Interview Rolf Slotboom over behandeling wetsvoorstel Kansspelen op Afstand door Tweede Kamer

Rolf Slotboom

Donderdag 23 juni jongstleden werd de behandeling van het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand door de Tweede Kamer behandeld. Op PokerNews.nl besteedden wij daar kort aandacht aan op vrijdag 24 juli. Gister werd die behandeling voortgezet en werd er gesproken over diverse amendementen die werden gedaan. Een overzicht van alle ingediende stukken op het wetsvoorstel is te vinden op tweedekamer.nl.

Rolf Slotboom, voorheen professioneel pokerspeler maar tegenwoordig vooral in de politiek bezig als woordvoerder van de PokerBond, projectleider #IkBenKOA, en verantwoordelijk voor het beleid, de communicatie en strategie van het platform Verantwoord Spelen, volgde de bijeenkomst op de voet. Wij stelden hem enkele vragen om er achter te komen of wij, de pokerspelers, blij moeten zijn met deze laatste ontwikkelingen.

Wat zijn de belangrijkste amendementen die er zijn gedaan?
Er zijn vooral veel amendementen en moties geweest die te maken hebben met beperkingen aan reclames, Mei Li Vos van de PvdA maakt zich hier sterk voor, en krijgt veel steun. Daarnaast is het al dan niet blijven toestaan van bonussen een punt. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff van de VVD wil deze behouden om te voorkomen dat illegaal aanbod interessanter wordt dan legaal aanbod. Tot slot is het al dan niet toestaan van IP-blokkades van illegale aanbieders als ultimum remedium ter discussie gebracht, dat lijkt te worden geschrapt naar aanleiding van een amendement van Judith Swinkels van D66.

Voor pokerspelers misschien belangrijk: de aangenomen motie van Jeroen van Wijngaarden VVD om losser om te gaan met voetbalpoules of pokeren onder vrienden in relatie tot kansspelbelasting.

Wat is jouw visie/wat is de visie van Ik ben KOA, de PokerBond en Centrum voor Verantwoord Spelen op deze amendementen en het voorstel wat er nu ligt?
Veel van de voorgestelde aanpassingen betreffen bescherming van de kwetsbare speler. Politiek gezien heeft dat veelal een hogere prioriteit dan de belangen van recreatieve of winnende spelers, of het kunnen spelen onder optimale voorwaarden. Ik denk dat pokerspelers met het wetsvoorstel KOA zoals dat er nu ligt zeer blij kunnen zijn, niet in de laatste plaats doordat ze dan legaal spelen, hun winsten wit zijn, en de belastingplicht verschuift van speler naar aanbieder.

Interview Rolf Slotboom over behandeling wetsvoorstel Kansspelen op Afstand door Tweede Kamer 101

Zoals KOA er nu ligt, zullen waarschijnlijk alle grote aanbieders een vergunning aanvragen, is er geen cap op het aantal vergunningen, en zijn er ook geen beperkingen op het gebied van internationale liquiditeit. Ik vreesde dat op al deze punten mogelijk gemorreld zou gaan worden aan het wetsvoorstel, maar tot nu toe is daar nog geen sprake van – en dat zal voor veel pokerspelers als muziek in de oren klinken.

Wel bestaat er enig gevaar dat door het hoge belastingtarief voor aanbieders kosten gaan doorgerekend worden aan spelers, met gevaar van hogere rake of verschraling van bonussen. Al is hier de speelruimte voor online aanbieders niet heel groot, wetend dat indien bij concurrerend of overgebleven illegaal aanbod de voorwaarden veel beter zouden zijn dan bij hen, spelers en masse zullen overstappen. Ik denk zelf dat het al dan niet hebben van voldoende concurrentie op de markt meer invloed heeft op eventuele verschraling van voorwaarden dan de hoogte van het belastingtarief (in plaats van een gedifferentieerd belastingtarief is er gekozen voor 1 belastingtarief voor zowel live als online aanbieders van 29%, zie ook dit artikel, red.). Ofwel: als er maar voldoende concurrentie op de markt is, zullen aanbieders niet snel de spelvoorwaarden van spelers kunnen verschralen. En door de gemaakte keuzes in KOA van geen cap op het aantal vergunningen, lijkt voldoende concurrentie binnen het legale aanbod gewaarborgd.

En tenslotte zijn er wat kleine zaken die pokerspelers mogelijk betuttelend of vervelend zullen vinden: zaken als pop-ups tussen de sessies door, of de uitoefening van de zorgplicht door de aanbieder als hij mogelijk risicovol of problematisch spelgedrag detecteert. Maar dit zijn zaken die vanuit de wens om de kwetsbare consument te beschermen juist weer heel verklaarbaar en logisch zijn, alhoewel voor recreatieve spelers soms wat hinderlijk.

Madeleine van Toorenburg van het CDA vroeg om meer tijd voor onderzoek nu KOA er anders uit ziet, Mei Li Vos vond dat ongewenst. Wat denk jij/jullie?
Van Toorenburg was eigenlijk best open dat zij de regulering niet zo ziet zitten en daarom enkele pogingen deed om de regulering te vertragen. Mei Li Vos van regeringspartij PvdA, zelf ook op best veel punten kritisch over het wetsvoorstel, kapte dit vrij snel af, en gaf aan dat het juist van groot belang is om zo snel mogelijk te reguleren omdat als consumentenbescherming een echte wens van ons is, we niet maar steeds kunnen blijven wegkijken van het feit dat honderdduizenden Nederlanders allang (onbeschermd) online spelen. Dit is een redenering die wij met PokerBond, Centrum voor Verantwoord Spelen en Ik Ben KOA goed kunnen volgen, en ook onderschrijven.

Zijn de regeringspartijen verenigd nu, of juist niet?
De regeringspartijen laten duidelijk zien wat hun verschillen zijn in visies. VVD vindt gokken geen enkel probleem, zolang het maar niet problematisch is. PvdA vindt gokken eigenlijk maar niets, maar omdat zoveel Nederlanders het kennelijk wel leuk vinden willen ze hen toch goede bescherming bieden. Een duidelijk verschil in insteek.

Toch staan beide partijen tot nu toe nog steeds zij aan zij in hun wens tot regulering. Dat komt ook omdat PvdA haar zin heeft gehad met het uniforme belastingtarief voor aanbieders, en omdat de VVD duidelijk laat zien dat het hen zeker niet alleen gaat om belastinginkomsten, maar ze wel degelijk veel waarde hechten aan bescherming van de consument en preventie van kansspelverslaving, twee thema’s die niet alleen bij de PvdA maar eigenlijk kamerbreed erg leven.

Op 5 juli wordt er gestemd, wat zijn de verwachtingen daarvan?
Er wordt dan gestemd over de amendementen en moties. Vervolgens is dan op 7 juli de definitieve stemming voor het erdoor krijgen van KOA. Dat wordt door sommigen een formaliteit genoemd omdat regeringspartijen VVD en PvdA een meerderheid hebben in de Kamer en beide hebben aangegeven voor KOA te gaan stemmen. Maar het blijft politiek, dus niets is zeker. Wel hebben ook D66 en PVV aangegeven voor KOA te zijn, dus op basis van wat er nu ligt zou er een vrij grote meerderheid zijn voor regulering.

Wat zijn de kansen dat het wetsvoorstel de Eerste Kamer doorkomt als jij het nu zou moeten inschatten?
In de Eerste Kamer hebben VVD en PvdA geen meerderheid, en dus hebben zij steun nodig van andere politieke partijen. Op basis van de behandeling in de Tweede Kamer zoals die heeft plaatsgevonden lijkt de kans dat het wetsvoorstel als geheel wordt goedgekeurd in de Eerste Kamer nu iets groter dan voor de behandeling.

Maar zekerheid is er allerminst, en als een partij voorstemt in de Tweede Kamer betekent dit niet automatisch dat deze partij ook in de Eerste Kamer haar fiat geeft. Daarbij speelt nog altijd dat de Raad van State zeer kritisch is op enkele aspecten van KOA.

Dat gezegd hebbend, is het waarschijnlijk dat het afstappen van het gedifferentieerde belastingtarief en het kiezen voor een uniform tarief, mogelijk enkele bezwaren vanuit de Eerste Kamer of Raad van State heeft weggenomen of in de kiem gesmoord.

Is de huidige situatie, waar er binnen de Europese Unie belastingvrij gespeeld kan worden, nog genoemd als reden tot vaart maken?
Nee, geen woord hierover. Sowieso is poker in beide termijnen maar één keer genoemd. Je kunt echt zien dat het gaat om beleid voor alle kansspelen, en dat als er een spel wordt uitgelicht, dit sportwedden zijn. Geeft ook wel aan dat wij als poker politiek een stuk minder relevant zijn dan pakweg zes of zeven jaar geleden. Maar dat gezegd hebbend, zitten nog altijd de meeste kernpunten voor de online pokerspeler onveranderd in het wetsvoorstel.

Heb je verder nog opmerkingen over de gang van zaken/het wetsvoorstel/de toekomst?
Onze inzet is nog steeds onverminderd om te zorgen dat de recreatieve speler blij wordt van regulering. Hoewel wij preventie van verslaving en consumentenbescherming heel hoog op ons lijstje hebben staan, proberen we altijd de spelervaring van de speler en de spelvoorwaarden mee te nemen.

Immers, als je als speler bij legaal met veel meer regeltjes te maken zou krijgen, als de rake hoger zou zijn, als de bonussen lager zouden zijn, of als het spelaanbod schraler zou zijn, dan bereik je nog steeds niets – dan zal de speler alsnog kiezen voor illegaal. Alleen als legale aanbieders op alle fronten voldoende kunnen concurreren met het illegale aanbod zal sprake zijn van voldoende kanalisatie, en zullen de doelen van KOA kunnen worden gehaald. De huidige inhoud van het wetsvoorstel zou hiervoor in voldoende mate moete zorgdragen.


Het forumthread wat eventueel bij dit nieuwsbericht ontstaat zal hevig gemodereerd worden. Enkel constructieve en gemotiveerde bijdragen worden gewaardeerd bij dit artikel.


Comments

 • hansprevaux hansprevaux

  Ik ben nieuw op dit forum en ben eigenlijk wel benieuwd naar of jullie je stem bij de verkiezingen morgen laten beinvloeden door de standpunten van de politieke partijen over de regulering van online gokken? Ik zelf zeker wel. Mochten jullie je er nog in willen verdiepen, check dan dit artikel met een handig overzicht van alle voor en tegenstanders:
  https://www.voordeelcasino.nl/invloed-verkiezingen-op-regulering-online-gokken/

 • m0nkey m0nkey

  Dank heren! Weet ik even voldoende.

 • Webjoker Webjoker

  m0nkey schreef

  @rolfslotboom Had je nog een antwoord op bovenstaande;
  "Mocht dit voorstel erdoor heen komen in de Eerste en Tweede kamer, hoelang zal het dan ongeveer nog duren voordat alle sites e.d. hun vergunningen aanvragen/krijgen, en we dus daadwerkelijk in een situatie zitten waarin het gereguleerd is?
  Moet ik hierbij denken aan een periode van bv één of twee jaar?"

  Alvast bedankt

  Ik heb Rolf de vraag via Whatsapp gesteld en hij antwoordde het volgende:

  Rolf Slotboom schreef

  Hopelijk 1 juli 2017, al zijn 1 jan 2018 of zelfs 1 juli 2018 ook mogelijk.

Lees 13 reactie(s) op dit artikel

Wat denk jij?
Registreer je om een reactie achter te laten of login met facebook

LEES MEER

Andere Artikelen