Poker Forum

23511 leden
193972 topics
7229407 posts

Online: 112 46 geregistreerde leden + 66 gasten

Laatste eerst Oudste eerst

L0ve2playU op een aantal 50/100 tafels, gl sir!

241  

hh's pls Smile

242  

Nog weinig gebeurd, maar kijk pas net, dit zijn grootste handen van hem sinds ik kijk

PokerStars Hand #77986562537: Omaha Pot Limit ($50/$100 USD) - 2012/03/29 10:53:32 CET [2012/03/29 4:53:32 ET]
Table 'Xosa III' 6-max Seat #1 is the button
Seat 1: Kipu ($46078.73 in chips)
Seat 2: RealAndyBeal ($2914.55 in chips)
Seat 3: Zypherin ($15290.47 in chips)
Seat 4: BlackJack187 ($11005 in chips)
Seat 5: phounderAA ($18061.70 in chips)
Seat 6: L0ve2playU ($45762.65 in chips)
RealAndyBeal: posts small blind $50
Zypherin: posts big blind $100
Kipu: posts the ante $20
RealAndyBeal: posts the ante $20
Zypherin: posts the ante $20
BlackJack187: posts the ante $20
phounderAA: posts the ante $20
L0ve2playU: posts the ante $20
*** HOLE CARDS ***
BlackJack187: folds
phounderAA: raises $200 to $300
L0ve2playU: calls $300
Kipu: folds
RealAndyBeal: raises $1120 to $1420
Zypherin: folds
phounderAA: folds
L0ve2playU: raises $3360 to $4780
RealAndyBeal: calls $1474.55 and is all-in
Uncalled bet ($1885.45) returned to L0ve2playU
*** FLOP *** {8-Hearts}{Q-Diamonds}{2-Hearts}
*** TURN *** {8-Hearts}{Q-Diamonds}{2-Hearts} {10-Diamonds}
*** RIVER *** {8-Hearts}{Q-Diamonds}{2-Hearts}{10-Diamonds} {3-Spades}
*** SHOW DOWN ***
RealAndyBeal: shows {Q-Spades}{A-Hearts}{4-Hearts}{J-Hearts} (a pair of Queens)
L0ve2playU: shows {K-Diamonds}{A-Spades}{A-Diamonds}{Q-Clubs} (a pair of Aces)
L0ve2playU collected $6304.10 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $6309.10 | Rake $5
Board {8-Hearts}{Q-Diamonds}{2-Hearts}{10-Diamonds}{3-Spades}
Seat 1: Kipu (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: RealAndyBeal (small blind) showed {Q-Spades}{A-Hearts}{4-Hearts}{J-Hearts} and lost with a pair of Queens
Seat 3: Zypherin (big blind) folded before Flop
Seat 4: BlackJack187 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: phounderAA folded before Flop
Seat 6: L0ve2playU showed {K-Diamonds}{A-Spades}{A-Diamonds}{Q-Clubs} and won ($6304.10) with a pair of Aces

PokerStars Hand #77986648063: Omaha Pot Limit ($50/$100 USD) - 2012/03/29 10:57:37 CET [2012/03/29 4:57:37 ET]
Table 'Alterf III' 6-max Seat #2 is the button
Seat 1: RealAndyBeal ($27438.18 in chips)
Seat 2: römpsä ($2820 in chips)
Seat 3: Kipu ($11519.82 in chips)
Seat 4: L0ve2playU ($23075.75 in chips)
Seat 5: IAmSoSo ($2850 in chips)
Seat 6: phounderAA ($10427.25 in chips)
Kipu: posts small blind $50
L0ve2playU: posts big blind $100
*** HOLE CARDS ***
IAmSoSo: folds
phounderAA: folds
RealAndyBeal: raises $120 to $220
römpsä: calls $220
Kipu: calls $170
L0ve2playU: raises $880 to $1100
RealAndyBeal: calls $880
römpsä: calls $880
Kipu: calls $880
*** FLOP *** {J-Clubs}{5-Clubs}{9-Spades}
Kipu: checks
L0ve2playU: checks
RealAndyBeal: checks
römpsä: bets $1720 and is all-in
Kipu: folds
L0ve2playU: calls $1720
RealAndyBeal: calls $1720
*** TURN *** {J-Clubs}{5-Clubs}{9-Spades} {J-Spades}
L0ve2playU: bets $5000
RealAndyBeal: folds
Uncalled bet ($5000) returned to L0ve2playU
*** RIVER *** {J-Clubs}{5-Clubs}{9-Spades}{J-Spades} {Q-Spades}
*** SHOW DOWN ***
L0ve2playU: shows {A-Diamonds}{J-Hearts}{A-Hearts}{2-Diamonds} (three of a kind, Jacks)
römpsä: shows {5-Spades}{6-Diamonds}{8-Spades}{5-Diamonds} (a full house, Fives full of Jacks)
römpsä collected $9555 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $9560 | Rake $5
Board {J-Clubs}{5-Clubs}{9-Spades}{J-Spades}{Q-Spades}
Seat 1: RealAndyBeal folded on the Turn
Seat 2: römpsä (button) showed {5-Spades}{6-Diamonds}{8-Spades}{5-Diamonds} and won ($9555) with a full house, Fives full of Jacks
Seat 3: Kipu (small blind) folded on the Flop
Seat 4: L0ve2playU (big blind) showed {A-Diamonds}{J-Hearts}{A-Hearts}{2-Diamonds} and lost with three of a kind, Jacks
Seat 5: IAmSoSo folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: phounderAA folded before Flop (didn't bet)

Wel iets up volgens hs
L0ve2playU
919 hands
$12,571

243  

PokerStars Hand #77986583480: Omaha Pot Limit ($50/$100 USD) - 2012/03/29 10:54:26 CET [2012/03/29 4:54:26 ET]
Table 'Gerlinde III' 6-max Seat #3 is the button
Seat 1: IAmSoSo ($7543.10 in chips)
Seat 2: Kipu ($28882.65 in chips)
Seat 3: L0ve2playU ($29765 in chips)
Seat 4: RealAndyBeal ($32504.16 in chips)
Seat 5: Zypherin ($27984.33 in chips)
Seat 6: phounderAA ($9180 in chips)
RealAndyBeal: posts small blind $50
Zypherin: posts big blind $100
IAmSoSo: posts the ante $20
Kipu: posts the ante $20
L0ve2playU: posts the ante $20
RealAndyBeal: posts the ante $20
Zypherin: posts the ante $20
phounderAA: posts the ante $20
*** HOLE CARDS ***
phounderAA: raises $200 to $300
IAmSoSo: folds
Kipu: folds
L0ve2playU: calls $300
RealAndyBeal: calls $250
Zypherin: folds
*** FLOP *** {7-Spades}{9-Spades}{5-Diamonds}
RealAndyBeal: checks
phounderAA: checks
L0ve2playU: bets $900
RealAndyBeal: calls $900
phounderAA: folds
*** TURN *** {7-Spades}{9-Spades}{5-Diamonds} {4-Clubs}
RealAndyBeal: checks
L0ve2playU: bets $2700
RealAndyBeal: calls $2700
*** RIVER *** {7-Spades}{9-Spades}{5-Diamonds}{4-Clubs} {K-Hearts}
RealAndyBeal: checks
L0ve2playU: bets $6200
RealAndyBeal: calls $6200
*** SHOW DOWN ***
L0ve2playU: shows {7-Clubs}{8-Diamonds}{9-Hearts}{10-Hearts} (two pair, Nines and Sevens)
RealAndyBeal: shows {9-Diamonds}{5-Spades}{7-Diamonds}{6-Hearts} (two pair, Nines and Sevens)
RealAndyBeal collected $10357.50 from pot
L0ve2playU collected $10357.50 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $20720 | Rake $5
Board {7-Spades}{9-Spades}{5-Diamonds}{4-Clubs}{K-Hearts}
Seat 1: IAmSoSo folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Kipu folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: L0ve2playU (button) showed {7-Clubs}{8-Diamonds}{9-Hearts}{10-Hearts} and won ($10357.50) with two pair, Nines and Sevens
Seat 4: RealAndyBeal (small blind) showed {9-Diamonds}{5-Spades}{7-Diamonds}{6-Hearts} and won ($10357.50) with two pair, Nines and Sevens
Seat 5: Zypherin (big blind) folded before Flop
Seat 6: phounderAA folded on the Flop

PokerStars Hand #77986772436: Omaha Pot Limit ($50/$100 USD) - 2012/03/29 11:03:13 CET [2012/03/29 5:03:13 ET]
Table 'Xosa III' 6-max Seat #6 is the button
Seat 1: Kipu ($54715.98 in chips)
Seat 2: RealAndyBeal ($10763.75 in chips)
Seat 3: Zypherin ($22900 in chips)
Seat 5: phounderAA ($28616.70 in chips)
Seat 6: L0ve2playU ($47022.20 in chips)
Kipu: posts small blind $50
RealAndyBeal: posts big blind $100
BlackJack187: sits out
Kipu: posts the ante $20
RealAndyBeal: posts the ante $20
Zypherin: posts the ante $20
phounderAA: posts the ante $20
L0ve2playU: posts the ante $20
*** HOLE CARDS ***
Zypherin: raises $200 to $300
phounderAA: raises $850 to $1150
L0ve2playU: folds
Kipu: folds
RealAndyBeal: raises $2750 to $3900
Zypherin: folds
phounderAA: calls $2750
*** FLOP *** {J-Clubs}{5-Diamonds}{8-Clubs}
RealAndyBeal: bets $6843.75 and is all-in
phounderAA: calls $6843.75
*** TURN *** {J-Clubs}{5-Diamonds}{8-Clubs} {10-Diamonds}
*** RIVER *** {J-Clubs}{5-Diamonds}{8-Clubs}{10-Diamonds} {9-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
RealAndyBeal: shows {A-Spades}{2-Clubs}{K-Clubs}{J-Spades} (a pair of Jacks)
phounderAA: shows {Q-Hearts}{8-Spades}{A-Clubs}{K-Hearts} (a straight, Nine to King)
phounderAA collected $21932.50 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $21937.50 | Rake $5
Board {J-Clubs}{5-Diamonds}{8-Clubs}{10-Diamonds}{9-Diamonds}
Seat 1: Kipu (small blind) folded before Flop
Seat 2: RealAndyBeal (big blind) showed {A-Spades}{2-Clubs}{K-Clubs}{J-Spades} and lost with a pair of Jacks
Seat 3: Zypherin folded before Flop
Seat 5: phounderAA showed {Q-Hearts}{8-Spades}{A-Clubs}{K-Hearts} and won ($21932.50) with a straight, Nine to King
Seat 6: L0ve2playU (button) folded before Flop (didn't bet)

244  

thx hola Thumb Up

245  

PokerStars Hand #77986994692: Omaha Pot Limit ($50/$100 USD) - 2012/03/29 11:11:43 CET [2012/03/29 5:11:43 ET]
Table 'Alterf III' 6-max Seat #4 is the button
Seat 1: RealAndyBeal ($23491.43 in chips)
Seat 2: römpsä ($7680 in chips)
Seat 3: Kipu ($15196.57 in chips)
Seat 4: L0ve2playU ($17850.75 in chips)
Seat 5: IAmSoSo ($6645 in chips)
IAmSoSo: posts small blind $50
phounderAA: is sitting out
RealAndyBeal: posts big blind $100
*** HOLE CARDS ***
römpsä: folds
Kipu: folds
L0ve2playU: raises $200 to $300
phounderAA leaves the table
IAmSoSo: folds
RealAndyBeal: raises $650 to $950
L0ve2playU: calls $650
*** FLOP *** {6-Diamonds}{K-Clubs}{A-Spades}
RealAndyBeal: bets $1264.25
L0ve2playU: calls $1264.25
*** TURN *** {6-Diamonds}{K-Clubs}{A-Spades} {8-Hearts}
RealAndyBeal: checks
L0ve2playU: bets $3000
RealAndyBeal: raises $10473.50 to $13473.50
L0ve2playU: folds
Uncalled bet ($10473.50) returned to RealAndyBeal
RealAndyBeal collected $10473.50 from pot
RealAndyBeal: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot $10478.50 | Rake $5
Board {6-Diamonds}{K-Clubs}{A-Spades}{8-Hearts}
Seat 1: RealAndyBeal (big blind) collected ($10473.50)
Seat 2: römpsä folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Kipu folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: L0ve2playU (button) folded on the Turn
Seat 5: IAmSoSo (small blind) folded before Flop

PokerStars Hand #77986993602: Omaha Pot Limit ($50/$100 USD) - 2012/03/29 11:11:40 CET [2012/03/29 5:11:40 ET]
Table 'Gerlinde III' 6-max Seat #5 is the button
Seat 1: IAmSoSo ($11218.10 in chips)
Seat 2: Kipu ($26116.40 in chips)
Seat 3: L0ve2playU ($25592.50 in chips)
Seat 4: RealAndyBeal ($18689.41 in chips)
Seat 5: Zypherin ($42820.33 in chips)
Seat 6: phounderAA ($11372.50 in chips)
phounderAA: posts small blind $50
IAmSoSo: posts big blind $100
IAmSoSo: posts the ante $20
Kipu: posts the ante $20
L0ve2playU: posts the ante $20
RealAndyBeal: posts the ante $20
Zypherin: posts the ante $20
phounderAA: posts the ante $20
*** HOLE CARDS ***
Kipu: folds
L0ve2playU: folds
RealAndyBeal: folds
Zypherin: folds
phounderAA: raises $200 to $300
IAmSoSo: raises $720 to $1020
phounderAA: raises $2160 to $3180
IAmSoSo: calls $2160
*** FLOP *** {2-Hearts}{10-Spades}{7-Diamonds}
phounderAA: bets $3750
IAmSoSo: raises $4268.10 to $8018.10 and is all-in
phounderAA: calls $4268.10
*** TURN *** {2-Hearts}{10-Spades}{7-Diamonds} {7-Clubs}
*** RIVER *** {2-Hearts}{10-Spades}{7-Diamonds}{7-Clubs} {7-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
phounderAA: shows {A-Hearts}{A-Diamonds}{9-Spades}{Q-Diamonds} (a full house, Sevens full of Aces)
IAmSoSo: shows {2-Clubs}{K-Clubs}{Q-Spades}{K-Spades} (a full house, Sevens full of Kings)
phounderAA collected $22511.20 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $22516.20 | Rake $5
Board {2-Hearts}{10-Spades}{7-Diamonds}{7-Clubs}{7-Hearts}
Seat 1: IAmSoSo (big blind) showed {2-Clubs}{K-Clubs}{Q-Spades}{K-Spades} and lost with a full house, Sevens full of Kings
Seat 2: Kipu folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: L0ve2playU folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: RealAndyBeal folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Zypherin (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: phounderAA (small blind) showed {A-Hearts}{A-Diamonds}{9-Spades}{Q-Diamonds} and won ($22511.20) with a full house, Sevens full of Aces

246  

PokerStars Hand #77987038978: Omaha Pot Limit ($50/$100 USD) - 2012/03/29 11:13:26 CET [2012/03/29 5:13:26 ET]
Table 'Gerlinde III' 6-max Seat #6 is the button
Seat 1: IAmSoSo ($10000 in chips)
Seat 2: Kipu ($26096.40 in chips)
Seat 3: L0ve2playU ($25572.50 in chips)
Seat 4: RealAndyBeal ($18669.41 in chips)
Seat 5: Zypherin ($42800.33 in chips)
Seat 6: phounderAA ($22665.60 in chips)
IAmSoSo: posts small blind $50
Kipu: posts big blind $100
IAmSoSo: posts the ante $20
Kipu: posts the ante $20
L0ve2playU: posts the ante $20
RealAndyBeal: posts the ante $20
Zypherin: posts the ante $20
phounderAA: posts the ante $20
*** HOLE CARDS ***
L0ve2playU: raises $300 to $400
RealAndyBeal: calls $400
Zypherin: calls $400
phounderAA: calls $400
IAmSoSo: folds
Kipu: calls $300
*** FLOP *** {6-Spades}{2-Diamonds}{4-Hearts}
Kipu: checks
L0ve2playU: bets $1700
RealAndyBeal: folds
Zypherin: folds
phounderAA: calls $1700
Kipu: folds
*** TURN *** {6-Spades}{2-Diamonds}{4-Hearts} {8-Spades}
L0ve2playU: checks
phounderAA: bets $3400
L0ve2playU: calls $3400
*** RIVER *** {6-Spades}{2-Diamonds}{4-Hearts}{8-Spades} {9-Spades}
L0ve2playU: checks
phounderAA: checks
*** SHOW DOWN ***
L0ve2playU: shows {3-Spades}{J-Diamonds}{5-Diamonds}{Q-Spades} (a flush, Queen high)
phounderAA: mucks hand
L0ve2playU collected $12365 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $12370 | Rake $5
Board {6-Spades}{2-Diamonds}{4-Hearts}{8-Spades}{9-Spades}
Seat 1: IAmSoSo (small blind) folded before Flop
Seat 2: Kipu (big blind) folded on the Flop

PokerStars Hand #77987150139: Omaha Pot Limit ($50/$100 USD) - 2012/03/29 11:17:40 CET [2012/03/29 5:17:40 ET]
Table 'Xosa III' 6-max Seat #1 is the button
Seat 1: Kipu ($44335.98 in chips)
Seat 2: RealAndyBeal ($20075 in chips)
Seat 3: IAmSoSo ($9750 in chips)
Seat 4: BlackJack187 ($10290 in chips)
Seat 6: L0ve2playU ($46797.20 in chips)
RealAndyBeal: posts small blind $50
IAmSoSo: posts big blind $100
Vaga_Lion: sits out
Kipu: posts the ante $20
RealAndyBeal: posts the ante $20
IAmSoSo: posts the ante $20
BlackJack187: posts the ante $20
L0ve2playU: posts the ante $20
*** HOLE CARDS ***
BlackJack187: folds
L0ve2playU: raises $200 to $300
Kipu: folds
RealAndyBeal: folds
IAmSoSo: calls $200
*** FLOP *** {A-Spades}{5-Diamonds}{9-Spades}
IAmSoSo: checks
L0ve2playU: bets $600
IAmSoSo: calls $600
*** TURN *** {A-Spades}{5-Diamonds}{9-Spades} {4-Hearts}
IAmSoSo: checks
L0ve2playU: bets $1900
IAmSoSo: raises $5745 to $7645
L0ve2playU: folds
Uncalled bet ($5745) returned to IAmSoSo
IAmSoSo collected $5745 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $5750 | Rake $5
Board {A-Spades}{5-Diamonds}{9-Spades}{4-Hearts}
Seat 1: Kipu (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: RealAndyBeal (small blind) folded before Flop
Seat 3: IAmSoSo (big blind) collected ($5745)
Seat 4: BlackJack187 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: L0ve2playU folded on the Turn

247  

PokerStars Hand #77987262251: Omaha Pot Limit ($50/$100 USD) - 2012/03/29 11:21:55 CET [2012/03/29 5:21:55 ET]
Table 'Alterf III' 6-max Seat #1 is the button
Seat 1: RealAndyBeal ($23386.43 in chips)
Seat 2: römpsä ($15468.50 in chips)
Seat 3: Kipu ($14557.82 in chips)
Seat 4: L0ve2playU ($12612 in chips)
Seat 5: IAmSoSo ($4784 in chips)
römpsä: posts small blind $50
Kipu: posts big blind $100
*** HOLE CARDS ***
L0ve2playU: raises $200 to $300
IAmSoSo: folds
RealAndyBeal: calls $300
römpsä: calls $250
Kipu: raises $1200 to $1500
L0ve2playU: calls $1200
RealAndyBeal: calls $1200
römpsä: calls $1200
*** FLOP *** {8-Clubs}{K-Hearts}{5-Spades}
römpsä: checks
Kipu: checks
L0ve2playU: bets $4200
RealAndyBeal: folds
römpsä: folds
Kipu: folds
Uncalled bet ($4200) returned to L0ve2playU
L0ve2playU collected $5995 from pot
L0ve2playU: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot $6000 | Rake $5
Board {8-Clubs}{K-Hearts}{5-Spades}
Seat 1: RealAndyBeal (button) folded on the Flop
Seat 2: römpsä (small blind) folded on the Flop
Seat 3: Kipu (big blind) folded on the Flop
Seat 4: L0ve2playU collected ($5995)
Seat 5: IAmSoSo folded before Flop (didn't bet)

en sitting out

248  

Waar is dat toernooi deal strategie topic heen?

Die laatste was wel interessant, ik had daar q567 met twee backdoor fd's. Opzich is die bet best wel een spew 11k diep, alleen horen kipa en rompsa nouwelijks een checkraise range te hebben daar (mbe met 6788 oid), omdat de pot al zo groot is. Wel close spot tussen vrij kaartje pakken en bet-callen.

249  

joeriwestland schreef

Waar is dat toernooi deal strategie topic heen?

https://nl.pokernews.com/poker-forum/topic214131/3.htm#post-6426134
Zie ook laatste 100 topics.

250  

Nice om reactie op de handen te lezen, wel erg close idd.

Voor wie was trouwens die rij op nlhe? iwinido?

251  

Waarom bet je niet door en check je de river bij die gemaakte backdoor flush q high joeri?

252  

Waarom bet je niet door en check je de river bij die gemaakte backdoor flush q high joeri?

253  

samdeman84 schreef

Waarom bet je nietdoor en check je de river bij die gemaakte backdoor flush q high joeri?

Hij bette de turn ook al niet he.

254  

Ah, verkeerd gekeken thanks

255  

Omdat villain die scarecard 100% gaat aanvallen op de turn en ik niet van mijn tophand wil worden afgeraised --> check-call turn. Op de river ga ik zo vaak check-folden met mijn lijn/riverkaart, dat ik dit soort hits liever check-call. Dat is beter voor je range.
En in omaha, als ik hier bet, loop ik altijd het risico dat villain de aas hoog blokker heeft en hem allin-bluffed. Dus altijd bet-folden of altijd bet-callen, brengt je ook wel eens aardig in de problemen.

256  
257  

visjeatwater 2 tafels 10k nl HU vs donthnrmepls

258  

L0ve2playU speelt weer op een flink aantal tafels waaronder 3 50/100 plo tafels tegen o.a. ilari. Ilari leek even op tilt. Ben benieuwd of Joeri hem als een spot beschouwd.

Edit: 50/100 tafels zijn alweer opgebroken.

259  

PokerStars Hand #78340820665: Omaha Pot Limit ($50/$100 USD) - 2012/04/05 0:54:05 CET [2012/04/04 18:54:05 ET]
Table 'Maria IV' 6-max Seat #2 is the button
Seat 1: doncarignano ($10000 in chips)
Seat 2: L0ve2playU ($11565 in chips)
Seat 3: Kipu ($7991.90 in chips)
Seat 4: Ilari FIN ($35177.85 in chips)
Seat 5: Ben86 ($12667 in chips)
Seat 6: LuckyGump ($29918.66 in chips)
Kipu: posts small blind $50
Ilari FIN: posts big blind $100
doncarignano: posts the ante $20
L0ve2playU: posts the ante $20
Kipu: posts the ante $20
Ilari FIN: posts the ante $20
Ben86: posts the ante $20
LuckyGump: posts the ante $20
*** HOLE CARDS ***
Ben86: folds
LuckyGump: folds
doncarignano: folds
L0ve2playU: raises $200 to $300
Kipu: raises $820 to $1120
Ilari FIN: calls $1020
L0ve2playU: raises $3480 to $4600
Kipu: calls $3480
Ilari FIN: calls $3480
*** FLOP *** {Q-Spades}{Q-Hearts}{3-Spades}
Kipu: checks
Ilari FIN: checks
L0ve2playU: checks
*** TURN *** {Q-Spades}{Q-Hearts}{3-Spades} {5-Diamonds}
Kipu: checks
Ilari FIN: bets $13915
L0ve2playU: calls $6945 and is all-in
Kipu: folds
Uncalled bet ($6970) returned to Ilari FIN
*** RIVER *** {Q-Spades}{Q-Hearts}{3-Spades}{5-Diamonds} {2-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Ilari FIN: shows {10-Spades}{Q-Diamonds}{A-Hearts}{4-Hearts} (a straight, Ace to Five)
L0ve2playU: shows {A-Clubs}{J-Spades}{Q-Clubs}{5-Spades} (a full house, Queens full of Fives)
L0ve2playU collected $27805 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $27810 | Rake $5
Board {Q-Spades}{Q-Hearts}{3-Spades}{5-Diamonds}{2-Clubs}
Seat 1: doncarignano folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: L0ve2playU (button) showed {A-Clubs}{J-Spades}{Q-Clubs}{5-Spades} and won ($27805) with a full house, Queens full of Fives
Seat 3: Kipu (small blind) folded on the Turn
Seat 4: Ilari FIN (big blind) showed {10-Spades}{Q-Diamonds}{A-Hearts}{4-Hearts} and lost with a straight, Ace to Five
Seat 5: Ben86 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: LuckyGump folded before Flop (didn't bet)

260  
Terug naar boven
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic