Poker Forum

23581 leden
194126 topics
7238652 posts

Online: 119 47 geregistreerde leden + 72 gasten

BAP Archief

HH tony voor Marx

Laatste eerst Oudste eerst

19.00 $5.50 7,5k GTD

gl 2 us

Well, if that ain't aren't the isn't...

1  

break-update:
#2 - 5.50 - 2.9K | avg. 9.8K

Well, if that ain't aren't the isn't...

2  

lang voor moeten wachten...

PokerStars Hand #77907382103: Tournament #566010422, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level VIII (150/300) - 2012/03/27 21:12:53 CET [2012/03/27 15:12:53 ET]
Table '566010422 132' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: 1NHITWONDER (17661 in chips)
Seat 2: Jc Guerra 86 (10314 in chips)
Seat 3: stafus (13277 in chips)
Seat 4: varky889 (19975 in chips) is sitting out
Seat 5: TonySttt (1691 in chips)
Seat 6: $aymon9 (29582 in chips)
Seat 7: MisterBlack1 (12624 in chips)
Seat 8: corona26 (5453 in chips)
Seat 9: SchastLive (4862 in chips)
1NHITWONDER: posts the ante 25
Jc Guerra 86: posts the ante 25
stafus: posts the ante 25
varky889: posts the ante 25
TonySttt: posts the ante 25
$aymon9: posts the ante 25
MisterBlack1: posts the ante 25
corona26: posts the ante 25
SchastLive: posts the ante 25
$aymon9: posts small blind 150
MisterBlack1: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {K-Spades}{8-Clubs}
corona26: folds
SchastLive: folds
1NHITWONDER: raises 516 to 816
Jc Guerra 86: folds
stafus: folds
varky889: folds
TonySttt: raises 850 to 1666 and is all-in
$aymon9: folds
MisterBlack1: folds
1NHITWONDER: calls 850
*** FLOP *** {J-Spades}{4-Clubs}{3-Hearts}
*** TURN *** {J-Spades}{4-Clubs}{3-Hearts} {6-Hearts}
*** RIVER *** {J-Spades}{4-Clubs}{3-Hearts}{6-Hearts} {10-Spades}
*** SHOW DOWN ***
1NHITWONDER: shows {9-Hearts}{9-Diamonds} (a pair of Nines)
TonySttt: shows {K-Spades}{8-Clubs} (high card King)
1NHITWONDER collected 4007 from pot
TonySttt finished the tournament in 477th place
*** SUMMARY ***
Total pot 4007 | Rake 0
Board {J-Spades}{4-Clubs}{3-Hearts}{6-Hearts}{10-Spades}
Seat 1: 1NHITWONDER showed {9-Hearts}{9-Diamonds} and won (4007) with a pair of Nines
Seat 2: Jc Guerra 86 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: stafus folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: varky889 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: TonySttt (button) showed {K-Spades}{8-Clubs} and lost with high card King
Seat 6: $aymon9 (small blind) folded before Flop
Seat 7: MisterBlack1 (big blind) folded before Flop
Seat 8: corona26 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: SchastLive folded before Flop (didn't bet)

Well, if that ain't aren't the isn't...

3  

thx for backing, better luck next time

Well, if that ain't aren't the isn't...

4  

bedankt voor het spelen

5  
Terug naar boven
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic