Pepijn Le Heux: "De belastingdienst toont zich een slecht verliezer"

Pepijn Le Heux: "De belastingdienst toont zich een slecht verliezer"

Eind februari 2015 sprak de Hoge Raad uit dat online pokeren binnen de Europese Unie belastingvrij was. De belastingdienst had zich daarbij neer te leggen, maar ging niet overal zonder meer in mee. Over welke sites binnen de Europese Unie vielen werd gesoebat.

PokerStars, de grootste site wereldwijd, werd door de belastingdienst als een site gevestigd buiten de Europese Unie gezien. Freerk Post was het daar niet mee eens en spande een rechtszaak aan. Hij verloor die zaak aanvankelijk, maar in hoger beroep werd eind november 2015 door het Gerechtshof Amsterdam geoordeelt dat PokerStars.eu sinds 30 mei 2012 binnen de EU viel, en dus belastingvrij was. Kort daarop tekende de belastingdienst beroep in cassatie aan, waarmee ze de zaak dus voor de Hoge Raad wilden laten komen - het hoogste rechtsorgaan in Nederland. Dat beroep in cassatie werd uiteindelijk begin deze maand door de belastingdienst weer ingetrokken.

De conclusie dat de belastingdienst zich bij de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam neerlegde, en dat PokerStars.eu daarmee vanaf 30 mei 2012 belastingvrij was, was echter onjuist. Gister kregen we van de belastingdienst de volgende officiële verklaring:

De zaak waarbij het beroep in cassatie is ingetrokken, is een op zichzelf staande zaak. De procedures in de andere zaken worden voortgezet omdat daar meer feiten en omstandigheden naar voren worden gebracht door de inspecteur.

De belastingdienst heeft hoger beroep aangetekend in twee zaken die ze eerder verloren hebben. Die zaken, beiden gevoerd door advocaat Pepijn Le Heux, liggen nu dus bij het gerechtshof. Daarnaast zijn er nog tal van zaken die nog bij de rechtbank liggen.

Wat is nou de status voor pokerspelers? En wat valt er nou aan te raden wat betreft het doen van aangiften? Over deze vragen spraken we met Pepijn Le Heux.

Waarom hebben ze het beroep in cassatie ingetrokken in de zaak Freerk Post, maar zetten ze de zaken die jij hebt lopen wel voort?
Ik heb zelf de belastingdienst gisteren daarover gesproken. Wat ze in ieder geval mij hebben uitgelegd is dat ze de zaak van Freerk Post hadden gewonnen bij de rechtbank. Vervolgens is er hoger beroep aangetekend bij het gerechtshof (wiki) door Post's advocaat Jurjen van Daal, en die hebben ze dus verloren.

De belastingdienst heeft die zaak een beetje onderschat. Omdat ze dachten dat ze het hoger beroep wel zouden winnen hebben ze weinig aandacht besteed aan hun verdediging en hebben ze niet hard genoeg hun best gedaan bij het vaststellen van de feiten. Alle punten die voor hun sterke argumenten opleveren, moesten ze feitelijk onderbouwen. Dat hebben ze onvoldoende gedaan bij het gerechtshof omdat ze eigenlijk dachten dat ze die zaak wel zouden winnen. Daarop is de belastingdienst in cassatie gegaan (wiki). In cassatie zou de Hoge Raad (wiki) geen nieuwe feitenvaststelling doen, maar uitgaan van de feitenvaststelling die door het gerechtshof al was gedaan. De Hoge Raad beantwoord namelijk alleen rechtsvragen.

De belastingdienst vond dit daarom een heel onvoordelige zaak om bepalend te laten zijn voor de locatie van PokerStars.eu, en daarom hebben ze gekozen om in die specifieke zaak het beroep in cassatie in te trekken. Die zaak heeft Freerk Post dus gewonnen, en dat verandert ook niet meer. Maar het heeft dus eigenlijk geen enkel gevolg voor andere zaken. De situatie is dan ook niet beter dan voor het intrekken, maar ook zeker niet slechter.

Jij hebt tal van zaken bij rechtbanken lopen, en twee zaken waar hoger beroep is aangetekend en die dus liggen bij het gerechtshof. Daarbij draait het ook om de locatie van PokerStars.eu. Zullen de rechters in die zaken dan niet gewoon zeggen dat er al een uitspraak is van een gerechtshof, en die volgen?
In principe niet. De rechtbank en het gerechtshof doet zijn eigen feitenvaststelling. Alleen de Hoge Raad doet dat niet meer in Nederland. In dit geval zal de rechter heus wel met een schuin oog naar andere uitspraken kijken, waaronder die uitspraak in de zaak Freerk Post, maar de rechter hoeft zich daar niet aan te houden. Bij een uitspraak van de Hoge Raad zou dat anders zijn.

Krijg je dan niet de situatie dat de belastingdienst maar nieuwe rechtszaken kan blijven afwachten, in de hoop dat een rechter in hun voordeel beslist, om dat vervolgens als jurisprudentie te gebruiken?
Ja, theoretisch zou dat kunnen. Stel je voor dat ik de twee zaken bij het gerechtshof win. Als de belastingdienst dan nog denkt iets gevonden te hebben dat ze nog niet eerder hebben ingebracht, dan zouden ze weer geen beroep in cassatie kunnen instellen in een andere zaak en hun verlies in die ene zaak nemen, om vervolgens de beste zaak bij de Hoge Raad te krijgen. Theoretisch kan dat.

Wat voor nieuwe feiten willen ze inbrengen om aan te tonen dat PokerStars.eu buiten de Europese Unie is gevestigd?
Er is ooit een zaak voor het Hof van Justitie van de Europese Unie geweest waar een loterij buiten de Europese Unie zat, maar agentschappen die loten verkochten binnen de Europese Unie. In die zaak heeft het EU Hof toen gezegd dat die loterij zijn diensten niet van binnen de Europese Unie aanbood. In die zaak was dat ook goed te verdedigen, naar mijn idee was dat een goed oordeel want die agentschappen hadden niet daadwerkelijk de middelen aanwezig om de diensten aan te bieden vanuit de Europese Unie.

Dat is een beetje het punt dat de belastingdienst probeert te maken. Ze zeggen dat er wel een vennootschap binnen de Europese Unie zit, maar dat daar niet feitelijk de middelen aanwezig zijn om de diensten aan te bieden. Dan gaat het ze erom dat er ook servers buiten de Europese Unie staan, en volgens hun is de helpdesk ook buiten de Europese Unie gehuisvest. Ik denk dat ze op dat laatste punt overigens geen gelijk hebben trouwens.

robin1989 schreef

[...]Staatssecretaris is volgens hem van plan in cassatie te gaan, mochten andere gerechtshoven (die andere 'feiten' bepleiten dan ten tijde van de zaak bij hof A'dam) de zaak wel winnen. Dus het niet in cassatie gaan telt alleen voor deze ene zaak in A'dam.

BD verwacht dat deze uitspraken begin april bekend zijn en dan dus veel meer duidelijk word. Met betrekking tot de verschillende sites (ps.eu. ps.fr en ftp) is het volgens hem nog onduidelijk of deze allen binnen EU gelegen zijn.

Forumgebruiker 'robin1989' kreeg te horen dat de volgende uitspraak in april is. Wat moeten we dan verwachten?
Ik weet eerlijk gezegd niet waar naar verwezen wordt. Ik heb verschilende andere zaken lopen. Het zou best kunnen dat er een uitspraak komt in april, maar ik weet niet precies waarop gedoeld wordt.

Wat is volgens jou dan het tijdpad?
Het wordt natuurlijk heel interessant wat de twee verschillende gerechtshoven gaan zeggen in de twee hoger beroepen die in mijn zaken lopen. Dat zijn dus beide zaken die we bij de rechtbank al hebben gewonnen en waar de belastingdienst nu dus heel hard zijn best gaat doen om de feitenvaststelling voor hun zo gunstig mogelijk te krijgen bij de gerechtshoven. Het is dus heel interessant wat daar gaat gebeuren, maar dat zal nog wel even duren. Dat zal zeker niet april zijn voor we dat weten.

Daarnaast zijn er natuurlijk nog een heleboel andere aanbieders. Full Tilt Poker en 888poker zijn heel belangrijke aanbieders waarbij de belastingdienst beweert dat ze buiten de Europese Unie zijn gevestigd. Daar zal toch eerdaags in ieder geval een rechtbank over moeten gaan oordelen.

Wat het oordeel van de rechtbank ook is, en welk inzicht de belastingdienst ook heeft, buiten kijf staat dat het erg onduidelijk is momenteel. Waarom ontbreekt het naar jouw idee aan een overzicht van sites met hun locatie, zoals bijvoorbeeld wel in Zweden beschikbaar is?
Dat is wat mij betreft wel een onderdeel van de onsportiviteit van de belastingdienst. Als burger mag je toch verwachten dat de belastingdienst ook rechtszekerheid belangrijk vindt. Als heel veel mensen met een vraag zitten, in dit geval of een bepaalde aanbieder binnen de Europese Unie is gevestigd of niet, dan zouden ze daar mijns inziens een serieus antwoord op moeten geven. De praktijk is dat ze het niet doen en daardoor een hoop rechtsonzekerheid laten bestaan. De pokerspelers zijn daar wel aan gewend, maar het is heel erg dat ze over aanslagen van soms wel 10 jaar geleden, geen duidelijkheid verschaffen. Ik vind dat echt schandalig!

Wat zou jij nu pokerspelers aanraden te doen? Gewoon afwachten?
Tot op heden legde de belastingdienst tussendoor aanslagen op als iemand winsten aangaf, maar daar zijn ze nu mee gestopt. Ze verwachten wel een aangifte, maar dan hoor je vervolgens niks meer van ze. Eigenlijk is dat onvoordelig voor de pokerspelers.
Stel je voor dat ze nu zouden oordelen dat PokerStars niet binnen de Europese Unie is gevestigd, dan belasten ze de winsten. Maar ze trekken dan ook eventuele verliezen op PokerStars af van de maandwinst. Als ze de winsten belasten kunnen we daar natuurlijk bezwaar tegen maken en eventueel winnen, maar als ze die verliezen aftrekken kunnen ze daar niet zomaar later op terugkomen als ze die PokerStars zaak bijvoorbeeld verliezen. Als ze dat eenmaal gedaan hebben bij een aanslag, dan kunnen ze niet later zeggen dat PokerStars toch binnen de Europese Unie zit, dus dat die verliesaftrek ook niet had gemogen.

De rechtsvraag of je verliezen van sites binnen de Europese Unie wel of niet mag aftrekken van de winsten van een site buiten de Europese Unie is er eentje die nog openstaat, daar wordt nog over geprocedeerd. In de huidige situatie waar pokerspelers aangifte doen en dan een aanslag krijgen, moet de belastingdienst nu de keuze maken of ze die verliezen wel of niet verrekenen. De praktijk is dus dat ze de winsten van PokerStars wel belasten omdat ze van mening zijn dat die buiten de Europese Unie is gevestigd, maar ook toestaan dat verliezen gemaakt op sites van binnen de Europese Unie daarvan afgetrokken worden. Omdat ze later niet kunnen terugkomen op deze beslissing, zijn ze opgehouden met het reageren met een aanslag op een aangifte. Ze laten nu iedereen na die aangifte wachten tot ze zelf zekerheid hebben.

Ik ben daarvoor geneigd, en dat heb ik ook tegen ze gezegd gister, om alleen nog maar nulaangiften te doen, en dan ook niet de winsten aan te geven. Daar waren ze niet blij mee. Ze zouden intern gaan overleggen en contact met me opnemen.

Over het punt van die verliesverrekening heb ik het nooit uitgebreid gehad omdat dat eigenlijk heel gunstig voor de pokerspelers was. Als er een aanslag wordt opgelegd en verliesverrekening is toegestaan, kunnen ze daar immers niet meer op terugkomen
Als je op je aangiftebiljet een bedrag aangeeft, dan moet je dat bedrag ook tijdig betalen. Daarna kan je vervolgens bezwaar maken tegen je eigen betaling. Als je een nulaangifte doet dan betaal je dus niet. Zij verzochten echter iedereen wel een specificatie te geven bij een nulaangifte, zodat ze een naheffingsaanslag konden opleggen. Als jij een nulaangifte doet, is het enige dat ze kunnen zeggen dat ze het er niet mee eens zijn, en kunnen ze weer een naheffingsaanslag opleggen. Tot nu toe zijn veel pokerspelers zo vriendelijk geweest om bij die nulaangifte wel te specificeren wat hun resultaten waren zodat de belastingdienst zelf kon kijken of ze het er wel of niet mee eens waren en wel of niet een naheffingsaanslag oplegden.

Ik denk niet dat je verplicht bent die specificatie te geven, mits het sites zijn waarvan jij redelijkerwijs kan vermoeden dat ze binnen de Europese Unie zitten. Dat betekent dus dat ze eigenlijk geen boetes kunnen opleggen in die gevallen. Dat kunnen ze wel doen, maar ik denk dat die allemaal heel gemakkelijk te verslaan zijn bij de rechtbank, en ik heb gezien dat ze inmiddels ook helemaal gestopt zijn met het opleggen van dat soort boetes. Er kleeft dus eigenlijk geen nadeel meer aan alleen maar nulaangiften doen zonder specificatie.
Het grote voordeel van wel een specificatie te geven was tot op heden het kunnen verrekenen. Dat voordeel lijkt nu een beetje weg te zijn nu ze alle zaken na aangifte aanhouden en nog niet besluiten of ze een naheffingsaanslag opleggen of niet. Daarop heb ik gezegd dat ik vanaf nu het beleid voor de spelers die ik vertegenwoordig ga aanpassen en alleen nog maar nulaangiften ga doen zonder specificatie, tenzij het ook volgens ons een site betreft van buiten de Europese Unie. Ik weet zelf nog niet hoe de belastingdienst hierop zal reageren. Ik verwacht snel iets van ze te horen.

Jurjen van Daal zei dat de belastingdienst zich een slechte verliezer toont. Ik onderschrijf dit volledig. Het intrekken van het cassatieberoep in zijn zaak blijkt nu een tactische zet te zijn van de belastingdienst waardoor de onzekerheid weer langer voortduurt. Elke keer komen ze met iets nieuws. Al snel na de uitspraak van de Hoge Raad van 27 februari 2015 zag ik dat de belastingdienst van bijna elke aanbieder beweerde dat deze buiten de Europese Unie was gevestigd. Als de belastingdienst steeds weer iets nieuws bedenkt en volhardt in onredelijke standpunten, is er geen reden voor pokerspelers om bezwaarschriften aan te houden. Het blijft een individuele afweging, maar over het algemeen wordt daarmee de houding van de belastingdienst beloond. Een voorbeeld is Party Poker. Na de uitspraak van 27 februari 2015 beweerde de belastingdienst dat Party Poker buiten de Europese Unie was gevestigd en dus wel belast was. Ik heb toen een groot aantal zaken waar sprake was van Party Poker winsten naar voren geschoven en de druk opgevoerd. Op 2 juni 2015 kreeg ik opeens een brief dat de belastingdienst het ermee eens was dat Party Poker binnen de Europese Unie was gevestigd.

Heb je verder nog dingen lopen?
Elke cliënt heeft zijn eigen afweging, maar over het algemeen ben ik van mening dat het verstandig is om bezwaren niet aan te houden. Als gevolg hiervan heb ik momenteel ongeveer 75 zaken in beroep bij verschillende rechtbanken en nog meer in de bezwaarfase. Aanbieders waarvan ik met de belastingdienst van mening verschil over de vestigingsplaats en waarvan zaken inmiddels bij de rechter liggen, zijn onder andere PokerStars.eu/fr/it, Full Tilt Poker, 888poker, Pacific Poker, 770poker, NetBet, Celeb Poker, Everest Poker, Poker Mambo, Dragonspoker, Rodeopoker, Cosmo Gaming en FullFlushPoker.

Ik had een zaak over Full Tilt Poker volgende week, maar ik heb net vandaag bericht gehad dat die naar een meervoudige kamer (wiki) is verwezen. Dat betekent dus dat de rechtbank Gelderland het blijkbaar een gewichtige zaak vindt, maar daarmee is ook de zitting uitgesteld. het gaat daarmee dus inderdaad weer een stuk langer duren.


Wij raden pokerspelers aan zich te laten bijstaan door een advocaat of jurist. Pepijn Le Heux staat diverse pokerspelers bij en heeft veel ervaring wat betreft de kansspelbelasting, en is bereikbaar via [email protected], of bezoek zijn website LeHeux.com. Ook bij Taxwise advocaten & belastingadviseurs is een ervaren partij wat betreft kansspelbelastingen.


Comments

 • MisterMJ MisterMJ

  JerElSalsero schreef

  altijd "0"- aangifte doen zonder commentaar. De "0" aangifte doe je op basis van de wet. Externe gegevens zijn dus niet bedoeld ter info van de BD. Komt de BD later wel met een aanslag dan moet je met de billen bloot.

  Een beetje op PN adviseren om belasting te ontduiken, je moest je schamen!

 • andremilek andremilek

  JerElSalsero schreef

  altijd "0"- aangifte doen zonder commentaar. De "0" aangifte doe je op basis van de wet. Externe gegevens zijn dus niet bedoeld ter info van de BD. Komt de BD later wel met een aanslag dan moet je met de billen bloot. Is de BD ooit humaan geweest voor de Burger? Een regio kan een ander besluit nemen t.o.v. een andere regio terwijl het dezelfde Nederlanders zijn. Het pijnlijke is dat indien de BD botweg een aanslag doet moet de burger nog steeds bewijzen dat het niet zo is! Mijn overbuurvrouw verdiende ooit iets bij. Werd aangeslagen voor 80.000,00. Hoe kon ze in godsnaam bewijzen dat ze niet zoveel klanten had gehad? (ik wel, want ze was oerlelijk. Later bleek dat die ambtenaar er zelf niet meer bij haar in mocht)

  Moet ik hem binnen koppen? Big Grin

 • Reddah Reddah

  Ok goed verhaal weer

Lees 16 reactie(s) op dit artikel

Wat denk jij?
Registreer je om een reactie achter te laten of login met facebook

LEES MEER

Andere Artikelen