Poker Forum

23511 leden
193972 topics
7229402 posts

Online: 119 47 geregistreerde leden + 72 gasten

BAP Archief

HH tienus_n1 10-3-2012

Laatste eerst Oudste eerst

PokerStars Hand #76971136284: Tournament #563010486, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (500/1000) - 2012/03/10 21:27:26 CET [2012/03/10 15:27:26 ET]
Table '563010486 429' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: olwyn13 (14291 in chips)
Seat 2: tienus_n1 (2456 in chips)
Seat 3: abouiss69 (12727 in chips)
Seat 4: Hombrina (11501 in chips)
Seat 5: Andrew Kozak (15099 in chips)
Seat 6: b0lha (15520 in chips)
Seat 7: P0ke2f4C3 (14002 in chips)
Seat 8: MDVMartins (2390 in chips)
Seat 9: jordi34 (4063 in chips)
olwyn13: posts the ante 125
tienus_n1: posts the ante 125
abouiss69: posts the ante 125
Hombrina: posts the ante 125
Andrew Kozak: posts the ante 125
b0lha: posts the ante 125
P0ke2f4C3: posts the ante 125
MDVMartins: posts the ante 125
jordi34: posts the ante 125
olwyn13: posts small blind 500
tienus_n1: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to tienus_n1 {K-Spades}{Q-Hearts}
abouiss69: folds
Hombrina: folds
Andrew Kozak: calls 1000
b0lha: folds
P0ke2f4C3: folds
MDVMartins: folds
jordi34: raises 2938 to 3938 and is all-in
olwyn13: folds
tienus_n1: calls 1331 and is all-in
Andrew Kozak: calls 2938
*** FLOP *** {A-Diamonds}{4-Hearts}{Q-Clubs}
*** TURN *** {A-Diamonds}{4-Hearts}{Q-Clubs} {3-Clubs}
*** RIVER *** {A-Diamonds}{4-Hearts}{Q-Clubs}{3-Clubs} {5-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Andrew Kozak: shows {7-Clubs}{7-Diamonds} (a pair of Sevens)
jordi34: shows {10-Spades}{10-Clubs} (a pair of Tens)
jordi34 collected 3214 from side pot
tienus_n1: shows {K-Spades}{Q-Hearts} (a pair of Queens)
tienus_n1 collected 8618 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 11832 Main pot 8618. Side pot 3214. | Rake 0
Board {A-Diamonds}{4-Hearts}{Q-Clubs}{3-Clubs}{5-Diamonds}
Seat 1: olwyn13 (small blind) folded before Flop
Seat 2: tienus_n1 (big blind) showed {K-Spades}{Q-Hearts} and won (8618) with a pair of Queens
Seat 3: abouiss69 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Hombrina folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Andrew Kozak showed {7-Clubs}{7-Diamonds} and lost with a pair of Sevens
Seat 6: b0lha folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: P0ke2f4C3 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: MDVMartins folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: jordi34 (button) showed {10-Spades}{10-Clubs} and won (3214) with a pair of Tens

tienus_n1 opr:

Mijn OPR
in love whit my new avatar

41  

exit 2,20 turbo

PokerStars Hand #76971206942: Tournament #563010486, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (500/1000) - 2012/03/10 21:28:35 CET [2012/03/10 15:28:35 ET]
Table '563010486 429' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: olwyn13 (13541 in chips)
Seat 2: tienus_n1 (7993 in chips)
Seat 3: abouiss69 (11477 in chips)
Seat 4: Hombrina (16965 in chips)
Seat 5: Andrew Kozak (10911 in chips)
Seat 6: b0lha (15270 in chips)
Seat 7: P0ke2f4C3 (13752 in chips)
Seat 8: MDVMartins (2140 in chips)
Seat 9: evertokozlik (16563 in chips)
olwyn13: posts the ante 125
tienus_n1: posts the ante 125
abouiss69: posts the ante 125
Hombrina: posts the ante 125
Andrew Kozak: posts the ante 125
b0lha: posts the ante 125
P0ke2f4C3: posts the ante 125
MDVMartins: posts the ante 125
evertokozlik: posts the ante 125
abouiss69: posts small blind 500
Hombrina: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to tienus_n1 {10-Hearts}{10-Clubs}
Andrew Kozak: folds
b0lha: raises 14145 to 15145 and is all-in
P0ke2f4C3: folds
MDVMartins: folds
evertokozlik: folds
olwyn13: folds
tienus_n1: calls 7868 and is all-in
abouiss69: folds
Hombrina: calls 14145
*** FLOP *** {2-Hearts}{6-Clubs}{J-Diamonds}
*** TURN *** {2-Hearts}{6-Clubs}{J-Diamonds} {8-Clubs}
*** RIVER *** {2-Hearts}{6-Clubs}{J-Diamonds}{8-Clubs} {5-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Hombrina: shows {10-Spades}{A-Diamonds} (high card Ace)
b0lha: shows {8-Spades}{8-Diamonds} (three of a kind, Eights)
b0lha collected 14554 from side pot
tienus_n1: shows {10-Hearts}{10-Clubs} (a pair of Tens)
b0lha collected 25229 from main pot
tienus_n1 finished the tournament in 887th place and received $3.68.
*** SUMMARY ***
Total pot 39783 Main pot 25229. Side pot 14554. | Rake 0
Board {2-Hearts}{6-Clubs}{J-Diamonds}{8-Clubs}{5-Spades}
Seat 1: olwyn13 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: tienus_n1 (button) showed {10-Hearts}{10-Clubs} and lost with a pair of Tens
Seat 3: abouiss69 (small blind) folded before Flop
Seat 4: Hombrina (big blind) showed {10-Spades}{A-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 5: Andrew Kozak folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: b0lha showed {8-Spades}{8-Diamonds} and won (39783) with three of a kind, Eights
Seat 7: P0ke2f4C3 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: MDVMartins folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: evertokozlik folded before Flop (didn't bet)

You finished the tournament in 887th place. A USD 3.68 award has been credited to your Real Money account.

tienus_n1 opr:

Mijn OPR
in love whit my new avatar

42  

You finished the tournament in 233rd place. A USD 6.54 award has been credited to your Real Money account.

You have also received USD 1.00 in Knockout

You finished the tournament in 500th place. A USD 21.21 award has been credited to your Real Money account.

plus 2 dollar aan bountys in 5,40 ko knockout

You finished the tournament in 887th place. A USD 3.68 award has been credited to your Real Money account

totaal 34,43

20 % 6,89

tienus_n1 opr:

Mijn OPR
in love whit my new avatar

43  
Terug naar boven
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic