Brekend: Belastingdienst maakt lijst bekend met locatie die zij hanteren voor pokerrooms - 888poker belastingvrij

Brekend: Belastingdienst maakt lijst bekend met locatie die zij hanteren voor pokerrooms - 888poker belastingvrij 0001

Op 5 februari 2016 brachten wij het nieuws dat de Belastingdienst in de zaak Freerk Post het beroep in cassatie had ingetrokken. Wij trokken toen de conclusie dat de Belastingdienst PokerStars voor alle pokerspelers in Nederland als een partij binnen de Europese Unie beschouwde. Dit bleek uiteindelijk voorbarig, want de Belastingdienst ging in andere zaken wel verder en waarschuwde pokerspelers dat het laatste woord nog niet gezegd was over deze zaak. Een woordvoerder van de Belastingdienst zei er het volgende over:

De zaak waarbij het beroep in cassatie is ingetrokken, is een op zichzelf staande zaak. De procedures in de andere zaken worden voortgezet omdat daar meer feiten en omstandigheden naar voren worden gebracht door de inspecteur.

De week die er op volgde spraken wij met advocaat Pepijn Le Heux die de Belastingdienst een slecht verliezer noemde. Wij vroegen hem onder andere waarom het ontbreekt aan een overzicht van sites met hun locatie zoals gehanteerd vanuit de Belastingdienst. Le Heux noemde het ontbreken van een dergelijk overzicht onderdeel van de onsportiviteit van de belastingdienst, en oorzaak van een boel rechtsonzekerheid.

De Belastingdienst heeft vandaag, in een brief aan onder andere advocaat Jurjen van Daal, een overzicht gegeven van de pokerrooms en wat volgens hun de locatie is. De Belastingdienst is nog steeds van mening dat PokerStars buiten de Europese Unie gevestigd is, maar de Belastingdienst heeft nu over diverse andere online pokerrooms wel aangegeven dat ze die als binnen de Europese Unie beschouwen. Onder andere partypoker en 888poker staan in het rijtje 'Binnen de EU'. Het volledige overzicht is als volgt:

pokerroomvestigingsplaats binnen/buiten de EU
888pokerGibraltar Binnen de EU
Americas CardroomCosta Rica/Verenigde Staten Buiten de EU
AmsterdamscasinoEindhoven Binnen de EU
BeterBingotot juli 2014CuraçaoBuiten de EU
 vanaf juli 2014OostenrijkBinnen de EU
BetfairVerenigd Koninkrijk Binnen de EU
BetmostVerenigd Koninkrijk(onderdeel van William Hill)Binnen de EU
BetsafeZweden(onderdeel van Betsson)Binnen de EU
BetssonZweden Binnen EU
Black Chip PokerVerenigde Staten Buiten de EU
BodogCanada c.q. Antigua Buiten de EU
BwinOostenrijk Binnen de EU
Cake PokerCuraçao Buiten de EU
CardazogamesAlderney Buiten de EU
Casino777.beBelgië Binnen de EU
CasinoEuroZweden(onderdeel van Betsson)Binnen de EU
Coral PokerVerenigd Koninkrijk Binnen de EU
Carbon PokerAustralië Buiten de EU
Cherry Pokertot 2013Zweden (onderdeel van Bettson)Binnen de EU
 vanaf 2013meerdere EU vestigingenBinnen de EU
 aanbod loterijenCuraçaoBuiten de EU
Cosmos GamingVerenigd Staten Buiten de EU
DuckPokerGrieks Cyprus Binnen de EU
EuropokerZweden Binnen de EU
Everest pokertot 8 april 2010TaiwanBuiten de EU
 na 8 april 2010Frankrijk (onderdeel van Betclic)Binnen de EU
EverleafnetwerkKijken naar de skin waarop je speeltVariabel
FullflushpokerPanama Buiten de EU
GoalwinMalta Binnen de EU
Gutshot PokerVerenigd Koninkrijk Binnen de EU
Holland PokerCuraçao Buiten EU
iPoker / PlaytechnetwerkKijken naar de skin waarop je speeltVariabel
Kroon casinotot februari 2014CuraçaoBuiten de EU
 na februari 2014Zweden (onderdeel Betsson)Binnen de EU
LadbrokesUK Binnen de EU
LockpokerCuraçao Buiten de EU
MansionPokernetwerkKijken naar de skin waarop je speeltVariabel
MoongamesIsrael(onderdeel van 888poker)Buiten de EU
NedbetEiland Man(onderdeel van PokerStars/Amaya)Buiten de EU
NederbetCuraçao Buiten de EU
NoiQ PokerEstland Binnen de EU
Oranje casinotot februari 2014CuraçaoBuiten de EU
 na februari 2014Zweden (onderdeel Betsson)Binnen de EU
Pacific PokerGibraltar(onderdeel 888poker)Binnen de EU
Partouche PokerFrankrijk Binnen de EU
PartyCasinoOostenrijk(onderdeel van Bwin)Binnen de EU
PartypokerGibraltar Binnen de EU
PKR PokerVerenigd Koninkrijk Binnen de EU
Playboy PokerEiland Man(onderdeel van PokerStars/Amaya)Buiten de EU
Point PokerMalta Binnen de EU
Poker770Eiland Man(onderdeel van PokerStars/Amaya)Buiten de EU
PokerhuisVerenigd Koninkrijk Binnen de EU
PokerHeavenVerenigd Koninkrijk Binnen de EU
PokerStarsEiland Man Buiten de EU
Propagandapokertot 5 oktober 2009Canada (Kanawake)Buiten de EU
 na 5 oktober 2009Zweden (onderdeel van Betsson)Binnen de EU
Purple LoungeVerenigd Koninkrijk(failliet in 2012)Binnen de EU
RedbetZweden Binnen de EU
RedKingsMaagdeneilanden Buiten de EU
SlotsmagicAustralië/Canada Buiten de EU
Sportsbetting.agPanama/Verenigde Staten Buiten de EU
Tiger GamingCuraçao Buiten de EU
Titan PokerAntigua Buiten de EU
TonyBetLitouwen Binnen de EU
Turbopoker.frParijs Binnen de EU
Ultimate betZie uitspraak Hod A'dam, HR Buiten EU
UnibetZweden Binnen de EU
William HillVerenigd Koninkrijk Binnen EU
WinamaxVerenigd Koninkrijk Binnen de EU
Winner PokerAntigua Buiten de EU
WPT Club WPTVerenigde Staten Buiten de EU

De gehele brief, inclusief advies van de Belastingdienst aangaande het invullen van aangiften vanaf nu, is HIER TE DOWNLOADEN en hier onder in zijn geheel overgenomen:

Betreft: voortgang aangifte- bezwaar en beroepsprocedures internetpokeren

Geachte heer Van Daal,

We hebben gemerkt dat er onduidelijkheid bestaat over de belastbaarheid van inkomsten uit pokeren op internet. In deze brief geven we graag meer duidelijkheid. Ook doen wij een voorstel over het doen van aangifte gedurende de huidige periode van rechtsonzekerheid.

Arrest Hoge Raad
De Hoge Raad heeft op 27 februari 2015 vastgesteld1. dat inkomsten die door internetpokeren zijn verkregen niet belast zijn voor de kansspelbelasting als de aanbieder binnen de Europese Unie (EU) gevestigd is. Ook heeft de Hoge Raad toen vastgesteld dat Pokerstars en Fulltiltpoker niet gevestigd zijn in de EU. Dit arrest ging overigens over periodes tot en met 2011.

Over de periodes na 2011 bestaat nog verschil van mening over de vestigingsplaats van Pokerstars. Het gaat hierbij onder andere om de vraag of de vestigingsplaats in 2011/2012 verplaatst is van buiten de EU naar binnen de EU.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 19 november 2015 vastgesteld2 dat Pokerstars wel binnen de EU gevestigd is. De Staatssecretaris van Financiën heeft besloten om in deze zaak niet verder te procederen. De reden daarvoor is dat in die zaak de feiten niet specifiek/representatief/helder genoeg zijn om een definitief oordeel te vellen over de vestigingsplaats van internetpoker-aanbieders. Hierdoor zou een onvolledige zaak voor de Hoge Raad gebracht worden. Er zijn nog andere procedures aanhangig over de vestigingsplaats van Pokerstars.

De Staatssecretaris wil op basis van een heldere zaak, waarbij alle aspecten aan de orde komen, de Hoge Raad om een oordeel vragen over de criteria voor de vestigingsplaats van een houder van pokerspelen. Ook moet de Hoge Raad duidelijkheid geven over de vestigingsplaats van Pokerstars na 2011.

Beperking rechtsonzekerheid
De Belastingdienst is zich ervan bewust dat pokerspelers door de voortgang van procedures nog in onzekerheid blijven over belastbaarheid van pokerwinsten. We willen, eventueel samen met vertegenwoordigers van Pokerspelers, zoveel mogelijk tegemoetkomen in pragmatische knelpunten waar dat mogelijk is.

In dit kader zullen wij aangeven welke houders van pokerspelen (volgens ons) in ieder geval gevestigd zijn binnen de EU en ook welke houders gevestigd zijn buiten de EU.

Bij andere houders van deze kansspelen is nog discussie (procedures) over de vestigingsplaats. Wij zullen waar mogelijk ook aangeven bij welke houders dat het geval is.

Wekelijks ontstaan er (nieuwe) discussies over de vestigingsplaats van (nieuwe) houders van pokerspelen. Ook over die houders wil de Belastingdienst duidelijkheid geven. Ook daarover zijn wij transparant. Dit kan wel enige tijd kosten.

Als bijlage bij deze brief voeg ik een lijst van aanbieders van internetkansspelen met de vestigingsplaats, zoals door de Belastingdienst is vastgesteld. Mocht u van mening zijn dat de vestigingsplaats van één of meerdere aanbieders onjuist is (c.q. zijn) dan verzoek ik u om mij dat gemotiveerd aan te geven. Ik zal vervolgens uw zienswijze beoordelen en, indien nodig, zal ik mijn standpunt herzien.
Graag ontvang ik uw reactie binnen 3 weken na dagtekening van deze brief.

Aangiften kansspelbelasting/specificatie
Gelet op de lopende procedures heeft de Belastingdienst er begrip voor dat het voor pokerspelers lastig is een juiste aangifte in te dienen. We begrijpen ook dat (en waarom) pokerspelers nihil aangiftes indienen.

We zoeken naar een acceptabele manier van heffen, die recht doet aan de onzekere situatie.

Om (achteraf) vast te stellen wat de juiste hoogte van de te betalen kansspelbelasting is, is een specificatie van resultaten per houder onmisbaar. Uit de praktijk blijkt dat het achteraf (na jaren) vragen om specificaties kan leiden tot nog meer onzekerheid.

Daarom vragen we pokerspelers die nihil aangiftes indienen of willen indienen, om een specificatie van resultaten per houder van het pokerspel als bijlage bij de aangifte te voegen.

Na het indienen van een nihil aangifte met specificatie zal de inspecteur dan (periodiek) naheffingsaanslagen (uiteraard zonder boete) aankondigen en opleggen. Hiertegen kan de pokerspeler binnen zes weken bezwaar maken. Na bezwaar verlenen we uitstel van betaling. Voorwaarde hiervoor is dat de eerdergenoemde specificatie bij de aangifte is toegevoegd.

Bezwaarschriften
Bezwaar tegen betaalde kansspelbelasting en tegen naheffingsaanslagen kan simpelweg door een brief te sturen aan de Belastingdienst op Postbus 90121, 4800 RA, Breda. Inmiddels hebben diverse pokerspelers al een bezwaarschrift ingediend.

Sommige bezwaarschriften kunnen we behandelen zonder de lopende rechtszaken af te wachten. Vanzelfsprekend behandelen we die ook direct. Denk bijvoorbeeld aan bezwaarschriften die alleen betrekking hebben op houders van pokerspelen die binnen de EU gevestigd zijn. Een voorbeeld hiervan is 888poker. Als, en zodra, dat helder is worden deze bezwaarschriften afgedaan.

Er is nog onduidelijkheid over de vestigingsplaats van (bijvoorbeeld) Pokerstars en Fulltilt. Hierover lopen diverse procedures bij rechtbanken en gerechtshoven. Het voorstel van de Belastingdienst is de bezwaarschriften die zien op deze houders van pokerspelen aan te houden totdat de Hoge Raad duidelijkheid heeft gegeven. Hierdoor hoeven pokerspelers zelf geen kosten voor een rechtszaak te betalen, nu er over dezelfde rechtsvraag al bij verschillende rechtbanken zaken aanhangig zijn.

De Belastingdienst wil de bezwaarschriften, als er redenen voor zijn toewijzen. Dit kan na een arrest van de Hoge Raad, maar ook na feitelijke constateringen over of wijzigingen van de vestigingsplaats van de houder. In overleg met u onderzoeken wij nog hoe de procesrechten van pokerspelers veilig gesteld kunnen worden.

We hopen u met deze brief transparantie en duidelijkheid te hebben gegeven over de behandeling van aangiften van pokerspelen. Indien u vragen heeft over deze brief dan nodig ik u uit met mij in contact te treden.

Hoogachtend‚

namens de inspecteur

Belastingdienst kantoor Eindhoven

Bijlage: lijst van aanbieders van internetkansspelen met vestigingsplaats

1 Hoge Raad 27 februari 2015 ECLI:NL:HR:2015:471
2 Gerechtshof Amsterdam 19 november 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:5201

Brekend: Belastingdienst maakt lijst bekend met locatie die zij hanteren voor pokerrooms... 101
Brekend: Belastingdienst maakt lijst bekend met locatie die zij hanteren voor pokerrooms... 102
Brekend: Belastingdienst maakt lijst bekend met locatie die zij hanteren voor pokerrooms... 103
Brekend: Belastingdienst maakt lijst bekend met locatie die zij hanteren voor pokerrooms... 104

Comments

 • The_SeS The_SeS

  Mailtje van BD:

  "Zoals ik u in mijn vorige mail heb aangegeven is er pro forma beroep in cassatie ingesteld. De verwachting is dat in de tweede week van juli (week 28) duidelijkheid zal zijn of de Staatssecretaris beroep in cassatie gaat doorzetten."

 • The_SeS The_SeS

  De staatssecretaris bepaalt of ze in cassatie gaan, wat niet verwacht wordt door Pepijn en niet gebeurd is in vorige zaken. Ik heb mail-contact gehad met de belastingdienst, die zeggen dat ze op dit moment niks kunnen doen, het dus in handen is van de staatssecretaris. Hoe we er nu achter komen of die wel of niet in cassatie gaat weet ik ook niet.. De 6 weken na de uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is allang verstreken. Daarna lijkt het me dat ze beginnen met terugbetalen, mits je bezwaar hebt gemaakt tegen belastingheffing sinds Pokerstars.eu.

 • omg_boots omg_boots

  rubenrtv schreef

  omg_boots schreef

  skoierd schreef

  omg_boots schreef

  Wederom een uitspraak in het voordeel van de pokerspelers op Pokerstars. Tekst van stelling inspecteur is niet helemaal juist, maar volgens de Rechtbank is Pokerstars.eu dus op Malta gevestigd. Deze uitspraak kwam gisteren voorbij in de vakliteratuur, maar misschien al eerder gedeeld hier. Beter twee keer bericht, dan geen bericht denk ik dan maar. :-)

  Kanspelbelasting internetpoker aanbieder op Malta in strijd met EU-recht
  X speelde via de website PokerStars.eu internetpoker. De website PokerStars.eu werd geëxploiteerd binnen de Rational Group. De Rational Group bestond uit meerdere (dochter)vennootschappen op meerdere vestigingsplaatsen, waaronder Rational Gaming Europe Limited (RGEL) op Malta. Het hoofdkantoor van de Rational Group bevond zich op Isle of Man. In 2013 voldeed X € 1.818 aan kansspelbelasting op aangifte en in 2015 € 763. Hij stelde vervolgens dat de heffing van kansspelbelasting over de door hem gewonnen prijzen in strijd was met artikel 56 VWEU omdat de op Malta gevestigde RGEL de aanbieder was van de buitenlandse kansspelen. Hij verwees hiervoor naar een arrest van de Hoge Raad van 27 februari 2015. De inspecteur stelde echter dat de op Malta gevestigde Rational Group de aanbieder was. Rechtbank Zeeland-West-Brabant was het met X eens dat RGEL zijn contractspartner was. X had een overeenkomst gesloten met RGEL, die op Malta was gevestigd. Dit impliceerde dat de daadwerkelijke uitoefening van de economische activiteiten van RGEL in Malta hadden plaatsgevonden voor onbepaalde tijd door middel van een duurzame vestiging. De dienst, te weten het gelegenheid geven om internetpoker te spelen, werd volgens de Rechtbank verricht op Malta. De inspecteur had volgens de Rechtbank niet aannemelijk gemaakt dat de op Isle of Man gevestigde Rational Group de feitelijke aanbieder was en dat de activiteiten op Malta alleen van ondersteunende aard waren en opgingen in de hoofddienst, te weten het spelen in de digitale pokerroom. De Rechtbank verklaarde het beroep van X gegrond.
  Fida 20170405
  : Rechtbank Zeeland-West-Brabant 15 december 2016 BRE15/7804

  En nog steeds de kop in het zand steken en mensen blijven irriteren, dagen en vorderen, GG BD

  Heel bijzonder inderdaad! Een tijdje geleden een zaak met de inspecteur in bezwaarfase afgewikkeld en de kansspelbelasting (inclusief rente omdat het zolang duurde, daar zijn ze niet toe verplicht) onder verwijzing naar de voorwaarden ter verkrijging van de gaming licentie op Malta. Dit speelde voor een klant die had gewonnen in een online casino (dus niet bij Pokerstars), maar de discussie was exact hetzelfde. Inspecteur zei: gevestigd op Curaçao, wij zeiden: gevestigd op Malta. Na verwijzing naar de voorwaarden en onderzoek bij de Maltese KVK etc etc inspecteur er van overtuigd dat het casino vanuit Malta werd aangeboden. Snap werkelijk niet waarom dit in de Pokerstars-gevallen zo lang moet duren, daar ligt het imo exact hetzelfde. Zal wel een groter belang zijn, maar dat mag natuurlijk de reden nooit zijn.

  Thanks voor je berichten. Waarom zouden ze niet verplicht zijn tot belastingrente?

  Excuses voor de late reactie, ben niet zo vaak ingelogd en inmiddels via PM reeds e.e.a. aan je toegelicht. Smile

  Voor de overige geïnteresseerden:

  Het ligt iets genuanceerder... was wat te kort door de bocht van mij dat ze daar niet toe verplicht zijn. Je zal waarschijnlijk niet automatisch rente vergoed krijgen.

  Indien je hebt afgedragen op aangifte en bezwaar hebt gemaakt, kan je wel een verzoek doen om rente te vergoeden zodra de aanslagen worden vernietigd. De aanslagen kansspelbelasting worden namelijk in dat geval vernietigd omdat de belasting werd geheven in strijd met het Unierecht.

  Let dus op: zoals het er naar uitziet zijn de ontwikkelingen in het voordeel van de pokergemeenschap. Indien de aanslagen worden verminderd ontvang je niet automatisch een rentevergoeding, maar moet je daar apart om verzoeken binnen 6 weken na de beschikking! (Zie of google: artikel 28c Invorderingswet)

Lees 43 reactie(s) op dit artikel

Wat denk jij?
Registreer je om een reactie achter te laten of login met facebook

LEES MEER

Andere Artikelen