Poker Forum

23582 leden
194142 topics
7239332 posts

Online: 79 42 geregistreerde leden + 37 gasten

Backing Low

HH voor Q

Laatste eerst Oudste eerst

Doe eens je best man...

121  

SmallBill92 schreef

Doe eens je best man...

dat zal het zijn Big Grin

{q-Spades}{10-Spades} You miss 100 percent of the shots you never take. {q-Clubs}{10-Clubs}

122  

out 5#

PokerStars Hand #81705851304: Tournament #572250569, $3.19+$0.31 USD Hold'em No Limit - Level IV (50/100) - 2012/06/09 12:31:00 CET [2012/06/09 6:31:00 ET]
Table '572250569 4' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: triss10 (2600 in chips)
Seat 2: Rampie112 (1295 in chips)
Seat 3: Rincewind137 (2155 in chips)
Seat 4: Robook (1450 in chips)
Seat 5: 1Dr.Lector1 (1450 in chips)
Seat 6: loco_ffm (2220 in chips)
Seat 7: Zsuri (1390 in chips)
Seat 9: Riktsim (540 in chips)
1Dr.Lector1: posts small blind 50
loco_ffm: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Rampie112 {A-Spades}{K-Clubs}
Zsuri: folds
Riktsim: folds
triss10: raises 200 to 300
Rampie112: raises 995 to 1295 and is all-in
Rincewind137: folds
Robook: folds
1Dr.Lector1: folds
loco_ffm: folds
triss10: calls 995
*** FLOP *** {5-Diamonds}{7-Spades}{6-Diamonds}
*** TURN *** {5-Diamonds}{7-Spades}{6-Diamonds} {8-Hearts}
*** RIVER *** {5-Diamonds}{7-Spades}{6-Diamonds}{8-Hearts} {3-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
triss10: shows {Q-Diamonds}{K-Diamonds} (a flush, King high)
Rampie112: shows {A-Spades}{K-Clubs} (high card Ace)
triss10 collected 2740 from pot
Rampie112 finished the tournament in 30th place
*** SUMMARY ***
Total pot 2740 | Rake 0
Board {5-Diamonds}{7-Spades}{6-Diamonds}{8-Hearts}{3-Diamonds}
Seat 1: triss10 showed {Q-Diamonds}{K-Diamonds} and won (2740) with a flush, King high
Seat 2: Rampie112 showed {A-Spades}{K-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 3: Rincewind137 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Robook (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: 1Dr.Lector1 (small blind) folded before Flop
Seat 6: loco_ffm (big blind) folded before Flop
Seat 7: Zsuri folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Riktsim folded before Flop (didn't bet)

{q-Spades}{10-Spades} You miss 100 percent of the shots you never take. {q-Clubs}{10-Clubs}

123  

ja kijk dan ramp,, AK pre shoven lol_vis

124  

kap ook met reggen, dikke stront run.. Big Grin

{q-Spades}{10-Spades} You miss 100 percent of the shots you never take. {q-Clubs}{10-Clubs}

125  

toppertje Big Grin

PokerStars Hand #81706041751: Tournament #572253065, $3.19+$0.31 USD Hold'em No Limit - Level IV (50/100) - 2012/06/09 12:37:49 CET [2012/06/09 6:37:49 ET]
Table '572253065 1' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: vegas840 (1145 in chips)
Seat 3: Micke431 (870 in chips)
Seat 4: sofit (3454 in chips)
Seat 5: mar4elo45 (1091 in chips)
Seat 6: Rampie112 (2730 in chips)
Seat 7: Biggest_Fi5h (1505 in chips)
Seat 8: teoretikman (1445 in chips)
Seat 9: Robook (1260 in chips)
Rampie112: posts small blind 50
Biggest_Fi5h: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Rampie112 {A-Spades}{A-Diamonds}
teoretikman: folds
Robook: folds
vegas840: raises 1045 to 1145 and is all-in
Micke431: folds
sofit: folds
mar4elo45: folds
Rampie112: calls 1095
Biggest_Fi5h: folds
*** FLOP *** {5-Clubs}{2-Clubs}{3-Hearts}
*** TURN *** {5-Clubs}{2-Clubs}{3-Hearts} {10-Clubs}
*** RIVER *** {5-Clubs}{2-Clubs}{3-Hearts}{10-Clubs} {K-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Rampie112: shows {A-Spades}{A-Diamonds} (a pair of Aces)
vegas840: shows {A-Clubs}{7-Clubs} (a flush, Ace high)
vegas840 collected 2390 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 2390 | Rake 0
Board {5-Clubs}{2-Clubs}{3-Hearts}{10-Clubs}{K-Hearts}
Seat 1: vegas840 showed {A-Clubs}{7-Clubs} and won (2390) with a flush, Ace high
Seat 3: Micke431 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: sofit folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: mar4elo45 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Rampie112 (small blind) showed {A-Spades}{A-Diamonds} and lost with a pair of Aces
Seat 7: Biggest_Fi5h (big blind) folded before Flop
Seat 8: teoretikman folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Robook folded before Flop (didn't bet)

{q-Spades}{10-Spades} You miss 100 percent of the shots you never take. {q-Clubs}{10-Clubs}

126  

iets te los

PokerStars Hand #81706054235: Tournament #572253065, $3.19+$0.31 USD Hold'em No Limit - Level IV (50/100) - 2012/06/09 12:38:16 CET [2012/06/09 6:38:16 ET]
Table '572253065 1' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: vegas840 (2390 in chips)
Seat 3: Micke431 (870 in chips)
Seat 4: sofit (3454 in chips)
Seat 5: mar4elo45 (1091 in chips)
Seat 6: Rampie112 (1585 in chips)
Seat 7: Biggest_Fi5h (1405 in chips)
Seat 8: teoretikman (1445 in chips)
Seat 9: Robook (1260 in chips)
Biggest_Fi5h: posts small blind 50
teoretikman: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Rampie112 {8-Spades}{A-Clubs}
Robook: folds
vegas840: folds
Micke431: raises 200 to 300
sofit: folds
mar4elo45: raises 791 to 1091 and is all-in
Rampie112: raises 494 to 1585 and is all-in
Biggest_Fi5h: folds
teoretikman: folds
Micke431: calls 570 and is all-in
Uncalled bet (494) returned to Rampie112
*** FLOP *** {K-Hearts}{Q-Clubs}{9-Clubs}
*** TURN *** {K-Hearts}{Q-Clubs}{9-Clubs} {J-Spades}
*** RIVER *** {K-Hearts}{Q-Clubs}{9-Clubs}{J-Spades} {Q-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
mar4elo45: shows {8-Hearts}{A-Hearts} (a pair of Queens)
Rampie112: shows {8-Spades}{A-Clubs} (a pair of Queens)
mar4elo45 collected 221 from side pot
Rampie112 collected 221 from side pot
Micke431: shows {10-Hearts}{A-Spades} (a straight, Ten to Ace)
Micke431 collected 2760 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3202 Main pot 2760. Side pot 442. | Rake 0
Board {K-Hearts}{Q-Clubs}{9-Clubs}{J-Spades}{Q-Diamonds}
Seat 1: vegas840 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Micke431 showed {10-Hearts}{A-Spades} and won (2760) with a straight, Ten to Ace
Seat 4: sofit folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: mar4elo45 showed {8-Hearts}{A-Hearts} and won (221) with a pair of Queens
Seat 6: Rampie112 (button) showed {8-Spades}{A-Clubs} and won (221) with a pair of Queens
Seat 7: Biggest_Fi5h (small blind) folded before Flop
Seat 8: teoretikman (big blind) folded before Flop
Seat 9: Robook folded before Flop (didn't bet)

{q-Spades}{10-Spades} You miss 100 percent of the shots you never take. {q-Clubs}{10-Clubs}

127  

Zonder gekheid, maar ik vind dit gewoon dikke spew.. Ik denk dat ik Q maar even moet inlichten wegens het wegdonken van andermans geld...

tuut tuut heftruk

128  

out 6#

PokerStars Hand #81706179359: Tournament #572253065, $3.19+$0.31 USD Hold'em No Limit - Level V (75/150) - 2012/06/09 12:42:40 CET [2012/06/09 6:42:40 ET]
Table '572253065 1' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: vegas840 (2340 in chips)
Seat 2: Canadian1981 (4710 in chips)
Seat 3: Micke431 (2489 in chips)
Seat 4: sofit (1999 in chips)
Seat 6: Rampie112 (815 in chips)
Seat 7: Biggest_Fi5h (2977 in chips)
Seat 8: teoretikman (1570 in chips)
teoretikman: posts small blind 75
vegas840: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Rampie112 {A-Spades}{8-Hearts}
Canadian1981: folds
Micke431: calls 150
sofit: calls 150
Rampie112: raises 665 to 815 and is all-in
Biggest_Fi5h: folds
teoretikman: folds
vegas840: raises 1525 to 2340 and is all-in
Micke431: folds
sofit: folds
Uncalled bet (1525) returned to vegas840
*** FLOP *** {A-Clubs}{5-Spades}{10-Spades}
*** TURN *** {A-Clubs}{5-Spades}{10-Spades} {J-Diamonds}
*** RIVER *** {A-Clubs}{5-Spades}{10-Spades}{J-Diamonds} {7-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
vegas840: shows {J-Spades}{A-Hearts} (two pair, Aces and Jacks)
Rampie112: shows {A-Spades}{8-Hearts} (a pair of Aces)
vegas840 collected 2005 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 2005 | Rake 0
Board {A-Clubs}{5-Spades}{10-Spades}{J-Diamonds}{7-Clubs}
Seat 1: vegas840 (big blind) showed {J-Spades}{A-Hearts} and won (2005) with two pair, Aces and Jacks
Seat 2: Canadian1981 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Micke431 folded before Flop
Seat 4: sofit folded before Flop
Seat 6: Rampie112 showed {A-Spades}{8-Hearts} and lost with a pair of Aces
Seat 7: Biggest_Fi5h (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: teoretikman (small blind) folded before Flop

{q-Spades}{10-Spades} You miss 100 percent of the shots you never take. {q-Clubs}{10-Clubs}

129  

SmallBill92 schreef

Zonder gekheid, maar ik vind dit gewoon dikke spew.. Ik denk dat ik Q maar even moet inlichten wegens het wegdonken van andermans geld...

tuut tuut heftruk

ja true Sad

{q-Spades}{10-Spades} You miss 100 percent of the shots you never take. {q-Clubs}{10-Clubs}

130  
131  

Big Grin

PokerStars Hand #81706388926: Tournament #572254278, $3.19+$0.31 USD Hold'em No Limit - Level V (75/150) - 2012/06/09 12:49:57 CET [2012/06/09 6:49:57 ET]
Table '572254278 5' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: bosko28 (300 in chips)
Seat 2: tomson69 (4780 in chips)
Seat 3: bboobs (4580 in chips)
Seat 4: Rampie112 (1205 in chips)
Seat 5: befeke (1220 in chips)
Seat 6: Mr.LOL BDSM (1245 in chips)
Seat 8: onlywind (950 in chips)
Seat 9: Pierek87 (3265 in chips)
Rampie112: posts small blind 75
befeke: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Rampie112 {2-Clubs}{2-Spades}
Mr.LOL BDSM: folds
onlywind: raises 800 to 950 and is all-in
Pierek87: folds
bosko28: folds
tomson69: folds
bboobs: folds
Rampie112: raises 255 to 1205 and is all-in
befeke: folds
Uncalled bet (255) returned to Rampie112
*** FLOP *** {7-Hearts}{10-Diamonds}{7-Spades}
*** TURN *** {7-Hearts}{10-Diamonds}{7-Spades} {6-Spades}
*** RIVER *** {7-Hearts}{10-Diamonds}{7-Spades}{6-Spades} {10-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Rampie112: shows {2-Clubs}{2-Spades} (two pair, Tens and Sevens)
onlywind: shows {J-Spades}{Q-Hearts} (two pair, Tens and Sevens - Queen kicker)
onlywind collected 2050 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 2050 | Rake 0
Board {7-Hearts}{10-Diamonds}{7-Spades}{6-Spades}{10-Clubs}
Seat 1: bosko28 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: tomson69 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: bboobs (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Rampie112 (small blind) showed {2-Clubs}{2-Spades} and lost with two pair, Tens and Sevens
Seat 5: befeke (big blind) folded before Flop
Seat 6: Mr.LOL BDSM folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: onlywind showed {J-Spades}{Q-Hearts} and won (2050) with two pair, Tens and Sevens
Seat 9: Pierek87 folded before Flop (didn't bet)

{q-Spades}{10-Spades} You miss 100 percent of the shots you never take. {q-Clubs}{10-Clubs}

132  

en out 6# 2x achter elkaar Big GrinBig Grin

PokerStars Hand #81706415671: Tournament #572254278, $3.19+$0.31 USD Hold'em No Limit - Level V (75/150) - 2012/06/09 12:50:53 CET [2012/06/09 6:50:53 ET]
Table '572254278 5' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: bosko28 (300 in chips)
Seat 2: tomson69 (4780 in chips)
Seat 3: bboobs (4580 in chips)
Seat 4: Rampie112 (255 in chips)
Seat 5: befeke (1070 in chips)
Seat 6: Mr.LOL BDSM (1245 in chips)
Seat 8: onlywind (2050 in chips)
Seat 9: Pierek87 (3265 in chips)
befeke: posts small blind 75
Mr.LOL BDSM: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Rampie112 {8-Clubs}{8-Hearts}
onlywind: folds
Pierek87: folds
bosko28: folds
tomson69: folds
bboobs: calls 150
Rampie112: raises 105 to 255 and is all-in
befeke: folds
Mr.LOL BDSM: folds
bboobs: calls 105
*** FLOP *** {10-Hearts}{10-Clubs}{Q-Diamonds}
*** TURN *** {10-Hearts}{10-Clubs}{Q-Diamonds} {Q-Spades}
*** RIVER *** {10-Hearts}{10-Clubs}{Q-Diamonds}{Q-Spades} {3-Spades}
*** SHOW DOWN ***
bboobs: shows {K-Spades}{9-Spades} (two pair, Queens and Tens)
Rampie112: shows {8-Clubs}{8-Hearts} (two pair, Queens and Tens - lower kicker)
bboobs collected 735 from pot
Rampie112 finished the tournament in 29th place
*** SUMMARY ***
Total pot 735 | Rake 0
Board {10-Hearts}{10-Clubs}{Q-Diamonds}{Q-Spades}{3-Spades}
Seat 1: bosko28 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: tomson69 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: bboobs showed {K-Spades}{9-Spades} and won (735) with two pair, Queens and Tens
Seat 4: Rampie112 (button) showed {8-Clubs}{8-Hearts} and lost with two pair, Queens and Tens
Seat 5: befeke (small blind) folded before Flop
Seat 6: Mr.LOL BDSM (big blind) folded before Flop
Seat 8: onlywind folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Pierek87 folded before Flop (didn't bet)

{q-Spades}{10-Spades} You miss 100 percent of the shots you never take. {q-Clubs}{10-Clubs}

133  

Laatste wil ook niet

PokerStars Hand #81711162179: Tournament #569321704, $5.00+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level VIII (250/500) - 2012/06/09 15:15:25 CET [2012/06/09 9:15:25 ET]
Table '569321704 78' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: Rampie112 (3450 in chips)
Seat 3: Ciucleaa (7365 in chips)
Seat 4: evan974 (7460 in chips)
Seat 5: MrParmo0013 (5320 in chips)
Seat 6: owenwins (4920 in chips)
Seat 7: donaspl (16876 in chips)
Seat 8: canny4finger (3016 in chips)
Seat 9: g@mE po€Try (10468 in chips)
Rampie112: posts the ante 100
Ciucleaa: posts the ante 100
evan974: posts the ante 100
MrParmo0013: posts the ante 100
owenwins: posts the ante 100
donaspl: posts the ante 100
canny4finger: posts the ante 100
g@mE po€Try: posts the ante 100
evan974: posts small blind 250
MrParmo0013: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Rampie112 {10-Clubs}{Q-Diamonds}
owenwins: folds
donaspl: folds
canny4finger: raises 2416 to 2916 and is all-in
g@mE po€Try: folds
Rampie112: raises 434 to 3350 and is all-in
Ciucleaa: folds
evan974: folds
MrParmo0013: folds
Uncalled bet (434) returned to Rampie112
*** FLOP *** {K-Hearts}{9-Clubs}{6-Diamonds}
*** TURN *** {K-Hearts}{9-Clubs}{6-Diamonds} {4-Hearts}
*** RIVER *** {K-Hearts}{9-Clubs}{6-Diamonds}{4-Hearts} {9-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
canny4finger: shows {2-Hearts}{A-Hearts} (a pair of Nines)
Rampie112: shows {10-Clubs}{Q-Diamonds} (a pair of Nines - lower kicker)
canny4finger collected 7382 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 7382 | Rake 0
Board {K-Hearts}{9-Clubs}{6-Diamonds}{4-Hearts}{9-Diamonds}
Seat 1: Rampie112 showed {10-Clubs}{Q-Diamonds} and lost with a pair of Nines
Seat 3: Ciucleaa (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: evan974 (small blind) folded before Flop
Seat 5: MrParmo0013 (big blind) folded before Flop
Seat 6: owenwins folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: donaspl folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: canny4finger showed {2-Hearts}{A-Hearts} and won (7382) with a pair of Nines
Seat 9: g@mE po€Try folded before Flop (didn't bet)

{q-Spades}{10-Spades} You miss 100 percent of the shots you never take. {q-Clubs}{10-Clubs}

134  

Gaan we weer een paar spelen Smile

{q-Spades}{10-Spades} You miss 100 percent of the shots you never take. {q-Clubs}{10-Clubs}

135  

lol

PokerStars Hand #81753451201: Tournament #572694629, $3.19+$0.31 USD Hold'em No Limit - Level I (10/20) - 2012/06/10 14:10:57 CET [2012/06/10 8:10:57 ET]
Table '572694629 1' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: poundit6969 (1500 in chips)
Seat 2: lacilaci (1500 in chips)
Seat 3: keith165 (1500 in chips)
Seat 4: Rampie112 (1500 in chips)
Seat 5: fravia (1500 in chips)
Seat 6: Villain622 (1500 in chips)
Seat 7: Ece2303 (1500 in chips)
Seat 8: Reptiloid (1500 in chips)
Seat 9: Lacellule (1500 in chips)
lacilaci: posts small blind 10
keith165: posts big blind 20
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Rampie112 {7-Diamonds}{7-Spades}
Rampie112: raises 30 to 50
fravia: folds
Villain622: folds
Ece2303: calls 50
Reptiloid: folds
Lacellule: folds
poundit6969: folds
lacilaci: folds
keith165: calls 30
*** FLOP *** {5-Hearts}{8-Diamonds}{9-Diamonds}
keith165: checks
Rampie112: bets 79
Ece2303: calls 79
keith165: calls 79
*** TURN *** {5-Hearts}{8-Diamonds}{9-Diamonds} {9-Clubs}
keith165: checks
Rampie112: bets 157
Ece2303: calls 157
keith165: calls 157
*** RIVER *** {5-Hearts}{8-Diamonds}{9-Diamonds}{9-Clubs} {A-Hearts}
keith165: folds
Rampie112: bets 377
Ece2303: calls 377
*** SHOW DOWN ***
Rampie112: shows {7-Diamonds}{7-Spades} (two pair, Nines and Sevens)
Ece2303: shows {6-Diamonds}{A-Clubs} (two pair, Aces and Nines)
Ece2303 collected 1622 from pot
Rampie112 said, "obv"
*** SUMMARY ***
Total pot 1622 | Rake 0
Board {5-Hearts}{8-Diamonds}{9-Diamonds}{9-Clubs}{A-Hearts}
Seat 1: poundit6969 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: lacilaci (small blind) folded before Flop
Seat 3: keith165 (big blind) folded on the River
Seat 4: Rampie112 showed {7-Diamonds}{7-Spades} and lost with two pair, Nines and Sevens
Seat 5: fravia folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Villain622 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Ece2303 showed {6-Diamonds}{A-Clubs} and won (1622) with two pair, Aces and Nines
Seat 8: Reptiloid folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Lacellule folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #81753505560: Tournament #572694629, $3.19+$0.31 USD Hold'em No Limit - Level I (10/20) - 2012/06/10 14:12:24 CET [2012/06/10 8:12:24 ET]
Table '572694629 1' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: poundit6969 (1500 in chips)
Seat 2: lacilaci (1490 in chips)
Seat 3: keith165 (1214 in chips)
Seat 4: Rampie112 (837 in chips)
Seat 5: fravia (1500 in chips)
Seat 6: Villain622 (1500 in chips)
Seat 7: Ece2303 (2459 in chips)
Seat 8: Reptiloid (1500 in chips)
Seat 9: Lacellule (1500 in chips)
keith165: posts small blind 10
Rampie112: posts big blind 20
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Rampie112 {7-Hearts}{7-Clubs}
fravia: folds
Villain622: folds
Ece2303: calls 20
Reptiloid: calls 20
Lacellule: folds
poundit6969: folds
lacilaci: raises 106 to 126
keith165: folds
Rampie112: raises 711 to 837 and is all-in
Ece2303: folds
Reptiloid: folds
lacilaci: calls 711
*** FLOP *** {J-Diamonds}{2-Spades}{9-Spades}
*** TURN *** {J-Diamonds}{2-Spades}{9-Spades} {7-Diamonds}
*** RIVER *** {J-Diamonds}{2-Spades}{9-Spades}{7-Diamonds} {4-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Rampie112: shows {7-Hearts}{7-Clubs} (three of a kind, Sevens)
lacilaci: shows {K-Hearts}{A-Spades} (high card Ace)
Rampie112 collected 1724 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 1724 | Rake 0
Board {J-Diamonds}{2-Spades}{9-Spades}{7-Diamonds}{4-Diamonds}
Seat 1: poundit6969 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: lacilaci (button) showed {K-Hearts}{A-Spades} and lost with high card Ace
Seat 3: keith165 (small blind) folded before Flop
Seat 4: Rampie112 (big blind) showed {7-Hearts}{7-Clubs} and won (1724) with three of a kind, Sevens
Seat 5: fravia folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Villain622 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Ece2303 folded before Flop
Seat 8: Reptiloid folded before Flop
Seat 9: Lacellule folded before Flop (didn't bet)

{q-Spades}{10-Spades} You miss 100 percent of the shots you never take. {q-Clubs}{10-Clubs}

136  

PokerStars Hand #81753581443: Tournament #572693856, $3.19+$0.31 USD Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 2012/06/10 14:14:27 CET [2012/06/10 8:14:27 ET]
Table '572693856 5' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: baopao3011 (1635 in chips)
Seat 3: Rampie112 (1360 in chips)
Seat 4: guminukai (1470 in chips)
Seat 5: Reptiloid (1440 in chips)
Seat 6: coach5410 (1590 in chips)
Seat 7: areyounutz (1760 in chips)
Seat 8: CHRISDADDY06 (1300 in chips)
Seat 9: vanja-berkyt (1635 in chips)
baopao3011: posts small blind 15
Rampie112: posts big blind 30
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Rampie112 {9-Hearts}{9-Diamonds}
guminukai: folds
Reptiloid: folds
coach5410: folds
areyounutz: raises 60 to 90
CHRISDADDY06: folds
vanja-berkyt: folds
baopao3011: calls 75
Rampie112: calls 60
*** FLOP *** {9-Spades}{Q-Hearts}{3-Spades}
baopao3011: bets 150
Rampie112: calls 150
areyounutz: calls 150
*** TURN *** {9-Spades}{Q-Hearts}{3-Spades} {5-Hearts}
baopao3011: bets 330
Rampie112: calls 330
areyounutz: folds
*** RIVER *** {9-Spades}{Q-Hearts}{3-Spades}{5-Hearts} {Q-Spades}
baopao3011: bets 480
Rampie112: raises 310 to 790 and is all-in
baopao3011: calls 310
*** SHOW DOWN ***
Rampie112: shows {9-Hearts}{9-Diamonds} (a full house, Nines full of Queens)
baopao3011: shows {Q-Clubs}{K-Spades} (three of a kind, Queens)
Rampie112 collected 2960 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 2960 | Rake 0
Board {9-Spades}{Q-Hearts}{3-Spades}{5-Hearts}{Q-Spades}
Seat 1: baopao3011 (small blind) showed {Q-Clubs}{K-Spades} and lost with three of a kind, Queens
Seat 3: Rampie112 (big blind) showed {9-Hearts}{9-Diamonds} and won (2960) with a full house, Nines full of Queens
Seat 4: guminukai folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Reptiloid folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: coach5410 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: areyounutz folded on the Turn
Seat 8: CHRISDADDY06 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: vanja-berkyt (button) folded before Flop (didn't bet)

{q-Spades}{10-Spades} You miss 100 percent of the shots you never take. {q-Clubs}{10-Clubs}

137  

ou 1# kreeg echt niks

PokerStars Hand #81754519188: Tournament #572692962, $3.19+$0.31 USD Hold'em No Limit - Level VII (100/200) - 2012/06/10 14:39:26 CET [2012/06/10 8:39:26 ET]
Table '572692962 4' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Rampie112 (1180 in chips)
Seat 3: All-in.Joep8 (8432 in chips)
Seat 4: Tregon81 (3697 in chips)
Seat 5: sergiosampai (1567 in chips)
Seat 6: kawish (925 in chips)
Seat 7: soby4nuts (980 in chips)
Seat 8: konntinos (5639 in chips)
Rampie112: posts the ante 25
All-in.Joep8: posts the ante 25
Tregon81: posts the ante 25
sergiosampai: posts the ante 25
kawish: posts the ante 25
soby4nuts: posts the ante 25
konntinos: posts the ante 25
konntinos: posts small blind 100
Rampie112: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Rampie112 {K-Hearts}{2-Spades}
All-in.Joep8: folds
Tregon81: folds
sergiosampai: folds
kawish: folds
soby4nuts: folds
konntinos: raises 200 to 400
Rampie112: raises 755 to 1155 and is all-in
konntinos: calls 755
*** FLOP *** {8-Spades}{3-Hearts}{6-Spades}
*** TURN *** {8-Spades}{3-Hearts}{6-Spades} {Q-Diamonds}
*** RIVER *** {8-Spades}{3-Hearts}{6-Spades}{Q-Diamonds} {A-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
konntinos: shows {A-Clubs}{A-Spades} (three of a kind, Aces)
Rampie112: shows {K-Hearts}{2-Spades} (high card Ace)
konntinos collected 2485 from pot
Rampie112 finished the tournament in 20th place
*** SUMMARY ***
Total pot 2485 | Rake 0
Board {8-Spades}{3-Hearts}{6-Spades}{Q-Diamonds}{A-Diamonds}
Seat 1: Rampie112 (big blind) showed {K-Hearts}{2-Spades} and lost with high card Ace
Seat 3: All-in.Joep8 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Tregon81 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: sergiosampai folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: kawish folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: soby4nuts (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: konntinos (small blind) showed {A-Clubs}{A-Spades} and won (2485) with three of a kind, Aces

{q-Spades}{10-Spades} You miss 100 percent of the shots you never take. {q-Clubs}{10-Clubs}

138  

Sad

PokerStars Hand #81755517172: Tournament #572693856, $3.19+$0.31 USD Hold'em No Limit - Level XI (400/800) - 2012/06/10 15:06:58 CET [2012/06/10 9:06:58 ET]
Table '572693856 5' 9-max Seat #6 is the button
Seat 2: scorpion86z (6226 in chips)
Seat 4: mcxyn (14034 in chips)
Seat 5: likefatherso (9354 in chips)
Seat 6: Rampie112 (13448 in chips)
Seat 8: miramis (13778 in chips)
Seat 9: porridge14 (10660 in chips)
scorpion86z: posts the ante 50
mcxyn: posts the ante 50
likefatherso: posts the ante 50
Rampie112: posts the ante 50
miramis: posts the ante 50
porridge14: posts the ante 50
miramis: posts small blind 400
porridge14: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Rampie112 {9-Hearts}{9-Diamonds}
scorpion86z: folds
mcxyn: folds
likefatherso: raises 8504 to 9304 and is all-in
Rampie112: raises 4094 to 13398 and is all-in
miramis: folds
porridge14: folds
Uncalled bet (4094) returned to Rampie112
*** FLOP *** {8-Spades}{K-Spades}{7-Hearts}
*** TURN *** {8-Spades}{K-Spades}{7-Hearts} {5-Diamonds}
*** RIVER *** {8-Spades}{K-Spades}{7-Hearts}{5-Diamonds} {Q-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
likefatherso: shows {K-Diamonds}{A-Spades} (a pair of Kings)
Rampie112: shows {9-Hearts}{9-Diamonds} (a pair of Nines)
likefatherso collected 20108 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 20108 | Rake 0
Board {8-Spades}{K-Spades}{7-Hearts}{5-Diamonds}{Q-Hearts}
Seat 2: scorpion86z folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: mcxyn folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: likefatherso showed {K-Diamonds}{A-Spades} and won (20108) with a pair of Kings
Seat 6: Rampie112 (button) showed {9-Hearts}{9-Diamonds} and lost with a pair of Nines
Seat 8: miramis (small blind) folded before Flop
Seat 9: porridge14 (big blind) folded before Flop

{q-Spades}{10-Spades} You miss 100 percent of the shots you never take. {q-Clubs}{10-Clubs}

139  

PokerStars Hand #81755547340: Tournament #572693856, $3.19+$0.31 USD Hold'em No Limit - Level XI (400/800) - 2012/06/10 15:07:43 CET [2012/06/10 9:07:43 ET]
Table '572693856 5' 9-max Seat #8 is the button
Seat 2: scorpion86z (6176 in chips)
Seat 4: mcxyn (13984 in chips)
Seat 5: likefatherso (20108 in chips)
Seat 6: Rampie112 (4094 in chips)
Seat 8: miramis (13328 in chips)
Seat 9: porridge14 (9810 in chips)
scorpion86z: posts the ante 50
mcxyn: posts the ante 50
likefatherso: posts the ante 50
Rampie112: posts the ante 50
miramis: posts the ante 50
porridge14: posts the ante 50
porridge14: posts small blind 400
scorpion86z: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Rampie112 {A-Hearts}{J-Hearts}
mcxyn: calls 800
likefatherso: folds
Rampie112: raises 3244 to 4044 and is all-in
miramis: folds
porridge14: calls 3644
scorpion86z: folds
mcxyn: raises 9890 to 13934 and is all-in
porridge14: calls 5716 and is all-in
Uncalled bet (4174) returned to mcxyn
*** FLOP *** {8-Diamonds}{6-Clubs}{5-Clubs}
*** TURN *** {8-Diamonds}{6-Clubs}{5-Clubs} {2-Diamonds}
*** RIVER *** {8-Diamonds}{6-Clubs}{5-Clubs}{2-Diamonds} {Q-Spades}
*** SHOW DOWN ***
porridge14: shows {A-Diamonds}{10-Hearts} (high card Ace)
mcxyn: shows {K-Diamonds}{A-Clubs} (high card Ace - King kicker)
mcxyn collected 11432 from side pot
Rampie112: shows {A-Hearts}{J-Hearts} (high card Ace - lower kicker)
mcxyn collected 13232 from main pot
porridge14 finished the tournament in 5th place and received $12.91.
Rampie112 finished the tournament in 6th place and received $8.61.
*** SUMMARY ***
Total pot 24664 Main pot 13232. Side pot 11432. | Rake 0
Board {8-Diamonds}{6-Clubs}{5-Clubs}{2-Diamonds}{Q-Spades}
Seat 2: scorpion86z (big blind) folded before Flop
Seat 4: mcxyn showed {K-Diamonds}{A-Clubs} and won (24664) with high card Ace
Seat 5: likefatherso folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Rampie112 showed {A-Hearts}{J-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 8: miramis (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: porridge14 (small blind) showed {A-Diamonds}{10-Hearts} and lost with high card Ace

{q-Spades}{10-Spades} You miss 100 percent of the shots you never take. {q-Clubs}{10-Clubs}

140  
Terug naar boven
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic