Poker Forum

23519 leden
194018 topics
7231031 posts

Online: 102 34 geregistreerde leden + 68 gasten

Procenten Verkoop High

sold, vanavond, stars, l KAAK l 660$

Laatste eerst Oudste eerst

52th 73.65$ OUT hyper 25$

PokerStars Hand #79396597934: Tournament #549571477, $24.50+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XVI (1500/3000) - 2012/04/25 0:38:40 CET [2012/04/24 18:38:40 ET]
Table '549571477 91' 6-max Seat #4 is the button
Seat 1: l KAAK l (12552 in chips)
Seat 3: sangsom67 (43172 in chips)
Seat 4: kiso65 (131668 in chips)
Seat 5: Qw3Rtzui0p (35457 in chips)
Seat 6: osko (29468 in chips)
l KAAK l: posts the ante 600
sangsom67: posts the ante 600
kiso65: posts the ante 600
Qw3Rtzui0p: posts the ante 600
osko: posts the ante 600
Qw3Rtzui0p: posts small blind 1500
osko: posts big blind 3000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to l KAAK l {4-Hearts}{A-Diamonds}
l KAAK l: raises 8952 to 11952 and is all-in
sangsom67: folds
kiso65: folds
Qw3Rtzui0p: raises 22905 to 34857 and is all-in
osko: folds
Uncalled bet (22905) returned to Qw3Rtzui0p
*** FLOP *** {7-Hearts}{2-Diamonds}{Q-Clubs}
*** TURN *** {7-Hearts}{2-Diamonds}{Q-Clubs} {6-Hearts}
*** RIVER *** {7-Hearts}{2-Diamonds}{Q-Clubs}{6-Hearts} {8-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Qw3Rtzui0p: shows {Q-Diamonds}{J-Clubs} (a pair of Queens)
l KAAK l: shows {4-Hearts}{A-Diamonds} (high card Ace)
Qw3Rtzui0p collected 29904 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 29904 | Rake 0
Board {7-Hearts}{2-Diamonds}{Q-Clubs}{6-Hearts}{8-Clubs}
Seat 1: l KAAK l showed {4-Hearts}{A-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 3: sangsom67 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: kiso65 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Qw3Rtzui0p (small blind) showed {Q-Diamonds}{J-Clubs} and won (29904) with a pair of Queens
Seat 6: osko (big blind) folded before Flop

Mr. {k-Spades}{a-Hearts}{a-Clubs}{k-Diamonds}: "Toeval is het gevolg van een oorzaak die we niet zien"

41  

OUT 8.80$ FO

PokerStars Hand #79397141154: Tournament #570010632, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 2012/04/25 0:49:43 CET [2012/04/24 18:49:43 ET]
Table '570010632 30' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: bishspur (16385 in chips)
Seat 2: moppell75 (8860 in chips)
Seat 3: RRoleto (12991 in chips)
Seat 4: WHEREisLIMIT (17805 in chips)
Seat 5: l KAAK l (1885 in chips)
Seat 6: peiscottster (23622 in chips)
Seat 7: Muertes7 (3502 in chips)
Seat 9: fisheroj (17716 in chips)
bishspur: posts the ante 50
moppell75: posts the ante 50
RRoleto: posts the ante 50
WHEREisLIMIT: posts the ante 50
l KAAK l: posts the ante 50
peiscottster: posts the ante 50
Muertes7: posts the ante 50
fisheroj: posts the ante 50
l KAAK l: posts small blind 200
peiscottster: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to l KAAK l {A-Hearts}{Q-Spades}
Muertes7: folds
fisheroj: folds
bishspur: folds
moppell75: folds
peiscottster said, "nh sir"
RRoleto: folds
WHEREisLIMIT: folds
RRoleto said, "ty"
l KAAK l: raises 1435 to 1835 and is all-in
peiscottster: calls 1435
*** FLOP *** {9-Clubs}{K-Clubs}{J-Clubs}
*** TURN *** {9-Clubs}{K-Clubs}{J-Clubs} {9-Spades}
*** RIVER *** {9-Clubs}{K-Clubs}{J-Clubs}{9-Spades} {4-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
l KAAK l: shows {A-Hearts}{Q-Spades} (a pair of Nines)
peiscottster: shows {8-Spades}{8-Clubs} (two pair, Nines and Eights)
peiscottster collected 4070 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4070 | Rake 0
Board {9-Clubs}{K-Clubs}{J-Clubs}{9-Spades}{4-Hearts}
Seat 1: bishspur folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: moppell75 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: RRoleto folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: WHEREisLIMIT (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: l KAAK l (small blind) showed {A-Hearts}{Q-Spades} and lost with a pair of Nines
Seat 6: peiscottster (big blind) showed {8-Spades}{8-Clubs} and won (4070) with two pair, Nines and Eights
Seat 7: Muertes7 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: fisheroj folded before Flop (didn't bet)

Mr. {k-Spades}{a-Hearts}{a-Clubs}{k-Diamonds}: "Toeval is het gevolg van een oorzaak die we niet zien"

42  

Kaakie schreef

Break Update II

Kaakie schreef

OUT22.50 11rebuy , late reg 51$
OUT22.50 8.80$ FO late reg
22.50 27$ KO late reg
22.50 10.50$ KO late reg
23.00 5r/a 20k gtd late reg 20.50$ speel als FO
OUT23.00 7.50$ turbo
23.00 55$ FO
23.15 16.50$ 360CAP
23.30 13.50$ KO
OUT23.30 16.50$ turbo
OUT23.45 11$ turbo
73.65$23.45 25$ Hyper 6max
00.00 5r 25.50$ speel als FO
00.00 27$ KO turbo
00.15 55$ 500 CAP
00.45 27.50$ big antes 500CAP

TOTAALMTT: ~400$

Mr. {k-Spades}{a-Hearts}{a-Clubs}{k-Diamonds}: "Toeval is het gevolg van een oorzaak die we niet zien"

43  

Uh, opmerkelijk? Villain fold hand en showt.. En dat tegen mijn button shoveOh My!?!

PokerStars Hand #79397761841: Tournament #570011262, $20+$5+$2 USD Hold'em No Limit - Level XII (500/1000) - 2012/04/25 1:04:09 CET [2012/04/24 19:04:09 ET]
Table '570011262 72' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: airbusdrive (8675 in chips)
Seat 2: baggy26990 (3325 in chips)
Seat 3: belfastslim (19775 in chips)
Seat 4: zaguini (11350 in chips)
Seat 6: l KAAK l (10250 in chips)
Seat 7: RickyLourenc (13979 in chips)
Seat 8: makin65 (9250 in chips)
Seat 9: xxxPISSYxxx (8873 in chips)
airbusdrive: posts the ante 100
baggy26990: posts the ante 100
belfastslim: posts the ante 100
zaguini: posts the ante 100
l KAAK l: posts the ante 100
RickyLourenc: posts the ante 100
makin65: posts the ante 100
xxxPISSYxxx: posts the ante 100
RickyLourenc: posts small blind 500
makin65: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to l KAAK l {A-Spades}{K-Hearts}
xxxPISSYxxx: folds
airbusdrive: folds
baggy26990: folds
belfastslim: folds
zaguini: folds
l KAAK l: raises 9150 to 10150 and is all-in
RickyLourenc has timed out
RickyLourenc: folds
RickyLourenc is sitting out
makin65: folds {A-Diamonds}{Q-Clubs}
Uncalled bet (9150) returned to l KAAK l
l KAAK l collected 3300 from pot
l KAAK l: doesn't show hand
RickyLourenc has returned
*** SUMMARY ***
Total pot 3300 | Rake 0
Seat 1: airbusdrive folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: baggy26990 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: belfastslim folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: zaguini folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: l KAAK l (button) collected (3300)
Seat 7: RickyLourenc (small blind) folded before Flop
Seat 8: makin65 (big blind) folded before Flop
Seat 9: xxxPISSYxxx folded before Flop (didn't bet)

Mr. {k-Spades}{a-Hearts}{a-Clubs}{k-Diamonds}: "Toeval is het gevolg van een oorzaak die we niet zien"

44  

Drunk obv.
GL nog

45  

OUT 13.50$ KO (0.00001 bb later volgende hand)

PokerStars Hand #79397908849: Tournament #549600217, $10.00+$2.50+$1.00 USD Hold'em No Limit - Level IX (100/200) - 2012/04/25 1:07:19 CET [2012/04/24 19:07:19 ET]
Table '549600217 37' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: veiobala (3545 in chips)
Seat 2: Stormique (5455 in chips)
Seat 3: l KAAK l (5840 in chips)
Seat 4: bernatik (9999 in chips)
Seat 5: norte191 (5566 in chips)
Seat 6: Nandinhojah (6934 in chips)
Seat 7: betojch (2195 in chips)
Seat 8: mrleng3 (8266 in chips)
Seat 9: ccel11 (5368 in chips)
veiobala: posts the ante 25
Stormique: posts the ante 25
l KAAK l: posts the ante 25
bernatik: posts the ante 25
norte191: posts the ante 25
Nandinhojah: posts the ante 25
betojch: posts the ante 25
mrleng3: posts the ante 25
ccel11: posts the ante 25
veiobala: posts small blind 100
Stormique: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to l KAAK l {10-Diamonds}{A-Diamonds}
l KAAK l: raises 200 to 400
bernatik: folds
norte191: calls 400
Nandinhojah: folds
betojch: folds
mrleng3: folds
ccel11: folds
veiobala: folds
Stormique: folds
*** FLOP *** {7-Diamonds}{Q-Spades}{J-Diamonds}
l KAAK l: bets 728
norte191: calls 728
*** TURN *** {7-Diamonds}{Q-Spades}{J-Diamonds} {9-Hearts}
l KAAK l: bets 1112
norte191: raises 3301 to 4413 and is all-in
l KAAK l: calls 3301
*** RIVER *** {7-Diamonds}{Q-Spades}{J-Diamonds}{9-Hearts} {A-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
l KAAK l: shows {10-Diamonds}{A-Diamonds} (a pair of Aces)
norte191: shows {10-Clubs}{K-Diamonds} (a straight, Ten to Ace)
norte191 collected 11607 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 11607 | Rake 0
Board {7-Diamonds}{Q-Spades}{J-Diamonds}{9-Hearts}{A-Hearts}
Seat 1: veiobala (small blind) folded before Flop
Seat 2: Stormique (big blind) folded before Flop
Seat 3: l KAAK l showed {10-Diamonds}{A-Diamonds} and lost with a pair of Aces
Seat 4: bernatik folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: norte191 showed {10-Clubs}{K-Diamonds} and won (11607) with a straight, Ten to Ace
Seat 6: Nandinhojah folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: betojch folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: mrleng3 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: ccel11 (button) folded before Flop (didn't bet)

Mr. {k-Spades}{a-Hearts}{a-Clubs}{k-Diamonds}: "Toeval is het gevolg van een oorzaak die we niet zien"

46  

Add on 5r

Dealer: l KAAK l takes the add-on and receives 3000 chips for $5.00

15$ OVER voor in de pot; 6400stack bij 50/100

Mr. {k-Spades}{a-Hearts}{a-Clubs}{k-Diamonds}: "Toeval is het gevolg van een oorzaak die we niet zien"

47  

TomH schreef

Drunk obv.
GL nog

Gues so.

TY, gn sir Smile

Mr. {k-Spades}{a-Hearts}{a-Clubs}{k-Diamonds}: "Toeval is het gevolg van een oorzaak die we niet zien"

48  

OUT 5r/a

PokerStars Hand #79398190719: Tournament #570010672, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 2012/04/25 1:13:32 CET [2012/04/24 19:13:32 ET]
Table '570010672 77' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: kraayke4 (15902 in chips)
Seat 2: l KAAK l (3405 in chips)
Seat 3: Funny1989 (16869 in chips)
Seat 4: Timorm1 (16106 in chips)
Seat 5: mbalazs1126 (49882 in chips)
Seat 6: maika630 (17426 in chips)
Seat 7: Cata47 (14940 in chips)
Seat 8: benitez7777 (25314 in chips)
Seat 9: Voluntas Dei (25340 in chips)
kraayke4: posts the ante 50
l KAAK l: posts the ante 50
Funny1989: posts the ante 50
Timorm1: posts the ante 50
mbalazs1126: posts the ante 50
maika630: posts the ante 50
Cata47: posts the ante 50
benitez7777: posts the ante 50
Voluntas Dei: posts the ante 50
benitez7777: posts small blind 200
Voluntas Dei: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to l KAAK l {10-Hearts}{10-Diamonds}
kraayke4: calls 400
l KAAK l: raises 2955 to 3355 and is all-in
Funny1989: calls 3355
Timorm1: folds
mbalazs1126: folds
maika630: folds
Cata47: folds
benitez7777: folds
Voluntas Dei: calls 2955
kraayke4: folds
*** FLOP *** {A-Clubs}{9-Clubs}{9-Spades}
Voluntas Dei: checks
Funny1989: checks
*** TURN *** {A-Clubs}{9-Clubs}{9-Spades} {4-Clubs}
Voluntas Dei: checks
Funny1989: checks
*** RIVER *** {A-Clubs}{9-Clubs}{9-Spades}{4-Clubs} {3-Clubs}
Voluntas Dei: bets 7600
Funny1989: folds {A-Hearts}
Uncalled bet (7600) returned to Voluntas Dei
*** SHOW DOWN ***
Voluntas Dei: shows {K-Clubs}{K-Spades} (a flush, Ace high)
l KAAK l: shows {10-Hearts}{10-Diamonds} (two pair, Tens and Nines)
Voluntas Dei collected 11115 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 11115 | Rake 0
Board {A-Clubs}{9-Clubs}{9-Spades}{4-Clubs}{3-Clubs}
Seat 1: kraayke4 folded before Flop
Seat 2: l KAAK l showed {10-Hearts}{10-Diamonds} and lost with two pair, Tens and Nines
Seat 3: Funny1989 folded on the River
Seat 4: Timorm1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: mbalazs1126 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: maika630 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Cata47 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: benitez7777 (small blind) folded before Flop
Seat 9: Voluntas Dei (big blind) showed {K-Clubs}{K-Spades} and won (11115) with a flush, Ace high

Mr. {k-Spades}{a-Hearts}{a-Clubs}{k-Diamonds}: "Toeval is het gevolg van een oorzaak die we niet zien"

49  

18th 41.75$ 27$ KO

PokerStars Hand #79398592761: Tournament #549568117, $20+$5+$2 USD Hold'em No Limit - Level X (300/600) - 2012/04/25 1:22:39 CET [2012/04/24 19:22:39 ET]
Table '549568117 5' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: reeda205 (11787 in chips)
Seat 2: sakazu (8642 in chips)
Seat 3: 88oremos (18835 in chips)
Seat 4: l KAAK l (4960 in chips)
Seat 5: SVC12345 (9502 in chips)
Seat 6: benyxD (6491 in chips)
Seat 7: poyoloko30 (7095 in chips)
Seat 8: Sugammadex (10580 in chips)
Seat 9: sheshbesh09 (36618 in chips)
reeda205: posts the ante 50
sakazu: posts the ante 50
88oremos: posts the ante 50
l KAAK l: posts the ante 50
SVC12345: posts the ante 50
benyxD: posts the ante 50
poyoloko30: posts the ante 50
Sugammadex: posts the ante 50
sheshbesh09: posts the ante 50
Sugammadex: posts small blind 300
sheshbesh09: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to l KAAK l {A-Spades}{2-Spades}
reeda205: folds
sakazu: folds
88oremos: folds
l KAAK l: raises 4310 to 4910 and is all-in
SVC12345: folds
benyxD: folds
poyoloko30: raises 2135 to 7045 and is all-in
Sugammadex: folds
sheshbesh09: calls 6445
*** FLOP *** {5-Diamonds}{7-Spades}{6-Clubs}
*** TURN *** {5-Diamonds}{7-Spades}{6-Clubs} {4-Hearts}
*** RIVER *** {5-Diamonds}{7-Spades}{6-Clubs}{4-Hearts} {2-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
sheshbesh09: shows {K-Hearts}{K-Spades} (a pair of Kings)
poyoloko30: shows {8-Diamonds}{8-Spades} (a straight, Four to Eight)
poyoloko30 collected 4270 from side pot
l KAAK l: shows {A-Spades}{2-Spades} (a pair of Deuces)
poyoloko30 collected 15480 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 19750 Main pot 15480. Side pot 4270. | Rake 0
Board {5-Diamonds}{7-Spades}{6-Clubs}{4-Hearts}{2-Clubs}
Seat 1: reeda205 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: sakazu folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: 88oremos folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: l KAAK l showed {A-Spades}{2-Spades} and lost with a pair of Deuces
Seat 5: SVC12345 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: benyxD folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: poyoloko30 (button) showed {8-Diamonds}{8-Spades} and won (19750) with a straight, Four to Eight
Seat 8: Sugammadex (small blind) folded before Flop
Seat 9: sheshbesh09 (big blind) showed {K-Hearts}{K-Spades} and lost with a pair of Kings

Mr. {k-Spades}{a-Hearts}{a-Clubs}{k-Diamonds}: "Toeval is het gevolg van een oorzaak die we niet zien"

50  

OUT 55 FO , jammer mooie pot

PokerStars Hand #79398866628: Tournament #570010682, $50+$5 USD Hold'em No Limit - Level IX (200/400) - 2012/04/25 1:29:07 CET [2012/04/24 19:29:07 ET]
Table '570010682 14' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Olorionek (5452 in chips)
Seat 2: MOLINHA1 (42763 in chips)
Seat 3: Jp_3391 (6643 in chips)
Seat 4: a06012pv (6759 in chips)
Seat 5: galatrixo (19000 in chips)
Seat 6: Mt.Spewmore (15348 in chips)
Seat 7: hwtd1 (6127 in chips)
Seat 8: l KAAK l (3394 in chips)
Seat 9: AARROOXX (3117 in chips)
Olorionek: posts the ante 50
MOLINHA1: posts the ante 50
Jp_3391: posts the ante 50
a06012pv: posts the ante 50
galatrixo: posts the ante 50
Mt.Spewmore: posts the ante 50
hwtd1: posts the ante 50
l KAAK l: posts the ante 50
AARROOXX: posts the ante 50
Mt.Spewmore: posts small blind 200
hwtd1: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to l KAAK l {A-Clubs}{K-Clubs}
l KAAK l: raises 2944 to 3344 and is all-in
AARROOXX: folds
Olorionek: folds
MOLINHA1: calls 3344
Jp_3391: calls 3344
a06012pv: folds
galatrixo: folds
Mt.Spewmore: folds
hwtd1: folds
*** FLOP *** {9-Clubs}{4-Diamonds}{10-Diamonds}
MOLINHA1: checks
Jp_3391: bets 3200
MOLINHA1: raises 3200 to 6400
Jp_3391: calls 49 and is all-in
Uncalled bet (3151) returned to MOLINHA1
*** TURN *** {9-Clubs}{4-Diamonds}{10-Diamonds} {K-Spades}
*** RIVER *** {9-Clubs}{4-Diamonds}{10-Diamonds}{K-Spades} {8-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
MOLINHA1: shows {A-Spades}{A-Hearts} (a pair of Aces)
Jp_3391: shows {Q-Clubs}{Q-Spades} (a pair of Queens)
MOLINHA1 collected 6498 from side pot
l KAAK l: shows {A-Clubs}{K-Clubs} (a pair of Kings)
MOLINHA1 collected 11082 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 17580 Main pot 11082. Side pot 6498. | Rake 0
Board {9-Clubs}{4-Diamonds}{10-Diamonds}{K-Spades}{8-Clubs}
Seat 1: Olorionek folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: MOLINHA1 showed {A-Spades}{A-Hearts} and won (17580) with a pair of Aces
Seat 3: Jp_3391 showed {Q-Clubs}{Q-Spades} and lost with a pair of Queens
Seat 4: a06012pv folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: galatrixo (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Mt.Spewmore (small blind) folded before Flop
Seat 7: hwtd1 (big blind) folded before Flop
Seat 8: l KAAK l showed {A-Clubs}{K-Clubs} and lost with a pair of Kings
Seat 9: AARROOXX folded before Flop (didn't bet)

Mr. {k-Spades}{a-Hearts}{a-Clubs}{k-Diamonds}: "Toeval is het gevolg van een oorzaak die we niet zien"

51  

49th 69.62$ 27KO TURBO ..

#$&^( GODVER

PokerStars Hand #79399412179: Tournament #570011262, $20+$5+$2 USD Hold'em No Limit - Level XX (3000/6000) - 2012/04/25 1:42:27 CET [2012/04/24 19:42:27 ET]
Table '570011262 70' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: Jarcon86 (77941 in chips)
Seat 2: l KAAK l (50290 in chips)
Seat 3: CariocaAllin (74589 in chips)
Seat 4: boaz72 (58548 in chips)
Seat 5: iveygotstaks (101619 in chips)
Seat 6: nardo11 (2180 in chips)
Seat 7: kafkafim140 (14898 in chips)
Seat 8: jonny691113 (48416 in chips)
Seat 9: angelika2525 (85608 in chips)
Jarcon86: posts the ante 600
l KAAK l: posts the ante 600
CariocaAllin: posts the ante 600
boaz72: posts the ante 600
iveygotstaks: posts the ante 600
nardo11: posts the ante 600
kafkafim140: posts the ante 600
jonny691113: posts the ante 600
angelika2525: posts the ante 600
kafkafim140: posts small blind 3000
jonny691113: posts big blind 6000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to l KAAK l {Q-Spades}{A-Spades}
angelika2525: folds
Jarcon86: raises 71341 to 77341 and is all-in
l KAAK l: calls 49690 and is all-in
CariocaAllin: folds
boaz72: folds
iveygotstaks: folds
nardo11 has timed out
nardo11: folds
nardo11 is sitting out
kafkafim140: folds
jonny691113: folds
Uncalled bet (27651) returned to Jarcon86
nardo11 has returned
*** FLOP *** {10-Clubs}{5-Clubs}{7-Clubs}
*** TURN *** {10-Clubs}{5-Clubs}{7-Clubs} {8-Diamonds}
*** RIVER *** {10-Clubs}{5-Clubs}{7-Clubs}{8-Diamonds} {9-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Jarcon86: shows {A-Diamonds}{8-Clubs} (a pair of Eights)
l KAAK l: shows {Q-Spades}{A-Spades} (high card Ace)
Jarcon86 collected 113780 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 113780 | Rake 0
Board {10-Clubs}{5-Clubs}{7-Clubs}{8-Diamonds}{9-Hearts}
Seat 1: Jarcon86 showed {A-Diamonds}{8-Clubs} and won (113780) with a pair of Eights
Seat 2: l KAAK l showed {Q-Spades}{A-Spades} and lost with high card Ace
Seat 3: CariocaAllin folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: boaz72 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: iveygotstaks folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: nardo11 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: kafkafim140 (small blind) folded before Flop
Seat 8: jonny691113 (big blind) folded before Flop
Seat 9: angelika2525 folded before Flop (didn't bet)

Mr. {k-Spades}{a-Hearts}{a-Clubs}{k-Diamonds}: "Toeval is het gevolg van een oorzaak die we niet zien"

52  

OUT 55$ 500CAP

PokerStars Hand #79399531454: Tournament #549572100, $50+$5 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2012/04/25 1:45:27 CET [2012/04/24 19:45:27 ET]
Table '549572100 15' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: HR_Dub (2917 in chips)
Seat 2: l KAAK l (2170 in chips)
Seat 3: 2es_WILD (13883 in chips)
Seat 4: MrKlout (3188 in chips)
Seat 5: Ira_161 (3146 in chips)
Seat 6: Naza114 (6447 in chips)
Seat 7: Maxacante (1488 in chips)
Seat 8: VinceVegaMFR (4188 in chips)
Seat 9: jvengrin (4104 in chips)
HR_Dub: posts the ante 20
l KAAK l: posts the ante 20
2es_WILD: posts the ante 20
MrKlout: posts the ante 20
Ira_161: posts the ante 20
Naza114: posts the ante 20
Maxacante: posts the ante 20
VinceVegaMFR: posts the ante 20
jvengrin: posts the ante 20
jvengrin: posts small blind 75
HR_Dub: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to l KAAK l {Q-Clubs}{A-Spades}
l KAAK l: raises 150 to 300
2es_WILD: raises 300 to 600
MrKlout: folds
Ira_161: folds
Naza114: folds
Maxacante: folds
VinceVegaMFR: folds
jvengrin: folds
HR_Dub: folds
l KAAK l: raises 1550 to 2150 and is all-in
2es_WILD: calls 1550
*** FLOP *** {K-Hearts}{2-Clubs}{5-Hearts}
*** TURN *** {K-Hearts}{2-Clubs}{5-Hearts} {10-Hearts}
*** RIVER *** {K-Hearts}{2-Clubs}{5-Hearts}{10-Hearts} {4-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
l KAAK l: shows {Q-Clubs}{A-Spades} (high card Ace)
2es_WILD: shows {9-Clubs}{9-Spades} (a pair of Nines)
2es_WILD collected 4705 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4705 | Rake 0
Board {K-Hearts}{2-Clubs}{5-Hearts}{10-Hearts}{4-Hearts}
Seat 1: HR_Dub (big blind) folded before Flop
Seat 2: l KAAK l showed {Q-Clubs}{A-Spades} and lost with high card Ace
Seat 3: 2es_WILD showed {9-Clubs}{9-Spades} and won (4705) with a pair of Nines
Seat 4: MrKlout folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Ira_161 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Naza114 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Maxacante folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: VinceVegaMFR (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: jvengrin (small blind) folded before Flop

Mr. {k-Spades}{a-Hearts}{a-Clubs}{k-Diamonds}: "Toeval is het gevolg van een oorzaak die we niet zien"

53  

OUT 27.50$ big ante

Flipskills_?

PokerStars Hand #79399569404: Tournament #549572107, $25.00+$2.50 USD Hold'em No Limit - Level VI (30/60) - 2012/04/25 1:46:25 CET [2012/04/24 19:46:25 ET]
Table '549572107 2' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: ukinismuilas (4527 in chips)
Seat 2: UFChamps08 (3364 in chips)
Seat 3: l KAAK l (3362 in chips)
Seat 4: cuqui1960 (2040 in chips)
Seat 5: threenilutd (2888 in chips)
Seat 6: hsbc2007 (2243 in chips)
Seat 7: dhilton12 (8618 in chips)
Seat 8: Rocketmist (2596 in chips)
Seat 9: Strenkku (2988 in chips)
ukinismuilas: posts the ante 12
UFChamps08: posts the ante 12
l KAAK l: posts the ante 12
cuqui1960: posts the ante 12
threenilutd: posts the ante 12
hsbc2007: posts the ante 12
dhilton12: posts the ante 12
Rocketmist: posts the ante 12
Strenkku: posts the ante 12
hsbc2007: posts small blind 30
dhilton12: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to l KAAK l {A-Diamonds}{K-Clubs}
Rocketmist: folds
Strenkku: raises 60 to 120
ukinismuilas: folds
UFChamps08: folds
l KAAK l: raises 420 to 540
cuqui1960: folds
threenilutd: folds
hsbc2007: folds
dhilton12: folds
Strenkku: raises 2436 to 2976 and is all-in
l KAAK l: calls 2436
*** FLOP *** {6-Clubs}{10-Clubs}{4-Spades}
*** TURN *** {6-Clubs}{10-Clubs}{4-Spades} {5-Hearts}
*** RIVER *** {6-Clubs}{10-Clubs}{4-Spades}{5-Hearts} {10-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Strenkku: shows {J-Hearts}{10-Hearts} (three of a kind, Tens)
l KAAK l: shows {A-Diamonds}{K-Clubs} (a pair of Tens)
Strenkku collected 6150 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6150 | Rake 0
Board {6-Clubs}{10-Clubs}{4-Spades}{5-Hearts}{10-Spades}
Seat 1: ukinismuilas folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: UFChamps08 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: l KAAK l showed {A-Diamonds}{K-Clubs} and lost with a pair of Tens
Seat 4: cuqui1960 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: threenilutd (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: hsbc2007 (small blind) folded before Flop
Seat 7: dhilton12 (big blind) folded before Flop
Seat 8: Rocketmist folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Strenkku showed {J-Hearts}{10-Hearts} and won (6150) with three of a kind, Tens

+

PokerStars Hand #79399622091: Tournament #549572107, $25.00+$2.50 USD Hold'em No Limit - Level VI (30/60) - 2012/04/25 1:47:46 CET [2012/04/24 19:47:46 ET]
Table '549572107 2' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: ukinismuilas (4515 in chips)
Seat 3: l KAAK l (374 in chips)
Seat 4: cuqui1960 (2028 in chips)
Seat 5: threenilutd (2876 in chips)
Seat 6: hsbc2007 (2201 in chips)
Seat 7: dhilton12 (8546 in chips)
Seat 8: Rocketmist (2584 in chips)
Seat 9: Strenkku (6150 in chips)
ukinismuilas: posts the ante 12
l KAAK l: posts the ante 12
cuqui1960: posts the ante 12
threenilutd: posts the ante 12
hsbc2007: posts the ante 12
dhilton12: posts the ante 12
Rocketmist: posts the ante 12
Strenkku: posts the ante 12
dhilton12: posts small blind 30
Rocketmist: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to l KAAK l {Q-Diamonds}{K-Diamonds}
Strenkku: folds
ukinismuilas: folds
l KAAK l: raises 302 to 362 and is all-in
cuqui1960: calls 362
threenilutd: folds
hsbc2007: folds
dhilton12: folds
Rocketmist: folds
*** FLOP *** {2-Clubs}{J-Spades}{4-Spades}
*** TURN *** {2-Clubs}{J-Spades}{4-Spades} {4-Clubs}
*** RIVER *** {2-Clubs}{J-Spades}{4-Spades}{4-Clubs} {9-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
l KAAK l: shows {Q-Diamonds}{K-Diamonds} (a pair of Fours)
cuqui1960: shows {A-Spades}{7-Clubs} (a pair of Fours - Ace kicker)
cuqui1960 collected 910 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 910 | Rake 0
Board {2-Clubs}{J-Spades}{4-Spades}{4-Clubs}{9-Clubs}
Seat 1: ukinismuilas folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: l KAAK l showed {Q-Diamonds}{K-Diamonds} and lost with a pair of Fours
Seat 4: cuqui1960 showed {A-Spades}{7-Clubs} and won (910) with a pair of Fours
Seat 5: threenilutd folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: hsbc2007 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: dhilton12 (small blind) folded before Flop
Seat 8: Rocketmist (big blind) folded before Flop
Seat 9: Strenkku folded before Flop (didn't bet)

Mr. {k-Spades}{a-Hearts}{a-Clubs}{k-Diamonds}: "Toeval is het gevolg van een oorzaak die we niet zien"

54  

OUT 16.50 360CAP

PokerStars Hand #79399760890: Tournament #549572093, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level XV (300/600) - 2012/04/25 1:51:24 CET [2012/04/24 19:51:24 ET]
Table '549572093 14' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: TOPIKASS (10010 in chips)
Seat 2: l KAAK l (8478 in chips)
Seat 3: heki55 (11188 in chips)
Seat 5: Skubidu888 (66164 in chips)
Seat 6: jdaza (7538 in chips)
Seat 7: BouleEtBill (4681 in chips)
Seat 8: bluesboyjoe (7653 in chips)
Seat 9: Thin_Hamster (36325 in chips)
TOPIKASS: posts the ante 70
l KAAK l: posts the ante 70
heki55: posts the ante 70
Skubidu888: posts the ante 70
jdaza: posts the ante 70
BouleEtBill: posts the ante 70
bluesboyjoe: posts the ante 70
Thin_Hamster: posts the ante 70
bluesboyjoe: posts small blind 300
Thin_Hamster: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to l KAAK l {A-Spades}{Q-Hearts}
TOPIKASS: folds
l KAAK l: raises 600 to 1200
heki55: raises 9918 to 11118 and is all-in
Skubidu888: folds
jdaza: folds
BouleEtBill: folds
bluesboyjoe: folds
Thin_Hamster: folds
l KAAK l: calls 7208 and is all-in
Uncalled bet (2710) returned to heki55
*** FLOP *** {6-Clubs}{2-Spades}{9-Spades}
*** TURN *** {6-Clubs}{2-Spades}{9-Spades} {10-Spades}
*** RIVER *** {6-Clubs}{2-Spades}{9-Spades}{10-Spades} {2-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
l KAAK l: shows {A-Spades}{Q-Hearts} (a pair of Deuces)
heki55: shows {Q-Spades}{Q-Clubs} (two pair, Queens and Deuces)
heki55 collected 18276 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 18276 | Rake 0
Board {6-Clubs}{2-Spades}{9-Spades}{10-Spades}{2-Hearts}
Seat 1: TOPIKASS folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: l KAAK l showed {A-Spades}{Q-Hearts} and lost with a pair of Deuces
Seat 3: heki55 showed {Q-Spades}{Q-Clubs} and won (18276) with two pair, Queens and Deuces
Seat 5: Skubidu888 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: jdaza folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: BouleEtBill (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: bluesboyjoe (small blind) folded before Flop
Seat 9: Thin_Hamster (big blind) folded before Flop

Mr. {k-Spades}{a-Hearts}{a-Clubs}{k-Diamonds}: "Toeval is het gevolg van een oorzaak die we niet zien"

55  

Kaakie schreef

Kaakie schreef

Break Update III

Kaakie schreef

OUT 10$ over22.50 11rebuy , late reg 51$
OUT22.50 8.80$ FO late reg
41.75$ NO KO's22.50 27$ KO late reg
6bb ITM+ 2KO22.50 10.50$ KO late reg
OUT 10$ OVER23.00 5r/a 20k gtd late reg 20.50$ speel als FO
OUT23.00 7.50$ turbo
OUT23.00 55$ FO
OUT23.15 16.50$ 360CAP
OUT 2.50$ KO 23.30 13.50$ KO
OUT23.30 16.50$ turbo
OUT23.45 11$ turbo
73.65$23.45 25$ Hyper 6max
11.500 in 125/250/2500.00 5r 25.50$ speel als FO
69.62$ +3*KO00.00 27$ KO turbo
OUT00.15 55$ 500 CAP
OUT00.45 27.50$ big antes 500CAP

TOTAALMTT: ~400$

Mr. {k-Spades}{a-Hearts}{a-Clubs}{k-Diamonds}: "Toeval is het gevolg van een oorzaak die we niet zien"

56  

Zzz.. OUT 5r

PokerStars Hand #79400670903: Tournament #570010752, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level VIII (150/300) - 2012/04/25 2:16:47 CET [2012/04/24 20:16:47 ET]
Table '570010752 95' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Marcia Anita (7153 in chips)
Seat 2: columbion (15099 in chips) is sitting out
Seat 3: RenatoAmaral (17188 in chips)
Seat 4: WarnDog18 (26307 in chips)
Seat 5: AlexGelinski (12686 in chips)
Seat 6: l KAAK l (8191 in chips)
Seat 7: moddha (3150 in chips)
Seat 8: pratonda (35235 in chips)
Seat 9: ifgrby (31865 in chips)
Marcia Anita: posts the ante 25
columbion: posts the ante 25
RenatoAmaral: posts the ante 25
WarnDog18: posts the ante 25
AlexGelinski: posts the ante 25
l KAAK l: posts the ante 25
moddha: posts the ante 25
pratonda: posts the ante 25
ifgrby: posts the ante 25
l KAAK l: posts small blind 150
moddha: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to l KAAK l {A-Spades}{K-Spades}
pratonda: folds
ifgrby: folds
Marcia Anita: folds
columbion: folds
RenatoAmaral: folds
WarnDog18: folds
AlexGelinski: raises 300 to 600
l KAAK l: raises 7566 to 8166 and is all-in
moddha: folds
AlexGelinski: calls 7566
*** FLOP *** {10-Clubs}{8-Diamonds}{9-Hearts}
*** TURN *** {10-Clubs}{8-Diamonds}{9-Hearts} {10-Hearts}
*** RIVER *** {10-Clubs}{8-Diamonds}{9-Hearts}{10-Hearts} {10-Spades}
*** SHOW DOWN ***
l KAAK l: shows {A-Spades}{K-Spades} (three of a kind, Tens)
AlexGelinski: shows {8-Hearts}{A-Hearts} (a full house, Tens full of Eights)
AlexGelinski collected 16857 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 16857 | Rake 0
Board {10-Clubs}{8-Diamonds}{9-Hearts}{10-Hearts}{10-Spades}
Seat 1: Marcia Anita folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: columbion folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: RenatoAmaral folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: WarnDog18 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: AlexGelinski (button) showed {8-Hearts}{A-Hearts} and won (16857) with a full house, Tens full of Eights
Seat 6: l KAAK l (small blind) showed {A-Spades}{K-Spades} and lost with three of a kind, Tens
Seat 7: moddha (big blind) folded before Flop
Seat 8: pratonda folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: ifgrby folded before Flop (didn't bet)

Mr. {k-Spades}{a-Hearts}{a-Clubs}{k-Diamonds}: "Toeval is het gevolg van een oorzaak die we niet zien"

57  

Kaakie schreef

Kaakie schreef

Kaakie schreef

Break Update IV

Kaakie schreef

OUT 10$ over 22.50 11rebuy , late reg 51$
OUT 22.50 8.80$ FO late reg
41.75$ NO KO's 22.50 27$ KO late reg
36.34$+ 5*KO 22.50 10.50$ KO late reg
OUT 10$ OVER 23.00 5r/a 20k gtd late reg 20.50$ speel als FO
OUT 23.00 7.50$ turbo
OUT 23.00 55$ FO
OUT 23.15 16.50$ 360CAP
OUT 2.50$ KO 23.30 13.50$ KO
OUT 23.30 16.50$ turbo
OUT 23.45 11$ turbo
73.65$ 23.45 25$ Hyper 6max
OUT 00.00 5r 25.50$ speel als FO
69.62$ +3*KO 00.00 27$ KO turbo
OUT 00.15 55$ 500 CAP
OUT 00.45 27.50$ big antes 500CAP

TOTAALMTT: ~400$

Mr. {k-Spades}{a-Hearts}{a-Clubs}{k-Diamonds}: "Toeval is het gevolg van een oorzaak die we niet zien"

58  

Cancel 8* 3.50$ 180s.. Reggen duurt #$*&@-traag. En ga niet tot 8 uur zitten kaarten..

8*13.07$
104.56$ voor bij de pot

Mr. {k-Spades}{a-Hearts}{a-Clubs}{k-Diamonds}: "Toeval is het gevolg van een oorzaak die we niet zien"

59  

14th 36.34$ slecht. Sad Deze tjappies waren zo slecht.. :S OMFG, can't believe .. Deze had ik moeten shippen , helaas
+25$ KO

PokerStars Hand #79402193141: Tournament #549600170, $5.00+$5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XXIII (1500/3000) - 2012/04/25 3:03:30 CET [2012/04/24 21:03:30 ET]
Table '549600170 36' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: gegememe (37493 in chips)
Seat 2: tropi2705 (161152 in chips)
Seat 4: pummi 90-60- (23161 in chips)
Seat 5: langstafari (49412 in chips)
Seat 6: AAsKKin4abet (34746 in chips)
Seat 7: Mythos72 (15291 in chips)
Seat 8: l KAAK l (236472 in chips)
Seat 9: wollexxx (66832 in chips)
gegememe: posts the ante 375
tropi2705: posts the ante 375
pummi 90-60-: posts the ante 375
langstafari: posts the ante 375
AAsKKin4abet: posts the ante 375
Mythos72: posts the ante 375
l KAAK l: posts the ante 375
wollexxx: posts the ante 375
l KAAK l: posts small blind 1500
wollexxx: posts big blind 3000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to l KAAK l {9-Diamonds}{9-Clubs}
gegememe: folds
tropi2705: folds
pummi 90-60-: folds
langstafari: folds
AAsKKin4abet: folds
Mythos72: folds
l KAAK l: raises 3750 to 6750
wollexxx: calls 3750
*** FLOP *** {6-Diamonds}{5-Clubs}{8-Spades}
l KAAK l: bets 10100
wollexxx: calls 10100
*** TURN *** {6-Diamonds}{5-Clubs}{8-Spades} {6-Spades}
l KAAK l: bets 18999
wollexxx: raises 30608 to 49607 and is all-in
l KAAK l: calls 30608
*** RIVER *** {6-Diamonds}{5-Clubs}{8-Spades}{6-Spades} {Q-Spades}
*** SHOW DOWN ***
l KAAK l: shows {9-Diamonds}{9-Clubs} (two pair, Nines and Sixes)
wollexxx: shows {6-Hearts}{7-Spades} (three of a kind, Sixes)
wollexxx collected 135914 from pot
l KAAK l said, "zzz"
*** SUMMARY ***
Total pot 135914 | Rake 0
Board {6-Diamonds}{5-Clubs}{8-Spades}{6-Spades}{Q-Spades}
Seat 1: gegememe folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: tropi2705 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: pummi 90-60- folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: langstafari folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: AAsKKin4abet folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Mythos72 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: l KAAK l (small blind) showed {9-Diamonds}{9-Clubs} and lost with two pair, Nines and Sixes
Seat 9: wollexxx (big blind) showed {6-Hearts}{7-Spades} and won (135914) with three of a kind, Sixes

+

zzz
PokerStars Hand #79402373490: Tournament #549600170, $5.00+$5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XXIV (2000/4000) - 2012/04/25 3:09:03 CET [2012/04/24 21:09:03 ET]
Table '549600170 36' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: gegememe (66236 in chips)
Seat 2: tropi2705 (153527 in chips)
Seat 4: pummi 90-60- (41072 in chips)
Seat 5: langstafari (40787 in chips)
Seat 7: Mythos72 (5464 in chips)
Seat 8: l KAAK l (195220 in chips)
Seat 9: wollexxx (122253 in chips)
gegememe: posts the ante 500
tropi2705: posts the ante 500
pummi 90-60-: posts the ante 500
langstafari: posts the ante 500
Mythos72: posts the ante 500
l KAAK l: posts the ante 500
wollexxx: posts the ante 500
Mythos72: posts small blind 2000
l KAAK l: posts big blind 4000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to l KAAK l {Q-Hearts}{A-Diamonds}
wollexxx: folds
gegememe: folds
tropi2705: folds
pummi 90-60-: folds
langstafari: raises 36287 to 40287 and is all-in
Mythos72: calls 2964 and is all-in
l KAAK l: calls 36287
*** FLOP *** {2-Diamonds}{3-Diamonds}{6-Diamonds}
*** TURN *** {2-Diamonds}{3-Diamonds}{6-Diamonds} {J-Spades}
*** RIVER *** {2-Diamonds}{3-Diamonds}{6-Diamonds}{J-Spades} {9-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
l KAAK l: shows {Q-Hearts}{A-Diamonds} (high card Ace)
langstafari: shows {8-Hearts}{8-Diamonds} (a pair of Eights)
langstafari collected 70646 from side pot
Mythos72: shows {Q-Clubs}{J-Clubs} (a pair of Jacks)
Mythos72 collected 18392 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 89038 Main pot 18392. Side pot 70646. | Rake 0
Board {2-Diamonds}{3-Diamonds}{6-Diamonds}{J-Spades}{9-Hearts}
Seat 1: gegememe folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: tropi2705 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: pummi 90-60- folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: langstafari (button) showed {8-Hearts}{8-Diamonds} and won (70646) with a pair of Eights
Seat 7: Mythos72 (small blind) showed {Q-Clubs}{J-Clubs} and won (18392) with a pair of Jacks
Seat 8: l KAAK l (big blind) showed {Q-Hearts}{A-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 9: wollexxx folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #79403246550: Tournament #549600170, $5.00+$5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XXVII (3500/7000) - 2012/04/25 3:37:51 CET [2012/04/24 21:37:51 ET]
Table '549600170 44' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: l KAAK l (96559 in chips)
Seat 2: Keystone_FoH (229807 in chips)
Seat 5: Bolero08 (101413 in chips)
Seat 6: tropi2705 (142047 in chips)
Seat 7: ElFaroles (461555 in chips)
Seat 8: NR 100212 (133316 in chips)
Seat 9: ukinismuilas (205031 in chips)
l KAAK l: posts the ante 875
Keystone_FoH: posts the ante 875
Bolero08: posts the ante 875
tropi2705: posts the ante 875
ElFaroles: posts the ante 875
NR 100212: posts the ante 875
ukinismuilas: posts the ante 875
l KAAK l: posts small blind 3500
Keystone_FoH: posts big blind 7000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to l KAAK l {A-Diamonds}{4-Hearts}
Bolero08: folds
tropi2705: folds
ElFaroles: folds
NR 100212: folds
ukinismuilas: folds
l KAAK l: raises 88684 to 95684 and is all-in
Keystone_FoH: calls 88684
*** FLOP *** {A-Clubs}{7-Diamonds}{8-Hearts}
*** TURN *** {A-Clubs}{7-Diamonds}{8-Hearts} {8-Clubs}
*** RIVER *** {A-Clubs}{7-Diamonds}{8-Hearts}{8-Clubs} {K-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
l KAAK l: shows {A-Diamonds}{4-Hearts} (two pair, Aces and Eights)
Keystone_FoH: shows {K-Spades}{K-Clubs} (a full house, Kings full of Eights)
Keystone_FoH collected 197493 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 197493 | Rake 0
Board {A-Clubs}{7-Diamonds}{8-Hearts}{8-Clubs}{K-Diamonds}
Seat 1: l KAAK l (small blind) showed {A-Diamonds}{4-Hearts} and lost with two pair, Aces and Eights
Seat 2: Keystone_FoH (big blind) showed {K-Spades}{K-Clubs} and won (197493) with a full house, Kings full of Eights
Seat 5: Bolero08 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: tropi2705 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: ElFaroles folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: NR 100212 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: ukinismuilas (button) folded before Flop (didn't bet)

Mr. {k-Spades}{a-Hearts}{a-Clubs}{k-Diamonds}: "Toeval is het gevolg van een oorzaak die we niet zien"

60  
Terug naar boven
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic