Eerste Kamer stemt voor nieuwe Wet "Kansspelen op Afstand"!

Eerste Kamer stemt voor nieuwe Wet "Kansspelen op Afstand"!

We hebben er jaren op moeten wachten, maar nu is het eindelijk zover. De Eerste Kamer heeft dinsdagmiddag gestemd vóór een nieuwe wetgeving wat betreft Kansspelen op Afstand. Maar liefst 1.677 dagen na het indienen van het nieuwe wetsvoorstel is deze eindelijk aangenomen en zal online poker/gokken binnenkort gereguleerd worden in Nederland.

Dinsdag 19 februari 2019 stemde een meerderheid van de Eerste Kamer voor het wetsvoorstel Kansspelen op afstand. De fracties van VVD, D66, PVV, PvdA en GroenLinks stemden voor, de fracties van CDA, ChristenUnie, SP, PvdD, OSF, 50PLUS en SGP stemden tegen.

Tegelijk stemde de Kamer over een zestal moties die tijdens het debat met minister Dekker voor Rechtsbescherming op dinsdag 5 en dinsdag 12 februari waren ingediend. Twee moties hadden betrekking op de vergunningverlening. De eerste motie, van senator Gerkens (SP), die de regering verzocht te bewerkstelligen dat vergunningverlening voor het aanbieden van kansspelen op afstand alleen geschiedt aan partijen die zich gedurende een periode van vijf jaar niet zonder vergunning op de Nederlandse markt hebben gericht, kreeg onvoldoende steun. De fracties van SGP, ChristenUnie, PvdD, 50PLUS, OSF, SP stemden voor, de fracties van VVD, CDA, PvdA, D66, PVV en GroenLinks stemden tegen. De tweede motie, van senator Postema (PvdA), die de regering verzocht hetzelfde te bewerkstelligen, maar dan gedurende een periode van twee jaar, is wel aangenomen. De fracties van VVD, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, OSF, D66 en PVV stemden voor, de fracties van SGP, ChristenUnie, CDA, PvdD en SP stemden tegen.

Voorts is gestemd over twee moties met betrekking tot reclame voor kansspelen. De eerste motie, van senator Van Dijk (SGP), die het kabinet verzocht een verbod op reclame voor (online) gokken te overwegen, werd aanvaard. De fracties van SGP, ChristenUnie, PvdA, CDA, GroenLinks, PvdD, OSF, 50PLUS en SP stemden voor, de fracties van VVD, D66 en PVV stemden tegen. De motie van senator Strik (GroenLinks) die de regering verzocht een algeheel reclameverbod op kansspelen op afstand in te stellen en te handhaven, ook voor de vergunde bedrijven, werd verworpen. De fracties van SGP, ChristenUnie, CDA, GroenLinks, PvdD, OSF, 50PLUS en SP stemden voor, de fracties van VVD, PvdA, D66 en PVV stemden tegen.

Een motie van senator Bikker (ChristenUnie) die de regering bij evaluatie van de wet na te gaan of voldoende maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat jongeren beginnen met gokken en of extra maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat jongeren probleemgokkers worden, werd aanvaard. Alle fracties stemden voor. Tot slot werd de motie van senator Postema (PvdA) die de regering verzocht de Kamer onder andere te informeren over de criteria die de regering hanteert bij het blokkeren van internetsites aanvaard. De fracties van SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA en OSF stemden voor, de fracties van GroenLinks, PvdD, 50PLUS, SP, D66 en PVV stemden tegen.

Over het wetsvoorstel

De Wet kansspelen op afstand moderniseert de Wet op de kansspelen (Wok) en de Wet op de kansspelbelasting (Wet KSB) door, onder strikte voorwaarden, online kansspelen mogelijk te maken. De regering wil de bestaande en toekomstige behoefte aan kansspelen via internet en andere toekomstige elektronische communicatiemiddelen regelen en zorgen dat de speler een passend en aantrekkelijk aanbod heeft met waarborgen tegen kansspelverslaving en criminaliteit. Kansspelen op afstand zijn kansspelen waaraan de speler online en zonder fysiek contact met (het personeel van) de organisator van de kansspelen deelneemt. Met dit voorstel wordt de monopolie van traditionele landgebonden sportweddenschappen doorbroken. Om gokverslaving bij online gokken zoveel mogelijk te voorkomen komt er een centraal register voor de uitsluiting van kansspelen en aanvullende toezicht- en handhavingsbevoegdheden voor de kansspelautoriteit.

bovenstaande tekst is afkomstig van EersteKamer.nl

Online kansspelen veiliger dankzij nieuwe wetgeving

Bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn ze ook tevreden over de nieuwe wetgeving. Op de website van de Rijksoverheid werd het volgende gepubliceerd:

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de wet Kansspelen op Afstand. Dankzij deze nieuwe wet, waar de Tweede Kamer in 2016 mee instemde, wordt het online aanbod van kansspelen voor Nederland gereguleerd. Dit is hard nodig omdat spelers in Nederland nu spelen bij illegale, buitenlandse aanbieders. Er is daardoor geen toezicht op kansspelverslaving. Ook kunnen spelers ongemerkt het slachtoffer worden van malafide aanbieders die zich schuldig maken aan fraude en witwassen. De voorgestelde wetgeving zal hier verandering in brengen. Onder strikte voorwaarden worden vanaf medio 2020 vergunningen verleend en online kansspelen in goede banen geleid. Hiermee kunnen Nederlandse spelers veilig spelen in een eerlijke markt.

Minister Dekker reageerde: “We zien dat de samenleving digitaliseert en meer dan een half miljoen Nederlanders op dit moment onbeschermd deelnemen aan online kansspelen. Dat brengt grote risico’s met zich mee als kansspelverslaving en fraude. Ik ben blij dat we spelers nu een veilig aanbod kunnen aanbieden zodat kansspelen online op een verantwoorde manier kunnen worden gespeeld."

Verslavingspreventie
De nieuwe wet Kansspelen op Afstand bevat een uitgebreid pakket aan maatregelen om kansspelverslaving te voorkomen. Aanbieders moeten spelers veel beter in de gaten houden. Online spelers moeten een profiel aanmaken waarin ze aangeven hoe veel ze maximaal willen vergokken. Online aanbieders, maar ook casino’s en speelhallen moeten spelers waarschuwen als ze veel risico’s nemen doordat ze bijvoorbeeld heel lang achter elkaar spelen of veel geld inleggen. Ook komt er een centraal register dat probleemspelers tijdelijk kan uitsluiten van deelname aan risicovolle kansspelen en worden zij verwezen naar hulp. Aanbieders moeten zorgen dat jongeren niet worden verleid om te gaan gokken. Daarom mag reclame niet specifiek op jongeren worden gericht en is het gebruik van bijvoorbeeld populaire sporters in reclames niet toegestaan. Ook komt er een strikte scheiding van games en kansspelen.

Naast het voorkomen van verslaving zorgt de nieuwe wet er voor dat het speelveld voor online kansspelen veiliger en eerlijker wordt. Alleen betrouwbare aanbieders komen direct voor een vergunning in aanmerking. Illegale partijen die zich actief hebben gericht op de Nederlandse markt kunnen pas na een afkoelperiode een vergunning aanvragen. Door vergunningverlening aan geschikte partijen en hier streng op toe te zien, zijn spelers verzekerd van veilig en verantwoord kansspelaanbod.

Handhaving
De Kansspelautoriteit krijgt nieuwe taken, zoals het verlenen van vergunningen voor online aanbod en het toezicht daarop. Daarnaast krijgt de Kansspelautoriteit extra capaciteit en mogelijkheden om op te treden tegen illegaal aanbod. Zo kan de Kansspelautoriteit bedrijven en diensten die illegaal aanbod ondersteunen aanpakken. Zo kan de Kansspelautoriteit betaaldiensten sommeren hun werkzaamheden stop te zetten op illegale websites, of partijen die reclame maken voor illegaal aanbod een bevel geven hiermee te stoppen en zonodig een dwangsom of boete opleggen.

Comments

 • Garrincha7 Garrincha7

  Bullitos schreef

  Kan mij voorstellen dat de BD graag informatie uit het verleden wil hebben van bepaalde sites. En dat ze kunnen aangeven dat de kans op een licentie groter is als dit door een site wordt meegeleverd. Vanuit de site's is er dan incentive om die data aan te leveren.

  Maar dat is speculatie, geen idee hoe dit in de praktijk gaat werken.

  Hoe zou dat zitten met wet van de privacy ?

 • Garrincha7 Garrincha7

  Bullitos schreef

  joeriwestland schreef

  Grinder89 schreef

  Waarom denken jullie dat Meaty & Garrincha?

  Ik denk omdat 95% van de mensen toch geen belasting opgeven. Dus huidige situatie is voor de meeste mensen best prima. Voor de 5% die wel opgeven, zou dit goed kunnen zijn.

  Dit denk ik ook. Denk dat vrijwel niemand in NL er last van had dat de games niet gereguleerd waren? Nu wordt het gewoon duurder voor spelers om op gereguleerde sites te spelen, waarschijnlijk door hogere rake. Ook krijg je mschn allerlei andere (irritante) beperkingen. En degens tegen zichzelf beschermen is lame, die vinden toch wel een manier (als je deze bescherming uberhaupt al moet willen).

  Een hele grote groep die licht verliesgevend licht winnend speelt, gaat nu meer verliezen.

  Deze wet is eigenlijk maar voor een hele kleine groep goed, en dat is voor de bovenste circa 5% van de voedselketen.

 • Bullitos Bullitos

  joeriwestland schreef

  Grinder89 schreef

  Waarom denken jullie dat Meaty & Garrincha?

  Ik denk omdat 95% van de mensen toch geen belasting opgeven. Dus huidige situatie is voor de meeste mensen best prima. Voor de 5% die wel opgeven, zou dit goed kunnen zijn.

  Dit denk ik ook. Denk dat vrijwel niemand in NL er last van had dat de games niet gereguleerd waren? Nu wordt het gewoon duurder voor spelers om op gereguleerde sites te spelen, waarschijnlijk door hogere rake. Ook krijg je mschn allerlei andere (irritante) beperkingen. En degens tegen zichzelf beschermen is lame, die vinden toch wel een manier (als je deze bescherming uberhaupt al moet willen).

Lees 37 reactie(s) op dit artikel

Wat denk jij?
Registreer je om een reactie achter te laten of login met facebook

LEES MEER

Andere Artikelen