Poker Forum

23513 leden
193985 topics
7229754 posts

Online: 30 11 geregistreerde leden + 19 gasten

Laatste eerst Oudste eerst

en out hot 0.55

PokerStars Hand #80082416823: Tournament #555874987, $0.50+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 2012/05/07 23:48:49 CET [2012/05/07 17:48:49 ET]
Table '555874987 249' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Raulzitos (4878 in chips)
Seat 2: ggyankov (12194 in chips)
Seat 3: jagill1 (7340 in chips)
Seat 4: fiete70 (10949 in chips)
Seat 5: Dolf_delft (5566 in chips)
Seat 6: rossen_a (2714 in chips)
Seat 7: Andreus5 (8532 in chips)
Seat 8: imperator Al (14794 in chips)
Seat 9: MóZé (9010 in chips)
Raulzitos: posts the ante 40
ggyankov: posts the ante 40
jagill1: posts the ante 40
fiete70: posts the ante 40
Dolf_delft: posts the ante 40
rossen_a: posts the ante 40
Andreus5: posts the ante 40
imperator Al: posts the ante 40
MóZé: posts the ante 40
MóZé: posts small blind 150
Raulzitos: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dolf_delft {K-Diamonds}{A-Spades}
ggyankov: folds
jagill1: raises 300 to 600
fiete70: folds
Dolf_delft: raises 4926 to 5526 and is all-in
rossen_a: folds
Andreus5: folds
imperator Al: folds
MóZé: folds
Raulzitos: folds
jagill1: calls 4926
*** FLOP *** {J-Diamonds}{9-Clubs}{3-Spades}
*** TURN *** {J-Diamonds}{9-Clubs}{3-Spades} {Q-Clubs}
*** RIVER *** {J-Diamonds}{9-Clubs}{3-Spades}{Q-Clubs} {8-Spades}
*** SHOW DOWN ***
jagill1: shows {9-Diamonds}{A-Diamonds} (a pair of Nines)
Dolf_delft: shows {K-Diamonds}{A-Spades} (high card Ace)
jagill1 collected 11862 from pot
Dolf_delft finished the tournament in 3537th place
*** SUMMARY ***
Total pot 11862 | Rake 0
Board {J-Diamonds}{9-Clubs}{3-Spades}{Q-Clubs}{8-Spades}
Seat 1: Raulzitos (big blind) folded before Flop
Seat 2: ggyankov folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: jagill1 showed {9-Diamonds}{A-Diamonds} and won (11862) with a pair of Nines
Seat 4: fiete70 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Dolf_delft showed {K-Diamonds}{A-Spades} and lost with high card Ace
Seat 6: rossen_a folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Andreus5 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: imperator Al (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: MóZé (small blind) folded before Flop

roll 52.52

81  

15x 3.50 18 mans

82  

roll 45$

83  

heb 27.50 extra aan dollars gekregen voor een mtt lijstje ,zal vanavond dit spelen:

18.45 5.40 KO
19.00 5.50
19.15 1.35KO
19.45 2.20 turbo
20.00 11
21.00 2.70 ko
22.35 1.35 ko

totaal 27.50

deal: bib 40/35/25 roll/backer/ik en bij 250+ bib 25/40/35 roll/backer/ik

84  

reg voor de roll :
1.35 ko
roll 42.65

85  

jammer weer

PokerStars Hand #80109087106: Tournament #555872647, $1.00+$0.25+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level VII (125/250) - 2012/05/08 15:30:02 CET [2012/05/08 9:30:02 ET]
Table '555872647 135' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: Dolf_delft (2475 in chips)
Seat 2: Robertogore (6550 in chips)
Seat 3: maniitsoq39 (16748 in chips)
Seat 4: bzeeee (9184 in chips)
Seat 5: gurullin (10720 in chips)
Seat 6: Dockeroo2 (6428 in chips)
Seat 7: nilisj (10430 in chips)
Seat 8: tatoo88808 (3330 in chips)
Seat 9: vasilencko (4650 in chips)
Dolf_delft: posts the ante 25
Robertogore: posts the ante 25
maniitsoq39: posts the ante 25
bzeeee: posts the ante 25
gurullin: posts the ante 25
Dockeroo2: posts the ante 25
nilisj: posts the ante 25
tatoo88808: posts the ante 25
vasilencko: posts the ante 25
bzeeee: posts small blind 125
gurullin: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dolf_delft {8-Diamonds}{J-Diamonds}
Dockeroo2: folds
nilisj: folds
tatoo88808: folds
vasilencko: folds
Dolf_delft: raises 2200 to 2450 and is all-in
Robertogore: folds
maniitsoq39: calls 2450
bzeeee: folds
gurullin: folds
*** FLOP *** {8-Hearts}{10-Hearts}{9-Clubs}
*** TURN *** {8-Hearts}{10-Hearts}{9-Clubs} {2-Hearts}
*** RIVER *** {8-Hearts}{10-Hearts}{9-Clubs}{2-Hearts} {A-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Dolf_delft: shows {8-Diamonds}{J-Diamonds} (a pair of Eights)
maniitsoq39: shows {K-Diamonds}{A-Clubs} (a pair of Aces)
maniitsoq39 collected 5500 from pot
maniitsoq39 wins the $0.25 bounty for eliminating Dolf_delft
Dolf_delft finished the tournament in 2317th place
*** SUMMARY ***
Total pot 5500 | Rake 0
Board {8-Hearts}{10-Hearts}{9-Clubs}{2-Hearts}{A-Spades}
Seat 1: Dolf_delft showed {8-Diamonds}{J-Diamonds} and lost with a pair of Eights
Seat 2: Robertogore folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: maniitsoq39 (button) showed {K-Diamonds}{A-Clubs} and won (5500) with a pair of Aces
Seat 4: bzeeee (small blind) folded before Flop
Seat 5: gurullin (big blind) folded before Flop
Seat 6: Dockeroo2 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: nilisj folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: tatoo88808 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: vasilencko folded before Flop (didn't bet)

roll 42.65

86  

gulden

PokerStars Hand #80120255462: Tournament #555872819, $4.00+$1.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level VII (125/250) - 2012/05/08 19:24:36 CET [2012/05/08 13:24:36 ET]
Table '555872819 45' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: xdanricci (10035 in chips)
Seat 2: PtroubleM (3150 in chips)
Seat 3: numnah (864 in chips)
Seat 4: Dolf_delft (2450 in chips)
Seat 5: @eva-kriti@ (2409 in chips)
Seat 6: humtum111 (4066 in chips)
Seat 7: N4TH4N-88 (10440 in chips)
Seat 8: SirGhi (5918 in chips)
Seat 9: jAAndre (387 in chips)
xdanricci: posts the ante 25
PtroubleM: posts the ante 25
numnah: posts the ante 25
Dolf_delft: posts the ante 25
@eva-kriti@: posts the ante 25
humtum111: posts the ante 25
N4TH4N-88: posts the ante 25
SirGhi: posts the ante 25
jAAndre: posts the ante 25
PtroubleM: posts small blind 125
numnah: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dolf_delft {10-Hearts}{10-Spades}
Dolf_delft: raises 2175 to 2425 and is all-in
@eva-kriti@: folds
humtum111: folds
N4TH4N-88: folds
SirGhi: folds
jAAndre: folds
xdanricci: folds
PtroubleM: folds
numnah: calls 589 and is all-in
Uncalled bet (1586) returned to Dolf_delft
*** FLOP *** {A-Clubs}{J-Diamonds}{K-Diamonds}
*** TURN *** {A-Clubs}{J-Diamonds}{K-Diamonds} {6-Spades}
*** RIVER *** {A-Clubs}{J-Diamonds}{K-Diamonds}{6-Spades} {8-Spades}
N4TH4N-88 said, "lol"
*** SHOW DOWN ***
numnah: shows {10-Clubs}{5-Diamonds} (high card Ace)
Dolf_delft: shows {10-Hearts}{10-Spades} (a pair of Tens)
Dolf_delft collected 2028 from pot
Dolf_delft wins the $1 bounty for eliminating numnah
numnah finished the tournament in 1478th place
*** SUMMARY ***
Total pot 2028 | Rake 0
Board {A-Clubs}{J-Diamonds}{K-Diamonds}{6-Spades}{8-Spades}
Seat 1: xdanricci (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: PtroubleM (small blind) folded before Flop
Seat 3: numnah (big blind) showed {10-Clubs}{5-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 4: Dolf_delft showed {10-Hearts}{10-Spades} and won (2028) with a pair of Tens
Seat 5: @eva-kriti@ folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: humtum111 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: N4TH4N-88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: SirGhi folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: jAAndre folded before Flop (didn't bet)

87  

kwartje

PokerStars Hand #80120769454: Tournament #555872859, $1.00+$0.25+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level IV (50/100) - 2012/05/08 19:33:37 CET [2012/05/08 13:33:37 ET]
Table '555872859 70' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: teo_cl (3125 in chips)
Seat 2: kidsudden1 (1990 in chips)
Seat 3: NataEvg (3305 in chips)
Seat 4: largusio (5625 in chips)
Seat 5: RDB040292 (4330 in chips)
Seat 6: Dolf_delft (2795 in chips)
Seat 7: koala1982730 (3020 in chips)
Seat 8: Lucaspesca (3110 in chips)
Seat 9: hepik08 (2700 in chips)
hepik08: posts small blind 50
teo_cl: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dolf_delft {9-Diamonds}{9-Spades}
kidsudden1: calls 100
NataEvg: folds
largusio: folds
RDB040292: calls 100
Dolf_delft: raises 2695 to 2795 and is all-in
koala1982730: folds
Lucaspesca: folds
hepik08: folds
teo_cl: folds
kidsudden1: calls 1890 and is all-in
RDB040292: folds
Uncalled bet (805) returned to Dolf_delft
*** FLOP *** {4-Hearts}{10-Spades}{9-Hearts}
*** TURN *** {4-Hearts}{10-Spades}{9-Hearts} {3-Spades}
*** RIVER *** {4-Hearts}{10-Spades}{9-Hearts}{3-Spades} {A-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
kidsudden1: shows {J-Diamonds}{K-Hearts} (high card Ace)
Dolf_delft: shows {9-Diamonds}{9-Spades} (three of a kind, Nines)
Dolf_delft collected 4230 from pot
Dolf_delft wins the $0.25 bounty for eliminating kidsudden1
kidsudden1 finished the tournament in 3846th place
*** SUMMARY ***
Total pot 4230 | Rake 0
Board {4-Hearts}{10-Spades}{9-Hearts}{3-Spades}{A-Clubs}
Seat 1: teo_cl (big blind) folded before Flop
Seat 2: kidsudden1 showed {J-Diamonds}{K-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 3: NataEvg folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: largusio folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: RDB040292 folded before Flop
Seat 6: Dolf_delft showed {9-Diamonds}{9-Spades} and won (4230) with three of a kind, Nines
Seat 7: koala1982730 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Lucaspesca (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: hepik08 (small blind) folded before Flop

88  

gulden

PokerStars Hand #80121534043: Tournament #555872819, $4.00+$1.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XI (400/800) - 2012/05/08 19:47:02 CET [2012/05/08 13:47:02 ET]
Table '555872819 100' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: Urcevo (17211 in chips)
Seat 3: Dms751 (4555 in chips)
Seat 4: Fontanive (7833 in chips)
Seat 5: Dolf_delft (9706 in chips)
Seat 6: AD_7879 (15060 in chips)
Seat 7: BOOMAX1964 (4580 in chips)
Seat 8: nigtheagle (2686 in chips)
Seat 9: turboplayer3 (21785 in chips)
Urcevo: posts the ante 75
Dms751: posts the ante 75
Fontanive: posts the ante 75
Dolf_delft: posts the ante 75
AD_7879: posts the ante 75
BOOMAX1964: posts the ante 75
nigtheagle: posts the ante 75
turboplayer3: posts the ante 75
BOOMAX1964: posts small blind 400
nigtheagle: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dolf_delft {J-Clubs}{A-Clubs}
turboplayer3: folds
Urcevo: folds
Dms751: folds
Fontanive: folds
Dolf_delft: raises 8831 to 9631 and is all-in
AD_7879: raises 5354 to 14985 and is all-in
BOOMAX1964: folds
nigtheagle: calls 1811 and is all-in
Uncalled bet (5354) returned to AD_7879
*** FLOP *** {10-Spades}{8-Spades}{Q-Diamonds}
*** TURN *** {10-Spades}{8-Spades}{Q-Diamonds} {9-Spades}
*** RIVER *** {10-Spades}{8-Spades}{Q-Diamonds}{9-Spades} {7-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Dolf_delft: shows {J-Clubs}{A-Clubs} (a straight, Eight to Queen)
AD_7879: shows {7-Spades}{7-Diamonds} (three of a kind, Sevens)
Dolf_delft collected 14040 from side pot
nigtheagle: shows {A-Hearts}{5-Diamonds} (high card Ace)
Dolf_delft collected 8833 from main pot
Dolf_delft wins the $1 bounty for eliminating nigtheagle
nigtheagle finished the tournament in 752nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 22873 Main pot 8833. Side pot 14040. | Rake 0
Board {10-Spades}{8-Spades}{Q-Diamonds}{9-Spades}{7-Hearts}
Seat 1: Urcevo folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Dms751 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Fontanive folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Dolf_delft showed {J-Clubs}{A-Clubs} and won (22873) with a straight, Eight to Queen
Seat 6: AD_7879 (button) showed {7-Spades}{7-Diamonds} and lost with three of a kind, Sevens
Seat 7: BOOMAX1964 (small blind) folded before Flop
Seat 8: nigtheagle (big blind) showed {A-Hearts}{5-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 9: turboplayer3 folded before Flop (didn't bet)

89  

tot nu toe aan winnings: 2.25$

90  

out

PokerStars Hand #80122502161: Tournament #555872859, $1.00+$0.25+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level IX (200/400) - 2012/05/08 20:03:14 CET [2012/05/08 14:03:14 ET]
Table '555872859 474' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Thiago Wks. (2950 in chips)
Seat 2: EGOR1827 (19866 in chips)
Seat 3: zbyneek (3800 in chips)
Seat 4: Dolf_delft (3410 in chips)
Seat 5: BiLaC8563456 (1975 in chips)
Seat 6: andreipodgor (7080 in chips)
Seat 7: Karel101 (6190 in chips)
Seat 8: kannikan (2075 in chips)
Seat 9: Avalon20081 (395 in chips)
Thiago Wks.: posts the ante 50
EGOR1827: posts the ante 50
zbyneek: posts the ante 50
Dolf_delft: posts the ante 50
BiLaC8563456: posts the ante 50
andreipodgor: posts the ante 50
Karel101: posts the ante 50
kannikan: posts the ante 50
Avalon20081: posts the ante 50
zbyneek: posts small blind 200
Dolf_delft: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dolf_delft {A-Hearts}{J-Hearts}
BiLaC8563456: folds
andreipodgor: folds
Karel101: folds
kannikan: folds
Avalon20081: folds
Thiago Wks.: folds
EGOR1827: raises 800 to 1200
zbyneek: folds
Dolf_delft: raises 2160 to 3360 and is all-in
EGOR1827: calls 2160
*** FLOP *** {10-Clubs}{7-Diamonds}{K-Spades}
*** TURN *** {10-Clubs}{7-Diamonds}{K-Spades} {9-Hearts}
*** RIVER *** {10-Clubs}{7-Diamonds}{K-Spades}{9-Hearts} {K-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Dolf_delft: shows {A-Hearts}{J-Hearts} (a pair of Kings)
EGOR1827: shows {9-Spades}{9-Clubs} (a full house, Nines full of Kings)
EGOR1827 collected 7370 from pot
EGOR1827 wins the $0.25 bounty for eliminating Dolf_delft
Dolf_delft finished the tournament in 3446th place
*** SUMMARY ***
Total pot 7370 | Rake 0
Board {10-Clubs}{7-Diamonds}{K-Spades}{9-Hearts}{K-Clubs}
Seat 1: Thiago Wks. folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: EGOR1827 (button) showed {9-Spades}{9-Clubs} and won (7370) with a full house, Nines full of Kings
Seat 3: zbyneek (small blind) folded before Flop
Seat 4: Dolf_delft (big blind) showed {A-Hearts}{J-Hearts} and lost with a pair of Kings
Seat 5: BiLaC8563456 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: andreipodgor folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Karel101 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: kannikan folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Avalon20081 folded before Flop (didn't bet)

91  

out

PokerStars Hand #80122601414: Tournament #572010422, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level IV (50/100) - 2012/05/08 20:04:13 CET [2012/05/08 14:04:13 ET]
Table '572010422 32' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: jccusell (3000 in chips)
Seat 2: doughboyfc18 (3000 in chips)
Seat 3: AdamastorXXI (3640 in chips)
Seat 4: Kali_Jankowo (10014 in chips)
Seat 5: drob1971 (1199 in chips)
Seat 6: PapaJazzz (1829 in chips)
Seat 7: ACEDK9 (3000 in chips)
Seat 8: JPGA11 (5118 in chips)
Seat 9: Dolf_delft (2315 in chips)
drob1971: posts small blind 50
PapaJazzz: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dolf_delft {Q-Diamonds}{Q-Clubs}
ACEDK9: folds
JPGA11 has timed out
JPGA11: folds
JPGA11 is sitting out
Dolf_delft: raises 120 to 220
jccusell: folds
doughboyfc18: folds
AdamastorXXI: folds
JPGA11 has returned
Kali_Jankowo: raises 280 to 500
drob1971: folds
PapaJazzz: folds
Dolf_delft: raises 1815 to 2315 and is all-in
Kali_Jankowo: calls 1815
*** FLOP *** {5-Clubs}{7-Diamonds}{10-Spades}
*** TURN *** {5-Clubs}{7-Diamonds}{10-Spades} {3-Diamonds}
*** RIVER *** {5-Clubs}{7-Diamonds}{10-Spades}{3-Diamonds} {J-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Dolf_delft: shows {Q-Diamonds}{Q-Clubs} (a pair of Queens)
Kali_Jankowo: shows {A-Diamonds}{A-Hearts} (a pair of Aces)
Kali_Jankowo collected 4780 from pot
Dolf_delft finished the tournament in 1283rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 4780 | Rake 0
Board {5-Clubs}{7-Diamonds}{10-Spades}{3-Diamonds}{J-Clubs}
Seat 1: jccusell folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: doughboyfc18 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: AdamastorXXI folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Kali_Jankowo (button) showed {A-Diamonds}{A-Hearts} and won (4780) with a pair of Aces
Seat 5: drob1971 (small blind) folded before Flop
Seat 6: PapaJazzz (big blind) folded before Flop
Seat 7: ACEDK9 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: JPGA11 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Dolf_delft showed {Q-Diamonds}{Q-Clubs} and lost with a pair of Queens

92  

PokerStars Hand #80125783846: Tournament #572010482, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2012/05/08 20:46:47 CET [2012/05/08 14:46:47 ET]
Table '572010482 220' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Infinity899 (5570 in chips)
Seat 2: Com. Tomson (11650 in chips)
Seat 3: andrewsept (2615 in chips)
Seat 4: jim22jim (4905 in chips)
Seat 5: girlest (2880 in chips)
Seat 6: PEET HOEKSMA (7435 in chips)
Seat 7: GAB015 (5920 in chips)
Seat 8: Dolf_delft (2595 in chips)
Seat 9: THAIDRAGONNA (5755 in chips)
Infinity899: posts the ante 30
Com. Tomson: posts the ante 30
andrewsept: posts the ante 30
jim22jim: posts the ante 30
girlest: posts the ante 30
PEET HOEKSMA: posts the ante 30
GAB015: posts the ante 30
Dolf_delft: posts the ante 30
THAIDRAGONNA: posts the ante 30
girlest: posts small blind 125
PEET HOEKSMA: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dolf_delft {J-Spades}{A-Hearts}
GAB015: folds
Dolf_delft: raises 2315 to 2565 and is all-in
THAIDRAGONNA: folds
Infinity899: folds
Com. Tomson: folds
andrewsept: folds
jim22jim: folds
girlest: raises 285 to 2850 and is all-in
PEET HOEKSMA: calls 2600
*** FLOP *** {8-Clubs}{Q-Hearts}{3-Diamonds}
*** TURN *** {8-Clubs}{Q-Hearts}{3-Diamonds} {7-Diamonds}
*** RIVER *** {8-Clubs}{Q-Hearts}{3-Diamonds}{7-Diamonds} {7-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
girlest: shows {A-Diamonds}{Q-Spades} (two pair, Queens and Sevens)
PEET HOEKSMA: shows {6-Hearts}{6-Diamonds} (two pair, Sevens and Sixes)
girlest collected 570 from side pot
Dolf_delft: shows {J-Spades}{A-Hearts} (a pair of Sevens)
girlest collected 7965 from main pot
Dolf_delft finished the tournament in 2419th place
*** SUMMARY ***
Total pot 8535 Main pot 7965. Side pot 570. | Rake 0
Board {8-Clubs}{Q-Hearts}{3-Diamonds}{7-Diamonds}{7-Hearts}
Seat 1: Infinity899 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Com. Tomson folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: andrewsept folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: jim22jim (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: girlest (small blind) showed {A-Diamonds}{Q-Spades} and won (8535) with two pair, Queens and Sevens
Seat 6: PEET HOEKSMA (big blind) showed {6-Hearts}{6-Diamonds} and lost with two pair, Sevens and Sixes
Seat 7: GAB015 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Dolf_delft showed {J-Spades}{A-Hearts} and lost with a pair of Sevens
Seat 9: THAIDRAGONNA folded before Flop (didn't bet)

93  

mehh

PokerStars Hand #80126156113: Tournament #555872819, $4.00+$1.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XXIII (5000/10000) - 2012/05/08 20:52:44 CET [2012/05/08 14:52:44 ET]
Table '555872819 22' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: JesusssPKR (228990 in chips)
Seat 2: Padshii (67414 in chips)
Seat 3: 21nr (121180 in chips)
Seat 4: MaxJustNuts (49776 in chips)
Seat 5: Kamarula (318928 in chips)
Seat 6: Dolf_delft (58092 in chips)
Seat 7: oniramaj (97776 in chips)
Seat 8: oksaniks (117049 in chips)
Seat 9: xdanricci (65322 in chips)
JesusssPKR: posts the ante 1000
Padshii: posts the ante 1000
21nr: posts the ante 1000
MaxJustNuts: posts the ante 1000
Kamarula: posts the ante 1000
Dolf_delft: posts the ante 1000
oniramaj: posts the ante 1000
oksaniks: posts the ante 1000
xdanricci: posts the ante 1000
JesusssPKR: posts small blind 5000
Padshii: posts big blind 10000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dolf_delft {3-Diamonds}{3-Clubs}
21nr: folds
MaxJustNuts: folds
Kamarula: folds
Dolf_delft: raises 47092 to 57092 and is all-in
oniramaj: folds
oksaniks: folds
xdanricci: folds
JesusssPKR: raises 47092 to 104184
Padshii: folds
Uncalled bet (47092) returned to JesusssPKR
*** FLOP *** {5-Diamonds}{J-Spades}{K-Hearts}
*** TURN *** {5-Diamonds}{J-Spades}{K-Hearts} {4-Spades}
*** RIVER *** {5-Diamonds}{J-Spades}{K-Hearts}{4-Spades} {Q-Spades}
*** SHOW DOWN ***
JesusssPKR: shows {A-Spades}{A-Diamonds} (a pair of Aces)
Dolf_delft: shows {3-Diamonds}{3-Clubs} (a pair of Threes)
JesusssPKR collected 133184 from pot
JesusssPKR wins the $1 bounty for eliminating Dolf_delft
Dolf_delft finished the tournament in 52nd place and received $23.51.
*** SUMMARY ***
Total pot 133184 | Rake 0
Board {5-Diamonds}{J-Spades}{K-Hearts}{4-Spades}{Q-Spades}
Seat 1: JesusssPKR (small blind) showed {A-Spades}{A-Diamonds} and won (133184) with a pair of Aces
Seat 2: Padshii (big blind) folded before Flop
Seat 3: 21nr folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: MaxJustNuts folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Kamarula folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Dolf_delft showed {3-Diamonds}{3-Clubs} and lost with a pair of Threes
Seat 7: oniramaj folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: oksaniks folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: xdanricci (button) folded before Flop (didn't bet)

94  

tot nu toe 25.76 aan winnings

95  

gulden

PokerStars Hand #80127601188: Tournament #555872990, $2.00+$0.50+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level IV (50/100) - 2012/05/08 21:15:42 CET [2012/05/08 15:15:42 ET]
Table '555872990 245' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: zockerlad (3525 in chips)
Seat 2: Wanderer1977 (4460 in chips)
Seat 3: monkey141 (1226 in chips)
Seat 4: lechoml (1820 in chips)
Seat 5: miguelon956 (2365 in chips)
Seat 6: pegulowe (3150 in chips)
Seat 7: frankandfree (4535 in chips)
Seat 8: DudeAbides79 (3144 in chips)
Seat 9: Dolf_delft (2925 in chips)
frankandfree: posts small blind 50
DudeAbides79: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dolf_delft {9-Diamonds}{9-Spades}
Dolf_delft: raises 120 to 220
zockerlad: folds
Wanderer1977: folds
monkey141: calls 220
lechoml: raises 1600 to 1820 and is all-in
miguelon956: folds
pegulowe: folds
frankandfree: folds
DudeAbides79: folds
Dolf_delft: raises 1105 to 2925 and is all-in
monkey141: calls 1006 and is all-in
Uncalled bet (1105) returned to Dolf_delft
*** FLOP *** {8-Hearts}{9-Clubs}{Q-Spades}
*** TURN *** {8-Hearts}{9-Clubs}{Q-Spades} {8-Spades}
*** RIVER *** {8-Hearts}{9-Clubs}{Q-Spades}{8-Spades} {4-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Dolf_delft: shows {9-Diamonds}{9-Spades} (a full house, Nines full of Eights)
lechoml: shows {K-Diamonds}{A-Hearts} (a pair of Eights)
Dolf_delft collected 1188 from side pot
monkey141: shows {7-Hearts}{7-Clubs} (two pair, Eights and Sevens)
Dolf_delft collected 3828 from main pot
Dolf_delft wins the $0.50 bounty for eliminating monkey141
Dolf_delft wins the $0.50 bounty for eliminating lechoml
lechoml finished the tournament in 3038th place
monkey141 finished the tournament in 3039th place
*** SUMMARY ***
Total pot 5016 Main pot 3828. Side pot 1188. | Rake 0
Board {8-Hearts}{9-Clubs}{Q-Spades}{8-Spades}{4-Hearts}
Seat 1: zockerlad folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Wanderer1977 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: monkey141 showed {7-Hearts}{7-Clubs} and lost with two pair, Eights and Sevens
Seat 4: lechoml showed {K-Diamonds}{A-Hearts} and lost with a pair of Eights
Seat 5: miguelon956 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: pegulowe (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: frankandfree (small blind) folded before Flop
Seat 8: DudeAbides79 (big blind) folded before Flop
Seat 9: Dolf_delft showed {9-Diamonds}{9-Spades} and won (5016) with a full house, Nines full of Eights

96  

gogo maatjeThumb Up

Als je deze kaarten hebt en er folden al 6 van de 8 tegenspeler weetje dat iemand naast je goede kaarten heeft

97  

25 ct

PokerStars Hand #80128084930: Tournament #555872990, $2.00+$0.50+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level V (75/150) - 2012/05/08 21:21:58 CET [2012/05/08 15:21:58 ET]
Table '555872990 245' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: zockerlad (7700 in chips)
Seat 2: Wanderer1977 (6510 in chips)
Seat 3: crcr3008 (2548 in chips)
Seat 4: NbP_84 (4619 in chips)
Seat 5: miguelon956 (1043 in chips)
Seat 6: pegulowe (2185 in chips)
Seat 7: frankandfree (7841 in chips)
Seat 8: mattio1973 (3000 in chips)
Seat 9: Dolf_delft (4002 in chips)
NbP_84: posts small blind 75
miguelon956: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dolf_delft {Q-Clubs}{Q-Spades}
pegulowe: calls 150
frankandfree: folds
mattio1973: folds
Dolf_delft: raises 3852 to 4002 and is all-in
zockerlad: folds
Wanderer1977: folds
crcr3008: folds
NbP_84: raises 617 to 4619 and is all-in
miguelon956: calls 893 and is all-in
pegulowe: folds
Uncalled bet (617) returned to NbP_84
*** FLOP *** {3-Spades}{6-Diamonds}{2-Diamonds}
*** TURN *** {3-Spades}{6-Diamonds}{2-Diamonds} {A-Clubs}
*** RIVER *** {3-Spades}{6-Diamonds}{2-Diamonds}{A-Clubs} {J-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
NbP_84: shows {Q-Hearts}{Q-Diamonds} (a pair of Queens)
Dolf_delft: shows {Q-Clubs}{Q-Spades} (a pair of Queens)
NbP_84 collected 2959 from side pot
Dolf_delft collected 2959 from side pot
miguelon956: shows {7-Spades}{9-Spades} (high card Ace)
NbP_84 collected 1640 from main pot
Dolf_delft collected 1639 from main pot
NbP_84, Dolf_delft split the $0.50 bounty for eliminating miguelon956
miguelon956 finished the tournament in 2981st place
*** SUMMARY ***
Total pot 9197 Main pot 3279. Side pot 5918. | Rake 0
Board {3-Spades}{6-Diamonds}{2-Diamonds}{A-Clubs}{J-Clubs}
Seat 1: zockerlad folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Wanderer1977 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: crcr3008 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: NbP_84 (small blind) showed {Q-Hearts}{Q-Diamonds} and won (4599) with a pair of Queens
Seat 5: miguelon956 (big blind) showed {7-Spades}{9-Spades} and lost with high card Ace
Seat 6: pegulowe folded before Flop
Seat 7: frankandfree folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: mattio1973 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Dolf_delft showed {Q-Clubs}{Q-Spades} and won (4598) with a pair of Queens

98  

thefox27 schreef

gogo maatjeThumb Up

thx vriend!

99  

50 cent

PokerStars Hand #80129388798: Tournament #555872990, $2.00+$0.50+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level IX (200/400) - 2012/05/08 21:40:01 CET [2012/05/08 15:40:01 ET]
Table '555872990 245' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Wille_Jay (1935 in chips)
Seat 2: Wanderer1977 (17822 in chips)
Seat 3: crcr3008 (4259 in chips)
Seat 4: NbP_84 (3639 in chips)
Seat 5: pairenan (12578 in chips)
Seat 6: pegulowe (6455 in chips)
Seat 7: fifiacs (5773 in chips)
Seat 8: ercsa3 (14754 in chips)
Seat 9: Dolf_delft (3546 in chips)
Wille_Jay: posts the ante 50
Wanderer1977: posts the ante 50
crcr3008: posts the ante 50
NbP_84: posts the ante 50
pairenan: posts the ante 50
pegulowe: posts the ante 50
fifiacs: posts the ante 50
ercsa3: posts the ante 50
Dolf_delft: posts the ante 50
crcr3008: posts small blind 200
NbP_84: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dolf_delft {7-Clubs}{A-Diamonds}
pairenan: folds
pegulowe: folds
fifiacs: folds
ercsa3: folds
Dolf_delft: raises 3096 to 3496 and is all-in
Wille_Jay: calls 1885 and is all-in
Wanderer1977: folds
crcr3008: folds
NbP_84: folds
Uncalled bet (1611) returned to Dolf_delft
*** FLOP *** {7-Diamonds}{Q-Hearts}{J-Spades}
*** TURN *** {7-Diamonds}{Q-Hearts}{J-Spades} {J-Diamonds}
*** RIVER *** {7-Diamonds}{Q-Hearts}{J-Spades}{J-Diamonds} {6-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Dolf_delft: shows {7-Clubs}{A-Diamonds} (two pair, Jacks and Sevens)
Wille_Jay: shows {K-Diamonds}{A-Spades} (a pair of Jacks)
Dolf_delft collected 4820 from pot
Dolf_delft wins the $0.50 bounty for eliminating Wille_Jay
Wille_Jay finished the tournament in 2359th place
*** SUMMARY ***
Total pot 4820 | Rake 0
Board {7-Diamonds}{Q-Hearts}{J-Spades}{J-Diamonds}{6-Spades}
Seat 1: Wille_Jay showed {K-Diamonds}{A-Spades} and lost with a pair of Jacks
Seat 2: Wanderer1977 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: crcr3008 (small blind) folded before Flop
Seat 4: NbP_84 (big blind) folded before Flop
Seat 5: pairenan folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: pegulowe folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: fifiacs folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: ercsa3 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Dolf_delft showed {7-Clubs}{A-Diamonds} and won (4820) with two pair, Jacks and Sevens

100  
Terug naar boven
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic