Now Live Unibet Open Kopenhagen

Poker Forum

23315 leden
193079 topics
7192323 posts

Online: 43 17 geregistreerde leden + 26 gasten

Procenten Verkoop Low

[22-5] NL_OLLIE (SOLD - $275 lijstje)

Laatste eerst Oudste eerst
12345

big 5.50

PokerStars Hand #80837933833: Tournament #574010282, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2012/05/22 16:53:54 CET [2012/05/22 10:53:54 ET]
Table '574010282 239' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: NL_OLLIE (8335 in chips)
Seat 2: Timpie (13166 in chips)
Seat 3: Dou_Sun (11495 in chips)
Seat 4: bnn1960 (1660 in chips)
Seat 5: surfer_Dream (5385 in chips)
Seat 6: billyblue78 (11166 in chips)
Seat 7: marat72h (7503 in chips)
Seat 8: Moonsh1ne15 (35958 in chips)
Seat 9: ErvinBurrell (7370 in chips)
NL_OLLIE: posts the ante 30
Timpie: posts the ante 30
Dou_Sun: posts the ante 30
bnn1960: posts the ante 30
surfer_Dream: posts the ante 30
billyblue78: posts the ante 30
marat72h: posts the ante 30
Moonsh1ne15: posts the ante 30
ErvinBurrell: posts the ante 30
ErvinBurrell: posts small blind 125
NL_OLLIE: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to NL_OLLIE {9-Spades}{9-Hearts}
Timpie: folds
Dou_Sun: calls 250
bnn1960: raises 1380 to 1630 and is all-in
surfer_Dream: folds
billyblue78: folds
marat72h: folds
Moonsh1ne15: folds
ErvinBurrell: folds
NL_OLLIE: raises 1380 to 3010
Dou_Sun: folds
Uncalled bet (1380) returned to NL_OLLIE
*** FLOP *** {A-Diamonds}{2-Diamonds}{5-Diamonds}
*** TURN *** {A-Diamonds}{2-Diamonds}{5-Diamonds} {Q-Hearts}
*** RIVER *** {A-Diamonds}{2-Diamonds}{5-Diamonds}{Q-Hearts} {6-Spades}
*** SHOW DOWN ***
NL_OLLIE: shows {9-Spades}{9-Hearts} (a pair of Nines)
bnn1960: shows {J-Spades}{J-Hearts} (a pair of Jacks)
bnn1960 collected 3905 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3905 | Rake 0
Board {A-Diamonds}{2-Diamonds}{5-Diamonds}{Q-Hearts}{6-Spades}
Seat 1: NL_OLLIE (big blind) showed {9-Spades}{9-Hearts} and lost with a pair of Nines
Seat 2: Timpie folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Dou_Sun folded before Flop
Seat 4: bnn1960 showed {J-Spades}{J-Hearts} and won (3905) with a pair of Jacks
Seat 5: surfer_Dream folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: billyblue78 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: marat72h folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Moonsh1ne15 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: ErvinBurrell (small blind) folded before Flop

EPT in Eindhoven is WEER back :)
Live Games in Eindhoven (stuur PM voor info)

41  

PokerStars Hand #80837969110: Tournament #574010322, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 2012/05/22 16:54:43 CET [2012/05/22 10:54:43 ET]
Table '574010322 60' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: joeynoelle (2708 in chips)
Seat 2: büyükkaraca (1146 in chips)
Seat 3: NL_OLLIE (2900 in chips)
Seat 4: THC AK (1345 in chips)
Seat 5: pokerass13 (3195 in chips)
Seat 6: joshuatzai (4448 in chips)
Seat 7: primzi5 (1440 in chips) is sitting out
Seat 8: Nemoqwe88 (2723 in chips)
Seat 9: souliskex (2941 in chips)
NL_OLLIE: posts small blind 15
THC AK: posts big blind 30
*** HOLE CARDS ***
Dealt to NL_OLLIE {8-Clubs}{8-Hearts}
pokerass13: folds
joshuatzai: folds
primzi5: folds
Nemoqwe88: folds
souliskex: raises 45 to 75
joeynoelle: folds
büyükkaraca: calls 75
NL_OLLIE: calls 60
THC AK: raises 1270 to 1345 and is all-in
souliskex: folds
büyükkaraca: folds
NL_OLLIE: calls 1270
*** FLOP *** {J-Clubs}{4-Hearts}{10-Diamonds}
*** TURN *** {J-Clubs}{4-Hearts}{10-Diamonds} {10-Clubs}
*** RIVER *** {J-Clubs}{4-Hearts}{10-Diamonds}{10-Clubs} {Q-Spades}
*** SHOW DOWN ***
NL_OLLIE: shows {8-Clubs}{8-Hearts} (two pair, Tens and Eights)
THC AK: shows {A-Spades}{K-Hearts} (a straight, Ten to Ace)
THC AK collected 2840 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 2840 | Rake 0
Board {J-Clubs}{4-Hearts}{10-Diamonds}{10-Clubs}{Q-Spades}
Seat 1: joeynoelle folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: büyükkaraca (button) folded before Flop
Seat 3: NL_OLLIE (small blind) showed {8-Clubs}{8-Hearts} and lost with two pair, Tens and Eights
Seat 4: THC AK (big blind) showed {A-Spades}{K-Hearts} and won (2840) with a straight, Ten to Ace
Seat 5: pokerass13 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: joshuatzai folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: primzi5 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Nemoqwe88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: souliskex folded before Flop

dadelijk single rebuyen

EPT in Eindhoven is WEER back :)
Live Games in Eindhoven (stuur PM voor info)

42  

5.40 ko

deudziek weer

PokerStars Hand #80837972327: Tournament #562531080, $4.00+$1.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XIII (600/1200) - 2012/05/22 16:54:48 CET [2012/05/22 10:54:48 ET]
Table '562531080 95' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: engantil (5675 in chips)
Seat 2: P911SC (3012 in chips)
Seat 3: mbutuc (19164 in chips)
Seat 4: nbr050 (25596 in chips)
Seat 5: bebester (25497 in chips)
Seat 6: Andimoe (48235 in chips)
Seat 7: X_D_3_V_A_X (11417 in chips)
Seat 8: el markess (73556 in chips)
Seat 9: NL_OLLIE (15289 in chips)
engantil: posts the ante 125
P911SC: posts the ante 125
mbutuc: posts the ante 125
nbr050: posts the ante 125
bebester: posts the ante 125
Andimoe: posts the ante 125
X_D_3_V_A_X: posts the ante 125
el markess: posts the ante 125
NL_OLLIE: posts the ante 125
engantil: posts small blind 600
P911SC: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to NL_OLLIE {J-Hearts}{A-Clubs}
mbutuc: folds
nbr050: folds
bebester: raises 2400 to 3600
Andimoe: folds
X_D_3_V_A_X has timed out
X_D_3_V_A_X: folds
X_D_3_V_A_X is sitting out
el markess: folds
NL_OLLIE: raises 11564 to 15164 and is all-in
engantil: folds
P911SC: calls 1687 and is all-in
bebester: folds
Uncalled bet (11564) returned to NL_OLLIE
*** FLOP *** {9-Hearts}{2-Hearts}{6-Hearts}
*** TURN *** {9-Hearts}{2-Hearts}{6-Hearts} {7-Diamonds}
*** RIVER *** {9-Hearts}{2-Hearts}{6-Hearts}{7-Diamonds} {5-Spades}
*** SHOW DOWN ***
NL_OLLIE: shows {J-Hearts}{A-Clubs} (high card Ace)
NL_OLLIE collected 1426 from side pot
P911SC: shows {8-Diamonds}{K-Spades} (a straight, Five to Nine)
P911SC collected 10386 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 11812 Main pot 10386. Side pot 1426. | Rake 0
Board {9-Hearts}{2-Hearts}{6-Hearts}{7-Diamonds}{5-Spades}
Seat 1: engantil (small blind) folded before Flop
Seat 2: P911SC (big blind) showed {8-Diamonds}{K-Spades} and won (10386) with a straight, Five to Nine
Seat 3: mbutuc folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: nbr050 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: bebester folded before Flop
Seat 6: Andimoe folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: X_D_3_V_A_X folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: el markess folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: NL_OLLIE (button) showed {J-Hearts}{A-Clubs} and won (1426) with high card Ace

EPT in Eindhoven is WEER back :)
Live Games in Eindhoven (stuur PM voor info)

43  

15.00 uur Big $5.50 6.5k
15.00 uur $27 KO OUT
15.45 uur $5.40 KO 12.9k ($1 bounty)
16.15 uur $5.50 [1000 cap] 1.0k
16.30 uur $8 rebuy 1.5k
16.45 uur $21 KO ($10 bounty's) 3.0k

EPT in Eindhoven is WEER back :)
Live Games in Eindhoven (stuur PM voor info)

44  

5.50 1k cap

PokerStars Hand #80838265575: Tournament #562531088, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level V (40/80) - 2012/05/22 17:02:52 CET [2012/05/22 11:02:52 ET]
Table '562531088 20' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Nemans (5650 in chips)
Seat 2: KnevelEvel (2990 in chips)
Seat 3: L.A.COOL (3262 in chips)
Seat 4: KRAMPUSZ1 (484 in chips)
Seat 5: roger ronard (2910 in chips)
Seat 6: pow17 (6348 in chips)
Seat 7: NL_OLLIE (1042 in chips)
Seat 8: PornoEis (3994 in chips)
Seat 9: artik22 (3000 in chips)
L.A.COOL: posts small blind 40
KRAMPUSZ1: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to NL_OLLIE {K-Spades}{10-Diamonds}
roger ronard: folds
pow17: folds
NL_OLLIE: raises 80 to 160
PornoEis: folds
artik22: folds
Nemans: folds
KnevelEvel: folds
L.A.COOL: folds
KRAMPUSZ1: raises 324 to 484 and is all-in
NL_OLLIE: calls 324
*** FLOP *** {8-Hearts}{9-Clubs}{9-Diamonds}
*** TURN *** {8-Hearts}{9-Clubs}{9-Diamonds} {6-Diamonds}
*** RIVER *** {8-Hearts}{9-Clubs}{9-Diamonds}{6-Diamonds} {K-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
KRAMPUSZ1: shows {A-Diamonds}{Q-Diamonds} (a pair of Nines)
NL_OLLIE: shows {K-Spades}{10-Diamonds} (two pair, Kings and Nines)
NL_OLLIE collected 1008 from pot
KRAMPUSZ1 finished the tournament in 498th place
*** SUMMARY ***
Total pot 1008 | Rake 0
Board {8-Hearts}{9-Clubs}{9-Diamonds}{6-Diamonds}{K-Clubs}
Seat 1: Nemans folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: KnevelEvel (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: L.A.COOL (small blind) folded before Flop
Seat 4: KRAMPUSZ1 (big blind) showed {A-Diamonds}{Q-Diamonds} and lost with a pair of Nines
Seat 5: roger ronard folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: pow17 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: NL_OLLIE showed {K-Spades}{10-Diamonds} and won (1008) with two pair, Kings and Nines
Seat 8: PornoEis folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: artik22 folded before Flop (didn't bet)

EPT in Eindhoven is WEER back :)
Live Games in Eindhoven (stuur PM voor info)

45  

8r

Dealer: NL_OLLIE re-buys and receives 1500 chips for $8.00

EPT in Eindhoven is WEER back :)
Live Games in Eindhoven (stuur PM voor info)

46  

5.40 ko

PokerStars Hand #80838400125: Tournament #562531080, $4.00+$1.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XIV (800/1600) - 2012/05/22 17:06:00 CET [2012/05/22 11:06:00 ET]
Table '562531080 95' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: zizu_tolea23 (22548 in chips)
Seat 2: P911SC (9236 in chips) is sitting out
Seat 3: mbutuc (13064 in chips)
Seat 4: nbr050 (36296 in chips)
Seat 5: bebester (31772 in chips)
Seat 6: Andimoe (42760 in chips)
Seat 7: X_D_3_V_A_X (9142 in chips)
Seat 8: el markess (72881 in chips)
Seat 9: NL_OLLIE (12440 in chips)
zizu_tolea23: posts the ante 150
P911SC: posts the ante 150
mbutuc: posts the ante 150
nbr050: posts the ante 150
bebester: posts the ante 150
Andimoe: posts the ante 150
X_D_3_V_A_X: posts the ante 150
el markess: posts the ante 150
NL_OLLIE: posts the ante 150
Andimoe: posts small blind 800
X_D_3_V_A_X: posts big blind 1600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to NL_OLLIE {A-Diamonds}{K-Diamonds}
el markess: folds
NL_OLLIE: raises 10690 to 12290 and is all-in
zizu_tolea23: folds
P911SC: folds
mbutuc: folds
nbr050: folds
bebester: raises 10690 to 22980
Andimoe: folds
X_D_3_V_A_X: folds
Uncalled bet (10690) returned to bebester
*** FLOP *** {7-Spades}{K-Hearts}{2-Diamonds}
*** TURN *** {7-Spades}{K-Hearts}{2-Diamonds} {7-Hearts}
*** RIVER *** {7-Spades}{K-Hearts}{2-Diamonds}{7-Hearts} {8-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
NL_OLLIE: shows {A-Diamonds}{K-Diamonds} (two pair, Kings and Sevens)
bebester: shows {J-Spades}{A-Hearts} (a pair of Sevens)
NL_OLLIE collected 28330 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 28330 | Rake 0
Board {7-Spades}{K-Hearts}{2-Diamonds}{7-Hearts}{8-Clubs}
Seat 1: zizu_tolea23 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: P911SC folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: mbutuc folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: nbr050 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: bebester (button) showed {J-Spades}{A-Hearts} and lost with a pair of Sevens
Seat 6: Andimoe (small blind) folded before Flop
Seat 7: X_D_3_V_A_X (big blind) folded before Flop
Seat 8: el markess folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: NL_OLLIE showed {A-Diamonds}{K-Diamonds} and won (28330) with two pair, Kings and Sevens

EPT in Eindhoven is WEER back :)
Live Games in Eindhoven (stuur PM voor info)

47  

bijna ITM daar

EPT in Eindhoven is WEER back :)
Live Games in Eindhoven (stuur PM voor info)

48  

8r

PokerStars Hand #80838557109: Tournament #574010322, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level III (25/50) - 2012/05/22 17:09:37 CET [2012/05/22 11:09:37 ET]
Table '574010322 60' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: joeynoelle (2938 in chips)
Seat 2: büyükkaraca (736 in chips)
Seat 3: NL_OLLIE (2980 in chips)
Seat 4: THC AK (5668 in chips)
Seat 5: pokerass13 (3150 in chips)
Seat 6: joshuatzai (4388 in chips)
Seat 7: primzi5 (2850 in chips)
Seat 8: Nemoqwe88 (3000 in chips)
Seat 9: souliskex (3136 in chips)
büyükkaraca: posts small blind 25
NL_OLLIE: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to NL_OLLIE {6-Clubs}{K-Clubs}
THC AK: folds
pokerass13: folds
joshuatzai: raises 75 to 125
primzi5: folds
Nemoqwe88: folds
souliskex: folds
joeynoelle: folds
büyükkaraca: folds
NL_OLLIE: calls 75
*** FLOP *** {3-Clubs}{K-Diamonds}{K-Spades}
NL_OLLIE: checks
joshuatzai: checks
*** TURN *** {3-Clubs}{K-Diamonds}{K-Spades} {2-Spades}
NL_OLLIE: bets 137
joshuatzai: raises 279 to 416
NL_OLLIE: calls 279
*** RIVER *** {3-Clubs}{K-Diamonds}{K-Spades}{2-Spades} {A-Spades}
NL_OLLIE: checks
joshuatzai: bets 940
NL_OLLIE: calls 940
*** SHOW DOWN ***
joshuatzai: shows {3-Diamonds}{3-Spades} (a full house, Threes full of Kings)
NL_OLLIE: mucks hand
joshuatzai collected 2987 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 2987 | Rake 0
Board {3-Clubs}{K-Diamonds}{K-Spades}{2-Spades}{A-Spades}
Seat 1: joeynoelle (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: büyükkaraca (small blind) folded before Flop
Seat 3: NL_OLLIE (big blind) mucked {6-Clubs}{K-Clubs}
Seat 4: THC AK folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: pokerass13 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: joshuatzai showed {3-Diamonds}{3-Spades} and won (2987) with a full house, Threes full of Kings
Seat 7: primzi5 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Nemoqwe88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: souliskex folded before Flop (didn't bet)

laatste single rebuy gebruikt

EPT in Eindhoven is WEER back :)
Live Games in Eindhoven (stuur PM voor info)

49  

ik kom je bb jatten

50  

5.50 1k cap

PokerStars Hand #80839013616: Tournament #562531088, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level VI (50/100) - 2012/05/22 17:20:16 CET [2012/05/22 11:20:16 ET]
Table '562531088 20' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Nemans (6959 in chips)
Seat 2: KnevelEvel (2660 in chips)
Seat 4: bo.russe 67 (3120 in chips)
Seat 5: roger ronard (2420 in chips)
Seat 6: pow17 (10968 in chips)
Seat 7: NL_OLLIE (1751 in chips)
Seat 8: PornoEis (2921 in chips)
Seat 9: artik22 (4881 in chips)
Nemans: posts the ante 10
KnevelEvel: posts the ante 10
bo.russe 67: posts the ante 10
roger ronard: posts the ante 10
pow17: posts the ante 10
NL_OLLIE: posts the ante 10
PornoEis: posts the ante 10
artik22: posts the ante 10
roger ronard: posts small blind 50
pow17: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to NL_OLLIE {8-Diamonds}{8-Hearts}
NL_OLLIE: raises 100 to 200
PornoEis: folds
artik22: folds
Nemans: folds
KnevelEvel: folds
bo.russe 67: folds
roger ronard: folds
pow17: raises 10758 to 10958 and is all-in
NL_OLLIE: calls 1541 and is all-in
Uncalled bet (9217) returned to pow17
*** FLOP *** {Q-Hearts}{5-Diamonds}{3-Spades}
*** TURN *** {Q-Hearts}{5-Diamonds}{3-Spades} {4-Clubs}
*** RIVER *** {Q-Hearts}{5-Diamonds}{3-Spades}{4-Clubs} {10-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
pow17: shows {A-Spades}{10-Clubs} (a pair of Tens)
NL_OLLIE: shows {8-Diamonds}{8-Hearts} (a pair of Eights)
pow17 collected 3612 from pot
NL_OLLIE finished the tournament in 463rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 3612 | Rake 0
Board {Q-Hearts}{5-Diamonds}{3-Spades}{4-Clubs}{10-Diamonds}
Seat 1: Nemans folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: KnevelEvel folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: bo.russe 67 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: roger ronard (small blind) folded before Flop
Seat 6: pow17 (big blind) showed {A-Spades}{10-Clubs} and won (3612) with a pair of Tens
Seat 7: NL_OLLIE showed {8-Diamonds}{8-Hearts} and lost with a pair of Eights
Seat 8: PornoEis folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: artik22 folded before Flop (didn't bet)

EPT in Eindhoven is WEER back :)
Live Games in Eindhoven (stuur PM voor info)

51  

PokerStars Hand #80839027478: Tournament #562531080, $4.00+$1.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XVII (1500/3000) - 2012/05/22 17:20:36 CET [2012/05/22 11:20:36 ET]
Table '562531080 95' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: zizu_tolea23 (24954 in chips)
Seat 2: oskaart (31866 in chips)
Seat 3: yoshi1233 (39478 in chips)
Seat 4: nbr050 (32046 in chips)
Seat 5: boykAK (58372 in chips)
Seat 6: Andimoe (44010 in chips)
Seat 7: X_D_3_V_A_X (36752 in chips)
Seat 8: el markess (95515 in chips)
Seat 9: NL_OLLIE (14805 in chips)
zizu_tolea23: posts the ante 300
oskaart: posts the ante 300
yoshi1233: posts the ante 300
nbr050: posts the ante 300
boykAK: posts the ante 300
Andimoe: posts the ante 300
X_D_3_V_A_X: posts the ante 300
el markess: posts the ante 300
NL_OLLIE: posts the ante 300
zizu_tolea23: posts small blind 1500
oskaart: posts big blind 3000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to oskaart {A-Hearts}{2-Clubs}
yoshi1233: folds
nbr050: folds
boykAK: folds
Andimoe: folds
X_D_3_V_A_X: folds
el markess: folds
NL_OLLIE: raises 11505 to 14505 and is all-in
zizu_tolea23: folds
oskaart: calls 11505
*** FLOP *** {8-Diamonds}{J-Diamonds}{5-Diamonds}
*** TURN *** {8-Diamonds}{J-Diamonds}{5-Diamonds} {7-Clubs}
*** RIVER *** {8-Diamonds}{J-Diamonds}{5-Diamonds}{7-Clubs} {10-Spades}
*** SHOW DOWN ***
oskaart: shows {A-Hearts}{2-Clubs} (high card Ace)
NL_OLLIE: shows {8-Clubs}{10-Hearts} (two pair, Tens and Eights)
NL_OLLIE collected 33210 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 33210 | Rake 0
Board {8-Diamonds}{J-Diamonds}{5-Diamonds}{7-Clubs}{10-Spades}
Seat 1: zizu_tolea23 (small blind) folded before Flop
Seat 2: oskaart (big blind) showed {A-Hearts}{2-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 3: yoshi1233 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: nbr050 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: boykAK folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Andimoe folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: X_D_3_V_A_X folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: el markess folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: NL_OLLIE (button) showed {8-Clubs}{10-Hearts} and won (33210) with two pair, Tens and Eights

52  

5.40 ko

PokerStars Hand #80839027478: Tournament #562531080, $4.00+$1.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XVII (1500/3000) - 2012/05/22 17:20:36 CET [2012/05/22 11:20:36 ET]
Table '562531080 95' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: zizu_tolea23 (24954 in chips)
Seat 2: oskaart (31866 in chips)
Seat 3: yoshi1233 (39478 in chips)
Seat 4: nbr050 (32046 in chips)
Seat 5: boykAK (58372 in chips)
Seat 6: Andimoe (44010 in chips)
Seat 7: X_D_3_V_A_X (36752 in chips)
Seat 8: el markess (95515 in chips)
Seat 9: NL_OLLIE (14805 in chips)
zizu_tolea23: posts the ante 300
oskaart: posts the ante 300
yoshi1233: posts the ante 300
nbr050: posts the ante 300
boykAK: posts the ante 300
Andimoe: posts the ante 300
X_D_3_V_A_X: posts the ante 300
el markess: posts the ante 300
NL_OLLIE: posts the ante 300
zizu_tolea23: posts small blind 1500
oskaart: posts big blind 3000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to NL_OLLIE {8-Clubs}{10-Hearts}
yoshi1233: folds
nbr050: folds
boykAK: folds
Andimoe: folds
X_D_3_V_A_X: folds
el markess: folds
NL_OLLIE: raises 11505 to 14505 and is all-in
zizu_tolea23: folds
oskaart: calls 11505
*** FLOP *** {8-Diamonds}{J-Diamonds}{5-Diamonds}
*** TURN *** {8-Diamonds}{J-Diamonds}{5-Diamonds} {7-Clubs}
*** RIVER *** {8-Diamonds}{J-Diamonds}{5-Diamonds}{7-Clubs} {10-Spades}
*** SHOW DOWN ***
oskaart: shows {A-Hearts}{2-Clubs} (high card Ace)
NL_OLLIE: shows {8-Clubs}{10-Hearts} (two pair, Tens and Eights)
NL_OLLIE collected 33210 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 33210 | Rake 0
Board {8-Diamonds}{J-Diamonds}{5-Diamonds}{7-Clubs}{10-Spades}
Seat 1: zizu_tolea23 (small blind) folded before Flop
Seat 2: oskaart (big blind) showed {A-Hearts}{2-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 3: yoshi1233 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: nbr050 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: boykAK folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Andimoe folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: X_D_3_V_A_X folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: el markess folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: NL_OLLIE (button) showed {8-Clubs}{10-Hearts} and won (33210) with two pair, Tens and Eights

EPT in Eindhoven is WEER back :)
Live Games in Eindhoven (stuur PM voor info)

53  

hotrunner

54  

27ko

PokerStars Hand #80839114281: Tournament #562524851, $20+$5+$2 USD Hold'em No Limit - Level V (75/150) - 2012/05/22 17:22:36 CET [2012/05/22 11:22:36 ET]
Table '562524851 18' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: RioYuehLee (1305 in chips)
Seat 2: fantis1 (4077 in chips)
Seat 3: NL_OLLIE (905 in chips)
Seat 4: oukouka132 (3517 in chips)
Seat 6: clutching100 (1401 in chips)
Seat 7: A.Tricarico (1485 in chips)
Seat 8: scarface2911 (1971 in chips)
Seat 9: ongggg (1570 in chips)
scarface2911: posts small blind 75
ongggg: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to NL_OLLIE {8-Hearts}{7-Hearts}
RioYuehLee: folds
fantis1: folds
NL_OLLIE: raises 755 to 905 and is all-in
oukouka132: raises 2612 to 3517 and is all-in
clutching100: folds
A.Tricarico: folds
scarface2911: folds
ongggg: folds
Uncalled bet (2612) returned to oukouka132
*** FLOP *** {7-Spades}{J-Spades}{9-Hearts}
*** TURN *** {7-Spades}{J-Spades}{9-Hearts} {6-Clubs}
*** RIVER *** {7-Spades}{J-Spades}{9-Hearts}{6-Clubs} {7-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
NL_OLLIE: shows {8-Hearts}{7-Hearts} (three of a kind, Sevens)
oukouka132: shows {J-Hearts}{Q-Clubs} (two pair, Jacks and Sevens)
NL_OLLIE collected 2035 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 2035 | Rake 0
Board {7-Spades}{J-Spades}{9-Hearts}{6-Clubs}{7-Clubs}
Seat 1: RioYuehLee folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: fantis1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: NL_OLLIE showed {8-Hearts}{7-Hearts} and won (2035) with three of a kind, Sevens
Seat 4: oukouka132 showed {J-Hearts}{Q-Clubs} and lost with two pair, Jacks and Sevens
Seat 6: clutching100 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: A.Tricarico (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: scarface2911 (small blind) folded before Flop
Seat 9: ongggg (big blind) folded before Flop

EPT in Eindhoven is WEER back :)
Live Games in Eindhoven (stuur PM voor info)

55  

Oskaart pakt weer wat terug van me

5.40 ko

PokerStars Hand #80839184941: Tournament #562531080, $4.00+$1.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (2000/4000) - 2012/05/22 17:24:14 CET [2012/05/22 11:24:14 ET]
Table '562531080 95' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: zizu_tolea23 (33054 in chips)
Seat 2: oskaart (14061 in chips)
Seat 3: yoshi1233 (20632 in chips)
Seat 4: nbr050 (58692 in chips)
Seat 5: boykAK (52072 in chips)
Seat 6: Andimoe (44910 in chips)
Seat 7: X_D_3_V_A_X (28952 in chips)
Seat 8: el markess (93715 in chips)
Seat 9: NL_OLLIE (31710 in chips)
zizu_tolea23: posts the ante 400
oskaart: posts the ante 400
yoshi1233: posts the ante 400
nbr050: posts the ante 400
boykAK: posts the ante 400
Andimoe: posts the ante 400
X_D_3_V_A_X: posts the ante 400
el markess: posts the ante 400
NL_OLLIE: posts the ante 400
X_D_3_V_A_X: posts small blind 2000
el markess: posts big blind 4000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to NL_OLLIE {7-Hearts}{A-Spades}
NL_OLLIE: raises 27310 to 31310 and is all-in
zizu_tolea23: folds
oskaart: calls 13661 and is all-in
yoshi1233: folds
nbr050: folds
boykAK: folds
Andimoe: folds
X_D_3_V_A_X: folds
el markess: folds
Uncalled bet (17649) returned to NL_OLLIE
*** FLOP *** {8-Spades}{J-Diamonds}{3-Clubs}
*** TURN *** {8-Spades}{J-Diamonds}{3-Clubs} {4-Hearts}
*** RIVER *** {8-Spades}{J-Diamonds}{3-Clubs}{4-Hearts} {A-Hearts}
oskaart said, "ship"
*** SHOW DOWN ***
NL_OLLIE: shows {7-Hearts}{A-Spades} (a pair of Aces)
oskaart: shows {10-Diamonds}{A-Diamonds} (a pair of Aces - Jack+Ten kicker)
oskaart collected 36922 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 36922 | Rake 0
Board {8-Spades}{J-Diamonds}{3-Clubs}{4-Hearts}{A-Hearts}
Seat 1: zizu_tolea23 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: oskaart showed {10-Diamonds}{A-Diamonds} and won (36922) with a pair of Aces
Seat 3: yoshi1233 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: nbr050 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: boykAK folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Andimoe (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: X_D_3_V_A_X (small blind) folded before Flop
Seat 8: el markess (big blind) folded before Flop
Seat 9: NL_OLLIE showed {7-Hearts}{A-Spades} and lost with a pair of Aces

EPT in Eindhoven is WEER back :)
Live Games in Eindhoven (stuur PM voor info)

56  

5.40 ko

out (1 bounty maar)

PokerStars Hand #80839210737: Tournament #562531080, $4.00+$1.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (2000/4000) - 2012/05/22 17:24:49 CET [2012/05/22 11:24:49 ET]
Table '562531080 95' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: zizu_tolea23 (32654 in chips)
Seat 2: oskaart (36922 in chips)
Seat 3: yoshi1233 (20232 in chips)
Seat 4: nbr050 (58292 in chips)
Seat 5: boykAK (51672 in chips)
Seat 6: Andimoe (44510 in chips)
Seat 7: X_D_3_V_A_X (26552 in chips)
Seat 8: el markess (89315 in chips)
Seat 9: NL_OLLIE (17649 in chips)
zizu_tolea23: posts the ante 400
oskaart: posts the ante 400
yoshi1233: posts the ante 400
nbr050: posts the ante 400
boykAK: posts the ante 400
Andimoe: posts the ante 400
X_D_3_V_A_X: posts the ante 400
el markess: posts the ante 400
NL_OLLIE: posts the ante 400
el markess: posts small blind 2000
NL_OLLIE: posts big blind 4000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to NL_OLLIE {K-Hearts}{7-Clubs}
zizu_tolea23: folds
oskaart: folds
yoshi1233: folds
nbr050: folds
boykAK: folds
Andimoe: raises 8000 to 12000
X_D_3_V_A_X: calls 12000
el markess: folds
NL_OLLIE: raises 5249 to 17249 and is all-in
Andimoe: calls 5249
X_D_3_V_A_X: calls 5249
*** FLOP *** {4-Diamonds}{5-Hearts}{8-Diamonds}
Andimoe: bets 26861 and is all-in
X_D_3_V_A_X: calls 8903 and is all-in
Uncalled bet (17958) returned to Andimoe
*** TURN *** {4-Diamonds}{5-Hearts}{8-Diamonds} {7-Spades}
*** RIVER *** {4-Diamonds}{5-Hearts}{8-Diamonds}{7-Spades} {8-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Andimoe: shows {A-Spades}{8-Clubs} (three of a kind, Eights)
X_D_3_V_A_X: shows {3-Diamonds}{A-Diamonds} (a pair of Eights)
Andimoe collected 17806 from side pot
NL_OLLIE: shows {K-Hearts}{7-Clubs} (two pair, Eights and Sevens)
Andimoe collected 57347 from main pot
Andimoe wins the $1 bounty for eliminating X_D_3_V_A_X
Andimoe wins the $1 bounty for eliminating NL_OLLIE
X_D_3_V_A_X finished the tournament in 134th place and received $12.52.
NL_OLLIE finished the tournament in 135th place and received $12.52.
*** SUMMARY ***
Total pot 75153 Main pot 57347. Side pot 17806. | Rake 0
Board {4-Diamonds}{5-Hearts}{8-Diamonds}{7-Spades}{8-Hearts}
Seat 1: zizu_tolea23 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: oskaart folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: yoshi1233 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: nbr050 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: boykAK folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Andimoe showed {A-Spades}{8-Clubs} and won (75153) with three of a kind, Eights
Seat 7: X_D_3_V_A_X (button) showed {3-Diamonds}{A-Diamonds} and lost with a pair of Eights
Seat 8: el markess (small blind) folded before Flop
Seat 9: NL_OLLIE (big blind) showed {K-Hearts}{7-Clubs} and lost with two pair, Eights and Sevens

EPT in Eindhoven is WEER back :)
Live Games in Eindhoven (stuur PM voor info)

57  

gl nog vis

58  

dubbel big 5.50

PokerStars Hand #80839275896: Tournament #574010282, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XIV (250/500) - 2012/05/22 17:26:18 CET [2012/05/22 11:26:18 ET]
Table '574010282 69' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: NL_OLLIE (9100 in chips)
Seat 2: heimschi1311 (10658 in chips)
Seat 3: -dsfgsdfgsd- (44146 in chips)
Seat 4: ultiminio (8316 in chips) is sitting out
Seat 5: linwei32 (15416 in chips)
Seat 6: Bilong (5328 in chips) is sitting out
Seat 7: eisnmarkuss (11908 in chips)
Seat 8: Carsi33m (8054 in chips)
Seat 9: Gonzanary (8160 in chips)
NL_OLLIE: posts the ante 60
heimschi1311: posts the ante 60
-dsfgsdfgsd-: posts the ante 60
ultiminio: posts the ante 60
linwei32: posts the ante 60
Bilong: posts the ante 60
eisnmarkuss: posts the ante 60
Carsi33m: posts the ante 60
Gonzanary: posts the ante 60
Gonzanary: posts small blind 250
NL_OLLIE: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to NL_OLLIE {Q-Spades}{4-Diamonds}
heimschi1311: folds
-dsfgsdfgsd-: folds
ultiminio: folds
linwei32: folds
Bilong: folds
eisnmarkuss: folds
Carsi33m: folds
Gonzanary: calls 250
NL_OLLIE: checks
*** FLOP *** {Q-Hearts}{2-Hearts}{9-Diamonds}
Gonzanary: bets 1000
NL_OLLIE: calls 1000
*** TURN *** {Q-Hearts}{2-Hearts}{9-Diamonds} {7-Diamonds}
Gonzanary: bets 6600 and is all-in
NL_OLLIE: calls 6600
*** RIVER *** {Q-Hearts}{2-Hearts}{9-Diamonds}{7-Diamonds} {A-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Gonzanary: shows {9-Hearts}{8-Spades} (a pair of Nines)
NL_OLLIE: shows {Q-Spades}{4-Diamonds} (a pair of Queens)
NL_OLLIE collected 16740 from pot
Gonzanary finished the tournament in 1149th place
*** SUMMARY ***
Total pot 16740 | Rake 0
Board {Q-Hearts}{2-Hearts}{9-Diamonds}{7-Diamonds}{A-Clubs}
Seat 1: NL_OLLIE (big blind) showed {Q-Spades}{4-Diamonds} and won (16740) with a pair of Queens
Seat 2: heimschi1311 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: -dsfgsdfgsd- folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: ultiminio folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: linwei32 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Bilong folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: eisnmarkuss folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Carsi33m (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Gonzanary (small blind) showed {9-Hearts}{8-Spades} and lost with a pair of Nines

dubbel 27ko

PokerStars Hand #80839293571: Tournament #562524851, $20+$5+$2 USD Hold'em No Limit - Level VI (100/200) - 2012/05/22 17:26:42 CET [2012/05/22 11:26:42 ET]
Table '562524851 18' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: RioYuehLee (1080 in chips)
Seat 2: fantis1 (4137 in chips)
Seat 3: NL_OLLIE (1735 in chips)
Seat 4: oukouka132 (2712 in chips)
Seat 5: Bispoland (1943 in chips)
Seat 6: clutching100 (1401 in chips)
Seat 7: A.Tricarico (3270 in chips)
Seat 8: scarface2911 (1896 in chips)
Seat 9: Nark0s (1455 in chips)
oukouka132: posts small blind 100
Bispoland: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to NL_OLLIE {Q-Diamonds}{A-Hearts}
clutching100: folds
A.Tricarico: folds
scarface2911: folds
Nark0s: folds
RioYuehLee: folds
fantis1: folds
NL_OLLIE: raises 1535 to 1735 and is all-in
oukouka132: raises 977 to 2712 and is all-in
Bispoland: folds
Uncalled bet (977) returned to oukouka132
*** FLOP *** {5-Hearts}{9-Hearts}{K-Diamonds}
*** TURN *** {5-Hearts}{9-Hearts}{K-Diamonds} {9-Clubs}
*** RIVER *** {5-Hearts}{9-Hearts}{K-Diamonds}{9-Clubs} {7-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
oukouka132: shows {A-Spades}{6-Hearts} (a pair of Nines)
NL_OLLIE: shows {Q-Diamonds}{A-Hearts} (a pair of Nines - Ace+King+Queen kicker)
NL_OLLIE collected 3670 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3670 | Rake 0
Board {5-Hearts}{9-Hearts}{K-Diamonds}{9-Clubs}{7-Clubs}
Seat 1: RioYuehLee folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: fantis1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: NL_OLLIE (button) showed {Q-Diamonds}{A-Hearts} and won (3670) with a pair of Nines
Seat 4: oukouka132 (small blind) showed {A-Spades}{6-Hearts} and lost with a pair of Nines
Seat 5: Bispoland (big blind) folded before Flop
Seat 6: clutching100 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: A.Tricarico folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: scarface2911 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Nark0s folded before Flop (didn't bet)

EPT in Eindhoven is WEER back :)
Live Games in Eindhoven (stuur PM voor info)

59  

dubbel 21ko

PokerStars Hand #80839735673: Tournament #562559962, $10+$10+$1 USD Hold'em No Limit - Level V (40/80) - 2012/05/22 17:36:38 CET [2012/05/22 11:36:38 ET]
Table '562559962 26' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Malaniuk (3030 in chips)
Seat 2: kudos85 (2822 in chips)
Seat 3: NL_OLLIE (2887 in chips)
Seat 4: gavingreenuk (6024 in chips)
Seat 6: CHIQUIDEALER (9475 in chips)
Seat 7: romanova12 (3886 in chips)
Seat 8: mamal999 (4722 in chips)
Seat 9: 19HSV86 (2830 in chips)
mamal999: posts small blind 40
19HSV86: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to NL_OLLIE {Q-Clubs}{Q-Diamonds}
Malaniuk: folds
kudos85: folds
NL_OLLIE: raises 120 to 200
gavingreenuk: folds
CHIQUIDEALER: folds
romanova12: folds
mamal999: calls 160
19HSV86: folds
*** FLOP *** {4-Diamonds}{9-Hearts}{7-Hearts}
mamal999: checks
NL_OLLIE: bets 240
mamal999: raises 320 to 560
NL_OLLIE: raises 447 to 1007
mamal999: calls 447
*** TURN *** {4-Diamonds}{9-Hearts}{7-Hearts} {5-Clubs}
mamal999: checks
NL_OLLIE: bets 1680 and is all-in
mamal999: calls 1680
*** RIVER *** {4-Diamonds}{9-Hearts}{7-Hearts}{5-Clubs} {A-Spades}
*** SHOW DOWN ***
mamal999: shows {6-Spades}{5-Spades} (a pair of Fives)
NL_OLLIE: shows {Q-Clubs}{Q-Diamonds} (a pair of Queens)
NL_OLLIE collected 5854 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5854 | Rake 0
Board {4-Diamonds}{9-Hearts}{7-Hearts}{5-Clubs}{A-Spades}
Seat 1: Malaniuk folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: kudos85 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: NL_OLLIE showed {Q-Clubs}{Q-Diamonds} and won (5854) with a pair of Queens
Seat 4: gavingreenuk folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: CHIQUIDEALER folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: romanova12 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: mamal999 (small blind) showed {6-Spades}{5-Spades} and lost with a pair of Fives
Seat 9: 19HSV86 (big blind) folded before Flop

en addon-time in 8r

EPT in Eindhoven is WEER back :)
Live Games in Eindhoven (stuur PM voor info)

60  
Terug naar boven
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic