Ministerie: Wet Koa treedt 1 maart 2021 in werking, markt open op 1 september

Ministerie: Wet Koa treedt 1 maart 2021 in werking, markt open op 1 september

*dit artikel verscheen op maandag 7 september 2020 op de website van de Kansspelautoriteit.

De Wet Kansspelen op afstand (Koa) treedt op 1 maart 2021 in werking. Zes maanden later, 1 september 2021, gaat de markt voor online kansspelen open. Op 1 september 2021 treedt ook het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) voor zowel de online als landgebonden aanbieders van kansspelen in werking.

Dit staat in een brief die Sander Dekker, de minister voor Rechtsbescherming van het ministerie van Justitie en Veiligheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, zoals je kunt lezen in het nieuwsbericht van het ministerie over de inwerkingtreding van de Wet Koa:

De Wet kansspelen op afstand zal naar verwachting op 1 maart 2021 in werking treden. Dat is twee maanden later dan de oorspronkelijk beoogde datum. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor alle betrokken partijen om zich voor te bereiden op de komst van deze nieuwe wet die het online aanbod van kansspelen in Nederland reguleert.

Met de inwerkingtreding van de wet treden meteen een aantal zaken in werking: het verscherpte handhavingsinstrumentarium van de Kansspelautoriteit, het aangescherpte preventiebeleid voor landgeboden aanbieders, de aangescherpte beperkingen ten aanzien van reclame en de verplichting tot afdracht aan het verslavingspreventiefonds. De opening van de online kansspelmarkt is voorzien voor 1 september 2021. Zowel landgebonden aanbieders als online aanbieders moeten vanaf dat moment zijn aangesloten op het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS). Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over deze planning.

Om de implementatievoorbereiding te ondersteunen is de lagere regelgeving behorende bij de Wet kansspelen op afstand reeds in conceptversie openbaar gemaakt. Voorafgaand aan de inwerkingtreding vindt officiële bekendmaking van de lagere regelgeving plaats. De Kansspelautoriteit zal op haar website nadere informatie delen waarmee partijen zich kunnen voorbereiden op implementatie van de wet.

De minister heeft tot dit tijdpad besloten na een rondgang langs alle betrokkenen, waaronder de Kansspelautoriteit (Ksa). Als op 1 maart de wet van kracht wordt, kunnen bij de Ksa aanvragen voor een vergunning voor het mogen aanbieden van online kansspelen worden aangevraagd.

Over de wet
De Wet Kansspelen op afstand legaliseert en reguleert onder strikte voorwaarden online kansspelen, maar heeft ook gevolgen voor de huidige landgebonden aanbieders van risicovolle kansspelen. Zo gaan er voor speelhallen en vestigingen van Holland Casino strikte eisen gelden op het gebied van verslavingspreventie en reclame.

Comments

  • ikkedus ikkedus

    ach, na 10 jaar wachten, vertragen, vernieuwen, aanpassen, terugzetten, veranderen, etc, etc kan nog een extra jaar geen kwaad.

  • ericajax ericajax

    Ons geduld wordt aardig op de proef gesteld...

Lees 2 reactie(s) op dit artikel

Wat denk jij?
Registreer je om een reactie achter te laten of login met facebook

LEES MEER

Andere Artikelen