Poker Forum

23519 leden
194018 topics
7230959 posts

Online: 182 80 geregistreerde leden + 102 gasten

BAP Archief

hh TonySttt voor Advenje

Laatste eerst Oudste eerst

TonySttt schreef

38.02+6=45 comin ur way
ty for backing, better luck next time

thx for playing tony! GG

48  

38.02+6=45 comin ur way
ty for backing, better luck next time

Well, if that ain't aren't the isn't...

47  

busto

PokerStars Hand #77866249200: Tournament #566010491, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XXV (1400/2800) - 2012/03/27 0:39:20 CET [2012/03/26 18:39:20 ET]
Table '566010491 251' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: JuGon.07 (116999 in chips)
Seat 2: Rudden91 (132237 in chips)
Seat 3: kirikanan (21280 in chips)
Seat 4: KuCloTa2000 (194939 in chips)
Seat 6: SkilliTRON (106866 in chips)
Seat 7: Mike Gefle (146759 in chips)
Seat 8: TonySttt (70940 in chips)
Seat 9: schmitzhofen (35932 in chips)
JuGon.07: posts the ante 350
Rudden91: posts the ante 350
kirikanan: posts the ante 350
KuCloTa2000: posts the ante 350
SkilliTRON: posts the ante 350
Mike Gefle: posts the ante 350
TonySttt: posts the ante 350
schmitzhofen: posts the ante 350
schmitzhofen: posts small blind 1400
JuGon.07: posts big blind 2800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {J-Spades}{J-Clubs}
Rudden91: raises 3600 to 6400
kirikanan: folds
KuCloTa2000: folds
SkilliTRON: folds
Mike Gefle: folds
TonySttt: raises 64190 to 70590 and is all-in
schmitzhofen: folds
JuGon.07: folds
Rudden91: calls 64190
*** FLOP *** {5-Spades}{K-Hearts}{8-Diamonds}
*** TURN *** {5-Spades}{K-Hearts}{8-Diamonds} {4-Diamonds}
*** RIVER *** {5-Spades}{K-Hearts}{8-Diamonds}{4-Diamonds} {6-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Rudden91: shows {K-Diamonds}{A-Spades} (a pair of Kings)
TonySttt: shows {J-Spades}{J-Clubs} (a pair of Jacks)
Rudden91 collected 148180 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 148180 | Rake 0
Board {5-Spades}{K-Hearts}{8-Diamonds}{4-Diamonds}{6-Clubs}
Seat 1: JuGon.07 (big blind) folded before Flop
Seat 2: Rudden91 showed {K-Diamonds}{A-Spades} and won (148180) with a pair of Kings
Seat 3: kirikanan folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: KuCloTa2000 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: SkilliTRON folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Mike Gefle folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: TonySttt (button) showed {J-Spades}{J-Clubs} and lost with a pair of Jacks
Seat 9: schmitzhofen (small blind) folded before Flop

Well, if that ain't aren't the isn't...

46  

lelijke river

PokerStars Hand #77866053724: Tournament #566010491, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XXV (1400/2800) - 2012/03/27 0:35:27 CET [2012/03/26 18:35:27 ET]
Table '566010491 251' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: JuGon.07 (89877 in chips)
Seat 2: Rudden91 (135912 in chips)
Seat 3: kirikanan (10640 in chips)
Seat 4: KuCloTa2000 (201589 in chips)
Seat 5: astron12 (27822 in chips)
Seat 6: SkilliTRON (82366 in chips)
Seat 7: Mike Gefle (123362 in chips)
Seat 8: TonySttt (107602 in chips)
Seat 9: schmitzhofen (46782 in chips)
JuGon.07: posts the ante 350
Rudden91: posts the ante 350
kirikanan: posts the ante 350
KuCloTa2000: posts the ante 350
astron12: posts the ante 350
SkilliTRON: posts the ante 350
Mike Gefle: posts the ante 350
TonySttt: posts the ante 350
schmitzhofen: posts the ante 350
JuGon.07: posts small blind 1400
Rudden91: posts big blind 2800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {K-Diamonds}{K-Spades}
kirikanan: folds
KuCloTa2000: folds
astron12: folds
SkilliTRON: folds
Mike Gefle: calls 2800
TonySttt: raises 5600 to 8400
schmitzhofen: folds
JuGon.07: folds
Rudden91: folds
Mike Gefle: calls 5600
*** FLOP *** {8-Diamonds}{J-Clubs}{4-Clubs}
Mike Gefle: checks
TonySttt: bets 15697
Mike Gefle: calls 15697
*** TURN *** {8-Diamonds}{J-Clubs}{4-Clubs} {7-Clubs}
Mike Gefle: checks
TonySttt: checks
*** RIVER *** {8-Diamonds}{J-Clubs}{4-Clubs}{7-Clubs} {A-Diamonds}
Mike Gefle: checks
TonySttt: checks
*** SHOW DOWN ***
Mike Gefle: shows {J-Diamonds}{A-Hearts} (two pair, Aces and Jacks)
TonySttt: mucks hand
Mike Gefle collected 55544 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 55544 | Rake 0
Board {8-Diamonds}{J-Clubs}{4-Clubs}{7-Clubs}{A-Diamonds}
Seat 1: JuGon.07 (small blind) folded before Flop
Seat 2: Rudden91 (big blind) folded before Flop
Seat 3: kirikanan folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: KuCloTa2000 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: astron12 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: SkilliTRON folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Mike Gefle showed {J-Diamonds}{A-Hearts} and won (55544) with two pair, Aces and Jacks
Seat 8: TonySttt mucked {K-Diamonds}{K-Spades}
Seat 9: schmitzhofen (button) folded before Flop (didn't bet)

Well, if that ain't aren't the isn't...

45  

setups..

PokerStars Hand #77863397145: Tournament #566010491, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XXI (800/1600) - 2012/03/26 23:45:47 CET [2012/03/26 17:45:47 ET]
Table '566010491 251' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: JuGon.07 (80406 in chips)
Seat 2: Rudden91 (27179 in chips)
Seat 3: kirikanan (27865 in chips)
Seat 4: Aida76 (36804 in chips)
Seat 5: wendelGTX (29429 in chips)
Seat 6: SkilliTRON (59032 in chips)
Seat 7: whyme11624 (106081 in chips)
Seat 8: TonySttt (45502 in chips)
Seat 9: MickeyMowe (27162 in chips)
JuGon.07: posts the ante 200
Rudden91: posts the ante 200
kirikanan: posts the ante 200
Aida76: posts the ante 200
wendelGTX: posts the ante 200
SkilliTRON: posts the ante 200
whyme11624: posts the ante 200
TonySttt: posts the ante 200
MickeyMowe: posts the ante 200
Rudden91: posts small blind 800
kirikanan: posts big blind 1600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {A-Spades}{A-Diamonds}
Aida76: folds
wendelGTX: folds
SkilliTRON: folds
whyme11624: raises 1600 to 3200
TonySttt: raises 4800 to 8000
MickeyMowe: folds
JuGon.07: raises 19200 to 27200
Rudden91: folds
kirikanan: folds
whyme11624: folds
TonySttt: raises 18102 to 45302 and is all-in
JuGon.07: calls 18102
*** FLOP *** {8-Hearts}{J-Spades}{8-Spades}
*** TURN *** {8-Hearts}{J-Spades}{8-Spades} {Q-Clubs}
*** RIVER *** {8-Hearts}{J-Spades}{8-Spades}{Q-Clubs} {3-Spades}
*** SHOW DOWN ***
TonySttt: shows {A-Spades}{A-Diamonds} (two pair, Aces and Eights)
JuGon.07: shows {K-Spades}{K-Hearts} (two pair, Kings and Eights)
TonySttt collected 98004 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 98004 | Rake 0
Board {8-Hearts}{J-Spades}{8-Spades}{Q-Clubs}{3-Spades}
Seat 1: JuGon.07 (button) showed {K-Spades}{K-Hearts} and lost with two pair, Kings and Eights
Seat 2: Rudden91 (small blind) folded before Flop
Seat 3: kirikanan (big blind) folded before Flop
Seat 4: Aida76 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: wendelGTX folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: SkilliTRON folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: whyme11624 folded before Flop
Seat 8: TonySttt showed {A-Spades}{A-Diamonds} and won (98004) with two pair, Aces and Eights
Seat 9: MickeyMowe folded before Flop (didn't bet)

Well, if that ain't aren't the isn't...

44  

PokerStars Hand #77862984521: Tournament #566010491, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XX (700/1400) - 2012/03/26 23:38:47 CET [2012/03/26 17:38:47 ET]
Table '566010491 251' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: JuGon.07 (79056 in chips)
Seat 2: Rudden91 (28704 in chips)
Seat 3: kirikanan (35490 in chips)
Seat 4: Aida76 (34454 in chips)
Seat 5: wendelGTX (22179 in chips)
Seat 6: SkilliTRON (54757 in chips)
Seat 7: sl@wko99 (15041 in chips)
Seat 8: TonySttt (27186 in chips)
Seat 9: MickeyMowe (32287 in chips)
JuGon.07: posts the ante 175
Rudden91: posts the ante 175
kirikanan: posts the ante 175
Aida76: posts the ante 175
wendelGTX: posts the ante 175
SkilliTRON: posts the ante 175
sl@wko99: posts the ante 175
TonySttt: posts the ante 175
MickeyMowe: posts the ante 175
MickeyMowe: posts small blind 700
JuGon.07: posts big blind 1400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {J-Hearts}{A-Diamonds}
Rudden91: folds
kirikanan: folds
Aida76: folds
wendelGTX: folds
SkilliTRON: folds
sl@wko99: raises 13466 to 14866 and is all-in
TonySttt: raises 12145 to 27011 and is all-in
MickeyMowe: folds
JuGon.07: folds
Uncalled bet (12145) returned to TonySttt
*** FLOP *** {J-Clubs}{7-Diamonds}{5-Hearts}
*** TURN *** {J-Clubs}{7-Diamonds}{5-Hearts} {3-Clubs}
*** RIVER *** {J-Clubs}{7-Diamonds}{5-Hearts}{3-Clubs} {3-Spades}
*** SHOW DOWN ***
sl@wko99: shows {K-Clubs}{Q-Hearts} (a pair of Threes)
TonySttt: shows {J-Hearts}{A-Diamonds} (two pair, Jacks and Threes)
TonySttt collected 33407 from pot
sl@wko99 finished the tournament in 660th place and received $25.34.
*** SUMMARY ***
Total pot 33407 | Rake 0
Board {J-Clubs}{7-Diamonds}{5-Hearts}{3-Clubs}{3-Spades}
Seat 1: JuGon.07 (big blind) folded before Flop
Seat 2: Rudden91 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: kirikanan folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Aida76 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: wendelGTX folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: SkilliTRON folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: sl@wko99 showed {K-Clubs}{Q-Hearts} and lost with a pair of Threes
Seat 8: TonySttt (button) showed {J-Hearts}{A-Diamonds} and won (33407) with two pair, Jacks and Threes
Seat 9: MickeyMowe (small blind) folded before Flop

Well, if that ain't aren't the isn't...

43  

PokerStars Hand #77861808240: Tournament #566010491, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (500/1000) - 2012/03/26 23:19:21 CET [2012/03/26 17:19:21 ET]
Table '566010491 360' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: DP Neue (30544 in chips)
Seat 2: TonySttt (25141 in chips)
Seat 3: madaAk (19067 in chips)
Seat 4: mudspot (42196 in chips)
Seat 5: Ben_to_the_G (44713 in chips)
Seat 6: pao131985 (24941 in chips)
Seat 7: astron12 (26480 in chips)
Seat 8: Dancer King (45861 in chips)
Seat 9: Gambl!ngKid (64483 in chips)
DP Neue: posts the ante 125
TonySttt: posts the ante 125
madaAk: posts the ante 125
mudspot: posts the ante 125
Ben_to_the_G: posts the ante 125
pao131985: posts the ante 125
astron12: posts the ante 125
Dancer King: posts the ante 125
Gambl!ngKid: posts the ante 125
Dancer King: posts small blind 500
Gambl!ngKid: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {K-Clubs}{A-Clubs}
DP Neue: folds
TonySttt: raises 1200 to 2200
madaAk: folds
mudspot: folds
Ben_to_the_G: folds
pao131985: calls 2200
astron12: calls 2200
Dancer King: folds
Gambl!ngKid: folds
*** FLOP *** {J-Clubs}{5-Diamonds}{6-Clubs}
TonySttt: checks
pao131985: checks
astron12: bets 9000
TonySttt: raises 13816 to 22816 and is all-in
pao131985: folds
astron12: folds
Uncalled bet (13816) returned to TonySttt
TonySttt collected 27225 from pot
TonySttt: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 27225 | Rake 0
Board {J-Clubs}{5-Diamonds}{6-Clubs}
Seat 1: DP Neue folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: TonySttt collected (27225)
Seat 3: madaAk folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: mudspot folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Ben_to_the_G folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: pao131985 folded on the Flop
Seat 7: astron12 (button) folded on the Flop
Seat 8: Dancer King (small blind) folded before Flop
Seat 9: Gambl!ngKid (big blind) folded before Flop

Well, if that ain't aren't the isn't...

42  

tyty spinnr

Well, if that ain't aren't the isn't...

41  

GL grunn Thumb Up

{j-Diamonds}{9-Diamonds}jekomternietachteralsjehetnietprobeert{j-Hearts}{9-Hearts}

40  

zowaar itm in de big11 380/1171

Well, if that ain't aren't the isn't...

39  

PokerStars Hand #77860913570: Tournament #566010491, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XVII (400/800) - 2012/03/26 23:05:08 CET [2012/03/26 17:05:08 ET]
Table '566010491 221' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: ShaggyVTS (20544 in chips)
Seat 2: Des.vitebsk (11994 in chips)
Seat 3: sl@wko99 (12083 in chips)
Seat 4: ROcj24chs (3082 in chips)
Seat 6: Adrian900123 (18764 in chips)
Seat 7: RAAM 2.0 (11799 in chips)
Seat 8: TonySttt (12058 in chips)
Seat 9: chux33 (15668 in chips)
ShaggyVTS: posts the ante 100
Des.vitebsk: posts the ante 100
sl@wko99: posts the ante 100
ROcj24chs: posts the ante 100
Adrian900123: posts the ante 100
RAAM 2.0: posts the ante 100
TonySttt: posts the ante 100
chux33: posts the ante 100
RAAM 2.0: posts small blind 400
TonySttt: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {A-Hearts}{A-Clubs}
chux33: folds
ShaggyVTS: folds
Des.vitebsk: folds
sl@wko99: raises 875 to 1675
ROcj24chs: folds
Adrian900123: raises 16989 to 18664 and is all-in
RAAM 2.0: folds
TonySttt: calls 11158 and is all-in
sl@wko99: folds
Uncalled bet (6706) returned to Adrian900123
*** FLOP *** {3-Clubs}{10-Hearts}{Q-Spades}
*** TURN *** {3-Clubs}{10-Hearts}{Q-Spades} {A-Spades}
*** RIVER *** {3-Clubs}{10-Hearts}{Q-Spades}{A-Spades} {6-Spades}
*** SHOW DOWN ***
TonySttt: shows {A-Hearts}{A-Clubs} (three of a kind, Aces)
Adrian900123: shows {J-Hearts}{J-Spades} (a pair of Jacks)
TonySttt collected 26791 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 26791 | Rake 0
Board {3-Clubs}{10-Hearts}{Q-Spades}{A-Spades}{6-Spades}
Seat 1: ShaggyVTS folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Des.vitebsk folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: sl@wko99 folded before Flop
Seat 4: ROcj24chs folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Adrian900123 (button) showed {J-Hearts}{J-Spades} and lost with a pair of Jacks
Seat 7: RAAM 2.0 (small blind) folded before Flop
Seat 8: TonySttt (big blind) showed {A-Hearts}{A-Clubs} and won (26791) with three of a kind, Aces
Seat 9: chux33 folded before Flop (didn't bet)

Well, if that ain't aren't the isn't...

38  

busto

PokerStars Hand #77859884602: Tournament #566010511, $3.00+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level XII (500/1000) - 2012/03/26 22:47:31 CET [2012/03/26 16:47:31 ET]
Table '566010511 122' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: TonySttt (3722 in chips)
Seat 2: Ad1oz (8717 in chips)
Seat 3: CAPT.MORG4N (54079 in chips)
Seat 4: cmmp (47682 in chips)
Seat 5: Hnrs (11429 in chips)
Seat 6: Eitvis52262 (51543 in chips)
Seat 7: solothurn (4598 in chips)
Seat 8: Love2Spl00ge (7878 in chips)
Seat 9: XelarD (9899 in chips)
TonySttt: posts the ante 100
Ad1oz: posts the ante 100
CAPT.MORG4N: posts the ante 100
cmmp: posts the ante 100
Hnrs: posts the ante 100
Eitvis52262: posts the ante 100
solothurn: posts the ante 100
Love2Spl00ge: posts the ante 100
XelarD: posts the ante 100
Ad1oz: posts small blind 500
CAPT.MORG4N: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {K-Diamonds}{10-Hearts}
cmmp: folds
Hnrs: folds
Eitvis52262: folds
solothurn: folds
Love2Spl00ge: raises 6778 to 7778 and is all-in
XelarD: folds
TonySttt: calls 3622 and is all-in
Ad1oz: folds
CAPT.MORG4N: folds
Uncalled bet (4156) returned to Love2Spl00ge
*** FLOP *** {J-Clubs}{2-Hearts}{6-Diamonds}
*** TURN *** {J-Clubs}{2-Hearts}{6-Diamonds} {8-Clubs}
*** RIVER *** {J-Clubs}{2-Hearts}{6-Diamonds}{8-Clubs} {7-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Love2Spl00ge: shows {K-Clubs}{J-Spades} (a pair of Jacks)
TonySttt: shows {K-Diamonds}{10-Hearts} (high card King)
Love2Spl00ge collected 9644 from pot
TonySttt finished the tournament in 652nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 9644 | Rake 0
Board {J-Clubs}{2-Hearts}{6-Diamonds}{8-Clubs}{7-Hearts}
Seat 1: TonySttt (button) showed {K-Diamonds}{10-Hearts} and lost with high card King
Seat 2: Ad1oz (small blind) folded before Flop
Seat 3: CAPT.MORG4N (big blind) folded before Flop
Seat 4: cmmp folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Hnrs folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Eitvis52262 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: solothurn folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Love2Spl00ge showed {K-Clubs}{J-Spades} and won (9644) with a pair of Jacks
Seat 9: XelarD folded before Flop (didn't bet)

Well, if that ain't aren't the isn't...

37  

PokerStars Hand #77859700181: Tournament #566010511, $3.00+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level XII (500/1000) - 2012/03/26 22:44:38 CET [2012/03/26 16:44:38 ET]
Table '566010511 122' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: TonySttt (13105 in chips)
Seat 3: CAPT.MORG4N (49754 in chips)
Seat 4: cmmp (37899 in chips)
Seat 5: Hnrs (13754 in chips)
Seat 6: Eitvis52262 (51743 in chips)
Seat 7: solothurn (4798 in chips)
Seat 8: Love2Spl00ge (8078 in chips)
Seat 9: XelarD (10599 in chips)
TonySttt: posts the ante 100
CAPT.MORG4N: posts the ante 100
cmmp: posts the ante 100
Hnrs: posts the ante 100
Eitvis52262: posts the ante 100
solothurn: posts the ante 100
Love2Spl00ge: posts the ante 100
XelarD: posts the ante 100
XelarD: posts small blind 500
TonySttt: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {A-Hearts}{6-Diamonds}
CAPT.MORG4N: folds
cmmp: calls 1000
Hnrs: folds
Eitvis52262: folds
solothurn: folds
Love2Spl00ge: folds
XelarD: folds
TonySttt: checks
*** FLOP *** {A-Clubs}{2-Spades}{9-Hearts}
TonySttt: checks
cmmp: checks
*** TURN *** {A-Clubs}{2-Spades}{9-Hearts} {5-Hearts}
TonySttt: bets 1683
cmmp: calls 1683
*** RIVER *** {A-Clubs}{2-Spades}{9-Hearts}{5-Hearts} {5-Diamonds}
TonySttt: checks
cmmp: bets 6000
TonySttt: calls 6000
*** SHOW DOWN ***
cmmp: shows {A-Spades}{K-Diamonds} (two pair, Aces and Fives)
TonySttt: mucks hand
cmmp collected 18666 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 18666 | Rake 0
Board {A-Clubs}{2-Spades}{9-Hearts}{5-Hearts}{5-Diamonds}
Seat 1: TonySttt (big blind) mucked {A-Hearts}{6-Diamonds}
Seat 3: CAPT.MORG4N folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: cmmp showed {A-Spades}{K-Diamonds} and won (18666) with two pair, Aces and Fives
Seat 5: Hnrs folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Eitvis52262 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: solothurn folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Love2Spl00ge (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: XelarD (small blind) folded before Flop

Well, if that ain't aren't the isn't...

36  

PokerStars Hand #77858673947: Tournament #566010491, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XIV (250/500) - 2012/03/26 22:28:51 CET [2012/03/26 16:28:51 ET]
Table '566010491 221' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: ShaggyVTS (14727 in chips)
Seat 2: Des.vitebsk (6690 in chips)
Seat 3: sl@wko99 (4914 in chips)
Seat 4: ROcj24chs (16353 in chips)
Seat 5: Xenapoker (9477 in chips)
Seat 6: Adrian900123 (5321 in chips)
Seat 7: RAAM 2.0 (7352 in chips)
Seat 8: TonySttt (10671 in chips)
Seat 9: bella_coppia (8944 in chips)
ShaggyVTS: posts the ante 60
Des.vitebsk: posts the ante 60
sl@wko99: posts the ante 60
ROcj24chs: posts the ante 60
Xenapoker: posts the ante 60
Adrian900123: posts the ante 60
RAAM 2.0: posts the ante 60
TonySttt: posts the ante 60
bella_coppia: posts the ante 60
ROcj24chs: posts small blind 250
Xenapoker: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {Q-Diamonds}{Q-Spades}
Adrian900123: folds
RAAM 2.0: folds
TonySttt: raises 600 to 1100
bella_coppia: raises 7784 to 8884 and is all-in
ShaggyVTS: folds
Des.vitebsk: folds
sl@wko99: folds
ROcj24chs: folds
Xenapoker: folds
TonySttt: calls 7784
*** FLOP *** {5-Spades}{A-Diamonds}{4-Hearts}
*** TURN *** {5-Spades}{A-Diamonds}{4-Hearts} {J-Spades}
*** RIVER *** {5-Spades}{A-Diamonds}{4-Hearts}{J-Spades} {J-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
TonySttt: shows {Q-Diamonds}{Q-Spades} (two pair, Queens and Jacks)
bella_coppia: shows {6-Spades}{6-Hearts} (two pair, Jacks and Sixes)
TonySttt collected 19058 from pot
bella_coppia finished the tournament in 1904th place
*** SUMMARY ***
Total pot 19058 | Rake 0
Board {5-Spades}{A-Diamonds}{4-Hearts}{J-Spades}{J-Hearts}
Seat 1: ShaggyVTS folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Des.vitebsk folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: sl@wko99 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: ROcj24chs (small blind) folded before Flop
Seat 5: Xenapoker (big blind) folded before Flop
Seat 6: Adrian900123 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: RAAM 2.0 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: TonySttt showed {Q-Diamonds}{Q-Spades} and won (19058) with two pair, Queens and Jacks
Seat 9: bella_coppia showed {6-Spades}{6-Hearts} and lost with two pair, Jacks and Sixes

Well, if that ain't aren't the isn't...

35  

PokerStars Hand #77858074007: Tournament #566010511, $3.00+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level IX (200/400) - 2012/03/26 22:19:51 CET [2012/03/26 16:19:51 ET]
Table '566010511 13' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: cal!gola (11375 in chips)
Seat 2: Pachin0 (23127 in chips)
Seat 3: TonySttt (6565 in chips)
Seat 4: chris777444 (21498 in chips)
Seat 5: torino2000 (8095 in chips)
Seat 6: spidereule (22689 in chips)
Seat 7: CBETKA gETKA (21987 in chips)
Seat 8: kolyamba999 (5418 in chips)
Seat 9: M.PAREIZO (11235 in chips)
cal!gola: posts the ante 50
Pachin0: posts the ante 50
TonySttt: posts the ante 50
chris777444: posts the ante 50
torino2000: posts the ante 50
spidereule: posts the ante 50
CBETKA gETKA: posts the ante 50
kolyamba999: posts the ante 50
M.PAREIZO: posts the ante 50
Pachin0: posts small blind 200
TonySttt: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {A-Spades}{5-Clubs}
chris777444: raises 400 to 800
torino2000: folds
spidereule is disconnected
spidereule has timed out while disconnected
spidereule: folds
spidereule is sitting out
CBETKA gETKA: folds
kolyamba999: folds
M.PAREIZO: folds
cal!gola: calls 800
Pachin0: folds
TonySttt: calls 400
*** FLOP *** {2-Diamonds}{A-Hearts}{Q-Spades}
TonySttt: checks
chris777444: checks
cal!gola: checks
*** TURN *** {2-Diamonds}{A-Hearts}{Q-Spades} {5-Spades}
TonySttt: checks
chris777444: checks
cal!gola: bets 2287
TonySttt: raises 3428 to 5715 and is all-in
chris777444: folds
cal!gola: calls 3428
*** RIVER *** {2-Diamonds}{A-Hearts}{Q-Spades}{5-Spades} {5-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
TonySttt: shows {A-Spades}{5-Clubs} (a full house, Fives full of Aces)
cal!gola: shows {A-Diamonds}{9-Diamonds} (two pair, Aces and Fives)
TonySttt collected 14480 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 14480 | Rake 0
Board {2-Diamonds}{A-Hearts}{Q-Spades}{5-Spades}{5-Hearts}
Seat 1: cal!gola (button) showed {A-Diamonds}{9-Diamonds} and lost with two pair, Aces and Fives
Seat 2: Pachin0 (small blind) folded before Flop
Seat 3: TonySttt (big blind) showed {A-Spades}{5-Clubs} and won (14480) with a full house, Fives full of Aces
Seat 4: chris777444 folded on the Turn
Seat 5: torino2000 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: spidereule folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: CBETKA gETKA folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: kolyamba999 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: M.PAREIZO folded before Flop (didn't bet)

Well, if that ain't aren't the isn't...

34  

PokerStars Hand #77857102610: Tournament #566010491, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2012/03/26 22:05:37 CET [2012/03/26 16:05:37 ET]
Table '566010491 221' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: ShaggyVTS (13394 in chips)
Seat 2: Des.vitebsk (11293 in chips)
Seat 3: NETOFATALITY (4415 in chips)
Seat 4: ROcj24chs (4785 in chips)
Seat 6: Adrian900123 (10079 in chips)
Seat 7: Schiplieder (3188 in chips)
Seat 8: TonySttt (3553 in chips)
Seat 9: annakoda8 (6226 in chips)
ShaggyVTS: posts the ante 30
Des.vitebsk: posts the ante 30
NETOFATALITY: posts the ante 30
ROcj24chs: posts the ante 30
Adrian900123: posts the ante 30
Schiplieder: posts the ante 30
TonySttt: posts the ante 30
annakoda8: posts the ante 30
TonySttt: posts small blind 125
annakoda8: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {J-Diamonds}{A-Diamonds}
ShaggyVTS: folds
Des.vitebsk: calls 250
NETOFATALITY: folds
ROcj24chs: folds
Adrian900123: folds
Schiplieder: folds
TonySttt: raises 3273 to 3523 and is all-in
annakoda8: folds
Des.vitebsk: calls 3273
*** FLOP *** {A-Spades}{A-Hearts}{5-Spades}
*** TURN *** {A-Spades}{A-Hearts}{5-Spades} {8-Hearts}
*** RIVER *** {A-Spades}{A-Hearts}{5-Spades}{8-Hearts} {5-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
TonySttt: shows {J-Diamonds}{A-Diamonds} (a full house, Aces full of Fives)
Des.vitebsk: shows {6-Diamonds}{6-Hearts} (two pair, Aces and Sixes)
TonySttt collected 7536 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 7536 | Rake 0
Board {A-Spades}{A-Hearts}{5-Spades}{8-Hearts}{5-Hearts}
Seat 1: ShaggyVTS folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Des.vitebsk showed {6-Diamonds}{6-Hearts} and lost with two pair, Aces and Sixes
Seat 3: NETOFATALITY folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: ROcj24chs folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Adrian900123 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Schiplieder (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: TonySttt (small blind) showed {J-Diamonds}{A-Diamonds} and won (7536) with a full house, Aces full of Fives
Seat 9: annakoda8 (big blind) folded before Flop

Well, if that ain't aren't the isn't...

33  

PokerStars Hand #77856472801: Tournament #566010511, $3.00+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level VIII (150/300) - 2012/03/26 21:54:48 CET [2012/03/26 15:54:48 ET]
Table '566010511 13' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: cal!gola (4725 in chips)
Seat 2: Pachin0 (19497 in chips)
Seat 3: TonySttt (5760 in chips)
Seat 4: alex444ruu (3275 in chips)
Seat 5: torino2000 (9170 in chips)
Seat 6: TortikVLZ (4550 in chips)
Seat 7: Evgenii_1482 (13115 in chips)
Seat 8: kolyamba999 (7993 in chips)
Seat 9: M.PAREIZO (4505 in chips)
cal!gola: posts the ante 25
Pachin0: posts the ante 25
TonySttt: posts the ante 25
alex444ruu: posts the ante 25
torino2000: posts the ante 25
TortikVLZ: posts the ante 25
Evgenii_1482: posts the ante 25
kolyamba999: posts the ante 25
M.PAREIZO: posts the ante 25
torino2000: posts small blind 150
TortikVLZ: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {A-Hearts}{10-Clubs}
Evgenii_1482: folds
kolyamba999: folds
M.PAREIZO: folds
cal!gola: folds
Pachin0: folds
TonySttt: raises 360 to 660
alex444ruu: folds
torino2000: folds
TortikVLZ: calls 360
*** FLOP *** {A-Spades}{5-Diamonds}{5-Clubs}
TortikVLZ: bets 900
TonySttt: calls 900
*** TURN *** {A-Spades}{5-Diamonds}{5-Clubs} {8-Clubs}
TortikVLZ: bets 2965 and is all-in
TonySttt: calls 2965
*** RIVER *** {A-Spades}{5-Diamonds}{5-Clubs}{8-Clubs} {J-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
TortikVLZ: shows {Q-Diamonds}{10-Spades} (a pair of Fives)
TonySttt: shows {A-Hearts}{10-Clubs} (two pair, Aces and Fives)
TonySttt collected 9425 from pot
TortikVLZ finished the tournament in 1618th place
*** SUMMARY ***
Total pot 9425 | Rake 0
Board {A-Spades}{5-Diamonds}{5-Clubs}{8-Clubs}{J-Diamonds}
Seat 1: cal!gola folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Pachin0 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: TonySttt showed {A-Hearts}{10-Clubs} and won (9425) with two pair, Aces and Fives
Seat 4: alex444ruu (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: torino2000 (small blind) folded before Flop
Seat 6: TortikVLZ (big blind) showed {Q-Diamonds}{10-Spades} and lost with a pair of Fives
Seat 7: Evgenii_1482 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: kolyamba999 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: M.PAREIZO folded before Flop (didn't bet)

Well, if that ain't aren't the isn't...

32  

TonySttt schreef

17bb vond ik net iets teveel, had btr kunnen folden imo

fold kan ook prima maar ik schuif hier zeker!

31  

PokerStars Hand #77853147010: Tournament #566010491, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VI (40/80) - 2012/03/26 21:06:20 CET [2012/03/26 15:06:20 ET]
Table '566010491 221' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: ShaggyVTS (11311 in chips)
Seat 2: DGhunter1893 (3458 in chips)
Seat 3: ||Burkeeee! (1463 in chips)
Seat 4: ROcj24chs (6735 in chips)
Seat 5: fullaces231 (3160 in chips)
Seat 6: Adrian900123 (3900 in chips)
Seat 8: TonySttt (2590 in chips)
Seat 9: e.komaroff (2163 in chips)
ShaggyVTS: posts the ante 10
DGhunter1893: posts the ante 10
||Burkeeee!: posts the ante 10
ROcj24chs: posts the ante 10
fullaces231: posts the ante 10
Adrian900123: posts the ante 10
TonySttt: posts the ante 10
e.komaroff: posts the ante 10
||Burkeeee!: posts small blind 40
ROcj24chs: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {K-Hearts}{A-Diamonds}
fullaces231: calls 80
Adrian900123: folds
TonySttt: raises 160 to 240
e.komaroff: folds
ShaggyVTS: folds
DGhunter1893: folds
||Burkeeee!: folds
ROcj24chs: raises 320 to 560
fullaces231: folds
TonySttt: raises 2020 to 2580 and is all-in
ROcj24chs: calls 2020
*** FLOP *** {K-Spades}{5-Spades}{K-Clubs}
*** TURN *** {K-Spades}{5-Spades}{K-Clubs} {2-Hearts}
*** RIVER *** {K-Spades}{5-Spades}{K-Clubs}{2-Hearts} {J-Spades}
*** SHOW DOWN ***
ROcj24chs: shows {Q-Spades}{Q-Clubs} (two pair, Kings and Queens)
TonySttt: shows {K-Hearts}{A-Diamonds} (three of a kind, Kings)
TonySttt collected 5360 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5360 | Rake 0
Board {K-Spades}{5-Spades}{K-Clubs}{2-Hearts}{J-Spades}
Seat 1: ShaggyVTS folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: DGhunter1893 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: ||Burkeeee! (small blind) folded before Flop
Seat 4: ROcj24chs (big blind) showed {Q-Spades}{Q-Clubs} and lost with two pair, Kings and Queens
Seat 5: fullaces231 folded before Flop
Seat 6: Adrian900123 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: TonySttt showed {K-Hearts}{A-Diamonds} and won (5360) with three of a kind, Kings
Seat 9: e.komaroff folded before Flop (didn't bet)

Well, if that ain't aren't the isn't...

30  

17bb vond ik net iets teveel, had btr kunnen folden imo

Well, if that ain't aren't the isn't...

29  
Terug naar boven
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic