Poker Forum

23517 leden
194000 topics
7230314 posts

Online: 32 19 geregistreerde leden + 13 gasten

Poker Spelers

mckmo op 400nl

Laatste eerst Oudste eerst

PokerStars Game #28913569212: Hold'em No Limit ($2/$4) - 2009/06/02 22:00:10 CET [2009/06/02 16:00:10 ET]
Table 'Otila III' 6-max Seat #3 is the button
Seat 1: Jaral ($400 in chips)
Seat 2: wtfichigo ($632.40 in chips)
Seat 3: Vicke.V ($184 in chips)
Seat 4: 6789yuio ($519.60 in chips)
Seat 5: mckmo ($764.30 in chips)
Seat 6: PimpMySpeed ($68 in chips)
6789yuio: posts small blind $2
mckmo: posts big blind $4
*** HOLE CARDS ***
Dealt to mckmo {5-Hearts}{3-Hearts}
PimpMySpeed: folds
Jaral: folds
wtfichigo: folds
Vicke.V: folds
6789yuio: raises $8 to $12
mckmo: calls $8
*** FLOP *** {3-Clubs}{4-Clubs}{7-Spades}
6789yuio: bets $20
mckmo: calls $20
*** TURN *** {3-Clubs}{4-Clubs}{7-Spades} {a-Hearts}
6789yuio: bets $48
mckmo: calls $48
*** RIVER *** {3-Clubs}{4-Clubs}{7-Spades}{a-Hearts} {a-Clubs}
6789yuio: checks
mckmo: checks
*** SHOW DOWN ***
6789yuio: shows {k-Spades}{j-Hearts} (a pair of Aces)
mckmo: shows {5-Hearts}{3-Hearts} (two pair, Aces and Threes)
mckmo collected $157 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $160 | Rake $3
Board {3-Clubs}{4-Clubs}{7-Spades}{a-Hearts}{a-Clubs}
Seat 1: Jaral folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: wtfichigo folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Vicke.V (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: 6789yuio (small blind) showed {k-Spades}{j-Hearts} and lost with a pair of Aces
Seat 5: mckmo (big blind) showed {5-Hearts}{3-Hearts} and won ($157) with two pair, Aces and Threes
Seat 6: PimpMySpeed folded before Flop (didn't bet)

Stijn / mckmo / De Weekendspeler

Blog: http://my.pokernews.com/stijn/blog/
Twitter: http://twitter.com/mckmo

541  

PokerStars Game #28913882629: Hold'em No Limit ($2/$4) - 2009/06/02 22:07:35 CET [2009/06/02 16:07:35 ET]
Table 'Theobalda IV' 6-max Seat #4 is the button
Seat 1: inwooke ($510.20 in chips)
Seat 2: hurrikang67 ($133.90 in chips)
Seat 3: mckmo ($400 in chips)
Seat 4: 333DETOX333 ($69.70 in chips)
Seat 5: ZingZealZest ($137.15 in chips)
Seat 6: ienjoymoney ($88 in chips)
ZingZealZest: posts small blind $2
ienjoymoney: posts big blind $4
*** HOLE CARDS ***
Dealt to mckmo {q-Clubs}{a-Spades}
inwooke: folds
hurrikang67: raises $12 to $16
mckmo: raises $23 to $39
333DETOX333: folds
ZingZealZest: folds
ienjoymoney: folds
hurrikang67: calls $23
*** FLOP *** {7-Hearts}{2-Spades}{9-Hearts}
hurrikang67: checks
mckmo: bets $44
hurrikang67: folds
Uncalled bet ($44) returned to mckmo
mckmo collected $81 from pot
mckmo: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot $84 | Rake $3
Board {7-Hearts}{2-Spades}{9-Hearts}
Seat 1: inwooke folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: hurrikang67 folded on the Flop
Seat 3: mckmo collected ($81)
Seat 4: 333DETOX333 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: ZingZealZest (small blind) folded before Flop
Seat 6: ienjoymoney (big blind) folded before Flop

Stijn / mckmo / De Weekendspeler

Blog: http://my.pokernews.com/stijn/blog/
Twitter: http://twitter.com/mckmo

542  

PokerStars Game #28913883481: Hold'em No Limit ($2/$4) - 2009/06/02 22:07:36 CET [2009/06/02 16:07:36 ET]
Table 'Neujmina II' 6-max Seat #4 is the button
Seat 1: mckmo ($420.75 in chips)
Seat 2: inwooke ($425.50 in chips)
Seat 3: AVI2111 ($237.75 in chips)
Seat 4: Mr. WillyB ($145.25 in chips)
Seat 6: bitobe ($63.20 in chips)
wtfichigo will be allowed to play after the button
bitobe: posts small blind $2
mckmo: posts big blind $4
*** HOLE CARDS ***
Dealt to mckmo {7-Hearts}{6-Spades}
inwooke: folds
AVI2111: folds
Mr. WillyB: calls $4
bitobe: folds
mckmo: checks
*** FLOP *** {4-Hearts}{5-Hearts}{3-Spades}
mckmo: checks
Mr. WillyB: bets $8
mckmo: raises $20 to $28
Mr. WillyB: calls $20
*** TURN *** {4-Hearts}{5-Hearts}{3-Spades} {q-Spades}
mckmo: bets $39
Mr. WillyB: raises $74.25 to $113.25 and is all-in
mckmo: calls $74.25
*** RIVER *** {4-Hearts}{5-Hearts}{3-Spades}{q-Spades} {10-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
mckmo: shows {7-Hearts}{6-Spades} (a straight, Three to Seven)
Mr. WillyB: mucks hand
mckmo collected $290.50 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $292.50 | Rake $2
Board {4-Hearts}{5-Hearts}{3-Spades}{q-Spades}{10-Diamonds}
Seat 1: mckmo (big blind) showed {7-Hearts}{6-Spades} and won ($290.50) with a straight, Three to Seven
Seat 2: inwooke folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: AVI2111 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Mr. WillyB (button) mucked {3-Hearts}{6-Hearts}
Seat 6: bitobe (small blind) folded before Flop

Stijn / mckmo / De Weekendspeler

Blog: http://my.pokernews.com/stijn/blog/
Twitter: http://twitter.com/mckmo

543  

PokerStars Game #28914535818: Hold'em No Limit ($2/$4) - 2009/06/02 22:22:55 CET [2009/06/02 16:22:55 ET]
Table 'Haidea II' 6-max Seat #6 is the button
Seat 1: kapie123 ($415.50 in chips)
Seat 3: Gogol's Nose ($400 in chips)
Seat 4: mckmo ($845.60 in chips)
Seat 5: EasyJP ($374.10 in chips)
Seat 6: Roadsweep ($938.70 in chips)
kapie123: posts small blind $2
Gogol's Nose: posts big blind $4
*** HOLE CARDS ***
Dealt to mckmo {k-Spades}{da}
mckmo: raises $10 to $14
EasyJP: folds
Roadsweep: raises $36 to $50
kapie123: folds
Gogol's Nose: folds
mckmo: calls $36
*** FLOP *** {k-Clubs}{9-Hearts}{9-Diamonds}
mckmo: checks
Roadsweep: bets $65
mckmo: calls $65
*** TURN *** {k-Clubs}{9-Hearts}{9-Diamonds} {j-Diamonds}
mckmo: checks
Roadsweep: checks
*** RIVER *** {k-Clubs}{9-Hearts}{9-Diamonds}{j-Diamonds} {q-Diamonds}
mckmo: bets $102
Roadsweep: calls $102
*** SHOW DOWN ***
mckmo: shows {k-Spades}{da} (two pair, Kings and Nines)
Roadsweep: shows {4-Diamonds}{7-Diamonds} (a flush, Queen high)
Roadsweep collected $438 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $440 | Rake $2
Board {k-Clubs}{9-Hearts}{9-Diamonds}{j-Diamonds}{q-Diamonds}
Seat 1: kapie123 (small blind) folded before Flop
Seat 3: Gogol's Nose (big blind) folded before Flop
Seat 4: mckmo showed {k-Spades}{da} and lost with two pair, Kings and Nines
Seat 5: EasyJP folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Roadsweep (button) showed {4-Diamonds}{7-Diamonds} and won ($438) with a flush, Queen high

Best tiltend, "mis click pre" zegtie.. nu maar hopen dat ik niet op lifetilt ga

Stijn / mckmo / De Weekendspeler

Blog: http://my.pokernews.com/stijn/blog/
Twitter: http://twitter.com/mckmo

544  

Kut moet turn folden denk ik

PokerStars Game #29256882632: Hold'em No Limit ($2/$4) - 2009/06/11 22:13:01 CET [2009/06/11 16:13:01 ET]
Table 'McMath II' 6-max Seat #4 is the button
Seat 1: holla@yoboy ($392 in chips)
Seat 2: PartyRefugee ($766.80 in chips)
Seat 3: Deal 'em22 ($410.10 in chips)
Seat 4: mckmo ($659.60 in chips)
Seat 6: DCal Zone ($509 in chips)
DCal Zone: posts small blind $2
holla@yoboy: posts big blind $4
*** HOLE CARDS ***
Dealt to mckmo {j-Clubs}{q-Clubs}
PartyRefugee: raises $10 to $14
Deal 'em22: folds
mckmo: calls $14
DCal Zone: folds
holla@yoboy: folds
*** FLOP *** {10-Hearts}{10-Clubs}{7-Clubs}
PartyRefugee: bets $28
mckmo: calls $28
*** TURN *** {10-Hearts}{10-Clubs}{7-Clubs} {5-Spades}
PartyRefugee: bets $72
mckmo: calls $72
*** RIVER *** {10-Hearts}{10-Clubs}{7-Clubs}{5-Spades} {6-Clubs}
PartyRefugee: checks
mckmo: bets $135
PartyRefugee: raises $517.80 to $652.80 and is all-in
mckmo: folds
Uncalled bet ($517.80) returned to PartyRefugee
PartyRefugee collected $502 from pot
PartyRefugee: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot $504 | Rake $2
Board {10-Hearts}{10-Clubs}{7-Clubs}{5-Spades}{6-Clubs}
Seat 1: holla@yoboy (big blind) folded before Flop
Seat 2: PartyRefugee collected ($502)
Seat 3: Deal 'em22 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: mckmo (button) folded on the River
Seat 6: DCal Zone (small blind) folded before Flop

Stijn / mckmo / De Weekendspeler

Blog: http://my.pokernews.com/stijn/blog/
Twitter: http://twitter.com/mckmo

545  

stijn schreef

PokerStars Game #28914535818: Hold'em No Limit ($2/$4) - 2009/06/02 22:22:55 CET [2009/06/02 16:22:55 ET]
Table 'Haidea II' 6-max Seat #6 is the button
Seat 1: kapie123 ($415.50 in chips)
Seat 3: Gogol's Nose ($400 in chips)
Seat 4: mckmo ($845.60 in chips)
Seat 5: EasyJP ($374.10 in chips)
Seat 6: Roadsweep ($938.70 in chips)
kapie123: posts small blind $2
Gogol's Nose: posts big blind $4
*** HOLE CARDS ***
Dealt to mckmo {k-Spades}{da}
mckmo: raises $10 to $14
EasyJP: folds
Roadsweep: raises $36 to $50
kapie123: folds
Gogol's Nose: folds
mckmo: calls $36
*** FLOP *** {k-Clubs}{9-Hearts}{9-Diamonds}
mckmo: checks
Roadsweep: bets $65
mckmo: calls $65
*** TURN *** {k-Clubs}{9-Hearts}{9-Diamonds} {j-Diamonds}
mckmo: checks
Roadsweep: checks
*** RIVER *** {k-Clubs}{9-Hearts}{9-Diamonds}{j-Diamonds} {q-Diamonds}
mckmo: bets $102
Roadsweep: calls $102
*** SHOW DOWN ***
mckmo: shows {k-Spades}{da} (two pair, Kings and Nines)
Roadsweep: shows {4-Diamonds}{7-Diamonds} (a flush, Queen high)
Roadsweep collected $438 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $440 | Rake $2
Board {k-Clubs}{9-Hearts}{9-Diamonds}{j-Diamonds}{q-Diamonds}
Seat 1: kapie123 (small blind) folded before Flop
Seat 3: Gogol's Nose (big blind) folded before Flop
Seat 4: mckmo showed {k-Spades}{da} and lost with two pair, Kings and Nines
Seat 5: EasyJP folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Roadsweep (button) showed {4-Diamonds}{7-Diamonds} and won ($438) with a flush, Queen high

Best tiltend, "mis click pre" zegtie.. nu maar hopen dat ik niet op lifetilt ga

Ik snap je riverbet niet?

546  

riverbet is vrij slecht idd

die tournooi wordt georganiseerd door een site geheten pokerstars waarvoor men ook hier reclame voor maakt.dat is een schande omdat ze manipuleren met software. en totaal illegaal zijn. echt belachelijk dat de politie en justtitie niks tegen die site doet. zit de duits russische maffia achter..

547  

OK ik vond t zelf een vrij redelijke block/valuebet agz hij hier AJ AQ wel zal callen, maar jullie willen check-folden of een andere size aanhouden?

Stijn / mckmo / De Weekendspeler

Blog: http://my.pokernews.com/stijn/blog/
Twitter: http://twitter.com/mckmo

548  

Na jouw flopcall zie ik hem op de river gewoon niet callen met minder dan AK, dunno of jullie enige history hebben though.

549  

stijn schreef

Kut moet turn folden denk ik

PokerStars Game #29256882632: Hold'em No Limit ($2/$4) - 2009/06/11 22:13:01 CET [2009/06/11 16:13:01 ET]
Table 'McMath II' 6-max Seat #4 is the button
Seat 1: holla@yoboy ($392 in chips)
Seat 2: PartyRefugee ($766.80 in chips)
Seat 3: Deal 'em22 ($410.10 in chips)
Seat 4: mckmo ($659.60 in chips)
Seat 6: DCal Zone ($509 in chips)
DCal Zone: posts small blind $2
holla@yoboy: posts big blind $4
*** HOLE CARDS ***
Dealt to mckmo {j-Clubs}{q-Clubs}
PartyRefugee: raises $10 to $14
Deal 'em22: folds
mckmo: calls $14
DCal Zone: folds
holla@yoboy: folds
*** FLOP *** {10-Hearts}{10-Clubs}{7-Clubs}
PartyRefugee: bets $28
mckmo: calls $28
*** TURN *** {10-Hearts}{10-Clubs}{7-Clubs} {5-Spades}
PartyRefugee: bets $72
mckmo: calls $72
*** RIVER *** {10-Hearts}{10-Clubs}{7-Clubs}{5-Spades} {6-Clubs}
PartyRefugee: checks
mckmo: bets $135
PartyRefugee: raises $517.80 to $652.80 and is all-in
mckmo: folds
Uncalled bet ($517.80) returned to PartyRefugee
PartyRefugee collected $502 from pot
PartyRefugee: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot $504 | Rake $2
Board {10-Hearts}{10-Clubs}{7-Clubs}{5-Spades}{6-Clubs}
Seat 1: holla@yoboy (big blind) folded before Flop
Seat 2: PartyRefugee collected ($502)
Seat 3: Deal 'em22 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: mckmo (button) folded on the River
Seat 6: DCal Zone (small blind) folded before Flop

kan je mss hier wat uitleg geven? snap deze hand naùmelijk niet zo goed

550  

TheExpert schreef

Na jouw flopcall zie ik hem op de river gewoon niet callen met minder dan AK, dunno of jullie enige history hebben though.

K denk dat hij hier prima AQ kan hebben en nooit kan folden.. imo is CC gewoon niet goed omdat hij hier veel showdown handen behind gaat checken en ik zie ook niet in hoe je hier kan check-folden eigenlk.

Stijn / mckmo / De Weekendspeler

Blog: http://my.pokernews.com/stijn/blog/
Twitter: http://twitter.com/mckmo

551  

poke-her-face schreef

stijn schreef

Kut moet turn folden denk ik

PokerStars Game #29256882632: Hold'em No Limit ($2/$4) - 2009/06/11 22:13:01 CET [2009/06/11 16:13:01 ET]
Table 'McMath II' 6-max Seat #4 is the button
Seat 1: holla@yoboy ($392 in chips)
Seat 2: PartyRefugee ($766.80 in chips)
Seat 3: Deal 'em22 ($410.10 in chips)
Seat 4: mckmo ($659.60 in chips)
Seat 6: DCal Zone ($509 in chips)
DCal Zone: posts small blind $2
holla@yoboy: posts big blind $4
*** HOLE CARDS ***
Dealt to mckmo {j-Clubs}{q-Clubs}
PartyRefugee: raises $10 to $14
Deal 'em22: folds
mckmo: calls $14
DCal Zone: folds
holla@yoboy: folds
*** FLOP *** {10-Hearts}{10-Clubs}{7-Clubs}
PartyRefugee: bets $28
mckmo: calls $28
*** TURN *** {10-Hearts}{10-Clubs}{7-Clubs} {5-Spades}
PartyRefugee: bets $72
mckmo: calls $72
*** RIVER *** {10-Hearts}{10-Clubs}{7-Clubs}{5-Spades} {6-Clubs}
PartyRefugee: checks
mckmo: bets $135
PartyRefugee: raises $517.80 to $652.80 and is all-in
mckmo: folds
Uncalled bet ($517.80) returned to PartyRefugee
PartyRefugee collected $502 from pot
PartyRefugee: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot $504 | Rake $2
Board {10-Hearts}{10-Clubs}{7-Clubs}{5-Spades}{6-Clubs}
Seat 1: holla@yoboy (big blind) folded before Flop
Seat 2: PartyRefugee collected ($502)
Seat 3: Deal 'em22 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: mckmo (button) folded on the River
Seat 6: DCal Zone (small blind) folded before Flop

kan je mss hier wat uitleg geven? snap deze hand naùmelijk niet zo goed

We zitten diep ik zit IP, besluit te flatten met een hand die goed kan floppen ook multiway stel dat de blinds ook callen.

Flop een flushdraw op een paired board dus denk dat ik hier nooit kan raisen omdat ik alleen Tx rep zo ongeveer, turn call ik maar moet ik folden denk ik, river hit ik flush hij checkt ik valuebet hij shoved hier nooit minder en zie m hier nooit mij van een flush af willen schuiven, dus ik muck.

Stijn / mckmo / De Weekendspeler

Blog: http://my.pokernews.com/stijn/blog/
Twitter: http://twitter.com/mckmo

552  

Doe eens een rebuy in de 22sr man

Moderator85 [Moderator]: If you cannot fold, please send Support an email. Moderator85 [Moderator]: They will be able to assist you.
553  

Terug in Nederland... kijken of ik weer eens kan winnen met de cashgames

PokerStars Game #30371919698: Hold'em No Limit ($2/$4) - 2009/07/12 15:11:10 CET [2009/07/12 9:11:10 ET]
Table 'Lampetia V' 6-max Seat #2 is the button
Seat 1: sourlietie ($100.75 in chips)
Seat 2: curtains ($80 in chips)
Seat 4: BenjiUltra ($107.50 in chips)
Seat 5: mckmo ($400 in chips)
Seat 6: miss_klick ($481.35 in chips)
higamble2 will be allowed to play after the button
BenjiUltra: posts small blind $2
mckmo: posts big blind $4
*** HOLE CARDS ***
Dealt to mckmo {q-Clubs}{a-Clubs}
miss_klick: raises $8 to $12
sourlietie: folds
curtains: folds
BenjiUltra: calls $10
mckmo: calls $8
*** FLOP *** {9-Clubs}{10-Clubs}{10-Spades}
BenjiUltra: checks
mckmo: bets $24
miss_klick: calls $24
BenjiUltra: folds
*** TURN *** {9-Clubs}{10-Clubs}{10-Spades} {2-Hearts}
mckmo: checks
miss_klick: bets $55
mckmo: calls $55
*** RIVER *** {9-Clubs}{10-Clubs}{10-Spades}{2-Hearts} {9-Hearts}
mckmo: checks
miss_klick: bets $135
mckmo: calls $135
*** SHOW DOWN ***
miss_klick: shows {8-Hearts}{7-Hearts} (two pair, Tens and Nines)
mckmo: shows {q-Clubs}{a-Clubs} (two pair, Tens and Nines - Ace kicker)
mckmo collected $462 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $464 | Rake $2
Board {9-Clubs}{10-Clubs}{10-Spades}{2-Hearts}{9-Hearts}
Seat 1: sourlietie folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: curtains (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: BenjiUltra (small blind) folded on the Flop
Seat 5: mckmo (big blind) showed {q-Clubs}{a-Clubs} and won ($462) with two pair, Tens and Nines
Seat 6: miss_klick showed {8-Hearts}{7-Hearts} and lost with two pair, Tens and Nines

Stijn / mckmo / De Weekendspeler

Blog: http://my.pokernews.com/stijn/blog/
Twitter: http://twitter.com/mckmo

554  

PokerStars Game #30372011086: Hold'em No Limit ($2/$4) - 2009/07/12 15:15:01 CET [2009/07/12 9:15:01 ET]
Table 'Glauke V' 6-max Seat #4 is the button
Seat 1: sextinian ($400 in chips)
Seat 2: miss_klick ($488.50 in chips)
Seat 3: babao.yes ($520.20 in chips)
Seat 4: monkmask ($670.30 in chips)
Seat 5: mckmo ($410.50 in chips)
Seat 6: LORDCLC ($538.80 in chips)
mckmo: posts small blind $2
LORDCLC: posts big blind $4
*** HOLE CARDS ***
Dealt to mckmo {da}{j-Spades}
sextinian: folds
miss_klick: folds
babao.yes: folds
monkmask: folds
mckmo: raises $10 to $14
LORDCLC: raises $28 to $42
mckmo: raises $62 to $104
LORDCLC: raises $434.80 to $538.80 and is all-in
mckmo: calls $306.50 and is all-in
Uncalled bet ($128.30) returned to LORDCLC
*** FLOP *** {10-Hearts}{7-Hearts}{7-Clubs}
*** TURN *** {10-Hearts}{7-Hearts}{7-Clubs} {a-Hearts}
*** RIVER *** {10-Hearts}{7-Hearts}{7-Clubs}{a-Hearts} {9-Spades}
*** SHOW DOWN ***
mckmo: shows {da}{j-Spades} (two pair, Aces and Sevens)
LORDCLC: shows {a-Spades}{9-Diamonds} (two pair, Aces and Nines)
LORDCLC collected $818 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $821 | Rake $3
Board {10-Hearts}{7-Hearts}{7-Clubs}{a-Hearts}{9-Spades}
Seat 1: sextinian folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: miss_klick folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: babao.yes folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: monkmask (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: mckmo (small blind) showed {da}{j-Spades} and lost with two pair, Aces and Sevens
Seat 6: LORDCLC (big blind) showed {a-Spades}{9-Diamonds} and won ($818) with two pair, Aces and Nines

Stijn / mckmo / De Weekendspeler

Blog: http://my.pokernews.com/stijn/blog/
Twitter: http://twitter.com/mckmo

555  

LOL @ 2 handen vs shortie

PokerStars Game #30372245865: Hold'em No Limit ($2/$4) - 2009/07/12 15:24:46 CET [2009/07/12 9:24:46 ET]
Table 'Lampetia V' 6-max Seat #3 is the button
Seat 1: sourlietie ($172.70 in chips)
Seat 2: curtains ($114.40 in chips)
Seat 3: Holland_69 ($27.90 in chips)
Seat 4: Fat Tobe ($70 in chips)
Seat 5: mckmo ($578 in chips)
Seat 6: miss_klick ($416.80 in chips)
Fat Tobe: posts small blind $2
mckmo: posts big blind $4
*** HOLE CARDS ***
Dealt to mckmo {6-Hearts}{da}
miss_klick: folds
sourlietie: folds
curtains: folds
Holland_69: calls $4
Fat Tobe: folds
mckmo: checks
*** FLOP *** {2-Clubs}{6-Clubs}{k-Diamonds}
mckmo: checks
Holland_69: bets $4
mckmo: calls $4
*** TURN *** {2-Clubs}{6-Clubs}{k-Diamonds} {7-Spades}
mckmo: checks
Holland_69: bets $8
mckmo: calls $8
*** RIVER *** {2-Clubs}{6-Clubs}{k-Diamonds}{7-Spades} {6-Spades}
mckmo: bets $25
Holland_69: calls $11.90 and is all-in
Uncalled bet ($13.10) returned to mckmo
*** SHOW DOWN ***
mckmo: shows {6-Hearts}{da} (three of a kind, Sixes)
Holland_69: shows {6-Diamonds}{7-Diamonds} (a full house, Sixes full of Sevens)
Holland_69 collected $55 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $57.80 | Rake $2.80
Board {2-Clubs}{6-Clubs}{k-Diamonds}{7-Spades}{6-Spades}
Seat 1: sourlietie folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: curtains folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Holland_69 (button) showed {6-Diamonds}{7-Diamonds} and won ($55) with a full house, Sixes full of Sevens
Seat 4: Fat Tobe (small blind) folded before Flop
Seat 5: mckmo (big blind) showed {6-Hearts}{da} and lost with three of a kind, Sixes
Seat 6: miss_klick folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Game #30372292461: Hold'em No Limit ($2/$4) - 2009/07/12 15:26:46 CET [2009/07/12 9:26:46 ET]
Table 'Lampetia V' 6-max Seat #6 is the button
Seat 1: sourlietie ($168.70 in chips)
Seat 3: Holland_69 ($51 in chips)
Seat 4: Fat Tobe ($68 in chips)
Seat 5: mckmo ($564.10 in chips)
Seat 6: miss_klick ($410.80 in chips)
sourlietie: posts small blind $2
curtains: is sitting out
Holland_69: posts big blind $4
*** HOLE CARDS ***
Dealt to mckmo {6-Spades}{6-Clubs}
Fat Tobe: folds
curtains leaves the table
mckmo: raises $10 to $14
miss_klick: folds
sourlietie: calls $12
Holland_69: raises $37 to $51 and is all-in
mckmo: raises $513.10 to $564.10 and is all-in
sourlietie: folds
Uncalled bet ($513.10) returned to mckmo
*** FLOP *** {3-Clubs}{3-Diamonds}{j-Clubs}
*** TURN *** {3-Clubs}{3-Diamonds}{j-Clubs} {10-Diamonds}
*** RIVER *** {3-Clubs}{3-Diamonds}{j-Clubs}{10-Diamonds} {6-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Holland_69: shows {10-Spades}{10-Hearts} (a full house, Tens full of Threes)
mckmo: mucks hand
Holland_69 collected $114 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $116 | Rake $2
Board {3-Clubs}{3-Diamonds}{j-Clubs}{10-Diamonds}{6-Diamonds}
Seat 1: sourlietie (small blind) folded before Flop
Seat 3: Holland_69 (big blind) showed {10-Spades}{10-Hearts} and won ($114) with a full house, Tens full of Threes
Seat 4: Fat Tobe folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: mckmo mucked {6-Spades}{6-Clubs}
Seat 6: miss_klick (button) folded before Flop (didn't bet)

Stijn / mckmo / De Weekendspeler

Blog: http://my.pokernews.com/stijn/blog/
Twitter: http://twitter.com/mckmo

556  

Zo te zien wil dat winnen nog niet echt lukken...

Gl in ieder geval

557  

AJo voor stacks ?:p

558  

maloney1337 schreef

AJo voor stacks ?:p

BvB tegen die villain wel ja

Stijn / mckmo / De Weekendspeler

Blog: http://my.pokernews.com/stijn/blog/
Twitter: http://twitter.com/mckmo

559  

Hey stijn ben je weer terug!

560  
Terug naar boven
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic