Poker Forum

23584 leden
194145 topics
7239435 posts

Online: 155 62 geregistreerde leden + 93 gasten

Backing High & Long-term Backing

Knivlayor voor DonMaffiosa

Laatste eerst Oudste eerst

Resultaat vergeten te typen gister maar lange tijd met Don op msn gesproken en terug geld al teruggestuurd.
21-5 -146,99
22-5 -168,38
Blijft obv. in cake staan voor een eventuele volgende x .

162  

PokerStars Hand #80858186600: Tournament #574010512, $3.00+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level IX (200/400) - 2012/05/22 23:15:41 CET [2012/05/22 17:15:41 ET]
Table '574010512 80' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Auricu (26016 in chips)
Seat 2: chorch14 (37342 in chips)
Seat 3: icedavid (9179 in chips)
Seat 4: ontt22 (10856 in chips)
Seat 5: Ladosek 77 (27592 in chips)
Seat 6: JESS112345 (7445 in chips)
Seat 7: doopy boy (25592 in chips)
Seat 8: Jarri70 (12109 in chips)
Seat 9: knivlayor (8519 in chips)
Auricu: posts the ante 50
chorch14: posts the ante 50
icedavid: posts the ante 50
ontt22: posts the ante 50
Ladosek 77: posts the ante 50
JESS112345: posts the ante 50
doopy boy: posts the ante 50
Jarri70: posts the ante 50
knivlayor: posts the ante 50
knivlayor: posts small blind 200
Auricu: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to knivlayor {8-Hearts}{8-Spades}
chorch14: folds
icedavid: folds
ontt22: folds
Ladosek 77: folds
JESS112345: folds
doopy boy: raises 800 to 1200
Jarri70: folds
knivlayor: raises 7269 to 8469 and is all-in
Auricu: folds
doopy boy: calls 7269
*** FLOP *** {6-Spades}{A-Diamonds}{K-Clubs}
*** TURN *** {6-Spades}{A-Diamonds}{K-Clubs} {2-Diamonds}
*** RIVER *** {6-Spades}{A-Diamonds}{K-Clubs}{2-Diamonds} {7-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
knivlayor: shows {8-Hearts}{8-Spades} (a pair of Eights)
doopy boy: shows {J-Spades}{J-Clubs} (a pair of Jacks)
doopy boy collected 17788 from pot
knivlayor finished the tournament in 814th place
*** SUMMARY ***
Total pot 17788 | Rake 0
Board {6-Spades}{A-Diamonds}{K-Clubs}{2-Diamonds}{7-Diamonds}
Seat 1: Auricu (big blind) folded before Flop
Seat 2: chorch14 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: icedavid folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: ontt22 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Ladosek 77 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: JESS112345 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: doopy boy showed {J-Spades}{J-Clubs} and won (17788) with a pair of Jacks
Seat 8: Jarri70 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: knivlayor (small blind) showed {8-Hearts}{8-Spades} and lost with a pair of Eights

161  

PokerStars Hand #80856576239: Tournament #574010392, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XXVI (1600/3200) - 2012/05/22 22:47:04 CET [2012/05/22 16:47:04 ET]
Table '574010392 82' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Shipthebluff (270810 in chips)
Seat 2: Sure_Shot-TP (142627 in chips)
Seat 3: TOME1204 (78057 in chips)
Seat 4: Philoffear6 (74761 in chips)
Seat 5: No Limit NL (78962 in chips)
Seat 6: knivlayor (39932 in chips)
Seat 8: ChipsFool (179442 in chips)
Seat 9: flop-hustla (72718 in chips)
Shipthebluff: posts the ante 400
Sure_Shot-TP: posts the ante 400
TOME1204: posts the ante 400
Philoffear6: posts the ante 400
No Limit NL: posts the ante 400
knivlayor: posts the ante 400
ChipsFool: posts the ante 400
flop-hustla: posts the ante 400
No Limit NL: posts small blind 1600
knivlayor: posts big blind 3200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to knivlayor {5-Clubs}{5-Hearts}
ChipsFool: raises 3520 to 6720
flop-hustla: folds
Shipthebluff: folds
Sure_Shot-TP: folds
TOME1204: folds
Philoffear6: folds
No Limit NL: folds
knivlayor: raises 32812 to 39532 and is all-in
ChipsFool: calls 32812
*** FLOP *** {K-Diamonds}{J-Spades}{7-Clubs}
*** TURN *** {K-Diamonds}{J-Spades}{7-Clubs} {A-Clubs}
*** RIVER *** {K-Diamonds}{J-Spades}{7-Clubs}{A-Clubs} {K-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
knivlayor: shows {5-Clubs}{5-Hearts} (two pair, Kings and Fives)
ChipsFool: shows {10-Clubs}{J-Clubs} (two pair, Kings and Jacks)
ChipsFool collected 83864 from pot
knivlayor finished the tournament in 83rd place and received $95.38.
*** SUMMARY ***
Total pot 83864 | Rake 0
Board {K-Diamonds}{J-Spades}{7-Clubs}{A-Clubs}{K-Hearts}
Seat 1: Shipthebluff folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Sure_Shot-TP folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: TOME1204 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Philoffear6 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: No Limit NL (small blind) folded before Flop
Seat 6: knivlayor (big blind) showed {5-Clubs}{5-Hearts} and lost with two pair, Kings and Fives
Seat 8: ChipsFool showed {10-Clubs}{J-Clubs} and won (83864) with two pair, Kings and Jacks
Seat 9: flop-hustla folded before Flop (didn't bet)

160  

PokerStars Hand #80856447975: Tournament #574010572, $50+$5 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2012/05/22 22:44:56 CET [2012/05/22 16:44:56 ET]
Table '574010572 81' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: elhasi (4467 in chips)
Seat 2: MASKaBIKOV (5200 in chips)
Seat 3: _coroninha_ (4982 in chips)
Seat 4: Inspektor541 (6694 in chips)
Seat 5: Eek-A-Donk (3318 in chips)
Seat 6: BerchaLV (5437 in chips)
Seat 7: zizonmusang (10684 in chips)
Seat 9: knivlayor (3223 in chips)
elhasi: posts the ante 25
MASKaBIKOV: posts the ante 25
_coroninha_: posts the ante 25
Inspektor541: posts the ante 25
Eek-A-Donk: posts the ante 25
BerchaLV: posts the ante 25
zizonmusang: posts the ante 25
knivlayor: posts the ante 25
elhasi: posts small blind 100
MASKaBIKOV: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to knivlayor {A-Diamonds}{K-Clubs}
_coroninha_: folds
Inspektor541: calls 200
Eek-A-Donk: folds
BerchaLV: folds
zizonmusang: raises 800 to 1000
knivlayor: raises 2198 to 3198 and is all-in
elhasi: folds
MASKaBIKOV: folds
Inspektor541: folds
zizonmusang: calls 2198
*** FLOP *** {A-Clubs}{6-Spades}{J-Spades}
*** TURN *** {A-Clubs}{6-Spades}{J-Spades} {3-Clubs}
*** RIVER *** {A-Clubs}{6-Spades}{J-Spades}{3-Clubs} {10-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
zizonmusang: shows {J-Clubs}{A-Spades} (two pair, Aces and Jacks)
knivlayor: shows {A-Diamonds}{K-Clubs} (a pair of Aces)
zizonmusang collected 7096 from pot
knivlayor finished the tournament in 1041st place
*** SUMMARY ***
Total pot 7096 | Rake 0
Board {A-Clubs}{6-Spades}{J-Spades}{3-Clubs}{10-Hearts}
Seat 1: elhasi (small blind) folded before Flop
Seat 2: MASKaBIKOV (big blind) folded before Flop
Seat 3: _coroninha_ folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Inspektor541 folded before Flop
Seat 5: Eek-A-Donk folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: BerchaLV folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: zizonmusang showed {J-Clubs}{A-Spades} and won (7096) with two pair, Aces and Jacks
Seat 9: knivlayor (button) showed {A-Diamonds}{K-Clubs} and lost with a pair of Aces

159  

PokerStars Hand #80856412346: Tournament #574010572, $50+$5 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2012/05/22 22:44:20 CET [2012/05/22 16:44:20 ET]
Table '574010572 81' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: elhasi (4492 in chips)
Seat 2: MASKaBIKOV (5225 in chips)
Seat 3: _coroninha_ (5007 in chips)
Seat 4: Inspektor541 (6719 in chips)
Seat 5: Eek-A-Donk (3343 in chips)
Seat 6: BerchaLV (5462 in chips)
Seat 7: zizonmusang (10709 in chips)
Seat 8: ROSINEI (423 in chips)
Seat 9: knivlayor (2625 in chips)
elhasi: posts the ante 25
MASKaBIKOV: posts the ante 25
_coroninha_: posts the ante 25
Inspektor541: posts the ante 25
Eek-A-Donk: posts the ante 25
BerchaLV: posts the ante 25
zizonmusang: posts the ante 25
ROSINEI: posts the ante 25
knivlayor: posts the ante 25
ROSINEI: posts small blind 100
knivlayor: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to knivlayor {Q-Spades}{6-Clubs}
elhasi: folds
MASKaBIKOV: folds
_coroninha_: folds
Inspektor541: folds
Eek-A-Donk: folds
BerchaLV: folds
zizonmusang: folds
ROSINEI: raises 198 to 398 and is all-in
knivlayor: calls 198
*** FLOP *** {10-Hearts}{A-Diamonds}{10-Diamonds}
*** TURN *** {10-Hearts}{A-Diamonds}{10-Diamonds} {8-Spades}
*** RIVER *** {10-Hearts}{A-Diamonds}{10-Diamonds}{8-Spades} {Q-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
ROSINEI: shows {K-Clubs}{3-Diamonds} (a pair of Tens)
knivlayor: shows {Q-Spades}{6-Clubs} (two pair, Queens and Tens)
knivlayor collected 1021 from pot
ROSINEI finished the tournament in 1061st place
*** SUMMARY ***
Total pot 1021 | Rake 0
Board {10-Hearts}{A-Diamonds}{10-Diamonds}{8-Spades}{Q-Diamonds}
Seat 1: elhasi folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: MASKaBIKOV folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: _coroninha_ folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Inspektor541 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Eek-A-Donk folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: BerchaLV folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: zizonmusang (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: ROSINEI (small blind) showed {K-Clubs}{3-Diamonds} and lost with a pair of Tens
Seat 9: knivlayor (big blind) showed {Q-Spades}{6-Clubs} and won (1021) with two pair, Queens and Tens

158  

PokerStars Hand #80856128532: Tournament #574010572, $50+$5 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2012/05/22 22:39:35 CET [2012/05/22 16:39:35 ET]
Table '574010572 81' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: elhasi (4617 in chips)
Seat 2: MASKaBIKOV (5350 in chips)
Seat 3: _coroninha_ (3925 in chips)
Seat 4: Haim1981 (2601 in chips)
Seat 5: Eek-A-Donk (3768 in chips)
Seat 6: BerchaLV (5887 in chips)
Seat 7: zizonmusang (11534 in chips)
Seat 8: ROSINEI (2098 in chips)
Seat 9: knivlayor (1225 in chips)
elhasi: posts the ante 25
MASKaBIKOV: posts the ante 25
_coroninha_: posts the ante 25
Haim1981: posts the ante 25
Eek-A-Donk: posts the ante 25
BerchaLV: posts the ante 25
zizonmusang: posts the ante 25
ROSINEI: posts the ante 25
knivlayor: posts the ante 25
_coroninha_: posts small blind 100
Haim1981: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to knivlayor {9-Hearts}{7-Hearts}
Eek-A-Donk: folds
BerchaLV: folds
zizonmusang: folds
ROSINEI: folds
knivlayor: raises 1000 to 1200 and is all-in
elhasi: folds
MASKaBIKOV: folds
_coroninha_: folds
Haim1981: calls 1000
*** FLOP *** {2-Diamonds}{Q-Hearts}{7-Spades}
*** TURN *** {2-Diamonds}{Q-Hearts}{7-Spades} {4-Clubs}
*** RIVER *** {2-Diamonds}{Q-Hearts}{7-Spades}{4-Clubs} {9-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Haim1981: shows {A-Spades}{10-Spades} (high card Ace)
knivlayor: shows {9-Hearts}{7-Hearts} (two pair, Nines and Sevens)
knivlayor collected 2725 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 2725 | Rake 0
Board {2-Diamonds}{Q-Hearts}{7-Spades}{4-Clubs}{9-Diamonds}
Seat 1: elhasi folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: MASKaBIKOV (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: _coroninha_ (small blind) folded before Flop
Seat 4: Haim1981 (big blind) showed {A-Spades}{10-Spades} and lost with high card Ace
Seat 5: Eek-A-Donk folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: BerchaLV folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: zizonmusang folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: ROSINEI folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: knivlayor showed {9-Hearts}{7-Hearts} and won (2725) with two pair, Nines and Sevens

157  

PokerStars Hand #80856069564: Tournament #574010392, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XXV (1400/2800) - 2012/05/22 22:38:36 CET [2012/05/22 16:38:36 ET]
Table '574010392 82' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Shipthebluff (242260 in chips)
Seat 2: Sure_Shot-TP (170371 in chips)
Seat 3: TOME1204 (90101 in chips)
Seat 4: Philoffear6 (83011 in chips)
Seat 5: No Limit NL (67532 in chips)
Seat 6: knivlayor (58632 in chips)
Seat 7: corvina1 (51202 in chips)
Seat 8: ChipsFool (108432 in chips)
Seat 9: flop-hustla (66568 in chips)
Shipthebluff: posts the ante 350
Sure_Shot-TP: posts the ante 350
TOME1204: posts the ante 350
Philoffear6: posts the ante 350
No Limit NL: posts the ante 350
knivlayor: posts the ante 350
corvina1: posts the ante 350
ChipsFool: posts the ante 350
flop-hustla: posts the ante 350
No Limit NL: posts small blind 1400
knivlayor: posts big blind 2800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to knivlayor []
corvina1: folds
ChipsFool: folds
flop-hustla: folds
Shipthebluff: folds
Sure_Shot-TP: folds
TOME1204: raises 5600 to 8400
Philoffear6: folds
No Limit NL: folds
knivlayor: raises 8400 to 16800
TOME1204: calls 8400
*** FLOP *** {6-Clubs}{10-Hearts}{J-Hearts}
knivlayor: bets 11200
TOME1204 said, "16k???"
TOME1204 said, "11k???"
TOME1204 said, "mmm"
TOME1204: folds
Uncalled bet (11200) returned to knivlayor
knivlayor collected 38150 from pot
knivlayor: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 38150 | Rake 0
Board {6-Clubs}{10-Hearts}{J-Hearts}
Seat 1: Shipthebluff folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Sure_Shot-TP folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: TOME1204 folded on the Flop
Seat 4: Philoffear6 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: No Limit NL (small blind) folded before Flop
Seat 6: knivlayor (big blind) collected (38150)
Seat 7: corvina1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: ChipsFool folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: flop-hustla folded before Flop (didn't bet)

156  

PokerStars Hand #80856054812: Tournament #574010572, $50+$5 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2012/05/22 22:38:21 CET [2012/05/22 16:38:21 ET]
Table '574010572 81' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: elhasi (4642 in chips)
Seat 2: MASKaBIKOV (5475 in chips)
Seat 3: _coroninha_ (4150 in chips)
Seat 4: Haim1981 (2626 in chips)
Seat 5: Eek-A-Donk (3793 in chips)
Seat 6: BerchaLV (5912 in chips)
Seat 7: zizonmusang (11384 in chips)
Seat 8: ROSINEI (1948 in chips)
Seat 9: knivlayor (1075 in chips)
elhasi: posts the ante 25
MASKaBIKOV: posts the ante 25
_coroninha_: posts the ante 25
Haim1981: posts the ante 25
Eek-A-Donk: posts the ante 25
BerchaLV: posts the ante 25
zizonmusang: posts the ante 25
ROSINEI: posts the ante 25
knivlayor: posts the ante 25
MASKaBIKOV: posts small blind 100
_coroninha_: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to knivlayor {Q-Hearts}{Q-Diamonds}
Haim1981: folds
Eek-A-Donk: folds
BerchaLV: folds
zizonmusang: raises 400 to 600
ROSINEI: raises 1323 to 1923 and is all-in
knivlayor: calls 1050 and is all-in
elhasi: folds
MASKaBIKOV: folds
_coroninha_: folds
zizonmusang: calls 1323
*** FLOP *** {7-Diamonds}{4-Spades}{8-Diamonds}
*** TURN *** {7-Diamonds}{4-Spades}{8-Diamonds} {5-Spades}
*** RIVER *** {7-Diamonds}{4-Spades}{8-Diamonds}{5-Spades} {6-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
zizonmusang: shows {8-Hearts}{8-Clubs} (a straight, Four to Eight)
ROSINEI: shows {Q-Spades}{K-Clubs} (a straight, Four to Eight)
zizonmusang collected 873 from side pot
ROSINEI collected 873 from side pot
knivlayor: shows {Q-Hearts}{Q-Diamonds} (a straight, Four to Eight)
zizonmusang collected 1225 from main pot
ROSINEI collected 1225 from main pot
knivlayor collected 1225 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5421 Main pot 3675. Side pot 1746. | Rake 0
Board {7-Diamonds}{4-Spades}{8-Diamonds}{5-Spades}{6-Diamonds}
Seat 1: elhasi (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: MASKaBIKOV (small blind) folded before Flop
Seat 3: _coroninha_ (big blind) folded before Flop
Seat 4: Haim1981 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Eek-A-Donk folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: BerchaLV folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: zizonmusang showed {8-Hearts}{8-Clubs} and won (2098) with a straight, Four to Eight
Seat 8: ROSINEI showed {Q-Spades}{K-Clubs} and won (2098) with a straight, Four to Eight
Seat 9: knivlayor showed {Q-Hearts}{Q-Diamonds} and won (1225) with a straight, Four to Eight

155  

PokerStars Hand #80855607084: Tournament #562533545, $69+$6 USD Hold'em No Limit - Level XXII (1250/2500) - 2012/05/22 22:30:56 CET [2012/05/22 16:30:56 ET]
Table '562533545 38' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: bubbleoutcas (60336 in chips)
Seat 2: wess282 (19855 in chips)
Seat 3: fullmagro_ps (14437 in chips)
Seat 4: tacheles (26888 in chips)
Seat 5: knivlayor (20512 in chips)
Seat 7: Won't Let Go (15788 in chips)
Seat 8: soulysoul (36088 in chips)
Seat 9: woxix (21093 in chips)
bubbleoutcas: posts the ante 300
wess282: posts the ante 300
fullmagro_ps: posts the ante 300
tacheles: posts the ante 300
knivlayor: posts the ante 300
Won't Let Go: posts the ante 300
soulysoul: posts the ante 300
woxix: posts the ante 300
Won't Let Go: posts small blind 1250
soulysoul: posts big blind 2500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to knivlayor {6-Diamonds}{6-Hearts}
woxix: folds
bubbleoutcas: raises 2500 to 5000
wess282: calls 5000
fullmagro_ps: folds
tacheles: folds
knivlayor: raises 15212 to 20212 and is all-in
Won't Let Go: folds
soulysoul: folds
bubbleoutcas: raises 39824 to 60036 and is all-in
wess282: folds
Uncalled bet (39824) returned to bubbleoutcas
*** FLOP *** {3-Hearts}{4-Clubs}{3-Spades}
*** TURN *** {3-Hearts}{4-Clubs}{3-Spades} {J-Diamonds}
*** RIVER *** {3-Hearts}{4-Clubs}{3-Spades}{J-Diamonds} {A-Spades}
*** SHOW DOWN ***
bubbleoutcas: shows {Q-Hearts}{Q-Diamonds} (two pair, Queens and Threes)
knivlayor: shows {6-Diamonds}{6-Hearts} (two pair, Sixes and Threes)
bubbleoutcas collected 51574 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 51574 | Rake 0
Board {3-Hearts}{4-Clubs}{3-Spades}{J-Diamonds}{A-Spades}
Seat 1: bubbleoutcas showed {Q-Hearts}{Q-Diamonds} and won (51574) with two pair, Queens and Threes
Seat 2: wess282 folded before Flop
Seat 3: fullmagro_ps folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: tacheles folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: knivlayor (button) showed {6-Diamonds}{6-Hearts} and lost with two pair, Sixes and Threes
Seat 7: Won't Let Go (small blind) folded before Flop
Seat 8: soulysoul (big blind) folded before Flop
Seat 9: woxix folded before Flop (didn't bet)

154  

PokerStars Hand #80855686839: Tournament #562531435, $10.00+$2.50+$1.00 USD Hold'em No Limit - Level XI (150/300) - 2012/05/22 22:32:15 CET [2012/05/22 16:32:15 ET]
Table '562531435 9' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: gpitarak (7181 in chips)
Seat 2: uWannaLoan? (6297 in chips)
Seat 3: TUBORY (7012 in chips)
Seat 4: GAS196514 (13117 in chips)
Seat 5: kosira81 (5220 in chips)
Seat 6: pmcpkr (16172 in chips)
Seat 7: thundrstrike (15868 in chips)
Seat 8: knivlayor (2373 in chips)
Seat 9: pogwarniepig (4040 in chips)
gpitarak: posts the ante 40
uWannaLoan?: posts the ante 40
TUBORY: posts the ante 40
GAS196514: posts the ante 40
kosira81: posts the ante 40
pmcpkr: posts the ante 40
thundrstrike: posts the ante 40
knivlayor: posts the ante 40
pogwarniepig: posts the ante 40
GAS196514: posts small blind 150
kosira81: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to knivlayor {2-Hearts}{2-Spades}
pmcpkr: folds
thundrstrike: folds
knivlayor: raises 2033 to 2333 and is all-in
pogwarniepig: folds
gpitarak: calls 2333
uWannaLoan?: folds
TUBORY: folds
GAS196514: folds
kosira81: raises 2847 to 5180 and is all-in
gpitarak: calls 2847
*** FLOP *** {7-Spades}{5-Spades}{A-Hearts}
*** TURN *** {7-Spades}{5-Spades}{A-Hearts} {8-Diamonds}
*** RIVER *** {7-Spades}{5-Spades}{A-Hearts}{8-Diamonds} {3-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
kosira81: shows {9-Diamonds}{9-Clubs} (a pair of Nines)
gpitarak: shows {Q-Spades}{J-Spades} (high card Ace)
kosira81 collected 5694 from side pot
knivlayor: shows {2-Hearts}{2-Spades} (a pair of Deuces)
kosira81 collected 7509 from main pot
kosira81 wins the $2.50 bounty for eliminating knivlayor
knivlayor finished the tournament in 320th place
*** SUMMARY ***
Total pot 13203 Main pot 7509. Side pot 5694. | Rake 0
Board {7-Spades}{5-Spades}{A-Hearts}{8-Diamonds}{3-Clubs}
Seat 1: gpitarak showed {Q-Spades}{J-Spades} and lost with high card Ace
Seat 2: uWannaLoan? folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: TUBORY (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: GAS196514 (small blind) folded before Flop
Seat 5: kosira81 (big blind) showed {9-Diamonds}{9-Clubs} and won (13203) with a pair of Nines
Seat 6: pmcpkr folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: thundrstrike folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: knivlayor showed {2-Hearts}{2-Spades} and lost with a pair of Deuces
Seat 9: pogwarniepig folded before Flop (didn't bet)

153  

PokerStars Hand #80855498640: Tournament #562531490, $20+$5+$2 USD Hold'em No Limit - Level XI (400/800) - 2012/05/22 22:29:09 CET [2012/05/22 16:29:09 ET]
Table '562531490 77' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: AirGrokk (14254 in chips)
Seat 2: Mgazda (10473 in chips)
Seat 3: Ewwa84 (12199 in chips)
Seat 4: Freluye (3575 in chips)
Seat 5: NakedMan90 (6217 in chips)
Seat 6: brunie123 (5649 in chips)
Seat 7: stanman420 (15993 in chips)
Seat 8: knivlayor (4765 in chips)
Seat 9: mouseman33 (6814 in chips)
AirGrokk: posts the ante 75
Mgazda: posts the ante 75
Ewwa84: posts the ante 75
Freluye: posts the ante 75
NakedMan90: posts the ante 75
brunie123: posts the ante 75
stanman420: posts the ante 75
knivlayor: posts the ante 75
mouseman33: posts the ante 75
AirGrokk: posts small blind 400
Mgazda: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to knivlayor {J-Clubs}{9-Spades}
Ewwa84: folds
Freluye: folds
NakedMan90: folds
brunie123: folds
stanman420: folds
knivlayor: raises 3890 to 4690 and is all-in
mouseman33: folds
AirGrokk: folds
Mgazda: calls 3890
*** FLOP *** {5-Spades}{6-Diamonds}{Q-Hearts}
*** TURN *** {5-Spades}{6-Diamonds}{Q-Hearts} {6-Clubs}
*** RIVER *** {5-Spades}{6-Diamonds}{Q-Hearts}{6-Clubs} {A-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Mgazda: shows {K-Spades}{Q-Clubs} (two pair, Queens and Sixes)
knivlayor: shows {J-Clubs}{9-Spades} (a pair of Sixes)
Mgazda collected 10455 from pot
Mgazda wins the $5 bounty for eliminating knivlayor
knivlayor finished the tournament in 385th place
*** SUMMARY ***
Total pot 10455 | Rake 0
Board {5-Spades}{6-Diamonds}{Q-Hearts}{6-Clubs}{A-Clubs}
Seat 1: AirGrokk (small blind) folded before Flop
Seat 2: Mgazda (big blind) showed {K-Spades}{Q-Clubs} and won (10455) with two pair, Queens and Sixes
Seat 3: Ewwa84 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Freluye folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: NakedMan90 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: brunie123 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: stanman420 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: knivlayor showed {J-Clubs}{9-Spades} and lost with a pair of Sixes
Seat 9: mouseman33 (button) folded before Flop (didn't bet)

152  

PokerStars Hand #80855370592: Tournament #562533545, $69+$6 USD Hold'em No Limit - Level XXII (1250/2500) - 2012/05/22 22:27:03 CET [2012/05/22 16:27:03 ET]
Table '562533545 38' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: bubbleoutcas (38286 in chips)
Seat 2: wess282 (33361 in chips)
Seat 3: fullmagro_ps (19687 in chips)
Seat 4: tacheles (20798 in chips)
Seat 5: knivlayor (11056 in chips)
Seat 6: Chripi (10775 in chips)
Seat 7: Won't Let Go (19788 in chips)
Seat 8: soulysoul (34363 in chips)
Seat 9: Koppexx (5790 in chips)
bubbleoutcas: posts the ante 300
wess282: posts the ante 300
fullmagro_ps: posts the ante 300
tacheles: posts the ante 300
knivlayor: posts the ante 300
Chripi: posts the ante 300
Won't Let Go: posts the ante 300
soulysoul: posts the ante 300
Koppexx: posts the ante 300
bubbleoutcas: posts small blind 1250
wess282: posts big blind 2500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to knivlayor {K-Diamonds}{7-Spades}
fullmagro_ps: folds
tacheles: folds
knivlayor: raises 8256 to 10756 and is all-in
Chripi: folds
Won't Let Go: folds
soulysoul: folds
Koppexx: folds
bubbleoutcas: folds
wess282: calls 8256
*** FLOP *** {3-Hearts}{K-Hearts}{5-Spades}
*** TURN *** {3-Hearts}{K-Hearts}{5-Spades} {3-Spades}
*** RIVER *** {3-Hearts}{K-Hearts}{5-Spades}{3-Spades} {9-Spades}
*** SHOW DOWN ***
wess282: shows {Q-Diamonds}{10-Spades} (a pair of Threes)
knivlayor: shows {K-Diamonds}{7-Spades} (two pair, Kings and Threes)
knivlayor collected 25462 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 25462 | Rake 0
Board {3-Hearts}{K-Hearts}{5-Spades}{3-Spades}{9-Spades}
Seat 1: bubbleoutcas (small blind) folded before Flop
Seat 2: wess282 (big blind) showed {Q-Diamonds}{10-Spades} and lost with a pair of Threes
Seat 3: fullmagro_ps folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: tacheles folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: knivlayor showed {K-Diamonds}{7-Spades} and won (25462) with two pair, Kings and Threes
Seat 6: Chripi folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Won't Let Go folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: soulysoul folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Koppexx (button) folded before Flop (didn't bet)

151  

PokerStars Hand #80855358527: Tournament #562531490, $20+$5+$2 USD Hold'em No Limit - Level XI (400/800) - 2012/05/22 22:26:51 CET [2012/05/22 16:26:51 ET]
Table '562531490 77' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: AirGrokk (17399 in chips)
Seat 2: Mgazda (10698 in chips)
Seat 3: Ewwa84 (10549 in chips)
Seat 4: Freluye (4600 in chips)
Seat 5: NakedMan90 (9149 in chips)
Seat 6: brunie123 (5874 in chips)
Seat 7: stanman420 (16618 in chips)
Seat 8: knivlayor (2195 in chips)
Seat 9: mouseman33 (2857 in chips)
AirGrokk: posts the ante 75
Mgazda: posts the ante 75
Ewwa84: posts the ante 75
Freluye: posts the ante 75
NakedMan90: posts the ante 75
brunie123: posts the ante 75
stanman420: posts the ante 75
knivlayor: posts the ante 75
mouseman33: posts the ante 75
stanman420: posts small blind 400
knivlayor: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to knivlayor {A-Clubs}{A-Hearts}
mouseman33: folds
AirGrokk: raises 800 to 1600
Mgazda: folds
Ewwa84: folds
Freluye: folds
NakedMan90: folds
brunie123: folds
stanman420: folds
knivlayor: raises 520 to 2120 and is all-in
AirGrokk: calls 520
*** FLOP *** {Q-Diamonds}{9-Hearts}{3-Clubs}
*** TURN *** {Q-Diamonds}{9-Hearts}{3-Clubs} {A-Spades}
*** RIVER *** {Q-Diamonds}{9-Hearts}{3-Clubs}{A-Spades} {Q-Spades}
*** SHOW DOWN ***
knivlayor: shows {A-Clubs}{A-Hearts} (a full house, Aces full of Queens)
AirGrokk: shows {K-Diamonds}{J-Spades} (a pair of Queens)
knivlayor collected 5315 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5315 | Rake 0
Board {Q-Diamonds}{9-Hearts}{3-Clubs}{A-Spades}{Q-Spades}
Seat 1: AirGrokk showed {K-Diamonds}{J-Spades} and lost with a pair of Queens
Seat 2: Mgazda folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Ewwa84 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Freluye folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: NakedMan90 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: brunie123 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: stanman420 (small blind) folded before Flop
Seat 8: knivlayor (big blind) showed {A-Clubs}{A-Hearts} and won (5315) with a full house, Aces full of Queens
Seat 9: mouseman33 folded before Flop (didn't bet)

150  

PokerStars Hand #80855220525: Tournament #562531490, $20+$5+$2 USD Hold'em No Limit - Level X (300/600) - 2012/05/22 22:24:36 CET [2012/05/22 16:24:36 ET]
Table '562531490 77' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: trilly111158 (2350 in chips)
Seat 2: Mgazda (11123 in chips)
Seat 3: Ewwa84 (11434 in chips)
Seat 4: Freluye (1925 in chips)
Seat 5: NakedMan90 (7099 in chips)
Seat 6: brunie123 (7099 in chips)
Seat 7: stanman420 (17643 in chips)
Seat 8: knivlayor (710 in chips)
Seat 9: mouseman33 (3082 in chips)
trilly111158: posts the ante 50
Mgazda: posts the ante 50
Ewwa84: posts the ante 50
Freluye: posts the ante 50
NakedMan90: posts the ante 50
brunie123: posts the ante 50
stanman420: posts the ante 50
knivlayor: posts the ante 50
mouseman33: posts the ante 50
Ewwa84: posts small blind 300
Freluye: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to knivlayor {K-Diamonds}{5-Diamonds}
NakedMan90: folds
brunie123: folds
stanman420: folds
knivlayor: raises 60 to 660 and is all-in
mouseman33: folds
trilly111158: folds
Mgazda: folds
Ewwa84: calls 360
Freluye: folds
*** FLOP *** {10-Hearts}{A-Clubs}{10-Clubs}
*** TURN *** {10-Hearts}{A-Clubs}{10-Clubs} {K-Spades}
*** RIVER *** {10-Hearts}{A-Clubs}{10-Clubs}{K-Spades} {5-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Ewwa84: shows {7-Clubs}{J-Hearts} (a pair of Tens)
knivlayor: shows {K-Diamonds}{5-Diamonds} (two pair, Kings and Tens)
knivlayor collected 2370 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 2370 | Rake 0
Board {10-Hearts}{A-Clubs}{10-Clubs}{K-Spades}{5-Clubs}
Seat 1: trilly111158 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Mgazda (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Ewwa84 (small blind) showed {7-Clubs}{J-Hearts} and lost with a pair of Tens
Seat 4: Freluye (big blind) folded before Flop
Seat 5: NakedMan90 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: brunie123 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: stanman420 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: knivlayor showed {K-Diamonds}{5-Diamonds} and won (2370) with two pair, Kings and Tens
Seat 9: mouseman33 folded before Flop (didn't bet)

149  

PokerStars Hand #80854997667: Tournament #574010492, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 2012/05/22 22:21:00 CET [2012/05/22 16:21:00 ET]
Table '574010492 43' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: AngKev (8230 in chips)
Seat 2: Love2Spl00ge (13147 in chips)
Seat 3: Nikat25 (8400 in chips)
Seat 4: mikenikeinc (12888 in chips)
Seat 5: montyone0623 (2731 in chips)
Seat 6: knivlayor (3070 in chips)
Seat 7: genovevaa (6481 in chips)
Seat 8: Istea1blind (9449 in chips)
Seat 9: FUVAPOWER (5458 in chips)
AngKev: posts the ante 50
Love2Spl00ge: posts the ante 50
Nikat25: posts the ante 50
mikenikeinc: posts the ante 50
montyone0623: posts the ante 50
knivlayor: posts the ante 50
genovevaa: posts the ante 50
Istea1blind: posts the ante 50
FUVAPOWER: posts the ante 50
montyone0623: posts small blind 200
knivlayor: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to knivlayor {9-Spades}{9-Clubs}
genovevaa: raises 400 to 800
Istea1blind: folds
FUVAPOWER: folds
AngKev: folds
Love2Spl00ge: folds
Nikat25: folds
mikenikeinc: folds
montyone0623: folds
knivlayor: raises 400 to 1200
genovevaa: calls 400
*** FLOP *** {7-Hearts}{6-Clubs}{6-Spades}
knivlayor: bets 1820 and is all-in
genovevaa: calls 1820
*** TURN *** {7-Hearts}{6-Clubs}{6-Spades} {K-Hearts}
*** RIVER *** {7-Hearts}{6-Clubs}{6-Spades}{K-Hearts} {A-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
knivlayor: shows {9-Spades}{9-Clubs} (two pair, Nines and Sixes)
genovevaa: shows {10-Diamonds}{K-Diamonds} (two pair, Kings and Sixes)
genovevaa collected 6690 from pot
knivlayor finished the tournament in 2181st place
*** SUMMARY ***
Total pot 6690 | Rake 0
Board {7-Hearts}{6-Clubs}{6-Spades}{K-Hearts}{A-Clubs}
Seat 1: AngKev folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Love2Spl00ge folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Nikat25 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: mikenikeinc (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: montyone0623 (small blind) folded before Flop
Seat 6: knivlayor (big blind) showed {9-Spades}{9-Clubs} and lost with two pair, Nines and Sixes
Seat 7: genovevaa showed {10-Diamonds}{K-Diamonds} and won (6690) with two pair, Kings and Sixes
Seat 8: Istea1blind folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: FUVAPOWER folded before Flop (didn't bet)

148  

PokerStars Hand #80854672763: Tournament #562531490, $20+$5+$2 USD Hold'em No Limit - Level VIII (150/300) - 2012/05/22 22:15:50 CET [2012/05/22 16:15:50 ET]
Table '562531490 77' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: define_cmd (6100 in chips)
Seat 2: Mgazda (11548 in chips)
Seat 3: TheFinalAct (3208 in chips)
Seat 4: Freluye (2900 in chips)
Seat 6: brunie123 (4072 in chips)
Seat 7: stanman420 (4070 in chips)
Seat 8: knivlayor (6130 in chips)
Seat 9: jdogloves46 (5705 in chips)
define_cmd: posts the ante 25
Mgazda: posts the ante 25
TheFinalAct: posts the ante 25
Freluye: posts the ante 25
brunie123: posts the ante 25
stanman420: posts the ante 25
knivlayor: posts the ante 25
jdogloves46: posts the ante 25
knivlayor: posts small blind 150
jdogloves46: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to knivlayor {A-Diamonds}{Q-Clubs}
define_cmd: folds
Mgazda: folds
TheFinalAct: folds
Freluye: calls 300
brunie123: folds
stanman420: raises 3745 to 4045 and is all-in
knivlayor: raises 2060 to 6105 and is all-in
jdogloves46: folds
Freluye: folds
Uncalled bet (2060) returned to knivlayor
*** FLOP *** {2-Clubs}{2-Hearts}{7-Hearts}
*** TURN *** {2-Clubs}{2-Hearts}{7-Hearts} {9-Spades}
*** RIVER *** {2-Clubs}{2-Hearts}{7-Hearts}{9-Spades} {K-Spades}
*** SHOW DOWN ***
knivlayor: shows {A-Diamonds}{Q-Clubs} (a pair of Deuces)
stanman420: shows {8-Diamonds}{8-Spades} (two pair, Eights and Deuces)
stanman420 collected 8890 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 8890 | Rake 0
Board {2-Clubs}{2-Hearts}{7-Hearts}{9-Spades}{K-Spades}
Seat 1: define_cmd folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Mgazda folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: TheFinalAct folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Freluye folded before Flop
Seat 6: brunie123 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: stanman420 (button) showed {8-Diamonds}{8-Spades} and won (8890) with two pair, Eights and Deuces
Seat 8: knivlayor (small blind) showed {A-Diamonds}{Q-Clubs} and lost with a pair of Deuces
Seat 9: jdogloves46 (big blind) folded before Flop

147  

PokerStars Hand #80854405611: Tournament #562531435, $10.00+$2.50+$1.00 USD Hold'em No Limit - Level IX (100/200) - 2012/05/22 22:11:36 CET [2012/05/22 16:11:36 ET]
Table '562531435 91' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Xerophyten (13749 in chips)
Seat 2: Arneee10 (6359 in chips)
Seat 3: thundertrina (6427 in chips)
Seat 4: Kid Roo (9704 in chips)
Seat 5: mittofpoker (13140 in chips)
Seat 6: porti0109 (10876 in chips)
Seat 7: grifon3007 (17160 in chips)
Seat 8: Grey28 (12210 in chips)
Seat 9: knivlayor (10585 in chips)
Xerophyten: posts the ante 25
Arneee10: posts the ante 25
thundertrina: posts the ante 25
Kid Roo: posts the ante 25
mittofpoker: posts the ante 25
porti0109: posts the ante 25
grifon3007: posts the ante 25
Grey28: posts the ante 25
knivlayor: posts the ante 25
porti0109: posts small blind 100
grifon3007: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to knivlayor {A-Spades}{K-Hearts}
Grey28: folds
knivlayor: raises 200 to 400
Xerophyten: folds
Arneee10: folds
thundertrina: raises 600 to 1000
Kid Roo: folds
mittofpoker: folds
porti0109: folds
grifon3007: folds
knivlayor: raises 6000 to 7000
thundertrina: calls 5402 and is all-in
Uncalled bet (598) returned to knivlayor
*** FLOP *** {4-Spades}{3-Hearts}{Q-Hearts}
*** TURN *** {4-Spades}{3-Hearts}{Q-Hearts} {2-Diamonds}
*** RIVER *** {4-Spades}{3-Hearts}{Q-Hearts}{2-Diamonds} {J-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
knivlayor: shows {A-Spades}{K-Hearts} (high card Ace)
thundertrina: shows {A-Hearts}{A-Clubs} (a pair of Aces)
thundertrina collected 13329 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 13329 | Rake 0
Board {4-Spades}{3-Hearts}{Q-Hearts}{2-Diamonds}{J-Clubs}
Seat 1: Xerophyten folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Arneee10 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: thundertrina showed {A-Hearts}{A-Clubs} and won (13329) with a pair of Aces
Seat 4: Kid Roo folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: mittofpoker (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: porti0109 (small blind) folded before Flop
Seat 7: grifon3007 (big blind) folded before Flop
Seat 8: Grey28 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: knivlayor showed {A-Spades}{K-Hearts} and lost with high card Ace

146  

PokerStars Hand #80854325317: Tournament #574010392, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XXII (900/1800) - 2012/05/22 22:10:20 CET [2012/05/22 16:10:20 ET]
Table '574010392 170' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: p*ker ross (56128 in chips)
Seat 2: KDLebox (68030 in chips)
Seat 3: Chaz D 87 (33515 in chips)
Seat 4: densient (45181 in chips)
Seat 5: malytomek85 (21244 in chips)
Seat 6: Stika87 (44760 in chips)
Seat 7: knivlayor (68478 in chips)
Seat 8: baggy26990 (24058 in chips)
Seat 9: 99NvrLosez (43897 in chips)
p*ker ross: posts the ante 225
KDLebox: posts the ante 225
Chaz D 87: posts the ante 225
densient: posts the ante 225
malytomek85: posts the ante 225
Stika87: posts the ante 225
knivlayor: posts the ante 225
baggy26990: posts the ante 225
99NvrLosez: posts the ante 225
Stika87: posts small blind 900
knivlayor: posts big blind 1800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to knivlayor {K-Diamonds}{Q-Diamonds}
baggy26990: folds
KDLebox said, "cheers mate, Male aka OnlyAboutMe here"
99NvrLosez: raises 1800 to 3600
p*ker ross: folds
KDLebox: folds
Chaz D 87: folds
KDLebox said, "gl"
densient: folds
malytomek85: folds
Stika87: folds
malytomek85 said, "gl"
knivlayor: calls 1800
*** FLOP *** {9-Diamonds}{8-Diamonds}{J-Spades}
knivlayor: checks
99NvrLosez: checks
*** TURN *** {9-Diamonds}{8-Diamonds}{J-Spades} {Q-Hearts}
knivlayor: bets 4050
99NvrLosez: calls 4050
*** RIVER *** {9-Diamonds}{8-Diamonds}{J-Spades}{Q-Hearts} {6-Spades}
knivlayor: checks
99NvrLosez: bets 8365
knivlayor: calls 8365
*** SHOW DOWN ***
99NvrLosez: shows {10-Diamonds}{10-Clubs} (a straight, Eight to Queen)
knivlayor: mucks hand
99NvrLosez collected 34955 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 34955 | Rake 0
Board {9-Diamonds}{8-Diamonds}{J-Spades}{Q-Hearts}{6-Spades}
Seat 1: p*ker ross folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: KDLebox folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Chaz D 87 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: densient folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: malytomek85 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Stika87 (small blind) folded before Flop
Seat 7: knivlayor (big blind) mucked {K-Diamonds}{Q-Diamonds}
Seat 8: baggy26990 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: 99NvrLosez showed {10-Diamonds}{10-Clubs} and won (34955) with a straight, Eight to Queen

145  

PokerStars Hand #80854291834: Tournament #562531490, $20+$5+$2 USD Hold'em No Limit - Level VII (125/250) - 2012/05/22 22:09:48 CET [2012/05/22 16:09:48 ET]
Table '562531490 77' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: define_cmd (5625 in chips)
Seat 2: Mgazda (12198 in chips)
Seat 3: TheFinalAct (3208 in chips)
Seat 4: Vershinin (3555 in chips)
Seat 5: mawelemanene (4330 in chips)
Seat 6: brunie123 (7762 in chips)
Seat 7: stanman420 (2270 in chips)
Seat 8: knivlayor (3215 in chips)
Seat 9: jdogloves46 (6430 in chips)
define_cmd: posts the ante 25
Mgazda: posts the ante 25
TheFinalAct: posts the ante 25
Vershinin: posts the ante 25
mawelemanene: posts the ante 25
brunie123: posts the ante 25
stanman420: posts the ante 25
knivlayor: posts the ante 25
jdogloves46: posts the ante 25
stanman420: posts small blind 125
knivlayor: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to knivlayor {K-Spades}{J-Hearts}
jdogloves46: folds
define_cmd: folds
Mgazda: folds
TheFinalAct: folds
Vershinin: folds
mawelemanene: folds
brunie123: raises 250 to 500
stanman420: folds
knivlayor: raises 2690 to 3190 and is all-in
brunie123: calls 2690
*** FLOP *** {6-Spades}{2-Hearts}{2-Clubs}
*** TURN *** {6-Spades}{2-Hearts}{2-Clubs} {K-Hearts}
*** RIVER *** {6-Spades}{2-Hearts}{2-Clubs}{K-Hearts} {8-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
knivlayor: shows {K-Spades}{J-Hearts} (two pair, Kings and Deuces)
brunie123: shows {A-Diamonds}{6-Hearts} (two pair, Sixes and Deuces)
knivlayor collected 6730 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6730 | Rake 0
Board {6-Spades}{2-Hearts}{2-Clubs}{K-Hearts}{8-Clubs}
Seat 1: define_cmd folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Mgazda folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: TheFinalAct folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Vershinin folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: mawelemanene folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: brunie123 (button) showed {A-Diamonds}{6-Hearts} and lost with two pair, Sixes and Deuces
Seat 7: stanman420 (small blind) folded before Flop
Seat 8: knivlayor (big blind) showed {K-Spades}{J-Hearts} and won (6730) with two pair, Kings and Deuces
Seat 9: jdogloves46 folded before Flop (didn't bet)

144  

PokerStars Hand #80854102263: Tournament #562533545, $69+$6 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (500/1000) - 2012/05/22 22:06:52 CET [2012/05/22 16:06:52 ET]
Table '562533545 38' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: bubbleoutcas (9217 in chips)
Seat 2: viewnew (17614 in chips)
Seat 3: fullmagro_ps (13378 in chips)
Seat 4: Lanak4235 (14843 in chips)
Seat 5: knivlayor (9796 in chips)
Seat 6: Semesa1 (9185 in chips)
Seat 7: skilly (16954 in chips)
Seat 9: Koppexx (17362 in chips)
bubbleoutcas: posts the ante 125
viewnew: posts the ante 125
fullmagro_ps: posts the ante 125
Lanak4235: posts the ante 125
knivlayor: posts the ante 125
Semesa1: posts the ante 125
skilly: posts the ante 125
Koppexx: posts the ante 125
knivlayor: posts small blind 500
Semesa1: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to knivlayor {5-Spades}{A-Hearts}
skilly: folds
Koppexx: folds
bubbleoutcas: folds
viewnew: folds
fullmagro_ps: folds
Lanak4235: folds
knivlayor: raises 8671 to 9671 and is all-in
Semesa1: calls 8060 and is all-in
Uncalled bet (611) returned to knivlayor
*** FLOP *** {10-Hearts}{A-Clubs}{K-Spades}
*** TURN *** {10-Hearts}{A-Clubs}{K-Spades} {K-Clubs}
*** RIVER *** {10-Hearts}{A-Clubs}{K-Spades}{K-Clubs} {4-Spades}
*** SHOW DOWN ***
knivlayor: shows {5-Spades}{A-Hearts} (two pair, Aces and Kings)
Semesa1: shows {10-Diamonds}{J-Diamonds} (two pair, Kings and Tens)
knivlayor collected 19120 from pot
Semesa1 finished the tournament in 152nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 19120 | Rake 0
Board {10-Hearts}{A-Clubs}{K-Spades}{K-Clubs}{4-Spades}
Seat 1: bubbleoutcas folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: viewnew folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: fullmagro_ps folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Lanak4235 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: knivlayor (small blind) showed {5-Spades}{A-Hearts} and won (19120) with two pair, Aces and Kings
Seat 6: Semesa1 (big blind) showed {10-Diamonds}{J-Diamonds} and lost with two pair, Kings and Tens
Seat 7: skilly folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Koppexx folded before Flop (didn't bet)

143  
Terug naar boven
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic