Poker Forum

23524 leden
194037 topics
7231532 posts

Online: 208 71 geregistreerde leden + 137 gasten

Backing High & Long-term Backing

[Longterm] FaZeHigh voor Woutair

Laatste eerst Oudste eerst

PokerStarshand #77972815866: Toernooi #566010493, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XXVII (1800/3600) - 29/03/2012 1:06:58 CET [28/03/2012 19:06:58 ET]
Tafel '566010493 373' 9-max Plaats #5 is de button
Plaats 1: JamesDine007 (152440 in chips)
Plaats 2: marcko55 (119162 in chips)
Plaats 3: sajdk1 (79239 in chips)
Plaats 4: Nille79 (104682 in chips)
Plaats 5: Fabio_BH01 (111524 in chips)
Plaats 6: LauraMoni (45602 in chips)
Plaats 7: FaZeHigh (11853 in chips)
Plaats 8: GR1FF1N11 (139030 in chips)
Plaats 9: Krabbemans (58682 in chips)
JamesDine007: zet de ante 450
marcko55: zet de ante 450
sajdk1: zet de ante 450
Nille79: zet de ante 450
Fabio_BH01: zet de ante 450
LauraMoni: zet de ante 450
FaZeHigh: zet de ante 450
GR1FF1N11: zet de ante 450
Krabbemans: zet de ante 450
LauraMoni: zet small blind 1800
FaZeHigh: zet big blind 3600
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan FaZeHigh {K-Hearts}{3-Spades}
GR1FF1N11: foldt
Krabbemans: foldt
JamesDine007: foldt
marcko55: foldt
sajdk1: foldt
Nille79: foldt
Fabio_BH01: raiset 3600 naar 7200
LauraMoni: foldt
FaZeHigh: raiset 3600 naar 10800
Fabio_BH01: raiset 3600 naar 14400
FaZeHigh: callt 603 en is all-in
De niet-gecallde bet (2997) is geretourneerd aan Fabio_BH01
*** FLOP *** {10-Diamonds}{5-Diamonds}{K-Clubs}
*** TURN *** {10-Diamonds}{5-Diamonds}{K-Clubs} {5-Hearts}
*** RIVER *** {10-Diamonds}{5-Diamonds}{K-Clubs}{5-Hearts} {2-Spades}
FaZeHigh zei, "333333333333333333333"
*** SHOWDOWN ***
FaZeHigh: toont {K-Hearts}{3-Spades} (twee pair, Koningen en Vijven)
Fabio_BH01: toont {K-Diamonds}{J-Clubs} (twee pair, Koningen en Vijven - Boer kicker)
FaZeHigh zei, "fuq"
Fabio_BH01 won 28656 van pot
FaZeHigh is op de 196e plaats in het toernooi geëindigd en heeft $40.42 ontvangen.
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 28656 | Rake 0
Board {10-Diamonds}{5-Diamonds}{K-Clubs}{5-Hearts}{2-Spades}
Plaats 1: JamesDine007 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: marcko55 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: sajdk1 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: Nille79 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: Fabio_BH01 (button) toonde {K-Diamonds}{J-Clubs} en won (28656) met twee pair, Koningen en Vijven
Plaats 6: LauraMoni (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 7: FaZeHigh (big blind) toonde {K-Hearts}{3-Spades} en verloor met twee pair, Koningen en Vijven
Plaats 8: GR1FF1N11 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: Krabbemans foldde voor de Flop (bette niet)

nooit die comeback van 0,1 bb SadSad

{6-Clubs}{7-Clubs}

101  

PokerStarshand #77974523170: Toernooi #537504116, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XX (750/1500) - 29/03/2012 1:48:36 CET [28/03/2012 19:48:36 ET]
Tafel '537504116 7' 9-max Plaats #5 is de button
Plaats 1: zinexin (27825 in chips)
Plaats 2: Lesnic88 (60451 in chips)
Plaats 3: spoutnic (42135 in chips)
Plaats 5: easyearning (76440 in chips)
Plaats 6: omyg0t (21783 in chips)
Plaats 8: wluczykij8 (22581 in chips)
Plaats 9: FaZeHigh (73258 in chips)
zinexin: zet de ante 175
Lesnic88: zet de ante 175
spoutnic: zet de ante 175
easyearning: zet de ante 175
omyg0t: zet de ante 175
wluczykij8: zet de ante 175
FaZeHigh: zet de ante 175
omyg0t: zet small blind 750
wluczykij8: zet big blind 1500
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan FaZeHigh {J-Spades}{A-Hearts}
FaZeHigh: raiset 1500 naar 3000
zinexin: foldt
Lesnic88: foldt
spoutnic: foldt
easyearning: foldt
omyg0t: raiset 9000 naar 12000
wluczykij8: foldt
FaZeHigh: raiset 13500 naar 25500
omyg0t: callt 9608 en is all-in
De niet-gecallde bet (3892) is geretourneerd aan FaZeHigh
*** FLOP *** {K-Clubs}{8-Spades}{5-Hearts}
*** TURN *** {K-Clubs}{8-Spades}{5-Hearts} {2-Hearts}
*** RIVER *** {K-Clubs}{8-Spades}{5-Hearts}{2-Hearts} {7-Spades}
*** SHOWDOWN ***
omyg0t: toont {7-Clubs}{7-Diamonds} (three of a kind, Zevens)
FaZeHigh: toont {J-Spades}{A-Hearts} (high card Aas)
omyg0t won 45941 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 45941 | Rake 0
Board {K-Clubs}{8-Spades}{5-Hearts}{2-Hearts}{7-Spades}
Plaats 1: zinexin foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: Lesnic88 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: spoutnic foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: easyearning (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: omyg0t (small blind) toonde {7-Clubs}{7-Diamonds} en won (45941) met three of a kind, Zevens
Plaats 8: wluczykij8 (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 9: FaZeHigh toonde {J-Spades}{A-Hearts} en verloor met high card Aas

1time nou is 1x plz in die flips.

{6-Clubs}{7-Clubs}

102  

PokerStarshand #77975665092: Toernooi #537504116, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XXIII (1500/3000) - 29/03/2012 2:21:22 CET [28/03/2012 20:21:22 ET]
Tafel '537504116 7' 9-max Plaats #3 is de button
Plaats 1: Bogdan17861 (79615 in chips)
Plaats 2: Lesnic88 (34476 in chips)
Plaats 3: Kelyus (39426 in chips)
Plaats 5: easyearning (101806 in chips)
Plaats 6: omyg0t (48066 in chips)
Plaats 7: ArisKan (129932 in chips)
Plaats 8: wluczykij8 (25507 in chips)
Plaats 9: FaZeHigh (46400 in chips)
Bogdan17861: zet de ante 375
Lesnic88: zet de ante 375
Kelyus: zet de ante 375
easyearning: zet de ante 375
omyg0t: zet de ante 375
ArisKan: zet de ante 375
wluczykij8: zet de ante 375
FaZeHigh: zet de ante 375
easyearning: zet small blind 1500
omyg0t: zet big blind 3000
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan FaZeHigh {Q-Spades}{A-Clubs}
ArisKan: foldt
wluczykij8: raiset 22132 naar 25132 en is all-in
FaZeHigh: raiset 20893 naar 46025 en is all-in
Bogdan17861: foldt
Lesnic88: foldt
Kelyus: foldt
easyearning: foldt
omyg0t: foldt
De niet-gecallde bet (20893) is geretourneerd aan FaZeHigh
*** FLOP *** {J-Clubs}{6-Spades}{J-Diamonds}
*** TURN *** {J-Clubs}{6-Spades}{J-Diamonds} {5-Hearts}
*** RIVER *** {J-Clubs}{6-Spades}{J-Diamonds}{5-Hearts} {J-Hearts}
*** SHOWDOWN ***
wluczykij8: toont {A-Diamonds}{J-Spades} (four of a kind, Boeren)
FaZeHigh: toont {Q-Spades}{A-Clubs} (three of a kind, Boeren)
wluczykij8 won 57764 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 57764 | Rake 0
Board {J-Clubs}{6-Spades}{J-Diamonds}{5-Hearts}{J-Hearts}
Plaats 1: Bogdan17861 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: Lesnic88 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: Kelyus (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: easyearning (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 6: omyg0t (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 7: ArisKan foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: wluczykij8 toonde {A-Diamonds}{J-Spades} en won (57764) met four of a kind, Boeren
Plaats 9: FaZeHigh toonde {Q-Spades}{A-Clubs} en verloor met three of a kind, Boeren

atleast had ie four of a kind?

IS DIT NOU ELKE KEER WAAROM IK OM FUCKING HALF 3 NOG WAKKER BEN????

{6-Clubs}{7-Clubs}

103  

PokerStarshand #77976140549: Toernooi #537504116, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XXIV (2000/4000) - 29/03/2012 2:35:33 CET [28/03/2012 20:35:33 ET]
Tafel '537504116 7' 9-max Plaats #3 is de button
Plaats 1: Bogdan17861 (80097 in chips)
Plaats 2: carrie125 (86811 in chips)
Plaats 3: robbind57 (100333 in chips)
Plaats 4: dimas78 (73506 in chips)
Plaats 5: easyearning (206003 in chips)
Plaats 6: omyg0t (41691 in chips)
Plaats 8: wluczykij8 (79664 in chips)
Plaats 9: FaZeHigh (65697 in chips)
Bogdan17861: zet de ante 500
carrie125: zet de ante 500
robbind57: zet de ante 500
dimas78: zet de ante 500
easyearning: zet de ante 500
omyg0t: zet de ante 500
wluczykij8: zet de ante 500
FaZeHigh: zet de ante 500
dimas78: zet small blind 2000
easyearning: zet big blind 4000
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan FaZeHigh {A-Clubs}{K-Diamonds}
omyg0t: foldt
wluczykij8: foldt
FaZeHigh: raiset 61197 naar 65197 en is all-in
Bogdan17861: foldt
carrie125: foldt
robbind57: foldt
dimas78: raiset 7809 naar 73006 en is all-in
easyearning: foldt
De niet-gecallde bet (7809) is geretourneerd aan dimas78
*** FLOP *** {9-Hearts}{2-Spades}{Q-Spades}
*** TURN *** {9-Hearts}{2-Spades}{Q-Spades} {Q-Diamonds}
*** RIVER *** {9-Hearts}{2-Spades}{Q-Spades}{Q-Diamonds} {2-Hearts}
FaZeHigh zei, "5im3"
*** SHOWDOWN ***
dimas78: toont {K-Clubs}{K-Spades} (twee pair, Koningen en Vrouwen)
FaZeHigh: toont {A-Clubs}{K-Diamonds} (twee pair, Vrouwen en Tweeën)
FaZeHigh zei, "**** me"
dimas78 won 138394 van pot
FaZeHigh is op de 15e plaats in het toernooi geëindigd en heeft $52.00 ontvangen.
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 138394 | Rake 0
Board {9-Hearts}{2-Spades}{Q-Spades}{Q-Diamonds}{2-Hearts}
Plaats 1: Bogdan17861 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: carrie125 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: robbind57 (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: dimas78 (small blind) toonde {K-Clubs}{K-Spades} en won (138394) met twee pair, Koningen en Vrouwen
Plaats 5: easyearning (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 6: omyg0t foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: wluczykij8 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: FaZeHigh toonde {A-Clubs}{K-Diamonds} en verloor met twee pair, Vrouwen en Tweeën

eerste fucking hand in tijden obv tegen een monster aanlopen.

lueken poker avond half 3 en 52$ cashen MBN

{6-Clubs}{7-Clubs}

104  

Jammer gg

105  

roll $62843,

speel zondag ME 40% roll, rest up to 215 voor roll update later

{6-Clubs}{7-Clubs}

106  

700 morgen nog?

107  

Nice bump

BUT IT WAS SUITED

{8-Clubs}{3-Clubs}

108  

Gl! Duurt deze longterm als 3,5 jaar? Nice result!!

109  

NiceThumb Up

110  
Terug naar boven
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic