Rolf Slotboom stopt als woordvoerder Pokerbond

Rolf Slotboom

Rolf, in jouw Bondsblog van donderdagmorgen geef je aan te stoppen bij de PokerBond, een week nadat de nieuwe regering is geïnstalleerd. Jouw stoppen kwam voor ons best als een verrassing. Kun je aangeven waarom je tot dit besluit bent gekomen?
Wel Frank, in alle eerlijkheid: ik had nooit gedacht zo lang aan te blijven. Wel vier of vijf jaar, maar niet de bijna zeven jaar die het nu geworden is. Jarenlang heb ik intern bij het bestuur van de PokerBond aangegeven dat ik in ieder geval wilde aanblijven totdat Kansspelen op Afstand (KOA) door de Eerste Kamer zou zijn. Dan pas zou ik het gevoel hebben dat ons hoofddoel bereikt zou zijn, en eerder dan dat wilde ik eigenlijk niet stoppen. Dat past ook niet bij mijn karakter, voortijdig stoppen.

Ik had mijn focus voor wat betreft de eindstreep in eerste instantie gezet op 2014 en vervolgens op 2016, de jaartallen die werden genoemd voor verstrekking van de eerste vergunningen. Met alle politieke vertraging rondom de formatie, en met de onduidelijkheid wanneer behandeling in de Eerste Kamer eindelijk gaat plaatsvinden, is zelfs 2018 nu nog geen zekerheid. Zo werd vorige week door Henk Kesler van de Kansspelautoriteit genoemd als mogelijke datum voor licenties 1 januari 2019, en 1 juli 2019 voor operationeel. De eindstreep werd/wordt kortom steeds een stuk verder naar voren geplaatst.

En omdat in mijn nieuwe situatie (ik heb intussen een prachtig gezin, en werk actief op terreinen als sport, dopingpreventie en responsible gaming) de rol van poker of van de PokerBond langzamerhand steeds kleiner aan het worden was, vond ik het moment gekomen om te kiezen voor iets anders.

Het was sowieso wat stil rond de PokerBond, hoe gaat het ermee?
Politiek gezien nog behoorlijk goed. We zorgen waar nodig nog altijd voor input op het kansspeldossier, en hebben gelukkig ook nog steeds invloed. Al is er relatief weinig sprake van vernieuwing of nieuwe punten: het is vooral zorgen dat de voor pokerspelers belangrijke punten in het wetsvoorstel behouden blijven. Een beetje 'op de winkel passen', zeg maar.

Door de lengte, duur en stroperigheid van het politieke proces was het niet altijd gemakkelijk om motivatie en scherpte te houden. Dit mede omdat lang niet alle pokerspelers belang of waarde hechten aan regulering, omdat onze eigen interesses langzamerhand breder werden dan alleen poker en politiek, en omdat een belangrijke pion binnen de Bond te kampen heeft met gezondheidsproblemen. We zijn daarom naar buiten toe iets minder actief geweest in de afgelopen tijd, maar hopelijk zonder al te grote politieke gevolgen.

Rolf Slotboom stopt als woordvoerder Pokerbond 101

Nu een nieuwe regering is gevormd, wat is de impact op het reeds in gang gezette proces van legalisering en regulering van online poker en andere online kansspelen?
Er ligt feitelijk nog maar één horde: KOA moet door de Eerste Kamer. Dat de nieuwe regering is gevormd is hierbij belangrijk, opdat belangrijke beslissingen niet meer vooruit worden geschoven. De gewenste richting en prioriteiten die zo'n nieuwe regering stelt zouden dit reguleringsproces kunnen versnellen of juist vertragen. Dat gezegd hebbend heeft de Eerste Kamer eigenlijk maar twee keuzes: ofwel goedkeuren van KOA, danwel KOA als geheel terugsturen richting Tweede Kamer. (Als procedures niet juist zouden zijn gevolgd, of als er wettelijk iets niet juist zou zijn gedaan.) De Eerste Kamer kan in principe niets meer aan de wet veranderen, en kan feitelijk dus geen 'politiek meer spelen'. Dat politieke spel is vorig jaar afgerond in de Tweede Kamer, toen KOA met meerderheid van stemmen werd aangenomen.

Als KOA door de Eerste Kamer wordt goedgekeurd, dan kan de vergunningverlening beginnen, en waarschijnlijk een half jaar na de start van de vergunningverlening wordt het nieuwe beleid dan operationeel.

1.1 Veiligheid
Bij de verlening van vergunningen voor kansspelen op internet zal als vergunningsvoorwaarde worden opgenomen dat de aanbieder op enigerlei wijze ook in Nederland is gevestigd. Bij het uitvoeren van het kansspelbeleid zal bijzondere aandacht worden besteed aan het terugdringen van kansspelverslaving en wordt het bestaande beleid rond de mogelijkheden voor de afdracht aan sport en goede doelen niet aangetast.

In het regeerakkoord (PDF) is opgenomen dat een van de vergunningsvoorwaarden nu is dat een partij op enigerlei wijze in Nederland gevestigd moet zijn. Wat is hier de impact van denk jij?
Bij politiek kun je vaak veel opmaken aan de wijze van formulering: wat wordt benoemd, hoe wordt het benoemd, en vooral ook: wat wordt niet benoemd? Dit bepaalt vaak het belang dat wordt gehecht aan bepaalde beleidsvoornemens, en aan de wens om al dan niet heel strikt te gaan handhaven. Met andere woorden: de precieze formulering is vaak een weliswaar niet heel duidelijk benoemde, maar toch zeker aanwezige, indicatie van prioriteit.

Binnen dit kader valt mij op de woordencombinatie 'op enigerlei wijze'. Deze formulering biedt dusdanig veel ruimte aan online aanbieders om invulling te geven aan het gevraagde, dat -ervan uitgaand dat het ook op deze wijze in de vergunningsvoorwaarden zou worden verwoord- zij hier waarschijnlijk wel mee kunnen leven.

Rolf Slotboom stopt als woordvoerder Pokerbond 102

Waar komt deze voorwaarde vandaan, dat was voorheen niet het geval toch?
Deze verplichte vestigingsplaats is door de jaren heen een stokpaardje geweest van een aantal politieke partijen, vooral in de tijd dat relatief vaak het Belgische model werd aangehaald - als alternatief voor het Deense model dat door sommige partijen iets te liberaal werd geacht.

Eigenlijk wordt al zo'n twee, drie jaar deze fysieke vestigingsplaats nog maar zelden genoemd als belangrijke voorwaarde, in de eerste plaats omdat het gaat om een online activiteit (waarbij spelers en aanbieders bij eventuele problemen ook veelal online communiceren), en ook omdat niet geheel duidelijk is of zo'n fysieke vestigingsplaats voor consumentenbescherming eigenlijk wel significante meerwaarde heeft. Het lijkt erop dat gekozen is dit alsnog toe te voegen in het regeerakkoord om partijen die niet voor regulering zijn toch ook iets mee te geven om mogelijke zorgen bij de achterban weg te nemen, en om zo te zorgen dat het reguleringsproces ook in de nieuwe regering voldoende voortgang houdt.

Wat is op dit moment de status van de voortgang van het gehele traject? Wat zijn data dat dingen echt gaan veranderen voor de spelers?
Dat is dus de vraag. De meesten verwachten nog steeds 1 juli 2018, maar ook 2019 is een mogelijkheid. In dit schema van de Eerste Kamer staan de nog te nemen stappen in beeld.

Hoe zie je de toekomst? Is dit allemaal nog steeds een positieve ontwikkeling in jouw ogen?
Het is voor spelers zoals alles nu voorligt nog steeds voldoende positief. Want ook met de laatste aanpassingen blijven de 5 voordelen van online regulering (legaal online spelen, belastingvrij online spelen, veiliger online spelen, betere preventie van kansspelverslaving, voldoende attractief spelaanbod met hoge uitbetaalpercentages) in redelijke mate gewaarborgd. Weliswaar als constant aandachtspunt dat door een teveel aan maatregelen of door te hoge belastingtarieven voor legale aanbieders het legale spelaanbod minder attractief zou kunnen worden dan het illegale aanbod. Bijvoorbeeld, door verschraling van de voorwaarden, door mogelijk als hinderlijk ervaren administratieve vereisten, pop-ups et cetera om spelers te waarschuwen voor risicovol spelgedrag, of door doorberekening van de hoge kansspelbelasting van aanbieders naar hogere rake van de spelers. Al kunnen aanbieders hier niet te ver in gaan, want ook na regulering is sprake van een competitieve markt. Als een aanbieder te ver zou gaan in verschraling van voorwaarden of verhoging van kosten, zullen andere aanbieders zeker op prijs gaan concurreren, en geen aanbieder wil zichzelf uit de markt prijzen.

Sowieso kunnen Nederlandse spelers na regulering een periode van zeer goede spelvoorwaarden verwachten, omdat aanbieders met een vergunning dan weer reclame mogen maken gericht op de Nederlandse consument. In deze periode zal er zeker een strijd zijn om de gunst van de speler middels allerlei promoties, en zal -in ieder geval tijdelijk- sprake zijn van een flinke verbetering van de spelvoorwaarden.

Wil je verder nog iets kwijt?
Ja. Ik wil pokerspelers bedanken voor het in ons, maar zeker ook in mijzelf gestelde vertrouwen. Zelfs mensen die mij persoonlijk of als speler niet zo mochten, hadden eigenlijk altijd wel de overtuiging dat ik op dit dossier de juiste man op de juiste plaats was. Ik heb als onderdeel van de Bond geprobeerd te strijden voor betere wetgeving waarin de wens van spelers diende te worden gehoord, ik heb geprobeerd enige invloed te hebben op de belastingsituatie voor spelers, ik heb geprobeerd de kansspel- versus behendigheidsdiscussie op een voor spelers gewenste wijze te voeren, en heb geprobeerd een positieve bijdrage te leveren aan zowel het publieke als politieke imago van poker. Volgens mij met op alle genoemde gebieden met een voldoende positief resultaat - al is het aan jullie, de spelers, om hierover te oordelen.

Dank aan jullie allemaal: aan alle pokerspelers, en voor de input, constructieve kritiek en ook waardering die ik door de jaren heen heb mogen ontvangen. Ik heb mij met plezier ingezet voor het bereiken van de genoemde doelen.

Ik hoop dat het eindresultaat jullie goedkeuring kan wegdragen.

Rolf Slotboom stopt als woordvoerder Pokerbond 103
DELEN
 • In gesprek met Rolf Slotboom die stopt als woordvoerder van de Nederlandse Pokerbond.

Comments

 • rolfslotboom rolfslotboom

  Dank voor de aardige woorden! Heel erg gewaardeerd/doet me goed.

 • GodsFamousG GodsFamousG

  Je kan me echt nogsteeds opvegen bij "Sorry Rolf" Begin bij 1:03

 • LoveTwoPlayU LoveTwoPlayU

  Garrincha7 schreef

  Rolf bedankt voor al je inzet.

Lees 17 reactie(s) op dit artikel

Wat denk jij?
Registreer je om een reactie achter te laten of login met facebook

LEES MEER

Andere Artikelen