Interview Peter Plasman: "Dit arrest getuigt van grote onkunde over wat het pokerspel inhoudt"

Peter Plasman poker

In 2006 werd er in café De Viersprong in Bussum een inval gedaan door de politie omdat daar een pokertoernooi werd georganiseerd. Organisatoren Richard Blaas en Rene Kurver, samen met Blaas senior, de eigenaar van het café, werd ten laste gelegd dat ze zonder vergunning een kansspel hadden georganiseerd.

Het drietal nam advocaat Peter Plasman in de arm. In 2008 spraken wij op PokerNews.nl voor het eerst met Plasman. Niet alleen over de specifieke zaak van 'Poker Bussum', maar ook over zijn liefde voor poker in het algemeen.

De zaak bleef zich voortslepen, het duurde al jaren voordat er überhaupt een rechtszaak kwam. Begin 2014 kwam er eindelijk een uitspraak van de rechtbank in Amsterdam. Die sprak de drie mannen vrij van overtreding op de Wet op de Kansspelen. De heren Kurver, Blaas en Blaas senior waren na zeven jaar eindelijk in het gelijk gesteld. Op PokerNews.nl spraken wij op 24 januari 2014 met Plasman over deze uitspraak. Plasman was toen uiterst positief, en sprak zelfs van een situatie waarin eigenlijk iedereen pokertoernooien kon gaan organiseren.

Het Openbaar Ministerie ging echter in hoger beroep. Nu, meer dan twee jaar later, is de uitspraak er. Die is volledig tegenovergesteld van de eerdere uitspraak. 'Poker is een kansspel' kopten de kranten 3 maart. Op rechtspraak.nl werd het als volgt verwoord:

Het hof is van oordeel dat het pokerspel zoals dat in dit café werd georganiseerd een kansspel is. Texas Hold ’em werd er gespeeld. Het verweer dat poker een behendigheidsspel is, heeft het hof verworpen. De wetgever is altijd uitgegaan van een ruim bereik van de Wet op de kansspelen: het gaat om een spel waarbij kans enige rol speelt in de aanwijzing van de winnaar. Aan de hand van de spelregels blijkt dat de winnaar van het toernooi wordt aangewezen door ook een element van toeval: het toekennen van de kaarten. Op deze onzekere factor hebben de deelnemers, hoe behendig ze ook zijn, geen overwegende invloed. Poker valt hier dus onder de Wet op de kansspelen.

De uitspraken zelf zijn hier te vinden:

De grote nieuwsvoorzieningen in Nederland berichtten er als volgt over:

Naar aanleiding van deze uitspraken en de berichtgeving erover in de kranten, belden wij met advocaat Peter Plasman van Plasman Advocaten.

Wat was uw reactie op de uitspraak in deze zaak?
Ik was uiterst verbaasd. Vooral gezien de overwegingen van het hof. Als advocaat krijg je wel eens een uitspraak die je jammer vindt, dat je denkt 'ok, het is niet gelukt'. Maar meestal kan je de overweging aan de andere kant wel begrijpen. Maar ik begrijp hier eigenlijk niks van.

Er staat letterlijk in, en dat heb ik ook op de zitting betoogd en dat is een stelling van het hof, dat bij pokertoernooien geavanceerde spelers altijd komen bovendrijven. Hoe kan het dat de geavanceerde spelers altijd boven komen drijven, maar dat je dan vervolgens beslist dat het toch een kansspel is.

Ze hadden de redenering van de Hoge Raad kunnen overnemen, die in 1998 oordeelde dat het merendeel van de spelers poker speelt als kansspel, dus dat het ook als kansspel gezien zou moeten worden. Maar die weg volgt het Hof niet.

Ze gaan wel in op de rapportage van Van der Genugten (.pdf), die dat ook op de zitting bij de rechtbank heeft uitgelegd. Maar ze zeggen dan dat de beste spelers komen bovendrijven, maar als die eenmaal zijn komen bovendrijven en aan de finaletafel zitten, dat ze dan even behendig zijn, en dat dan de behendigheidsfactor dus wordt uitgeschakeld. Dan zou het weer gaan over de kaarten die ze niet kennen.

Interview Peter Plasman: "Dit arrest getuigt van grote onkunde over wat het pokerspel... 101

Dat is op zich qua redenering nog wel te volgen, alleen wat er feitelijk gebeurt is heel anders natuurlijk. Het gaat bij pokertoernooien, en dat heeft Van der Genugten ook precies uitgelegd, natuurlijk niet alleen om wie de winnaar wordt. Het gaat om de vragen; 'Kan je winnend spelen?', 'Kun je met meer geld naar huis, dan waar je mee kwam?', 'Kun je dat zelf beïnvloeden?' Dat is waar het bij pokeren om gaat! Van der Genugten heeft haarfijn uitgelegd dat het prijzenschema een hele belangrijke factor is voor zijn vaststelling dat poker voldoet aan de eisen van een behendigheidsspel.

Hij heeft ook uitgelegd dat, als je het zwart-wit stelt, als je de gehele prijzenpot aan één persoon zou uitkeren, dat dan de toevalsfactor veel groter zou zijn dan wanneer je het spreidt. Juist vanwege het fenomeen dat de beste spelers altijd komen bovendrijven, zullen die ook veel vaker in de prijzen vallen. De ene keer worden ze eerste, de andere keer achtste, en de andere keer op de vijftiende plek; maar ze zullen standaard in de hoogste regionen te vinden zijn. Daarin onderscheiden ze zich van de spelers die minder behendig zijn. Daar is volgens mij geen speld tussen te krijgen.

Maar als je dan, en dat heeft het hof gedaan, de benadering kiest dat het alleen maar gaat om de bepaling wie de winnaar wordt, wie de eerste plaats behaalt, ja dan misken je helemaal de realiteit van het pokerspel. Tenminste, als het om Texas Hold'em toernooipoker gaat met een prijzenschema, want daar gaat het in deze zaak over. Het prijzengeld ging naar 20% van de deelnemers. Zij hebben het over één enkele winnaar. Daarom begrijp ik het niet.

Betekent dat, dat u in cassatie gaat?
Ja, we zijn al in cassatie. In cassatie gaan betekent echter niet dat er een hernieuwde beoordeling van de zaak komt. Er wordt enkel gekeken of het hof het recht goed heeft toegepast. Dat vertaalt zich in een aantal onderliggende vragen. Bijvoorbeeld 'Is de motivering te volgen, is de motivering juist?' En ze kijken of de uitspraak innerlijk tegenstrijdig is, wat volgens mij hier het geval is. Want als je zegt de beste spelers komen steeds bovendrijven, dan moet je wel een extra overweging wijden aan het feit dat je zegt dat het toch een kansspel is.

Over wat voor een termijn hebben we het dan?
De cassatie-procedure zal zich bewegen rond een jaar, misschien iets langer. Er zijn geen vaste termijnen voor. Het zou ook kunnen zijn dat de Hoge Raad deze zaak eruit pakt om hem iets eerder te doen, maar dat lijkt me niet aannemelijk. De belangen, in ieder geval in de ogen van de Hoge Raad, zullen niet heel groot zijn namelijk, aangezien er enkel een voorwaardelijke geldboete is opgelegd. Er is geen voorlopige hechtenis, dus die zaken gaan allemaal voor. Dus het kan wel even duren.

Als de Hoge Raad zegt dat het hof het goed heeft gedaan, dan is daarmee deze zaak klaar. Maar zou de Hoge Raad zeggen dat dit niet goed is gegaan, dan zijn er verschillende opties. Een van die opties is dat de Hoge Raad zegt dat het hoger beroep opnieuw moet. Dan hebben we wel een slag geslagen, maar dan is de zaak nog niet definitief klaar, en gaat het dus weer een hele tijd duren.

Deze zaak duurt inmiddels bijna tien jaar. Waardoor komt dat denkt u?
Dat komt eigenlijk, mag ik denk ik aannemen, door de opstelling van het Openbaar Ministerie. Er komt nu wetgeving aan waarin de minister heeft gezegd dat poker in de wet op de kansspelen moet blijven. Er worden nu in het land wisselende uitspraken gedaan, dus om alle twijfel weg te nemen wordt er apart een clausule opgenomen in de wet dat poker begrepen wordt te vallen onder de wet op de kansspelen. Daarmee zou de discussie voorbij zijn, want dan heb je poker wettelijk geregeld. Niet meer door te zeggen 'het is een kansspel', maar door te zeggen 'wij behandelen het als een kansspel'. Dat is een principiële stap.

Het kan zijn dat het openbaar ministerie het allemaal heeft willen rekken, omdat de onzekerheid dan blijft bestaan. Stel dat ze het snel hadden gedaan en de rechtbank had de organisatoren van pokertoernooien vrijgesproken, en het hof had ze ook vrijgesproken, dan was poker uit de kansspelen getild in de praktijk. Dan had men niks meer kunnen doen, dan was er geen alternatieve wetgeving.

In 2010 heeft de rechtbank Den Haag in de zaak van Steven van Zadelhoff hem vrijgesproken. Sterker nog, daar is de rechtbank veel verder gegaan. Die hebben toen gezegd dat ze niet alleen niet kunnen bewijzen dat poker een kansspel is, die hebben expliciet gezegd dat poker een behendigheidsspel is. Daartegen heeft de officier toen beroep ingesteld, en dat beroep is door de advocaat-generaal bij het gerechtshof daarna ingetrokken.

Ik kan dat alleen maar zien als een bevestiging van het vermoeden dat ze niet wilden dat het gerechtshof eveneens vrijspraak zou oordelen. Door het intrekken van het hoger beroep (zie YouTube video van NederPoker) bleef je daardoor bij de lagere rechter zitten, en bleef het toch steeds boven de markt hangen dat het nog niet definitief was, dat het nog niet was beslist. Dat het organiseren van toernooien niet was toegestaan. Daardoor kon justitie blijven optreden. Misschien hebben ze die periode willen oprekken, dat ze dat konden blijven zeggen. Ik heb er geen andere verklaring voor.

Hoe definitief is dit oordeel? Gaat het net zo lang standhouden als de uitspraak uit 1998? Of wegen alle andere uitspraken die poker als behendigheidsspel bestempelden, toch nog mee?
Ik denk dat justitie gewoon doorgaat met de lijn die ze hebben gekozen. Maar er zit in deze uitspraak wel een interessant puntje. Wanneer je nu een pokertoernooi organiseert en je gebruikt een behoorlijk breed prijzenschema zodat veel mensen in de prijzen vallen, dan zou je met deze uitspraak in de hand kunnen zeggen 'Hier staat vast dat er niet één winnaar is.' Dan voldoe je eigenlijk aan wat het hof in deze uitspraak zegt. Dat zou wel interessant zijn.

Interview Peter Plasman: "Dit arrest getuigt van grote onkunde over wat het pokerspel... 102
Cafe De Viersprong in Bussum (foto: BussumsNieuws.nl)

Wat het hof hier echt fout in heeft gedaan is dat ze het spelreglement van het toernooi in De Viersprong in Bussum destijds hebben gepakt, en daar hebben ze alleen maar de passage uit gepikt waar het gaat over de winnaar. Dan staat er, 'de winnaar is degene die aan het einde alle chips heeft'. Dat staat ook letterlijk in het arrest. Dat hebben ze gebruikt om te bepalen wie de winnaar is. Maar wat ze vergeten zijn, is om te kijken naar het prijzenschema.

Dus als je dat wat explicieter maakt, dan maak je een goede kans, mijns inziens. Je zou bijvoorbeeld een spelreglement kunnen hebben waarin staat dat de beste 20% van het deelnemersveld in de prijzen valt, en dat die allemaal gezien worden als winnaars. Uiteraard zet je daar dan bij dat degene die bovenaan eindigt, het meeste krijgt. Dan heb je niet meer echt één winnaar zoals het hof dat in dit arrest heeft genoemd.

Het is toch ook helemaal niet interessant wie de meeste chips heeft? Als de winnaar 20% van de prijzenpot krijgt en de nummer twee krijgt 15%, laat mij dan maar 100 keer tweede worden!

Het heeft dus ontbroken aan kennis van poker in deze zaak.
Absoluut. Dit arrest getuigt van grote onkunde over wat het pokerspel inhoudt. De deskundigen zijn totaal niet begrepen. Professor Van der Genugten heeft namelijk ook gezegd dat hij heeft onderzocht hoe het in De Viersprong werd gedaan. Hij zegt daarover dat hij tot de conclusie is gekomen dat het ongeveer gelijk verliep als aan hoe een toernooi in Holland Casino wordt georganiseerd. En dat is behendigheid, met name door dat prijzenschema. Daar zijn ze volledig overheen gestapt!

En wat ze er over zeggen in het arrest is ook heel opvallend. Ze gebruiken 'het rapport wat de verdediging heeft genoemd, maakt dat niet anders'. Als een rapport in opdracht van de rechter-commissaris is gemaakt, en dat was in deze strafzaak het geval, dan behoort het tot het strafdossier. Dat duidt je dan niet aan met 'het rapport dat is genoemd'. Dan is het een rapport wat in het dossier zit. Dat suggereert dat ze er nauwelijks naar gekeken hebben, en dat is heel vreemd.

Interview Peter Plasman: "Dit arrest getuigt van grote onkunde over wat het pokerspel... 103

Mijn conclusie is dat ze totaal geen inzicht hebben in met name het verschil tussen het aanwijzen van de winnaar, degene die nummer één wordt, en het aanwijzen van de winnaars, namelijk degenen die met meer geld naar huis gaan dan waar ze mee kwamen. Dat zijn de winnaars! Iedereen die met meer geld weggaat dan waar die mee binnenkomt, is een winnaar in een toernooi. Als je dat beperkt tot dé winnaar, dan misken je totaal waar het in poker om gaat, namelijk dat je steeds bij de top zit. Professionele pokerspelers zijn toch niet professionele pokerspelers om alleen maar nummer 1 te worden, die zijn professionele pokerspelers om met poker hun boterham te verdienen.

Kan ik daar uit opmaken dat u de kans hoog inschat dat de uitspraak van het hof vernietigd wordt?
Dat is te sterk gezegd. Ik denk dat we een goede argumentatie hebben. De Hoge raad heeft in 1998 wel gezegd dat zij het in ieder geval een kansspel vinden. De Hoge Raad kan oordelen dat ze de motivering van het hof weliswaar niet vinden deugen, maar dat ze toch tot de conclusie komen dat poker een kansspel is, omdat ze vinden dat de meerderheid in Nederland het als kansspel speelt.

Dan heb je geen belang bij een nieuwe behandeling van het hoger beroep. Dat maakt dat ik wat voorzichtig ben. Maar ik kan wel zeggen dat ik bij de Hoge Raad kan laten zien dat deze motivering niet deugt. Maar wat dan de consequenties zijn, dat is nog even een achterliggende vraag.

Wat denkt u er van dat er enkel een voorwaardelijke geldboete is opgelegd?
Ja dat is zonder meer terecht. De advocaat-generaal die zei ook dat de officier enkel in beroep is gegaan vanwege het principiële karakter van deze zaak, en niet omdat deze mensen nog perse een echte straf zouden moeten voelen. Dat heeft het hof prima gedaan. Het zou wel heel wrang zijn om deze mensen na deze lange tijd nog een straf op te leggen die nog gevoeld wordt. Dit is symbolisch, en dat is zonder meer terecht.


Peter Plasman aan de pokertafel op de Master Classics of Poker in 2010 (foto: NU.nl)

Zie ook de veel gestelde vragen rubriek op KansspelAutoriteit.nl:


DELEN
 • Interview met advocaat Peter Plasman over de uitspraak van het gerechtshof dat poker een kansspel is

Comments

 • Popie Popie

  vlaanderen77 schreef

  paultjehhh schreef

  Ik voel mij elke keer zo dom als ik zulke artikelen lees, aangezien rechters toch wel slimmer dan mij zijn?

  Het simpele voorbeeld klaverjassen wordt vaak genoemd, daar ben je toch net zo afhankelijk van de kaarten als met poker en draait het om skills. Zo zijn er nog zoveel spelletjes die, volgens diverse argumenten van de rechters onder een kansspel zouden moeten vallen.

  Wat is een kansspel?
  Een kansspel is volgens de wet een spel waarbij je kans maakt op het winnen van een prijs. De voorwaarde is dan wel dat de deelnemer zelf geen invloed kan uitoefenen op de winkansen. Daarom is bijvoorbeeld een kennisquiz, klaverjassen of een wedstrijd geen kansspel. Daar gelden dan ook andere regels voor dan bij kansspelen.

  De rechter zegt ook hier toch dat er wel degelijk wat invloed op uit te oefenen is, behalve in de eindfase. Ik snap er niks van, en voel mij nog steeds dom.

  Absoluut kan je klaverjassen niet op dezelfde voet zetten als poker.
  Klaverjassen is echt vele malen meer een behendigheidsspel dan poker.

  Never. Als je een persoon die enig inzicht in kaartspellen heeft de basis van klaverjassen uitlegt zal hij/zij niet heel veel slechter zijn dan een ervaren speler. Poker echter is een heel ander verhaal.

 • Delloor Delloor

  paultjehhh schreef

  Ik voel mij elke keer zo dom als ik zulke artikelen lees, aangezien rechters toch wel slimmer dan mij zijn?

  Het simpele voorbeeld klaverjassen wordt vaak genoemd, daar ben je toch net zo afhankelijk van de kaarten als met poker en draait het om skills. Zo zijn er nog zoveel spelletjes die, volgens diverse argumenten van de rechters onder een kansspel zouden moeten vallen.

  Wat is een kansspel?
  Een kansspel is volgens de wet een spel waarbij je kans maakt op het winnen van een prijs. De voorwaarde is dan wel dat de deelnemer zelf geen invloed kan uitoefenen op de winkansen. Daarom is bijvoorbeeld een kennisquiz, klaverjassen of een wedstrijd geen kansspel. Daar gelden dan ook andere regels voor dan bij kansspelen.

  De rechter zegt ook hier toch dat er wel degelijk wat invloed op uit te oefenen is, behalve in de eindfase. Ik snap er niks van, en voel mij nog steeds dom.

  Als je het artikel leest zie je dat de lijn die de rechter in het hoger beroep trekt is dat het een kansspel is, omdat het niet uitsluitend een behendigheidsspel is.

  Zie ook:

  "De wetgever is altijd uitgegaan van een ruim bereik van de Wet op de kansspelen: het gaat om een spel waarbij kans enige rol speelt in de aanwijzing van de winnaar."

  Phoenix0000 schreef

  Webjoker schreef

  Phoenix0000 schreef

  Wat zegt dit eigenlijk over de advocaat in kwestie en de zaak die hij voor zijn cliënten heeft neergezet. Blijkbaar heeft hij ook 1 en ander niet goed over de bühne kunnen krijgen.

  Of zeg ik nou iets heel raars?

  Ik vind dat een zeer valide vraag, maar heb deze niet gesteld aan hem. Hoewel ik van mening ben dat een rechter alle stukken in het dossier uitgebreid moet bekijken, lijkt het mij de verantwoordelijkheid van de verdedigend advocaat om dit zeker te stellen.

  Precies. Ik vind het wel heel makkelijk van Plasman om de schuld in schoen van de rechter te schuiven. Het is zijn taak hem te overtuigen met argumenten.
  En met alle rechtszaken die inmiddels zijn geweest lijkt het me dat een rechter niet meer tot zo'n prehistorische uitspraak hoeft te komen.

  Je moet wel voorstellen dat een uitspraak van een rechtbank een heel ander effect heeft dan een uitspraak in hoger beroep of door de Hoge Raad. Heel zwart/wit kunnen verschillende rechtbanken van alles vinden over poker en of het een kans- of behendigheidsspel is, maar zo lang er geen uitspraak in hoger beroep is geweest staat er niks vast. Ik vind het wel absurd dat een zaak zo lang uitgesteld wordt in afwachting van de nieuwe wet of kansspelen. 10 jaar is echt veel te lang.

 • Webjoker Webjoker

  Narya77 schreef

  "Onkunde over wat het pokerspel inhoudt." Zei hij dat echt? Dat is natuurlijk geen Nederlands.

  Hij sprak dat inderdaad zo uit. Vond het aanvankelijk ook raar staan, maar heb het nog opgezocht en onkunde staat gelijk aan onwetendheid , en dat kan dan weer wel mijns inziens.

Lees 20 reactie(s) op dit artikel

Wat denk jij?
Registreer je om een reactie achter te laten of login met facebook

LEES MEER

Andere Artikelen