Poker Forum

23581 leden
194124 topics
7238633 posts

Online: 119 46 geregistreerde leden + 73 gasten

Laatste eerst Oudste eerst

verhigh schreef

kan daar hooguit 12k verliezen als iemand beter zou vinden vandaar

fold was ook beetje raar geweest:-)

61  

is er nog speciale prijs voor bubble:-)

62  

Still in!

PokerStars Hand #78923349300: Tournament #568010003, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XIV (500/1000) - 2012/04/15 22:10:31 CET [2012/04/15 16:10:31 ET]
Table '568010003 1128' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: psychos90 (11834 in chips)
Seat 2: fried liver (28944 in chips)
Seat 3: szydlos (21031 in chips)
Seat 4: only_bridge (25723 in chips)
Seat 5: mrpak1 (15905 in chips)
Seat 6: zarsky (8918 in chips)
Seat 7: _HABDOUL_ (7561 in chips)
Seat 8: ChateauClark (11664 in chips)
Seat 9: 777foruna (33031 in chips)
psychos90: posts the ante 100
fried liver: posts the ante 100
szydlos: posts the ante 100
only_bridge: posts the ante 100
mrpak1: posts the ante 100
zarsky: posts the ante 100
_HABDOUL_: posts the ante 100
ChateauClark: posts the ante 100
777foruna: posts the ante 100
ChateauClark: posts small blind 500
777foruna: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ChateauClark {Q-Hearts}{Q-Spades}
psychos90 has timed out
psychos90: folds
psychos90 is sitting out
fried liver: folds
psychos90 has returned
szydlos: folds
only_bridge: folds
mrpak1: folds
zarsky: folds
_HABDOUL_: raises 6461 to 7461 and is all-in
ChateauClark: raises 4103 to 11564 and is all-in
777foruna: folds
Uncalled bet (4103) returned to ChateauClark
*** FLOP *** {10-Clubs}{K-Hearts}{9-Hearts}
*** TURN *** {10-Clubs}{K-Hearts}{9-Hearts} {2-Spades}
*** RIVER *** {10-Clubs}{K-Hearts}{9-Hearts}{2-Spades} {9-Spades}
*** SHOW DOWN ***
ChateauClark: shows {Q-Hearts}{Q-Spades} (two pair, Queens and Nines)
_HABDOUL_: shows {3-Hearts}{Q-Diamonds} (a pair of Nines)
ChateauClark collected 16822 from pot
_HABDOUL_ finished the tournament in 28041st place
*** SUMMARY ***
Total pot 16822 | Rake 0
Board {10-Clubs}{K-Hearts}{9-Hearts}{2-Spades}{9-Spades}
Seat 1: psychos90 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: fried liver folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: szydlos folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: only_bridge folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: mrpak1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: zarsky folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: _HABDOUL_ (button) showed {3-Hearts}{Q-Diamonds} and lost with a pair of Nines
Seat 8: ChateauClark (small blind) showed {Q-Hearts}{Q-Spades} and won (16822) with two pair, Queens and Nines
Seat 9: 777foruna (big blind) folded before Flop

63  

Gutmeuning schreef

verhigh schreef

kan daar hooguit 12k verliezen als iemand beter zou vinden vandaar

fold was ook beetje raar geweest:-)

Level right Wink.

64  

gevalletje juiste moment

PokerStarshand #78923841452: Toernooi #568010003, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XV (600/1200) - 15/04/2012 16:17:34 ET
Tafel '568010003 7333' 9-max Plaats #5 is de button
Plaats 1: Castellon69 (17462 in chips)
Plaats 2: Valnar03 (4408 in chips)
Plaats 3: alson23 (8715 in chips)
Plaats 4: Gutmeuning (8845 in chips)
Plaats 5: Saladin82 (16762 in chips)
Plaats 6: ala456nic (49739 in chips)
Plaats 7: suchy3000 (44630 in chips)
Plaats 8: GMON53 (11550 in chips)
Plaats 9: gopos (15344 in chips)
Castellon69: zet de ante 120
Valnar03: zet de ante 120
alson23: zet de ante 120
Gutmeuning: zet de ante 120
Saladin82: zet de ante 120
ala456nic: zet de ante 120
suchy3000: zet de ante 120
GMON53: zet de ante 120
gopos: zet de ante 120
ala456nic: zet small blind 600
suchy3000: zet big blind 1200
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Gutmeuning {A-Spades}{A-Hearts}
GMON53: raiset 1200 naar 2400
gopos: foldt
Castellon69: foldt
Valnar03: foldt
alson23: foldt
Gutmeuning: raiset 6325 naar 8725 en is all-in
Saladin82: foldt
ala456nic: foldt
suchy3000: foldt
GMON53: callt 6325
*** FLOP *** {J-Diamonds}{3-Spades}{Q-Clubs}
*** TURN *** {J-Diamonds}{3-Spades}{Q-Clubs} {9-Clubs}
*** RIVER *** {J-Diamonds}{3-Spades}{Q-Clubs}{9-Clubs} {4-Spades}
*** SHOWDOWN ***
GMON53: toont {8-Hearts}{8-Spades} (een pair Achten)
Gutmeuning: toont {A-Spades}{A-Hearts} (een pair Azen)
Gutmeuning won 20330 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 20330 | Rake 0
Board {J-Diamonds}{3-Spades}{Q-Clubs}{9-Clubs}{4-Spades}
Plaats 1: Castellon69 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: Valnar03 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: alson23 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: Gutmeuning toonde {A-Spades}{A-Hearts} en won (20330) met een pair Azen
Plaats 5: Saladin82 (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: ala456nic (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 7: suchy3000 (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 8: GMON53 toonde {8-Hearts}{8-Spades} en verloor met een pair Achten
Plaats 9: gopos foldde voor de Flop (bette niet)

65  

GrandMarnier schreef

Gutmeuning schreef

verhigh schreef

kan daar hooguit 12k verliezen als iemand beter zou vinden vandaar

fold was ook beetje raar geweest:-)

Level right Wink.

wat denk je zelf Thumbs Up

66  

out gl all

67  

PokerStars Hand #78922871221: Tournament #568010003, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XIII (400/800) - 2012/04/16 4:03:52 CCT [2012/04/15 16:03:52 ET]
Table '568010003 1935' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: myezzu (10440 in chips)
Seat 2: locdoido (4915 in chips)
Seat 3: zagozzz (9412 in chips)
Seat 4: mariojmm (11107 in chips)
Seat 5: ikaria surf (11959 in chips)
Seat 6: stathis1707 (18704 in chips)
Seat 7: u-mad-broo (25395 in chips)
Seat 8: Ayenta (11418 in chips)
Seat 9: sergiuo (27538 in chips)
myezzu: posts the ante 80
locdoido: posts the ante 80
zagozzz: posts the ante 80
mariojmm: posts the ante 80
ikaria surf: posts the ante 80
stathis1707: posts the ante 80
u-mad-broo: posts the ante 80
Ayenta: posts the ante 80
sergiuo: posts the ante 80
u-mad-broo: posts small blind 400
Ayenta: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Ayenta {5-Hearts}{4-Hearts}
sergiuo: folds
myezzu: folds
locdoido: folds
zagozzz: folds
mariojmm: folds
ikaria surf: raises 800 to 1600
stathis1707: folds
u-mad-broo: folds
Ayenta: calls 800
*** FLOP *** {5-Clubs}{J-Hearts}{10-Hearts}
Ayenta: checks
ikaria surf: bets 3200
Ayenta: calls 3200
*** TURN *** {5-Clubs}{J-Hearts}{10-Hearts} {2-Hearts}
Ayenta: bets 6538 and is all-in
ikaria surf: calls 6538
*** RIVER *** {5-Clubs}{J-Hearts}{10-Hearts}{2-Hearts} {2-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Ayenta: shows {5-Hearts}{4-Hearts} (a flush, Jack high)
ikaria surf: shows {A-Hearts}{9-Hearts} (a flush, Ace high)
ikaria surf collected 23796 from pot
Ayenta finished the tournament in 32062nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 23796 | Rake 0
Board {5-Clubs}{J-Hearts}{10-Hearts}{2-Hearts}{2-Clubs}
Seat 1: myezzu folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: locdoido folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: zagozzz folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: mariojmm folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: ikaria surf showed {A-Hearts}{9-Hearts} and won (23796) with a flush, Ace high
Seat 6: stathis1707 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: u-mad-broo (small blind) folded before Flop
Seat 8: Ayenta (big blind) showed {5-Hearts}{4-Hearts} and lost with a flush, Jack high
Seat 9: sergiuo folded before Flop (didn't bet)

sick.... GL

68  

37K

69  

36k

70  

105k

71  

out

PokerStars Hand #78927886062: Tournament #568010003, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XX (2000/4000) - 2012/04/15 23:22:35 CET [2012/04/15 17:22:35 ET]
Table '568010003 4286' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: Verhigh (37567 in chips)
Seat 2: LeBold1985 (104493 in chips)
Seat 3: kanon1r23 (74288 in chips)
Seat 4: Goose14444 (66213 in chips) is sitting out
Seat 5: alfson (99651 in chips)
Seat 6: Guzzinator (132070 in chips)
Seat 7: Killich (52688 in chips)
Seat 8: 66Demon6 (31066 in chips)
Seat 9: CityFox99 (118225 in chips)
Verhigh: posts the ante 400
LeBold1985: posts the ante 400
kanon1r23: posts the ante 400
Goose14444: posts the ante 400
alfson: posts the ante 400
Guzzinator: posts the ante 400
Killich: posts the ante 400
66Demon6: posts the ante 400
CityFox99: posts the ante 400
Goose14444: posts small blind 2000
alfson: posts big blind 4000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Verhigh {A-Hearts}{6-Diamonds}
Guzzinator: folds
Killich: folds
66Demon6: folds
CityFox99: folds
Verhigh: raises 33167 to 37167 and is all-in
LeBold1985: folds
kanon1r23: folds
Goose14444: folds
alfson: calls 33167
*** FLOP *** {4-Spades}{9-Diamonds}{10-Spades}
*** TURN *** {4-Spades}{9-Diamonds}{10-Spades} {Q-Hearts}
*** RIVER *** {4-Spades}{9-Diamonds}{10-Spades}{Q-Hearts} {K-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
alfson: shows {J-Diamonds}{Q-Diamonds} (a straight, Nine to King)
Verhigh: shows {A-Hearts}{6-Diamonds} (high card Ace)
alfson collected 79934 from pot
Verhigh finished the tournament in 8985th place and received $27.28.
*** SUMMARY ***
Total pot 79934 | Rake 0
Board {4-Spades}{9-Diamonds}{10-Spades}{Q-Hearts}{K-Clubs}
Seat 1: Verhigh showed {A-Hearts}{6-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 2: LeBold1985 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: kanon1r23 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Goose14444 (small blind) folded before Flop
Seat 5: alfson (big blind) showed {J-Diamonds}{Q-Diamonds} and won (79934) with a straight, Nine to King
Seat 6: Guzzinator folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Killich folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: 66Demon6 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: CityFox99 folded before Flop (didn't bet)

72  

leef nog wel, maar donk net 100 van de 140k weg met ak tegen aa en kj. KJ wint natuurlijk.
speel nu dus nog 40k, tijd om maar eens te dubbelen

73  

LOL 30K

74  

en out kk vs aq flop qxq turn x river a , om het zeker te weten

75  

Momenteel Nederlandse chipleader.

76  

gogo!

77  

A8<55 out Smile

78  

strflush zit er ook nog in.

79  

PokerStars Hand #78936034432: Tournament #568010003, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XXXVI (60000/120000) - 2012/04/15 20:17:19 ET
Table '568010003 7483' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Re.Raise.KQ (4959214 in chips)
Seat 2: strflushtome (5727776 in chips)
Seat 3: ScottyBeamer (1350006 in chips)
Seat 4: body_guard11 (1204525 in chips)
Seat 5: Ottoskorzeny (1120576 in chips)
Seat 6: Petreus (640272 in chips)
Seat 7: rowenbob (6564436 in chips)
Seat 8: poohmanCZ (3300075 in chips)
Seat 9: EAGLE79553 (2198628 in chips)
Re.Raise.KQ: posts the ante 12000
strflushtome: posts the ante 12000
ScottyBeamer: posts the ante 12000
body_guard11: posts the ante 12000
Ottoskorzeny: posts the ante 12000
Petreus: posts the ante 12000
rowenbob: posts the ante 12000
poohmanCZ: posts the ante 12000
EAGLE79553: posts the ante 12000
poohmanCZ: posts small blind 60000
EAGLE79553: posts big blind 120000
*** HOLE CARDS ***
Re.Raise.KQ: folds
strflushtome: folds
ScottyBeamer: folds
body_guard11: folds
Ottoskorzeny: folds
Petreus: calls 120000
rowenbob: folds
poohmanCZ: folds
EAGLE79553: checks
*** FLOP *** {4-Diamonds}{7-Clubs}{2-Spades}
EAGLE79553: checks
Petreus: checks
*** TURN *** {4-Diamonds}{7-Clubs}{2-Spades} {7-Spades}
EAGLE79553: bets 120000
Petreus: calls 120000
*** RIVER *** {4-Diamonds}{7-Clubs}{2-Spades}{7-Spades} {A-Diamonds}
EAGLE79553: bets 360000
Petreus: raises 28272 to 388272 and is all-in
EAGLE79553: folds

Uncalled bet (28272) returned to Petreus
Petreus collected 1368000 from pot
Petreus: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 1368000 | Rake 0
Board {4-Diamonds}{7-Clubs}{2-Spades}{7-Spades}{A-Diamonds}
Seat 1: Re.Raise.KQ folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: strflushtome folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: ScottyBeamer folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: body_guard11 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Ottoskorzeny folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Petreus collected (1368000)
Seat 7: rowenbob (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: poohmanCZ (small blind) folded before Flop
Seat 9: EAGLE79553 (big blind) folded on the River

80  
Terug naar boven
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic