Poker Forum

23584 leden
194144 topics
7239393 posts

Online: 144 45 geregistreerde leden + 99 gasten

Procenten Verkoop High

[%en Monday MTT's 7-5-2012 $1745 DDC]

Laatste eerst Oudste eerst

en beetje terugSmile

PokerStars Hand #80082303447: Tournament #555874436, $3.00+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level XXIV (4000/8000) - 2012/05/07 23:46:55 CET [2012/05/07 17:46:55 ET]
Table '555874436 194' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: VER77 (105678 in chips)
Seat 2: aguia707 (105498 in chips)
Seat 3: adam_0925 (157632 in chips)
Seat 4: CanIloan$? (28324 in chips)
Seat 5: maiklas13 (67330 in chips)
Seat 6: Quality Tilt (73604 in chips)
Seat 7: ijwegen (630947 in chips)
Seat 8: belo4ka84 (154610 in chips)
Seat 9: iPokerArm (107052 in chips)
VER77: posts the ante 800
aguia707: posts the ante 800
adam_0925: posts the ante 800
CanIloan$?: posts the ante 800
maiklas13: posts the ante 800
Quality Tilt: posts the ante 800
ijwegen: posts the ante 800
belo4ka84: posts the ante 800
iPokerArm: posts the ante 800
adam_0925: posts small blind 4000
CanIloan$?: posts big blind 8000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to CanIloan$? {8-Spades}{2-Spades}
maiklas13: folds
Quality Tilt: folds
ijwegen: raises 8000 to 16000
belo4ka84: folds
iPokerArm: folds
VER77: folds
aguia707: folds
adam_0925: folds
CanIloan$?: raises 8000 to 24000
ijwegen: calls 8000
*** FLOP *** {6-Spades}{9-Spades}{2-Diamonds}
CanIloan$?: bets 3524 and is all-in
ijwegen: calls 3524
*** TURN *** {6-Spades}{9-Spades}{2-Diamonds} {6-Clubs}
*** RIVER *** {6-Spades}{9-Spades}{2-Diamonds}{6-Clubs} {A-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
CanIloan$?: shows {8-Spades}{2-Spades} (two pair, Sixes and Deuces)
ijwegen: shows {10-Hearts}{K-Spades} (a pair of Sixes)
CanIloan$? collected 66248 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 66248 | Rake 0
Board {6-Spades}{9-Spades}{2-Diamonds}{6-Clubs}{A-Hearts}
Seat 1: VER77 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: aguia707 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: adam_0925 (small blind) folded before Flop
Seat 4: CanIloan$? (big blind) showed {8-Spades}{2-Spades} and won (66248) with two pair, Sixes and Deuces
Seat 5: maiklas13 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Quality Tilt folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: ijwegen showed {10-Hearts}{K-Spades} and lost with a pair of Sixes
Seat 8: belo4ka84 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: iPokerArm folded before Flop (didn't bet)

www.twitter.com/DeDoetCHieF

81  

ugh en out, noooit hittenSad

PokerStars Hand #80082462594: Tournament #555874436, $3.00+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level XXV (5000/10000) - 2012/05/07 23:49:35 CET [2012/05/07 17:49:35 ET]
Table '555874436 194' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: kurb1234 (14276 in chips)
Seat 2: pablo_ X007 (188244 in chips)
Seat 3: adam_0925 (150432 in chips)
Seat 4: CanIloan$? (59848 in chips)
Seat 5: maiklas13 (52130 in chips)
Seat 6: Quality Tilt (77604 in chips)
Seat 7: ijwegen (833131 in chips)
Seat 9: iPokerArm (154252 in chips)
kurb1234: posts the ante 1000
pablo_ X007: posts the ante 1000
adam_0925: posts the ante 1000
CanIloan$?: posts the ante 1000
maiklas13: posts the ante 1000
Quality Tilt: posts the ante 1000
ijwegen: posts the ante 1000
iPokerArm: posts the ante 1000
ijwegen: posts small blind 5000
iPokerArm: posts big blind 10000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to CanIloan$? {9-Clubs}{10-Clubs}
kurb1234: folds
pablo_ X007: folds
adam_0925: folds
CanIloan$?: raises 48848 to 58848 and is all-in
maiklas13: folds
Quality Tilt: raises 17756 to 76604 and is all-in
ijwegen: folds
iPokerArm: calls 66604
*** FLOP *** {3-Diamonds}{5-Clubs}{6-Clubs}
*** TURN *** {3-Diamonds}{5-Clubs}{6-Clubs} {K-Spades}
*** RIVER *** {3-Diamonds}{5-Clubs}{6-Clubs}{K-Spades} {3-Spades}
*** SHOW DOWN ***
iPokerArm: shows {K-Hearts}{A-Diamonds} (two pair, Kings and Threes)
Quality Tilt: shows {A-Spades}{J-Diamonds} (a pair of Threes)
iPokerArm collected 35512 from side pot
CanIloan$?: shows {9-Clubs}{10-Clubs} (a pair of Threes)
iPokerArm collected 189544 from main pot
Quality Tilt finished the tournament in 176th place and received $32.73.
CanIloan$? finished the tournament in 177th place and received $32.73.
*** SUMMARY ***
Total pot 225056 Main pot 189544. Side pot 35512. | Rake 0
Board {3-Diamonds}{5-Clubs}{6-Clubs}{K-Spades}{3-Spades}
Seat 1: kurb1234 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: pablo_ X007 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: adam_0925 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: CanIloan$? showed {9-Clubs}{10-Clubs} and lost with a pair of Threes
Seat 5: maiklas13 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Quality Tilt (button) showed {A-Spades}{J-Diamonds} and lost with a pair of Threes
Seat 7: ijwegen (small blind) folded before Flop
Seat 9: iPokerArm (big blind) showed {K-Hearts}{A-Diamonds} and won (225056) with two pair, Kings and Threes

www.twitter.com/DeDoetCHieF

82  

b11;

PokerStars Hand #80082528732: Tournament #572010491, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XXI (800/1600) - 2012/05/07 23:50:42 CET [2012/05/07 17:50:42 ET]
Table '572010491 67' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: BALKHASH88 (46678 in chips)
Seat 2: iucovici (34662 in chips)
Seat 3: KEEPFISH (52314 in chips)
Seat 4: jorgepmplona (13474 in chips)
Seat 5: CanIloan$? (24146 in chips)
Seat 6: Sun*RMC (103974 in chips)
Seat 7: geduzask (53832 in chips)
Seat 8: Tanja Ika (76229 in chips)
Seat 9: 666Marena (43257 in chips)
BALKHASH88: posts the ante 200
iucovici: posts the ante 200
KEEPFISH: posts the ante 200
jorgepmplona: posts the ante 200
CanIloan$?: posts the ante 200
Sun*RMC: posts the ante 200
geduzask: posts the ante 200
Tanja Ika: posts the ante 200
666Marena: posts the ante 200
CanIloan$?: posts small blind 800
Sun*RMC: posts big blind 1600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to CanIloan$? {A-Diamonds}{5-Clubs}
geduzask: folds
Tanja Ika: folds
666Marena: folds
BALKHASH88: folds
iucovici: folds
KEEPFISH: folds
jorgepmplona: raises 11674 to 13274 and is all-in
CanIloan$?: raises 10672 to 23946 and is all-in
Sun*RMC: folds
Uncalled bet (10672) returned to CanIloan$?
*** FLOP *** {A-Clubs}{6-Spades}{2-Spades}
*** TURN *** {A-Clubs}{6-Spades}{2-Spades} {K-Spades}
*** RIVER *** {A-Clubs}{6-Spades}{2-Spades}{K-Spades} {Q-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
CanIloan$?: shows {A-Diamonds}{5-Clubs} (a pair of Aces)
jorgepmplona: shows {8-Spades}{9-Spades} (a flush, King high)
jorgepmplona collected 29948 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 29948 | Rake 0
Board {A-Clubs}{6-Spades}{2-Spades}{K-Spades}{Q-Diamonds}
Seat 1: BALKHASH88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: iucovici folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: KEEPFISH folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: jorgepmplona (button) showed {8-Spades}{9-Spades} and won (29948) with a flush, King high
Seat 5: CanIloan$? (small blind) showed {A-Diamonds}{5-Clubs} and lost with a pair of Aces
Seat 6: Sun*RMC (big blind) folded before Flop
Seat 7: geduzask folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Tanja Ika folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: 666Marena folded before Flop (didn't bet)

www.twitter.com/DeDoetCHieF

83  

out b11:

PokerStars Hand #80082765775: Tournament #572010491, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XXII (900/1800) - 2012/05/07 23:54:47 CET [2012/05/07 17:54:47 ET]
Table '572010491 67' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: BALKHASH88 (43078 in chips)
Seat 2: iucovici (40802 in chips)
Seat 3: KEEPFISH (51114 in chips)
Seat 4: jorgepmplona (33148 in chips)
Seat 5: CanIloan$? (9672 in chips)
Seat 6: Sun*RMC (108574 in chips)
Seat 7: geduzask (45692 in chips)
Seat 8: Tanja Ika (76829 in chips)
Seat 9: 666Marena (39657 in chips)
BALKHASH88: posts the ante 225
iucovici: posts the ante 225
KEEPFISH: posts the ante 225
jorgepmplona: posts the ante 225
CanIloan$?: posts the ante 225
Sun*RMC: posts the ante 225
geduzask: posts the ante 225
Tanja Ika: posts the ante 225
666Marena: posts the ante 225
iucovici: posts small blind 900
KEEPFISH: posts big blind 1800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to CanIloan$? {9-Hearts}{10-Hearts}
jorgepmplona: folds
CanIloan$?: raises 7647 to 9447 and is all-in
Sun*RMC: folds
geduzask: calls 9447
Tanja Ika: folds
666Marena: folds
BALKHASH88: raises 33406 to 42853 and is all-in
iucovici: folds
KEEPFISH: folds
geduzask: folds
Uncalled bet (33406) returned to BALKHASH88
*** FLOP *** {6-Diamonds}{2-Diamonds}{3-Hearts}
*** TURN *** {6-Diamonds}{2-Diamonds}{3-Hearts} {Q-Hearts}
*** RIVER *** {6-Diamonds}{2-Diamonds}{3-Hearts}{Q-Hearts} {9-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
CanIloan$?: shows {9-Hearts}{10-Hearts} (a pair of Nines)
BALKHASH88: shows {K-Hearts}{K-Diamonds} (a pair of Kings)
BALKHASH88 collected 33066 from pot
CanIloan$? finished the tournament in 582nd place and received $29.67.
*** SUMMARY ***
Total pot 33066 | Rake 0
Board {6-Diamonds}{2-Diamonds}{3-Hearts}{Q-Hearts}{9-Clubs}
Seat 1: BALKHASH88 (button) showed {K-Hearts}{K-Diamonds} and won (33066) with a pair of Kings
Seat 2: iucovici (small blind) folded before Flop
Seat 3: KEEPFISH (big blind) folded before Flop
Seat 4: jorgepmplona folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: CanIloan$? showed {9-Hearts}{10-Hearts} and lost with a pair of Nines
Seat 6: Sun*RMC folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: geduzask folded before Flop
Seat 8: Tanja Ika folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: 666Marena folded before Flop (didn't bet)

www.twitter.com/DeDoetCHieF

84  

70 plekken voor geld in scoop $55r lol, epic hotrunnnn;

PokerStars Hand #80082779801: Tournament #2012050032, $50+$5 USD Hold'em No Limit - Level XXXVII (450/900) - 2012/05/07 23:55:02 CET [2012/05/07 17:55:02 ET]
Table '2012050032 198' 6-max Seat #2 is the button
Seat 1: bv97 (63784 in chips)
Seat 2: Rounder63 (75808 in chips)
Seat 3: CanIloan$? (26858 in chips)
Seat 4: moonrise (109004 in chips)
Seat 5: bartleby666 (84613 in chips)
Seat 6: grind4fame (117642 in chips)
bv97: posts the ante 115
Rounder63: posts the ante 115
CanIloan$?: posts the ante 115
moonrise: posts the ante 115
bartleby666: posts the ante 115
grind4fame: posts the ante 115
CanIloan$?: posts small blind 450
moonrise: posts big blind 900
*** HOLE CARDS ***
Dealt to CanIloan$? {J-Clubs}{A-Hearts}
bartleby666: folds
grind4fame: folds
bv97: folds
Rounder63: folds
CanIloan$?: raises 1350 to 2250
moonrise: raises 40500 to 42750
CanIloan$?: calls 24493 and is all-in
Uncalled bet (16007) returned to moonrise
*** FLOP *** {8-Spades}{6-Spades}{5-Diamonds}
*** TURN *** {8-Spades}{6-Spades}{5-Diamonds} {10-Hearts}
*** RIVER *** {8-Spades}{6-Spades}{5-Diamonds}{10-Hearts} {9-Spades}
*** SHOW DOWN ***
CanIloan$?: shows {J-Clubs}{A-Hearts} (high card Ace)
moonrise: shows {10-Diamonds}{K-Diamonds} (a pair of Tens)
moonrise collected 54176 from pot
CanIloan$? finished the tournament in 470th place
*** SUMMARY ***
Total pot 54176 | Rake 0
Board {8-Spades}{6-Spades}{5-Diamonds}{10-Hearts}{9-Spades}
Seat 1: bv97 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Rounder63 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: CanIloan$? (small blind) showed {J-Clubs}{A-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 4: moonrise (big blind) showed {10-Diamonds}{K-Diamonds} and won (54176) with a pair of Tens
Seat 5: bartleby666 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: grind4fame folded before Flop (didn't bet)

www.twitter.com/DeDoetCHieF

85  

$25 hyper

PokerStars Hand #80083444631: Tournament #555873133, $24.50+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level VI (150/300) - 2012/05/08 0:08:12 CET [2012/05/07 18:08:12 ET]
Table '555873133 32' 6-max Seat #6 is the button
Seat 1: simon1471 (1630 in chips)
Seat 2: Quinta85 (13101 in chips)
Seat 3: DJekky (9186 in chips)
Seat 4: poste2006 (2023 in chips)
Seat 6: CanIloan$? (2616 in chips)
simon1471: posts the ante 60
Quinta85: posts the ante 60
DJekky: posts the ante 60
poste2006: posts the ante 60
CanIloan$?: posts the ante 60
simon1471: posts small blind 150
Quinta85: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to CanIloan$? {2-Diamonds}{A-Clubs}
DJekky: folds
poste2006: folds
CanIloan$?: raises 2256 to 2556 and is all-in
simon1471: calls 1420 and is all-in
Quinta85: folds
Uncalled bet (986) returned to CanIloan$?
*** FLOP *** {4-Clubs}{7-Spades}{J-Clubs}
*** TURN *** {4-Clubs}{7-Spades}{J-Clubs} {4-Spades}
*** RIVER *** {4-Clubs}{7-Spades}{J-Clubs}{4-Spades} {8-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
simon1471: shows {9-Diamonds}{9-Hearts} (two pair, Nines and Fours)
CanIloan$?: shows {2-Diamonds}{A-Clubs} (a pair of Fours)
simon1471 collected 3740 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3740 | Rake 0
Board {4-Clubs}{7-Spades}{J-Clubs}{4-Spades}{8-Clubs}
Seat 1: simon1471 (small blind) showed {9-Diamonds}{9-Hearts} and won (3740) with two pair, Nines and Fours
Seat 2: Quinta85 (big blind) folded before Flop
Seat 3: DJekky folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: poste2006 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: CanIloan$? (button) showed {2-Diamonds}{A-Clubs} and lost with a pair of Fours

PokerStars Hand #80083482495: Tournament #555873133, $24.50+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level VI (150/300) - 2012/05/08 0:08:52 CET [2012/05/07 18:08:52 ET]
Table '555873133 32' 6-max Seat #1 is the button
Seat 1: simon1471 (3740 in chips)
Seat 2: Quinta85 (12741 in chips)
Seat 3: DJekky (9126 in chips)
Seat 4: poste2006 (1963 in chips)
Seat 5: wakka11 (5499 in chips)
Seat 6: CanIloan$? (986 in chips)
simon1471: posts the ante 60
Quinta85: posts the ante 60
DJekky: posts the ante 60
poste2006: posts the ante 60
wakka11: posts the ante 60
CanIloan$?: posts the ante 60
Quinta85: posts small blind 150
DJekky: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to CanIloan$? {Q-Hearts}{K-Diamonds}
poste2006: raises 1590 to 1890
wakka11: folds
CanIloan$?: calls 926 and is all-in
simon1471: folds
Quinta85: folds
DJekky: folds
Uncalled bet (964) returned to poste2006
*** FLOP *** {A-Spades}{3-Diamonds}{6-Clubs}
*** TURN *** {A-Spades}{3-Diamonds}{6-Clubs} {8-Spades}
*** RIVER *** {A-Spades}{3-Diamonds}{6-Clubs}{8-Spades} {5-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
poste2006: shows {A-Diamonds}{9-Spades} (a pair of Aces)
CanIloan$?: shows {Q-Hearts}{K-Diamonds} (high card Ace)
poste2006 collected 2662 from pot
CanIloan$? finished the tournament in 546th place
*** SUMMARY ***
Total pot 2662 | Rake 0
Board {A-Spades}{3-Diamonds}{6-Clubs}{8-Spades}{5-Diamonds}
Seat 1: simon1471 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Quinta85 (small blind) folded before Flop
Seat 3: DJekky (big blind) folded before Flop
Seat 4: poste2006 showed {A-Diamonds}{9-Spades} and won (2662) with a pair of Aces
Seat 5: wakka11 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: CanIloan$? showed {Q-Hearts}{K-Diamonds} and lost with high card Ace

www.twitter.com/DeDoetCHieF

86  

Ehhh leuk spellll, blij zijn dak niet verlies i guesss;

PokerStars Hand #80083868740: Tournament #572010531, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XIV (800/1600) - 2012/05/08 0:15:52 CET [2012/05/07 18:15:52 ET]
Table '572010531 25' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Verand1000 (95013 in chips)
Seat 2: CanIloan$? (11836 in chips)
Seat 3: rokiylola (96003 in chips)
Seat 4: Alexmp01 (25079 in chips)
Seat 5: jusc (29012 in chips)
Seat 6: My Brim Low (171914 in chips)
Seat 7: Desmoplakin (77601 in chips)
Seat 8: Obafemi 9 (9615 in chips)
Seat 9: SteuerTobsen (41977 in chips)
Verand1000: posts the ante 150
CanIloan$?: posts the ante 150
rokiylola: posts the ante 150
Alexmp01: posts the ante 150
jusc: posts the ante 150
My Brim Low: posts the ante 150
Desmoplakin: posts the ante 150
Obafemi 9: posts the ante 150
SteuerTobsen: posts the ante 150
My Brim Low: posts small blind 800
Desmoplakin: posts big blind 1600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to CanIloan$? {A-Clubs}{Q-Hearts}
Obafemi 9: folds
SteuerTobsen: folds
Verand1000: folds
CanIloan$?: raises 10086 to 11686 and is all-in
rokiylola: folds
Alexmp01: folds
jusc: folds
My Brim Low: folds
Desmoplakin: calls 10086
*** FLOP *** {5-Clubs}{6-Diamonds}{J-Hearts}
*** TURN *** {5-Clubs}{6-Diamonds}{J-Hearts} {J-Spades}
*** RIVER *** {5-Clubs}{6-Diamonds}{J-Hearts}{J-Spades} {5-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Desmoplakin: shows {10-Hearts}{A-Diamonds} (two pair, Jacks and Fives)
CanIloan$?: shows {A-Clubs}{Q-Hearts} (two pair, Jacks and Fives)
Desmoplakin collected 12761 from pot
CanIloan$? collected 12761 from pot
*** SUMMARY ***

www.twitter.com/DeDoetCHieF

87  

out $16,50t;

PokerStars Hand #80083946862: Tournament #572010731, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2012/05/08 0:17:16 CET [2012/05/07 18:17:16 ET]
Table '572010731 104' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: CanIloan$? (2432 in chips)
Seat 2: Partyliel (1800 in chips)
Seat 3: platon2007 (1241 in chips)
Seat 4: Arash85 (8535 in chips)
Seat 5: mooietruus (3249 in chips)
Seat 6: jeanot0012 (6105 in chips)
Seat 7: AGrefwenA (3032 in chips)
Seat 8: bollo7777 (1392 in chips)
Seat 9: iq_unknown (1697 in chips)
CanIloan$?: posts the ante 20
Partyliel: posts the ante 20
platon2007: posts the ante 20
Arash85: posts the ante 20
mooietruus: posts the ante 20
jeanot0012: posts the ante 20
AGrefwenA: posts the ante 20
bollo7777: posts the ante 20
iq_unknown: posts the ante 20
mooietruus: posts small blind 75
jeanot0012: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to CanIloan$? {J-Diamonds}{A-Spades}
AGrefwenA: folds
bollo7777: folds
iq_unknown: folds
CanIloan$?: raises 2262 to 2412 and is all-in
Partyliel: calls 1780 and is all-in
platon2007: folds
Arash85: calls 2412
mooietruus: folds
jeanot0012: folds
*** FLOP *** {5-Diamonds}{8-Hearts}{10-Diamonds}
*** TURN *** {5-Diamonds}{8-Hearts}{10-Diamonds} {2-Hearts}
*** RIVER *** {5-Diamonds}{8-Hearts}{10-Diamonds}{2-Hearts} {6-Spades}
*** SHOW DOWN ***
CanIloan$?: shows {J-Diamonds}{A-Spades} (high card Ace)
Arash85: shows {Q-Diamonds}{A-Diamonds} (high card Ace - Queen kicker)
Arash85 collected 1264 from side pot
Partyliel: shows {10-Clubs}{10-Spades} (three of a kind, Tens)
Partyliel collected 5745 from main pot
CanIloan$? finished the tournament in 1269th place
*** SUMMARY ***
Total pot 7009 Main pot 5745. Side pot 1264. | Rake 0
Board {5-Diamonds}{8-Hearts}{10-Diamonds}{2-Hearts}{6-Spades}
Seat 1: CanIloan$? showed {J-Diamonds}{A-Spades} and lost with high card Ace
Seat 2: Partyliel showed {10-Clubs}{10-Spades} and won (5745) with three of a kind, Tens
Seat 3: platon2007 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Arash85 (button) showed {Q-Diamonds}{A-Diamonds} and won (1264) with high card Ace
Seat 5: mooietruus (small blind) folded before Flop
Seat 6: jeanot0012 (big blind) folded before Flop
Seat 7: AGrefwenA folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: bollo7777 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: iq_unknown folded before Flop (didn't bet)

www.twitter.com/DeDoetCHieF

88  

sigh out $55 foSad

PokerStars Hand #80084385052: Tournament #572010681, $50+$5 USD Hold'em No Limit - Level VI (100/200) - 2012/05/08 0:25:17 CET [2012/05/07 18:25:17 ET]
Table '572010681 11' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: CanIloan$? (2455 in chips)
Seat 2: Pokerfan89Gr (2558 in chips)
Seat 3: jaks07 (4024 in chips)
Seat 4: kleath (5657 in chips)
Seat 5: hoodskier (3338 in chips)
Seat 6: Arinelson (2365 in chips)
Seat 7: worst_nuts (1611 in chips)
Seat 8: kashmirpoker (3450 in chips)
Seat 9: Nark0s (4445 in chips)
Nark0s: posts small blind 100
CanIloan$?: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to CanIloan$? {10-Clubs}{A-Spades}
Pokerfan89Gr: folds
jaks07: folds
kleath: folds
hoodskier: folds
Arinelson: raises 200 to 400
worst_nuts: folds
kashmirpoker: folds
Nark0s: folds
CanIloan$?: raises 2055 to 2455 and is all-in
Arinelson: calls 1965 and is all-in
Uncalled bet (90) returned to CanIloan$?
*** FLOP *** {5-Diamonds}{7-Spades}{4-Diamonds}
*** TURN *** {5-Diamonds}{7-Spades}{4-Diamonds} {6-Diamonds}
*** RIVER *** {5-Diamonds}{7-Spades}{4-Diamonds}{6-Diamonds} {2-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
CanIloan$?: shows {10-Clubs}{A-Spades} (high card Ace)
Arinelson: shows {A-Clubs}{J-Diamonds} (high card Ace - Jack kicker)
Arinelson collected 4830 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4830 | Rake 0
Board {5-Diamonds}{7-Spades}{4-Diamonds}{6-Diamonds}{2-Clubs}
Seat 1: CanIloan$? (big blind) showed {10-Clubs}{A-Spades} and lost with high card Ace
Seat 2: Pokerfan89Gr folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: jaks07 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: kleath folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: hoodskier folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Arinelson showed {A-Clubs}{J-Diamonds} and won (4830) with high card Ace
Seat 7: worst_nuts folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: kashmirpoker (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Nark0s (small blind) folded before Flop

www.twitter.com/DeDoetCHieF

89  

&%$(*@!&%(*!@&% focking bananenCrying

out $27 ko

PokerStars Hand #80084455815: Tournament #572011261, $20+$5+$2 USD Hold'em No Limit - Level VI (100/200) - 2012/05/08 0:26:36 CET [2012/05/07 18:26:36 ET]
Table '572011261 101' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: CanIloan$? (2768 in chips)
Seat 2: Alisspurred (7103 in chips)
Seat 3: xSuPrA (4416 in chips)
Seat 4: JeankeNissan (3661 in chips)
Seat 5: TigerOne696 (5940 in chips)
Seat 6: stanman420 (2555 in chips) is sitting out
Seat 7: ollé (2575 in chips)
Seat 8: avantar111 (2700 in chips)
Seat 9: marmeladka12 (970 in chips)
marmeladka12: posts small blind 100
CanIloan$?: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to CanIloan$? {7-Diamonds}{7-Hearts}
Alisspurred: folds
xSuPrA: folds
JeankeNissan: folds
TigerOne696: folds
stanman420: folds
ollé: folds
avantar111: raises 300 to 500
marmeladka12: calls 400
CanIloan$?: raises 2268 to 2768 and is all-in
avantar111: calls 2200 and is all-in
marmeladka12: calls 470 and is all-in
Uncalled bet (68) returned to CanIloan$?
*** FLOP *** {3-Spades}{10-Hearts}{8-Clubs}
*** TURN *** {3-Spades}{10-Hearts}{8-Clubs} {5-Spades}
*** RIVER *** {3-Spades}{10-Hearts}{8-Clubs}{5-Spades} {10-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
CanIloan$?: shows {7-Diamonds}{7-Hearts} (two pair, Tens and Sevens)
avantar111: shows {8-Spades}{9-Spades} (two pair, Tens and Eights)
avantar111 collected 3460 from side pot
marmeladka12: shows {2-Diamonds}{3-Diamonds} (two pair, Tens and Threes)
avantar111 collected 2910 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6370 Main pot 2910. Side pot 3460. | Rake 0
Board {3-Spades}{10-Hearts}{8-Clubs}{5-Spades}{10-Diamonds}
Seat 1: CanIloan$? (big blind) showed {7-Diamonds}{7-Hearts} and lost with two pair, Tens and Sevens
Seat 2: Alisspurred folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: xSuPrA folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: JeankeNissan folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: TigerOne696 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: stanman420 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: ollé folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: avantar111 (button) showed {8-Spades}{9-Spades} and won (6370) with two pair, Tens and Eights
Seat 9: marmeladka12 (small blind) showed {2-Diamonds}{3-Diamonds} and lost with two pair, Tens and Threes

www.twitter.com/DeDoetCHieF

90  

itm $22 cubed

edit:
42/94

www.twitter.com/DeDoetCHieF

91  

zzz out $11t

PokerStars Hand #80086121119: Tournament #555873126, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XIII (600/1200) - 2012/05/08 1:01:33 CET [2012/05/07 19:01:33 ET]
Table '555873126 98' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: CanIloan$? (10795 in chips)
Seat 2: mario1335 (12473 in chips)
Seat 3: nul150 (28976 in chips)
Seat 4: marynarz1980 (27400 in chips)
Seat 5: chetlanin09 (8360 in chips)
Seat 6: 1moneymonkey (15866 in chips)
Seat 7: szappala (32918 in chips)
Seat 8: taipgera (44501 in chips)
Seat 9: gremio_tilt (9860 in chips)
CanIloan$?: posts the ante 125
mario1335: posts the ante 125
nul150: posts the ante 125
marynarz1980: posts the ante 125
chetlanin09: posts the ante 125
1moneymonkey: posts the ante 125
szappala: posts the ante 125
taipgera: posts the ante 125
gremio_tilt: posts the ante 125
nul150: posts small blind 600
marynarz1980: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to CanIloan$? {K-Clubs}{A-Hearts}
chetlanin09: folds
1moneymonkey: folds
szappala: folds
taipgera: folds
gremio_tilt: raises 8535 to 9735 and is all-in
CanIloan$?: raises 935 to 10670 and is all-in
mario1335: folds
nul150: folds
marynarz1980: folds
Uncalled bet (935) returned to CanIloan$?
*** FLOP *** {5-Spades}{6-Hearts}{10-Clubs}
*** TURN *** {5-Spades}{6-Hearts}{10-Clubs} {2-Spades}
*** RIVER *** {5-Spades}{6-Hearts}{10-Clubs}{2-Spades} {3-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
gremio_tilt: shows {9-Hearts}{9-Diamonds} (a pair of Nines)
CanIloan$?: shows {K-Clubs}{A-Hearts} (high card Ace)
gremio_tilt collected 22395 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 22395 | Rake 0
Board {5-Spades}{6-Hearts}{10-Clubs}{2-Spades}{3-Diamonds}
Seat 1: CanIloan$? showed {K-Clubs}{A-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 2: mario1335 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: nul150 (small blind) folded before Flop
Seat 4: marynarz1980 (big blind) folded before Flop
Seat 5: chetlanin09 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: 1moneymonkey folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: szappala folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: taipgera folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: gremio_tilt showed {9-Hearts}{9-Diamonds} and won (22395) with a pair of Nines

www.twitter.com/DeDoetCHieF

92  

out $44t

PokerStars Hand #80086516996: Tournament #555875010, $40+$4 USD Hold'em No Limit - Level VII (50/100) - 2012/05/08 1:09:56 CET [2012/05/07 19:09:56 ET]
Table '555875010 3' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: 444446 (2322 in chips)
Seat 2: DoePopoe (2485 in chips)
Seat 3: jginsy (2555 in chips)
Seat 4: shao5 (3000 in chips)
Seat 5: olyyou (2980 in chips)
Seat 6: CanIloan$? (2693 in chips)
Seat 7: fR@nChO (2890 in chips)
Seat 8: Born4game (2533 in chips)
Seat 9: shakentoucan (7090 in chips)
444446: posts the ante 10
DoePopoe: posts the ante 10
jginsy: posts the ante 10
shao5: posts the ante 10
olyyou: posts the ante 10
CanIloan$?: posts the ante 10
fR@nChO: posts the ante 10
Born4game: posts the ante 10
shakentoucan: posts the ante 10
DoePopoe: posts small blind 50
jginsy: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to CanIloan$? {A-Clubs}{Q-Clubs}
fR@nChO said, "pajaro carpinterooooo"
shao5: raises 200 to 300
olyyou: folds
CanIloan$?: raises 2383 to 2683 and is all-in
fR@nChO: folds
Born4game: folds
shakentoucan: folds
444446: folds
DoePopoe: folds
jginsy: calls 2445 and is all-in
shao5: folds
Uncalled bet (138) returned to CanIloan$?
*** FLOP *** {10-Spades}{8-Clubs}{3-Spades}
*** TURN *** {10-Spades}{8-Clubs}{3-Spades} {2-Hearts}
*** RIVER *** {10-Spades}{8-Clubs}{3-Spades}{2-Hearts} {10-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
jginsy: shows {K-Hearts}{A-Diamonds} (a pair of Tens)
CanIloan$?: shows {A-Clubs}{Q-Clubs} (a pair of Tens - lower kicker)
jginsy collected 5530 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5530 | Rake 0
Board {10-Spades}{8-Clubs}{3-Spades}{2-Hearts}{10-Hearts}
Seat 1: 444446 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: DoePopoe (small blind) folded before Flop
Seat 3: jginsy (big blind) showed {K-Hearts}{A-Diamonds} and won (5530) with a pair of Tens
Seat 4: shao5 folded before Flop
Seat 5: olyyou folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: CanIloan$? showed {A-Clubs}{Q-Clubs} and lost with a pair of Tens
Seat 7: fR@nChO folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Born4game folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: shakentoucan folded before Flop (didn't bet)

www.twitter.com/DeDoetCHieF

93  

lekker flippennnnnn;

PokerStars Hand #80087142583: Tournament #2012050051, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XXV (3000/6000) - 2012/05/08 1:23:50 CET [2012/05/07 19:23:50 ET]
Table '2012050051 922' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: bertvanoigen (201657 in chips)
Seat 2: rebuy city (71040 in chips)
Seat 3: Matoo91 (32440 in chips) is sitting out
Seat 4: kostasnik (44473 in chips)
Seat 5: Dr. Weed 85 (57503 in chips)
Seat 6: gbmantis (76447 in chips)
Seat 7: CanIloan$? (112490 in chips)
Seat 8: NeeDWeeD4WiN (24464 in chips)
Seat 9: jollyrog33r (26298 in chips)
bertvanoigen: posts the ante 750
rebuy city: posts the ante 750
Matoo91: posts the ante 750
kostasnik: posts the ante 750
Dr. Weed 85: posts the ante 750
gbmantis: posts the ante 750
CanIloan$?: posts the ante 750
NeeDWeeD4WiN: posts the ante 750
jollyrog33r: posts the ante 750
Matoo91: posts small blind 3000
kostasnik: posts big blind 6000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to CanIloan$? {K-Spades}{A-Spades}
Dr. Weed 85 said, "hope you had AK"
Dr. Weed 85: folds
gbmantis: raises 6000 to 12000
CanIloan$?: raises 99740 to 111740 and is all-in
NeeDWeeD4WiN: folds
jollyrog33r: folds
bertvanoigen: folds
rebuy city: folds
Matoo91: folds
kostasnik: calls 37723 and is all-in
gbmantis: folds
Uncalled bet (68017) returned to CanIloan$?
*** FLOP *** {8-Hearts}{5-Hearts}{3-Spades}
*** TURN *** {8-Hearts}{5-Hearts}{3-Spades} {9-Diamonds}
*** RIVER *** {8-Hearts}{5-Hearts}{3-Spades}{9-Diamonds} {Q-Spades}
*** SHOW DOWN ***
kostasnik: shows {J-Spades}{J-Hearts} (a pair of Jacks)
CanIloan$?: shows {K-Spades}{A-Spades} (high card Ace)
kostasnik collected 109196 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 109196 | Rake 0
Board {8-Hearts}{5-Hearts}{3-Spades}{9-Diamonds}{Q-Spades}
Seat 1: bertvanoigen folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: rebuy city (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Matoo91 (small blind) folded before Flop
Seat 4: kostasnik (big blind) showed {J-Spades}{J-Hearts} and won (109196) with a pair of Jacks
Seat 5: Dr. Weed 85 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: gbmantis folded before Flop
Seat 7: CanIloan$? showed {K-Spades}{A-Spades} and lost with high card Ace
Seat 8: NeeDWeeD4WiN folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: jollyrog33r folded before Flop (didn't bet)

www.twitter.com/DeDoetCHieF

94  

nice hold eindelijkSmile

PokerStars Hand #80087314867: Tournament #572010531, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XIX (2500/5000) - 2012/05/08 1:27:51 CET [2012/05/07 19:27:51 ET]
Table '572010531 25' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: SHOCKLOIRO (105723 in chips)
Seat 2: CanIloan$? (116431 in chips)
Seat 3: mr.thome (110438 in chips)
Seat 4: spec09 (24382 in chips)
Seat 5: frankwhite42 (70617 in chips)
Seat 6: My Brim Low (184649 in chips)
Seat 7: Desmoplakin (185855 in chips)
Seat 8: LBBigSlickAK (304600 in chips)
Seat 9: zaazy17 (31764 in chips)
SHOCKLOIRO: posts the ante 500
CanIloan$?: posts the ante 500
mr.thome: posts the ante 500
spec09: posts the ante 500
frankwhite42: posts the ante 500
My Brim Low: posts the ante 500
Desmoplakin: posts the ante 500
LBBigSlickAK: posts the ante 500
zaazy17: posts the ante 500
CanIloan$?: posts small blind 2500
mr.thome: posts big blind 5000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to CanIloan$? {K-Spades}{A-Diamonds}
spec09: raises 18882 to 23882 and is all-in
frankwhite42: folds
My Brim Low: folds
Desmoplakin: folds
LBBigSlickAK: folds
zaazy17: folds
SHOCKLOIRO: folds
CanIloan$?: raises 92049 to 115931 and is all-in
mr.thome: folds
Uncalled bet (92049) returned to CanIloan$?
*** FLOP *** {K-Clubs}{4-Spades}{5-Clubs}
*** TURN *** {K-Clubs}{4-Spades}{5-Clubs} {9-Clubs}
*** RIVER *** {K-Clubs}{4-Spades}{5-Clubs}{9-Clubs} {2-Spades}
*** SHOW DOWN ***
CanIloan$?: shows {K-Spades}{A-Diamonds} (a pair of Kings)
spec09: shows {10-Hearts}{8-Spades} (high card King)
CanIloan$? collected 57264 from pot
spec09 finished the tournament in 59th place and received $129.36.
*** SUMMARY ***
Total pot 57264 | Rake 0
Board {K-Clubs}{4-Spades}{5-Clubs}{9-Clubs}{2-Spades}
Seat 1: SHOCKLOIRO (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: CanIloan$? (small blind) showed {K-Spades}{A-Diamonds} and won (57264) with a pair of Kings
Seat 3: mr.thome (big blind) folded before Flop
Seat 4: spec09 showed {10-Hearts}{8-Spades} and lost with high card King
Seat 5: frankwhite42 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: My Brim Low folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Desmoplakin folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: LBBigSlickAK folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: zaazy17 folded before Flop (didn't bet)

www.twitter.com/DeDoetCHieF

95  

echt nooit he Crying Crying

96  

Reraise en dan shove callen met 33, solid...................................

Mijn Blog
Skype: Ramon.pz
"Sometimes life hits you with a brick in the head, dont lose faith"{a-Hearts}{a-Spades}

97  

haha, wtf doet die &*@%&Crying!@*& % tard hier, en in godsnaam, waarom wint ie ook nog, out $22cubed(ipv 5/33);

PokerStars Hand #80088370358: Tournament #572010531, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XX (3000/6000) - 2012/05/08 1:54:03 CET [2012/05/07 19:54:03 ET]
Table '572010531 25' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: SHOCKLOIRO (72023 in chips)
Seat 2: CanIloan$? (181668 in chips)
Seat 3: Julien_w1985 (246123 in chips)
Seat 4: fffothup (118241 in chips)
Seat 5: wonderdog78 (169696 in chips)
Seat 6: MatejK992SLO (210455 in chips)
Seat 8: LBBigSlickAK (672442 in chips)
Seat 9: zaazy17 (44012 in chips)
SHOCKLOIRO: posts the ante 600
CanIloan$?: posts the ante 600
Julien_w1985: posts the ante 600
fffothup: posts the ante 600
wonderdog78: posts the ante 600
MatejK992SLO: posts the ante 600
LBBigSlickAK: posts the ante 600
zaazy17: posts the ante 600
wonderdog78: posts small blind 3000
MatejK992SLO: posts big blind 6000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to CanIloan$? {Q-Diamonds}{A-Spades}
LBBigSlickAK: folds
zaazy17: folds
SHOCKLOIRO: folds
CanIloan$?: raises 6995 to 12995
Julien_w1985: folds
fffothup: folds
wonderdog78: raises 12990 to 25985
MatejK992SLO: folds
CanIloan$?: raises 155083 to 181068 and is all-in
wonderdog78: calls 143111 and is all-in
Uncalled bet (11972) returned to CanIloan$?
*** FLOP *** {10-Hearts}{8-Hearts}{4-Diamonds}
*** TURN *** {10-Hearts}{8-Hearts}{4-Diamonds} {K-Spades}
*** RIVER *** {10-Hearts}{8-Hearts}{4-Diamonds}{K-Spades} {5-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
wonderdog78: shows {3-Spades}{3-Clubs} (a pair of Threes)
CanIloan$?: shows {Q-Diamonds}{A-Spades} (high card Ace)
wonderdog78 collected 348992 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 348992 | Rake 0
Board {10-Hearts}{8-Hearts}{4-Diamonds}{K-Spades}{5-Clubs}
Seat 1: SHOCKLOIRO folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: CanIloan$? showed {Q-Diamonds}{A-Spades} and lost with high card Ace
Seat 3: Julien_w1985 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: fffothup (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: wonderdog78 (small blind) showed {3-Spades}{3-Clubs} and won (348992) with a pair of Threes
Seat 6: MatejK992SLO (big blind) folded before Flop
Seat 8: LBBigSlickAK folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: zaazy17 folded before Flop (didn't bet)

daarna nooit hitten obvvv

PokerStars Hand #80088410702: Tournament #572010531, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XX (3000/6000) - 2012/05/08 1:55:07 CET [2012/05/07 19:55:07 ET]
Table '572010531 25' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: SHOCKLOIRO (71423 in chips)
Seat 2: CanIloan$? (11972 in chips)
Seat 3: Julien_w1985 (245523 in chips)
Seat 4: fffothup (117641 in chips)
Seat 5: wonderdog78 (348992 in chips)
Seat 6: MatejK992SLO (203855 in chips)
Seat 8: LBBigSlickAK (671842 in chips)
Seat 9: zaazy17 (43412 in chips)
SHOCKLOIRO: posts the ante 600
CanIloan$?: posts the ante 600
Julien_w1985: posts the ante 600
fffothup: posts the ante 600
wonderdog78: posts the ante 600
MatejK992SLO: posts the ante 600
LBBigSlickAK: posts the ante 600
zaazy17: posts the ante 600
MatejK992SLO: posts small blind 3000
LBBigSlickAK: posts big blind 6000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to CanIloan$? {2-Clubs}{4-Clubs}
CanIloan$? said, "wauw"
zaazy17: folds
SHOCKLOIRO: folds
CanIloan$? said, "just wow"
CanIloan$?: raises 5372 to 11372 and is all-in
Julien_w1985: folds
fffothup: raises 8628 to 20000
wonderdog78: folds
MatejK992SLO: folds
LBBigSlickAK: folds
Uncalled bet (8628) returned to fffothup
CanIloan$? said, "it is a wonder"
*** FLOP *** {10-Spades}{6-Clubs}{J-Clubs}
wonderdog78 said, "well ur bud told me u run bad so i knew i was winning that flip or otherwise, gg"
*** TURN *** {10-Spades}{6-Clubs}{J-Clubs} {7-Diamonds}
*** RIVER *** {10-Spades}{6-Clubs}{J-Clubs}{7-Diamonds} {K-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
CanIloan$?: shows {2-Clubs}{4-Clubs} (high card King)
fffothup: shows {J-Diamonds}{Q-Spades} (a pair of Jacks)
fffothup collected 36544 from pot
CanIloan$? finished the tournament in 34th place and received $188.65.
*** SUMMARY ***
Total pot 36544 | Rake 0
Board {10-Spades}{6-Clubs}{J-Clubs}{7-Diamonds}{K-Diamonds}
Seat 1: SHOCKLOIRO folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: CanIloan$? showed {2-Clubs}{4-Clubs} and lost with high card King
Seat 3: Julien_w1985 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: fffothup showed {J-Diamonds}{Q-Spades} and won (36544) with a pair of Jacks
Seat 5: wonderdog78 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: MatejK992SLO (small blind) folded before Flop
Seat 8: LBBigSlickAK (big blind) folded before Flop
Seat 9: zaazy17 folded before Flop (didn't bet)

www.twitter.com/DeDoetCHieF

98  

Ugh t blijft maar voor geen meter lopen, krijg het er prima in meestal, zit lekker te spelen, maar zodra ik maar ergens ver lijk te komen in een toernooi gaat de doomswitch er opSad

resultaten:

You finished the tournament in 70th place. A USD 182.70 award has been credited to your Real Money account.
You finished the tournament in 108th place. A USD 91.31 award has been credited to your Real Money account.
You finished the tournament in 21st place. A USD 86.74 award has been credited to your Real Money account.
You finished the tournament in 177th place. A USD 32.73 award has been credited to your Real Money account.
You finished the tournament in 582nd place. A USD 29.67 award has been credited to your Real Money account.
You finished the tournament in 34th place. A USD 188.65 award has been credited to your Real Money account.

over aan rebuys/gecancelde toernooien = $38 * 1,23 = $46,74
$25 HT 6-max vergeten te noteren (wel gespeeld voor lijstje/bust hand post #46) = $25 * 1,23 = -$30,75

Totaal = $627,79

10% = $62,78
05% = $31,39
2,5% = $15,70
2,0% = $12,56
1,0% = $ 6,28

zal het direct overmaken. Dramatisch avondje wederom, als je zo ziet hoe de gemiddelde banaan in die toernooien speelt zou ik het toch moeten crushen, maar obviously stars disagreesSad

iedereen, wederom bedankt voor kopen/vertrouwen etc. maybe morgen en anders woensdag weer een poging=)

www.twitter.com/DeDoetCHieF

99  

Heb je doomswitch gevolgd, een beetje.. Erg verrot om zo je avond door te moeten brengen ja..

Anyway, GL next time Smile! Thumb Up

Mr. {k-Spades}{a-Hearts}{a-Clubs}{k-Diamonds}: "Toeval is het gevolg van een oorzaak die we niet zien"

100  
Terug naar boven
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic