Pepijn Le Heux over de nieuwste ontwikkelingen en de positie van de Belastingdienst aangaande PokerStars(.fr)

Pepijn Le Heux

Op 23 juni publiceerden wij een overzicht met de standpunten van de Nederlandse Belastingdienst aangaande de vestigingsplaats van aanbieders van online poker. Afgeleide van het standpunt is de vaststelling of er belasting betaald dient te worden over winsten bij een bepaalde aanbieder of niet, afhankelijk of de vastgestelde plaats binnen of buiten de Europese Unie valt.

Naar aanleiding van de brief hadden we een gesprek met advocaat Jurjen van Daal. Nu vragen we ook Pepijn Le Heux naar de brief en de daaruit ontstane situatie. Daarnaast hebben we het met Le Heux over de stand van zaken wat betreft het standpunt van de Belastingdienst aangaande PokerStars.

Kwam de brief voor jou als onverwachts?
Voor mij kwam hij niet onverwachts, wel erg laat. De uitspraak van de Hoge Raad over online poker was natuurlijk al weer van 27 februari 2015, meer dan een jaar geleden. Daarop volgend heb ik al vrij snel aangegeven dat er toch eens duidelijkheid moest worden geven aangezien er al zoveel jaar rechtsonzekerheid was. Dat hebben ze op dat moment niet gedaan.

Jij hebt toen eens een artikel geschreven waarin je voor zoveel mogelijk sites hebt uitgezocht wat de locatie was. In oktober 2015 hebben we daarna samen een lijst gemaakt waarin ik heb aangegeven wat ik dacht dat het standpunt was van de Belastingdienst aangaande de verschillende aanbieders.

Zelf publiceerden ze nooit zo'n lijst, terwijl de Zweedse Belastingdienst dat wel had gedaan bijvoorbeeld (link, Nederlandse vertaling via Google Translate, red.). Sinds een maand of twee gaven ze wel aan dat ze er mee bezig waren, en nu is hij er dan uiteindelijk.

Kwam het wel als een verrassing dat ze nu 888poker als gevestigd op Gibraltar beschouwen en dus binnen de Europese Unie en belastingvrij?
Ze lieten al een aantal weken doorschemeren dat ze nadachten over [hun positie aangaande de vestigingsplaats van] 888poker. Ik denk trouwens dat dat niet als vanuit een soort liefdadigheid komt maar dat het meer een afweging is. Ze zijn vrij kansloos wat betreft 888poker, en er zijn juist heel veel procedures over die site. Op een gegeven moment wordt het duurder voor ze om dat vol te houden. Ik ben heel blij met het nieuws, maar heel schokkend is het niet.

De Belastingdienst doet in de brief een aanbeveling wat betreft het invullen van bezwaarschriften. Ze adviseren om bij nihil-aangifte een specificatie als bijlage te voegen. Hoe sta jij daar tegenover?
Ik ben het met Jurjen eens als hij zegt dat hij zich daar niet in alle gevallen in kan vinden. Als je nihil-aangiften doet hoef je geen specificatie bij te voegen. Het is immers een nihil-aangifte, dus je hebt geen belasting te betalen. Als het zo is dat je denkt dat je later daar problemen mee kan krijgen, kan je het wel doen, maar het is zeker niet verplicht.

Verwacht je de lijst met pokerrooms ook op de website van de Belastingdienst?
Ik betwijfel dat het overzicht op de website komt. Degeen die de brief heeft geschreven heeft er wel specifiek bij gezegd dat de brief publiek gemaakt mocht worden. Ik sluit niet uit dat ze een pokerpagina maken, maar voor zover ik weet zijn ze dat niet van plan en vinden ze dit een prima manier om de lijst wereldkundig te maken.

Als je hebt gespeeld bij een skin/site die niet op de lijst staat, wat moet je dan doen?
Ze suggereren in de brief dat ze daar een mening over gaan geven als die door ons bij hun wordt aangegeven. Ik heb zeker nog aanbieders waarover ze nog geen mening hebben gegeven. Ze hebben aan mij altijd gevraagd om die gemotiveerd aan te geven. Het is overigens ook niet gek dat de bewijslast bij ons ligt. Zij passen immers de Nederlandse wet toe, en volgens de Nederlandse wet is elke aanbieder zonder vergunning belast. Aangezien niemand in Nederland een vergunning heeft door ons stelsel waar alleen Holland Casino een vergunning heeft, moet er dus over elke aanbieder belasting betaalt worden in principe, tenzij dat in strijd zou zijn met het Europese Unie recht. Het is dan ook aan ons om dit per site te motiveren.

Verder nog zaken die je zijn opgevallen in de lijst?
Sinds oktober zijn er wel wat aanbieders bijgekomen, maar verder komt de lijst aardig overeen met wat wij destijds hebben uitgezocht. 888poker is echt een afweging geweest, maar aan een paar andere dingen kan je zien dat ze niet heel veel werk van die lijst hebben gemaakt.

Een voorbeeld is Moongames. Daar staat bij dat die van 888 is, maar die hebben ze wel nog steeds op buiten de Europese Unie staan. Dat is een voorbeeld waardoor je de indruk kan hebben dat ze niet heel veel tijd aan die lijst hebben besteed.

Een ander voorbeeld is Poker770. Dat is opgegaan in Netbet. Zij hebben dat ooit fout gespeld als NedBed waardoor er onduidelijkheid is ontstaan. Daarnaast is Cosmo Gaming de vennootschap achter Netbet en Poker770. Daar heeft ooit iemand in een van mijn procedures een spelfout gemaakt; van Cosmo Gaming is toen Cosmos Gaming gemaakt. Cosmos Gaming is een online gaming bedrijf in de Verenigde Staten, maar heeft niets met Cosmo Gaming/Netbet/Poker770 te maken. Ik heb al tientallen keren aangegeven dat daar een fout is gemaakt, maar in de brief van vorige week staat het weer verkeerd. Daarnaast staat er dat Netbet een onderdeel van PokerStars/Amaya is, maar dat is echt onzin.

Ik zag ook dat bij Playboypoker staat dat het een site is die valt onder Amaya/PokerStars. Is dat ook een fout?
Dat denk ik wel. Ik heb nog nooit een client gehad die heeft gespeeld op Playboypoker en dus heb ik daar nog nooit een procedure over gevoerd. Helemaal zeker weten doe ik dat dan ook niet.

Bij Winamax staat dat ze gevestigd zijn in het Verenigd Koninkrijk. Dat lijkt me ook niet te kloppen.
Die zitten inderdaad gewoon in Frankrijk volgens mij, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ik betoog altijd dat ze in Frankrijk zitten, maar dan zeggen zij 'Nee, die zitten in de UK'. Aangezien dat beide landen zijn die binnen de Europese Unie vallen, heb ik er nog niet over moeten procederen en heb ik het er altijd bij gelaten.

Wat mij opvalt is dat ze bij iPoker, Everleaf en MansionPoker aangeven dat je moet kijken naar de specifieke skin waarop gespeeld is in plaats van te oordelen over het netwerk als geheel. Maar tegelijkertijd zien ze PokerStars.fr niet als een site, maar beschouwen ze die als "skin" van PokerStars die ze allemaal als gevestigd in Eiland Man (buiten de Europese Unie) zien.
Ik denk dat kijken naar de skin het meest voor de hand liggend is, en er is ook jurisprudentie die daar naar verwijst. Ik heb bijvoorbeeld een zaak gehad waarin de rechter daar heel specifiek op in ging; die maakte onderscheid tussen Rational Europe Gaming Limited (de "skin", red.) en Rational Network Limited (het netwerk, red.), waarbij de rechter uitging dat de locatie van de skin leidend was. Bij PokerStars is die onderverdeling dus gemaakt. Het zijn weliswaar beiden bedrijven op Malta van hetzelfde conglomeraat, maar het zijn wel twee verschillende vennootschappen. Maar daar kan nog wel een beetje discussie over zijn.

In de vorige week gepubliceerde brief spreken ze van de houder. Dat is terminologie die ze onlangs hebben aangepast. In de wet op kansspelbelasting staat in artikel 2 lid 2 het volgende:

Kansspelen worden als binnenlands beschouwd, indien zij worden gehouden door natuurlijke personen of door lichamen in de zin van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Stb. 1959, 301), van wie een of meer in Nederland wonen of zijn gevestigd.

Dat is niet perse hetzelfde als de aanbieder/houder. Hier is degeen die belast wordt degeen die gelegenheid geeft tot deelname. Ik denk dat over het algemeen wel hetzelfde begrip is, maar er is ooit een uitspraak van het EU hof die ging over een online lotenverkoper en daar werd duidelijk onderscheid gemaakt tussen het bedrijf die online loten verkocht, en het bedrijf die daadwerkelijk de loterij verzorgde.

In de PokerStars zaken proberen ze eigenlijk het tegenovergestelde van wat ze doen in het geval van bijvoorbeeld iPoker. Ze proberen in de PokerStars zaken Rational Europe Gaming Limited, waarmee je als gebruiker de user agreement sluit, te vergelijken met een lotenverkoper, een tussenpersoon. De terminologie houder komt daar ook vandaan. In alle andere zaken wijst de Belastingdienst naar de skin zoals je kan zien, maar in die PokerStars zaak proberen ze dat juist niet te doen; ze doen precies het tegenovergestelde en verwijzen naar het "netwerk".

In dit geval zouden wij alsnog winnen omdat Rational Networks Limited (het "netwerk", red.) ook op Malta is gevestigd. Maar nu voert de Belastingdienst aan dat de random number generator bepalend is, en die staat [volgens de belastingdienst] op Eiland Man. Voorlopig is dat een niet zo kansrijk standpunt van ze, maar je ziet dat ze eigenlijk gewoon kiezen wat ze uitkomt.

Ik vernam wel dat je in de tussentijd ook een andere zaak die draaide om de vestigingsplaats van PokerStars hebt gewonnen.
Ja de rechtbank Arnhem heeft in ons voordeel gesproken (De uitspraak in die zaak is hier als PDF te bekijken, red.). Die uitspraak is al 2 juni gedaan, maar ik heb hem veel later binnengekregen. Het gaat om een aantal betalingen van 2014 en de rechtbank heeft daarin geoordeeld dat de dienstverlener op Malta is gevestigd.

Mijn standpunt is, en de rechtspraak wijst ook die kant op, dat het begrip aanbieder/houder Europees moet worden uitgelegd. Als alle landen dat begrip autonoom gaan uitleggen, dan wordt het een zooitje. Mijn mening is dat er naar Europees recht moet worden gekeken. Dat gegoochel met die terminologie is een beetje een noodsprong die uiteindelijk weinig kansrijk is.

In de zaak van Freerk Post is het beroep in cassatie uiteindelijk ingetrokken door de Belastingdienst, en dus is die zaak nooit voor de Hoge Raad gekomen. Daarmee is absolute zekerheid voor pokerspelers uitgebleven. Zijn er nu wel zaken die voor de Hoge Raad gaan komen waardoor pokerspelers zekerheid krijgen over PokerStars?
Ik heb een zaak in Amsterdam en een zaak in Groningen gewonnen. Eentje was er met als cliënt Laurens Houtman, de speler in die andere zaak is anoniem gebleven. Beide heb ik gewonnen, maar de Belastingdienst is daar wel in hoger beroep gegaan. Die zaken lopen nu bij respectievelijk het Hof Amsterdam en het Hof Arnhem/Leeuwarden.

In de zaak van Freerk Post hebben ze aangegeven het beroep in cassatie te hebben ingetrokken omdat de zaak niet helder was. Dat is een beetje een onzin verhaal mijns inziens.

Wat er volgens mij echt aan de hand is dat ze in die zaak een strategisch nadeel hadden, terwijl ze bij de twee zaken waar zij hoger beroep hebben aangetekend juist een strategisch voordeel hebben. Als de tegenpartij hoger beroep instelt, dan heb jij als partij die heeft gewonnen doorgaans niet zoveel op te merken. Je zegt normaliter eigenlijk alleen 'De rechtbank heeft het goed gedaan, laat die uitspraak maar standhouden'.

Nou is het zo dat in Nederland je tot 10 dagen voor de zitting nieuwe stukken kan indienen. Ik zie in veel van mijn zaken dat op de 11e dag voor de zitting er een pak papier van een paar honderd pagina's wordt ingediend zodat er geen tijd meer is om inhoudelijk te reageren. Dat is helemaal geen ongehoorde praktijk, je hebt bijvoorbeeld een goede kans dat Jurjen van Daal dat ook gedaan heeft in de zaak Freerk Post. In die zaak werd verloren bij de rechtbank, waarop ze hoger beroep aantekenden. Waarschijnlijk hebben ze vlak voor de zitting een pak informatie die ze van PokerStars hebben ontvangen in geding gebracht, waarop de Belastingdienst niet meer schriftelijk kon reageren.

In mijn zaken is de situatie omgekeerd want ik heb gewonnen in de rechtbank, en dus is het de Belastingdienst die hoger beroep heeft aangetekend. Ik verwacht dan ook dat als er een zitting komt, ik de 11e dag voor de daadwerkelijke zitting een enorm pak papier krijg met allemaal verassingen erin. Daar kan ik dan niet meer schriftelijk op reageren door de korte termijn, waardoor zij in deze twee zaken in het voordeel zijn.

Ik ben daar overigens niet zo bang voor want ik heb wel een beetje een idee vanuit welke richting ze komen met hun redeneringen. Ik kan dat van te voren al een beetje pareren, en als zoiets gebeurd geeft de rechter ook meestal wel extra tijd op de zitting zodat ik daar mondeling kan reageren. Ik ben er dus niet zo bang voor, maar strategisch heb je een iets betere positie qua feitenvaststelling. Ik denk dat het vooral daarmee te maken heeft dat ze de zaak van Freerk Post als niet leidend voor hun beleid hebben beoordeeld.

Het is maar de vraag of er in de twee zaken van mij die voor het Hof gaan komen, beroep in cassatie zal worden ingediend door de Belastingdienst als ze verliezen. De Hoge Raad oordeelt alleen maar over principiële zaken, niet over feitelijke vragen. Ze doen niet zelf aan feitenvaststelling, ze gaan uit van de feiten vastgesteld door het hof. De vraag wat de vestigingsplaats is van PokerStars is een heel feitelijke vraag, er zitten niet echt rechtsprincipiële aspecten aan.

Maar als de zaken nooit voor de Hoge Raad komen, dan blijft de situatie dus altijd in stand waarbij de belastingdienst zegt dat, hoewel de rechters oordelen dat PokerStars binnen de Europese Unie valt, zij daarvan afwijken in hun oordeel? Dan komt er dus nooit absolute duidelijkheid toch?
Dat denk ik niet. Als zowel het gerechtshof Amsterdam als het Hof Arnhem/Leeuwarden, waar de Belastingdienst wel hun best heeft kunnen doen wat betreft feitenvaststelling, in ons voordeel oordelen, dan kan ik me voorstellen dat de Belastingdienst wel omgaat [en hun beleid aanpast wat betreft de vestigingsplaats van PokerStars], en niet naar de Hoge Raad gaat. Theoretisch zou het kunnen dat ze wel beroep in cassatie instelt, maar dat vind ik wel een heel onwaarschijnlijk scenario.

Wat is het tijdpad van dit alles?
Er zijn heel veel zaken van mijn uitgesteld op verzoek van de Belastingdienst, waaronder zaken over Full Tilt, Poker770 en PokerStars.fr. Over PokerStars.fr roept de belastingdienst dat het één pot nat is en dat het allemaal buiten Europa zit, maar PokerStars.fr was er natuurlijk al voor mei 2012. Ik had zelfs al een geplande zitting over PokerStars.fr voor mei 2012 in juni, maar die is ook weer uitgesteld. Een tijdpad geven is dan ook lastig, maar ik hou je op de hoogte.


Let op!
In de als PDF gestuurde brief aan Jurjen van Daal en Pepijn Le Heux heeft de Belastingdienst een fout gemaakt. Het adres waar bezwaarschriften tegen betaalde kansspelbelasting en tegen naheffingsaanslagen heen gestuurd konden worden stond vermeld als in Roosendaal. Daar dat kantoor inmiddels is opgeheven, heeft de Belastingdienst laten weten dat het correcte adres als volgt is: Postbus 90121, 4800 RA, Breda.

Wij hebben de originele PDF ter download aangeboden, maar hebben daar de fout niet in kunnen verbeteren. In de uitgeschreven variant in het artikel zelf hebben we deze fout wel hersteld.

Stuur je je bezwaren naar het verkeerde adres, dan kan dit ernstige gevolgen hebben voor je zaak. Controleer dan ook dat je het correcte adres (Postbus 90121, 4800 RA, Breda) gebruikt.


Meer informatie
Over dit zelfde onderwerp publiceerden wij de volgende artikelen:


Advies
Aan de inhoud van de aan dit onderwerp gerelateerde artikelen is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid gewerkt. Desondanks kunnen er onnauwkeurigheden ingeslopen zijn. Neem contact op met een jurist in het geval van vragen, of ga in discussie in de commentaar sectie hieronder. Ervaren juristen op dit gebied zijn advocaat Pepijn Le Heux die diverse Nederlandse pokerspelers bij staat, en advocaat Jurjen van Daal van Taxwise advocaten & belastingadviseurs.


Comments

 • vlaanderen77 vlaanderen77

  Het is een lang verhaal maar hoe lang gaat het uberhaubt nog allemaal duren

  En kan je beter zelf een rechtzaak beginnen omdat je een grote kans op een positief resultaat hebt?
  Wachten op een definitieve uitspraak duurt nog wel even imo.

  Rechtbank Zeeland-West-BrabantDatum uitspraak02-06-2016Datum publicatie 02-11-2016 ZaaknummerAWB - 15 _ 457
  Rechtsgebieden Belastingrecht
  Bijzondere kenmerkenEerste aanleg - meervoudig
  Inhoudsindicatie
  Wet op de Kansspelbelasting (hierna: WKB). Heffing op grond van artikel 3, lid 1, onderdeel c WKB in strijd is met artikel 56 WVEU? Tussen partijen is niet in geschil dat dit het geval is indien de aanbieder van de online pokerspelen gevestigd is binnen de Europese Unie, te weten op Malta. De rechtbank is van oordeel dat voldoende aannemelijk is dat de aanbieder van de online pokerspelen gevestigd is op Malta, nu deze aldaar beschikt over vergunningen voor het promoten en ondersteunen van remote gaming vanuit Malta (class 3 en 4 vergunning) en aldaar volgens een uitdraai van LinkedIn beschikt over personeel, waaronder een manager, technici, een helpdesk en een marketing afdeling, waardoor sprake is van daadwerkelijke uitoefening van een economische activiteit voor onbepaalde tijd door middel van een duurzame vestiging op Malta.

  WetsverwijzingenWet op de kansspelbelasting 3, geldigheid: 2008-10-03
  VindplaatsenRechtspraak.nl
  FutD 2016-2696
  Uitspraak
  RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT
  Belastingrecht, meervoudige kamer

  Locatie: Breda
  Zaaknummers BRE 15/457 t/m 15/459, 15/3868 en 15/4359
  uitspraak van 2 juni 2016
  Uitspraak als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen
  [belanghebbende] , wonende te [Woonplaats] ,
  belanghebbende,
  en
  de inspecteur van de Belastingdienst,
  de inspecteur.
  1 Ontstaan en loop van het geding
  1.1.
  Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de onderstaande naheffingsaanslagen respectievelijk betalingen op aangifte kansspelbelasting.

  Zaaknummer
  15/457
  15/458
  15/459
  15/3868
  15/4359
  Periode:
  1/6/14-1/7/14
  1/7/14-1/8/14
  1/1/14-1/6/14
  1/9/14-1/10/14
  1/8/14-1/9/14
  Naheffingsaanslag:
  6/10/14
  22/1/15
  22/1/15
  Betaling op aangifte:
  30/9/14
  30/9/14
  Bedrag:
  € 453
  € 772
  € 2.130
  € 591
  € 432
  Ontvangst bezwaar:
  26/10/14
  26/10/14
  23/10/15
  21/1/15
  17/2/15
  Uitspraak op bezwaar:
  16/12/14
  16/12/14
  16/12/15
  24/4/15
  21/4/15
  Beroep:
  27/1/15
  27/1/15
  27/1/15
  26/5/15
  20/5/15
  1.2.
  De inspecteur heeft bij uitspraken op bezwaar de naheffingsaanslagen gehandhaafd en geen teruggaaf van de betalingen op aangifte verleend. Belanghebbende heeft daartegen beroep ingesteld. Ter zake van deze beroepen heeft de griffier van belanghebbende een griffierecht geheven van € 45. De inspecteur heeft een verweerschrift ingediend.

  1.3.
  Partijen hebben vóór de zitting nadere stukken ingediend. Deze stukken zijn telkens in afschrift verstrekt aan de weerpartij.

  1.4.
  Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 10 maart 2016 te Breda. Aldaar zijn verschenen en gehoord, de gemachtigde van belanghebbende [gemachtigde] , verbonden aan [Kantoornaam gemachtigde] te [Plaats x] , en namens de inspecteur [gemachtigden] . Van het verhandelde ter zitting is een proces-verbaal opgemaakt waarvan een afschrift tegelijk met deze uitspraak is verzonden.

  1.5.
  De rechtbank heeft het onderzoek ter zitting gesloten en een schriftelijke uitspraak aangekondigd. Bij brief van 11 april 2016 heeft de rechtbank partijen bericht dat de termijn waarbinnen schriftelijke uitspraak wordt gedaan, is verlengd met zes weken.

  2 Feiten
  Op grond van de stukken van het geding en het verhandelde ter zitting staat het volgende vast:
  2.1.
  Belanghebbende is inwoner van Nederland. In 2014 heeft hij deelgenomen aan buitenlandse internet pokerspelen die via de website Pokerstars.eu worden aangeboden.

  2.2.
  Pokerstars wordt geëxploiteerd binnen de Rational Group (RG) gevestigd op het eiland Man (verder: Isle of Man), waartoe behoren de vennootschappen: Rational Entertainment Enterprises Limited (REEL), gevestigd te Isle of Man, Rational Gaming Europe Limited (RGEL), gevestigd te Malta, Rational Networks Limited (RN), gevestigd te Malta en Rational Social Projects Limited (RS), gevestigd te Isle of Man. In 2014 is RG overgenomen door de Amaya Group (hierna: AG), gevestigd te Canada.

  2.3.
  De website Pokerstars.com wordt geëxploiteerd door REEL, welke wordt bestuurd vanuit het Isle of Man. Op de website Pokerstars.eu staat als rechthebbende op website RGEL vermeld, met een vestigingsadres op Malta en een Class 3 on 4 License No. LGA/CL3/795/2011.

  2.4.
  Belanghebbende heeft voor de tijdvakken juni en juli 2014 aangiften kansspelbelasting gedaan voor de via de website van Pokerstars met poker behaalde resultaten van € 2.018 respectievelijk € 2.665. De hierover verschuldigd kansspelbelasting van € 453 en € 772 heeft belanghebbende voldaan. Met betrekking tot de overige tijdvakken januari t/m mei, augustus en september 2014 heeft belanghebbende ter zake van de behaalde resultaten van € 2.130, € 1.493 en € 2.041 geen kansspelbelasting voldaan.

  2.5.
  Ter zake van de niet voldane kansspelbelasting over de tijdvakken januari t/m mei, augustus en september 2014 heeft de inspecteur naheffingsaanslagen opgelegd. Belanghebbende heeft hiertegen bezwaar gemaakt, evenals tegen de op aangifte voldane kansspelbelasting met betrekking tot de tijdvakken juni en juli 2014.

  2.6.
  Bij uitspraken op bezwaar zijn de bezwaren van belanghebbende afgewezen.

  3 Geschil
  3.1.
  In geschil is of belanghebbende kansspelbelasting is verschuldigd. Meer in het bijzonder is in geschil of de heffing op grond van artikel 3, lid 1, onderdeel c van de Wet op de Kansspelbelasting (hierna: WKB) in strijd is met het vrije verkeer van diensten van het Verdrag werking Europe Unie (hierna: artikel 56 WVEU). Daarbij is enkel nog in geschil het antwoord op de vraag of de aanbieder van de online pokerspelen via de website Pokerstars.eu gevestigd is binnen de Europese Unie, te weten op Malta. Zo ja, dan is tussen partijen niet in geschil dat de heffing op grond van artikel 3, lid 1, onderdeel c van de WKB in strijd is met artikel 56 VWEU aangezien belanghebbende geen recht heeft op verrekening van verliezen op grond van artikel 5a, lid 3, van de WKB, terwijl dit recht wel geldt indien de prijzen zouden zijn behaald met binnenlandse internetpokerspelen (HR 27 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:471).

  3.2.
  Partijen doen hun standpunten steunen op de gronden die daartoe door hen zijn aangevoerd ter zitting en in de van hen afkomstige stukken.

  3.3.
  De inspecteur heeft aangevoerd dat RG, gevestigd op Isle of Man (en dus buiten de Europese Unie) de aanbieder is van het internetpoker via de website Pokerstars.eu en niet RGEL. RG is de vennootschap van waaruit de pokerspelen worden geïnitieerd, welke de feitelijke leiding heeft, die de baten ontvangt en bij wie alle servers staan waarop wordt gespeeld. RG kan derhalve als de houder van de kansspelen wordt beschouwd. Hiervoor verwijst de inspecteur naar de uitspraak van deze rechtbank van 20 augustus 2015, ECLI:NL:RBZWB:2015:5805.

  3.4.
  Belanghebbende heeft aangevoerd dat RGEL de aanbieder is van de internetpokerspelen, dat RGEL is gevestigd in Malta en aldaar beschikt over een vergunning om internetpoker aan te bieden en dat RGEL in Malta over servers beschikt, aangezien dit een verplichting is voor het verkrijgen van een vergunning. Belanghebbende is de zogenaamde “end user license agreement” aangegaan met RGEL en niet met RG. RS biedt volgens deze overeenkomst alleen maar “play money/play for free pokergames” aan. Dit zijn games waarbij niet om geld wordt gespeeld en waaraan belanghebbende niet heeft deelgenomen.

  3.5.
  Belanghebbende concludeert tot gegrondverklaring van de beroepen, vernietiging van de uitspraken op bezwaar en vernietiging van de naheffingsaanslagen en teruggave van de op de aangiften betaalde kansspelbelasting. De inspecteur concludeert tot ongegrondverklaring van de beroepen.

  4 Beoordeling van het geschil
  4.1.
  In het arrest van de Hoge Raad van 27 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:471 heeft de Hoge Raad het volgende overwogen:

  “2.6.1. Het derde middel betoogt dat het Hof ten onrechte heeft geoordeeld dat de plaats van vestiging van de aanbieders van internetpoker via de websites Full Tilt Poker en Pokerstars is gelegen buiten de Europese Unie. Volgens het middel zijn de aanbieders gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie, zodat aan belanghebbende een beroep toekomt op de vrijheid van dienstenverkeer.
  2.6.2.
  Bij de beoordeling van het middel stelt de Hoge Raad voorop dat de plaats van vestiging van een dienstverlener, die moet worden vastgesteld overeenkomstig de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU, impliceert de daadwerkelijke uitoefening van een economische activiteit voor onbepaalde tijd door middel van een duurzame vestiging in een lidstaat (vgl. HvJ 12 september 2006, Cadbury Schweppes, C-196/04, ECLI:EU:C:2006:544, punt 54; HvJ 15 september 2011, Dickinger en Ömer, C-347/09, ECLI:EU:C:2011:582, punt 35). De omstandigheid dat de autoriteiten vergunningen voor de betreffende specifieke diensten verstrekken kan een aanwijzing zijn voor de plaats van vestiging, evenals de plaats waar de feitelijke leiding van de vennootschap die de diensten aanbiedt zich bevindt.

  2.6.3.
  Het middel faalt. ’s Hofs oordeel dat een beroep op de vrijheid van dienstenverkeer toekomt aan de (rechts)persoon die de vergunning houdt voor het aanbieden van gokdiensten, dan wel de (rechts)persoon op wie de contractuele verplichtingen jegens de afnemers van de gokdiensten rusten, getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting. Voorts is niet onbegrijpelijk ’s Hofs oordeel dat niet aannemelijk is geworden dat de aanbieders van Full Tilt Poker en Pokerstars een voor deze procedure relevant aanknopingspunt hadden met het grondgebied van de Europese Unie.”

  4.2.
  De rechtbank stelt voorop dat op belanghebbende de bewijslast rust om aannemelijk te maken dat hij een geslaagd beroep op artikel 56 VWEU doet. Gezien r.o.w. 2.6.2. en 2.6.3. van voormeld arrest van de Hoge Raad komt dit er op neer dat belanghebbende aannemelijk dient te maken dat in Malta de daadwerkelijke uitoefening van economische activiteiten plaatsvindt voor onbepaalde tijd door middel van een duurzame vestiging van RGEL.

  4.3.
  Belanghebbende heeft in dit verband aangevoerd dat RGEL zijn contractspartner was (en is), en niet RG of RS. Die stelling van belanghebbende wordt ondersteund door de overgelegde uitdraai van de op de website Pokerstars.eu vermelde “end user license agreement” (de agreement), waarmee een speler akkoord dient te gaan voordat hij gebruik maakt van de diensten van deze website. Volgens die uitdraai worden de “real money games” aangeboden door RGEL. De rechtbank heeft geen reden aan de juistheid daarvan te twijfelen, nu hetgeen daarin is vermeld past bij het gegeven dat RGEL beschikt over een vergunning voor het aanbieden van pokerspelen. De stelling van de inspecteur dat belanghebbende de overeenkomst zou zijn aangegaan met RG dan wel RS, acht de rechtbank niet aannemelijk: RG wordt helemaal niet in de agreement vermeld. Over RS vermeldt de agreement dat zij de “play money/play for free” games aanbiedt en belanghebbende heeft onweersproken verklaard dat hij daarvan geen gebruik heeft gemaakt. De vermelding van RS in de agreement acht de rechtbank dan in dit geval niet relevant. De rechtbank is op basis van al het voorgaande van oordeel dat belanghebbende terecht stelt dat RGEL zijn contractspartner was, en niet RG of RS.

  4.4.
  Beoordeeld moet dan worden of RGEL daadwerkelijk degene is die de pokeractiviteiten heeft aangeboden en of zij dat heeft gedaan vanuit Malta. Tussen partijen is niet in geschil dat RGEL gevestigd is op Malta en aldaar beschikt over “class 3 on 4 licenses”. Blijkens de door belanghebbende overgelegde gegevens van de Malta gaming Autority houdt dat in: “a remote gaming licence whereby the operator uses a licenced Class 4 as its platform”. De vergunningverlening is gebaseerd op de (eveneens door belanghebbende overgelegde) “Remote gaming regulations” van Malta (Legal notice 176 of 2004, verder: “de Regulations”) waarin het begrip “remote gaming” is gedefinieerd als “any form of gaming by means of distance communications”. Volgens die Regulations (first Schedule) houdt een class 3 vergunning in “a license to promote and, or abet remote gaming from Malta” en een class 4 vergunning “a license to host and manage remote gaming operators, excluding the licensee himself”. Uit de fourth schedule bij de Regulations blijkt dat RGEL in Malta in verband met haar class 3 license 5% belasting verschuldigd is over haar “real income” en in verband met haar class 4 license vaste bedragen per maand en halfjaar.

  4.5.
  De rechtbank leidt uit voornoemde definities van de class 3 en 4 licenses af dat RGEL vergunningen heeft voor het promoten en ondersteunen van remote gaming vanuit Malta (class 3) en voor het onderdak bieden aan en managen van degenen (niet RGEL zelf) die “remote gaming” aanbieden (class 4). Uit de door belanghebbende overgelegde uitdraai uit LinkedIn (bijlage 12 bij de nadere stuk van 25 februari 2016) valt daarnaast af te leiden dat RGEL in Malta beschikt over personeel, waaronder een manager, technici, een helpdesk en een marketing afdeling. Naar het oordeel van de rechtbank is met dit alles voldoende aannemelijk gemaakt dat RGEL daadwerkelijk vanuit Malta gelegenheid heeft geboden aan belanghebbende tot het deelnemen aan de pokerspelen. Aan dit oordeel doet niet af dat de software voor het gelegenheid geven tot het deelnemen aan die pokerspelen toebehoort aan RG en dat RGEL haar activiteiten in zoverre verricht ten behoeve van RG die de houder is van de kansspelen. De in Malta aan RGEL verstrekte class 4 license heeft kennelijk juist betrekking op situaties als deze waarin een in Malta gevestigde onderneming kansspelen aanbiedt die eigendom zijn van een ander. De rechtbank acht aannemelijk dat RGEL niet slechts ondersteunende werkzaamheden verricht, doch dat sprake is van daadwerkelijke uitoefening van een economische activiteit voor onbepaalde tijd door middel van een duurzame vestiging op Malta.

  4.6.
  Met het voorgaande is ook verworpen de stelling van de inspecteur dat de vergunning alleen ziet op internetpoker aangeboden aan inwoners van Malta.

  4.7.
  Gelet op het voorgaande heeft belanghebbende aannemelijk gemaakt dat hij internet poker heeft gespeeld via een dienstverlener die is gevestigd in Malta. Dat leidt tot de conclusie dat de heffing van de kansspelbelasting op basis van artikel 3, lid 1, onderdeel c, van de WKB in strijd is met het vrije verkeer van diensten. Dit heeft tot gevolg dat voormeld artikel buiten werking wordt gesteld en de naheffingsaanslagen dienen te worden vernietigd. Voorts heeft belanghebbende recht op teruggave van de op aangiften betaalde kansspelbelasting.

  4.8.
  Gelet op het vorenoverwogene dienen de beroepen gegrond te worden verklaard.

  5 Proceskosten
  De rechtbank vindt aanleiding de inspecteur te veroordelen in de kosten die belanghebbende in verband met de behandeling van de bezwaren en de beroepen redelijkerwijs heeft moeten maken. Deze kosten zijn op de voet van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor de door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand vastgesteld op € 2.226 (1 punt voor het indienen van de bezwaarschriften, 1 punt voor het verschijnen ter hoorzitting met een waarde per punt van € 246, 1 punt voor het indienen van de beroepschriften, 1 punt voor het verschijnen ter zitting met een waarde per punt van € 496, factor 1 voor het gewicht van de zaak en een factor 1,5 voor het aantal samenhangende zaken).
  6 Beslissing
  De rechtbank:
  -
  verklaart de beroepen gegrond;
  -
  vernietigt de uitspraken op bezwaar, alsmede de naheffingsaanslagen;
  - verleent teruggaven van kansspelbelasting ten bedrage van € 453 respectievelijk
  € 772;
  - veroordeelt de inspecteur in de proceskosten van belanghebbende ten bedrage van
  € 2.226;
  - gelast dat de inspecteur het door belanghebbende betaalde griffierecht van € 45 aan deze vergoedt.

  Deze uitspraak is gedaan op 2 juni 2016 door mr. A.F.M.Q. Beukers-van Dooren, voorzitter, mr. W.A.P. van Roij en mr. M. Harthoorn, rechters, en op dezelfde dag in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van mr. M.H. van Heel, griffier.

 • vlaanderen77 vlaanderen77

  Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de heer X aannemelijk maakt dat internetpoker is gespeeld via een dienstverlener die is gevestigd op Malta. De heffing is dus in strijd met het vrije EU-verkeer van diensten.
  De heer X is inwoner van Nederland. In 2014 neemt X via de website Pokerstars.eu deel aan buitenlandse pokerspelen. In geschil is of X kansspelbelasting is verschuldigd over zijn aldus gewonnen prijzen. Meer in het bijzonder is in geschil of art. 3-1-c Wet op de kansspelbelasting (WKB) in strijd is met het vrije EU-verkeer van diensten. Er is alleen nog in geschil of de aanbieder van de spelen op Malta, dus binnen de EU, is gevestigd. Zo ja, dan is niet in geschil dat de heffing op grond van art. 3.-1-c WKB in strijd is met het EU-recht, aangezien X geen recht heeft op verrekening van verliezen (art. 5a lid 3 WKB), terwijl dit recht wel geldt voor binnenlandse spelen (zie HR 27 februari 2015, nr. 13/04929, V-N 2015/14.25).
  Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X aannemelijk maakt dat internetpoker is gespeeld via een dienstverlener die is gevestigd op Malta. In de 'end user license agreement' waarmee X akkoord is gegaan, staat namelijk dat de spelen worden aangeboden door een op Malta gevestigd bedrijf. Dit bedrijf heeft ook daadwerkelijk de spelen vanuit Malta aangeboden. Het bedrijf beschikt aldaar namelijk over de benodigde vergunningen en personeel, waaronder een manager, technici, een helpdesk en een marketing afdeling. Het beroep van X is gegrond. De naheffingsaanslagen worden vernietigd en X heeft recht op teruggave van de op aangiften betaalde belasting

 • busto_soon busto_soon

  Update?

Lees 14 reactie(s) op dit artikel

Wat denk jij?
Registreer je om een reactie achter te laten of login met facebook

LEES MEER

Andere Artikelen