler om het bezwaarschrift in te trekken. Wanneer het bezwaar niet ingetrokken wordt, dan zal de Belastingdienst uitspraak doen op het bezwaarschrift, waar tegen gedurende 6 weken een beroepsmogelijkheid is. De zaak kan dan aan de rechter worden voorgelegd. Indien je het bezwaarschrift zelf intrekt, ontneem je jezelf die mogelijkheid ook al zouden er nieuwe ontwikkelingen zijn, die gunstig zijn voor je zaak.

▲ terug naar de vragenlijst


3.7. Kom ik ook in aanmerking voor een teruggave als de Belastingdienst mijn bezwaarschrift reeds eerder heeft afgewezen?
Wanneer tegen de eerdere uitspraak op het bezwaarschrift geen beroep is aangetekend, zal de Belastingdienst een hernieuwd verzoek beschouwen als een verzoek om ambtshalve vermindering. Zoals onder 3.1 hierboven en 3.2 hierboven vermeld, zal de Belastingdienst over het algemeen een dergelijk verzoek dat gebaseerd is op deze recente arresten afwijzen.

▲ terug naar de vragenlijst


3.8. Is het zinvol om het komende model-bezwaarschrift van Taxand direct in te sturen, of is het verstandig de uitkomst van het Hof te Amsterdam af te wachten?
Zoals ook onder 3.4 hierboven opgemerkt is het verstandig om de komende tijd altijd bezwaar te maken, in ieder geval zolang er nog geen duidelijkheid is op alle punten (zie 3.4 hierboven voor de discussiepunten).

▲ terug naar de vragenlijst

4. Boeten


4.1. Moet ik een boete betalen wanneer ik de speelwinsten niet aan geef?
Ja, indien de speler niet, dan wel niet binnen de gestelde termijn de aangifte Kansspelbelasting heeft gedaan, vormt dit een verzuim. De inspecteur kan dan een naheffingsaanslag en een boete opleggen. De hoogte van de boete voor een aangifteverzuim voor de Kansspelbelasting bedraagt € 131,00. De hoogte van de boete voor een betalingsverzuim bedraagt 3% van de niet-betaalde belasting met een minimum van € 50,00. Indien de speler een beroep kan doen op een pleitbaar standpunt of afwezigheid van alle schuld (avas) kan er geen boete opgelegd worden.

▲ terug naar de vragenlijst

5. Controle en informatieplicht


5.1. Kan de belastingdienst controleren waar ik speel?
De Belastingdienst houdt pokerfora en rankings op pokersites nauwlettend in de gaten waardoor men vaak op de hoogte is van welke speler waar speelt. Verder kan de Belastingdienst een onderzoek instellen en een vragenbrief sturen om informatie te vergaren over eventuele speelwinsten waarover mogelijk Kansspelbelasting verschuldigd is.

▲ terug naar de vragenlijst


5.2. Hoe zit het met de bewijslast? Wordt van spelers verwacht dat ze hun hele speelgeschiedenis bewaren?
De Belastingdienst kan tot 5 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de belastingschuld is ontstaan naheffen. Na verloop van deze 5 jaar, vervalt de bevoegdheid tot naheffen. Het is daarom verstandig dat spelers gedurende deze periode hun speelgeschiedenis bewaren. Wanneer een speler niet in staat is om inzicht te geven in zijn speelgeschiedenis, dan kan de Belastingdienst aanslagen opleggen op basis van (hoge) schattingen van speelwinsten.

▲ terug naar de vragenlijst

6. Kansspelbelasting techniek


6.1. Kunnen EU verliezen met non-EU winsten worden gecompenseerd?
Wij kunnen hier geen zekerheid over geven. Uit de 27 februari 2015 arresten leiden wij af dat deze compensatie mogelijk moet zijn.

Immers in r.o. 4.5.2. overweegt de HR: Gelet op het voorgaande levert het heffen van kansspelbelasting over het positieve verschil tussen de in een kalendermaand gewonnen prijzen en de in die kalendermaand gedane inzetten bij in andere lidstaten van de EU gevestigde aanbieders van internetpoker in het onderhavige geval een schending op van artikel 56 VWEU.

De HR stelt aldus dat de huidige fiscale wetgeving in strijd is met het EU recht ten aanzien van de winsten (positieve verschil in de termen van de HR) behaald op EU sites en aldus buiten toepassing moet blijven. De huidige fiscale wetgeving ten aanzien van verliesverrekening binnen de maand blijft ons inziens gewoon geldig.

Naar wij begrijpen, is de Belastingdienst het niet eens met dit standpunt en wil men hierover procederen, zodat de rechter zich uiteindelijk ook over deze kwestie zal moeten uitlaten.

▲ terug naar de vragenlijst


6.2. Hoe zit het met verliesverrekening over de maanden?
Het is niet mogelijk om verlies te verrekenen over de maanden heen. Dit is alleen mogelijk voor de aanbieders, niet voor de spelers.

Indien zich een casus voordoet, waarin een speler duidelijk kan aantonen dat hij grote schade leidt door het ontbreken van deze verliescompensatie over de maanden heen, achten wij een beroep op artikel 1 slot protocol EVRM kansrijk (zie evenwel ook onze opmerkingen bij vraag 2.4 hierboven)

▲ terug naar de vragenlijst


6.3. Kan ik belasting die ik in het buitenland heb betaald nu in aftrek brengen op de in Nederland verschuldigde Kansspelbelasting?
Op grond van artikel 52 Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 is een prijs die al in het buitenland belast is met een gelijksoortige belasting als de Nederlandse Kansspelbelasting, in principe in Nederland vrijgesteld. Een speler dient wel bewijsstukken te overleggen waaruit blijkt dat de prijs inderdaad aan een buitenlandse Kansspelbelasting onderworpen is.

▲ terug naar de vragenlijst

7. Naheffingsaanslagen Kansspelbelasting


7.1. Kan de Belastingdienst nadere naheffingsaanslagen opleggen en hoe lang kan de Belastingdienst teruggaan in het verleden?
Nieuwe naheffingsaanslagen kunnen tot 5 jaar na het kalenderjaar waarop de Kansspelbelasting ziet worden opgelegd. Dat betekent dat (2015) de Belastingdienst nu maximaal terug kan tot het jaar 2010. Ook wanneer er al een naheffingsaanslag opgelegd is, kan er nog een nadere naheffingsaanslag worden opgelegd. De Belastingdienst heeft namelijk voor een naheffingsaanslag geen nieuw feit nodig. Echter, de bevoegdheid om (nader) te kunnen naheffen wordt begrensd door de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Uit jurisprudentie blijkt dat nadere naheffingsaanslagen die opgelegd worden op basis van nieuwe (in ons geval de 27 februari 2015) arresten veelal niet rechtmatig zijn.

▲ terug naar de vragenlijst

8. Praktische vragen


8.1. Wanneer krijg ik mijn geld terug?
Onze ervaring is dat de Belastingdienst praktisch meedenkt. Teruggave wordt binnen 3 tot 4 maanden verleend.

▲ terug naar de vragenlijst


8.2. Wanneer moet ik de Belastingdienst betalen?
Kansspelbelasting is een belasting die afgedragen wordt op aangifte. Dit betekent dat uiterlijk op de laatste dag van de maand, na de maand waarin de prijs gewonnen is (ingeval van internetkansspelen: het resultaat behaald is), aangifte en betaling moet geschieden. Binnen 6 weken na betaling kan bezwaar worden gemaakt tegen de betaling op aangifte. Over een prijs, die in januari gewonnen is, moet aldus uiterlijk op de laatste dag van februari aangifte zijn gedaan en Kansspelbelasting zijn betaald.

▲ terug naar de vragenlijst


8.3. Kan de Belastingdienst over het verleden de belastingschuld innen, terwijl ik over latere jaren geld terugkrijg?
De Belastingdienst kan over het verleden belastingschulden innen, maar het is ook mogelijk dat belasting die terug ontvangen moet worden, wordt verrekend met de te betalen belasting.

▲ terug naar de vragenlijst


8.4. Ik heb nu een betalingsregeling afgesproken, verandert hier iets aan naar aanleiding van de arresten?
In beginsel verandert er niets aan betalingsregelingen door deze arresten.

▲ terug naar de vragenlijst


8.5. Zijn er mogelijkheden om kwijtschelding van onherroepelijk verschuldigde belasting te krijgen?
Die zijn er maar in zeer beperkte mate. Dit is maatwerk. Aan te raden is om deskundig advies in te winnen.

▲ terug naar de vragenlijst


8.6. Hoe werkt het terug claimen van betaalde Kansspelbelasting in de praktijk, en zit hier nog een termijn aan?
Mits je tijdig bezwaar hebt gemaakt kun je de betaalde Kansspelbelasting (voor zover deze betrekking heeft op winsten behaald op Europese pokersites en Europese live toernooien) terug claimen. In de praktijk zal het voorkomen dat de Belastingdienst uit eigen beweging de recente arresten in de uitspraak op bezwaar betrekt. Wanneer dit tot een teruggave van Kansspelbelasting leidt, wordt dit in de uitspraak op bezwaar vermeld.

▲ terug naar de vragenlijst


8.7. Is het mogelijk en raadzaam om met de Belastingdienst een deal te sluiten?
Overleg met de fiscus is altijd mogelijk.

▲ terug naar de vragenlijst


8.8. Gaat de Belastingdienst nu de jaren 2008-2012 definitief maken, of blijft hier nog lang onzekerheid over?
Over de jaren tot en met 2009 kan er nu niet meer nageheven worden (met nieuwe naheffingsaanslagen). Over de jaren vanaf 2010 kan er nog wel nageheven worden. Indien de Belastingdienst al eerder naheffingsaanslagen heeft opgelegd kunnen die uiteraard wel betrekking hebben op de jaren vóór 2010.

Hoe graag we ook zouden willen, maar wij houden er rekening mee dat er nog gedurende een langere tijd onzekerheid blijft over een aantal zaken, waarvan de voornaamste zijn:

 • Vestigingsplaats van de aanbieders (welke zijn gevestigd in de EU / EER en welke niet)
 • Is binnen een maand een verlies behaald op een EU site te compenseren met de winst behaald op een non-EU site
 • In welke gevallen wordt een bezwaar terecht niet ontvankelijk verklaard (c.q. een verzoek om ambtshalve vermindering afgewezen)
▲ terug naar de vragenlijst


8.9. Als een site failliet is gegaan in een maand en dat geld is nooit teruggekregen, is dit aftrekbaar als verlies in die maand?
In beginsel moet er ook Kansspelbelasting betaald worden over winsten die uiteindelijk nooit daadwerkelijk ontvangen zijn, omdat de site failliet is gegaan. Voor de Kansspelbelasting is dit geen verlies. Wij raden spelers die dit betreft aan om in overleg te treden met de Belastingdienst Mogelijk kan vanwege de onredelijkheid in een dergelijke situatie een tegemoetkoming worden verleend.

▲ terug naar de vragenlijst

9. Verhouding Kansspelbelasting / Inkomstenbelasting


9.1. Is de Kansspelbelasting verrekenbaar met de inkomstenbelasting?
Nee, uit de arresten van de Hoge Raad is gebleken dat deze belastingen naast elkaar staan en niet met elkaar kunnen worden verrekend.

▲ terug naar de vragenlijst


9.2. Loop ik risico dat ik navorderingsaanslagen inkomstenbelasting krijg?
Pokeraccounts worden fiscaal ook tot het zogenoemde box 3 vermogen (sparen en beleggen) gerekend. Deze accounts dienen in de aangifte inkomstenbelasting te worden opgegeven. Gebeurt dit niet, dan kan de Belastingdienst navorderingsaanslagen en boeten opleggen. In deze gevallen is het vaak verstandig om gebruik te maken van de zogenaamde “inkeerregeling” waarmee ondergetekenden bijzonder veel ervaring hebben. Klik hier om de Q&A van Taxand over inkeer te lezen.

▲ terug naar de vragenlijst

Er is ons inziens eigenlijk geen risico dat de Belastingdienst inkomstenbelasting gaat navorderen over de pokerwinsten zelf in box I (voor resultaat uit overige werkzaamheden bestaat er een vrijstelling en het is consistent beleid van de Belastingdienst dat poker activiteiten (ook wanneer die professioneel beoefend worden) niet beschouwd worden als winst uit onderneming)).

▲ terug naar de vragenlijst


9.3. Moet ik een prijs later ook nog in mijn aangifte inkomstenbelasting opgeven?
Ja, prijzen kunnen ook belast zijn met box 3 heffing. Deze heffing gaat uit van het saldo van de bezittingen en schulden op 1 januari van het jaar. Er wordt rekening gehouden met een fictief rendement van 4% dat belastbaar is tegen een tarief van 30%. Het saldo op een poker account is een bezitting voor de box 3 heffing. Zie ook vraag 9.2 hierboven

▲ terug naar de vragenlijst

10. Vestigingsplaats


10.1. Welke aanbieders zitten in de EU en welke niet? Komt er een procedure om de vestigingsplaats te bepalen?
Aangezien er erg veel internetkansspelen zijn, kan niet per site een procedure worden gestart om de vestigingsplaats te bepalen. De Hoge Raad heeft zich in het arrest van 27 februari 2015 uitgesproken over hoe de vestigingsplaats van een aanbieder moet worden beoordeeld. Aan de hand van deze criteria zal de vestigingsplaats van internetkansspelen waarvan niet duidelijk is waar zij zijn gevestigd worden bepaald. Wij zijn momenteel met de Belastingdienst in overleg om zekerheid te krijgen over de vestigingsplaats van de pokersites waar Nederlandse spelers het meest op spelen. Zodra de conclusies van de Belastingdienst beschikbaar zijn, wordt dit via de Stichting Fiscale Pokerprocedure gecommuniceerd.

▲ terug naar de vragenlijst


10.2. Welke criteria spelen een rol bij het bepalen van de vestigingsplaats van een aanbieder?
De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de plaats van vestiging van een dienstverlener moet worden vastgesteld naar de maatstaven die het Europese Hof van Justitie gesteld heeft. De plaats van vestiging komt neer op de plaats waar de economische activiteit voor onbepaalde tijd door middel van een duurzame vestiging daadwerkelijk wordt uitgeoefend. Voor een vestiging binnen het Europees grondgebied dienen er relevante aanknopingspunten te zijn met het Europees grondgebied. Dergelijke aanknopingspunten zijn bijvoorbeeld:

 • Het land dat de vergunning verleend heeft moet in de EU / EER gelegen zijn;
 • De vennootschap die de verplichtingen jegens de speler aangaat, moet in de EU / EER gevestigd zijn;
 • De feitelijke leiding van die vennootschap moet in de EU / EER gelegen zijn (dus niet alleen op papier, maar ook feitelijk) en;
 • De administratie van die vennootschap moet gehouden worden in de EU / EER.

Wij verwachten dat de kern van de discussie met de Belastingdienst zal zijn: is er bij de vennootschap die het spel aanbiedt en gevestigd is in de EU / EER voldoende “substance” en wat is de rol van het hoofdkantoor, mocht dat hoofdkantoor gevestigd zijn buiten de EU / EER.

▲ terug naar de vragenlijst


10.3. Welke landen behoren tot de EU?
De landen die behoren tot de EU zijn België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk (inclusief Gibraltar) en Zweden.

▲ terug naar de vragenlijst


10.4. Hoe zit het met pokerStars.eu?
De Hoge Raad heeft alleen een standpunt ingenomen over de situatie vóór de conversie naar Pokerstars.eu. Naar verwachting zal de Belastingdienst ter discussie stellen of PokerStars.eu (en FullTilt Poker.eu) vanaf 2012 op het grondgebied van de Europese Unie zijn gevestigd. Wij zijn van mening dat Pokerstars.eu binnen de EU is gevestigd aangezien Pokerstars.eu een vergunning heeft van de autoriteiten van Malta, de Maltese vennootschap ook daadwerkelijk de contractuele verplichtingen jegens de spelers is aangegaan, de feitelijke leiding op Malta gevestigd is en ook de relevante administratie daar gehouden wordt. Er is aldus aan alle relevante criteria voldaan waaraan de Hoge Raad blijkens de jurisprudentie toetst.

De verwachting is overigens dat de Belastingdienst zal proberen te betogen dat in 2012 bij de conversie feitelijk niets veranderd is ten opzichte van de situatie van vóór 2012 en dat het hoofdkantoor dat gevestigd is op het Isle of Man (non EU / EER) feitelijk nog de aanbieder is van de diensten.

▲ terug naar de vragenlijst


10.5. Bestaat er nog een kans dat PokerStars en Fulltilt.com ook vóór 2012 binnen de EU zijn gevestigd?
De Hoge Raad heeft zich uitgesproken over de criteria voor het bepalen van de vestigingsplaats van een aanbieder van internetkansspelen. Aangezien er weinig aanwijzingen zijn dat de aanbieders van PokerStars of Full Tilt vóór 2012 relevante aanknopingspunten met het EU grondgebied hadden, is de kans klein dat de Hoge Raad in een nieuwe procedure tot de conclusie komt dat deze sites vóór 2012 wel binnen de EU zijn gevestigd. Die kans wordt alleen groter wanneer er meer relevante en nieuwe gegevens beschikbaar komen dan de informatie die beschikbaar was in de procedures die leidden tot de arresten van 27 februari 2015.

▲ terug naar de vragenlijst


10.6. Zijn er pokeraanbieders waarbij overeenstemming met de Belastingdienst bestaat dat deze gevestigd zijn binnen de EU?
De Hoge Raad heeft zich alleen specifiek uitgesproken over de vestigingsplaats van PokerStars.com (.nl) en Full Tilt Poker (vóór 2012). Terzake van Everest Poker is opgemerkt dat in de procedure partijen het erover eens waren dat die onderneming in de EU was gevestigd. Dat wil niet zeggen dat de Belastingdienst ook in andere gevallen het standpunt hoeft in te nemen dat Everest Poker in de EU gevestigd is.

De Belastingdienst heeft toegezegd dat alle relevante sites tegen het licht gehouden zullen worden om te beoordelen of er voldoende EU aanknopingspunten zijn. De verwachting is dat over veel sites geprocedeerd zal moeten worden.

▲ terug naar de vragenlijst


10.7. Hoe zit het met aanbieders die in de EU gevestigd zijn (zoals bijvoorbeeld Ladbrokes, William Hill, Betfair etc), maar die “als skin” gebruik maken van het overkoepelende iPoker netwerk, dat indertijd niet in de EU gevestigd was (en inmiddels wel). Wat is leidend: de vestigingsplaats van de aanbieder (skin) of de vestigingsplaats van het achterliggend netwerk?
De kernvraag hier is wie als aanbieder van het kansspel wordt beschouwd: het netwerk of de skin. Er zijn naar onze mening veel argumenten om uit te gaan van de vestigingsplaats van de skin (maar nader onderzoek zal moeten plaatsvinden naar de exacte contractuele verhoudingen tussen iPoker en de skins (wie bepaalt wat)).

▲ terug naar de vragenlijst


10.8. Moeten we nu voor elke pokersite en elke skin waarop is gespeeld apart gaan procederen?
De kans is groot dat de komende tijd nog regelmatig geprocedeerd zal moeten worden over de vestigingsplaats van de verschillende aanbieders.

▲ terug naar de vragenlijst

Mocht u naar aanleiding van deze FAQ vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Frans Duynstee ([email protected]) of Abdelmajid Ettafahi ([email protected]).

Frans Duynstee / Abdelmajid Ettafahi
Taxand Nederland
Piet Heinkade 133
Postbus 16886, 1001 RJ Amsterdam
I: www.taxand.nl

De informatie zoals opgenomen in deze notitie is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door de veranderlijke aard van wet- en regelgeving en informatie in het algemeen kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de – in deze notitie - verstrekte informatie. De informatie in deze notitie mag niet worden beschouwd als professioneel advies. Wij raden u aan advies in te winnen bij een fiscale specialist, voordat u beslist of handelt.


Comments

 • ikkedus ikkedus

  Webjoker schreef

  ikkedus schreef

  Even een topic onder (een klein beetje) stof weghalen..

  Wie weet of je elke maand bezwaar moet indienen tegen je eigen aangifte als je op pokerstars speelt? Of is er een manier om eenmalig bezwaar te maken tegen al je toekomstige aangiftes met dezelfde reden, en zo ja, hoe wordt dat geformuleerd?

  Tenzij je een specifieke afspraak met de Belastingdienst hebt dat je eenmalig bezwaar maakt en dit automatisch laat gelden voor alle toekomstige aangiften, moet je iedere maand bezwaar maken. Sowieso raadde Pepijn Le Heux aan dit iedere maand te doen.

  Thumbs Up thanks

 • Webjoker Webjoker

  ikkedus schreef

  Even een topic onder (een klein beetje) stof weghalen..

  Wie weet of je elke maand bezwaar moet indienen tegen je eigen aangifte als je op pokerstars speelt? Of is er een manier om eenmalig bezwaar te maken tegen al je toekomstige aangiftes met dezelfde reden, en zo ja, hoe wordt dat geformuleerd?

  Tenzij je een specifieke afspraak met de Belastingdienst hebt dat je eenmalig bezwaar maakt en dit automatisch laat gelden voor alle toekomstige aangiften, moet je iedere maand bezwaar maken. Sowieso raadde Pepijn Le Heux aan dit iedere maand te doen.

 • ikkedus ikkedus

  Even een topic onder (een klein beetje) stof weghalen..

  Wie weet of je elke maand bezwaar moet indienen tegen je eigen aangifte als je op pokerstars speelt? Of is er een manier om eenmalig bezwaar te maken tegen al je toekomstige aangiftes met dezelfde reden, en zo ja, hoe wordt dat geformuleerd?

Lees 16 reactie(s) op dit artikel
Wat denk jij?

Registreer je om een reactie achter te laten of login met facebook

LEES MEER

Andere Artikelen