Poker Forum

23584 leden
194145 topics
7239434 posts

Online: 153 62 geregistreerde leden + 91 gasten

Laatste eerst Oudste eerst

PokerStars Hand #78341031923: Omaha Pot Limit ($50/$100 USD) - 2012/04/05 0:59:44 CET [2012/04/04 18:59:44 ET]
Table 'Ate VII' 6-max Seat #2 is the button
Seat 1: ZLATANDINHO ($5495 in chips)
Seat 2: L0ve2playU ($3000 in chips)
Seat 3: doncarignano ($10790 in chips)
Seat 4: 0Human0 ($5495 in chips)
Seat 5: EireAbu ($5776.29 in chips)
Seat 6: mikki696 ($6490 in chips)
doncarignano: posts small blind $50
0Human0: posts big blind $100
*** HOLE CARDS ***
EireAbu: folds
mikki696: raises $120 to $220
ZLATANDINHO: folds
L0ve2playU: raises $590 to $810
doncarignano: folds
0Human0: folds
mikki696: calls $590
*** FLOP *** {J-Hearts}{3-Diamonds}{5-Diamonds}
mikki696: bets $1765
L0ve2playU: raises $425 to $2190 and is all-in
mikki696: calls $425
*** TURN *** {J-Hearts}{3-Diamonds}{5-Diamonds} {8-Clubs}
*** RIVER *** {J-Hearts}{3-Diamonds}{5-Diamonds}{8-Clubs} {7-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
mikki696: shows {2-Hearts}{Q-Hearts}{2-Diamonds}{A-Diamonds} (a flush, Ace high)
L0ve2playU: shows {A-Spades}{K-Hearts}{4-Hearts}{Q-Clubs} (high card Ace)
mikki696 collected $6145 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $6150 | Rake $5
Board {J-Hearts}{3-Diamonds}{5-Diamonds}{8-Clubs}{7-Diamonds}
Seat 1: ZLATANDINHO folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: L0ve2playU (button) showed {A-Spades}{K-Hearts}{4-Hearts}{Q-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 3: doncarignano (small blind) folded before Flop
Seat 4: 0Human0 (big blind) folded before Flop
Seat 5: EireAbu folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: mikki696 showed {2-Hearts}{Q-Hearts}{2-Diamonds}{A-Diamonds} and won ($6145) with a flush, Ace high

261  

PokerStars Hand #78341488310: Omaha Pot Limit ($50/$100 USD) - 2012/04/05 1:10:02 CET [2012/04/04 19:10:02 ET]
Table 'Maria IV' 6-max Seat #2 is the button
Seat 1: doncarignano ($10847.50 in chips)
Seat 2: L0ve2playU ($19603.10 in chips)
Seat 4: Ilari FIN ($30956.50 in chips)
Seat 5: Ben86 ($10000 in chips)
Seat 6: LuckyGump ($25467.51 in chips)
EireAbu will be allowed to play after the button
Ilari FIN: posts small blind $50
Ben86: posts big blind $100
doncarignano: posts the ante $20
L0ve2playU: posts the ante $20
Ilari FIN: posts the ante $20
Ben86: posts the ante $20
LuckyGump: posts the ante $20
*** HOLE CARDS ***
LuckyGump: folds
doncarignano: folds
L0ve2playU: raises $200 to $300
Ilari FIN: raises $800 to $1100
Ben86: folds
L0ve2playU: calls $800
*** FLOP *** {7-Hearts}{9-Diamonds}{J-Diamonds}
Ilari FIN: checks
L0ve2playU: bets $2000
Ilari FIN: calls $2000
*** TURN *** {7-Hearts}{9-Diamonds}{J-Diamonds} {J-Spades}
Ilari FIN: checks
L0ve2playU: checks
*** RIVER *** {7-Hearts}{9-Diamonds}{J-Diamonds}{J-Spades} {10-Spades}
Ilari FIN: bets $6395
L0ve2playU: raises $7505 to $13900
Ilari FIN: folds
Uncalled bet ($7505) returned to L0ve2playU
L0ve2playU collected $19185 from pot
L0ve2playU: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot $19190 | Rake $5
Board {7-Hearts}{9-Diamonds}{J-Diamonds}{J-Spades}{10-Spades}
Seat 1: doncarignano folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: L0ve2playU (button) collected ($19185)
Seat 4: Ilari FIN (small blind) folded on the River
Seat 5: Ben86 (big blind) folded before Flop
Seat 6: LuckyGump folded before Flop (didn't bet)

262  

PokerStars Hand #78341848348: Omaha Pot Limit ($50/$100 USD) - 2012/04/05 1:18:17 CET [2012/04/04 19:18:17 ET]
Table 'Maria IV' 6-max Seat #5 is the button
Seat 1: doncarignano ($10975 in chips)
Seat 2: L0ve2playU ($26383.10 in chips)
Seat 3: EireAbu ($11045 in chips)
Seat 4: Ilari FIN ($22846.50 in chips)
Seat 5: Ben86 ($10000 in chips)
Seat 6: LuckyGump ($28872.51 in chips)
LuckyGump: posts small blind $50
doncarignano: posts big blind $100
doncarignano: posts the ante $20
L0ve2playU: posts the ante $20
EireAbu: posts the ante $20
Ilari FIN: posts the ante $20
Ben86: posts the ante $20
LuckyGump: posts the ante $20
*** HOLE CARDS ***
L0ve2playU: raises $200 to $300
EireAbu: calls $300
Ilari FIN: raises $1170 to $1470
Ben86: folds
LuckyGump: folds
doncarignano: calls $1370
L0ve2playU: calls $1170
EireAbu: raises $6050 to $7520
Ilari FIN: calls $6050
doncarignano: folds
L0ve2playU: folds
*** FLOP *** {10-Diamonds}{10-Spades}{2-Diamonds}
EireAbu: bets $3505 and is all-in
Ilari FIN: calls $3505
*** TURN *** {10-Diamonds}{10-Spades}{2-Diamonds} {7-Hearts}
*** RIVER *** {10-Diamonds}{10-Spades}{2-Diamonds}{7-Hearts} {8-Spades}
*** SHOW DOWN ***
EireAbu: shows {K-Diamonds}{4-Diamonds}{K-Clubs}{4-Hearts} (two pair, Kings and Tens)
Ilari FIN: shows {9-Hearts}{5-Diamonds}{Q-Spades}{8-Diamonds} (two pair, Tens and Eights)
EireAbu collected $25155 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $25160 | Rake $5
Board {10-Diamonds}{10-Spades}{2-Diamonds}{7-Hearts}{8-Spades}
Seat 1: doncarignano (big blind) folded before Flop
Seat 2: L0ve2playU folded before Flop
Seat 3: EireAbu showed {K-Diamonds}{4-Diamonds}{K-Clubs}{4-Hearts} and won ($25155) with two pair, Kings and Tens
Seat 4: Ilari FIN showed {9-Hearts}{5-Diamonds}{Q-Spades}{8-Diamonds} and lost with two pair, Tens and Eights
Seat 5: Ben86 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: LuckyGump (small blind) folded before Flop

263  

ilari gambolll

I wont million

264  

PokerStars Hand #78342320085: Omaha Pot Limit ($50/$100 USD) - 2012/04/05 1:29:17 CET [2012/04/04 19:29:17 ET]
Table 'Maria IV' 6-max Seat #5 is the button
Seat 1: doncarignano ($10230 in chips)
Seat 2: L0ve2playU ($23403.10 in chips)
Seat 3: EireAbu ($31000 in chips)
Seat 4: Ilari FIN ($33090 in chips)
Seat 5: Ben86 ($10395 in chips)
Seat 6: LuckyGump ($32267.51 in chips)
LuckyGump: posts small blind $50
doncarignano: posts big blind $100
doncarignano: posts the ante $20
L0ve2playU: posts the ante $20
EireAbu: posts the ante $20
Ilari FIN: posts the ante $20
Ben86: posts the ante $20
LuckyGump: posts the ante $20
*** HOLE CARDS ***
L0ve2playU: raises $200 to $300
EireAbu: folds
Ilari FIN: raises $870 to $1170
Ben86: folds
LuckyGump: folds
doncarignano: folds
L0ve2playU: raises $2610 to $3780
Ilari FIN: raises $7830 to $11610
L0ve2playU: calls $7830
*** FLOP *** {2-Clubs}{10-Spades}{7-Hearts}
L0ve2playU: bets $11773.10 and is all-in
Ilari FIN: calls $11773.10
*** TURN *** {2-Clubs}{10-Spades}{7-Hearts} {6-Hearts}
*** RIVER *** {2-Clubs}{10-Spades}{7-Hearts}{6-Hearts} {8-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
L0ve2playU: shows {Q-Spades}{J-Diamonds}{10-Diamonds}{6-Spades} (two pair, Tens and Sixes)
Ilari FIN: shows {A-Spades}{3-Spades}{9-Diamonds}{A-Clubs} (a pair of Aces)
L0ve2playU collected $47031.20 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $47036.20 | Rake $5
Board {2-Clubs}{10-Spades}{7-Hearts}{6-Hearts}{8-Diamonds}
Seat 1: doncarignano (big blind) folded before Flop
Seat 2: L0ve2playU showed {Q-Spades}{J-Diamonds}{10-Diamonds}{6-Spades} and won ($47031.20) with two pair, Tens and Sixes
Seat 3: EireAbu folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Ilari FIN showed {A-Spades}{3-Spades}{9-Diamonds}{A-Clubs} and lost with a pair of Aces
Seat 5: Ben86 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: LuckyGump (small blind) folded before Flop

265  

hophop

I wont million

266  

Jullie zijn deze vergeten. Dit vond ik persoonlijk nog wel de leukste Tongue

PokerStars Hand #78342166999: Omaha Pot Limit ($50/$100 USD) - 2012/04/04 19:25:40 ET
Table 'Bobone II' 6-max Seat #6 is the button
Seat 1: Ben86 ($17055 in chips)
Seat 2: doncarignano ($40174 in chips)
Seat 3: EireAbu ($18814 in chips)
Seat 4: Ilari FIN ($27165 in chips)
Seat 5: L0ve2playU ($10000 in chips)
Seat 6: LuckyGump ($37273.95 in chips)
Ben86: posts small blind $50
doncarignano: posts big blind $100
Ben86: posts the ante $20
doncarignano: posts the ante $20
EireAbu: posts the ante $20
Ilari FIN: posts the ante $20
L0ve2playU: posts the ante $20
LuckyGump: posts the ante $20
*** HOLE CARDS ***
Dealt to L0ve2playU {8-Spades}{J-Diamonds}{K-Clubs}{10-Clubs}
EireAbu: folds
Ilari FIN: raises $370 to $470
L0ve2playU: calls $470
LuckyGump: raises $1680 to $2150
Ben86: folds
doncarignano: raises $5410 to $7560
Ilari FIN: calls $7090
L0ve2playU: calls $7090
LuckyGump: calls $5410
*** FLOP *** {2-Diamonds}{4-Hearts}{9-Spades}
doncarignano: checks
Ilari FIN: bets $19585 and is all-in
L0ve2playU: calls $2420 and is all-in
LuckyGump: raises $10108.95 to $29693.95 and is all-in
doncarignano: folds
Uncalled bet ($10108.95) returned to LuckyGump
*** TURN *** {2-Diamonds}{4-Hearts}{9-Spades} {2-Clubs}
*** RIVER *** {2-Diamonds}{4-Hearts}{9-Spades}{2-Clubs} {K-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Ilari FIN: shows {7-Clubs}{5-Spades}{9-Clubs}{3-Clubs} (two pair, Nines and Deuces)
LuckyGump: shows {A-Diamonds}{9-Diamonds}{4-Spades}{10-Spades} (two pair, Nines and Fours)
LuckyGump collected $34330 from side pot
L0ve2playU: shows {8-Spades}{J-Diamonds}{K-Clubs}{10-Clubs} (two pair, Kings and Deuces)
L0ve2playU collected $37665 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot $72000 Main pot $37665. Side pot $34330. | Rake $5
Board {2-Diamonds}{4-Hearts}{9-Spades}{2-Clubs}{K-Hearts}
Seat 1: Ben86 (small blind) folded before Flop
Seat 2: doncarignano (big blind) folded on the Flop
Seat 3: EireAbu folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Ilari FIN showed {7-Clubs}{5-Spades}{9-Clubs}{3-Clubs} and lost with two pair, Nines and Deuces
Seat 5: L0ve2playU showed {8-Spades}{J-Diamonds}{K-Clubs}{10-Clubs} and won ($37665) with two pair, Kings and Deuces
Seat 6: LuckyGump (button) showed {A-Diamonds}{9-Diamonds}{4-Spades}{10-Spades} and won ($34330) with two pair, Nines and Fours

267  

mbn

I wont million

268  

ilari vindt het fold knopje niet

269  

Was een leuke sessie zo te zien. Speelt ilari niet veel te los Joeri? Zie je hem ook als een zwakke spot aan de tafel, op het einde leek hij op tilt nadat jij hem een keer riverde meen ik.

270  

Ilari is een uitstekende handreader en legt heel veel druk op je. Diep is het een lastige tegenstander om tegen te spelen. Maar soms zie ik ook wel eens handjes van hem langskomen die ik niet best vind. Vind het net als Isildur echt een tegenstander die soms dagen erg goed kan spelen, maar soms ook als een banaan.

Maar meestal speelt hij hoger dan ik en altijd op de diepe tafels. Tot nu toe heb ik dus niet heel veel handjes met hem gespeeld, ik vond het meestal de swings gewoon niet waard om op een diepe 100-200 tafel tegen hem te gaan spelen en aangezien ik niet wil hit'nrunnen ga je tegen hem dan mega swings tegenkomen.

271  

Maakt zn postflop spel zoveel goed dan? Want preflop lijkt ie 6max gewoon te los en dat baseer ik niet op 1 of 2 handjes.

I wont million

272  

Dat zeg ik toch nietTongue

273  

Ik zeg toch ook niet dat jij dat zegt Poker Face Was gewoon een vraag Tongue

I wont million

274  

Ik ben een totale noob in omaha hoor, maar wtf doe je in die laatste hand?

vlaanderen77 wrote:Ik voel me toch een beetje verbonden met Naltas aangezien het er op lijktdat hij ook nooit geluk heeft

275  

voornamelijk gokken Drink.
Maar als ik 2 keer tegen aaxx achtig aanzit doe ik het wel ok. En met deze stacksizes doe ik het ook wel lekker. Kijk maar in dit geval, dikke kans dat doncar aaxx, kkxx of akxx heeft gefold. Als we allemaal 100bb hadden gezeten had ik wel gefold. Dus er zijn wel wat redenen die meespelen, maar echt goed is mijn actie zeker niet denk.

276  

There's a small Isildur in all of us Big Grin

zeikteefje

277  

Of ik ben een complete idioot of ik heb wat gemist

Wat doet Jason Mercier op Stars?

{10-Hearts}{9-Hearts} Opr en die shizzle blocked

278  

Tolleng schreef

Of ik ben een complete idioot of ik heb wat gemist

Wat doet Jason Mercier op Stars?

Die is al jaren een pokerstarspro

279  

lol

I wont million

280  
Terug naar boven
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic