Poker Forum

23581 leden
194126 topics
7238652 posts

Online: 119 47 geregistreerde leden + 72 gasten

BAP Archief

HH voor anoniem

Laatste eerst Oudste eerst

$20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XXII (900/1800) - 2011/07/10 23:03:01 CET [2011/07/10 17:03:01 ET]
Table '428010397 408' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: SifUrPro (44250 in chips)
Seat 2: Xxx (30659 in chips)
Seat 3: kal nutts (34233 in chips)
Seat 4: ouwegrinder (135106 in chips)
Seat 5: ricestud (90343 in chips)
Seat 6: ruslanmd (74434 in chips)
Seat 7: zigi (200890 in chips)
Seat 8: F@ntom85 (45977 in chips)
Seat 9: MAMOHT_T (21781 in chips)
SifUrPro: posts the ante 225
Xxx: posts the ante 225
kal nutts: posts the ante 225
ouwegrinder: posts the ante 225
ricestud: posts the ante 225
ruslanmd: posts the ante 225
zigi: posts the ante 225
F@ntom85: posts the ante 225
MAMOHT_T: posts the ante 225
SifUrPro: posts small blind 900
Xxx: posts big blind 1800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Xxx {A-Spades}{9-Hearts}
kal nutts: folds
ouwegrinder: folds
ricestud: folds
ruslanmd: folds
zigi: folds
F@ntom85: folds
MAMOHT_T: raises 19756 to 21556 and is all-in
SifUrPro: folds
Xxx: calls 19756
*** FLOP *** {8-Clubs}{K-Clubs}{7-Clubs}
*** TURN *** {8-Clubs}{K-Clubs}{7-Clubs} {J-Hearts}
*** RIVER *** {8-Clubs}{K-Clubs}{7-Clubs}{J-Hearts} {A-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Xxx: shows {A-Spades}{9-Hearts} (a pair of Aces)
MAMOHT_T: shows {10-Spades}{Q-Spades} (a straight, Ten to Ace)
MAMOHT_T collected 46037 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 46037 | Rake 0
Board {8-Clubs}{K-Clubs}{7-Clubs}{J-Hearts}{A-Hearts}
Seat 1: SifUrPro (small blind) folded before Flop
Seat 2: Xxx (big blind) showed {A-Spades}{9-Hearts} and lost with a pair of Aces
Seat 3: kal nutts folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: ouwegrinder folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: ricestud folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: ruslanmd folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: zigi folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: F@ntom85 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: MAMOHT_T (button) showed {10-Spades}{Q-Spades} and won (46037) with a straight, Ten to Ace

21  

$20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XXIII (1000/2000) - 2011/07/10 23:04:32 CET [2011/07/10 17:04:32 ET]
Table '428010397 408' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: SifUrPro (42875 in chips)
Seat 2: Xxx (7628 in chips)
Seat 3: kal nutts (31758 in chips)
Seat 4: ouwegrinder (134631 in chips)
Seat 5: ricestud (89868 in chips)
Seat 6: ruslanmd (73959 in chips)
Seat 7: zigi (205665 in chips)
Seat 8: F@ntom85 (45502 in chips)
Seat 9: MAMOHT_T (45787 in chips)
SifUrPro: posts the ante 250
Xxx: posts the ante 250
kal nutts: posts the ante 250
ouwegrinder: posts the ante 250
ricestud: posts the ante 250
ruslanmd: posts the ante 250
zigi: posts the ante 250
F@ntom85: posts the ante 250
MAMOHT_T: posts the ante 250
kal nutts: posts small blind 1000
ouwegrinder: posts big blind 2000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Xxx {K-Diamonds}{K-Hearts}
ricestud: folds
ruslanmd: folds
zigi: raises 3000 to 5000
F@ntom85: folds
MAMOHT_T: folds
SifUrPro: folds
Xxx: raises 2378 to 7378 and is all-in
kal nutts: folds
ouwegrinder: folds
zigi: calls 2378
*** FLOP *** {4-Hearts}{J-Diamonds}{J-Spades}
zigi said, "nh"
*** TURN *** {4-Hearts}{J-Diamonds}{J-Spades} {9-Clubs}
*** RIVER *** {4-Hearts}{J-Diamonds}{J-Spades}{9-Clubs} {6-Spades}
*** SHOW DOWN ***
zigi: shows {K-Spades}{Q-Diamonds} (a pair of Jacks)
Xxx: shows {K-Diamonds}{K-Hearts} (two pair, Kings and Jacks)
Xxx collected 20006 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 20006 | Rake 0
Board {4-Hearts}{J-Diamonds}{J-Spades}{9-Clubs}{6-Spades}
Seat 1: SifUrPro folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Xxx (button) showed {K-Diamonds}{K-Hearts} and won (20006) with two pair, Kings and Jacks
Seat 3: kal nutts (small blind) folded before Flop
Seat 4: ouwegrinder (big blind) folded before Flop
Seat 5: ricestud folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: ruslanmd folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: zigi showed {K-Spades}{Q-Diamonds} and lost with a pair of Jacks
Seat 8: F@ntom85 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: MAMOHT_T folded before Flop (didn't bet)

22  

$20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XXIII (1000/2000) - 2011/07/10 23:09:09 CET [2011/07/10 17:09:09 ET]
Table '428010397 408' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: SifUrPro (39125 in chips)
Seat 2: Xxx (18506 in chips)
Seat 3: kal nutts (29008 in chips)
Seat 4: ouwegrinder (135131 in chips)
Seat 5: ricestud (96568 in chips)
Seat 6: ruslanmd (66319 in chips)
Seat 7: zigi (191187 in chips)
Seat 8: F@ntom85 (38572 in chips)
Seat 9: MAMOHT_T (63257 in chips)
SifUrPro: posts the ante 250
Xxx: posts the ante 250
kal nutts: posts the ante 250
ouwegrinder: posts the ante 250
ricestud: posts the ante 250
ruslanmd: posts the ante 250
zigi: posts the ante 250
F@ntom85: posts the ante 250
MAMOHT_T: posts the ante 250
SifUrPro: posts small blind 1000
Xxx: posts big blind 2000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Xxx {A-Diamonds}{K-Hearts}
kal nutts: folds
ouwegrinder: folds
ricestud: folds
ruslanmd: raises 2775 to 4775
zigi: folds
F@ntom85: folds
MAMOHT_T: folds
SifUrPro: folds
Xxx: raises 13481 to 18256 and is all-in
ruslanmd: calls 13481
*** FLOP *** {3-Hearts}{A-Hearts}{5-Clubs}
*** TURN *** {3-Hearts}{A-Hearts}{5-Clubs} {J-Hearts}
*** RIVER *** {3-Hearts}{A-Hearts}{5-Clubs}{J-Hearts} {8-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Xxx: shows {A-Diamonds}{K-Hearts} (a pair of Aces)
ruslanmd: shows {J-Spades}{K-Diamonds} (a pair of Jacks)
Xxx collected 39762 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 39762 | Rake 0
Board {3-Hearts}{A-Hearts}{5-Clubs}{J-Hearts}{8-Clubs}
Seat 1: SifUrPro (small blind) folded before Flop
Seat 2: Xxx (big blind) showed {A-Diamonds}{K-Hearts} and won (39762) with a pair of Aces
Seat 3: kal nutts folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: ouwegrinder folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: ricestud folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: ruslanmd showed {J-Spades}{K-Diamonds} and lost with a pair of Jacks
Seat 7: zigi folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: F@ntom85 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: MAMOHT_T (button) folded before Flop (didn't bet)

38k

23  

$20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XXV (1400/2800) - 2011/07/10 23:27:36 CET [2011/07/10 17:27:36 ET]
Table '428010397 123' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: ZorroMP (286349 in chips)
Seat 2: vA.Risk (134476 in chips)
Seat 3: craig117 (28422 in chips)
Seat 4: Xxx (21262 in chips)
Seat 5: benton24 (20034 in chips)
Seat 6: BestPpL (198668 in chips)
Seat 7: Asetzekorn (35466 in chips)
Seat 8: bartman499 (71181 in chips)
Seat 9: TiagoPtM21 (125245 in chips)
ZorroMP: posts the ante 350
vA.Risk: posts the ante 350
craig117: posts the ante 350
Xxx: posts the ante 350
benton24: posts the ante 350
BestPpL: posts the ante 350
Asetzekorn: posts the ante 350
bartman499: posts the ante 350
TiagoPtM21: posts the ante 350
benton24: posts small blind 1400
BestPpL: posts big blind 2800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Xxx {5-Hearts}{6-Hearts}
Asetzekorn: folds
bartman499: folds
TiagoPtM21: folds
ZorroMP: folds
vA.Risk: folds
craig117: folds
Xxx: raises 18112 to 20912 and is all-in
benton24: calls 18284 and is all-in
BestPpL: calls 18112
*** FLOP *** {J-Hearts}{5-Diamonds}{A-Clubs}
vA.Risk said, "lol"
*** TURN *** {J-Hearts}{5-Diamonds}{A-Clubs} {7-Clubs}
*** RIVER *** {J-Hearts}{5-Diamonds}{A-Clubs}{7-Clubs} {7-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
BestPpL: shows {6-Clubs}{10-Clubs} (a pair of Sevens)
Xxx: shows {5-Hearts}{6-Hearts} (two pair, Sevens and Fives)
Xxx collected 2456 from side pot
benton24: shows {6-Spades}{A-Spades} (two pair, Aces and Sevens)
benton24 collected 62202 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 64658 Main pot 62202. Side pot 2456. | Rake 0
Board {J-Hearts}{5-Diamonds}{A-Clubs}{7-Clubs}{7-Hearts}
Seat 1: ZorroMP folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: vA.Risk folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: craig117 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Xxx (button) showed {5-Hearts}{6-Hearts} and won (2456) with two pair, Sevens and Fives
Seat 5: benton24 (small blind) showed {6-Spades}{A-Spades} and won (62202) with two pair, Aces and Sevens
Seat 6: BestPpL (big blind) showed {6-Clubs}{10-Clubs} and lost with a pair of Sevens
Seat 7: Asetzekorn folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: bartman499 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: TiagoPtM21 folded before Flop (didn't bet)
tot ziens

24  

$121

bi 49,50
winst 71,50
35,75+49,50 = 85,25 verzonden

25  
Terug naar boven
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic