Poker Forum

23511 leden
193972 topics
7229406 posts

Online: 112 45 geregistreerde leden + 67 gasten

BAP Archief

hh S9 grind voor MRdubbelD part 4 # (30/1)

Laatste eerst Oudste eerst

hand erna was ik maar dom ...Smile

PokerStars Hand #74724300764: Tournament #507242618, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 2012/01/30 10:37:52 CET [2012/01/30 4:37:52 ET]
Table '507242618 19' 6-max Seat #2 is the button
Seat 1: luckygirlxxx (1240 in chips)
Seat 2: BUSTLING (2955 in chips)
Seat 3: salto9 (2465 in chips)
Seat 4: Teaaa (2920 in chips)
Seat 5: thomas010875 (5585 in chips)
Seat 6: juzlearnin (2765 in chips)
salto9: posts small blind 15
Teaaa: posts big blind 30
*** HOLE CARDS ***
Dealt to salto9 {3-Clubs}{3-Diamonds}
thomas010875: calls 30
juzlearnin: folds
luckygirlxxx: raises 1210 to 1240 and is all-in
BUSTLING: raises 1715 to 2955 and is all-in
salto9: folds
Teaaa: folds
thomas010875: folds
Uncalled bet (1715) returned to BUSTLING
*** FLOP *** {7-Spades}{10-Clubs}{4-Spades}
*** TURN *** {7-Spades}{10-Clubs}{4-Spades} {3-Spades}
*** RIVER *** {7-Spades}{10-Clubs}{4-Spades}{3-Spades} {5-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
luckygirlxxx: shows {A-Clubs}{K-Hearts} (high card Ace)
BUSTLING: shows {J-Spades}{J-Diamonds} (a pair of Jacks)
BUSTLING collected 2555 from pot
luckygirlxxx finished the tournament in 191st place
*** SUMMARY ***
Total pot 2555 | Rake 0
Board {7-Spades}{10-Clubs}{4-Spades}{3-Spades}{5-Clubs}
Seat 1: luckygirlxxx showed {A-Clubs}{K-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 2: BUSTLING (button) showed {J-Spades}{J-Diamonds} and won (2555) with a pair of Jacks
Seat 3: salto9 (small blind) folded before Flop
Seat 4: Teaaa (big blind) folded before Flop
Seat 5: thomas010875 folded before Flop
Seat 6: juzlearnin folded before Flop (didn't bet)

41  

Dealer: salto9 takes the add-on and receives 5000 chips for $2.00

42  

je had gelijk ramp

exit 22T

PokerStars Hand #74724369439: Tournament #507242618, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level III (20/40) - 2012/01/30 10:40:37 CET [2012/01/30 4:40:37 ET]
Table '507242618 19' 6-max Seat #1 is the button
Seat 1: Lra8903 (2955 in chips)
Seat 2: BUSTLING (4120 in chips)
Seat 3: salto9 (2510 in chips)
Seat 4: Teaaa (2875 in chips)
Seat 5: thomas010875 (5705 in chips)
Seat 6: RommyTheCute (3000 in chips)
BUSTLING: posts small blind 20
salto9: posts big blind 40
*** HOLE CARDS ***
Dealt to salto9 {A-Spades}{Q-Clubs}
Teaaa: folds
thomas010875: folds
RommyTheCute: raises 40 to 80
Lra8903: folds
BUSTLING: raises 120 to 200
salto9: raises 2310 to 2510 and is all-in
RommyTheCute: folds
BUSTLING: calls 2310
*** FLOP *** {5-Spades}{10-Hearts}{4-Clubs}
*** TURN *** {5-Spades}{10-Hearts}{4-Clubs} {9-Clubs}
*** RIVER *** {5-Spades}{10-Hearts}{4-Clubs}{9-Clubs} {8-Spades}
*** SHOW DOWN ***
BUSTLING: shows {J-Clubs}{J-Hearts} (a pair of Jacks)
salto9: shows {A-Spades}{Q-Clubs} (high card Ace)
BUSTLING collected 5100 from pot
salto9 finished the tournament in 204th place
*** SUMMARY ***
Total pot 5100 | Rake 0
Board {5-Spades}{10-Hearts}{4-Clubs}{9-Clubs}{8-Spades}
Seat 1: Lra8903 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: BUSTLING (small blind) showed {J-Clubs}{J-Hearts} and won (5100) with a pair of Jacks
Seat 3: salto9 (big blind) showed {A-Spades}{Q-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 4: Teaaa folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: thomas010875 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: RommyTheCute folded before Flop

43  

echt waanzin ..

PokerStars Hand #74724680112: Tournament #507242625, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 2012/01/30 10:52:52 CET [2012/01/30 4:52:52 ET]
Table '507242625 34' 6-max Seat #5 is the button
Seat 1: salto9 (2715 in chips)
Seat 2: lagregoir (3000 in chips)
Seat 3: Klittheman (3475 in chips)
Seat 4: Sense1980 (2880 in chips)
Seat 5: sk8trash (3160 in chips)
Seat 6: drangator (2970 in chips)
drangator: posts small blind 15
salto9: posts big blind 30
*** HOLE CARDS ***
Dealt to salto9 {Q-Clubs}{Q-Hearts}
lagregoir: folds
Klittheman: calls 30
Sense1980: folds
sk8trash: folds
drangator: folds
salto9: raises 90 to 120
Klittheman: calls 90
*** FLOP *** {9-Spades}{8-Hearts}{7-Diamonds}
salto9: bets 180
Klittheman: calls 180
*** TURN *** {9-Spades}{8-Hearts}{7-Diamonds} {10-Clubs}
salto9: checks
Klittheman: checks
*** RIVER *** {9-Spades}{8-Hearts}{7-Diamonds}{10-Clubs} {8-Spades}
salto9: checks
Klittheman: bets 150
salto9: calls 150
*** SHOW DOWN ***
Klittheman: shows {8-Diamonds}{6-Clubs} (a straight, Six to Ten)
salto9: mucks hand
Klittheman collected 915 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 915 | Rake 0
Board {9-Spades}{8-Hearts}{7-Diamonds}{10-Clubs}{8-Spades}
Seat 1: salto9 (big blind) mucked {Q-Clubs}{Q-Hearts}
Seat 2: lagregoir folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Klittheman showed {8-Diamonds}{6-Clubs} and won (915) with a straight, Six to Ten
Seat 4: Sense1980 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: sk8trash (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: drangator (small blind) folded before Flop

44  

Je blijft mijn held hoor.. gogo ! Smile

{q-Spades}{10-Spades} You miss 100 percent of the shots you never take. {q-Clubs}{10-Clubs}

45  

hoe runnen zulke gasten ..

PokerStars Hand #74724720683: Tournament #558010161, $30+$3 USD Hold'em No Limit - Level VI (100/200) - 2012/01/30 10:54:30 CET [2012/01/30 4:54:30 ET]
Table '558010161 13' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: jugizuuuuu (4043 in chips)
Seat 2: salto9 (5235 in chips)
Seat 4: LatzFatz (9431 in chips)
Seat 5: micolii (3556 in chips)
Seat 6: ladylv61 (4563 in chips)
Seat 7: Babashki (77 in chips)
Seat 8: OMGHitman1 (9668 in chips)
Seat 9: arvydas (3060 in chips)
jugizuuuuu: posts small blind 100
salto9: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to salto9 {10-Clubs}{10-Spades}
LatzFatz: folds
micolii: folds
ladylv61: folds
Babashki: calls 77 and is all-in
OMGHitman1: raises 244 to 444
arvydas: folds
jugizuuuuu: folds
salto9: calls 244
*** FLOP *** {4-Clubs}{3-Clubs}{K-Clubs}
salto9: checks
OMGHitman1: checks
*** TURN *** {4-Clubs}{3-Clubs}{K-Clubs} {K-Hearts}
LatzFatz is sitting out
salto9: bets 553
OMGHitman1: raises 8671 to 9224 and is all-in
elmanowitsch is connected
salto9: folds
Uncalled bet (8671) returned to OMGHitman1
*** RIVER *** {4-Clubs}{3-Clubs}{K-Clubs}{K-Hearts} {4-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
OMGHitman1: shows {K-Spades}{9-Hearts} (a full house, Kings full of Fours)
OMGHitman1 collected 1863 from side pot
Babashki: shows {6-Spades}{7-Diamonds} (two pair, Kings and Fours)
OMGHitman1 collected 308 from main pot
Babashki finished the tournament in 117th place
*** SUMMARY ***
Total pot 2171 Main pot 308. Side pot 1863. | Rake 0
Board {4-Clubs}{3-Clubs}{K-Clubs}{K-Hearts}{4-Diamonds}
Seat 1: jugizuuuuu (small blind) folded before Flop
Seat 2: salto9 (big blind) folded on the Turn
Seat 4: LatzFatz folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: micolii folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: ladylv61 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Babashki showed {6-Spades}{7-Diamonds} and lost with two pair, Kings and Fours
Seat 8: OMGHitman1 showed {K-Spades}{9-Hearts} and won (2171) with a full house, Kings full of Fours
Seat 9: arvydas (button) folded before Flop (didn't bet)

46  

Rampie schreef

Je blijft mijn held hoor.. gogo ! Smile

thx man verdorie ik run echt bedroevend he ?

maar ja we houden de moed erin ....

47  

Ja lijkt wel of ik naar me eigen HH zit te kijken.. wel van lang geleden though.. Big Grin

{q-Spades}{10-Spades} You miss 100 percent of the shots you never take. {q-Clubs}{10-Clubs}

48  

we gaan eens een breakupdate doen misschien helpt het.

8.30u 33$ deepstack exit
8.30u 4.4$ exit
9.00u 11$exit
9.30u 33$ 4.2k
9.30u 16.50$big4.4k
9.30u 2rt (14.20$)11k 8$ over
9.45u 27.50$ 2.9k
10.00u 3.3$ 7.2k
10.30u 22$ turbo exit
10.45u 8.8$ turbo 2.2k
11.00u 33$
11.30u 5r (25.50$)
11.15u 8.8$
12.00u 33$big
12.05u 16.50$ omaha h/l 6m

49  

beetje zat van die gozert net ook met ze k9o

PokerStars Hand #74724864480: Tournament #558010161, $30+$3 USD Hold'em No Limit - Level VI (100/200) - 2012/01/30 11:01:24 CET [2012/01/30 5:01:24 ET]
Table '558010161 13' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: jugizuuuuu (3943 in chips)
Seat 2: salto9 (4238 in chips)
Seat 3: elmanowitsch (4256 in chips)
Seat 4: LatzFatz (9431 in chips) is sitting out
Seat 5: micolii (3556 in chips)
Seat 6: ladylv61 (4563 in chips)
Seat 8: OMGHitman1 (10842 in chips)
Seat 9: arvydas (3060 in chips)
salto9: posts small blind 100
elmanowitsch: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to salto9 {8-Spades}{8-Hearts}
LatzFatz: folds
micolii has timed out
micolii: folds
micolii is sitting out
ladylv61: folds
OMGHitman1: raises 244 to 444
arvydas: folds
jugizuuuuu: folds
salto9: raises 3794 to 4238 and is all-in
elmanowitsch: folds
OMGHitman1: folds
Uncalled bet (3794) returned to salto9
salto9 collected 1088 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 1088 | Rake 0
Seat 1: jugizuuuuu (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: salto9 (small blind) collected (1088)
Seat 3: elmanowitsch (big blind) folded before Flop
Seat 4: LatzFatz folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: micolii folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: ladylv61 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: OMGHitman1 folded before Flop
Seat 9: arvydas folded before Flop (didn't bet)

50  

same gayboy again Smile

PokerStars Hand #74724934936: Tournament #558010161, $30+$3 USD Hold'em No Limit - Level VI (100/200) - 2012/01/30 11:04:06 CET [2012/01/30 5:04:06 ET]
Table '558010161 13' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: jugizuuuuu (3943 in chips)
Seat 2: salto9 (4882 in chips)
Seat 3: elmanowitsch (4256 in chips)
Seat 4: LatzFatz (9431 in chips)
Seat 5: micolii (3256 in chips)
Seat 6: ladylv61 (4363 in chips)
Seat 8: OMGHitman1 (10398 in chips)
Seat 9: arvydas (3360 in chips)
ladylv61: posts small blind 100
OMGHitman1: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to salto9 {7-Hearts}{7-Clubs}
arvydas: folds
jugizuuuuu: folds
salto9: calls 200
elmanowitsch: folds
LatzFatz: folds
micolii: folds
ladylv61: calls 100
OMGHitman1: raises 466 to 666
salto9: calls 466
ladylv61: folds
*** FLOP *** {10-Diamonds}{7-Spades}{9-Spades}
OMGHitman1: bets 599
salto9: raises 1001 to 1600
OMGHitman1: raises 8132 to 9732 and is all-in
salto9: calls 2616 and is all-in
Uncalled bet (5516) returned to OMGHitman1
*** TURN *** {10-Diamonds}{7-Spades}{9-Spades} {6-Hearts}
*** RIVER *** {10-Diamonds}{7-Spades}{9-Spades}{6-Hearts} {Q-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
OMGHitman1: shows {A-Diamonds}{A-Clubs} (a pair of Aces)
salto9: shows {7-Hearts}{7-Clubs} (three of a kind, Sevens)
salto9 collected 9964 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 9964 | Rake 0
Board {10-Diamonds}{7-Spades}{9-Spades}{6-Hearts}{Q-Clubs}
Seat 1: jugizuuuuu folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: salto9 showed {7-Hearts}{7-Clubs} and won (9964) with three of a kind, Sevens
Seat 3: elmanowitsch folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: LatzFatz folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: micolii (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: ladylv61 (small blind) folded before Flop
Seat 8: OMGHitman1 (big blind) showed {A-Diamonds}{A-Clubs} and lost with a pair of Aces
Seat 9: arvydas folded before Flop (didn't bet)

51  

PokerStars Hand #74725073245: Tournament #558010191, $30+$3 USD Hold'em No Limit - Level I (10/20) - 2012/01/30 11:09:07 CET [2012/01/30 5:09:07 ET]
Table '558010191 9' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: salto9 (2970 in chips)
Seat 2: kingtockers (2880 in chips)
Seat 3: tältpinne (3000 in chips) out of hand (moved from another table into small blind)
Seat 4: MKD001 (2940 in chips)
Seat 5: Elite-C-Six (1845 in chips)
Seat 6: hzkto (2930 in chips)
Seat 7: p1oneer (2950 in chips)
Seat 8: kabanbaraban (3250 in chips)
Seat 9: nelly_wella (3085 in chips)
MKD001: posts small blind 10
Elite-C-Six: posts big blind 20
*** HOLE CARDS ***
Dealt to salto9 {K-Clubs}{A-Clubs}
hzkto: folds
p1oneer: folds
kabanbaraban: raises 20 to 40
nelly_wella: raises 100 to 140
salto9: calls 140
kingtockers: folds
MKD001: folds
Elite-C-Six: raises 540 to 680
kabanbaraban: folds
nelly_wella: calls 540
salto9: folds
*** FLOP *** {5-Clubs}{6-Clubs}{2-Hearts}
Elite-C-Six: bets 1165 and is all-in
nelly_wella: folds
Uncalled bet (1165) returned to Elite-C-Six
Elite-C-Six collected 1550 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 1550 | Rake 0
Board {5-Clubs}{6-Clubs}{2-Hearts}
Seat 1: salto9 folded before Flop
Seat 2: kingtockers (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: MKD001 (small blind) folded before Flop
Seat 5: Elite-C-Six (big blind) collected (1550)
Seat 6: hzkto folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: p1oneer folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: kabanbaraban folded before Flop
Seat 9: nelly_wella folded on the Flop

52  

exit

PokerStars Hand #74725133463: Tournament #507243054, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XVII (400/800) - 2012/01/30 11:11:22 CET [2012/01/30 5:11:22 ET]
Table '507243054 57' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: salto9 (9940 in chips)
Seat 2: johansan1 (42170 in chips)
Seat 3: mlhilluk86 (20482 in chips)
Seat 4: posseven (28807 in chips)
Seat 5: Chyym (43254 in chips)
Seat 6: RatedRockets (13020 in chips)
Seat 7: giosue'1977 (73492 in chips)
Seat 8: Centoss (1000 in chips) is sitting out
Seat 9: luck530 (11765 in chips)
salto9: posts the ante 100
johansan1: posts the ante 100
mlhilluk86: posts the ante 100
posseven: posts the ante 100
Chyym: posts the ante 100
RatedRockets: posts the ante 100
giosue'1977: posts the ante 100
Centoss: posts the ante 100
luck530: posts the ante 100
johansan1: posts small blind 400
mlhilluk86: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to salto9 {Q-Clubs}{K-Clubs}
posseven: folds
Chyym: folds
RatedRockets: folds
giosue'1977: calls 800
Centoss: folds
luck530: folds
salto9: raises 9040 to 9840 and is all-in
johansan1: folds
mlhilluk86: folds
giosue'1977: calls 9040
*** FLOP *** {Q-Diamonds}{8-Spades}{A-Diamonds}
*** TURN *** {Q-Diamonds}{8-Spades}{A-Diamonds} {10-Diamonds}
*** RIVER *** {Q-Diamonds}{8-Spades}{A-Diamonds}{10-Diamonds} {10-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
giosue'1977: shows {6-Spades}{A-Hearts} (two pair, Aces and Tens)
salto9: shows {Q-Clubs}{K-Clubs} (two pair, Queens and Tens)
giosue'1977 collected 21780 from pot
salto9 finished the tournament in 975th place
*** SUMMARY ***
Total pot 21780 | Rake 0
Board {Q-Diamonds}{8-Spades}{A-Diamonds}{10-Diamonds}{10-Hearts}
Seat 1: salto9 (button) showed {Q-Clubs}{K-Clubs} and lost with two pair, Queens and Tens
Seat 2: johansan1 (small blind) folded before Flop
Seat 3: mlhilluk86 (big blind) folded before Flop
Seat 4: posseven folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Chyym folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: RatedRockets folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: giosue'1977 showed {6-Spades}{A-Hearts} and won (21780) with two pair, Aces and Tens
Seat 8: Centoss folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: luck530 folded before Flop (didn't bet)

53  

aasjes zijn weer hot vandaag bij de buren dan ..

PokerStars Hand #74725181424: Tournament #558010171, $3.00+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level V (75/150) - 2012/01/30 11:13:09 CET [2012/01/30 5:13:09 ET]
Table '558010171 92' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: escobar0574 (9900 in chips)
Seat 2: tuancid (3185 in chips)
Seat 3: salto9 (7012 in chips)
Seat 4: hatxy (850 in chips)
Seat 5: Devetak (10175 in chips)
Seat 6: DJEK265 (10825 in chips)
Seat 7: rivok (8229 in chips)
Seat 8: orion.d.c (4570 in chips)
Seat 9: LakyG21 (2650 in chips)
hatxy: posts small blind 75
Devetak: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to salto9 {8-Diamonds}{8-Spades}
DJEK265: raises 300 to 450
rivok: folds
orion.d.c: folds
LakyG21: folds
escobar0574: folds
tuancid: folds
salto9: calls 450
hatxy: folds
Devetak: folds
*** FLOP *** {A-Spades}{7-Hearts}{4-Diamonds}
DJEK265: checks
salto9: checks
*** TURN *** {A-Spades}{7-Hearts}{4-Diamonds} {4-Spades}
DJEK265: bets 150
salto9: calls 150
*** RIVER *** {A-Spades}{7-Hearts}{4-Diamonds}{4-Spades} {2-Spades}
DJEK265: bets 2100
salto9: folds
Uncalled bet (2100) returned to DJEK265
DJEK265 collected 1425 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 1425 | Rake 0
Board {A-Spades}{7-Hearts}{4-Diamonds}{4-Spades}{2-Spades}
Seat 1: escobar0574 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: tuancid folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: salto9 (button) folded on the River
Seat 4: hatxy (small blind) folded before Flop
Seat 5: Devetak (big blind) folded before Flop
Seat 6: DJEK265 collected (1425)
Seat 7: rivok folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: orion.d.c folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: LakyG21 folded before Flop (didn't bet)

54  

hotrun [x]

Ik doe het wel voor je, want jij bent weer vergeten Drunk

J{a-Clubs}pie {4-Clubs} ever ;)

55  

Hey jinx leef je ook nog.. Big Grin

{q-Spades}{10-Spades} You miss 100 percent of the shots you never take. {q-Clubs}{10-Clubs}

56  

PokerStars Hand #74725411795: Tournament #558010191, $30+$3 USD Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 2012/01/30 11:21:30 CET [2012/01/30 5:21:30 ET]
Table '558010191 9' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: salto9 (2770 in chips)
Seat 2: kingtockers (3000 in chips)
Seat 3: tältpinne (2890 in chips)
Seat 4: MKD001 (2580 in chips)
Seat 5: Elite-C-Six (4580 in chips)
Seat 6: eal23 (590 in chips)
Seat 7: p1oneer (2815 in chips)
Seat 8: kabanbaraban (6695 in chips)
Seat 9: rookiebot (3000 in chips) out of hand (moved from another table into small blind)
salto9: posts small blind 15
kingtockers: posts big blind 30
*** HOLE CARDS ***
Dealt to salto9 {K-Clubs}{A-Spades}
tältpinne: folds
MKD001: raises 60 to 90
Elite-C-Six: calls 90
eal23: calls 90
p1oneer: folds
kabanbaraban: folds
salto9: calls 75
kingtockers: calls 60
*** FLOP *** {A-Clubs}{9-Spades}{J-Spades}
salto9: checks
kingtockers: checks
MKD001: bets 130
Elite-C-Six: calls 130
eal23: calls 130
salto9: raises 560 to 690
kingtockers: folds
MKD001: raises 1800 to 2490 and is all-in
Elite-C-Six: folds
eal23: calls 370 and is all-in
salto9: calls 1800
*** TURN *** {A-Clubs}{9-Spades}{J-Spades} {6-Clubs}
*** RIVER *** {A-Clubs}{9-Spades}{J-Spades}{6-Clubs} {K-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
salto9: shows {K-Clubs}{A-Spades} (two pair, Aces and Kings)
MKD001: shows {J-Hearts}{9-Hearts} (two pair, Jacks and Nines)
salto9 collected 3980 from side pot
eal23: shows {10-Spades}{Q-Spades} (a straight, Ten to Ace)
eal23 collected 2080 from main pot
MKD001 finished the tournament in 247th place
*** SUMMARY ***
Total pot 6060 Main pot 2080. Side pot 3980. | Rake 0
Board {A-Clubs}{9-Spades}{J-Spades}{6-Clubs}{K-Hearts}
Seat 1: salto9 (small blind) showed {K-Clubs}{A-Spades} and won (3980) with two pair, Aces and Kings
Seat 2: kingtockers (big blind) folded on the Flop
Seat 3: tältpinne folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: MKD001 showed {J-Hearts}{9-Hearts} and lost with two pair, Jacks and Nines
Seat 5: Elite-C-Six folded on the Flop
Seat 6: eal23 showed {10-Spades}{Q-Spades} and won (2080) with a straight, Ten to Ace
Seat 7: p1oneer folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: kabanbaraban (button) folded before Flop (didn't bet)

57  

oeps Smile ole ole

PokerStars Hand #74725437727: Tournament #558011321, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2012/01/30 11:22:25 CET [2012/01/30 5:22:25 ET]
Table '558011321 58' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: ScauHades (7291 in chips)
Seat 2: jabQQjab (2261 in chips)
Seat 3: Koly271975 (26203 in chips)
Seat 4: steelyspan90 (7316 in chips)
Seat 5: GTG67 (6510 in chips)
Seat 6: 2nines (11576 in chips)
Seat 7: salto9 (3207 in chips)
Seat 8: ErnestAG (5642 in chips)
Seat 9: doc666noumea (7436 in chips)
ScauHades: posts the ante 25
jabQQjab: posts the ante 25
Koly271975: posts the ante 25
steelyspan90: posts the ante 25
GTG67: posts the ante 25
2nines: posts the ante 25
salto9: posts the ante 25
ErnestAG: posts the ante 25
doc666noumea: posts the ante 25
Koly271975: posts small blind 100
steelyspan90: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to salto9 {6-Diamonds}{6-Hearts}
GTG67: folds
2nines: folds
salto9: raises 2982 to 3182 and is all-in
ErnestAG: folds
doc666noumea: raises 4229 to 7411 and is all-in
ScauHades: folds
jabQQjab: folds
Koly271975: folds
steelyspan90: folds
Uncalled bet (4229) returned to doc666noumea
*** FLOP *** {4-Diamonds}{6-Clubs}{10-Hearts}
*** TURN *** {4-Diamonds}{6-Clubs}{10-Hearts} {8-Spades}
*** RIVER *** {4-Diamonds}{6-Clubs}{10-Hearts}{8-Spades} {5-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
salto9: shows {6-Diamonds}{6-Hearts} (three of a kind, Sixes)
doc666noumea: shows {K-Hearts}{K-Clubs} (a pair of Kings)
salto9 collected 6889 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6889 | Rake 0
Board {4-Diamonds}{6-Clubs}{10-Hearts}{8-Spades}{5-Diamonds}
Seat 1: ScauHades folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: jabQQjab (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Koly271975 (small blind) folded before Flop
Seat 4: steelyspan90 (big blind) folded before Flop
Seat 5: GTG67 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: 2nines folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: salto9 showed {6-Diamonds}{6-Hearts} and won (6889) with three of a kind, Sixes
Seat 8: ErnestAG folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: doc666noumea showed {K-Hearts}{K-Clubs} and lost with a pair of Kings

58  

Rampie schreef

Hey jinx leef je ook nog.. Big Grin

Uiteraard, onkruid vergaat niet he? Wink

J{a-Clubs}pie {4-Clubs} ever ;)

59  

JinxterFlush schreef

hotrun [x]

Ik doe het wel voor je, want jij bent weer vergeten Drunk

thx damn me

60  
Terug naar boven
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic