Now Live Unibet Open Kopenhagen

Poker Forum

23314 leden
193126 topics
7195343 posts

Online: 139 59 geregistreerde leden + 80 gasten

Procenten Verkoop High

[%en Sunday MTT's 03/06 DDC $2400]

Laatste eerst Oudste eerst
123459

out $54 ko

PokerStars Hand #81428802645: Tournament #565733363, $40+$10+$4 USD Hold'em No Limit - Level VIII (75/150) - 2012/06/03 18:26:24 CET [2012/06/03 12:26:24 ET]
Table '565733363 72' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: omeriko (4174 in chips)
Seat 2: Mejwon (2787 in chips)
Seat 3: chata.iz (3166 in chips)
Seat 4: THE_RAZER82 (3018 in chips)
Seat 5: lonxs (6888 in chips)
Seat 6: judgedredd13 (10940 in chips)
Seat 7: strflushtome (2625 in chips)
Seat 8: CanIloan$? (1410 in chips)
Seat 9: TheLipoFund (1944 in chips)
omeriko: posts the ante 20
Mejwon: posts the ante 20
chata.iz: posts the ante 20
THE_RAZER82: posts the ante 20
lonxs: posts the ante 20
judgedredd13: posts the ante 20
strflushtome: posts the ante 20
CanIloan$?: posts the ante 20
TheLipoFund: posts the ante 20
TheLipoFund: posts small blind 75
omeriko: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to CanIloan$? {2-Clubs}{2-Hearts}
Mejwon: folds
chata.iz: folds
THE_RAZER82: folds
lonxs: folds
judgedredd13: folds
strflushtome: folds
CanIloan$?: raises 1240 to 1390 and is all-in
TheLipoFund: folds
omeriko: calls 1240
*** FLOP *** {Q-Clubs}{5-Hearts}{3-Clubs}
*** TURN *** {Q-Clubs}{5-Hearts}{3-Clubs} {10-Clubs}
*** RIVER *** {Q-Clubs}{5-Hearts}{3-Clubs}{10-Clubs} {5-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
omeriko: shows {7-Spades}{7-Hearts} (two pair, Sevens and Fives)
CanIloan$?: shows {2-Clubs}{2-Hearts} (two pair, Fives and Deuces)
omeriko collected 3035 from pot
omeriko wins the $10 bounty for eliminating CanIloan$?
CanIloan$? finished the tournament in 458th place
*** SUMMARY ***
Total pot 3035 | Rake 0
Board {Q-Clubs}{5-Hearts}{3-Clubs}{10-Clubs}{5-Diamonds}
Seat 1: omeriko (big blind) showed {7-Spades}{7-Hearts} and won (3035) with two pair, Sevens and Fives
Seat 2: Mejwon folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: chata.iz folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: THE_RAZER82 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: lonxs folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: judgedredd13 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: strflushtome folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: CanIloan$? (button) showed {2-Clubs}{2-Hearts} and lost with two pair, Fives and Deuces
Seat 9: TheLipoFund (small blind) folded before Flop

www.twitter.com/DeDoetCHieF

41  

meh, altijd hitten die visjess

PokerStars Hand #81429400152: Tournament #575020016, $200+$15 USD Hold'em No Limit - Level VII (125/250) - 2012/06/03 18:37:46 CET [2012/06/03 12:37:46 ET]
Table '575020016 79' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: TheLipoFund (22879 in chips)
Seat 2: grekos1981 (2908 in chips)
Seat 3: Suppinho (8440 in chips)
Seat 4: scrooch025 (11300 in chips)
Seat 5: ilas82 (38201 in chips)
Seat 6: ZebHardy (19185 in chips)
Seat 7: tomho542 (1078 in chips)
Seat 8: CanIloan$? (13741 in chips)
Seat 9: TiltAttack (5330 in chips)
TheLipoFund: posts the ante 25
grekos1981: posts the ante 25
Suppinho: posts the ante 25
scrooch025: posts the ante 25
ilas82: posts the ante 25
ZebHardy: posts the ante 25
tomho542: posts the ante 25
CanIloan$?: posts the ante 25
TiltAttack: posts the ante 25
CanIloan$?: posts small blind 125
TiltAttack: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to CanIloan$? {K-Clubs}{K-Diamonds}
TheLipoFund: folds
grekos1981: folds
Suppinho: folds
scrooch025: folds
ilas82: raises 500 to 750
ZebHardy: folds
tomho542: folds
CanIloan$?: raises 1245 to 1995
TiltAttack: folds
ilas82: calls 1245
*** FLOP *** {A-Hearts}{9-Diamonds}{Q-Spades}
CanIloan$?: bets 1895
ilas82: raises 5355 to 7250
CanIloan$?: folds
Uncalled bet (5355) returned to ilas82
ilas82 collected 8255 from pot
ilas82: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 8255 | Rake 0
Board {A-Hearts}{9-Diamonds}{Q-Spades}
Seat 1: TheLipoFund folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: grekos1981 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Suppinho folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: scrooch025 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: ilas82 collected (8255)
Seat 6: ZebHardy folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: tomho542 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: CanIloan$? (small blind) folded on the Flop
Seat 9: TiltAttack (big blind) folded before Flop

www.twitter.com/DeDoetCHieF

42  

dubbel SWUSmile

PokerStars Hand #81431120560: Tournament #575020016, $200+$15 USD Hold'em No Limit - Level VIII (150/300) - 2012/06/03 19:11:03 CET [2012/06/03 13:11:03 ET]
Table '575020016 79' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: TheLipoFund (31011 in chips)
Seat 2: eugenking (1440 in chips)
Seat 3: Suppinho (7275 in chips)
Seat 4: scrooch025 (15285 in chips)
Seat 5: ilas82 (47063 in chips)
Seat 6: ZebHardy (18562 in chips)
Seat 7: Pepa Pulec (18590 in chips)
Seat 8: CanIloan$? (8756 in chips)
Seat 9: TiltAttack (5080 in chips)
TheLipoFund: posts the ante 30
eugenking: posts the ante 30
Suppinho: posts the ante 30
scrooch025: posts the ante 30
ilas82: posts the ante 30
ZebHardy: posts the ante 30
Pepa Pulec: posts the ante 30
CanIloan$?: posts the ante 30
TiltAttack: posts the ante 30
ilas82: posts small blind 150
ZebHardy: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to CanIloan$? {Q-Hearts}{Q-Diamonds}
Pepa Pulec: folds
CanIloan$?: raises 375 to 675
TiltAttack: folds
TheLipoFund: folds
eugenking: folds
Suppinho: folds
scrooch025: folds
ilas82: folds
ZebHardy: raises 1770 to 2445
CanIloan$?: raises 6281 to 8726 and is all-in
ZebHardy: calls 6281
*** FLOP *** {5-Hearts}{8-Clubs}{10-Hearts}
*** TURN *** {5-Hearts}{8-Clubs}{10-Hearts} {8-Spades}
*** RIVER *** {5-Hearts}{8-Clubs}{10-Hearts}{8-Spades} {2-Spades}
*** SHOW DOWN ***
ZebHardy: shows {9-Hearts}{9-Spades} (two pair, Nines and Eights)
CanIloan$?: shows {Q-Hearts}{Q-Diamonds} (two pair, Queens and Eights)
CanIloan$? collected 17872 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 17872 | Rake 0
Board {5-Hearts}{8-Clubs}{10-Hearts}{8-Spades}{2-Spades}
Seat 1: TheLipoFund folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: eugenking folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Suppinho folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: scrooch025 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: ilas82 (small blind) folded before Flop
Seat 6: ZebHardy (big blind) showed {9-Hearts}{9-Spades} and lost with two pair, Nines and Eights
Seat 7: Pepa Pulec folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: CanIloan$? showed {Q-Hearts}{Q-Diamonds} and won (17872) with two pair, Queens and Eights
Seat 9: TiltAttack folded before Flop (didn't bet)

www.twitter.com/DeDoetCHieF

43  

dubbel $8cubed

PokerStars Hand #81431332996: Tournament #565733396, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level IX (200/400) - 2012/06/03 19:14:51 CET [2012/06/03 13:14:51 ET]
Table '565733396 68' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: nobbster99 (7624 in chips)
Seat 2: pinishe45 (10092 in chips)
Seat 3: TEVIODIE81 (5458 in chips)
Seat 4: MoNeY_Left? (16758 in chips)
Seat 5: MARCIN123 (13946 in chips)
Seat 6: vongericke (8963 in chips)
Seat 7: CanIloan$? (7916 in chips)
Seat 8: oLLoToo (18450 in chips)
Seat 9: alina_lozo (4726 in chips)
nobbster99: posts the ante 50
pinishe45: posts the ante 50
TEVIODIE81: posts the ante 50
MoNeY_Left?: posts the ante 50
MARCIN123: posts the ante 50
vongericke: posts the ante 50
CanIloan$?: posts the ante 50
oLLoToo: posts the ante 50
alina_lozo: posts the ante 50
oLLoToo: posts small blind 200
alina_lozo: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to CanIloan$? {7-Diamonds}{7-Hearts}
nobbster99: folds
pinishe45: folds
TEVIODIE81: folds
MoNeY_Left?: folds
MARCIN123: raises 400 to 800
vongericke: folds
CanIloan$?: raises 7066 to 7866 and is all-in
oLLoToo: folds
alina_lozo: folds
MARCIN123: calls 7066
*** FLOP *** {9-Spades}{9-Hearts}{10-Clubs}
*** TURN *** {9-Spades}{9-Hearts}{10-Clubs} {3-Hearts}
*** RIVER *** {9-Spades}{9-Hearts}{10-Clubs}{3-Hearts} {3-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
MARCIN123: shows {K-Spades}{A-Clubs} (two pair, Nines and Threes)
CanIloan$?: shows {7-Diamonds}{7-Hearts} (two pair, Nines and Sevens)
CanIloan$? collected 16782 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 16782 | Rake 0
Board {9-Spades}{9-Hearts}{10-Clubs}{3-Hearts}{3-Diamonds}
Seat 1: nobbster99 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: pinishe45 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: TEVIODIE81 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: MoNeY_Left? folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: MARCIN123 showed {K-Spades}{A-Clubs} and lost with two pair, Nines and Threes
Seat 6: vongericke folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: CanIloan$? (button) showed {7-Diamonds}{7-Hearts} and won (16782) with two pair, Nines and Sevens
Seat 8: oLLoToo (small blind) folded before Flop
Seat 9: alina_lozo (big blind) folded before Flop

www.twitter.com/DeDoetCHieF

44  

blegh, vs 2 aggro's, voelde m wel beetje mjah, out b109

PokerStars Hand #81431810815: Tournament #575010447, $100+$9 USD Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 2012/06/03 19:23:16 CET [2012/06/03 13:23:16 ET]
Table '575010447 69' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: CanIloan$? (2535 in chips)
Seat 2: Bigdaft (2700 in chips)
Seat 3: Kröte30 (3607 in chips)
Seat 4: cardzm4n (3450 in chips)
Seat 5: charoff (3695 in chips)
Seat 6: t3hN1njALV (2745 in chips)
Seat 7: Aloysius P57 (2485 in chips)
Seat 8: GetItQuietly (3050 in chips)
Seat 9: DaHussstla (2680 in chips)
cardzm4n: posts small blind 15
charoff: posts big blind 30
*** HOLE CARDS ***
Dealt to CanIloan$? {K-Clubs}{K-Spades}
t3hN1njALV: folds
Aloysius P57: folds
GetItQuietly: folds
DaHussstla: folds
CanIloan$?: raises 60 to 90
Bigdaft: folds
Kröte30: raises 120 to 210
cardzm4n: raises 450 to 660
charoff: folds
CanIloan$?: raises 1875 to 2535 and is all-in
Kröte30: folds
cardzm4n: calls 1875
*** FLOP *** {8-Spades}{10-Diamonds}{A-Hearts}
*** TURN *** {8-Spades}{10-Diamonds}{A-Hearts} {6-Clubs}
*** RIVER *** {8-Spades}{10-Diamonds}{A-Hearts}{6-Clubs} {9-Spades}
*** SHOW DOWN ***
cardzm4n: shows {A-Spades}{A-Clubs} (three of a kind, Aces)
CanIloan$?: shows {K-Clubs}{K-Spades} (a pair of Kings)
cardzm4n collected 5310 from pot
CanIloan$? finished the tournament in 2005th place
*** SUMMARY ***
Total pot 5310 | Rake 0
Board {8-Spades}{10-Diamonds}{A-Hearts}{6-Clubs}{9-Spades}
Seat 1: CanIloan$? showed {K-Clubs}{K-Spades} and lost with a pair of Kings
Seat 2: Bigdaft folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Kröte30 (button) folded before Flop
Seat 4: cardzm4n (small blind) showed {A-Spades}{A-Clubs} and won (5310) with three of a kind, Aces
Seat 5: charoff (big blind) folded before Flop
Seat 6: t3hN1njALV folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Aloysius P57 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: GetItQuietly folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: DaHussstla folded before Flop (didn't bet)

www.twitter.com/DeDoetCHieF

45  

lol wat....

out SWU

PokerStars Hand #81432772032: Tournament #575020016, $200+$15 USD Hold'em No Limit - Level X (250/500) - 2012/06/03 19:40:09 CET [2012/06/03 13:40:09 ET]
Table '575020016 79' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: TheLipoFund (30236 in chips)
Seat 2: Chaesi (13103 in chips)
Seat 3: Suppinho (5175 in chips)
Seat 4: scrooch025 (20162 in chips)
Seat 5: ilas82 (22169 in chips)
Seat 6: ZebHardy (37757 in chips)
Seat 7: Pepa Pulec (16403 in chips)
Seat 8: CanIloan$? (15262 in chips)
Seat 9: TiltAttack (4178 in chips)
TheLipoFund: posts the ante 50
Chaesi: posts the ante 50
Suppinho: posts the ante 50
scrooch025: posts the ante 50
ilas82: posts the ante 50
ZebHardy: posts the ante 50
Pepa Pulec: posts the ante 50
CanIloan$?: posts the ante 50
TiltAttack: posts the ante 50
TheLipoFund: posts small blind 250
Chaesi: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to CanIloan$? {A-Hearts}{A-Diamonds}
Suppinho: folds
scrooch025: folds
ilas82: folds
ZebHardy: folds
Pepa Pulec: raises 1000 to 1500
CanIloan$?: raises 1695 to 3195
TiltAttack: folds
TheLipoFund: folds
Chaesi: folds
Pepa Pulec: calls 1695
*** FLOP *** {10-Diamonds}{K-Clubs}{5-Spades}
Pepa Pulec: checks
CanIloan$?: bets 3095
Pepa Pulec: raises 4405 to 7500
CanIloan$?: raises 4517 to 12017 and is all-in
Pepa Pulec: calls 4517
*** TURN *** {10-Diamonds}{K-Clubs}{5-Spades} {3-Hearts}
*** RIVER *** {10-Diamonds}{K-Clubs}{5-Spades}{3-Hearts} {Q-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Pepa Pulec: shows {K-Hearts}{5-Hearts} (two pair, Kings and Fives)
CanIloan$?: shows {A-Hearts}{A-Diamonds} (a pair of Aces)
Pepa Pulec collected 31624 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 31624 | Rake 0
Board {10-Diamonds}{K-Clubs}{5-Spades}{3-Hearts}{Q-Clubs}
Seat 1: TheLipoFund (small blind) folded before Flop
Seat 2: Chaesi (big blind) folded before Flop
Seat 3: Suppinho folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: scrooch025 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: ilas82 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: ZebHardy folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Pepa Pulec showed {K-Hearts}{5-Hearts} and won (31624) with two pair, Kings and Fives
Seat 8: CanIloan$? showed {A-Hearts}{A-Diamonds} and lost with a pair of Aces
Seat 9: TiltAttack (button) folded before Flop (didn't bet)

www.twitter.com/DeDoetCHieF

46  

ik weet niet wat je stars hebt aangedaan maar dit gaat nergens over

47  

misschien maar eens navraag gaan doen inderdaad

www.twitter.com/DeDoetCHieF

48  

out $8cubed

PokerStars Hand #81434163713: Tournament #565733396, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level XIII (600/1200) - 2012/06/03 20:05:54 CET [2012/06/03 14:05:54 ET]
Table '565733396 45' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: tiltedfish22 (44133 in chips)
Seat 2: Ch33s3z0r (35184 in chips)
Seat 3: dnmanu (26783 in chips)
Seat 4: Kurmis1 (26264 in chips)
Seat 5: b@rbero (104472 in chips)
Seat 6: MattyDaCobra (8213 in chips)
Seat 7: N1FuN1Fa (27677 in chips)
Seat 8: CanIloan$? (15302 in chips)
tiltedfish22: posts the ante 125
Ch33s3z0r: posts the ante 125
dnmanu: posts the ante 125
Kurmis1: posts the ante 125
b@rbero: posts the ante 125
MattyDaCobra: posts the ante 125
N1FuN1Fa: posts the ante 125
CanIloan$?: posts the ante 125
MattyDaCobra: posts small blind 600
N1FuN1Fa: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to CanIloan$? {A-Hearts}{Q-Spades}
CanIloan$?: raises 13977 to 15177 and is all-in
tiltedfish22: folds
Ch33s3z0r: folds
dnmanu: folds
Kurmis1: calls 15177
b@rbero: folds
MattyDaCobra: folds
N1FuN1Fa: folds
*** FLOP *** {K-Hearts}{8-Diamonds}{6-Hearts}
*** TURN *** {K-Hearts}{8-Diamonds}{6-Hearts} {4-Diamonds}
*** RIVER *** {K-Hearts}{8-Diamonds}{6-Hearts}{4-Diamonds} {10-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
CanIloan$?: shows {A-Hearts}{Q-Spades} (high card Ace)
Kurmis1: shows {A-Diamonds}{A-Clubs} (a pair of Aces)
Kurmis1 collected 33154 from pot
CanIloan$? finished the tournament in 364th place
*** SUMMARY ***
Total pot 33154 | Rake 0
Board {K-Hearts}{8-Diamonds}{6-Hearts}{4-Diamonds}{10-Hearts}
Seat 1: tiltedfish22 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Ch33s3z0r folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: dnmanu folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Kurmis1 showed {A-Diamonds}{A-Clubs} and won (33154) with a pair of Aces
Seat 5: b@rbero (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: MattyDaCobra (small blind) folded before Flop
Seat 7: N1FuN1Fa (big blind) folded before Flop
Seat 8: CanIloan$? showed {A-Hearts}{Q-Spades} and lost with high card Ace

www.twitter.com/DeDoetCHieF

49  

crippled $55 2e chance

PokerStars Hand #81434267203: Tournament #565734961, $50+$5 USD Hold'em No Limit - Level X (300/600) - 2012/06/03 20:07:34 CET [2012/06/03 14:07:34 ET]
Table '565734961 67' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: Patenhai (2050 in chips)
Seat 2: CanIloan$? (4639 in chips)
Seat 3: Clutch Hero (14100 in chips)
Seat 4: Tulkaz (4461 in chips)
Seat 5: poohmanCZ (6245 in chips)
Seat 6: GustavHansen (5007 in chips)
Seat 7: dracon 19408 (8493 in chips)
Seat 8: Deniska114 (10375 in chips)
Seat 9: Boni444 (4791 in chips)
Patenhai: posts the ante 50
CanIloan$?: posts the ante 50
Clutch Hero: posts the ante 50
Tulkaz: posts the ante 50
poohmanCZ: posts the ante 50
GustavHansen: posts the ante 50
dracon 19408: posts the ante 50
Deniska114: posts the ante 50
Boni444: posts the ante 50
Patenhai: posts small blind 300
CanIloan$?: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to CanIloan$? {K-Spades}{A-Clubs}
Clutch Hero: folds
Tulkaz: folds
poohmanCZ: folds
GustavHansen: folds
dracon 19408: raises 600 to 1200
Deniska114: folds
Boni444: folds
Patenhai: raises 800 to 2000 and is all-in
CanIloan$?: raises 2200 to 4200
dracon 19408: folds
Uncalled bet (2200) returned to CanIloan$?
*** FLOP *** {J-Diamonds}{2-Hearts}{8-Hearts}
*** TURN *** {J-Diamonds}{2-Hearts}{8-Hearts} {9-Hearts}
*** RIVER *** {J-Diamonds}{2-Hearts}{8-Hearts}{9-Hearts} {2-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Patenhai: shows {10-Spades}{10-Diamonds} (two pair, Tens and Deuces)
CanIloan$?: shows {K-Spades}{A-Clubs} (a pair of Deuces)
Patenhai collected 5650 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5650 | Rake 0
Board {J-Diamonds}{2-Hearts}{8-Hearts}{9-Hearts}{2-Diamonds}
Seat 1: Patenhai (small blind) showed {10-Spades}{10-Diamonds} and won (5650) with two pair, Tens and Deuces
Seat 2: CanIloan$? (big blind) showed {K-Spades}{A-Clubs} and lost with a pair of Deuces
Seat 3: Clutch Hero folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Tulkaz folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: poohmanCZ folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: GustavHansen folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: dracon 19408 folded before Flop
Seat 8: Deniska114 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Boni444 (button) folded before Flop (didn't bet)

www.twitter.com/DeDoetCHieF

50  

out big 8

PokerStars Hand #81434538826: Tournament #575011337, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level XIV (250/500) - 2012/06/03 20:11:59 CET [2012/06/03 14:11:59 ET]
Table '575011337 464' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: mephistoo111 (9360 in chips)
Seat 2: FBorges (23953 in chips)
Seat 3: star4man (50831 in chips)
Seat 4: MapakaHa (21308 in chips)
Seat 6: LEXUS LB (23608 in chips)
Seat 7: I JEFF I (24414 in chips)
Seat 8: acerip8 (14432 in chips)
Seat 9: CanIloan$? (3359 in chips)
mephistoo111: posts the ante 60
FBorges: posts the ante 60
star4man: posts the ante 60
MapakaHa: posts the ante 60
LEXUS LB: posts the ante 60
I JEFF I: posts the ante 60
acerip8: posts the ante 60
CanIloan$?: posts the ante 60
I JEFF I: posts small blind 250
acerip8: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to CanIloan$? {9-Diamonds}{A-Hearts}
CanIloan$?: raises 2799 to 3299 and is all-in
mephistoo111: folds
FBorges: folds
star4man: folds
MapakaHa: folds
LEXUS LB: folds
I JEFF I: calls 3049
acerip8: folds
*** FLOP *** {6-Diamonds}{Q-Diamonds}{J-Hearts}
*** TURN *** {6-Diamonds}{Q-Diamonds}{J-Hearts} {8-Hearts}
*** RIVER *** {6-Diamonds}{Q-Diamonds}{J-Hearts}{8-Hearts} {4-Spades}
*** SHOW DOWN ***
I JEFF I: shows {10-Diamonds}{A-Diamonds} (high card Ace)
CanIloan$?: shows {9-Diamonds}{A-Hearts} (high card Ace - lower kicker)
I JEFF I collected 7578 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 7578 | Rake 0
Board {6-Diamonds}{Q-Diamonds}{J-Hearts}{8-Hearts}{4-Spades}
Seat 1: mephistoo111 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: FBorges folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: star4man folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: MapakaHa folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: LEXUS LB (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: I JEFF I (small blind) showed {10-Diamonds}{A-Diamonds} and won (7578) with high card Ace
Seat 8: acerip8 (big blind) folded before Flop
Seat 9: CanIloan$? showed {9-Diamonds}{A-Hearts} and lost with high card Ace

www.twitter.com/DeDoetCHieF

51  

meh $22c

PokerStars Hand #81435473518: Tournament #575010537, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level I (10/20) - 2012/06/03 20:27:13 CET [2012/06/03 14:27:13 ET]
Table '575010537 59' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: mookster83 (5660 in chips)
Seat 2: Zluka2010 (5208 in chips)
Seat 3: CanIloan$? (5880 in chips)
Seat 4: saule88 (2940 in chips)
Seat 5: bella_coppia (6120 in chips)
Seat 6: jarikinho (3110 in chips)
Seat 7: made_by_god (6350 in chips)
Seat 8: PageUpV (6722 in chips)
Seat 9: willrobrobu (6010 in chips)
willrobrobu: posts small blind 10
mookster83: posts big blind 20
*** HOLE CARDS ***
Dealt to CanIloan$? {7-Diamonds}{7-Clubs}
Zluka2010: folds
CanIloan$?: raises 40 to 60
saule88: folds
bella_coppia: folds
jarikinho: folds
made_by_god: folds
PageUpV: folds
willrobrobu: folds
mookster83: raises 260 to 320
CanIloan$?: calls 260
*** FLOP *** {7-Hearts}{10-Diamonds}{8-Clubs}
mookster83: bets 500
CanIloan$?: calls 500
*** TURN *** {7-Hearts}{10-Diamonds}{8-Clubs} {K-Spades}
mookster83: checks
CanIloan$?: bets 795
mookster83: raises 965 to 1760
CanIloan$?: calls 965
*** RIVER *** {7-Hearts}{10-Diamonds}{8-Clubs}{K-Spades} {J-Spades}
mookster83: bets 3080 and is all-in
CanIloan$?: calls 3080
*** SHOW DOWN ***
mookster83: shows {K-Hearts}{K-Diamonds} (three of a kind, Kings)
CanIloan$?: shows {7-Diamonds}{7-Clubs} (three of a kind, Sevens)
mookster83 collected 11330 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 11330 | Rake 0
Board {7-Hearts}{10-Diamonds}{8-Clubs}{K-Spades}{J-Spades}
Seat 1: mookster83 (big blind) showed {K-Hearts}{K-Diamonds} and won (11330) with three of a kind, Kings
Seat 2: Zluka2010 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: CanIloan$? showed {7-Diamonds}{7-Clubs} and lost with three of a kind, Sevens
Seat 4: saule88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: bella_coppia folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: jarikinho folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: made_by_god folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: PageUpV (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: willrobrobu (small blind) folded before Flop

www.twitter.com/DeDoetCHieF

52  

keertje hitten would be nice, out 16,50

PokerStars Hand #81436539265: Tournament #565735465, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level XIV (250/500) - 2012/06/03 20:44:22 CET [2012/06/03 14:44:22 ET]
Table '565735465 352' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: larebeca2011 (4678 in chips)
Seat 2: OxygenePanic (3340 in chips)
Seat 3: CanIloan$? (3110 in chips)
Seat 4: piisaa (4365 in chips)
Seat 5: ballallday12 (6393 in chips)
Seat 6: durrr085 (9095 in chips)
Seat 7: JerryCZech (9411 in chips)
Seat 8: neckbr4ke (7431 in chips)
Seat 9: fuddebuf (13596 in chips)
larebeca2011: posts the ante 60
OxygenePanic: posts the ante 60
CanIloan$?: posts the ante 60
piisaa: posts the ante 60
ballallday12: posts the ante 60
durrr085: posts the ante 60
JerryCZech: posts the ante 60
neckbr4ke: posts the ante 60
fuddebuf: posts the ante 60
piisaa: posts small blind 250
ballallday12: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to CanIloan$? {K-Spades}{J-Clubs}
durrr085: folds
JerryCZech: folds
neckbr4ke: folds
fuddebuf: folds
larebeca2011: folds
OxygenePanic: folds
CanIloan$?: raises 2550 to 3050 and is all-in
piisaa: raises 1255 to 4305 and is all-in
ballallday12: folds
Uncalled bet (1255) returned to piisaa
*** FLOP *** {8-Clubs}{Q-Clubs}{7-Diamonds}
*** TURN *** {8-Clubs}{Q-Clubs}{7-Diamonds} {8-Hearts}
*** RIVER *** {8-Clubs}{Q-Clubs}{7-Diamonds}{8-Hearts} {6-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
piisaa: shows {9-Diamonds}{A-Spades} (a pair of Eights)
CanIloan$?: shows {K-Spades}{J-Clubs} (a pair of Eights - lower kicker)
piisaa collected 7140 from pot
CanIloan$? finished the tournament in 2077th place
*** SUMMARY ***
Total pot 7140 | Rake 0
Board {8-Clubs}{Q-Clubs}{7-Diamonds}{8-Hearts}{6-Hearts}
Seat 1: larebeca2011 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: OxygenePanic folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: CanIloan$? (button) showed {K-Spades}{J-Clubs} and lost with a pair of Eights
Seat 4: piisaa (small blind) showed {9-Diamonds}{A-Spades} and won (7140) with a pair of Eights
Seat 5: ballallday12 (big blind) folded before Flop
Seat 6: durrr085 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: JerryCZech folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: neckbr4ke folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: fuddebuf folded before Flop (didn't bet)

www.twitter.com/DeDoetCHieF

53  

out b22

PokerStars Hand #81437548047: Tournament #575010397, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XIV (250/500) - 2012/06/03 21:02:40 CET [2012/06/03 15:02:40 ET]
Table '575010397 530' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: CanIloan$? (6630 in chips)
Seat 2: gustavctba (19781 in chips)
Seat 3: Gorrioncillo (15804 in chips)
Seat 4: mcclean147 (10562 in chips)
Seat 5: Kaitz20 (9288 in chips)
Seat 6: RikiNhO_BdrM (18293 in chips)
Seat 7: HD70 (16630 in chips)
Seat 8: whoisdurrrr (20541 in chips)
Seat 9: 20wzu06 (10238 in chips)
CanIloan$?: posts the ante 60
gustavctba: posts the ante 60
Gorrioncillo: posts the ante 60
mcclean147: posts the ante 60
Kaitz20: posts the ante 60
RikiNhO_BdrM: posts the ante 60
HD70: posts the ante 60
whoisdurrrr: posts the ante 60
20wzu06: posts the ante 60
whoisdurrrr: posts small blind 250
20wzu06: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to CanIloan$? {A-Clubs}{Q-Diamonds}
CanIloan$?: raises 6070 to 6570 and is all-in
gustavctba: folds
Gorrioncillo: raises 9174 to 15744 and is all-in
mcclean147: folds
Kaitz20: folds
RikiNhO_BdrM: raises 2489 to 18233 and is all-in
HD70: folds
whoisdurrrr: folds
20wzu06: folds
Uncalled bet (2489) returned to RikiNhO_BdrM
*** FLOP *** {7-Diamonds}{4-Clubs}{A-Hearts}
*** TURN *** {7-Diamonds}{4-Clubs}{A-Hearts} {7-Clubs}
*** RIVER *** {7-Diamonds}{4-Clubs}{A-Hearts}{7-Clubs} {K-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Gorrioncillo: shows {10-Hearts}{10-Spades} (two pair, Tens and Sevens)
RikiNhO_BdrM: shows {K-Hearts}{A-Spades} (two pair, Aces and Kings)
RikiNhO_BdrM collected 18348 from side pot
CanIloan$?: shows {A-Clubs}{Q-Diamonds} (two pair, Aces and Sevens)
RikiNhO_BdrM collected 21000 from main pot
Gorrioncillo finished the tournament in 1527th place
CanIloan$? finished the tournament in 1528th place
*** SUMMARY ***
Total pot 39348 Main pot 21000. Side pot 18348. | Rake 0
Board {7-Diamonds}{4-Clubs}{A-Hearts}{7-Clubs}{K-Spades}
Seat 1: CanIloan$? showed {A-Clubs}{Q-Diamonds} and lost with two pair, Aces and Sevens
Seat 2: gustavctba folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Gorrioncillo showed {10-Hearts}{10-Spades} and lost with two pair, Tens and Sevens
Seat 4: mcclean147 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Kaitz20 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: RikiNhO_BdrM showed {K-Hearts}{A-Spades} and won (39348) with two pair, Aces and Kings
Seat 7: HD70 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: whoisdurrrr (small blind) folded before Flop
Seat 9: 20wzu06 (big blind) folded before Flop

www.twitter.com/DeDoetCHieF

54  

loll, dacht eens mooie suckout te maken:/

$8r

PokerStars Hand #81438120841: Tournament #565734985, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level XVII (1000/2000) - 2012/06/03 21:11:22 CET [2012/06/03 15:11:22 ET]
Table '565734985 91' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: Wouaz (6920 in chips)
Seat 2: noor17 (69303 in chips)
Seat 3: michael28000 (41208 in chips)
Seat 4: Agent Bear (13333 in chips)
Seat 5: Y2JKID (38680 in chips)
Seat 6: CanIloan$? (22520 in chips)
Seat 7: ItemNo1 (15520 in chips)
Seat 8: Code.exe (25440 in chips)
Seat 9: worst_nuts (20260 in chips)
Wouaz: posts the ante 200
noor17: posts the ante 200
michael28000: posts the ante 200
Agent Bear: posts the ante 200
Y2JKID: posts the ante 200
CanIloan$?: posts the ante 200
ItemNo1: posts the ante 200
Code.exe: posts the ante 200
worst_nuts: posts the ante 200
Wouaz: posts small blind 1000
noor17: posts big blind 2000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to CanIloan$? {8-Diamonds}{8-Spades}
michael28000: folds
Agent Bear: folds
Y2JKID: folds
CanIloan$?: raises 20320 to 22320 and is all-in
ItemNo1: calls 15320 and is all-in
Code.exe: folds
worst_nuts: folds
Wouaz: calls 5720 and is all-in
noor17: folds
Uncalled bet (7000) returned to CanIloan$?
*** FLOP *** {8-Hearts}{K-Clubs}{7-Diamonds}
*** TURN *** {8-Hearts}{K-Clubs}{7-Diamonds} {K-Spades}
*** RIVER *** {8-Hearts}{K-Clubs}{7-Diamonds}{K-Spades} {K-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
CanIloan$?: shows {8-Diamonds}{8-Spades} (a full house, Kings full of Eights)
ItemNo1: shows {A-Spades}{A-Clubs} (a full house, Kings full of Aces)
ItemNo1 collected 17200 from side pot
Wouaz: shows {J-Hearts}{J-Spades} (a full house, Kings full of Jacks)
ItemNo1 collected 23960 from main pot
Wouaz finished the tournament in 598th place
*** SUMMARY ***
Total pot 41160 Main pot 23960. Side pot 17200. | Rake 0
Board {8-Hearts}{K-Clubs}{7-Diamonds}{K-Spades}{K-Hearts}
Seat 1: Wouaz (small blind) showed {J-Hearts}{J-Spades} and lost with a full house, Kings full of Jacks
Seat 2: noor17 (big blind) folded before Flop
Seat 3: michael28000 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Agent Bear folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Y2JKID folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: CanIloan$? showed {8-Diamonds}{8-Spades} and lost with a full house, Kings full of Eights
Seat 7: ItemNo1 showed {A-Spades}{A-Clubs} and won (41160) with a full house, Kings full of Aces
Seat 8: Code.exe folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: worst_nuts (button) folded before Flop (didn't bet)

en out:

PokerStars Hand #81438222754: Tournament #565734985, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level XVII (1000/2000) - 2012/06/03 21:12:54 CET [2012/06/03 15:12:54 ET]
Table '565734985 91' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: GodLan (18395 in chips)
Seat 2: noor17 (66903 in chips)
Seat 3: michael28000 (39808 in chips)
Seat 4: Agent Bear (10933 in chips)
Seat 5: Y2JKID (38280 in chips)
Seat 6: CanIloan$? (6800 in chips)
Seat 7: ItemNo1 (40960 in chips)
Seat 8: Code.exe (29640 in chips)
Seat 9: worst_nuts (19860 in chips)
GodLan: posts the ante 200
noor17: posts the ante 200
michael28000: posts the ante 200
Agent Bear: posts the ante 200
Y2JKID: posts the ante 200
CanIloan$?: posts the ante 200
ItemNo1: posts the ante 200
Code.exe: posts the ante 200
worst_nuts: posts the ante 200
Agent Bear: posts small blind 1000
Y2JKID: posts big blind 2000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to CanIloan$? {Q-Diamonds}{J-Clubs}
CanIloan$?: raises 4000 to 6000
ItemNo1: folds
Code.exe: folds
worst_nuts: folds
GodLan: raises 12195 to 18195 and is all-in
noor17: folds
michael28000: calls 18195
Agent Bear: folds
Y2JKID: folds
CanIloan$?: calls 600 and is all-in
*** FLOP *** {10-Spades}{J-Spades}{K-Clubs}
*** TURN *** {10-Spades}{J-Spades}{K-Clubs} {6-Clubs}
*** RIVER *** {10-Spades}{J-Spades}{K-Clubs}{6-Clubs} {3-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
GodLan: shows {8-Clubs}{8-Hearts} (a pair of Eights)
michael28000: shows {K-Spades}{K-Diamonds} (three of a kind, Kings)
michael28000 collected 23190 from side pot
CanIloan$?: shows {Q-Diamonds}{J-Clubs} (a pair of Jacks)
michael28000 collected 24600 from main pot
GodLan finished the tournament in 556th place
CanIloan$? finished the tournament in 557th place
*** SUMMARY ***
Total pot 47790 Main pot 24600. Side pot 23190. | Rake 0
Board {10-Spades}{J-Spades}{K-Clubs}{6-Clubs}{3-Diamonds}
Seat 1: GodLan showed {8-Clubs}{8-Hearts} and lost with a pair of Eights
Seat 2: noor17 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: michael28000 (button) showed {K-Spades}{K-Diamonds} and won (47790) with three of a kind, Kings
Seat 4: Agent Bear (small blind) folded before Flop
Seat 5: Y2JKID (big blind) folded before Flop
Seat 6: CanIloan$? showed {Q-Diamonds}{J-Clubs} and lost with a pair of Jacks
Seat 7: ItemNo1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Code.exe folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: worst_nuts folded before Flop (didn't bet)

www.twitter.com/DeDoetCHieF

55  

ren beter peter

56  

@*&!(@*%&!@(*% lol ik ga KK folden preBig Grin

PokerStars Hand #81438701050: Tournament #565735473, $69+$6 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2012/06/03 21:20:10 CET [2012/06/03 15:20:10 ET]
Table '565735473 58' 9-max Seat #2 is the button
Seat 2: CanIloan$? (2355 in chips)
Seat 3: PanTapka (2744 in chips)
Seat 4: ovcaMUSTdie (8966 in chips)
Seat 5: Spowi07 (1419 in chips)
Seat 6: MAMOHT_T (4245 in chips)
Seat 7: maxwell_8888 (1985 in chips)
Seat 8: Dimon_77_rus (5776 in chips)
Seat 9: fffffffff39 (2510 in chips)
CanIloan$?: posts the ante 20
PanTapka: posts the ante 20
ovcaMUSTdie: posts the ante 20
Spowi07: posts the ante 20
MAMOHT_T: posts the ante 20
maxwell_8888: posts the ante 20
Dimon_77_rus: posts the ante 20
fffffffff39: posts the ante 20
PanTapka: posts small blind 75
ovcaMUSTdie: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to CanIloan$? {K-Diamonds}{K-Clubs}
Spowi07: folds
MAMOHT_T: folds
maxwell_8888: raises 1815 to 1965 and is all-in
Dimon_77_rus: folds
fffffffff39: folds
CanIloan$?: raises 370 to 2335 and is all-in
PanTapka: folds
ovcaMUSTdie: calls 2185
*** FLOP *** {Q-Diamonds}{4-Clubs}{3-Hearts}
*** TURN *** {Q-Diamonds}{4-Clubs}{3-Hearts} {K-Spades}
*** RIVER *** {Q-Diamonds}{4-Clubs}{3-Hearts}{K-Spades} {J-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
ovcaMUSTdie: shows {A-Spades}{10-Diamonds} (a straight, Ten to Ace)
CanIloan$?: shows {K-Diamonds}{K-Clubs} (three of a kind, Kings)
ovcaMUSTdie collected 740 from side pot
maxwell_8888: shows {9-Spades}{9-Diamonds} (a pair of Nines)
ovcaMUSTdie collected 6130 from main pot
CanIloan$? finished the tournament in 1340th place
maxwell_8888 finished the tournament in 1341st place
*** SUMMARY ***
Total pot 6870 Main pot 6130. Side pot 740. | Rake 0
Board {Q-Diamonds}{4-Clubs}{3-Hearts}{K-Spades}{J-Diamonds}
Seat 2: CanIloan$? (button) showed {K-Diamonds}{K-Clubs} and lost with three of a kind, Kings
Seat 3: PanTapka (small blind) folded before Flop
Seat 4: ovcaMUSTdie (big blind) showed {A-Spades}{10-Diamonds} and won (6870) with a straight, Ten to Ace
Seat 5: Spowi07 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: MAMOHT_T folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: maxwell_8888 showed {9-Spades}{9-Diamonds} and lost with a pair of Nines
Seat 8: Dimon_77_rus folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: fffffffff39 folded before Flop (didn't bet)

www.twitter.com/DeDoetCHieF

57  

lol 33, out Storm

PokerStars Hand #81438926986: Tournament #575010003, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level X (200/400) - 2012/06/03 21:23:38 CET [2012/06/03 15:23:38 ET]
Table '575010003 1476' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: CanIloan$? (4650 in chips)
Seat 2: Lykozz (19409 in chips)
Seat 3: cycloneeric (11462 in chips)
Seat 4: Pchela 03 (5590 in chips)
Seat 5: Zahoder (8573 in chips)
Seat 6: emanuelgf (6605 in chips)
Seat 7: sevguille (10341 in chips)
Seat 8: paddylein (5905 in chips)
Seat 9: lilla_my28 (21954 in chips)
CanIloan$?: posts the ante 40
Lykozz: posts the ante 40
cycloneeric: posts the ante 40
Pchela 03: posts the ante 40
Zahoder: posts the ante 40
emanuelgf: posts the ante 40
sevguille: posts the ante 40
paddylein: posts the ante 40
lilla_my28: posts the ante 40
Pchela 03: posts small blind 200
Zahoder: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to CanIloan$? {A-Diamonds}{Q-Hearts}
emanuelgf: folds
sevguille: folds
paddylein: raises 5465 to 5865 and is all-in
lilla_my28: folds
CanIloan$?: calls 4610 and is all-in
Lykozz: folds
cycloneeric: folds
Pchela 03: folds
Zahoder: calls 5465
*** FLOP *** {4-Spades}{2-Diamonds}{K-Diamonds}
*** TURN *** {4-Spades}{2-Diamonds}{K-Diamonds} {6-Spades}
*** RIVER *** {4-Spades}{2-Diamonds}{K-Diamonds}{6-Spades} {6-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Zahoder: shows {3-Clubs}{3-Spades} (two pair, Sixes and Threes)
paddylein: shows {J-Hearts}{A-Clubs} (a pair of Sixes)
Zahoder collected 2510 from side pot
CanIloan$?: shows {A-Diamonds}{Q-Hearts} (a pair of Sixes)
Zahoder collected 14390 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 16900 Main pot 14390. Side pot 2510. | Rake 0
Board {4-Spades}{2-Diamonds}{K-Diamonds}{6-Spades}{6-Clubs}
Seat 1: CanIloan$? showed {A-Diamonds}{Q-Hearts} and lost with a pair of Sixes
Seat 2: Lykozz folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: cycloneeric (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Pchela 03 (small blind) folded before Flop
Seat 5: Zahoder (big blind) showed {3-Clubs}{3-Spades} and won (16900) with two pair, Sixes and Threes
Seat 6: emanuelgf folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: sevguille folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: paddylein showed {J-Hearts}{A-Clubs} and lost with a pair of Sixes
Seat 9: lilla_my28 folded before Flop (didn't bet)

www.twitter.com/DeDoetCHieF

58  

b11

PokerStars Hand #81439223386: Tournament #575010497, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VII (50/100) - 2012/06/03 21:28:14 CET [2012/06/03 15:28:14 ET]
Table '575010497 679' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Anor74 (7453 in chips)
Seat 2: guy8080 (4874 in chips)
Seat 3: CanIloan$? (3814 in chips)
Seat 4: L Taboada (1405 in chips)
Seat 5: iroc_92 (3459 in chips)
Seat 6: BRAZIL_LOOK (2225 in chips)
Seat 7: golf9336 (5420 in chips)
Seat 8: sharonyu (4766 in chips)
Seat 9: onelove0206 (7685 in chips)
Anor74: posts the ante 10
guy8080: posts the ante 10
CanIloan$?: posts the ante 10
L Taboada: posts the ante 10
iroc_92: posts the ante 10
BRAZIL_LOOK: posts the ante 10
golf9336: posts the ante 10
sharonyu: posts the ante 10
onelove0206: posts the ante 10
BRAZIL_LOOK: posts small blind 50
golf9336: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to CanIloan$? {Q-Spades}{Q-Hearts}
sharonyu: calls 100
onelove0206: folds
Anor74: raises 200 to 300
guy8080: folds
CanIloan$?: raises 400 to 700
L Taboada: raises 695 to 1395 and is all-in
iroc_92: folds
BRAZIL_LOOK: folds
golf9336: folds
sharonyu: folds
Anor74: folds
CanIloan$?: calls 695
*** FLOP *** {9-Clubs}{5-Spades}{3-Spades}
*** TURN *** {9-Clubs}{5-Spades}{3-Spades} {8-Diamonds}
*** RIVER *** {9-Clubs}{5-Spades}{3-Spades}{8-Diamonds} {8-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
CanIloan$?: shows {Q-Spades}{Q-Hearts} (two pair, Queens and Eights)
L Taboada: shows {5-Hearts}{5-Diamonds} (a full house, Fives full of Eights)
L Taboada collected 3430 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3430 | Rake 0
Board {9-Clubs}{5-Spades}{3-Spades}{8-Diamonds}{8-Hearts}
Seat 1: Anor74 folded before Flop
Seat 2: guy8080 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: CanIloan$? showed {Q-Spades}{Q-Hearts} and lost with two pair, Queens and Eights
Seat 4: L Taboada showed {5-Hearts}{5-Diamonds} and won (3430) with a full house, Fives full of Eights
Seat 5: iroc_92 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: BRAZIL_LOOK (small blind) folded before Flop
Seat 7: golf9336 (big blind) folded before Flop
Seat 8: sharonyu folded before Flop
Seat 9: onelove0206 folded before Flop (didn't bet)

www.twitter.com/DeDoetCHieF

59  

out $22 fo

PokerStars Hand #81439874934: Tournament #575010437, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XV (300/600) - 2012/06/03 21:38:26 CET [2012/06/03 15:38:26 ET]
Table '575010437 22' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: CanIloan$? (3426 in chips)
Seat 2: sofishy (16538 in chips)
Seat 3: eastertown (7459 in chips)
Seat 4: no control A (12226 in chips)
Seat 5: Smaxx440 (6159 in chips)
Seat 6: SavYuri (8608 in chips)
Seat 7: christof1111 (12862 in chips)
Seat 8: darloss (6666 in chips)
Seat 9: StrafffiJ (19568 in chips)
CanIloan$?: posts the ante 70
sofishy: posts the ante 70
eastertown: posts the ante 70
no control A: posts the ante 70
Smaxx440: posts the ante 70
SavYuri: posts the ante 70
christof1111: posts the ante 70
darloss: posts the ante 70
StrafffiJ: posts the ante 70
sofishy: posts small blind 300
eastertown: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to CanIloan$? {J-Spades}{Q-Hearts}
no control A: folds
Smaxx440: folds
SavYuri: folds
christof1111: folds
darloss: calls 600
StrafffiJ: folds
CanIloan$?: raises 2756 to 3356 and is all-in
sofishy: calls 3056
eastertown: folds
darloss: folds
*** FLOP *** {9-Spades}{9-Diamonds}{7-Diamonds}
*** TURN *** {9-Spades}{9-Diamonds}{7-Diamonds} {7-Hearts}
*** RIVER *** {9-Spades}{9-Diamonds}{7-Diamonds}{7-Hearts} {K-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
sofishy: shows {A-Hearts}{A-Clubs} (two pair, Aces and Nines)
CanIloan$?: shows {J-Spades}{Q-Hearts} (two pair, Nines and Sevens)
sofishy collected 8542 from pot
CanIloan$? finished the tournament in 344th place
*** SUMMARY ***
Total pot 8542 | Rake 0
Board {9-Spades}{9-Diamonds}{7-Diamonds}{7-Hearts}{K-Hearts}
Seat 1: CanIloan$? (button) showed {J-Spades}{Q-Hearts} and lost with two pair, Nines and Sevens
Seat 2: sofishy (small blind) showed {A-Hearts}{A-Clubs} and won (8542) with two pair, Aces and Nines
Seat 3: eastertown (big blind) folded before Flop
Seat 4: no control A folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Smaxx440 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: SavYuri folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: christof1111 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: darloss folded before Flop
Seat 9: StrafffiJ folded before Flop (didn't bet)

www.twitter.com/DeDoetCHieF

60  
Terug naar boven
123459
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic