Poker Forum

23577 leden
194117 topics
7238316 posts

Online: 112 36 geregistreerde leden + 76 gasten

BAP Archief

Jasza backed by Kaaalimero 20x 4.40

Laatste eerst Oudste eerst

#14:

PokerStars Game #25705357838: Tournament #146111305, $4.00+$0.40 Hold'em No Limit - Level III (25/50) - 2009/03/07 19:20:12 CET [2009/03/07 13:20:12 ET]
Table '146111305 10' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: halfaneyeope (2378 in chips)
Seat 2: funnygut (1415 in chips)
Seat 3: nittypanda (2880 in chips)
Seat 4: Extr3m3r (5590 in chips)
Seat 5: deolexluthor (1290 in chips)
Seat 6: alnighter65 (3420 in chips)
Seat 7: shadowtom (1830 in chips)
Seat 8: 1FOOTinGRAVE (4317 in chips)
Seat 9: Jaszaa (1295 in chips)
nittypanda: posts small blind 25
Extr3m3r: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Jaszaa {k-Hearts}{k-Spades}
deolexluthor: folds
alnighter65: raises 150 to 200
shadowtom: calls 200
1FOOTinGRAVE: folds
Jaszaa: raises 1095 to 1295 and is all-in
halfaneyeope: folds
funnygut: folds
nittypanda: folds
Extr3m3r: folds
alnighter65: calls 1095
shadowtom: folds
*** FLOP *** {7-Clubs}{9-Hearts}{4-Spades}
*** TURN *** {7-Clubs}{9-Hearts}{4-Spades} {6-Spades}
*** RIVER *** {7-Clubs}{9-Hearts}{4-Spades}{6-Spades} {10-Spades}
*** SHOW DOWN ***
alnighter65: shows {a-Clubs}{k-Clubs} (high card Ace)
Jaszaa: shows {k-Hearts}{k-Spades} (a pair of Kings)
Jaszaa collected 2865 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 2865 | Rake 0
Board {7-Clubs}{9-Hearts}{4-Spades}{6-Spades}{10-Spades}
Seat 1: halfaneyeope folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: funnygut (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: nittypanda (small blind) folded before Flop
Seat 4: Extr3m3r (big blind) folded before Flop
Seat 5: deolexluthor folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: alnighter65 showed {a-Clubs}{k-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 7: shadowtom folded before Flop
Seat 8: 1FOOTinGRAVE folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Jaszaa showed {k-Hearts}{k-Spades} and won (2865) with a pair of Kings

{a-Diamonds}FC{a-Diamonds} CBS!

Nanananananananana ohohohohoho!

41  

#13 break:

Stack: largest 12098, smallest 123, average 3970
Your current position is 5 out of 68
Time bank balance is 45 seconds

{a-Diamonds}FC{a-Diamonds} CBS!

Nanananananananana ohohohohoho!

42  

#14:

PokerStars Game #25707223297: Tournament #146111305, $4.00+$0.40 Hold'em No Limit - Level VI (100/200) - 2009/03/07 20:14:47 CET [2009/03/07 14:14:47 ET]
Table '146111305 6' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: Jaszaa (3055 in chips)
Seat 2: rafa2896 (3485 in chips)
Seat 3: karend0207 (14596 in chips)
Seat 4: I bluff 251 (7664 in chips)
Seat 5: edujose (16482 in chips)
Seat 6: DEUSMINISTER (2835 in chips)
Seat 8: slasher79 (11074 in chips)
Seat 9: jupiter51 (8120 in chips)
rafa2896: posts small blind 100
karend0207: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Jaszaa {a-Spades}{q-Spades}
I bluff 251: calls 200
edujose: folds
DEUSMINISTER: folds
slasher79: folds
jupiter51: folds
Jaszaa: raises 2855 to 3055 and is all-in
rafa2896: raises 430 to 3485 and is all-in
karend0207: folds
I bluff 251: folds
Uncalled bet (430) returned to rafa2896
*** FLOP *** {6-Clubs}{5-Clubs}{8-Hearts}
*** TURN *** {6-Clubs}{5-Clubs}{8-Hearts} {6-Diamonds}
*** RIVER *** {6-Clubs}{5-Clubs}{8-Hearts}{6-Diamonds} {q-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
rafa2896: shows {a-Hearts}{9-Hearts} (a pair of Sixes)
Jaszaa: shows {a-Spades}{q-Spades} (two pair, Queens and Sixes)
Jaszaa collected 6510 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6510 | Rake 0
Board {6-Clubs}{5-Clubs}{8-Hearts}{6-Diamonds}{q-Diamonds}
Seat 1: Jaszaa (button) showed {a-Spades}{q-Spades} and won (6510) with two pair, Queens and Sixes
Seat 2: rafa2896 (small blind) showed {a-Hearts}{9-Hearts} and lost with a pair of Sixes
Seat 3: karend0207 (big blind) folded before Flop
Seat 4: I bluff 251 folded before Flop
Seat 5: edujose folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: DEUSMINISTER folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: slasher79 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: jupiter51 folded before Flop (didn't bet)

#13 al out door 3x tegen hoge pockets te lope.

{a-Diamonds}FC{a-Diamonds} CBS!

Nanananananananana ohohohohoho!

43  

Out als 13e bij nummer #14.

{a-Diamonds}FC{a-Diamonds} CBS!

Nanananananananana ohohohohoho!

44  

#15 jammer:

PokerStars Game #25734692179: Tournament #146320614, $4.00+$0.40 Hold'em No Limit - Level I (10/20) - 2009/03/08 15:19:02 CET [2009/03/08 10:19:02 ET]
Table '146320614 5' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Jaszaa (1380 in chips)
Seat 2: Scha (1490 in chips)
Seat 3: inoxcorbero (1490 in chips)
Seat 4: xnico31x (1470 in chips)
Seat 5: PayPlay&Pray (2010 in chips)
Seat 6: nicla0067 (1510 in chips)
Seat 7: ziogigino (1440 in chips)
Seat 8: mcburney2008 (1140 in chips)
Seat 9: fanz_2203 (1570 in chips)
mcburney2008: posts small blind 10
fanz_2203: posts big blind 20
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Jaszaa {q-Diamonds}{a-Hearts}
Jaszaa: raises 40 to 60
Scha: folds
inoxcorbero: folds
xnico31x: folds
PayPlay&Pray: folds
nicla0067: raises 40 to 100
ziogigino: folds
mcburney2008: folds
fanz_2203: folds
Jaszaa: calls 40
*** FLOP *** {7-Clubs}{8-Diamonds}{a-Spades}
Jaszaa: checks
nicla0067: checks
*** TURN *** {7-Clubs}{8-Diamonds}{a-Spades} {5-Spades}
Jaszaa: checks
nicla0067: bets 200
Jaszaa: raises 1080 to 1280 and is all-in
nicla0067: calls 1080
*** RIVER *** {7-Clubs}{8-Diamonds}{a-Spades}{5-Spades} {a-Clubs}
Jaszaa said, "pff"
*** SHOW DOWN ***
Jaszaa: shows {q-Diamonds}{a-Hearts} (three of a kind, Aces)
nicla0067: shows {7-Spades}{7-Diamonds} (a full house, Sevens full of Aces)
nicla0067 collected 2790 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 2790 | Rake 0
Board {7-Clubs}{8-Diamonds}{a-Spades}{5-Spades}{a-Clubs}
Seat 1: Jaszaa showed {q-Diamonds}{a-Hearts} and lost with three of a kind, Aces
Seat 2: Scha folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: inoxcorbero folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: xnico31x folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: PayPlay&Pray folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: nicla0067 showed {7-Spades}{7-Diamonds} and won (2790) with a full house, Sevens full of Aces
Seat 7: ziogigino (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: mcburney2008 (small blind) folded before Flop
Seat 9: fanz_2203 (big blind) folded before Flop

{a-Diamonds}FC{a-Diamonds} CBS!

Nanananananananana ohohohohoho!

45  

#16 en #17 out tafels sloten gelijk.

Laatste 3 running.

{a-Diamonds}FC{a-Diamonds} CBS!

Nanananananananana ohohohohoho!

46  

#18 out, KQ erin op K25, AQ called en rivered een aas bah.

{a-Diamonds}FC{a-Diamonds} CBS!

Nanananananananana ohohohohoho!

47  

#19 out, moet wel schuiven:

PokerStars Game #25737013255: Tournament #146323744, $4.00+$0.40 Hold'em No Limit - Level V (75/150) - 2009/03/08 16:46:01 CET [2009/03/08 11:46:01 ET]
Table '146323744 17' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: Jaszaa (1630 in chips)
Seat 3: Fleischtier1 (1565 in chips)
Seat 4: iphone67 (4161 in chips)
Seat 5: K3n4t (2239 in chips)
Seat 6: zbella (7150 in chips)
Seat 7: Le Phifre (5665 in chips)
Seat 8: XueSheng (3435 in chips)
Seat 9: inoxcorbero (1933 in chips)
Fleischtier1: posts small blind 75
iphone67: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Jaszaa {q-Spades}{10-Hearts}
K3n4t: folds
zbella: folds
Le Phifre: folds
XueSheng: folds
inoxcorbero: folds
Jaszaa: raises 1480 to 1630 and is all-in
Fleischtier1: folds
iphone67: calls 1480
*** FLOP *** {5-Hearts}{3-Clubs}{4-Diamonds}
*** TURN *** {5-Hearts}{3-Clubs}{4-Diamonds} {9-Spades}
*** RIVER *** {5-Hearts}{3-Clubs}{4-Diamonds}{9-Spades} {3-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
iphone67: shows {a-Spades}{k-Clubs} (a pair of Threes)
Jaszaa: shows {q-Spades}{10-Hearts} (a pair of Threes - lower kicker)
iphone67 collected 3335 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3335 | Rake 0
Board {5-Hearts}{3-Clubs}{4-Diamonds}{9-Spades}{3-Diamonds}
Seat 1: Jaszaa (button) showed {q-Spades}{10-Hearts} and lost with a pair of Threes
Seat 3: Fleischtier1 (small blind) folded before Flop
Seat 4: iphone67 (big blind) showed {a-Spades}{k-Clubs} and won (3335) with a pair of Threes
Seat 5: K3n4t folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: zbella folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Le Phifre folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: XueSheng folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: inoxcorbero folded before Flop (didn't bet)

{a-Diamonds}FC{a-Diamonds} CBS!

Nanananananananana ohohohohoho!

48  
Terug naar boven
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic