Poker Forum

23574 leden
194108 topics
7237893 posts

Online: 141 55 geregistreerde leden + 86 gasten

Totaal Iets Anders

Verkiezingen 2012

Laatste eerst Oudste eerst

Yea right pietere mensen bij de SP. Nou ik moet het nog zien. Ze hebben een gat van 7miljrd om op begrotings evenwicht te komen volgens mij. No way dat ze dat gaan vinden.

281  

Pokares schreef

zzeddd schreef

Pokares schreef

Goed voor onderwijs, (sociale) werkplekken, lagere klasses van de samenleving. Ik zie daar zoveel dingen fout gaan en denk dat de SP er het meest op aansluit qua standpunten.

Ben vrij liberaal ingesteld en heb dan vorige keer ook D66 gestemd, al weet niet niet zo goed meer of ik economisch ook zo liberaal ben. Ik denk het niet.

Heel slecht voor de begroting (want Sinterklaasgedrag) en economie (hoge belastingen), voldoende standpunten? Er gaat zeker een hoop mis in de lagere klasses maar de SP gaat daar niks aan veranderen, eerder extra cadeautjes uitdelen.

Kan je het ook toelichten? Wat versta jij onder cadeautjes en welke cadeautjes gaan ze uitdelen? En waarom zijn hogere belastingen op bepaalde schijven slecht voor de economie (en begroting)?

Sure. Duidelijke stemwijzeruitslag, je bent sociaal/links ingesteld, vandaar Diego's reactie Smile

Ik bedoel met cadeautjes dat ze niet aan bezuinigen doen en alleen willen uitgeven. Je hebt gelijk dat investeren in economisch slechte tijden kan werken, zie de Keynes theorie. Maar het probleem is dat mensen in deze tijden gaan sparen en niet alle inkomsten gelijk uitgeven. Banken geven ook weinig leningen uit. Dan kan je als overheid nog x aantal miljard in de markt pompen, het blijft hangen bij de (consumenten)banken.

In mijn economische boek van de middelbare school stond een prachtig plaatje van de Keynes theorie, kan hem alleen niet vinden nu. Komt er op neer dat extra belasting leidt tot meer geld bij de overheid maar minder besteedbaar geld bij de consumenten die vervolgens er voor zorgen dat de bedrijven minder inkomsten hebben (de overheid geeft niet alle extra inkomsten aan de bedrijven, maar ook aan banken en buitenland). Minder inkomsten bij bedrijven leidt tot minder uitgekeerde lonen etc, zo heeft het allemaal een cyclisch effect. Onbeperkt investeren vanuit de overheid werkt niet, omdat je vaak geld uit je economische cirkel verliest bijv. aan banken (spaartegoeden) en nu ook internationale schulden. Het gaat om het vinden van de juist balans.

Positief is dat we een ruime positieve handelsbalans hebben en dus meer geldstromen binnen krijgen dan uit hebben staan naar andere landen. We exporteren meer dan we importeren en daarop leeft onze hele economie ook (het brengt groei in onze economische cirkel). Dit kan dankzij de EU en de vrije handelszone. De SP en PVV willen die aanpakken en flink de internationale samenwerking beperken. Oftewel onze enige kans op economische groei (de interne economie is niet sterk genoeg) de nek omdraaien. Amerika werkt compleet andersom, daar zijn de belastingen heel laag zodat er veel geld in omloop is. Maar de sukkels importeren al jaren meer dan ze exporteren dus draaien ze elk jaar tientallen en inmiddels 100en miljarden "verlies".

282  

Bam.. gevonden! Model van Keynes Al ken ik hem dan met de banken als apart bedrijf, lijntjes heen en weer vanaf overheid, gezinnen en bedrijven naar de banken toe.

283  

Investeren in economische slechte tijden is volgens mij niet slecht, doen ze nu in duitsland ook volgens mij en daar gaat het een stuk beter dan hier.

Maar een partij als sp gaat zich opstellen als een soort robin hood en dat werkt volgens mij averechts want dan hebben de armere mensen en lageropgeleiden wel iets meer te besteden maar zoals zzeddd ook al aangeeft is het merendeel van die mensen nou niet zo goed met financieel management, ze zitten nu niet voor niks krap bij kas.
Maar door de hogere belastingen die ze willen heffen op hoge lonen hebben de hoogopgeleiden en rijkere mensen minder te besteden en volgens mij zijn het juist die mensen die het over het algemeen beter snappen en verstandiger met hun geld omgaan.

Rocco: I killed your cat, you druggie bitch.
Donna: God.
Rayvie: What?
Donna: Why?
Rocco: I thought it would bring closure to our relationship.

284  

Was gisteren wel even interessant in het debat (zag stukje bij Nieuwsuur). Van Haersma Buma vroeg aan de SP hoe ze het gat van 7 miljard gaan dichten wat in hun begroting zit. Antwoord Roemer: op lange termijn. Goede vraag Buma: de SP is tegen bezuinigingen, omdat dat geen goed idee zou zijn in economisch slechte tijden, maar de SP zit al 20 jaar in de kamer (ook toen het economisch goed ging) en is altijd tegen bezuinigingen geweest. Hoe zit dat? Antwoord Roemer: dat is niet waar, wij zijn altijd voor eerlijk delen geweest. Antwoord Buma: dan weet de SP niet wat bezuinigen is. Antwoord Roemer: laat ik het hier maar bij laten.

De SP gelooft heilig dat de overheid alle problemen kan oplossen en de markt geen enkele. Daarom moet er altijd veel geld uitgegeven worden door de overheid en als het geld op is, dan moeten mensen die hard gewerkt hebben het maar betalen.

Pokares. Als jij zegt liberaal te zijn en eraan te denken om op de SP te stemmen, dan weet je ofwel niet wat liberaal zijn inhoudt of je weet het wel, maar je bent het stiekem niet.

En we kunnen nu wel met zijn allen de euro gaan bashen, maar we hebben gigantisch veel verdiend dankzij de euro. De oplossing is niet: de euro weg. De oplossing is de uitgaven in inkomsten op orde brengen.

285  

el-diego schreef

Investeren in economische slechte tijden is volgens mij niet slecht, doen ze nu in duitsland ook volgens mij en daar gaat het een stuk beter dan hier.

Dat is gevaarlijk. De oppositie en vooral de SP trekken graag de vergelijking met Duitsland (huizenmarkt trekt daar net aan) en komen met retoriek als "Nederland is het enige Noord Europese land wat in een recessie verkeert". Het is niet te vergelijken en met bijv de Nederlandse huizenmarkt, deze groeide 20 jaar veel te veel (aflossingsvrije hypo's). De huizenprijs in Duitsland is lager dan in Nederland (hulde aan de gemeenten...) en de Duitser is dermate pessimistisch over de euro dat ze hun heil zoeken in onroerend goed ipv muntjes.

Dat Duitsland groeicijfers laat zien, dat is goed voor ons want wij zijn zo ongelofelijk afhankelijk van onze Oosterbuur. We moeten de huizenmarkt zo snel mogelijk uit het slop trekken, dan stijgt het consumentenvertrouwen vanzelf en zal je zien dat de huidige emotie-economie zal beteren. Jammer dat er nu maatregelen bedacht worden om de huurder te pakken met als hoop dat de starter weer gaat kopen el oh el

@ajax4life: ik heb lange tijd ook gedacht dat de euro een gouden appel was maar is dat wel zo? heb jij zin om te googelen naar een onderzoek die dit onderbouwt?

J'aime les chevaux

286  

Ik denk dat het onderhand wel duidelijk is dat landen die een relatief strakke begrotingsdiscipline aan hielden (Ned, Dui, scandi's) het er een stuk beter vanaf gebracht hebben dan landen die van oudsher economische groei vanuit de overheid hebben gestimuleerd en dus (te)veel hebben uitgegeven (Frankrijk en daaronder)

En in dat kader stoort dit mij behoorlijk:

Ajax4Life222 schreef

Was gisteren wel even interessant in het debat (zag stukje bij Nieuwsuur). Van Haersma Buma vroeg aan de SP hoe ze het gat van 7 miljard gaan dichten wat in hun begroting zit. Antwoord Roemer: op lange termijn. Goede vraag Buma: de SP is tegen bezuinigingen, omdat dat geen goed idee zou zijn in economisch slechte tijden, maar de SP zit al 20 jaar in de kamer (ook toen het economisch goed ging) en is altijd tegen bezuinigingen geweest. Hoe zit dat? Antwoord Roemer: dat is niet waar, wij zijn altijd voor eerlijk delen geweest. Antwoord Buma: dan weet de SP niet wat bezuinigen is. Antwoord Roemer: laat ik het hier maar bij laten.

.

287  

@ajax4life: ik heb lange tijd ook gedacht dat de euro een gouden appel was maar is dat wel zo? heb jij zin om te googelen naar een onderzoek die dit onderbouwt?

02-09-2011

'De euro is een politieke mislukking'

De euro is op een mislukking uitgedraaid, zegt Martin Feldstein, een vooraanstaande professor economie aan de Harvard University.

In een interview met Bloomberg Television zegt hij: 'Er zijn niet alleen economische problemen, die de meeste economen hadden voorspeld en politici hadden ontkend, maar ook een politieke mislukking aangezien er ernstige conflicten tussen regeringen zijn gerezen.'

Feldstein vreest dat de Europese regeringen geen permanente oplossing meer weten te vinden voor de schuldencrisis.

Ontbinding eurozone
Het opkopen van schuldpapier van landen als Griekenland, Ierland en Portugal, en sinds 8 augustus ook van Italië en Spanje door de ECB biedt geen oplossing.

Feldstein is niet optimistisch over de toekomst van de eurozone. 'Als de eurozone zich begint te ontbinden, kan het zelfs onmogelijk worden om een kern samen te houden.'

Hij denkt dat De Europese regeringen blijven proberen de unie te behouden, maar 'telkens als ze dat proberen, blijkt dat het moeilijker wordt'.

Neerwaartse risico's
Feldstein ziet verder ernstige neerwaartse risico's in Europa'. Volgens hem kan Duitsland als powerhouse de problemen in de andere landen van de Europese Unie niet compenseren.

Een verlaging van de rente door de ECB lost volgens Feldstein ook niet veel op. 'De Amerikaanse rentetarieven liggen dicht bij nul, maar dat heeft niet verhinderd dat onze industrie, onze bouw, onze consumptie zijn blijven krimpen.'

Maar laten we positief blijven, wellicht weet ej er nog wat van te maken.

Je suis Badawi

288  

Europa helpt Geert wel goed in zijn campagne Drink

EU: Nederland moet aan de bak
BRUSSEL - Nederland heeft nog veel te doen. De Europese Commissie vindt de nieuwe plannen om het begrotingstekort terug te dringen en structurele hervormingen door te voeren „relevant”. Het dagelijks bestuur van de EU is minder te spreken over de uitwerking ervan en vreest dat niet alles doorgevoerd gaat worden, met de verkiezingen voor de deur.

Aandachtspunten zijn onder meer begrotingsdiscipline, het pensioenstelsel en de huizenmarkt, zo blijkt uit de woensdag door de Europese Unie gepresenteerde evaluatie. Het rapport is gebaseerd op de eind april ingediende plannen. De Kunduz-coalitie heeft een aantal maatregelen inmiddels verder uitgewerkt.
Effect akkoord lastig te meten door gebrekkige uitwerking maatregelen

Volgens Europese afspraken moet Nederland in 2013 het begrotingstekort hebben teruggebracht tot maximaal 3 procent. Het rigoureus terugdringen van het tekort moet een speerpunt blijven. Want, zo meent Brussel, het effect van het bereikte Lenteakkoord op de begroting is niet volledig te berekenen. Daarvoor is een aantal maatregelen onvoldoende uitgewerkt. Bovendien ligt de focus van de plannen te veel op 2013 en niet op de jaren erna.

Daar komt nog eens bij dat met de verkiezingen op komst het risico dat de plannen niet (volledig) doorgevoerd gaan worden, zeer groot is. Dat geldt volgens Brussel niet alleen voor de nieuwe afspraken, maar ook voor de plannen van eerdere regeringen.
Commissie: Plannen voor huizenmarkt pakken scheve verhoudingen niet aan

Er zijn ook harde woorden over de plannen voor de Nederlandse huizenmarkt. „De recentelijk aangekondigde maatregelen zijn een stap in de goede richting, maar ze voldoen niet aan wat nodig is om de scheve verhoudingen in de huizensector aan te pakken.” De noodzaak om ingrijpende hervormingen door te voeren is meer dan ook urgent, aldus het rapport.

Concrete voorstellen zijn er ook: de gunstige belastingvoordelen voor huiseigenaren moeten worden aangepast, met name de hypotheekrenteaftrek, ook voor bestaande gevallen. (Zie ook het artikel Europa: schaf renteaftrek af )

VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie kwamen overeen om de renteaftrek alleen voor nieuwe aflossingsvrije hypotheken te schrappen. Daarnaast moet het aantal sociale woningen worden teruggebracht zodat er een competitieve markt ontstaat. Ook de status van woningcorporaties moet onder de loep worden genomen.
De EU is blij met de verhoging van de aow-leeftijd

Plannen om de pensioenleeftijd langzaam te verhogen en te koppelen aan de levensverwachting vallen in Brussel in goede aarde. Wel wijst de commissie ook hier erop dat de plannen nog niet door het parlement goedgekeurd zijn en dat uitwerking ontbreekt.

De arbeidsparticipatie van vrouwen, ouderen en migranten is zwak en dus zorgelijk, meent Brussel. Ook de plannen van Nederland om innovatie hoog op de politieke agenda te zetten, stuitten op aanmerkingen. De focus op innovatie kan onder meer ten koste gaan van fundamenteel onderzoek.

Maxime Verhagen, minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (CDA), vice-premier: „We zullen de aanbevelingen en de analyses nog grondig in detail bestuderen, maar samenvattend zegt de Commissie tegen Nederland: 'we verwelkomen het akkoord, maar nu moet u ook echt doorpakken'. Dit is geen Brusselse aanwijzing, maar een steun in de rug. Wij vinden het zelf noodzakelijk op onze eigen manier hard te werken aan een sterkere en gezonde economie met echte groei en echte banen voor onze welvaart en voor onze kinderen. Dat kan, dat moet.”

Ze vinden het goed dat de AOW leeftijd omhoog gaat bij ons terwijl Frankrijk en Griekenland juist weer omlaag willen?

Gisteren kwamen ze ook met het advies om de HRA af te schaffen. Waar bemoeit men zich mee? Dit is een Nederlandse aangelegenheid, begint langzaam trekjes van een dictatuur te vormen.

289  

stevo965 schreef

@ajax4life: ik heb lange tijd ook gedacht dat de euro een gouden appel was maar is dat wel zo? heb jij zin om te googelen naar een onderzoek die dit onderbouwt?

02-09-2011

'De euro is een politieke mislukking'

De euro is op een mislukking uitgedraaid, zegt Martin Feldstein, een vooraanstaande professor economie aan de Harvard University.

In een interview met Bloomberg Television zegt hij: 'Er zijn niet alleen economische problemen, die de meeste economen hadden voorspeld en politici hadden ontkend, maar ook een politieke mislukking aangezien er ernstige conflicten tussen regeringen zijn gerezen.'

Feldstein vreest dat de Europese regeringen geen permanente oplossing meer weten te vinden voor de schuldencrisis.

Ontbinding eurozone
Het opkopen van schuldpapier van landen als Griekenland, Ierland en Portugal, en sinds 8 augustus ook van Italië en Spanje door de ECB biedt geen oplossing.

Feldstein is niet optimistisch over de toekomst van de eurozone. 'Als de eurozone zich begint te ontbinden, kan het zelfs onmogelijk worden om een kern samen te houden.'

Hij denkt dat De Europese regeringen blijven proberen de unie te behouden, maar 'telkens als ze dat proberen, blijkt dat het moeilijker wordt'.

Neerwaartse risico's
Feldstein ziet verder ernstige neerwaartse risico's in Europa'. Volgens hem kan Duitsland als powerhouse de problemen in de andere landen van de Europese Unie niet compenseren.

Een verlaging van de rente door de ECB lost volgens Feldstein ook niet veel op. 'De Amerikaanse rentetarieven liggen dicht bij nul, maar dat heeft niet verhinderd dat onze industrie, onze bouw, onze consumptie zijn blijven krimpen.'

Maar laten we positief blijven, wellicht weet ej er nog wat van te maken.

Netjes, kranten van een half jaar oud lezen. Maar goed dit is de mening van 1 man. Wat wil je dat ik daar aan doe. Daarnaast begrijp ik je niet, jij hebt geen euro's dus waar the fuck maak je je druk om?
Ik weet niet of je veel van deze man weet, ik denk het niet. Maar zijn idee was heel anders. Hij had Amerika als voorbeeld. Kijk gaat het met 1 staat heel slecht in de US maakt dat niet uit omdat een andere staat dat tekort wel goed maakt. De meeste belastingen betalen ze daar niet aan de staat (land) maar aan de federale overheid (de EU) . Die zorgen op hun beurt weer dat alles netjes verdeeld worden. Zo zijn er staten die heel veel opbrengen en staten die heel veel kosten.
Hij had in eerste instantie willen zien dat we dus nog meer 1 EU waren met 1 fiscaalsysteem. Op die manier had niemand wat van de tekorten van spanje, italie of de grieken gehoord want die werden dan gewoon zonder teveel tamtam door duitsland en nederland betaald en ik dacht dat dat nu juist iets is wat jij niet zag zitten?

Echte mannen eten geen honing, die kauwen op bijen.

290  

dutchsjeng schreef

Europa helpt Geert wel goed in zijn campagne Drink
Ze vinden het goed dat de AOW leeftijd omhoog gaat bij ons terwijl Frankrijk en Griekenland juist weer omlaag willen?

Gisteren kwamen ze ook met het advies om de HRA af te schaffen. Waar bemoeit men zich mee? Dit is een Nederlandse aangelegenheid, begint langzaam trekjes van een dictatuur te vormen.

De vraag stellen, is m beantwoorden. Ja, je bent echt zo dom. Leg het toch even uit. Zoals Europa voorwaarden stelt aan Griekenland, geeft het ook adviezen aan Nederland. Europa is er namelijk bij gebaat dat er concrete maatregelen zijn om de schuldenberg aan te pakken. Frankrijk en Griekenland willen wel omlaag, maar zullen een probleem met Europa hebben als dit betekent dat hun financiën daardoor niet op orde zijn.

Wat een Nederlandse aangelegenheid zou moeten zijn, is een stabiel Europa en een stabiele Euro. Daar kunnen wij als exportland een hele hoop welvaart halen. Wat domme, bange mensen als jij niet begrijpen, is dat het juist goed is als Europa veel macht heeft. Even een zijstapje naar de inmiddels bekende 40 miljard. Alleen in uiterste noodsituaties kunnen de grote landen een beslissing nemen, aangezien een noodsituatie tijdgebrek betekent. Denk je nu werkelijk dat Duitsland zomaar 40 miljard over de balk smijt zonder dat het in het belang van Duitsland (en dus van ons) is?

Kortom: geen dictatuur, maar samenwerken en gezamenlijk belang. En ja, we moeten even door de zure appel heen bijten en wie dat niet wil, kan wat Europa betreft de tyfus krijgen en terecht.

En echt: als wij uit de EU stappen en de gulden herintroduceren, worden we aan alle kanten voorbij gerend door de grote opkomende economieën. We hebben helaas niet zoveel olie als Noorwegen en de gasreserves die we hadden zijn de afgelopen decennia door links over de balk gesmeten. Dat had nog iets voor onafhankelijkheid kunnen betekenen.

291  

Verder met ej eens.

Als we bij de introductie van de euro veel meer macht aan Europa hadden gegeven om begrotingsdiscipline te handhaven, waren we nooit in deze situatie terecht gekomen. Als we in 2009 het kanon hadden neergezet en een hele grote pot geld hadden gereserveerd voor problemen, dan was het vertrouwen in de financiële markten nooit zo gedaald, was er net zoveel geld uitgegeven als nu, maar dan met effect. Dankzij de Geertjes en Emieltjes van dit continent, is dit nooit gelukt.

Zag trouwens laatst een aflevering van the daily show net na de vorige Griekse verkiezingen toen daar extreem links en extreem rechts hadden gewonnen. Ze moesten in Amerika best hard lachen dat de nazi's en de communisten in 1 land in populariteit waren gegroeid. En in NL gebeurt hetzelfde. Eigenlijk te grappig voor woorden als je erover nadenkt welke keuze de immer groeiende domme, verwende en luie massa maakt. Verstand op nul en een hoop emotie. Daar worden we lekker beter van met zijn allen. No

292  

lol. de holmaatjes in volle glorie

oogkleppen op en GAAANNNNNN

Je suis Badawi

293  

blablabla dit soort eurofiele stukjes worden we al jarenlang mee overspoelt maar er komt werkelijk waar niets van terecht. Voordelen van de euro? ik zie ze nauwelijks. We hadden een prima draaiende economie voor de euro en landen als Engeland en Zwitserland doen het ook prima. Zij kunnen hun geld gebruiken voor hun eigen economie en hoeven niet voor het jarenlange falende beleid van de siësta landen op te draaien. Het is een bodemloze put die ons jaren terug door de strot is geduwd en het faalt hopeloos. We bezuinigen 12 miljard maar een cheque van 40miljard richting de bodemloze put ligt al klaar. Onverantwoord beleid van een regering die het volk duidelijk niet vertegenwoordigd.

Daar word 12 september wel mee afgerekend daar ben ik van overtuigd.

294  

Trouwens voor de Diederik Samsom fan boys (geloof niet dat die er zijn), heel mooi stukje:

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3263307/2012/05/30/Jinek-zat-dichter-bij-de-waarheid-dan-Samsom.dhtml#.T8Y6PLWDc4Y.facebook

enjoy

ლ(ಠ益ಠლ)

295  

@Cram:

Volgens het Centraal Planbureau heeft de euro ons wel iets opgeleverd, maar het is de vrije markt binnen Europa die ons het meeste heeft opgeleverd: namelijk veel meer welvaart. En dat was volgens het Planbureau goed voor gemiddeld €1500 à €2200 per persoon per jaar.
Verder is de kritiek vaak: "dankzij de euro is alles duurder geworden".
Als we naar het lijstje (zie hieronder) kijken, zijn er inderdaad veel dingen duurder geworden. Maar is dat aan de euro te wijten? Nee. De euro is slechts een middel om de gestegen kosten te betalen en geen schuldige. Kijk maar naar de uitschieters in het rijtje: benzine en koffie. Die prijzen worden voor een groot deel bepaald door andere factoren, zoals meer vraag naar olie of een mislukte oogst in Brazilië. Daar kan de euro niet zoveel aan doen.
Een deel van de boodschappen is naar verhouding zelfs goedkoper geworden. De prijs van suiker bleef gelijk, hetzelfde geldt voor brood. Als we rekening houden met tien jaar inflatie – gemiddeld zo’n 2 procent per jaar – is dat zelfs een prijsdaling. Na de introductie van de euro merkte Gerrit Zalm op dat de euro heeft geleid tot ‘gevoels­inflatie’: Nederlanders lieten vooral in het begin de euro’s als guldens rollen.

Bron: www.geldenrecht.nl/artikel/2012-01-01/de-balans-van-10-jaar-euro

296  

Sorry maar wat een kutartikel

J'aime les chevaux

297  

sjeng. Een meerderheid van volksvertegenwoordigers in de 2e kamer is voor die 40 miljard. Het volk wordt dus wel degelijk vertegenwoordigd.
Henk en Ingrid worden niet vertegenwoordigd, maar die hebben hun kans gehad en Geertje is weggerend. Henk en Ingrid moeten dus weer even op de reservebank zitten. Uitermate handig in tijden van economische crisis, want als Henk en Ingrid het voor het zeggen krijgen, gaan we met zijn allen het ravijn in.

298  

ROFL

Je suis Badawi

299  

Ja, jij ook Stevo. Al is het voor jou maar een klein sprongetje van de goot het ravijn in.

300  
Terug naar boven
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic